Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gtk-paste.svg Verzoekpagina voor overige verzoeken
Klik hier om direct een verzoek te doen
Zie WP:OV
Zie WP:VP/O
Weet je niet waar je je probleem of verzoek moet plaatsen, dan kun je die op deze pagina melden: voor verzoeken aan het OTRS-team kan Wikipedia:OTRS/Vragen gebruikt worden. Vragen voor alle gebruikers op de helpdesk.

Overleg zal naar de overlegpagina worden verplaatst.

Nieuwe verzoeken bovenaan plaatsen, zodat een chronologische volgorde ontstaat. Behandelde verzoeken ouder dan één week kunnen verplaatst worden naar het archief.
Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Chronologie in TBP-dagpagina wijzigen[bewerken]

Hierbij wil ik de collega-mods attent maken op het item Chronologie in TBP-dagpagina wijzigen op de OP van MoiraMoira. Apdency (overleg) 2 okt 2017 11:17 (CEST)

Titelwijziging Nabi Musa oproer[bewerken]

Zonder enig overleg of aankondiging én in weerwil van de referenties heeft Hanhil op 23 september 2017 [1] de titel van het lemma Nabi Musa oproer gewijzigd in 'Nabi Musa-pogrom' en van 'Nabi Musa oproer' een redirect gemaakt. Ook in diverse lemmata heeft hij de term 'pogrom weer ingevoerd voor 'oproer/rellen'. Er was echter geen sprake van een pogrom; in alle literatuur over deze pelgrimage naar Nabi Musa nabij Jeruzalem wordt gesproken over 'riots' (oproer, rellen). Misleidend daarbij is dat Hanhil aangeeft dat te doen cf de bronnen (?). Bedoelt hij 'Urban Violence in the Middle East: Changing Cityscapes in the Transition from Empire to Nation State. Berghahn Books. p. 188. ISBN 978-1-78238-584-4' riots Dit boek beschrijft de rellen in 1920 tijdens de jaarlijkse (islamitische) Nabi Musa pelgrimage, waarbij Ze'ev Jabotinski met de kort daarvoor opgerichte paramilitaire Hagana een dubieuze rol speelde. In alle overige literatuur hierover worden die gebeurtenissen consequent beschreven als rellen/oproer, eveneens vermeld bij ref.3 (Boek: Urban Violence in the Holy City: A Test of National Struggle, the Nebi Musa Riots in 1920). Er staat ook een bestand, krantenartkel, in dit lemma met o.a. de zin: The Jews seem to have been prepaired for they were armed with knives. Ook op andere WP's heet het riots, émeutes, Unruhen. Afgezien van deze bronloze hernoeming is Hanhil momenteel bezig om op allerlei Palestijnen/Palestina-gerelateerde lemmata de hem ongewenste teksten en bijdragen te verwijderen hetzij eenzijdig te wijzigenen aan te passen. Op 3 april jl. had hij ook onder meer zonder enige instemming van anderen het lemma Al-Nakba (nu al 50 jaar herdachten voortdurend) ten onrechte samengevoegd met Palestijnse vluchtelingen (zie mijn protest, hieronder op deze pagina). Ik verzoek de moderatoren om deze hernoeming en de daaraan gerelateerde wijzigingen ongedaan te maken. Mvg. Kronkelwilg (overleg) 30 sep 2017 01:30 (CEST)

Beste Kronkelwilg, het lijkt me wat vroeg voor moderator handelen. Ik zie een lang antwoord van Hanlil op de overlegpagina van het artikel. Maar daar is een week niet op gereageerd. En nu plaats u dit overleg hier. Wat is de reden om dit hier te plaatsen en niet op het overleg van het artikel? Moderatoren hebben niet meer kennis van zaken dan anderen. Het lijkt me van belang om het op de overlegpagina te bespreken, waar mensen die wel kennis van zaken hebben mbt dit artikel mee kunnen praten. Desgewenst kun je op WP:OG derden vragen om inbreng. Zodra men het eens is over wat te doen, dan kan een moderator jullie wens uitvoeren. Tot die tijd is het aan jullie om het eens te worden, of om met steun van anderen aan te tonen dat de tegenpartij alleen staat in diens standpunt. Mvg, Taketa (overleg) 30 sep 2017 07:14 (CEST)
(na bwc) Zoals wel vaker met deze gebruiker ligt het wat genuanceerder: het artikel was oorspronkelijk aangemaakt als Nebi Musa-pogrom en eerder zonder overleg door Kronkelwilg hernoemd naar Nabi Musa oproer. Over de toedracht van het pogrom heb ik afgelopen week nog overleg gehad met Kronkelwilg op de pagina Overleg:Amin al-Hoesseini en daar ook gerefereerd aan het standaardwerk One Palestine Complete, Jews and Arabs under the British Mandate van Tom Segev. Hier worden de gebeurtenissen als pogrom beschreven. In de dagen voorafgaand aan de Nabi Musa-parade had de Joodse gemeenschap vergeefs bij de Britten gevraagd om bescherming, omdat een pogrom in de lucht hing. De Britten namen geen maatregelen en de bezoekers van de feestelijkheden werden opgeroepen tot geweld tegen de Joden in toespraken van de burgemeester van Jeruzalem, door Amin al-Hoesseini, de latere moefti en door krantenredacteur Aref al-Aref, waarbij leuzen geroepen werden als Nashrab dam al Yahud (we zullen het bloed van de Joden drinken) en Slaughter the Jews. De Joodse zelfverdedigingsgroepen werden opgericht na de aanval van een Arabische strijdgroep op het Joodse dorp Tel Hai een maand eerder. Deze zelfverdedigingsgroepen waren niet betrokken bij de onlusten rond de Nabi Musa-parade. Wanneer Kronkelwilg meldt dat het op de anderstalige WP's riots, émeutes, Unruhen heet "vergeet" hij de Catalaanse en de Spaanse versie die ook pogrom in de naam hebben staan. Het Franse lemma begint met de zin Les émeutes de Jérusalem de 1920 (encore appelées émeutes de Nabi Moussa ou pogrom de Jérusalem). Andere bronnen de gebeurtenissen als pogrom bespreken zijn Dr. Daniel Levine in The Birth of the Irgun Zvai Leumi: A Jewish Liberation Movement, Efraim Karsh in The Arab-Israeli Conflict: The Palestine War 1948 en Samuel Katz in Battleground: fact and fantasy in Palestine. Hanhil (overleg) 30 sep 2017 07:38 (CEST)
Laten we even beginnen met de standaardvraag: wat zeggen de Nederlandstalige bronnen? The Banner Overleg 30 sep 2017 20:52 (CEST)
Nederlandstalige wetenschappelijke boeken over dit onderwerp ken ik niet. In het Algemeen Handelsblad van 28 april 1920 heeft Jacob Israël de Haan verslag gedaan onder de titel "De stad in opstand", een artikel dat hij afsloot met "Pogrom te Jeruzalem". Een dag eerder had het Algemeen Handelsblad verslag gedaan van een protestvergadering in de Beurs voor de Diamanthandel "Tegen de pogroms in Jeruzalem". Op 1 mei werd in dezelfde krant bericht over een zitting in het Britse Lagerhuis, waarbij Churchill meedeelde dat op 4 april onlusten waren uitgebroken die spoedig waren overgeslagen tot een pogrom. Ongeveer tweehonderd en vijftig mensen hadden min of meer ernstig letsel bekomen, van wie negentiende Joden waren. Mij lijkt overigens dat niet de taal van de bron doorslaggevend zou moeten zijn, maar de kwaliteit van de bron. In ieder geval zijn Engels-, Frans- en Duitstalige bronnen voor de gemiddelde Wikipediaan prima te volgen en zeker zo bruikbaar als Nederlandstalige bronnen. Hanhil (overleg) 30 sep 2017 21:37 (CEST)
Wetende hoe hoog de emoties op kunnen lopen met Israël/Palestina-gerelateerde onderwerpen lijkt het mij verstandiger gewoon de Nederlandstalige bronnen te volgens in plaats van bronnen in andere talen te interpreteren. The Banner Overleg 1 okt 2017 10:23 (CEST)
Beste Taketa en Banner. Ik wist eigenlijk niet precies waar ik deze gang van zaken zou kunnen neerleggen. Bedankt dat jullie de moeite hebben genomen om hierop te reageren. De laatste tijd is Hanhil namelijk op veel lemmata druk bezig om z.i. 'ongwenste' stukjes tekst en titels te verwijderen cq aan te passen. Er zijn helaas weinig gebruikers die dergelijke lemmata volgen en reageren op de inhoud of wijzigingen erin. Ik zag dat Hanhil op eigen houtje ook de titel van dit lemma ná wijziging, weer had teruggezet; de titel waarmee hij het lemma ook zelf had opgezet. Vandaar mijn verzoek hier. Ik begrijp jullie standpunt. Ik heb intussen ook op de OP van Nabi Musa gereageerd in de hoop dat meerdere gebruikers er naar kijken. Wat de term 'pogrom' betreft: dit is een Russische term uit een bepaalde periode, die daarna eenzijdig wordt betrokken op alle geweld tegen alléén Joden en met terugwerkende kracht wordt gelabeld (vgl de term anti-semitisme), en niet voor geweld tegen andere groepen wordt gebruikt. Op de Engelse WP wordt duidelijker onderscheid gemaakt tussen pogrom (Russisch gebeuren) en ander geweld zoals oproer/rellen, slachting/bloedbad (riots, massacre). Misschien ook een idee voor de Ned. Wikipedia t.b.v. eenvormigheid en een duidelijke afbakening van het begrip. Het Etymologisch woordenboek: 'Het woord is dus blijkbaar uit het geschreven Russisch overgenomen. In het Nederlandsch gewoonlijk gebezigd voor een razzia tegen de Joden, gepaard gaande met plundering en moord, zoals die in Rusland in het begin der 20ste eeuw werden gehouden (na 1914 zijn ze niet meer voorgekomen), doch bij uitbreiding ook voor zulk een vervolging en bloedbad in andere oostelijke landen.' Mvg Kronkelwilg (overleg) 5 okt 2017 15:03 (CEST)
Of deze pagina de juiste plaats is voor inhoudelijke discussies betwijfel ik. Op het Overleg:Nabi Musa-pogrom heb ik inhoudelijk gereageerd op de bijdrage van Kronkelwilg en het gebruik van de term pogrom in relatie tot de gebeurtenissen rond het Nabi Musa-festival van 1920. Mij moet wel van het hart dat Kronkelwilg in dit overleg wel érg vrij met de feiten omgaat: waar de Britten spraken van een pogrom tegen de Joden waarbij 9/10 van de slachtoffers Joods was suggereert Kronkelwilg dat van Joodse kant een pogrom gepredikt werd gericht tegen de Arabische-moslims tijdens hun feest. Ook op het artikel Amin al-Hoesseini had Kronkelwilg al uiterst tendentieus, en in tegenspraak met wat over dit onderwerp gepubliceerd was, geschreven dat Jabotinsky de aanstichter zou zijn van het oproer en tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld was en Al-Hoesseini als medeverantwoordelijke tot 10 jaar.
In tegenstelling tot wat Kronkelwilg in dit overleg meldt is de term 'pogrom' niet een Russische term uit een bepaalde periode, die eenzijdig wordt betrokken op alle geweld tegen alléén Joden. Van Dale geeft als definitie van de term pogrom "heftige, plotseling optredende vervolging van een minderheid, m.n. van Joden". De term pogrom wordt ook breder gebruikt dan alleen tegen Joden, zoals b.v. in de artikelen Pogrom van Istanboel (tegen Grieken) en Baku pogrom (tegen Armeniërs). De bewering dat pogroms in Rusland niet meer voorgekomen zijn na 1914 klopt ook niet: tijdens de Russische Burgeroorlog kwamen in de Oekraïne bij pogroms tussen de 30.000 en 50.000 Joden om het leven.
Het gebruik van de term pogrom in relatie tot de gebeurtenissen rond het Nebi Musa-festival van 1920 had ik hierboven al met bronnen aangetoond. De bijdrage van Kronkelwilg doet daar nu niets aan af. Hanhil (overleg) 5 okt 2017 20:06 (CEST)
Kijk even naar de bronnen en de argumenten erbij op de OP van Nabi Musa, in plaats deze term voor de rellen door te drukken. Kronkelwilg (overleg) 11 okt 2017 00:58 (CEST)

