Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gtk-paste.svg Verzoekpagina voor overige verzoeken
Klik hier om direct een verzoek te doen
Zie WP:OV
Zie WP:VP/O
Weet je niet waar je je probleem of verzoek moet plaatsen, dan kun je die op deze pagina melden: voor verzoeken aan het OTRS-team kan Wikipedia:OTRS/Vragen gebruikt worden. Vragen voor alle gebruikers op de helpdesk.

Overleg zal naar de overlegpagina worden verplaatst.

Plaats een nieuw verzoek alstublieft onderaan de lijst met nieuwe verzoeken, zodat een chronologische volgorde ontstaat. Behandelde verzoeken ouder dan één week kunnen verplaatst worden naar het archief.
Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Titelwijziging Nabi Musa oproer[bewerken]

Zonder enig overleg of aankondiging én in weerwil van de referenties heeft Hanhil op 23 september 2017 [1] de titel van het lemma Nabi Musa oproer gewijzigd in 'Nabi Musa-pogrom' en van 'Nabi Musa oproer' een redirect gemaakt. Ook in diverse lemmata heeft hij de term 'pogrom weer ingevoerd voor 'oproer/rellen'. Er was echter geen sprake van een pogrom; in alle literatuur over deze pelgrimage naar Nabi Musa nabij Jeruzalem wordt gesproken over 'riots' (oproer, rellen). Misleidend daarbij is dat Hanhil aangeeft dat te doen cf de bronnen (?). Bedoelt hij 'Urban Violence in the Middle East: Changing Cityscapes in the Transition from Empire to Nation State. Berghahn Books. p. 188. ISBN 978-1-78238-584-4' riots Dit boek beschrijft de rellen in 1920 tijdens de jaarlijkse (islamitische) Nabi Musa pelgrimage, waarbij Ze'ev Jabotinski met de kort daarvoor opgerichte paramilitaire Hagana een dubieuze rol speelde. In alle overige literatuur hierover worden die gebeurtenissen consequent beschreven als rellen/oproer, eveneens vermeld bij ref.3 (Boek: Urban Violence in the Holy City: A Test of National Struggle, the Nebi Musa Riots in 1920). Er staat ook een bestand, krantenartkel, in dit lemma met o.a. de zin: The Jews seem to have been prepaired for they were armed with knives. Ook op andere WP's heet het riots, émeutes, Unruhen. Afgezien van deze bronloze hernoeming is Hanhil momenteel bezig om op allerlei Palestijnen/Palestina-gerelateerde lemmata de hem ongewenste teksten en bijdragen te verwijderen hetzij eenzijdig te wijzigenen aan te passen. Op 3 april jl. had hij ook onder meer zonder enige instemming van anderen het lemma Al-Nakba (nu al 50 jaar herdachten voortdurend) ten onrechte samengevoegd met Palestijnse vluchtelingen (zie mijn protest, hieronder op deze pagina). Ik verzoek de moderatoren om deze hernoeming en de daaraan gerelateerde wijzigingen ongedaan te maken. Mvg. Kronkelwilg (overleg) 30 sep 2017 01:30 (CEST)

