Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gtk-paste.svg Verzoekpagina voor overige verzoeken
Klik hier om direct een verzoek te doen
Zie WP:OV
Zie WP:VP/O
Weet je niet waar je je probleem of verzoek moet plaatsen, dan kun je die op deze pagina melden: voor verzoeken aan het OTRS-team kan Wikipedia:OTRS/Vragen gebruikt worden. Vragen voor alle gebruikers op de helpdesk.

Overleg zal naar de overlegpagina worden verplaatst.

Plaats een nieuw verzoek alstublieft onderaan de lijst met nieuwe verzoeken, zodat een chronologische volgorde ontstaat. Behandelde verzoeken ouder dan één week kunnen verplaatst worden naar het archief.
Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Titelwijziging Nabi Musa oproer[bewerken]

Zonder enig overleg of aankondiging én in weerwil van de referenties heeft Hanhil op 23 september 2017 [1] de titel van het lemma Nabi Musa oproer gewijzigd in 'Nabi Musa-pogrom' en van 'Nabi Musa oproer' een redirect gemaakt. Ook in diverse lemmata heeft hij de term 'pogrom weer ingevoerd voor 'oproer/rellen'. Er was echter geen sprake van een pogrom; in alle literatuur over deze pelgrimage naar Nabi Musa nabij Jeruzalem wordt gesproken over 'riots' (oproer, rellen). Misleidend daarbij is dat Hanhil aangeeft dat te doen cf de bronnen (?). Bedoelt hij 'Urban Violence in the Middle East: Changing Cityscapes in the Transition from Empire to Nation State. Berghahn Books. p. 188. ISBN 978-1-78238-584-4' riots Dit boek beschrijft de rellen in 1920 tijdens de jaarlijkse (islamitische) Nabi Musa pelgrimage, waarbij Ze'ev Jabotinski met de kort daarvoor opgerichte paramilitaire Hagana een dubieuze rol speelde. In alle overige literatuur hierover worden die gebeurtenissen consequent beschreven als rellen/oproer, eveneens vermeld bij ref.3 (Boek: Urban Violence in the Holy City: A Test of National Struggle, the Nebi Musa Riots in 1920). Er staat ook een bestand, krantenartkel, in dit lemma met o.a. de zin: The Jews seem to have been prepaired for they were armed with knives. Ook op andere WP's heet het riots, émeutes, Unruhen. Afgezien van deze bronloze hernoeming is Hanhil momenteel bezig om op allerlei Palestijnen/Palestina-gerelateerde lemmata de hem ongewenste teksten en bijdragen te verwijderen hetzij eenzijdig te wijzigenen aan te passen. Op 3 april jl. had hij ook onder meer zonder enige instemming van anderen het lemma Al-Nakba (nu al 50 jaar herdachten voortdurend) ten onrechte samengevoegd met Palestijnse vluchtelingen (zie mijn protest, hieronder op deze pagina). Ik verzoek de moderatoren om deze hernoeming en de daaraan gerelateerde wijzigingen ongedaan te maken. Mvg. Kronkelwilg (overleg) 30 sep 2017 01:30 (CEST)