Onzichtbaar maken van sjabloon Overleg gebruiker:Akadunzio/blockmsg[bewerken]

Dit sjabloon staat op verschillende overlegpagina's van sokpoppen die ik destijds heb gebruikt of van accounts die aan mij toegeschreven werden. Ik zou deze boodschap onzichtbaar willen laten maken. Ik ben het nog altijd fundamenteel oneens met inhoud van dit dossier. Ik heb destijds mijn volgens mij onterecht opgelegde OT-blokkade verschillende keren ontdoken door het aanmaken van sokpoppen, wat dus sokpopmisbruik was en niet de juiste weg om die volgens mij onterechte OT-blokkade te betwisten, maar ik heb daarbij echter nooit enige verkeerde informatie op Wikipedia geplaatst. Ik denk dat nu, meer dan vijf jaar na de feiten, de zichtbaarheid van dit dossier nergens meer toe dient. Akadunzio (overleg) 7 aug 2017 11:47 (CEST)

 • Zou je er ook mee kunnen leven als de tekst ervan veranderd wordt, zodat bij de genoemde accounts nog wel duidelijk is dat het een geblokkeerde sokpop van jou betreft, maar dan zonder de heftige boodschap die er nu nog boven staat? Met name als er met een account van die lijst bewerkingen zijn gedaan, lijkt het me belangrijk dat een daarmee onbekende gebruiker kan zien dat het een bewerking van jou betrof. Wat mij betreft mag dat zonder dat hele verhaal, maar ik ga daar niet in m'n eentje over. WIKIKLAAS overleg 7 aug 2017 12:47 (CEST)
  • De lijst van sokpoppen op zich is ook betwistbaar. Die is op een uiterst onzorgvuldige manier opgesteld, waarbij vermoedelijke sokpoppen, die ik niet aangemaakt hebt maar waarschijnlijk binnen de IP-range pasten, ook aan mij werden toegeschreven. Akadunzio (overleg) 7 aug 2017 14:55 (CEST)
   • Zou je ook antwoord kunnen geven op de vraag van Wikiklaas: lijkt mij een redelijk voorstel. Ecritures (overleg) 12 aug 2017 18:36 (CEST)
    • Ik heb de lijst al nagelopen. Van sokpoppen waarmee geen enkele bewerking is gedaan (en die nu uiteraard geblokkeerd zijn) leek het me niet nodig ze in die lijst te handhaven. Wie wil kan ze terugvinden in de geschiedenis. Ik kwam ook enkele accounts tegen die alleen op basis van de range waarop ze werkten waren toegevoegd. Daaronder één waarvan slechts één verwijderde bewerking te vinden was die zo a-typisch was voor Akadunzio dat ook dat account gerust van de lijst kon worden afgevoerd. Ik heb dus al wat voorwerk gedaan. De accounts die er nu nog staan delen allemaal dezelfde interesse, en deden eenzelfde soort bewerkingen. Mij lijken dat sokpoppen, en van ten minste een deel is dat eerder ook al vastgesteld. Op wat voor manier er indertijd mee gewerkt is, en of dat al dan niet agressief was en met de bedoeling betwiste bewerkingen te doen lijkt me, vijf jaar na dato, niet meer zo heel relevant voor de huidige lezers en medewerkers. Degenen die destijds betrokken waren hebben er hun eigen mening over en vergeten dit niet, maar wat mij betreft mag dit hoofdstuk wel een keer afgesloten, en is het voldoende wanneer er in die blockmsg staat dat het om een oude sokpop van Akadunzio gaat. WIKIKLAAS overleg 12 aug 2017 18:59 (CEST)
  • Iets inde trant van en:User:HarveyCarter? Minder schreeuwend, wel heel duidelijk. The Banner Overleg 12 aug 2017 19:32 (CEST)
   • De mededeling dat het account geblokkeerd is omdat het een oude sokpop van Akadunzio is, lijkt me inderdaad helder en voldoende. WIKIKLAAS overleg 12 aug 2017 20:22 (CEST)

Lemma Al-Nakba[bewerken]

Tot mijn grote verbazing en verontwaardiging zag ik, vandaag 3 april 2017, dat gebruiker Hanhil het artikel Al-Nakba zonder nader overleg eigenmachtig heeft samengevoegd met het artikel Palestijnse vluchtelingen, hier en hier, ondanks onderbouwd protest van mijn kant op de betreffende OP's. Sinds begin januari 2017 werden mijn aanvullingen en verbeteringen in het lemma Al-Nakba al stelselmatig verwijderd, eerst door Knowalles en vervolgens overgenomen door Hanhil, als door hen ongewenst, wat hier begon. Tegelijkertijd begon op de OP van Al-Nakba hier de discussie daarover. In deze discussie probeerde Hanhil de Al-Nakba ten onrechte te minimaliseren tot slechts een vluchtelingenprobleem, ondanks de vele andere aspecten die eraan verbonden zijn, waarvoor ik diverse argumenten en bronnen heb aangevoerd. Om zijn standpunt toch door te drukken plaatste Hanhil op 27 februari jl een samenvoegingsverzoek hier met Palestijnse vluchtelingen. Daartegen heb ik op 28 februari geageerd: Dit is een belachelijk verzoek, waarbij Hanhil zelf de Al-Nakba versmalt tot een vluchtelingenprobleem en daarmee zijn zienswijze probeert door te drukken en uiteindelijk de Al-Nakba probeert weg te schuiven onder één aspect ervan, namelijk de vluchtelingen. Iets waarmee hij mij al eerder in dit overleg dwong, nl om één aspect te kiezen als definitie van deze catastrofe. Op de OP van Palestijnse vluchtelingen had ik op 1 maart 2017 ook reeds bezwaar tegen samenvoeging aangetekend. De laatste weken sinds begin maart heb ik minder tijd voor WP gehad. Ondanks de gegronde en met bronnen onderbouwde bezwaren heeft Hanhil nu intussen toch, als enige gebruiker met dit voornemen, de samenvoeging daadwerkelijk uitgevoerd hier. Veel aspecten, gegevens en bronnen (o.a. verwoestingen en etnische zuivering, maatregelen door Israël) uit het lemma Al-Nakba zijn daarmee door hem verwijderd, waardoor deze is geminimaliseerd tot een paar regels: de impact van deze ramp wordt hiermee weggemoffeld namelijk de gevolgen ervan voor de inheemse Palestijnse bevolking sinds de zionistische immigratie uitmondend in de oprichting van de staat Israël, evenals de tegenwerking en de daarmee gepaard gaande wetgeving door Israël om de Al-Nakba te gedenken. Tegelijkertijd heeft Hanhil bovendien behalve deze bewerking nog diverse andere lemmata bewerkt en aangemaakt vanuit zijn visie, overeenkomstig het standpunt van de Israëlische politiek, zoals Oost-Jeruzalem, het door hem nieuw aangemaakte Land van Israël, Palestina (regio), e.d. Mijn dringende verzoek is om deze samenvoeging en doorverwijzing van Al-Nakba met Palestijnse vluchtelingen alsnog direct ongedaan te maken. Eventueel in combinatie met maatregelen tegen bewerkingen in dit themagebied door Hanhil. Kronkelwilg (overleg) 3 apr 2017 17:28 (CEST)