Beste Kronkelwilg, het lijkt me wat vroeg voor moderator handelen. Ik zie een lang antwoord van Hanlil op de overlegpagina van het artikel. Maar daar is een week niet op gereageerd. En nu plaats u dit overleg hier. Wat is de reden om dit hier te plaatsen en niet op het overleg van het artikel? Moderatoren hebben niet meer kennis van zaken dan anderen. Het lijkt me van belang om het op de overlegpagina te bespreken, waar mensen die wel kennis van zaken hebben mbt dit artikel mee kunnen praten. Desgewenst kun je op WP:OG derden vragen om inbreng. Zodra men het eens is over wat te doen, dan kan een moderator jullie wens uitvoeren. Tot die tijd is het aan jullie om het eens te worden, of om met steun van anderen aan te tonen dat de tegenpartij alleen staat in diens standpunt. Mvg, Taketa (overleg) 30 sep 2017 07:14 (CEST)
(na bwc) Zoals wel vaker met deze gebruiker ligt het wat genuanceerder: het artikel was oorspronkelijk aangemaakt als Nebi Musa-pogrom en eerder zonder overleg door Kronkelwilg hernoemd naar Nabi Musa oproer. Over de toedracht van het pogrom heb ik afgelopen week nog overleg gehad met Kronkelwilg op de pagina Overleg:Amin al-Hoesseini en daar ook gerefereerd aan het standaardwerk One Palestine Complete, Jews and Arabs under the British Mandate van Tom Segev. Hier worden de gebeurtenissen als pogrom beschreven. In de dagen voorafgaand aan de Nabi Musa-parade had de Joodse gemeenschap vergeefs bij de Britten gevraagd om bescherming, omdat een pogrom in de lucht hing. De Britten namen geen maatregelen en de bezoekers van de feestelijkheden werden opgeroepen tot geweld tegen de Joden in toespraken van de burgemeester van Jeruzalem, door Amin al-Hoesseini, de latere moefti en door krantenredacteur Aref al-Aref, waarbij leuzen geroepen werden als Nashrab dam al Yahud (we zullen het bloed van de Joden drinken) en Slaughter the Jews. De Joodse zelfverdedigingsgroepen werden opgericht na de aanval van een Arabische strijdgroep op het Joodse dorp Tel Hai een maand eerder. Deze zelfverdedigingsgroepen waren niet betrokken bij de onlusten rond de Nabi Musa-parade. Wanneer Kronkelwilg meldt dat het op de anderstalige WP's riots, émeutes, Unruhen heet "vergeet" hij de Catalaanse en de Spaanse versie die ook pogrom in de naam hebben staan. Het Franse lemma begint met de zin Les émeutes de Jérusalem de 1920 (encore appelées émeutes de Nabi Moussa ou pogrom de Jérusalem). Andere bronnen de gebeurtenissen als pogrom bespreken zijn Dr. Daniel Levine in The Birth of the Irgun Zvai Leumi: A Jewish Liberation Movement, Efraim Karsh in The Arab-Israeli Conflict: The Palestine War 1948 en Samuel Katz in Battleground: fact and fantasy in Palestine. Hanhil (overleg) 30 sep 2017 07:38 (CEST)
Laten we even beginnen met de standaardvraag: wat zeggen de Nederlandstalige bronnen? The Banner Overleg 30 sep 2017 20:52 (CEST)
Nederlandstalige wetenschappelijke boeken over dit onderwerp ken ik niet. In het Algemeen Handelsblad van 28 april 1920 heeft Jacob Israël de Haan verslag gedaan onder de titel "De stad in opstand", een artikel dat hij afsloot met "Pogrom te Jeruzalem". Een dag eerder had het Algemeen Handelsblad verslag gedaan van een protestvergadering in de Beurs voor de Diamanthandel "Tegen de pogroms in Jeruzalem". Op 1 mei werd in dezelfde krant bericht over een zitting in het Britse Lagerhuis, waarbij Churchill meedeelde dat op 4 april onlusten waren uitgebroken die spoedig waren overgeslagen tot een pogrom. Ongeveer tweehonderd en vijftig mensen hadden min of meer ernstig letsel bekomen, van wie negentiende Joden waren. Mij lijkt overigens dat niet de taal van de bron doorslaggevend zou moeten zijn, maar de kwaliteit van de bron. In ieder geval zijn Engels-, Frans- en Duitstalige bronnen voor de gemiddelde Wikipediaan prima te volgen en zeker zo bruikbaar als Nederlandstalige bronnen. Hanhil (overleg) 30 sep 2017 21:37 (CEST)
Wetende hoe hoog de emoties op kunnen lopen met Israël/Palestina-gerelateerde onderwerpen lijkt het mij verstandiger gewoon de Nederlandstalige bronnen te volgens in plaats van bronnen in andere talen te interpreteren. The Banner Overleg 1 okt 2017 10:23 (CEST)
Beste Taketa en Banner. Ik wist eigenlijk niet precies waar ik deze gang van zaken zou kunnen neerleggen. Bedankt dat jullie de moeite hebben genomen om hierop te reageren. De laatste tijd is Hanhil namelijk op veel lemmata druk bezig om z.i. 'ongwenste' stukjes tekst en titels te verwijderen cq aan te passen. Er zijn helaas weinig gebruikers die dergelijke lemmata volgen en reageren op de inhoud of wijzigingen erin. Ik zag dat Hanhil op eigen houtje ook de titel van dit lemma ná wijziging, weer had teruggezet; de titel waarmee hij het lemma ook zelf had opgezet. Vandaar mijn verzoek hier. Ik begrijp jullie standpunt. Ik heb intussen ook op de OP van Nabi Musa gereageerd in de hoop dat meerdere gebruikers er naar kijken. Wat de term 'pogrom' betreft: dit is een Russische term uit een bepaalde periode, die daarna eenzijdig wordt betrokken op alle geweld tegen alléén Joden en met terugwerkende kracht wordt gelabeld (vgl de term anti-semitisme), en niet voor geweld tegen andere groepen wordt gebruikt. Op de Engelse WP wordt duidelijker onderscheid gemaakt tussen pogrom (Russisch gebeuren) en ander geweld zoals oproer/rellen, slachting/bloedbad (riots, massacre). Misschien ook een idee voor de Ned. Wikipedia t.b.v. eenvormigheid en een duidelijke afbakening van het begrip. Het Etymologisch woordenboek: 'Het woord is dus blijkbaar uit het geschreven Russisch overgenomen. In het Nederlandsch gewoonlijk gebezigd voor een razzia tegen de Joden, gepaard gaande met plundering en moord, zoals die in Rusland in het begin der 20ste eeuw werden gehouden (na 1914 zijn ze niet meer voorgekomen), doch bij uitbreiding ook voor zulk een vervolging en bloedbad in andere oostelijke landen.' Mvg Kronkelwilg (overleg) 5 okt 2017 15:03 (CEST)
Of deze pagina de juiste plaats is voor inhoudelijke discussies betwijfel ik. Op het Overleg:Nabi Musa-pogrom heb ik inhoudelijk gereageerd op de bijdrage van Kronkelwilg en het gebruik van de term pogrom in relatie tot de gebeurtenissen rond het Nabi Musa-festival van 1920. Mij moet wel van het hart dat Kronkelwilg in dit overleg wel érg vrij met de feiten omgaat: waar de Britten spraken van een pogrom tegen de Joden waarbij 9/10 van de slachtoffers Joods was suggereert Kronkelwilg dat van Joodse kant een pogrom gepredikt werd gericht tegen de Arabische-moslims tijdens hun feest. Ook op het artikel Amin al-Hoesseini had Kronkelwilg al uiterst tendentieus, en in tegenspraak met wat over dit onderwerp gepubliceerd was, geschreven dat Jabotinsky de aanstichter zou zijn van het oproer en tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld was en Al-Hoesseini als medeverantwoordelijke tot 10 jaar.
In tegenstelling tot wat Kronkelwilg in dit overleg meldt is de term 'pogrom' niet een Russische term uit een bepaalde periode, die eenzijdig wordt betrokken op alle geweld tegen alléén Joden. Van Dale geeft als definitie van de term pogrom "heftige, plotseling optredende vervolging van een minderheid, m.n. van Joden". De term pogrom wordt ook breder gebruikt dan alleen tegen Joden, zoals b.v. in de artikelen Pogrom van Istanboel (tegen Grieken) en Baku pogrom (tegen Armeniërs). De bewering dat pogroms in Rusland niet meer voorgekomen zijn na 1914 klopt ook niet: tijdens de Russische Burgeroorlog kwamen in de Oekraïne bij pogroms tussen de 30.000 en 50.000 Joden om het leven.
Het gebruik van de term pogrom in relatie tot de gebeurtenissen rond het Nebi Musa-festival van 1920 had ik hierboven al met bronnen aangetoond. De bijdrage van Kronkelwilg doet daar nu niets aan af. Hanhil (overleg) 5 okt 2017 20:06 (CEST)
Kijk even naar de bronnen en de argumenten erbij op de OP van Nabi Musa, in plaats deze term voor de rellen door te drukken. Kronkelwilg (overleg) 11 okt 2017 00:58 (CEST)
Pogrom is inderdaad een uit het russisch afkomstig woord. Het heeft op de wiki een eigen artikel. Maar het slaat niet alleen op een bepaalde periode maar kan aangetroffen worden bij diverse geschriften die handelen over massamoord e.d. Pieter2 (overleg) 30 nov 2017 22:58 (CET)