Beste Kronkelwilg, het lijkt me wat vroeg voor moderator handelen. Ik zie een lang antwoord van Hanlil op de overlegpagina van het artikel. Maar daar is een week niet op gereageerd. En nu plaats u dit overleg hier. Wat is de reden om dit hier te plaatsen en niet op het overleg van het artikel? Moderatoren hebben niet meer kennis van zaken dan anderen. Het lijkt me van belang om het op de overlegpagina te bespreken, waar mensen die wel kennis van zaken hebben mbt dit artikel mee kunnen praten. Desgewenst kun je op WP:OG derden vragen om inbreng. Zodra men het eens is over wat te doen, dan kan een moderator jullie wens uitvoeren. Tot die tijd is het aan jullie om het eens te worden, of om met steun van anderen aan te tonen dat de tegenpartij alleen staat in diens standpunt. Mvg, Taketa (overleg) 30 sep 2017 07:14 (CEST)
(na bwc) Zoals wel vaker met deze gebruiker ligt het wat genuanceerder: het artikel was oorspronkelijk aangemaakt als Nebi Musa-pogrom en eerder zonder overleg door Kronkelwilg hernoemd naar Nabi Musa oproer. Over de toedracht van het pogrom heb ik afgelopen week nog overleg gehad met Kronkelwilg op de pagina Overleg:Amin al-Hoesseini en daar ook gerefereerd aan het standaardwerk One Palestine Complete, Jews and Arabs under the British Mandate van Tom Segev. Hier worden de gebeurtenissen als pogrom beschreven. In de dagen voorafgaand aan de Nabi Musa-parade had de Joodse gemeenschap vergeefs bij de Britten gevraagd om bescherming, omdat een pogrom in de lucht hing. De Britten namen geen maatregelen en de bezoekers van de feestelijkheden werden opgeroepen tot geweld tegen de Joden in toespraken van de burgemeester van Jeruzalem, door Amin al-Hoesseini, de latere moefti en door krantenredacteur Aref al-Aref, waarbij leuzen geroepen werden als Nashrab dam al Yahud (we zullen het bloed van de Joden drinken) en Slaughter the Jews. De Joodse zelfverdedigingsgroepen werden opgericht na de aanval van een Arabische strijdgroep op het Joodse dorp Tel Hai een maand eerder. Deze zelfverdedigingsgroepen waren niet betrokken bij de onlusten rond de Nabi Musa-parade. Wanneer Kronkelwilg meldt dat het op de anderstalige WP's riots, émeutes, Unruhen heet "vergeet" hij de Catalaanse en de Spaanse versie die ook pogrom in de naam hebben staan. Het Franse lemma begint met de zin Les émeutes de Jérusalem de 1920 (encore appelées émeutes de Nabi Moussa ou pogrom de Jérusalem). Andere bronnen de gebeurtenissen als pogrom bespreken zijn Dr. Daniel Levine in The Birth of the Irgun Zvai Leumi: A Jewish Liberation Movement, Efraim Karsh in The Arab-Israeli Conflict: The Palestine War 1948 en Samuel Katz in Battleground: fact and fantasy in Palestine. Hanhil (overleg) 30 sep 2017 07:38 (CEST)
Laten we even beginnen met de standaardvraag: wat zeggen de Nederlandstalige bronnen? The Banner Overleg 30 sep 2017 20:52 (CEST)
Nederlandstalige wetenschappelijke boeken over dit onderwerp ken ik niet. In het Algemeen Handelsblad van 28 april 1920 heeft Jacob Israël de Haan verslag gedaan onder de titel "De stad in opstand", een artikel dat hij afsloot met "Pogrom te Jeruzalem". Een dag eerder had het Algemeen Handelsblad verslag gedaan van een protestvergadering in de Beurs voor de Diamanthandel "Tegen de pogroms in Jeruzalem". Op 1 mei werd in dezelfde krant bericht over een zitting in het Britse Lagerhuis, waarbij Churchill meedeelde dat op 4 april onlusten waren uitgebroken die spoedig waren overgeslagen tot een pogrom. Ongeveer tweehonderd en vijftig mensen hadden min of meer ernstig letsel bekomen, van wie negentiende Joden waren. Mij lijkt overigens dat niet de taal van de bron doorslaggevend zou moeten zijn, maar de kwaliteit van de bron. In ieder geval zijn Engels-, Frans- en Duitstalige bronnen voor de gemiddelde Wikipediaan prima te volgen en zeker zo bruikbaar als Nederlandstalige bronnen. Hanhil (overleg) 30 sep 2017 21:37 (CEST)