Beetje jammer dat er dan geen bezwaar aangetekend is op Wikipedia:Samenvoegen."--bdijkstra (overleg) 3 apr 2017 17:48 (CEST)
De voorafgaande discussie staat op Overleg:Al-Nakba#Neutraliteit betwist. De belangrijkste reden om de artikelen samen te voegen is dat er a) geen heldere definitie van het begrip Nakba gegeven wordt en dat b) een volstrekt eenzijdige versie van de geschiedenis van het Palestijnse vluchtelingenprobleem wordt gegeven, waarbij niet het doel is een afgewogen historische studie te maken van de feiten, maar het representeren van het "Palestijnse verhaal", of dat nu wel of niet in strijd is met de waarheid. Dit lemma toonde slechts de visie van één partij, waarmee het in strijd is met Wikipedia:Neutraal standpunt. Om die reden heb ik het artikel eind februari gemeld op de pagina Wikipedia:Samenvoegen en toen daar na een maand geen reactie gekomen is heb ik de lemmata daadwerkelijk samengevoegd. Hanhil (overleg) 3 apr 2017 18:02 (CEST)
Helaas heb ik niet geweten dat ik ook op de WP:Samenvoegen bezwaar kon maken. Maar afgezien daarvan is het vreemd dat Hanhil de samenvoeging én zelf voorstelde én vervolgens ook zelf uitvoerde. Op de betreffende OP's waren er voldoende argumenten aangevoerd ter onderbouwing van het aparte belang van dit lemma. Daar heb ik ook bezwaar gemaakt tegen de samenvoeging. De historische feiten die leidden tot de Al-Nakba geven de ernst aan van de gebeurtenissen die de Palestijnen hebben ondervonden, met als dieptepunt 14 mei 1948. De ervaringen van de Nakba zijn voor Palestijnen van evengrote betekenis als die van de Holocaust voor Joden. Diverse historici hebben hierover geschreven, Ilan Pappé duidt het zelfs aan als 'etnische zuivering'. In het Israëlische verhaal is de geschiedenis en de cultuur van de Palestijnen echter gewist en overschreven. Het Palestijnse verhaal wordt in Israël ontkend. De historicus Nur Masalha stelt in zijn boek 'The Palestine Nakba' fundamentele vragen over wie de geschiedenis schrijft en hoe het is beschreven. Hij legt daarin bloot dat de Nakba, zoals die vaak wordt voorgesteld, niet alleen de catastrofe van 1948 van de vluchtelingen betreft, maar veel gelaagder is: dat de Israëlische staat, zijn leger en instellingen zoals het Jewish National Fund sinds de zionistische kolonisatie bezig waren en nog steeds bezig zijn systematisch elke vermelding over de Palestijnen uit hun land te verwijderen. In de discussie gaat Hanhil in dit Israëlische verhaal van ontkenning mee door het lemma en de vermelde feiten te bestempelen als niet neutraal en deze terzijde te schuiven als vluchtelingenprobleem. Andere dan de door hem aangevoerde bronnen blijken daarbij niet goed genoeg te zijn. Kronkelwilg (overleg) 6 apr 2017 00:22 (CEST)
Ik heb even vlot gelezen maar volgens mij heb jij wel een punt in deze. Echter, ook Hanhil en Knowalles hebben een punt. Ik denk dat een artikel over "Al-Nakba" wel een plaats heeft, maar dan beperkt tot de periode van de verdrijvingen, dus ongeveer de periode 1947-1950. Als ik de gewraakte terugdraaiingen bekijk, zie ik een terechte aanpak van een zeer gekleurd plaatje. Hoe dramatisch die periode ook was, het verdient nog steeds een nette, neutrale beschrijving. The Banner Overleg 6 apr 2017 11:17 (CEST)
De samenvoeging heeft er feitelijk toe geleid dat we nu geen lemma meer hebben over Al-Nakba. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, zeker als er bezwaar is gemaakt tegen de samenvoeging. Dat het lemma verbetering kon gebruiken is evident, dat Kronkelwilg de indruk wekt een sterke pov te hebben is ook waar, maar dat kan geen reden zijn om een lemma weg te moffelen. Ik zou zeggen die samenvoeging kan eenvoudig worden teruggedraaid, maar dat zou pas het begin van een oplossing zijn. Voor een echte oplossing zijn meer gebruikers dan enkel Hanhil en Kronkelwilg nodig, of die te vinden zijn? Peter b (overleg) 6 apr 2017 12:35 (CEST)
Het wikidata item staat: hier. Het artikel bestaat in veel talen onder de naam: " Nakba" of "1948 Palestinian exodus"
Lijkt me dat de samenvoeging ongedaan dient te worden gemaakt. vr groet Saschaporsche (overleg) 6 apr 2017 13:00 (CEST)
De wikidata laat zien dat het artikel Nakba in veel talen (waaronder het Engels) wordt gezien als synoniem van de Palestijnse vlucht van 1948. Aan een lemma over Al-Nakba heb ik altijd meegewerkt, maar het probleem met dit lemma is dat het al jaren gebruikt wordt een zeer gekleurde versie van de historie neer te zetten. In essentie is Al-Nakba de Palestijnse versie (narrative) van de historie van het ontstaan van het Palestijnse vluchtelingenprobleem. Als het lemma een behoorlijke definitie geeft van het begrip Al-Nakba is dat prima, maar laten we dan een behoorlijke afbakening maken tussen dit lemma en de lemmata Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 en Palestijnse vluchtelingen en ervoor waken dat het lemma Al-Nakba weer verwordt tot een propagandapamflet. Hanhil (overleg) 6 apr 2017 21:17 (CEST)
Wegmoffelen van de feiten is net hard POV, Hanhil. En jouw GP laat sowieso al een uiterst kritisch houding zien tegen wat jij ziet als anti-Israelische teksten en Kronkelwilg in het bijzonder. Elk oorlogsverhaal heeft twee kanten, daar moet jij je ook van bewust zijn. The Banner Overleg 7 apr 2017 08:49 (CEST)
Het is waar dat het artikel al-Nakba wat toevoegingen bevatte die niet encyclopedisch neutraal waren, maar de samenvoeging is ongewenst. Als onderdelen van een artikel niet neutraal geformuleerd zijn, dan is dat reden om het artikel te verbeteren, niet om heel het artikel te wissen. Paul K. (overleg) 7 apr 2017 01:47 (CEST)
Kleine aanvulling: Door het als 'vluchtelingen'probleem aan te duiden d.m.v. deze samenvoeging heeft Hanhil tezamen met het lemma niet alleen alle bronnen en referenties weggemoffeld die de grote en wijdere betekenis van de Al-Nakba verklaren, maar ook de voorgeschiedenis én de 70-jaar, met maatregelen in stand gehouden, gevolgen ervan. Deze grote catastrofale gebeurtenis betekent voor Arabische Palestijnen in Israël én daarbuiten meer dan het 'gewone' woord nakba. De Al-Nakba ('Dé Catastrofe') wordt jaarlijks op de Al-Nakbadag (15 mei) herdacht, een rouwdag voor de Palestijnen en tegenhanger van de onafhankelijkheidsdag (de uiteindelijke zionistische verovering in de vorm van de staat Israël op 14 mei 1948), die in Israël wordt gevierd. Kronkelwilg (overleg) 2 mei 2017 00:27 (CEST)
Het lijkt me niet handig om er zomaar van uit te gaan dat iemand welbewust bronnen en referenties laat verdwijnen, en dat doe je wel door het "wegmoffelen" te noemen. Dat is een stap de verkeerde kant op als uiteindelijk de bedoeling zou zijn om middels samenwerking tot een gebalanceerd lemma te komen. De verovering van het gebied dat nu Israël is het bijvoeglijk naamwoord "zionistisch" te geven, is onnodig, en verraadt een niet neutraal standpunt. Als het je bedoeling is om een bepaalde versie van de waarheid in de encyclopedie verwoord te krijgen, dan wordt het met dit lemma pas iets als de huidige deelnemers het tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld. Laten we hopen dat er geen gebruikers komen die naar dat moment gaan uitzien. WIKIKLAAS overleg 2 mei 2017 00:53 (CEST)
Het woord wegmoffelen is hiervoor al eerder gebruikt, en niet door mij. Een betekenisloze alinea van 4 regeltjes over de Al Nakba onderaan in het lemma 'Palestijnse vluchtelingen' waarin ook de 'Zie ook' ervan verwijderd is staat niet in verhouding tot een eigen lemma, waarin deze met de lange voorgeschiedenis en de al jarenlang voortdurende situatie ervan, de 'ongoing nakba', beschreven is. De jaarlijkse Al-Nakba herdenking staat intussen weer voor de deur.Kronkelwilg (overleg) 12 mei 2017 23:53 (CEST)
Inmiddels staat dit verzoek er al zeer lang. Gezien de discussie was de samenvoeging uiteindelijk niet gewenst, maar is dat niet aangegeven bij het verzoek tot samenvoegen. (Opvallend is ook dat er 12.5k aan bytes is verwijderd en er maar 2,5k in het andere artikel is geplaatst, maar ik heb de inhoud niet bekeken en kan dus ook niet oordelen of hier veel informatie verloren is gegaan).
De samenvoeging ongedaan maken is, gezien bovenstaande discussie, ook niet wenselijk omdat het originele artikel niet neutraal is.
Ook gezien de discussie is de uiteindelijke gewenste situatie wel dat het 2 aparte artikelen zijn mits het onderscheid uit de artikelen blijkt; zo niet dan hoor ik graag steekhoudende argumenten waarom dit niet de uiteindelijke gewenste situatie is.
Als we concluderen dat 2 aparte artikelen gewenst zijn dan zal er een neutraal artikel moeten komen over Al Nakba. Wat mij betreft wordt dat eerst gerealiseerd (in een kladblok o.i.d.) en wordt daarna het samenvoegen ongedaan gemaakt en het neutrale artikel over Al Nakba geplaatst.
Mocht het niet lukken om hier uit te komen dan zal ik dit verzoek laten staan. MatthijsWiki (overleg) 18 jul 2017 15:22 (CEST)

Er is een overduidelijk onderscheid tussen deze twee lemmata, behalve inhoudelijk ook gezien het feit dat het gehele lemma 'Al-Nakba' in het lemma 'Palestijnse vluchtelingen' tot 4 regeltjes is gereduceerd en geduid wordt als een term voor de oorlog van 1948; met als introductie in het begin van dat artikel: "Sinds de jaren zeventig staat de oprichting van Israël en het hele proces van het massale vertrek van Arabieren onder Palestijnen en andere Arabieren als al-Nakba ('de catastrofe') bekend". Bij de Al-Nakba, jaarlijks op 15 mei herdacht, gaat het om veel meer dan alleen vluchten, nl. etnische verdrijving van de inheemse Palestijnse bevolking en verwoestingen van Palestijns-Arabische bezittingen ten bate van de nieuwe staat Israël. Wat 'neutraliteit' betreft: het betreft natuurlijk wel een beschrijving van feiten m.b.t. de Palestijnse catastrofe waarvoor Israël een eigen narratief heeft ontwikkeld, die de Al-Nakba miskent. In plaats van samenvoegen cq verwijderen van gegevens had Hanhil er ook iets tegenover kunnen zetten. Voor informatie over de Al-Nakba: Zie hier, onder meer de eerste 5 minuten van de inleiding op de Opening Session van The Nakba met historicus Whalid Khalidi (WP en:Whalid Khalidi), die een nauwkeurige analyse geeft. Mijns inziens is het zinvoller en praktischer om het gehele artikel met alle referenties en bronnen terug te plaatsen, waarna er dan eventuele verbeteringen in kunnen worden aangebracht; en, zoals voorgesteld, niet door Hanhil, Knowalles en mijn persoon. Kronkelwilg (overleg) 29 jul 2017 16:37 (CEST)

Inmiddels zijn we maanden verder, maar er is nog niets gedaan om de bezwaren die leidden tot de samenvoeging (geen behoorlijke afbakening van het begrip; de term Nakba is in essentie een éénzijdige visie op de werkelijkheid en daarmee strijdig met het neutrale uitgangspunt van WP) weg te nemen. Als ik naar de historie van het artikel kijk zie ik ook geen versie die zich leent tot terugplaatsen; wel zie ik een overleghistorie van ruim 9 jaar, waar de neutraliteit van het lemma in al die jaren steeds ter discussie heeft gestaan. Hanhil (overleg) 17 aug 2017 08:38 (CEST)
Die discussie geeft niet het recht aan één daarbij (niet neutrale) betrokken persoon om het lemma op deze manier samen te voegen cq weg te werken: het bewuste lemma is bijna niet meer terug te vinden ter beoordeling. Zelfs het artikel bij het OP van Al-Nakba is verdwenen, je komt automatisch op Palestijnse vluchtelingen. Het eigen lemma is alleen nog te achterhalen via de bewerkingsgeschiedenis van Al-Nakba (op 5 maart) van vóór de samenvoeging. Hier is de link: Al-Nakba. Kronkelwilg (overleg) 22 aug 2017 01:29 (CEST)

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Verwijderen oude naam van artikel Joop Visch[bewerken]

Ik heb op 27 februari een artikel geschreven met de naam 'Joop visch'. De achternaam heb ik abusievelijk met een kleine letter geschreven. Vrijwel direct is is de pagina hernoemd naar 'Joop Visch', zoals hij hoort te zijn. (Dit is door een actieve gebruiker direct na mijn plaatsing op zijn eigen initiatief gedaan). Echter er staat nu een lelijke melding onder de nieuwe titel, 'doorverwezen vanuit Joop visch'. Dit zou ik graag willen verwijderen, dit lijkt echter technisch niet mogelijk, alhoewel ik wel de auteur ben van dit artikel. Kunt u mij hiermee helpen? Vriendelijk bedankt. Don Englander.