Deze rellen werden na een onduidelijk en spontaan begin aangewakkerd vanaf diverse kanten, Joden, moslims, Palestijnen? Op de eenzijdige beschrijving hiervan in het lemma is ook wel wat aan te merken, Het krantenartikeltje verhaalt het neutraler: de processie was al vanaf 2 april bezig en op 4 april begonnen de rellen na een schreeuw uit de menigte, onduidelijk wat er aan de hand was, maar daarna begon de ellende. Zie ook het citaat bij bron 4 in het lemma, waarin de zin: Available sources do not clarify the exact trigger, and it is arguable that more than one event functioned as a catalyst, enz. Kronkelwilg (overleg) 8 dec 2017 22:12 (CET)
Het krantenartikel van de Times meldt dat de christenen met rust werden gelaten toen de islamitische en de christelijke processies elkaar op 2 april tegenkwamen. Wat de Times in 1920 ook meldde was dat er in de menigte geroepen werd dat de Joden de aanval zouden hebben ingezet, dat niet duidelijk was of dit daadwerkelijk waar was, maar dat daarna de reactie van de moslims was dat zij "attacked any Jew in the vicinity". Natuurlijk is een krantenartikel uit die dagen niet meer dan een eerste indruk van wat er gebeurd is, bij de latere rechtszaken kwam de rol van Amin al-Hoesseini en Aref al-Aref, de redacteur van de krant al-Suriyya al-Janubiyya aan de orde, waarbij zij beiden wegens opruiing tot 10 jaar gevangenisstraf werden veroordeeld. Hanhil (overleg) 8 dec 2017 22:55 (CET)
Hier wordt weer getracht de oorzaak aan Arabische kant te leggen. Lees ook even de betrokkenheid van Ze'ev Jabotinski, veteraan van het Joodse Legioen, met zijn kort daarvoor getrainde zionistische strijdgroep en gevonden wapens bij hem thuis. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. In dit lemma [[Nabi Musa pogrom}} vermeld als bron 4: uit 'Urban Violence' ...some Zionists were listening to the speeches. It is likely some belonged to the self-defence force organized by Vladimir Jabotinsky, by this time already enlisting six hundred troops performing military drills on a daily basis." Already in early March, Jabotinsky was working to inflame the atmosphere, and he began to publicly predict a pogrom. Wat wilde hij? Kronkelwilg (overleg) 11 dec 2017 19:31 (CET)
Omdat Kronkelwilg het probleem op deze pagina ook inhoudelijk behandelt hierbij een reactie:
Dat de oorzaak van de onlusten inderdaad aan Arabische kant lagen was ook de conclusie van de Britten. In het rapport A Survey of Palestine dat de Britten opstelden aan het eind van hun mandaat meldden zij op pagina 17:
Savage attacks were made by Arab rioters in Jerusalem on Jewish lives and property. Five Jews were killed and 211 injured. Order was restored by the intervention of British troops; four Arabs were killed and 21 injured. It was reported by a military commission of inquiry that the reasons for this trouble were:--
(a) Arab disappointment at the non-fulfilment of the promises of independence which they claimed had been given to them during the war.
(b) Arab belief that the Balfour Declaration implied a denial of the right of self-determination and their fear that the establishment of a National Home would mean a great increase in Jewish immigration and would lead to their economic and political subjection to the Jews.
(c) The aggravation of these sentiments on the one hand by propaganda from outside Palestine associated with the proclamation of the Emir Feisal as King of a re-united Syria and with the growth of Pan-Arab and Pan-Moslem ideas, and on the other hand by the activities of the Zionist Commission supported by the resources and influence of Jews throughout the world.
Jabotinski speelt in deze onlusten geen rol. De oprichting van de Joodse zelfverdedigingsgroepen was een reactie op de Arabische aanval op de Joodse nederzetting Tel Hai op 1 maart 1920, waarbij 6 Joden om het leven kwamen en waarbij de nederzetting werd verwoest en de overige bewoners waren verdreven. In One Palestine Complete van Segev is een hoofdstuk gewijd aan de onlusten van april 1920. Omdat een pogrom in de lucht hing waren de Britten door Jabotinski en Weizmann gewaarschuwd en gevraagd om maatregelen te treffen om de Joodse bevolking te beschermen. De Britten hadden dit achterwege gelaten en waren niet op de rellen voorbereid. Zij eisten juist dat de Joodse zelfverdedigingsgroepen hun wapens zouden inleveren. Jabotinski's groepen waren ook niet betrokken bij het uitbreken van rellen. De door de Hoesseini's opgehitste Arabische menigte richtte zich op de Joodse bewoners van de oude stad. De zelfverdedigingsgroepen lieten zich bij die rellen niet zien. De veroordeling die Kronkelwilg meldt was voor 1) het feit dat hij een revolver had (die had hij afgegeven aan de Britse militaire gouverneur aan wie hij om bescherming van de Joodse bevolking had gevraagd), 3) dat hij anderen bewapend had - namelijk de zelfverdedigingsgroepen en 4) dat hij dat bewapenen niet alleen had gedaan, maar in een samenzwering met meer dan 2 mensen. Ook de aanklachten 2 en 5, waarvoor Jabotinski niet veroordeeld werd, gingen over wapenbezit en niet over de rellen. (zie The Life and Times of Vladimir Jabotinsky: Rebel and statesman door Joseph B. Schechtman, pag 335-338). Hanhil (overleg) 11 dec 2017 21:45 (CET)
Hiermee wordt afgeleid van waar het om gaat: was dit een oproer, rellen (riots) of was het een pogrom?
In dit Britse rapport 'A Survey of Palestine', worden de oorzaken van de spanningen in Palestina geanalyseerd. Na de Balfourverklaring (1917) ontstonden allerlei conflicten tussen zionistische Joden en de Arabische inheemse bevolking, die zich verzette tegen de toenemende zionistische immigratie en infiltratie in Palestina. Hier gaat het om de jaarlijkse religieuze festiviteiten van het islamitische Nabi Musafeest, die altijd normaal verliepen, maar in 1920 uitliep op rellen ('riots' in het rapport) oftewel een oproer toen de processie bij de poort van Jeruzalem tegenstand ondervond. Volgens het (directe) krantenverslag waren de Joden er waarschijnlijk op voorbereid, ze hadden o.a. messen bij zich. Ze'evJabotinski, zelf veteraan van het Joodse legioen in het Britse leger (en in 1923 oprichter van Betar (zionisme)), had kort daarvoor reeds 600 Joodse jongeren militair getraind die in Jeruzalem aanwezig waren. (N.B. Arabische Joden waren in kleding toentertijd niet van Arabieren en Palestijnen te onderscheiden; wat door militante zionisten en organisaties als de Hagana ook wel werd uitgebuit). Kronkelwilg (overleg) 12 dec 2017 14:44 (CET)
Het klopt dat de discussie hier direct boven niet meer gaat over de oorspronkelijke vraag. Op de pagina Overleg:Nabi Musa-pogrom én hierboven staat de complete discussie over de bronnen die geleid hebben tot de huidige titel. Hanhil (overleg) 12 dec 2017 23:03 (CET)
In elk geval geen fouten terugzetten. De huidige titel is correct nederlands, de oude titel heeft last van onjuist spatiegebruik. — Zanaq (?) 12 dec 2017 18:30 (CET)
Zie het volledige Rapport van de Commissie Palin over de rellen in Jeruzalem tussen 4 en 7 april 1920. Kronkelwilg (overleg) 2 apr 2018 19:40 (CEST)
En wat zegt deze bron over de Nederlandstalige naam van het artikel? –bdijkstra (overleg) 2 apr 2018 22:14 (CEST)
De term Nabi Musa Pogrom lijkt in het Nederlands buiten wikipedia niet ruim bekend te zijn. Pogrom is een beladen term die je niet zou moeten gebruiken voor gebeurtenissen die dat ws niet waren. Bij onze en: collega's wordt op basis van dezelfde bronnen die ook hier genoemd worden het lemma NM Riots (oftewel onlusten of oproer) genoemd, dat lijkt me een juister begrip. Peter b (overleg) 2 apr 2018 22:42 (CEST)
Sowieso is over deze episode in het Nederlands niet veel gepubliceerd. De verslagen uit die tijd van Jacob Israël de Haan spraken al over een pogrom en Churchill gebruikte deze kwalificatie ook bij het Lagerhuisdebat. De lemmata in andere talen laten een wisselend beeld zien. In het Duits heet het lemma Unruhen en is de term het pogrom in de tweede zin vermeld, in het Engels is de term riots gebruikt, in het Frans is de eerste zin Les émeutes de Jérusalem de 1920 (encore appelées émeutes de Nabi Moussa ou pogrom de Jérusalem) en in het Spaans Pogromo de Jerusalén en 1920. Hanhil (overleg) 4 apr 2018 07:40 (CEST)