Wetende hoe hoog de emoties op kunnen lopen met Israël/Palestina-gerelateerde onderwerpen lijkt het mij verstandiger gewoon de Nederlandstalige bronnen te volgens in plaats van bronnen in andere talen te interpreteren. The Banner Overleg 1 okt 2017 10:23 (CEST)
Beste Taketa en Banner. Ik wist eigenlijk niet precies waar ik deze gang van zaken zou kunnen neerleggen. Bedankt dat jullie de moeite hebben genomen om hierop te reageren. De laatste tijd is Hanhil namelijk op veel lemmata druk bezig om z.i. 'ongwenste' stukjes tekst en titels te verwijderen cq aan te passen. Er zijn helaas weinig gebruikers die dergelijke lemmata volgen en reageren op de inhoud of wijzigingen erin. Ik zag dat Hanhil op eigen houtje ook de titel van dit lemma ná wijziging, weer had teruggezet; de titel waarmee hij het lemma ook zelf had opgezet. Vandaar mijn verzoek hier. Ik begrijp jullie standpunt. Ik heb intussen ook op de OP van Nabi Musa gereageerd in de hoop dat meerdere gebruikers er naar kijken. Wat de term 'pogrom' betreft: dit is een Russische term uit een bepaalde periode, die daarna eenzijdig wordt betrokken op alle geweld tegen alléén Joden en met terugwerkende kracht wordt gelabeld (vgl de term anti-semitisme), en niet voor geweld tegen andere groepen wordt gebruikt. Op de Engelse WP wordt duidelijker onderscheid gemaakt tussen pogrom (Russisch gebeuren) en ander geweld zoals oproer/rellen, slachting/bloedbad (riots, massacre). Misschien ook een idee voor de Ned. Wikipedia t.b.v. eenvormigheid en een duidelijke afbakening van het begrip. Het Etymologisch woordenboek: 'Het woord is dus blijkbaar uit het geschreven Russisch overgenomen. In het Nederlandsch gewoonlijk gebezigd voor een razzia tegen de Joden, gepaard gaande met plundering en moord, zoals die in Rusland in het begin der 20ste eeuw werden gehouden (na 1914 zijn ze niet meer voorgekomen), doch bij uitbreiding ook voor zulk een vervolging en bloedbad in andere oostelijke landen.' Mvg Kronkelwilg (overleg) 5 okt 2017 15:03 (CEST)
Of deze pagina de juiste plaats is voor inhoudelijke discussies betwijfel ik. Op het Overleg:Nabi Musa-pogrom heb ik inhoudelijk gereageerd op de bijdrage van Kronkelwilg en het gebruik van de term pogrom in relatie tot de gebeurtenissen rond het Nabi Musa-festival van 1920. Mij moet wel van het hart dat Kronkelwilg in dit overleg wel érg vrij met de feiten omgaat: waar de Britten spraken van een pogrom tegen de Joden waarbij 9/10 van de slachtoffers Joods was suggereert Kronkelwilg dat van Joodse kant een pogrom gepredikt werd gericht tegen de Arabische-moslims tijdens hun feest. Ook op het artikel Amin al-Hoesseini had Kronkelwilg al uiterst tendentieus, en in tegenspraak met wat over dit onderwerp gepubliceerd was, geschreven dat Jabotinsky de aanstichter zou zijn van het oproer en tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld was en Al-Hoesseini als medeverantwoordelijke tot 10 jaar.
In tegenstelling tot wat Kronkelwilg in dit overleg meldt is de term 'pogrom' niet een Russische term uit een bepaalde periode, die eenzijdig wordt betrokken op alle geweld tegen alléén Joden. Van Dale geeft als definitie van de term pogrom "heftige, plotseling optredende vervolging van een minderheid, m.n. van Joden". De term pogrom wordt ook breder gebruikt dan alleen tegen Joden, zoals b.v. in de artikelen Pogrom van Istanboel (tegen Grieken) en Baku pogrom (tegen Armeniërs). De bewering dat pogroms in Rusland niet meer voorgekomen zijn na 1914 klopt ook niet: tijdens de Russische Burgeroorlog kwamen in de Oekraïne bij pogroms tussen de 30.000 en 50.000 Joden om het leven.