Die "lelijke melding" zie je alleen als je naar de verkeerd gespelde versie van het artikel (dus Joop visch, of [2]) gaat. Ga je naar de goed gespelde variant (Joop Visch of [3]), dan zie je dit niet. Het probleem is dus alleen aanwezig als de gebruiker dezelfde spelfout maakt. De alternatieven zijn dan of de gebruiker zeggen dat deze pagina niet bestaat (wat gebeurt als uw verzoek wordt ingewilligd), of de gebruiker doorverwijzen naar de pagina die hij/zij eigenlijk bedoelde. CaAl (overleg) 27 feb 2017 13:20 (CET)
Tegenwoordig hoef je in het zoekvak niet meer zo op de hoofdletters te letten: de server zorgt ervoor dat je automatisch op de juiste pagina terechtkomt, ook zonder dat er een redirect is. Sterker nog: juist als er géén redirect is, als er versies zijn mét of zonder hoofdletters geeft de server natuurlijk voorrang aan het lemma dat exact overeenkomt met wat er is ingetiept. Ik tiep meestal alleen kleine letters in het zoekvak (wel zo makkelijk) en krijg dus ook die melding. De redirect werkt in dit geval contraproductief.
In een ander geval van een korte tijd na aanmaak hernoemde pagina heb ik wel eens gezien dat Google in het zoekresultaat de oude naam of URL (met onjuiste hoofdletter) voorop bleef zetten. Dat kan zich na verloop van tijd oplossen. Bij Joop Visch is dit nu al niet (meer) het geval. Bever (overleg) 6 apr 2017 05:10 (CEST)
Verplaatst naar afgehandeld. RONN (overleg) 12 apr 2017 15:34 (CEST)

Frank Galan[bewerken]

Deze Vlaamse coverzanger is al jaren bezig zichzelf te promoten op Wikipedia. Ik heb hem hier, hier en hier uitgelegd dat dat niet de bedoeling is, met als enig resultaat een nieuwe bewerkingsoorlog. Misschien kan iemand anders wel de boodschap overbrengen? RONN (overleg) 1 apr 2017 13:21 (CEST)

Wanneer het weer doorgaat, en er niet op de eigen OP of op de OP van het artikel gereageerd wordt, dan kan er wat mij betreft gewoon een verzoek op WP:REGBLOK een verzoek tot blokkade worden gedaan. MatthijsWiki (overleg) 2 apr 2017 21:24 (CEST)
Het is weer even rustig. Verplaatst naar afgehandeld. RONN (overleg) 12 apr 2017 15:34 (CEST)

Anoniemencontrole: ongecontroleerde verwijderde pagina's[bewerken]

Kan een moderator (het liefst Wikiklaas natuurlijk) bij 3 mei van de anoniemencontrole de ongecontroleerde verwijderde artikelen opnieuw aanmaken en als gecontroleerd verwijderen? Bij voorbaat dank. ARVER (overleg) 6 mei 2017 18:03 (CEST)

 • Het spijt me, maar dit is een systeemfout waar ik geen extra tijd aan ga verspillen. Als dit een probleem wordt, dan moet het worden voorgelegd aan de ontwikkelaars; de oplossing is niet om moderatoren met extra werk op te zadelen. WIKIKLAAS overleg 6 mei 2017 18:11 (CEST)
  • Het is voor gelegd: zie hier. En zoveel werk is het volgens mij niet, en het kan wel een hele hoop ellende geven bij de anoniemencontrole. En alle kleine beetjes zoals dit helpen dan. En niet-moderators kunnen deze wijzigingen niet zelf oplossen. ARVER (overleg) 6 mei 2017 19:22 (CEST)
   • Hoi ARVER, je kan dit ook zelf oplossen. Het is heel eenvoudig, je kan hier een nieuw kopje aanmaken [4] met bijbehorende tekst net als Wikiklaas een paar weken terug deed. Hoop dat je iets aan deze oplossing hebt? Je helpt daar jezelf en anderen echt mee. Mvg, BlueKnight 6 mei 2017 19:53 (CEST)
    • Dat ga ik niet doen, heb er in het verleden nog over getwijfeld, maar zie op dit moment te weinig voordeel voor mezelf als voor de gemeenschap. ARVER (overleg) 6 mei 2017 20:10 (CEST)
     • (na bwc) Het is wél veel werk. Toen het probleem onlangs werd aangekaart was ik volgens mij de eerste die het experiment deed om te bezien of die rode link ook uit de controlelijst kon worden verwijderd. Dat het zo veel werk is komt overigens vooral door alle gadgets die tegenwoordig elke keer weer opnieuw operationeel moeten worden gemaakt als je een pagina laadt. Wie één keer op bewerken klikt en vervolgens een hele tijd aan een pagina werkt heeft er niet zo'n last van dat het een seconde of tien duurt voordat de pagina op het scherm staat en je de cursor kunt neerzetten waar je wilt gaan bewerken. Het zijn vooral series korte handelingen aan veel verschillende artikelen waarbij dat frustrerend is. Zulk werk doe ik daarom bij voorkeur met AutoWikiBrowser, die de gadgets niet hoeft te laden. Artikelen terugzetten en controleren kan bij mijn weten niet met die interface, en wordt daarom tijdrovend.
      Ik kan me overigens heel goed vinden in de suggestie die Blueknight je deed. Jammer dat je dat niet wilt proberen. Mijn stem had je bij voorbaat gehad. WIKIKLAAS overleg 6 mei 2017 20:20 (CEST)
      • Mijn stem ook. Het voordeel voor jou is dat je dit soort dingen direct zelf kan doen en dat het best leuk is om zelf een paar extra knopjes te hebben, terwijl je verder gewoon dezelfde gebruiker als nu kunt blijven (zo bijzonder is het allemaal niet). Het voordeel voor de gemeenschap is dat we weer een goede actieve moderator erbij hebben :-) Joris (overleg) 6 mei 2017 20:22 (CEST)
Als ik phab:T53189 goed interpreteer, vragen de ontwikkelaars voorbeelden om het probleem op te lossen, maar komen die er niet. Verder gebruikt de Zweedse Wikipedia sv:MediaWiki:Gadget-PatrolAndDelete.js als tijdelijke oplossing. (Mijn stem overigens ook.)Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 6 mei 2017 20:26 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - MatthijsWiki (overleg) 6 mei 2017 20:38 (CEST)
Dank je wel MatthijsWiki voor het afhandelen in 3 minuten tijd. ARVER (overleg) 7 mei 2017 09:29 (CEST)

Hernoemen van pagina Incident in Stockholm van april 2017[bewerken]

Inmiddels lijkt het duidelijk dat er consensus is over de titelwijziging ( zie de Overleg:Incident in Stockholm van april 2017) echter vreemd genoeg zie ik geen tabblad "titel wijzigen" bij het betreffende lemma, daarom hier het verzoek om de titel te wijzigen naar Aanslag in Stockholm op 7 april 2017. (De datum er bij lijkt me overigens beter dan "april 2017") vr groet Saschaporsche (overleg) 11 apr 2017 22:54 (CEST)

Daar zit nog een aantal minuten beveiliging op die collega Trijnstel er op gezet heeft. Gezien de duur die dat nog heeft overrule ik dat niet, vanaf 23:48CET kan je als het goed is je gang gaan. Milliped (overleg) 11 apr 2017 23:20 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd Saschaporsche (overleg) 12 apr 2017 15:30 (CEST)
Geen handeling meer nodig hier. MatthijsWiki (overleg) 6 mei 2017 20:40 (CEST)

Gesprek svp verwijderen[bewerken]

Kunt u de volgende pagina per ommegaande verwijderen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Taco_Meeuwsen Het was mij destijds niet bekend dat deze pagina openbaar zou worden en zou blijven tot in lengte van dagen. De uiteenzetting heeft geen openbaar karakter, is verouderd en oninteressant. De moderator in kwestie is niet langer aan Wikipedia verbonden, heb ik begrepen. Bovenal is de uitwisseling door mij nooit bedoeld als een openbare correspondentie en ik heb daar ook nooit expliciet toestemming voor gegeven. Het is niet de bedoeling dat een persoonlijke uiteenzetting jarenlang openbaar toegankelijk blijft, neem ik aan. Gaarne zo spoedig mogelijk verwijderen. Met vriendelijke groet, Taco Meeuwsen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 92.111.233.137 (overleg · bijdragen) 16 mei 2017 21:49‎

Geachte, aannemende dat u inderdaad Taco Meeuwsen bent, heb ik de bedoelde tekst van de pagina verwijderd, en de pagina voorzien van een zogenaamde "noindex", wat inhoudt dat hij langzaamaan uit de resultaten van zoekmachines zal verdwijnen. Ik heb de pagina niet verwijderd, en het is nog steeds mogelijk het door u bedoelde gesprek na te gaan in de geschiedenis van de pagina. Ik heb voor die oplossing gekozen omdat u indertijd nogal vasthoudend was met betrekking tot het plaatsen van een afbeelding van een door uzelf ontworpen boekomslag. Dat incident is kpoud anderhalf jaar oud, en moet wat mij betreft voor doorgewinterde medewerkers van de encyclopedie nog te vinden zijn. Wie over een week of twee uw naam googlet, zal die geschiedenis echter niet meer vinden, en ik neem aan dat het u daarom te doen was. Hopende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest groet ik u vriendelijk, WIKIKLAAS overleg 16 mei 2017 22:10 (CEST)

Artikel is verwijderd, maar nog niet gemarkeerd[bewerken]

Het artikel Healthfulness Shop is verwijderd vanwege copyvio, maar staat nog ongemarkeerd bij de anoniemencontrole. Willen jullie deze alsnog markeren? Alvast bedankt, Wikiwerner (overleg) 3 jun 2017 22:08 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd. Je kan ze gewoon laten staan hoor, bij de anoniemencontrole neem ik deze allemaal mee. MatthijsWiki (overleg) 3 jun 2017 22:16 (CEST)

Gebruiker:Ben Meijer[bewerken]

Op de gebruikerspagina van Ben Meijer staat volgens mij reclame voor zijn privé-praktijk. Hij meldt er uitdrukkelijk met welke behandelvormen hij werkt en welke problemen hij behandelt. Dit lijkt me geen informatie die relevant is voor WP, maar wel voor eigen promo. Of zie ik dat fout? Queeste (overleg) 6 jun 2017 21:08 (CEST)