Verhogen limiet[bewerken]

Ik heb op dit moment een bewerkingslimiet (16 artikelen per 336 uur/14 dagen) Ik zou eigenlijk willen vragen of het limiet verdubbeld mag worden? De laatste maal was op 7 juni 2016. Toen ging deze van 8 naar 16. Ik zou nu graag naar een limiet gaan van 32 artikelen.

Voor de duidelijkheid: Ik heb in die 3 jaar dus 3 maal de limiet licht overschreden, en bij iedere overschrijding het te laat opgemerkt, maar wel zelf aangegeven. De tweede keer (december 2016) werd ik hiervoor 3 dagen geblokkeerd. De eerste maal werd me dat vergeven, en ook gisteren is me dat vergeven, waarvoor dank.

Ik kan me voorstellen dat er gebruikers zijn die tegen een verhoging van het limiet zijn. Echter is het belangrijk om mee te nemen, dat het om nauwkeurigheid te doen is. Ik ben van mening dat mijn bewerkingen nauwkeurig(er) is geworden, in vergelijk met 3 jaar geleden waar ik grote aantallen artikelen vertaalde/schreef. Mijn bewerkingen zijn veelal nu van kleine aard, en dus gemakkelijke te volgen.

Met vriendelijke groet •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  26 mei 2018 01:50 (CEST)

Bij de uitspraak van de arbcom staat: "De moderator baseert zijn beslissing op zijn oordeel over de wijze waarop Rodejong met terugkoppeling op de door hem bewerkte lemmata is omgegaan." Sinds de laatste verhoging is Rodejong vrij slecht omgegaan met de feedback op de edits van artikelen. De kwaliteit van de artikelen was in die periode soms zo belabberd dat veel negatieve feedback nodig waar hij nogal vijandig mee om gaat. Zo had hij een artikel geschreven over een schilderij maar uiteindelijk bleek het een fantasieverhaal over een soort fictief schilderij wat gebaseerd was op twee totaal verschillende schilderijen. Ik heb hem toen daarop aangesproken maar nog steeds behoort tot zijn 'regels' op z'n OP: "Bijdragen van Robotje en Marrakech worden direct ongelezen gearchiveerd om de vrede te bewaren." Juist van degenen die de hard nodige feedback geven op zijn slordige artikelen weigert hij die feedback op z'n OP te lezen; dan is het logischer om de limiet te verlaging naar de oorspronkelijke 8 edits. Dat hij nauwkeuriger is gaan werken lijkt me een verkeerde voorstelling van zaken, eerder het tegenovergestelde. Tot hij die regels voor z'n OP aanpast (dat lijkt er niet in te zitten [2]: "De discussie over de OP ga ik niet opnieuw met je aan.") en langere tijd ook werkelijk open staat voor feedback aangaande de artikelen die hij aanmaakt/bewerkt lijkt me een verhoging van de limiet te vroeg. - Robotje (overleg) 26 mei 2018 02:29 (CEST)
Niet altijd draagt de toonzetting van feedback gegeven door Robotje bij aan een goede werksfeer. Sterker nog, vaak lijkt het erop dat zelfs bewust wordt getracht de ontvanger van de feedback te irriteren. Dat helpt natuurlijk niet bij het 'werkelijk open staan voor feedback'. NB: ook bij het feedback geven maakt het uit op welke manier dat gedaan wordt. Bob.v.R (overleg) 26 mei 2018 06:01 (CEST)
(na BWC) Rodejong kondigt aan de feedback van twee van de collega's die het meest betrokken zijn bij de kwaliteitscontrole van Rodejong's artikel edits ongelezen te 'archiveren'. Als hij ze niet leest maar wel verwijderd heeft dat dus niets met de toonzetting te maken maar aloleen met wie de afzender is. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat Rodejong hier vooral actief wordt als hij op de Deense Wikipedia geblokkeerd is. Enkele dagen geleden werd hij daar voor een periode van 6 maanden geblokkeerd (en dat is hier intussen al merkbaar) dus dat wordt een hoop extra controle werk van Rodejong's nogal belabberde edits hier. Juist om dat in goede banen te kunnen leiden terwijl hij zo'n houding heeft lijkt me een verhoging van de limiet te vroeg. - Robotje (overleg) 26 mei 2018 08:22 (CEST)
 • Uitgevoerd Uitgevoerd. Het doel van de uitspraak was om de ‘overlast’ van de edits van Rodejong te beperken. Het is bijna anderhalf jaar geleden dat hij vanwege de uitspraak geblokkeerd is geweest. Dat bewijst m.i. dat Rodejong duidelijk probeert om binnen de grenzen van de uitspraak te bewegen. Dat kan dan ook beloond worden met een soepelere regeling. Het doel van de regeling was nooit om Rodejong permanent te verbannen - dan was wel gewoon een OT blokkade opgelegd. Het doel was juist om bij verbeterd gedrag een minder strenge regeling te hebben. Die verbetering zie ik zeker. Dat Robotje met goed speurwerk toch nog wat minder geschikte edits vindt, kan zo zijn maar is geen reden om niet tot versoepeling om te gaan. Het doel van de uitspraak was niet om van Rodejong een perfecte foutloze gebruiker te maken (wie is dat wel?) maar een gebruiker die binnen acceptabele grenzen beweegt. Dat Rodejong discussies met Robotje actief uit de weg gaat vind ik, gezien ervaringen uit het verleden, geen slechte strategie - en is sowieso niet een punt waar de uitspraak over gaat.
Kortom, genoeg redenen om de uitspraak te versoepelen - wat bij deze gedaan is. Blijkt dit niet te werken, dan biedt de uitspraak de mogelijkheid om het aantal edits weer te halveren. CaAl (overleg) 26 mei 2018 08:05 (CEST)
CaAl geeft aan "Dat Robotje met goed speurwerk toch nog wat minder geschikte edits vindt, kan zo zijn maar is geen reden om niet tot versoepeling om te gaan." Blijkbaar is bij hem ten onrechte het idee ontstaan dat de problemen zich beperkten tot enkele wat minder geschikte edits. Blijkbaar is het nodig om vanaf nu op nl-wiki op een centrale plek beter bij te gaan houden met wat voor kwaliteit issues we te maken krijgen en hoe Rodejong reageert op feedback op die issues. - Robotje (overleg) 26 mei 2018 08:32 (CEST)
 • Opmerking Opmerking, dank je wel CaAl. Ik wil even aangeven dat dit ook op de zaakpagina aangegeven kan worden, zodat dit voor iedereen bekend is. •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  26 mei 2018 11:30 (CEST)
 • Ik heb het op de zaakpagina vermeld nu. CaAl (overleg) 27 mei 2018 00:08 (CEST)

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

IPBlock-Exempt[bewerken]

Zou ik een ipblock-exempt kunnen worden? Ik wil nl. ook vanaf mijn middelbare school kunnen bewerken. Met vriendelijke groet, WikiZeven (overleg) 1 dec 2017 19:11 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerdDaar is geen excempt voor nodig want een reguliere schoolblokkade laat ingelogd bewerken toe. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u mij via wikimail i.v.m. uw privacy laten weten waarvandaan u probeert te bewerken ingelogd dan kijk ik dat voor u na. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 1 dec 2017 20:00 (CET)

Olbersdorf[bewerken]

Het is hier misgegaan met de bewerkingsgeschiedenis. Van Olbersdorf is een dp gemaakt en er is een nieuw artikel Olbersdorf (Duitsland) gemaakt, in plaats van dat het originele artikel hernoemd was. Kan dit worden opgelost? Hanhil (overleg) 9 dec 2017 19:06 (CET)