Het gebruik van de term pogrom in relatie tot de gebeurtenissen rond het Nebi Musa-festival van 1920 had ik hierboven al met bronnen aangetoond. De bijdrage van Kronkelwilg doet daar nu niets aan af. Hanhil (overleg) 5 okt 2017 20:06 (CEST)
Kijk even naar de bronnen en de argumenten erbij op de OP van Nabi Musa, in plaats deze term voor de rellen door te drukken. Kronkelwilg (overleg) 11 okt 2017 00:58 (CEST)
Pogrom is inderdaad een uit het russisch afkomstig woord. Het heeft op de wiki een eigen artikel. Maar het slaat niet alleen op een bepaalde periode maar kan aangetroffen worden bij diverse geschriften die handelen over massamoord e.d. Pieter2 (overleg) 30 nov 2017 22:58 (CET)
Deze rellen werden na een onduidelijk en spontaan begin aangewakkerd vanaf diverse kanten, Joden, moslims, Palestijnen? Op de eenzijdige beschrijving hiervan in het lemma is ook wel wat aan te merken, Het krantenartikeltje verhaalt het neutraler: de processie was al vanaf 2 april bezig en op 4 april begonnen de rellen na een schreeuw uit de menigte, onduidelijk wat er aan de hand was, maar daarna begon de ellende. Zie ook het citaat bij bron 4 in het lemma, waarin de zin: Available sources do not clarify the exact trigger, and it is arguable that more than one event functioned as a catalyst, enz. Kronkelwilg (overleg) 8 dec 2017 22:12 (CET)
Het krantenartikel van de Times meldt dat de christenen met rust werden gelaten toen de islamitische en de christelijke processies elkaar op 2 april tegenkwamen. Wat de Times in 1920 ook meldde was dat er in de menigte geroepen werd dat de Joden de aanval zouden hebben ingezet, dat niet duidelijk was of dit daadwerkelijk waar was, maar dat daarna de reactie van de moslims was dat zij "attacked any Jew in the vicinity". Natuurlijk is een krantenartikel uit die dagen niet meer dan een eerste indruk van wat er gebeurd is, bij de latere rechtszaken kwam de rol van Amin al-Hoesseini en Aref al-Aref, de redacteur van de krant al-Suriyya al-Janubiyya aan de orde, waarbij zij beiden wegens opruiing tot 10 jaar gevangenisstraf werden veroordeeld. Hanhil (overleg) 8 dec 2017 22:55 (CET)
Hier wordt weer getracht de oorzaak aan Arabische kant te leggen. Lees ook even de betrokkenheid van Ze'ev Jabotinski, veteraan van het Joodse Legioen, met zijn kort daarvoor getrainde zionistische strijdgroep en gevonden wapens bij hem thuis. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. In dit lemma [[Nabi Musa pogrom}} vermeld als bron 4: uit 'Urban Violence' ...some Zionists were listening to the speeches. It is likely some belonged to the self-defence force organized by Vladimir Jabotinsky, by this time already enlisting six hundred troops performing military drills on a daily basis." Already in early March, Jabotinsky was working to inflame the atmosphere, and he began to publicly predict a pogrom. Wat wilde hij? Kronkelwilg (overleg) 11 dec 2017 19:31 (CET)
Omdat Kronkelwilg het probleem op deze pagina ook inhoudelijk behandelt hierbij een reactie:
Dat de oorzaak van de onlusten inderdaad aan Arabische kant lagen was ook de conclusie van de Britten. In het rapport A Survey of Palestine dat de Britten opstelden aan het eind van hun mandaat meldden zij op pagina 17:
Savage attacks were made by Arab rioters in Jerusalem on Jewish lives and property. Five Jews were killed and 211 injured. Order was restored by the intervention of British troops; four Arabs were killed and 21 injured. It was reported by a military commission of inquiry that the reasons for this trouble were:--
(a) Arab disappointment at the non-fulfilment of the promises of independence which they claimed had been given to them during the war.
(b) Arab belief that the Balfour Declaration implied a denial of the right of self-determination and their fear that the establishment of a National Home would mean a great increase in Jewish immigration and would lead to their economic and political subjection to the Jews.