Ik heb deze pagina verwijderd. Richard 8 jun 2017 11:57 (CEST)

Chroot[bewerken]

(spr. uit: See-haa-roet), het artikel Chroot is nu een redirect geworden naar de gebruikersruimte van de aanmaker, omdat die heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben. Wellicht verstandig als de ontstane redirect nu wordt verwijderd? Het artikel staat ook op de beoordelingslijst, daar kan het nu ook wel vanaf, denk ik? ed0verleg 4 jun 2017 14:34 (CEST)

Is inmiddels verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 7 jun 2017 11:20 (CEST)

Crosswiki-vandaal met voorliefde voor CGI[bewerken]

De gebruiker met IP-adres 82.193.98.133 (overleg | bewerkingen | bloks | stalktoy | cross-wiki | whois | honeypot) is reeds crosswiki geblokkeerd,[5] maar opereert naar ik aanneem onder meerdere adressen, waaronder 95.67.77.240 (overleg | bewerkingen | bloks | stalktoy | cross-wiki | whois | honeypot) en 95.67.77.243 (overleg | bewerkingen | bloks | stalktoy | cross-wiki | whois | honeypot). Is er een mogelijkheid om deze IP-adressen aan elkaar te linken en/of de range te blokkeren? (Ik moet toegeven dat ik een grote digibeet ben en misschien de term "range" geheel verkeerd gebruik, maar ik word hopelijk begrepen.) Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 1 mei 2017 18:02 (CEST)

 • Ik ga eens kijken en heb nu alvast de zoekvermelding hierboven even aangepast. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 1 mei 2017 18:17 (CEST)
  • Eerste adres is statisch maar helaas gaat deze door via dynamische Oekraiense IP-adressen nu en die wisselen per keer dat zij/hij inlogt. Alert blijven en targetartikelen op volglijst plaatsen en via stewardkanaal of meta een globaal blok aanvragen is de beste handelswijze. Heb nieuwste IP-adres nu geblokkeerd hier. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 1 mei 2017 18:35 (CEST)
   • Bedankt, MoiraMoira. De door deze gebruiker gevandaliseerde artikelen staan op mijn volglijst en naar het zich laat aanzien houdt ook TheDragonhunter een oogje in het zeil. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 1 mei 2017 21:12 (CEST)
    • Ik hou niet echt een oogje in het zeil. Ik heb gewoon dankzij de cat tool extra volglijsten. Dit kom ik gewoon af en toe tegen.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 2 mei 2017 00:52 (CEST)
 • Statisch adres is nu een maand globaal geblokkeerd, artikelen blijven monitoren graag en bij frequent vandaliseren kunnen ze semibeveiligd worden. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 1 mei 2017 22:12 (CEST)

Paul van Ostaijen[bewerken]

Ik merkte toevallig een opening in de geschiedenis tussen 2004 en 2006. Dat stuk staat hier. Het lijkt me een oud geval waarin de titel niet correct gewijzigd werd. Nu ja, ik dacht dat je dan aan een moderator moest vragen om de geschiedenissen samen te voegen. Dus meld het maar even hier. Een prettige avond verder.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 jun 2017 00:21 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Geschiedenis samengevoegd - Taketa (overleg) 11 jun 2017 18:09 (CEST)

{{delete}}[bewerken]

Om redenen die mij niet helemaal duidelijk worden is dit sjabloon een redirect naar nuweg, waarmee we anderstalige gebruikers, en Nederlandstalige gebruikers die onze sjablonen blijkbaar niet kennen, nog maar 1 optie geven: nuweg. Dit kan mijns inziens beter een redirect naar het {{weg}}-sjabloon zijn, of eventueel verwijderd worden, of vervangen door een korte (Engelstalige?) uitleg van onze verwijder-sjablonen. ed0verleg 9 jun 2017 16:59 (CEST)

Tegen Tegen Dit sjabloon wordt internationaal gebruikt voor vandalisme bestrijding. Dit zou voor alle wiki's gelijk moeten zijn.   Rodejong  💬 ✉️  🕘 9 jun 2017 17:19 (CEST)
Oorspronkelijk was het een redirect naar het weg-sjabloon, maar dat werd later door een anoniem aangepast naar een redirect naar het nuweg-sjabloon. Dan werd het genomineerd, maar de afhandelende moderator koos ervoor om oorspronkelijke versie terug te zetten. Na een tijdje nomineerde Trijnstel de redirect. Daar stelde Trijnstel voor om een redirect naar nuweg van te maken of een nieuw sjabloon te maken. Er was voornamelijk steun voor het tweede waarna de afhandelende moderator voor die oplossing koos. Daarna werd het delete-sjabloon genomineerd om er opnieuw een redirect naar nuweg te maken. Nu stel jij voor om er opnieuw een redirect naar het weg-sjabloon van te maken. Ik heb naar de sessies gekeken en op basis van de argumenten daar ben ik voor het behoud van de huidige situatie (redirect naar nuweg) en dus Tegen Tegen je voorstel.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 9 jun 2017 21:28 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Eens met Rodejong en TheDragonhunter, en uiteraard met mijn eerder aangedragen argumenten. Trijnstel (overleg) 9 jun 2017 23:25 (CEST)
Dit wordt door interwiki mensen gebruikt om te assisteren. Als je iets tegenkomt in een wiki waarvan je de taal niet spreekt (bv een vandaal die actief is op de Nederlandstalige en Chinese Wikipedia) dan kun je dit wereldwijd gestandaardiseerde sjabloon gebruiken. Een redirect naar nuweg is beter dan weg. Een nuweg nominatie krijgt namelijk meteen een beoordeling door een moderator. Deze kan vervolgens besluiten of direct te handelen of op de nominatielijst te plaatsen. Dit is voor zowel nuweg als weg een goed systeem. Als we echter een weg nominatie gebruiken, dan wordt dit niet meteen beoordeeld. Dit zou betekenen dat iets dat direct verwijderd moet worden te laat wordt gezien. Je zou kunnen overwegen om het sjabloon een eigen inhoud te geven met uitleg voor de afhandelend moderator. Zolang het sjabloon het artikel in de categorie nuweg zet wordt het direct in behandeling genomen. Uitleg voor de moderator kan helpen verschil te zien tussen nuweg en delete. Uitleg voor de nominator lijkt me verder niet nodig. ik zou dit sjabloon in alle gevallen toestaan, en uitleg geven aan de moderator. Mvg, Taketa (overleg) 10 jun 2017 02:30 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Bedankt voor de uitleg, met deze argumenten kunnen we het beter zo laten. ed0verleg 12 jun 2017 19:39 (CEST)

Tceqli[bewerken]

The language is named Tceqli according the official website maintained by the language creator.

Dutch Wikipedia editors like User:ErikvanB, User:Magere Hein, User:ARVER, User:RonaldB vandalise the article by

 • re-inserting "Twee van deze versies hebben enige tijd een ISO 639-3-code gehad: cql voor Ceqli, tcj voor Tceqli."
 • re-inserting outdated links
 • renaming "Tceqli" to "Ceqli"

User:ErikvanB even writes that he is proud to be a vandal [6]. What can be done to block these editors from editing the article and bring it back to the correct and verifiable version? Shame on User:Magere Hein who protected the page after he himself was involved in inserting nonsense. 85.180.88.69 12 jun 2017 18:24 (CEST)

I have replied at the help desk. Further posting serves no purpose. Resolve the discussion via sources. Taketa (overleg) 12 jun 2017 18:27 (CEST)
User:Taketa moved it into "Afgehandelde verzoeken". [7] But this is wrong. The false content shall be removed and the correct version be re-installed.
The reply at helpdesk was no help either. "Resolve the discussion via sources." - Exactly, what are the sources for renaming to "Ceqli", inserting the ISO 639 claims? 85.180.88.69 12 jun 2017 18:38 (CEST)
"Shall"? That almost sounds like an order. ErikvanB (overleg) 12 jun 2017 18:58 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Current accepted consensus by the Dutch community is Ceqli, if anyone wants it differently it's up to that person to proof it needs to be different. Mbch331 (Overleg) 12 jun 2017 19:10 (CEST)
The Dutch Wikipedia is a project of the Wikimedia Foundation. Hosting nonsense damages the brand "Wikipedia". What you call "community" is a gang of vandals. "if anyone wants it differently it's up to that person to proof it needs to be different" - if there is a "need" for verifiability, then the different version, created by IP is needed. There is Wikipedia:Verifieerbaarheid - do you mean that is not endorsed by the admins of the Dutch Wikipedia? What proof do you need? Do you deny Wikipedia:Verifieerbaarheid? 85.180.88.69 12 jun 2017 19:57 (CEST)
Neither the Wikimedia Foundation, nor the admins, are responsible for the content of Wikipedia. The contributors are responsible for the content. You, me, everyone. You need to work together to provide correct information. It is up to the contributors to provide sources, you and everyone else. Five people disagreed with you. Ask yourself why. Assuming you are correct, why do people disagree. Is everyone a vandal. Or do you need to talk with them. I think you need to talk with them. Find out why they think differently. Instead of accusing everyone of being a vandal. This is not productive. Sincerely, Taketa (overleg) 12 jun 2017 20:08 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Tweede keer. Ik zie hier duidelijk één medewerker die het met verder niemand eens kan worden, en dan toch beweert dat alle anderen de vandalen zijn. Waar hier om gevraagd wordt is een bron die onomstotelijk aantoont dat de oude naam niet meer correct is en dat er een andere gebruikt moet worden. De bewijslast ligt bij de gebruiker die de verandering wil doorvoeren. Dat is wat bedoeld wordt met "verifieerbaarheid", niet dat de moderatoren op iedere wilde suggestie keihard op zoek gaan naar bronnen die de wilde suggestie bevestigen. U dient hier verder uit te komen via de overlegpagina van het artikel, dus ik stel voor dat u daar uw beste beentje voor zet. Op deze pagina is dit afgehandeld, en ik adviseer u om de afhandeling niet nogmaals te negeren en het verzoek niet nogmaals opnieuw in te dienen. One of the admins who "endorces" Wikipedia policy on this project. WIKIKLAAS overleg 12 jun 2017 20:13 (CEST)

Would Dutch Wikipedia admins dare to remove unverifiable information like "Twee van deze versies hebben enige tijd een ISO 639-3-code gehad: cql voor Ceqli, tcj voor Tceqli." from this Wikimedia Foundation Wikipedia? 85.179.22.176 13 jun 2017 12:06 (CEST)

Wikipedia:Verifieerbaarheid not enforced in the Dutch Wikipedia? Gang of vandals can insert unverifiable ISO 639 code information? 77.179.81.227 13 jun 2017 16:47 (CEST)

Ever heard of en:Transcription (linguistics)? And good you please stop with personal attacks? The Banner Overleg 13 jun 2017 17:13 (CEST)
 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd doorgand anoniem het project verstoren en anderen diskwalificeren leidt niet tot consensus of een oplossing. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 jun 2017 17:22 (CEST)misschien valt bij drie keer het kwartje
Opmerking Opmerking persoon ging volgend dynamisch IP door - 92.227.33.210 (overleg | bijdragen | bloks) dus die ook maar een dagje time out gegeven nu. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 16 jun 2017 15:12 (CEST)