Afgehandeld met dank aan Wikiklaas. Hanhil (overleg) 10 dec 2017 21:44 (CET)

Jean-Joseph Sanfourche[bewerken]

het zou nodig zijn om een pagina te maken over kunstenaar Jean-Joseph Sanfourche88.140.18.15 10 dec 2017 19:20 (CET)

Hier is geen moderator-actie voor nodig. Iedereen is vrij om een artikel te starten, dus ook de gebruiker achter 88.140.18.15. Voel je vrij en ga je gang. MatthijsWiki (overleg) 10 dec 2017 22:10 (CET)
Ter info: Ik heb hier: Wikipedia:Educatieprogramma/ITV_Hogeschool_voor_Tolken_en_Vertalers#Frans een verzoek gedaan voor vertaling van het Franse artikel. vr groet Saschaporsche (overleg) 10 dec 2017 22:42 (CET)

Categorie:Geschiedenis van Israël[bewerken]

In de Categorie:Geschiedenis van Israël staan mijns inziens ten onrechte ondercategorieën en ook een aantal artikelen/pagina's vermeld, die niet tot de geschiedenis van (het huidige) Israël behoren. Die geschiedenis begint namelijk pas bij de stichting van deze staat op 15 mei 1948. Alle gebeurtenissen van vóór 1948 maken daar geen deel van uit. De ondercategorieën die niet thuishoren onder de categorie 'Geschiedenis van Israël' zijn:

 • Hebreeuwse oudheid
 • Heer van Ibelin
 • Israëlitische oudheid
 • Joodse geschiedenis
 • Kanäanitische oudheid
 • Mandaatgebied Palestina, behalve Bedoeïenen in Israël.
 • Nabatese oudheid
 • Romeinen in Palestina
 • Vorst van Galilea
 • Zionisme

Deze categorie:'Geschiedenis van Israël' moet m.i. geheel worden herzien. Kronkelwilg (overleg) 11 dec 2017 21:24 (CET)

 • Dit lijkt me iets voor een inhoudelijke discussie; en die kan gevoerd worden met alle gebruikers. Dit is geen verzoek aan moderatoren: wij zijn slechst de congiërges doe taakjes uitvoeren nadat de gemeenschap heeft bedacht wat er moet gebeuren. Als je me kan wijzen op een discussie waaruit consensus voor jouw voorstel blijkt, kan een moderator bezig met anders categoriseren. Tot die tijd is dit verzoek Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. CaAl (overleg) 11 dec 2017 21:59 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎[bewerken]

Wegens de huidige beveiliging van het sjabloon verzoek ik het corps moderatoren om vernietigingskamp Janovska te verplaatsen van de rubriek Oekraine naar de rubriek Polen. Immers de rubriek Oekraïne is geschiedvervalsing gerelateerd aan de rubriek [Vrije Stad Dantzig], hetgeen verwijst naar de historische context, dus niet huidige landen. Alhoewel meestal de huidige landen samenvallen met de historische context, hetgeen niet toevallig is omdat de Tweede Wereldoorlog geen aanleiding gaf tot een tweede Grote Volksverhuizing, hoewel de Polen daar wellicht anders over denken. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn (o.a.) de territoriale grenzen van Duitsland en Polen aanmerkelijk veranderd. Zeven van de tien vernietigingskampen (mijn telling) lagen in Polen. Drie miljoen van de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust waren Polen. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:31 (CET)

 • Niet uitgevoerd - Dit sjabloon is momenteel beveiligd vanwege een al weken durende bewerkingsoorlog. Het is niet de bedoeling dat de beschamende ruzie over de inhoud van dit sjabloon ondertussen via verzoekpagina's voor moderatoren wordt uitgevochten. De juiste plaats voor de bespreking van dit soort wijzigingsvoorstellen is en blijft deze overlegpagina. Bij gebleken consensus kunnen ze dan na afloop van de beveiliging worden doorgevoerd. Zorg eerst maar dat de angel uit het conflict wordt gehaald dat tot de bewerkingsoorlog heeft geleid, want dat dient hier toch echt prioriteit te krijgen. Wutsje 28 dec 2017 03:06 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (2)[bewerken]

In dit sjabloon is wel het doorgangskamp Drancy opgenomen, maar niet het doorgangskamp Royallieu. Te zamen goed voor hetzelfde aantal als Westerbork. Daarom mijn verzoek om ook kamp Royallieu op te nemen in het sjabloon. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:36 (CET)

 • Niet uitgevoerd - Zie hierboven. Wutsje 28 dec 2017 03:06 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (3)[bewerken]

Wegens de huidige beveiliging van het sjabloon verzoek ik het corps moderatoren om vernietigingskamp Janovska te verplaatsen van de rubriek Oekraine naar de rubriek Polen. Immers de rubriek Oekraïne is geschiedvervalsing gerelateerd aan de rubriek [Vrije Stad Dantzig], hetgeen verwijst naar de historische context, dus niet huidige landen. Alhoewel meestal de huidige landen samenvallen met de historische context, hetgeen niet toevallig is omdat de Tweede Wereldoorlog geen aanleiding gaf tot een tweede Grote Volksverhuizing, hoewel de Polen daar wellicht anders over denken. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn (o.a.) de territoriale grenzen van Duitsland en Polen aanmerkelijk veranderd. Zeven van de tien vernietigingskampen (mijn telling) lagen in Polen. Drie miljoen van de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust waren Polen. De angel uit het het conflict halen, tja dat gaat echt niet gebeuren. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:31 (CET)

 • Niet uitgevoerd - Deze pagina is niet bedoeld om bewerkingsoorlogen by proxy te voeren. Verder drammen levert overigens wel een zeer grote kans op een blokkade op. Wutsje 28 dec 2017 03:36 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (4)[bewerken]

In dit sjabloon is wel het doorgangskamp Drancy opgenomen, maar niet het doorgangskamp Royallieu. Te zamen goed voor hetzelfde aantal als Westerbork. Daarom mijn verzoek om ook kamp Royallieu op te nemen in het sjabloon. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:36 (CET)

 • Niet uitgevoerd - Zie hierboven. Wutsje 28 dec 2017 03:36 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (5)[bewerken]

Wegens de huidige beveiliging van het sjabloon verzoek ik het corps moderatoren om vernietigingskamp Janovska te verplaatsen van de rubriek Oekraine naar de rubriek Polen. Immers de rubriek Oekraïne is geschiedvervalsing gerelateerd aan de rubriek [Vrije Stad Dantzig], hetgeen verwijst naar de historische context, dus niet huidige landen. Alhoewel meestal de huidige landen samenvallen met de historische context, hetgeen niet toevallig is omdat de Tweede Wereldoorlog geen aanleiding gaf tot een tweede Grote Volksverhuizing, hoewel de Polen daar wellicht anders over denken. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn (o.a.) de territoriale grenzen van Duitsland en Polen aanmerkelijk veranderd. Zeven van de tien vernietigingskampen (mijn telling) lagen in Polen. Drie miljoen van de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust waren Polen. De angel uit het het conflict halen, tja dat gaat echt niet gebeuren. De kwalificatie "by proxy" kan ik niet begrijpen. Zoiets als Münchhausen by proxy? – Maiella (overleg) 28 dec 2017 04:00 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Het sjabloon is niet voor niets beveiligd. MatthijsWiki (overleg) 28 dec 2017 07:57 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (6)[bewerken]