(c) The aggravation of these sentiments on the one hand by propaganda from outside Palestine associated with the proclamation of the Emir Feisal as King of a re-united Syria and with the growth of Pan-Arab and Pan-Moslem ideas, and on the other hand by the activities of the Zionist Commission supported by the resources and influence of Jews throughout the world.
Jabotinski speelt in deze onlusten geen rol. De oprichting van de Joodse zelfverdedigingsgroepen was een reactie op de Arabische aanval op de Joodse nederzetting Tel Hai op 1 maart 1920, waarbij 6 Joden om het leven kwamen en waarbij de nederzetting werd verwoest en de overige bewoners waren verdreven. In One Palestine Complete van Segev is een hoofdstuk gewijd aan de onlusten van april 1920. Omdat een pogrom in de lucht hing waren de Britten door Jabotinski en Weizmann gewaarschuwd en gevraagd om maatregelen te treffen om de Joodse bevolking te beschermen. De Britten hadden dit achterwege gelaten en waren niet op de rellen voorbereid. Zij eisten juist dat de Joodse zelfverdedigingsgroepen hun wapens zouden inleveren. Jabotinski's groepen waren ook niet betrokken bij het uitbreken van rellen. De door de Hoesseini's opgehitste Arabische menigte richtte zich op de Joodse bewoners van de oude stad. De zelfverdedigingsgroepen lieten zich bij die rellen niet zien. De veroordeling die Kronkelwilg meldt was voor 1) het feit dat hij een revolver had (die had hij afgegeven aan de Britse militaire gouverneur aan wie hij om bescherming van de Joodse bevolking had gevraagd), 3) dat hij anderen bewapend had - namelijk de zelfverdedigingsgroepen en 4) dat hij dat bewapenen niet alleen had gedaan, maar in een samenzwering met meer dan 2 mensen. Ook de aanklachten 2 en 5, waarvoor Jabotinski niet veroordeeld werd, gingen over wapenbezit en niet over de rellen. (zie The Life and Times of Vladimir Jabotinsky: Rebel and statesman door Joseph B. Schechtman, pag 335-338). Hanhil (overleg) 11 dec 2017 21:45 (CET)
Hiermee wordt afgeleid van waar het om gaat: was dit een oproer, rellen (riots) of was het een pogrom?
In dit Britse rapport 'A Survey of Palestine', worden de oorzaken van de spanningen in Palestina geanalyseerd. Na de Balfourverklaring (1917) ontstonden allerlei conflicten tussen zionistische Joden en de Arabische inheemse bevolking, die zich verzette tegen de toenemende zionistische immigratie en infiltratie in Palestina. Hier gaat het om de jaarlijkse religieuze festiviteiten van het islamitische Nabi Musafeest, die altijd normaal verliepen, maar in 1920 uitliep op rellen ('riots' in het rapport) oftewel een oproer toen de processie bij de poort van Jeruzalem tegenstand ondervond. Volgens het (directe) krantenverslag waren de Joden er waarschijnlijk op voorbereid, ze hadden o.a. messen bij zich. Ze'evJabotinski, zelf veteraan van het Joodse legioen in het Britse leger (en in 1923 oprichter van Betar (zionisme)), had kort daarvoor reeds 600 Joodse jongeren militair getraind die in Jeruzalem aanwezig waren. (N.B. Arabische Joden waren in kleding toentertijd niet van Arabieren en Palestijnen te onderscheiden; wat door militante zionisten en organisaties als de Hagana ook wel werd uitgebuit). Kronkelwilg (overleg) 12 dec 2017 14:44 (CET)
Het klopt dat de discussie hier direct boven niet meer gaat over de oorspronkelijke vraag. Op de pagina Overleg:Nabi Musa-pogrom én hierboven staat de complete discussie over de bronnen die geleid hebben tot de huidige titel. Hanhil (overleg) 12 dec 2017 23:03 (CET)
In elk geval geen fouten terugzetten. De huidige titel is correct nederlands, de oude titel heeft last van onjuist spatiegebruik. — Zanaq (?) 12 dec 2017 18:30 (CET)