TBP[bewerken]

Er staat op TBP van vandaag nog één te beoordelen artikel open. Ik heb dat al eens gered van "nuweg" en heb dus de schijn van partijdigheid tegen me. Kan een andere mod die laatste beoordeling nog doen? WIKIKLAAS overleg 11 jun 2017 21:57 (CEST)

Kan de afhandelend moderator ook rekening houden met het vaste canvasclubje? Sjoerd de Bruin (overleg) 11 jun 2017 22:03 (CEST)
Kijken die heel vaak naar België 2? Vinvlugt (overleg) 23 sep 2017 13:15 (CEST)

Webnetprof-bewerkingen: Nederlands-Indië[bewerken]

Heb op Nederlands-Indië vanaf hier copyvio aangetroffen naar meerdere verschillende websites. In de 235 versies die erna komen is het gros vandalisme en terugdraaiingen van het vandalisme geweest. Dus denk dat er wel een paar moderatorhandelingen van pas kunnen komen. ARVER (overleg) 3 feb 2017 13:27 (CET)

Tot aan welke bewerking is dit dan? Of als het er nu in staat, moet dan niet een oudere versie eerst worden teruggeplaatst voordat we gaan verbergen? MatthijsWiki (overleg) 13 mei 2017 21:11 (CEST)
In tijde van aanvraag had Natuur12 een enkele week daarvoor een soort gelijke aanvraag van mij behandeld. Alleen ging het toen om wat minder versies dan bij dit artikel. Ik weet alleen niet meer hoe het precies werd opgelost, het was niet alleen simpel verbergen. ARVER (overleg) 14 mei 2017 10:16 (CEST)
Toen is het artikel verwijderd en een deel van de bewerkingen teruggeplaatst. Maar dan moeten we wel weten vanaf wanneer de copyvio weer uit het artikel is (dus de eerste schone versie na Webnetprof). Dan weten we welke versies wel en niet terug te zetten. Mbch331 (Overleg) 14 mei 2017 10:22 (CEST)
Zo te zien staat de copyvio van Webnetprof er nog in en is er dus nog geen schone versie. ARVER (overleg) 14 mei 2017 10:31 (CEST)
Dan valt er voor moderatoren weinig te doen. Opruimen van copyvio is geen specifieke moderator taak (tenzij het via een verwijdernominatie loopt). Mbch331 (Overleg) 14 mei 2017 10:35 (CEST)
Volgens mij zijn er 2 opties. Of de versie voor de copvio terug zetten. Of iemand neemt de tijd om alleen de copvio eruit te halen maar alle nuttige bijdragen die erna kwamen intact te laten. MatthijsWiki (overleg) 14 mei 2017 13:56 (CEST)
Ik heb de copyvio eruit gefilterd. Dus wat mij betreft mogen nu alle versies na 10 januari 2013 verwijderd worden. ARVER (overleg) 15 mei 2017 08:15 (CEST)
Is er een mogelijkheid om het artikel te verwijderen en alleen de geschiedenis voor de copvyio en de versies na verwijderen terug te plaatsen? Zo niet, dan ga ik er een keer een uurtje voor reserveren om alle versies te verbergen. MatthijsWiki (overleg) 8 jun 2017 12:58 (CEST)
Ja dat kan. Verwijder het artikel en zet enkel de copyviovrije versies terug. Dat kan met aanvinken ervan bij de terugplaatsing. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 8 jun 2017 13:32 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd. Als iemand het nog wil controleren voor de zekerheid dan graag. MatthijsWiki (overleg) 8 jun 2017 14:18 (CEST)
Wat mij betreft is het goed, maar ik vermoed dat je graag ook hebt dat een moderator er nog even naar kijkt. ARVER (overleg) 10 jun 2017 08:12 (CEST)
Mochten er nog vragen of opmerkingen komen dan hoor ik het wel. Voor nu naar afgehandeld. MatthijsWiki (overleg) 16 jun 2017 15:41 (CEST)

Titel op verkeerde wijze gewijzigd[bewerken]

Het artikel Theater de Roestbak is door opnieuw onder een andere titel aanmaken en een doorverwijzing van naam veranderd. Bij nader inzien lijkt mij dat onjuist. Kan dit hersteld worden? JanB46 (overleg) 20 jun 2017 23:27 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - Geschiedenissen zijn nu samengevoegd. Dat kan niet anders dan je bedoeling zijn geweest. WIKIKLAAS overleg 20 jun 2017 23:53 (CEST)

Link naar "lijst met te beoordelen categorieën" is een foute link[bewerken]

Op pagina Categorie:Nanking staat een sjabloon met daarin een aanklikbare tekst "lijst met te beoordelen categorieën". Als je daarop klikt, kom je op een pagina waar de betrokken categorie helemaal niet wordt genoemd. Ergens zit er dus een foutje in het beoordelingssysteem. Dit probleem ligt buiten mijn begripsvermogen. Hopelijk vindt een van de moderatoren dat het op hun terrein ligt. Zo niet, wie gaat er dan over? Vinkje83 (overleg) 14 mei 2017 23:11 (CEST)

De aanvrager heeft het verzoek hier geplaatst, deze hoort dan {{nuweg}} te gebruiken in plaats van {{catweg}}. Het ligt dus niet aan het beoordelingssyteem. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 mei 2017 23:28 (CEST)
Hiervan was ik niet op de hoogte. Dank voor het aankaarten en voor het beantwoorden, Vinkje83 en Sjoerddebruin. Wel slordig van me dat ik niet even had gecontroleerd of ik wel de goede sjablonen had geplakt. Ik zal ze aanpassen. Sint Aldegonde (overleg) 14 mei 2017 23:56 (CEST)
Ik heb van alles nu catweg gemaakt. Dit heeft geen haast. Mvg, Taketa (overleg) 15 mei 2017 07:07 (CEST)
@Taketa: Dank voor het oplossen van de rommel. Ik zie aan de hoeveelheid correcties en herstelcorrecties dat de juiste aanpak kennelijk zelfs voor een moderator nog niet zo vanzelf spreekt. Knipoog Nog één vraag: van de vier weg te halen categorieën heeft er één nog geen opvolger, namelijk Categorie:Nanking. Moet die nog worden aangemaakt voor de oude weg is? Dan kun je namelijk nog de code hergebruiken. Vinkje83 (overleg) 15 mei 2017 07:27 (CEST)
Liever niet aanmaken. Moderatoren hebben een hernoemknop. Dat gaat een stuk makkelijker. Mvg, Taketa (overleg) 15 mei 2017 08:25 (CEST)
Verplaatst naar afgehandeld. Trijnstel (overleg) 21 jun 2017 10:57 (CEST)

Archiveren[bewerken]

Op de pagina WP:Archiveren staat dat dit een nog niet bevestigde richtlijn is. Een korte blik in de geschiedenis leert dat de laatste bewerking in 2013 is geweest en op de overlegpagina in 2014. Daar staat ook dat er een stemming is geweest (WP:Opinielokaal/overlegpaginas) die uit 2008 stamt. Sinds die tijd lijkt er weinig mee te zijn gebeurd en vraag ik me af of het mogelijk is om een nieuwe stemming te starten over de huidige tekst op WP:Archiveren om die als algemeen erkende richtlijn in te voeren. Is er een moderator of andere gebruiker die het voortouw in de stemming wil nemen, aangezien ik daar zelf geen ervaring in heb? Vriendelijk groet, Q.Zanden Overleg 17 apr 2017 00:00 (CEST)

Wat mij betreft blijft dit in de kast staan, die stemming zal een hoop stof doen opwaaien (althans dat vermoed ik) aangezien het ook overlegpagina's van gebruikers betreft. Veel mensen archiveren alleen wat ze belangrijk vinden en verwijderen tekst die ze niet bevalt soms direct. Ik ben dan wel geen moderator, echter denk ik dat het verstandiger is om dit te laten rusten, veel gebruikers die hier wat langer meedraaien (maar ook mensen die nog niet zo lang bijdragen) hebben hun eigen manier van archiveren en zitten waarschijnlijk niet te wachten op een richtlijn die daar ineens verandering in kan brengen. Het lijkt me onwenselijk als ik opeens, nadat ik hier al bijna 10 jaar meedraai, niet meer zou kunnen bepalen hoe snel ik iets archiveer of verwijder zonder te archiveren van bijvoorbeeld mijn OP (overlegpagina). Ik ben benieuwd waarom je hier een stemming over zou willen houden? Het lijkt me dat je dan een blijkbaar dringende reden hebt.. Het archiveren van andere zaken, zoals overlegpagina's van artikelen en dergelijke is weer een ander verhaal, maar hier zie ik ook niet echt in waarom iemand hier een stemming over zou willen houden. Graag lees ik je argumenten. Hoop niet dat het alleen is om een richtlijn te willen invoeren, vamwege alleen het feit dat er weinig meer mee gebeurt is de afgelopen jaren, een goede motivatie lijkt me wel op zijn plaats. Dat is mijn 'niet-moderator-mening'. Met vriendelijke groet, - Richardkiwi Overleg 17 apr 2017 00:44 (CEST)
Het heeft niet een bepaalde haast of reden dat ik dit aanvraag. Het is meer dat ik het uit principe wil doen, iets waar jij blijkbaar tegenop ziet. Het geeft gebruikers misschien net iets meer een idee hoe ze pagina's kunnen gebruiken en dat er kan worden verwezen naar deze pagina en dat er dan niet iets wordt gezegd als: Ik hoef me niet aan deze regels te houden want het is geen richtlijn. Ik vraag het omdat er wel een voorbeeld is: Op Overleg Wikipedia:Taalcafé was er een discussie over het archiveren van het taalcafé. Nu is dit overleg verwijderd door Gebruiker:KlaasZ4usV met als bewerkingssamenvatting: > overlegArchief. Nu is er op die pagina echter geen verwijzing naar een oud archief te vinden, terwijl dit wel zeer wenselijk is. Nu kan ik hem daar niet direct op wijzen omdat WP:A geen algemeen geaccepteerde richtlijn is. Dit is mijn grootste reden om dit voorstel tot een geaccepteerde richtlijn te maken. Q.Zanden Overleg 17 apr 2017 01:04 (CEST)
Als jij iets wilt kunnen teruglezen uit het taalcafé, zou je zelf een archiefpagina kunnen maken. Het lijkt me sterk dat KlaasZ4usV hier tegen zou zijn of dit zou mogen verwijderen. Als je het toch wilt doorzetten, hoop ik dat het dan bij het archiveren van artikelen en "café's" blijft, wat ook de motivatie is. Wat je ook doet, in ieder geval succes. - Richardkiwi Overleg 17 apr 2017 01:24 (CEST)
Café's zijn overlegpagina. Dat de overlegpagina ervan mee gearchiveerd, gebeurt vaker. De link naar het archief vind je op de pagina zelf. Ik ben zelf tegen zo'n stemming omdat de noodzaak ervan niet aangetoond wordt.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 17 apr 2017 01:42 (CEST)
Ja dat bedoel ik. Als ik mijn overleg nog eens lees zou het onlogisch zijn als er geen links naar die archieven zijn. Om zo'n hele stemming op te zetten moet er wel een dringende reden zijn vind ik dus. - Richardkiwi Overleg 17 apr 2017 01:50 (CEST)
Het archief van overleg uit het taalcafé staat hier: Wikipedia:Taalcafé/Archief. Vr groet Saschaporsche (overleg) 17 apr 2017 08:15 (CEST)
Overigens heeft KlaasZ4usV ondertussen de link naar het overlegarchief gemaakt, dus het is niet meer noodzakelijk. Het was mij meer om het principe te doen, waar een aantal van jullie blijkbaar tegenop zien. Hartelijk dank voor het meedenken hier! Q.Zanden Overleg 17 apr 2017 13:19 (CEST)
Verplaatst naar afgehandeld. Trijnstel (overleg) 21 jun 2017 11:06 (CEST)