In dit sjabloon is wel het doorgangskamp Drancy opgenomen, maar niet het doorgangskamp Royallieu. Te zamen goed voor hetzelfde aantal als Westerbork. Daarom mijn verzoek om ook kamp Royallieu op te nemen in het sjabloon. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:36 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Het sjabloon is niet voor niets beveiligd. MatthijsWiki (overleg) 28 dec 2017 07:57 (CET)

IP-blok-exempt OSeveno[bewerken]

Het IP-adres waarvandaan Gebruiker:OSeveno bewerkt is recent geblokkeerd als open proxy. Kan hij een IP-blok-exempt krijgen? (Verzoek gedaan op IRC.) Alvast bedankt. Woody|(?) 2 jan 2018 11:23 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 2 jan 2018 11:31 (CET)
Nogmaals bedankt! oSeveno (Overleg) 2 jan 2018 11:59 (CET)

Images of plant varieties[bewerken]

Humulus lupulus 'Aurea' - Golden Hop.jpg
Poinsettia varieties.JPG

Excuse me again for writing in English. Gebruiker:Wikiklaas insists on removing images (shown above) that I have added to two articles. He tells me that I am "unable to understand the content" of the pages to which I added them. However:

Despite these texts, Wikiklaas also tells me that "there was realy no use" for the images and that I should "let the authoirs of the text decide" whether the images (which I took, and uploaded especially to illustrate such varieties for Wikipedia) are needed. That is not my understanding of how Wikipedias work. Pigsonthewing (overleg) 10 jan 2018 17:19 (CET)

Aside from the factual discussion: the quality of the first image is not sufficient to be used here. — Zanaq (?) 10 jan 2018 18:01 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd geen moderatoractie nodig / no admin action is required. Perhaps it’s an habit at the English Wikipedia to drag people to noticeboards in the middle of a discussion but here there is no such practice. Please discuss this issue with Wikiklaas or ask for input from other editors at wp:biologiecafe.
This said, I fail to understand why you insert a low quality image whilst there are at least four better suitable images available in Category:Humulus lupulus 'Aureus'. Please refrain from doing so in the future because this is considered to be disruptive. Especially when you are the creator of the low quality image.
Please realise that we hold our discussions in Dutch and not everyone can or is willing to discuss content in English. Natuur12 (overleg) 10 jan 2018 18:16 (CET)

Afhandelen verwijderlijst[bewerken]

Geachte moderatoren, is er een reden waarom de verwijderlijst zo achterloopt? Geen kritiek, gewoon interesse. Vinvlugt (overleg) 18 jan 2018 08:40 (CET)

Ik kan slechts voor mezelf spreken, en doe dat nu even. Het afhandelen van die lijst is een tijdrovend corvé. Het moet zorgvuldig, want het huis is te klein als er behouden of verwijderd wordt tegen iemands zin, zonder dat zoiets grondig is gemotiveerd. En zelfs dan heeft het afhandelen van een dag vaak nog een nasleep, van gebruikers die zich verongelijkt op een OP melden. Het geeft kortom vaak een hoop gedoe. Ik concentreer me op dit moment op een andere manier op de inhoud, met enkele projecten die ook tijdrovend zijn. De tijd die een sessie me kost (dat wordt al snel iets in de orde van twee uur) kan ik ook zinvol anders besteden. Dat zou geen probleem moeten zijn, want er zijn nog ruim veertig andere moderatoren. Tot zo ver over mijn eigen redenen om even te passen.
Van die ruim veertig andere moderatoren is er een groep die zich, om diverse redenen, nooit met TBP bezighoudt. Dat is ieders goed recht. Er blijft echter wel een steeds kleiner wordend groepje over van moderatoren die de lasten moeten verdelen. In de praktijk is het vooral MoiraMoira die deze kar trekt door het leeuwendeel van het werk te doen. Als die even een wikantie heeft, zie je meteen hoeveel werk ze anders doet, en dat nu blijft liggen. Een forse uitbreiding van het aantal moderatoren zou helpen. Maar om je aan te melden, moet je wel een dikke huid hebben, helemaal sinds er geen herbevestigingen meer zijn en een aantal gebruikers daar bij elke aanmelding nog steeds zijn gal over kwijt wil, over de rug van degene die zich aanmeldt. WIKIKLAAS overleg 18 jan 2018 13:55 (CET)
Bedankt voor de heads up Vinvlugt: ik had niet in de gaten dat we zo achter liepen en het TBP vanavond even bijgewerkt. Meeste was gelukkig al gedaan door anderen! Ciell 24 jan 2018 23:00 (CET)

Sjabloon concentratiekampen[bewerken]

Het is de bedoeling om de inhoud van het Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog te vervangen door de inhoud van Gebruiker:The Banner/Sjabloon concentratiekampen. Gezien de omvangrijke discussies bij het schrijven van dit sjabloon, lijkt de geschiedenis van het ontwerp-sjabloon mij echter ook relevant. Bij een normale knip- en plakvervanging gaat die geschiedenis echter verloren. Vandaar dat ik de vervanging nog niet uitgevoerd heb. Iemand die dat op kan lossen? The Banner Overleg 29 jan 2018 12:45 (CET)

Vervanging is uitgevoerd, nu moet de geschiedenis nog samengevoegd worden. The Banner Overleg 29 jan 2018 19:37 (CET)
Geschiedenis samengevoegd door artikel te verplaatsen en weer terug te verplaatsen nadat de oude content in de geschiedenis is teruggeplaatst. Mbch331 (Overleg) 29 jan 2018 19:46 (CET)
Het is mij chinees maar hartelijk dank. The Banner Overleg 29 jan 2018 21:24 (CET)
Intussen is een onnodig groot aantal versies van de geschiedenis van het nieuwe sjabloon (nieuw voor zo lang als het duurt) teruggeplaatst. Waarom heeft The Banner geen begindatum genoemd? Nl. het begin van zijn aanpassingen naar aanleiding van de discussie her en der. Het moet mogelijk zijn om alsnog een begindatum te noemen en dienovereenkomstig versies te verbergen. – Maiella (overleg) 30 jan 2018 02:02 (CET)

Laila Soueif[bewerken]

Excuse me for writing in English; or if I am on the wrong noticeboard.