Laila Soueif[bewerken]

Excuse me for writing in English; or if I am on the wrong noticeboard.

The first image on Laila Soueif is a "biographies of living people" violation; and besides that is poor content. It is a mirror-image of the true image, so misrepresents the appearance of the people depicted. I have swapped it for the original, but have been reverted - without explanation - twice. Pigsonthewing (overleg) 9 jan 2018 21:19 (CET)

Which part of our policies does it violate exactly? –bdijkstra (overleg) 9 jan 2018 21:58 (CET)
One would hope that Wikipedia:Biografieën van levende personen would prohibit misrepresenting a person. Pigsonthewing (overleg) 9 jan 2018 22:27 (CET)
Because a photo is horizontally flipped? The Banner Overleg 9 jan 2018 22:32 (CET)
Because it misrepresents the appearance of the people depicted.. Pigsonthewing (overleg) 9 jan 2018 22:43 (CET)
It prohibits inaccurate information that is damaging to the person. One would hope that regular mirrors do not have that effect on people. –bdijkstra (overleg) 9 jan 2018 22:53 (CET)
commons:Commons:Deletion_requests/File:Mona_Seif_and_her_mother_Laila_Soueif.jpg for some background. The Banner Overleg 9 jan 2018 22:10 (CET)

Single-item gebruikers[bewerken]

Ik ben niet goed thuis in de procedures. Kan iemand mij vertellen hoe er gehandeld dient te worden bij gebruikers die niets anders doen dan één en hetzelfde artikel bewerken? Concreet heb ik het over deze geregistreerde en deze anonieme gebruiker. Gezien de extreme gelijkenis van hun bewerkingen gaat het waarschijnlijk om dezelfde persoon. Staat er iets in de voorschriften over hoe hiermee om te gaan? Vinkje83 (overleg) 14 jan 2018 16:59 (CET)

Bij problematisch gedrag (wat ik overigens niet zie) zou er een verzoek voor een sokpopcontrole ingediend kunnen worden. Maar ik zie nog voldoende ruimte voor overleg aan gezien de overlegpagina's van het artikelen EN de overlegpagina's van beide editors nog helemaal leeg zijn. Vragen om bronnen voor de soms nogal detaillistische beweringen is ook een goed idee...The Banner Overleg 14 jan 2018 18:00 (CET)

Afhandelen verwijderlijst[bewerken]

Geachte moderatoren, is er een reden waarom de verwijderlijst zo achterloopt? Geen kritiek, gewoon interesse. Vinvlugt (overleg) 18 jan 2018 08:40 (CET)

Ik kan slechts voor mezelf spreken, en doe dat nu even. Het afhandelen van die lijst is een tijdrovend corvé. Het moet zorgvuldig, want het huis is te klein als er behouden of verwijderd wordt tegen iemands zin, zonder dat zoiets grondig is gemotiveerd. En zelfs dan heeft het afhandelen van een dag vaak nog een nasleep, van gebruikers die zich verongelijkt op een OP melden. Het geeft kortom vaak een hoop gedoe. Ik concentreer me op dit moment op een andere manier op de inhoud, met enkele projecten die ook tijdrovend zijn. De tijd die een sessie me kost (dat wordt al snel iets in de orde van twee uur) kan ik ook zinvol anders besteden. Dat zou geen probleem moeten zijn, want er zijn nog ruim veertig andere moderatoren. Tot zo ver over mijn eigen redenen om even te passen.
Van die ruim veertig andere moderatoren is er een groep die zich, om diverse redenen, nooit met TBP bezighoudt. Dat is ieders goed recht. Er blijft echter wel een steeds kleiner wordend groepje over van moderatoren die de lasten moeten verdelen. In de praktijk is het vooral MoiraMoira die deze kar trekt door het leeuwendeel van het werk te doen. Als die even een wikantie heeft, zie je meteen hoeveel werk ze anders doet, en dat nu blijft liggen. Een forse uitbreiding van het aantal moderatoren zou helpen. Maar om je aan te melden, moet je wel een dikke huid hebben, helemaal sinds er geen herbevestigingen meer zijn en een aantal gebruikers daar bij elke aanmelding nog steeds zijn gal over kwijt wil, over de rug van degene die zich aanmeldt. WIKIKLAAS overleg 18 jan 2018 13:55 (CET)

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

IPBlock-Exempt[bewerken]

Zou ik een ipblock-exempt kunnen worden? Ik wil nl. ook vanaf mijn middelbare school kunnen bewerken. Met vriendelijke groet, WikiZeven (overleg) 1 dec 2017 19:11 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerdDaar is geen excempt voor nodig want een reguliere schoolblokkade laat ingelogd bewerken toe. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u mij via wikimail i.v.m. uw privacy laten weten waarvandaan u probeert te bewerken ingelogd dan kijk ik dat voor u na. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 1 dec 2017 20:00 (CET)