CONMEBOL Libertadores[bewerken]

Dit artikel is een naam te veranderen in een korte tijd gehad en wilde transfersom het te beschermen tegen de overdracht omdat de huidige is de officiële naam van het toernooi. Externe link: [8] [9]

--152.170.243.219 26 jun 2017 02:34 (CEST)

Deze verzoek is een verzoek niet te begrijpen en mogelijk gedaan door buitenlanders de taal niet sprekend van deze project. WIKIKLAAS overleg 26 jun 2017 03:45 (CEST)
IP-adres is zo te zien afkomstig uit Argentinië. En als ik het verhaal goed begrijp, wilt de gebruiker een titel-wijziging-beveiliging op het artikel hebben. De huidige naam is volgens de gebruiker de enige juiste naam van het artikel.
Mijn idee is: beveilig het maar niet. Mocht het nou nog één of 2 keer een onterechte naamsverandering plaats vinden aan het artikel dit jaar (2017), dan kan het alsnog beveiligd worden tegen titelwijzigingen. ARVER (overleg) 26 jun 2017 07:19 (CEST)
Voor nu Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Ik heb wel het artikel op mijn volglijst gezet. Mocht er weer een naamswijziging worden doorgevoerd kan er alsnog beveiligd worden. MatthijsWiki (overleg) 18 jul 2017 15:07 (CEST)

FC Blankenburg[bewerken]

Wat doe ik met FC Blankenburg? Er zijn nu 2 ip-adressen en 1 gebruiker, die allemaal overduidelijk betrokken zijn bij de voetbalclub, die een negatieve passage over de club elke keer weer verwijderen. De laatst gebruikte IP-adres heb ik hiervoor gewaarschuwd: Zie hier. ARVER (overleg) 22 jul 2017 15:56 (CEST)

Ik heb de gebruiker net uitleg gegeven, wat nog niet gebeurd was. Mocht de gebruiker toch doorgaan, dan is er regblok. Mochten de anoniemen doorgaan, dan is er altijd nog semi-beveiliging. Mbch331 (Overleg) 22 jul 2017 16:07 (CEST)
Het is nu even rustig. Zal wel weer aan de bel trekken mocht het weer mis gaan. ARVER (overleg) 5 aug 2017 19:07 (CEST)

Hulppagina's provincieportalen[bewerken]

Zie mijn nominatie hier en de suggestie van Wikiklaas hier. En omdat Gebruiker:Kippenvlees1 impliciet genoemd werd, hierbij een extragratis ping. Welke moderator kan en wil dit afhandelen? --bdijkstra (overleg) 6 sep 2017 19:28 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Artikelen en categorieën verwijderd. - Kippenvlees (overleg‽) 7 sep 2017 01:46 (CEST)

Welkomsbericht WIKIpphv[bewerken]

WIKIpphv (overleg | bijdragen | bloks) - Kan iemand een genuanceerd welkomsbericht plaatsen bij deze nieuwe gebruiker. Iemand die verstand heeft van meteorologie e.d. is meest welkom, maar dat iemand zijn eigen website en zijn eigen publicaties hier komt promoten, daar heb ik mijn bedenkingen bij. – Maiella (overleg) 11 sep 2017 22:05 (CEST)

Mijn dank. – Maiella (overleg) 12 sep 2017 01:57 (CEST)

Samenvoegen 201708[bewerken]

Kan een moderator het samenvoegvoorstel Belofte van het jaar (basketbal België) afwijzen. Blijkbaar is het ontbreken van consensus en zijn alle tegenargumenten nog niet voldoende om The Banner te overtuigen. Deze discussie heeft al veel te lang geduurd. Akadunzio (overleg) 19 sep 2017 23:36 (CEST)

Ow, wat leuk dat jij mijn compromisvoorstel om de moderatoren te laten beslissen hebt aangenomen. Het gaat hierbij om de volgende voorstellen:
Aangezien het belang van de encyclopedie bij mij voorop staat, ga ik akkoord met elke uitkomst. The Banner Overleg 19 sep 2017 23:49 (CEST)
Ik heb hier sterk de indruk dat het belang van The Banner voorop staat. Ieder gegeven tegenargument wordt door hem als niet inhoudelijk bestempeld. En het is niet alleen door mij maar ook door andere gebruikers afgewezen. Akadunzio (overleg) 19 sep 2017 23:55 (CEST)
De moderatoren kunnen nu zelf de discussie en de argumenten lezen. The Banner Overleg 19 sep 2017 23:58 (CEST)
Tja, Akadunzio, met een edit als deze haal je je eigen argumenten onderuit dat het jou te doen is om de verbetering van de encyclopedie. The Banner Overleg 20 sep 2017 12:01 (CEST)
Is het misschien een idee dat jullie een bemiddelaar zoeken? Vinvlugt (overleg) 20 sep 2017 12:07 (CEST)
Ik had deze pagina al voorgesteld als compromis ter oplossing van het geheel en Akadunzio heeft dat compromis duidelijk aanvaard. Nu is het dus even wachten op het besluit van de moderatoren: afwijzing of aanneming. The Banner Overleg 20 sep 2017 14:46 (CEST)
Aha, ok. Ik ben benieuwd welke mod zich in dit wespennest durft te steken. Vinvlugt (overleg) 20 sep 2017 16:23 (CEST)
Moderatoren zijn slechts gewone gebruikers die eenvoudigweg iets meer handelingen kunnen verrichten waar dat nodig is. Zij zijn niet automatisch inhoudsdeskundig op alle terreinen. Daarom ontgaat me de logica van de vraag een moderator te vragen een oordeel te vellen in een inhoudelijke kwestie waar twee ervaren gebruikers onderling niet uitkomen. Machaerus (overleg) 20 sep 2017 16:30 (CEST)
 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd geen moderatorhandeling benodigd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 20 sep 2017 16:35 (CEST)
Beste Moira, ik vind dit niet handig. Blijkbaar willen de heren dat een van de mods een knoop doorhakt, geef je collega's even wat meer tijd. Vinvlugt (overleg) 20 sep 2017 16:43 (CEST)
Een moderator is geen conflictbemiddelaar. Als twee gebruikers inhoudelijk ergens niet uitkomen is er overleg en de overlegpagina van het artikel voor bedoeld. Die pagina is nog niet eens gebruikt zie Overleg:Belofte van het jaar (basketbal België). Is het een structureel probleem tussen twee gebruikers dan kunnen ze arbitrage vragen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 20 sep 2017 16:52 (CEST)
Er zijn logischer plaatsen om te debatteren over een samenvoeging, zoals de samenvoegpagina's. En daar zijn zij er inderdaad niet aangekomen. Vandaar nu het verzoek aan de moderatoren om een besluit te nemen. The Banner Overleg 20 sep 2017 17:22 (CEST)
"Als er na 2 weken geen tegenargumenten zijn gegeven of als consensus bereikt wordt, kan je je gang gaan en de genomineerde artikelen samenvoegen."
De vraag aan de moderatoren is dus vrij simpel. Zijn er al dan niet tegenargumenten gegeven en is er ja dan neen consensus bereikt. Er is over dit thema volgens mij al voldoende gedebatteerd om als moderator conclusies te kunnen trekken. Akadunzio (overleg) 20 sep 2017 17:30 (CEST)
Dat wil niet zeggen dat een dergelijk discussie maar twee weken mag lopen. Er staat op de pagina van Juli ook nog een heleboel af te handelen voorstellen. Ik zie op dit moment evenveel voorstanders als tegenstanders. Maar het gaat niet eens om de aantallen. Het gaat om de argumenten. En ik kan mij persoonlijk niet uitspreken of die nu een consensus voor of tegen aangeven. Daarom zou ik de discussie gewoon laten voortgaan voorlopig om nog meer mensen de gelegenheid te geven nog meer argumenten in te brengen. Ik zou ook wel willen duidelijk maken dat we geen persoonlijke goedkeuring van Akadunzio of The Banner nodig hebben.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Tvx1 (overleg · bijdragen)
Het staat hier ondertussen al drie weken. Iedereen heeft ondertussen de kans gehad om zijn mening te geven. De vraag is trouwens ook niet een consensus voor of tegen is. De vraag is of er al dan niet een consensus is. Akadunzio (overleg) 20 sep 2017 18:54 (CEST)
Het is geen stemming, Akadunzio. Het gaat om de waarde van de argumenten. The Banner Overleg 21 sep 2017 00:06 (CEST)
Ik heb toch nergens gezegd dat een stemming is. De vraag is gewoon of er consensus is of niet. Als er vier voor zijn en vier tegen kan men bezwaarlijk van een consensus spreken. En ik denk niet dat jouw argumenten meer waarde hebben dan mijn argumenten. Akadunzio (overleg) 21 sep 2017 00:10 (CEST)
Desondanks hangt het af van de argument, niet van de aantallen.Tvx1 (overleg) 21 sep 2017 16:53 (CEST)
Neen, een consensus is een breedgedragen overeenkomst. Daar kan jij bij vier voor en vier tegen niet van spreken. En argumenten tegen zijn er ook voldoende aangebracht. Bij consensus dient iedereen ongeveer met het voorstel te kunnen leven. Akadunzio (overleg) 21 sep 2017 19:22 (CEST)
Maar nu ben je toch weer stemmen aan het tellen in plaats van de inhoudelijke argumenten aan het beoordelen. The Banner Overleg 23 sep 2017 09:34 (CEST)

Vandalism by User:ErikvanB[bewerken]

Gebruiker:ErikvanB is deleting content from user pages

92.226.163.169 23 sep 2017 08:01 (CEST)