The first image on Laila Soueif is a "biographies of living people" violation; and besides that is poor content. It is a mirror-image of the true image, so misrepresents the appearance of the people depicted. I have swapped it for the original, but have been reverted - without explanation - twice. Pigsonthewing (overleg) 9 jan 2018 21:19 (CET)

Which part of our policies does it violate exactly? –bdijkstra (overleg) 9 jan 2018 21:58 (CET)
One would hope that Wikipedia:Biografieën van levende personen would prohibit misrepresenting a person. Pigsonthewing (overleg) 9 jan 2018 22:27 (CET)
Because a photo is horizontally flipped? The Banner Overleg 9 jan 2018 22:32 (CET)
Because it misrepresents the appearance of the people depicted.. Pigsonthewing (overleg) 9 jan 2018 22:43 (CET)
It prohibits inaccurate information that is damaging to the person. One would hope that regular mirrors do not have that effect on people. –bdijkstra (overleg) 9 jan 2018 22:53 (CET)
commons:Commons:Deletion_requests/File:Mona_Seif_and_her_mother_Laila_Soueif.jpg for some background. The Banner Overleg 9 jan 2018 22:10 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Zoals hier al aangegeven kan deze afbeelding gewoon gebruikt blijven worden. MatthijsWiki (overleg) 28 feb 2018 15:18 (CET)

Single-item gebruikers[bewerken]

Ik ben niet goed thuis in de procedures. Kan iemand mij vertellen hoe er gehandeld dient te worden bij gebruikers die niets anders doen dan één en hetzelfde artikel bewerken? Concreet heb ik het over deze geregistreerde en deze anonieme gebruiker. Gezien de extreme gelijkenis van hun bewerkingen gaat het waarschijnlijk om dezelfde persoon. Staat er iets in de voorschriften over hoe hiermee om te gaan? Vinkje83 (overleg) 14 jan 2018 16:59 (CET)

Bij problematisch gedrag (wat ik overigens niet zie) zou er een verzoek voor een sokpopcontrole ingediend kunnen worden. Maar ik zie nog voldoende ruimte voor overleg aan gezien de overlegpagina's van het artikelen EN de overlegpagina's van beide editors nog helemaal leeg zijn. Vragen om bronnen voor de soms nogal detaillistische beweringen is ook een goed idee...The Banner Overleg 14 jan 2018 18:00 (CET)
Hier is geen verdere actie nodig. Iemand mag zowel ingelogd als oningelogd bijdragen. Alleen bij stemmingen e.d. wordt het een issue. Zolang verder de bijdragen inhoudelijk correct zijn is dit allemaal prima. Mochten er problemen zijn met de inhoud dan kan dit eerst via de overlegpagina worden aangekaart. MatthijsWiki (overleg) 28 feb 2018 15:22 (CET)

Zeslandentoernooi 2004: Frans dynamisch IP[bewerken]

Op het artikel Zeslandentoernooi 2004 plaatst een vermoedelijk Franse gebruiker elke keer weer de ruststanden toe bij de rugbywedstrijden. In dit geval is dat onwenselijk vanwege de gebruikte tabelsoort. Doordat de gebruiker dynamische IP-adressen gebruikt heeft overleg plaatsen bij het IP geen zin. Om die reden heb ik bij elke tabel de verborgen regel Geen ruststanden toevoegen - Pas des scores à la mi-temps! geplaatst. Echter nu blijkt vandaag, dat dit ook niet werkt. Ik heb nu echter geen idee hoe ik dit nu verder moet oplossen. De IP-adressen zijn afkomstig van de IPv4-range 86.68.66.0/24. ARVER (overleg) 24 jan 2018 14:56 (CET)

De pagina wordt niet door andere ip's bewerkt, dus heb ik het artikel nu voor een maand semi-beveiligd. Misschien geeft hij het op, anders kan hij permanent op slot voor ip's. Mbch331 (Overleg) 24 jan 2018 15:11 (CET)
Hier is geen verdere actie nodig. Indien het weer doorgaat dan kan het artikel opnieuw semi-beveiligd worden. MatthijsWiki (overleg) 28 feb 2018 15:24 (CET)

Gebruiker Plas0420[bewerken]

Plas0420 (overleg | bijdragen | bloks) Deze single-purpose gebruiker is aan het edit-warren op pagina's over zijn eigen bedrijf (Wonder Years, ter promogie van het boek Oei, ik groei!) en familielid (Frans Plooij). Kan iemand hier svp naar kijken? Zie ook Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Edits_bewaken#Januari_2018 PizzaMan (overleg) 1 feb 2018 13:02 (CET)

Kijk dan ook direct even naar de persoonlijke hetze van PizzaMan. Hij lijkt er op uit om Plooij bewust in diskrediet te brengen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Plas0420 (overleg · bijdragen) 1 feb 2018 13:04‎ (CET)

Beste mods, hij blijft zich bezighouden met Wikipedia:Zelfpromotie, blijft mijn inhoudelijke vragen ontwijken, en hij blijft mij persoonlijk aanvallen op Overleg:Oei,_ik_groei! en Overleg:Frans_Plooij. Ik doe mijn best om rustig te blijven en op de inhoud, maar snap niet dat iemand zo ver kan gaan zonder daarop aangesproken te worden. Op de Engelse WP had hij al lang een ban te pakken, ik denk zelfs een permaban. Niet dat ik dat voortstel, ik wil hem liever de gelegenheid geven om inhoudelijk te reageren.PizzaMan ♨♨♨ 4 feb 2018 11:38 (CET)
Hoi Pizzaman, deze pagina is bedoeld voor overige verzoeken aan moderatoren. Niet voor dossieropbouw of een verzoek voor blokkade: daarvoor moet je op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok zijn. Ciell 4 feb 2018 12:26 (CET)
Sorry als ik me niet duidelijk uitdrukte. Dit is geen verzoek op een blokkade, alleen de vraag of iemand die niet betrokken is ernaar kan kijken of hij/zij het met me eens is dat Plas0420 nogal veel op de man discussieert ipv op de inhoud en of hij daar misschien op aangesproken moet worden. Als die vraag elders hoort, dan verplaats ik hem uiteraard.PizzaMan ♨♨♨ 4 feb 2018 12:34 (CET)
De gebruiker heeft sinds begin februari niet meer bijgedragen. Mochten de problemen zich opnieuw voordoen dan kan er een nieuw verzoek worden geplaatst. MatthijsWiki (overleg) 28 feb 2018 15:26 (CET)

Editverzoek Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog (8?)[bewerken]

In het stukje over de Japanse kampen graag enige correcties van slecht vertaalde namen:

 1. Ash Civiel Verzamelcentrum (oud) >>> Kamp Ash (nieuw)
 2. Lunghua Civiel Verzamelcentrum (oud) >>> Kamp Lunghua Kamp Longhua (nieuw)
 3. Stanley Interneringskamp (oud) >>> Kamp Stanley (nieuw)
 4. Weixian Interneringskamp (oud) >>> Kamp Weixian (nieuw)

Met vriendelijk groet en bij voorbaat dank. The Banner Overleg 28 feb 2018 13:03 (CET)

Waarom Ash en niet As? En weet je zeker dat Lunghua en Weixian correct getranslitereerd zijn? –bdijkstra (overleg) 28 feb 2018 13:13 (CET)
Ash, omdat het een Engelstalige naam is voor het kamp en al in gebruik was toen er Britse soldaten gelegerd waren. Ik weet niet of de transliteratie van Lunghua en Weixian correct zijn. Mijn Chinees is niet zo best. Maar als je denkt dat er een betere titel mogelijk is, kom dan met een voorstel. Dat kan dan bij de correctie meegenomen worden zodat er slechts 1 bewerking noodzakelijk is. The Banner Overleg 28 feb 2018 16:48 (CET)
Okee, Ash is dan correcter. Lunghua komt van 龙华 wat volgens onze regels Longhua moet worden. Weixian komt van 潍县, wat wij hetzelfde schrijven. –bdijkstra (overleg) 28 feb 2018 17:15 (CET)

Deze is in de praktijk al hoog en breed uitgevoerd en kan dus naar afgehandeld. The Banner Overleg 2 apr 2018 22:27 (CEST)