Olbersdorf[bewerken]

Het is hier misgegaan met de bewerkingsgeschiedenis. Van Olbersdorf is een dp gemaakt en er is een nieuw artikel Olbersdorf (Duitsland) gemaakt, in plaats van dat het originele artikel hernoemd was. Kan dit worden opgelost? Hanhil (overleg) 9 dec 2017 19:06 (CET)

Afgehandeld met dank aan Wikiklaas. Hanhil (overleg) 10 dec 2017 21:44 (CET)

Jean-Joseph Sanfourche[bewerken]

het zou nodig zijn om een pagina te maken over kunstenaar Jean-Joseph Sanfourche88.140.18.15 10 dec 2017 19:20 (CET)

Hier is geen moderator-actie voor nodig. Iedereen is vrij om een artikel te starten, dus ook de gebruiker achter 88.140.18.15. Voel je vrij en ga je gang. MatthijsWiki (overleg) 10 dec 2017 22:10 (CET)
Ter info: Ik heb hier: Wikipedia:Educatieprogramma/ITV_Hogeschool_voor_Tolken_en_Vertalers#Frans een verzoek gedaan voor vertaling van het Franse artikel. vr groet Saschaporsche (overleg) 10 dec 2017 22:42 (CET)

Categorie:Geschiedenis van Israël[bewerken]

In de Categorie:Geschiedenis van Israël staan mijns inziens ten onrechte ondercategorieën en ook een aantal artikelen/pagina's vermeld, die niet tot de geschiedenis van (het huidige) Israël behoren. Die geschiedenis begint namelijk pas bij de stichting van deze staat op 15 mei 1948. Alle gebeurtenissen van vóór 1948 maken daar geen deel van uit. De ondercategorieën die niet thuishoren onder de categorie 'Geschiedenis van Israël' zijn:

 • Hebreeuwse oudheid
 • Heer van Ibelin
 • Israëlitische oudheid
 • Joodse geschiedenis
 • Kanäanitische oudheid
 • Mandaatgebied Palestina, behalve Bedoeïenen in Israël.
 • Nabatese oudheid
 • Romeinen in Palestina
 • Vorst van Galilea
 • Zionisme

Deze categorie:'Geschiedenis van Israël' moet m.i. geheel worden herzien. Kronkelwilg (overleg) 11 dec 2017 21:24 (CET)

 • Dit lijkt me iets voor een inhoudelijke discussie; en die kan gevoerd worden met alle gebruikers. Dit is geen verzoek aan moderatoren: wij zijn slechst de congiërges doe taakjes uitvoeren nadat de gemeenschap heeft bedacht wat er moet gebeuren. Als je me kan wijzen op een discussie waaruit consensus voor jouw voorstel blijkt, kan een moderator bezig met anders categoriseren. Tot die tijd is dit verzoek Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. CaAl (overleg) 11 dec 2017 21:59 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎[bewerken]

Wegens de huidige beveiliging van het sjabloon verzoek ik het corps moderatoren om vernietigingskamp Janovska te verplaatsen van de rubriek Oekraine naar de rubriek Polen. Immers de rubriek Oekraïne is geschiedvervalsing gerelateerd aan de rubriek [Vrije Stad Dantzig], hetgeen verwijst naar de historische context, dus niet huidige landen. Alhoewel meestal de huidige landen samenvallen met de historische context, hetgeen niet toevallig is omdat de Tweede Wereldoorlog geen aanleiding gaf tot een tweede Grote Volksverhuizing, hoewel de Polen daar wellicht anders over denken. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn (o.a.) de territoriale grenzen van Duitsland en Polen aanmerkelijk veranderd. Zeven van de tien vernietigingskampen (mijn telling) lagen in Polen. Drie miljoen van de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust waren Polen. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:31 (CET)

 • Niet uitgevoerd - Dit sjabloon is momenteel beveiligd vanwege een al weken durende bewerkingsoorlog. Het is niet de bedoeling dat de beschamende ruzie over de inhoud van dit sjabloon ondertussen via verzoekpagina's voor moderatoren wordt uitgevochten. De juiste plaats voor de bespreking van dit soort wijzigingsvoorstellen is en blijft deze overlegpagina. Bij gebleken consensus kunnen ze dan na afloop van de beveiliging worden doorgevoerd. Zorg eerst maar dat de angel uit het conflict wordt gehaald dat tot de bewerkingsoorlog heeft geleid, want dat dient hier toch echt prioriteit te krijgen. Wutsje 28 dec 2017 03:06 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (2)[bewerken]