Yes, ErikvanB did that. I also saw those additions of a collossal list of what exactly? What do they mean and what is the additional value of them on @GerardM:'s talk page? And finally, what exactly is your request to admins of the Dutch Wikipedia? Regards, Magere Hein (overleg) 23 sep 2017 08:08 (CEST)
 • ErikvanB vroeg ook al om uitleg want dit is hier niet de bedoeling. Geen moderatorhandeling benodigd verder. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 sep 2017 08:11 (CEST)
Deze gebruiker kent mij als een Wikidata gebruiker en als iemand die zich bezig houdt met IPNI.. ik heb er geen problemen mee wanneer ik zo aangespoken wordt. Groet, GerardM (overleg) 23 sep 2017 08:56 (CEST)
Tip: vraag deze persoon om in te loggen en de correspondentie over dat andere project aldaar te voeren of u indien dat ellenlange onbegrijpelijke lijsten data betreft u te mailen. Hier hoort het iig niet thuis. Groet, Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 sep 2017 09:16 (CEST)

Ik zag dit vanmiddag pas. Voordat ik blokwaardig gedrag ga vertonen, moet ik toch wel eerst lsd gebruikt hebben. Ik had de klager inderdaad gecontacteerd toen ik terugdraaide, maar die schijnt van adres te wisselen. ErikvanB (overleg) 23 sep 2017 19:56 (CEST)

Voor deze persoon is het niet handig dat hij dit zo doet. Hij weet dat ik actief met identifiers bezig ben maar ik werk niet met individuele lijstjes zoals deze. Ik maak me er niet druk over en ik snap dat dit niet echt gewaardeerd wordt... Hij kan me ook op Wikidata benaderen. Groet, GerardM (overleg) 24 sep 2017 07:47 (CEST)
Gewoon uit nieuwsgierigheid, zou je kunnen uitleggen waarover dit gaat? IPNI ISNI zo duidelijk en VIAF vond ik op https://viaf.org. Van die laatste kan ik me het nut voor Wikidata wel voorstellen al zijn er vast veel van, want zelfs ik heb er een. Magere Hein (overleg) 24 sep 2017 09:32 (CEST)
O, via http://www.isni.org/search kwam ik erachter dat ik ook daar besta. IPNI gaat over planten; dat ben ik niet. Magere Hein (overleg) 24 sep 2017 09:38 (CEST)

Lemma Jan van Ewijk[bewerken]

Op pagina https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Ewijk staat bij voetnoten bij 3) een link naar het Goois Nieuwsblad die niet werkt. De link verwijst naar een artikel in die krant van 2 juni 1969. Kunt u de link weer laten werken? Maar dan verwijzen naar een artikel uit het Goois Nieuwsblad van 5 mei 1969: http://www.honkbalmuseum.nl/index.php?id=902&nmclass=article Jan van Ahood (overleg) 24 jul 2017 14:43 (CEST)

Bij voorbaat dank.

Jan van Ewijk

Beste Jan van Ahood, Het in het artikel genoemde krantenartikel is gepresenteerd als bron voor de overstap van Van Ewijk, Rijnders en Van de Ster naar HCAW. Daar is in het door u aangegeven artikel geen sprake van. De schrijver van die bijdrage heeft wel inzage gehad in de betreffende editie van het Goois Nieuwsblad. Het door u aangedragen krantenartikel vertelt wel over het bij HCAW spelen, en het bijdragen aan het resultaat, maar niet over de transfer (en, net zo min als het andere krantenartikel, over het stoppen of weer overstappen in 1971). Het krantenartikel uit mei kan wel een extra bron zijn, maar niet deze bron vervangen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 24 jul 2017 14:55 (CEST)
Ik heb heb de bron van het Goois Nieuwsblad vervangen door een link naar Het Vrije Volk, die specifiek over de overstap van de drie gaat. Nu is er alleen nog een bron nodig voor het feit dat Van Ewijk tot en met 1971 bij HCAW heeft gespeeld. The Banner Overleg 24 jul 2017 14:59 (CEST)
Zijn vertrek bij HCAW wordt vermeld in Het Vrije Volk d.d. 27 april 1972. Gouwenaar (overleg) 24 jul 2017 15:18 (CEST)
Beiden bedankt voor het opzoeken. De laatste suggestie is nu verwerkt. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 24 jul 2017 15:25 (CEST)

Hallo Ronnie! Als uw collega Moira het gewenst vond om als link een artikel uit het Goois Nieuwsblad van van 2 juni 1969 op te nemen (een slecht artikel overigens) lijkt mij een artikel uit dezelfde krant van 5 mei 1969 (eerste wedstrijd van mij bij HCAW) een betere keuze. Daarom graag toch een link naar dit artikel. Het gaat immers niet allemaal over 'komen en gaan'. Bij voorbaat dank voor uw prudentie.

Dit artikel (met mij zelfs op de foto) kan ook: http://www.honkbalmuseum.nl/index.php?id=910&nmclass=article Groet, Jan van Ewijk

Beste Jan van Ewijk, ik kan de betreffende link niet vervangen, omdat ik niet weet welke informatie MoiraMoira precies ontleend heeft aan het artikel van 2 juni 1969. Ik zou het artikel van [ttp://www.honkbalmuseum.nl/index.php?id=902&nmclass=article 5 mei 1969] kunnen toevoegen, maar daarin staat enkel dat 'Van Ewijk' heeft meegespeeld. Uit de tekst van het artikel is niet op te maken of dit Jan, Piet of Klaas van Ewijk geweest is. Dan ontstaat de vraag welke informatie wel te ontlenen is aan dit artikel, en of het correct is een artikel onder bronnen te plaatsen, als het niet als bron gebruikt is. Mogelijk zou het als referentie geplaatst kunnen worden, maar Wikipedia is niet bedoeld als verzameling links naar allerhande artikelen op het internet.
In het artikel van 16 juni 1969 is wel duidelijk dat het over 'Jan van Ewijk' gaat. Verder is dit een verslag van een voor u memorabele wedstrijd. Maar ook hier dient te vraag zich aan wat dit artikel toevoegt aan de reeds bestaande pagina, afgezien van mogelijk een zwart-witfoto op lage resolutie die niet overgenomen kan worden naar Wikipedia. Heel misschien dat iemand anders er anders over denkt, maar ik zie geen reden om een verwijzing naar een van deze artikelen toe te voegen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 25 jul 2017 00:30 (CEST)

Hallo RonnieV! Dank voor de reactie. Nee, mijn voornaam komt niet in dit artikel voor. Maar, is dat belangrijk? De Wiki-pagina gaat toch over mij! Dan lijkt het me volstrekt duidelijk dat 'Van Ewijk' de persoon is waar het artikel over gaat. In mijn eerste bericht hier wees ik erop dat de link naar het artikel van 2 juni niet (meer) werkt. Na zoeken op de (slechte) site van het Honkbalmuseum kwam ik erachter hoe Moira aan het eerste artikel (met ook voornaam) kwam. Echter, het artikel (ondanks geen 'Jan' erbij) vind ik veel informatiever. Vandaar mijn reactie. Ik zie nu dat er op Wiki geen enkele link is naar een wedstrijdverslag, hoe schaars die ook op internet zijn te vinden. Dus refereer a.u.b. naar het artikel van 5 mei 1969. Ook de huidige link 6 (artikel over Moore) vind ik een slechte keuze. Er staan op de site van het Honkbalmuseum meer artikelen van mij. Helaas veel met de kop 'Van onze medewerker'. Ik heb wel een meer representatief artikel van mij gevonden (waarschijnlijk overgetypt door het Honkbalmuseum, want er staan wat opmaakfouten in). Niettemin is dit artikel als noot beter: http://www.honkbalmuseum.nl/index.php?id=454&nmclass=article Ik zie het wel. Wat mij betreft einde discussie. Groet en dank voor uw research. Jan

Melding overlijden[bewerken]

Naar aanleiding van de beoordelingsnominatie Ivan de Veenboer trof ik boven dat artikel de volgende melding:

geachte lezers van dit artikel.
de schrijver van dit artikel was mijn vader.
die is helaas overleden, en kan dus niet reageren tegen het verwijderings verzoek.
zelf ben ik niet bekend met de WIKI, en de mogelijkheden en gebruiken.
Ik hoop op andere deskundigen die het artikel beoordelen.
De bedoelde persoon moet Cornelis~nlwiki zijn. De tekst was geplaatst door gebruiker:77.248.161.177 en ik heb gereageerd op de overlegpagina van diegene. Ik wil betrokkenen vragen om daar te reageren.
De melding lijkt me plausibel, in het bijzonder omdat de gebruiker op 8 maart op zijn GP schrijft over "een landurige en slopende ziekte, die niet te winnen is." Zijn laatste bijdragen zijn geplaatst op 17 maart.
Ik heb de anonieme melder gewezen op de mogelijkheid om de GP en OP te laten blokkeren of van een boodschap te voorzien, mits aannemelijk is dat de melding afkomstig is van een nabestaande.
Ik heb verder meldingen geplaatst op de OP van Cornelis en op de beoordelingspagina. En uiteraard de melding in de hoofdnaamruimte verwijderd.
Nu wil ik de zaak graag in handen leggen van de moderatoren, maar ik kan natuurlijk gepingd worden — bertux 24 sep 2017 13:34 (CEST)
 • Uitgevoerd Uitgevoerd zie overlegpagina zoon. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 24 sep 2017 13:36 (CEST)
  • Of dochter. Dankjewel, MoiraMoira — bertux 24 sep 2017 13:43 (CEST)
   • Excuus, heb de melding gelukkig wel sekseneutraal gehouden. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 24 sep 2017 13:57 (CEST)

Uitspraak over oude genomineerde categorie[bewerken]

Graag uitspraak over de categorie Terroristische aanslag in Europa (zie hier). Hier had allang een uitspraak over gedaan moeten zijn. Er was veel draagvlak om de categorie te behouden, maar kennelijk dacht de betreffende moderator er anders over, waardoor er maar gewoon geen uitspraak is gedaan. Indiener van de nominatie heeft hem inmiddels zelf al doorgehaald, gezien hij/zij concludeerde dat er geen draagvlak is voor verwijdering. Toen ik 'catweg' verwijderde van de pagina, heeft Wikiwerner dit teruggeplaatst. 'Toevalligerwijs' was hij zelf ook voor verwijdering en is hij inmiddels snel in de weer gegaan om van diverse pagina's de categorie te verwijderen en te vervangen voor de categorie die zijn voorkeur geniet. M.i. een erg kinderachtige en intrieste handelswijze. mvg, Histogenea22 (overleg) 19 aug 2017 12:00 (CEST)

 • De categorie is behouden door de nominator zie ik. Wat een moderator nog kan doen onttrekt zich aan mijn perceptie. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 2 okt 2017 11:33 (CEST)


Hernoeming CM Telecom naar Overleg:CM[bewerken]

Kan een moderator eens kijken naar deze hernoeming? Dit lijkt mij niet zoals het hoort, maar ik kan hem niet terugdraaien. --RenéV (overleg) 18 okt 2017 22:01 (CEST)

Daar is idd iets misgegaan. Gefixed als het goed is. Milliped (overleg) 18 okt 2017 22:05 (CEST)