Handtekeningen op Wikipedia:Beveiligd[bewerken]

Een aantal handtekeningen van moderatoren en ex-moderatoren is momenteel beveiligd omdat ze getranscludeerd zijn op een of meer van de subpagina's van Wikipedia:Beveiligd. Als moderatoren hun handtekening willen beveiligen, dan kan dat natuurlijk, maar Wikipedia:Beveiligd is daar niet voor bedoeld. Ik liep hier tegenop bij het oplossen van Lint-fouten. De onbedoelde/ongewenste beveiliging is op te heffen door op die subpagina's telkens {{Gebruiker:Voorbeeldnaam/Handtekening}} te vervangen door {{subst:Gebruiker:Voorbeeldnaam/Handtekening}}, met behoud van de opmaak op dat moment. –bdijkstra (overleg) 12 mrt 2018 23:42 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerdbdijkstra (overleg) 6 apr 2018 18:43 (CEST)

Niet gewenste PINGs[bewerken]

Omdat ik het al op Engels geschreven heb, en Nederlands voor mij niet so makkelijk is, kopiere ik het allen maar op Engels, als het niet te verstaan is, fraag even:

The last change of MediaWiki software had an unintended collateral damage: Instead of just pinging those, who are mentioned deliberately for that cause in an edit summary, it pings all, that are accidentally the last stable version editors of vandal reverts. There is already a Phab about that, but as a fast fix some admin could simply change the MediaWiki:Revertpage to the recommended version without linking the former editor to:

Reverted edits by [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|talk]]) to last revision by $1

Sänger (overleg) 16 mrt 2018 17:20 (CET)

Steun Steun Vooral botgebruikers krijgen nu veel meldingen die totaal niet terzake doen.–bdijkstra (overleg) 16 mrt 2018 17:45 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd moeten we niet vergeten dit ongedaan te maken zodra dit is opgelost. Natuur12 (overleg) 16 mrt 2018 17:51 (CET)
Ik heb de tekst aangepast zodat deze overeenkomt met de tekst op translatewiki, uitgezonderd het linken van $1. Dat is het punt waar het uiteindelijk om draait, dat iedereen die gelinkt is een ping krijgt. En door $1 niet te linken krijgt deze gebruiker geen ping. Mbch331 (Overleg) 16 mrt 2018 18:17 (CET)
Dank! Natuur12 (overleg) 16 mrt 2018 18:42 (CET)

IP exempt[bewerken]

Graag zou ik een IP-exempt aanvragen, zodat ik ook op mijn werk kan bewerken. Mijn werk maakt gebruik van een cloud security gateway (Zscaler) die in een IP-range (nr helaas vergeten nu ik thuis ben) zit die als open proxy staat geboekt. Alvast bedankt voor de moeite. Brimz (overleg) 11 apr 2018 20:57 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Natuur12 (overleg) 11 apr 2018 21:00 (CEST)

Gebruiker:Stunteltje/Kladblok/Drakar (schip, 1902)[bewerken]

De pagina Gebruiker:Stunteltje/Kladblok/Drakar (schip, 1902) sluit al een maand de lijst met nieuwe, ongecontroleerde pagina's af, maar de pagina kan – zo lijkt het althans – door reguliere gebruikers niet als gecontroleerd worden gemarkeerd. Kan een van de moderatoren de pagina markeren, zodat die niet telkens met een gele achtergrond in de lijst blijft verschijnen? Jürgen Eissink (overleg) 18 apr 2018 12:03 (CEST).

Dat gaat helaas niet zomaar want moderatoren hebben daar geen speciaal knopje voor. Gestuntel door 87lieven is er de oorzaak van dat de doorgaans beschikbare link verdwenen is. Ik wil het wel proberen middels verwijderen en terugplaaten, maar dat is het laatste redmiddel. WIKIKLAAS overleg 18 apr 2018 13:24 (CEST)
Zo te zien is de operatie geslaagd. Mooi! Jürgen Eissink (overleg) 18 apr 2018 13:35 (CEST).

Wijzigingsverzoek pagina Hans Vervoort[bewerken]

Mijn vader, de schrijver Hans Vervoort, vroeg mij of ik enkele wijzigingen in zijn Wikipedia artikel kon maken. Echter, omdat ik familie ben is het beter dat ik dit niet zelf doe (althans, die indruk kreeg ik). Ik heb daarom de wijzigingen gezet op de overleg-pagina. Zou iemand anders naar deze wijzigingsverzoeken kunnen kijken en deze in het artikel kunnen verwerken? InfinityMinusOneMRV (overleg) 23 apr 2018 01:50 (CEST)

Verzoek inmiddels al opgepakt dus kan dit naar afgehandeld. MatthijsWiki (overleg) 2 mei 2018 10:48 (CEST)

Misbruik van artikel Whinkel[bewerken]

Meerdere IP-gebruikers (vooral eentje) plaatst steeds reclame terug. Nu is het lemma NE-genomineerd en al eerder verwijderd wegens 'expliciete reclame'. Wil de nominatie overrulen door 'nuweg', maar weet niet of dat gebruikelijk is en daarom vraag ik er een moderator naar te kijken. Alvast bedankt, - Richard kiwi Overleg 9 mei 2018 13:26 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd gloednieuw account met waarschijnlijk slechte ervaringen met deze webshop plaatst artikel met bedrijfsbeschadigende informtie. Het bedrijfs-IP dat het eerder plaatste als expliciete reclame verwijdert dit en voegt reclame toe. Onderwerp is irrelevant, zowel beschadiging van bedrijf door derde als expliciete promo door bedrijf zelf is ongewenst dus verwijderd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 9 mei 2018 13:45 (CEST)

Verzoek verplaatsing overleg(geschiedenis) nieuw sjabloon[bewerken]

Met de vriendelijke hulp en waardevolle bijdragen van enkele medewikipedianen, heb ik een nieuw sjabloon gemaakt: Sjabloon:Infobox markt. Dit is mijn eerste sjabloon, dus ik wilde extra voorzichtig zijn. Aanvankelijk heb ik daarom gewerkt op mijn kladblok; omdat ik nog niet klaar was om het sjabloon te publiceren. Daarom is, op mijn verzoek, de pagina Overleg gebruiker:OSeveno/Kladblok gebruikt als overlegpagina voor het sjabloon. Nu het sjabloon gepubliceerd is, denk ik dat het volgens de wikipediarichtlijnen nodig is dat de inhoud (geschiedenis) van het overleg wordt toegevoegd aan de (geschiedenis van) pagina Overleg sjabloon:Infobox markt. Kan een moderator dit doen? Dat zou ik erg op prijs stellen. oSeveno (Overleg) 26 mei 2018 11:39 (CEST)

Volgens mij kan je die zelf gewoon verplaatsen door op "hernoemen" te klikken. en deze in de Sjabloonnaamruimte te plaatsen. (nope)  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  26 mei 2018 11:56 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Ik heb een redirect achtergelaten in OSeveno's kladblok. Als die ongewenst is kan die genuwegd - Magere Hein (overleg) 26 mei 2018 12:50 (CEST)
Bedankt! Ik laat de redirect nog heel even staan. oSeveno (Overleg) 26 mei 2018 14:22 (CEST)