In dit sjabloon is wel het doorgangskamp Drancy opgenomen, maar niet het doorgangskamp Royallieu. Te zamen goed voor hetzelfde aantal als Westerbork. Daarom mijn verzoek om ook kamp Royallieu op te nemen in het sjabloon. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:36 (CET)

 • Niet uitgevoerd - Zie hierboven. Wutsje 28 dec 2017 03:06 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (3)[bewerken]

Wegens de huidige beveiliging van het sjabloon verzoek ik het corps moderatoren om vernietigingskamp Janovska te verplaatsen van de rubriek Oekraine naar de rubriek Polen. Immers de rubriek Oekraïne is geschiedvervalsing gerelateerd aan de rubriek [Vrije Stad Dantzig], hetgeen verwijst naar de historische context, dus niet huidige landen. Alhoewel meestal de huidige landen samenvallen met de historische context, hetgeen niet toevallig is omdat de Tweede Wereldoorlog geen aanleiding gaf tot een tweede Grote Volksverhuizing, hoewel de Polen daar wellicht anders over denken. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn (o.a.) de territoriale grenzen van Duitsland en Polen aanmerkelijk veranderd. Zeven van de tien vernietigingskampen (mijn telling) lagen in Polen. Drie miljoen van de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust waren Polen. De angel uit het het conflict halen, tja dat gaat echt niet gebeuren. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:31 (CET)

 • Niet uitgevoerd - Deze pagina is niet bedoeld om bewerkingsoorlogen by proxy te voeren. Verder drammen levert overigens wel een zeer grote kans op een blokkade op. Wutsje 28 dec 2017 03:36 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (4)[bewerken]

In dit sjabloon is wel het doorgangskamp Drancy opgenomen, maar niet het doorgangskamp Royallieu. Te zamen goed voor hetzelfde aantal als Westerbork. Daarom mijn verzoek om ook kamp Royallieu op te nemen in het sjabloon. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:36 (CET)

 • Niet uitgevoerd - Zie hierboven. Wutsje 28 dec 2017 03:36 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (5)[bewerken]

Wegens de huidige beveiliging van het sjabloon verzoek ik het corps moderatoren om vernietigingskamp Janovska te verplaatsen van de rubriek Oekraine naar de rubriek Polen. Immers de rubriek Oekraïne is geschiedvervalsing gerelateerd aan de rubriek [Vrije Stad Dantzig], hetgeen verwijst naar de historische context, dus niet huidige landen. Alhoewel meestal de huidige landen samenvallen met de historische context, hetgeen niet toevallig is omdat de Tweede Wereldoorlog geen aanleiding gaf tot een tweede Grote Volksverhuizing, hoewel de Polen daar wellicht anders over denken. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn (o.a.) de territoriale grenzen van Duitsland en Polen aanmerkelijk veranderd. Zeven van de tien vernietigingskampen (mijn telling) lagen in Polen. Drie miljoen van de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust waren Polen. De angel uit het het conflict halen, tja dat gaat echt niet gebeuren. De kwalificatie "by proxy" kan ik niet begrijpen. Zoiets als Münchhausen by proxy? – Maiella (overleg) 28 dec 2017 04:00 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Het sjabloon is niet voor niets beveiligd. MatthijsWiki (overleg) 28 dec 2017 07:57 (CET)

Sjabloon:Navigatie concentratiekampen Tweede Wereldoorlog‎ (6)[bewerken]

In dit sjabloon is wel het doorgangskamp Drancy opgenomen, maar niet het doorgangskamp Royallieu. Te zamen goed voor hetzelfde aantal als Westerbork. Daarom mijn verzoek om ook kamp Royallieu op te nemen in het sjabloon. – Maiella (overleg) 28 dec 2017 01:36 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Het sjabloon is niet voor niets beveiligd. MatthijsWiki (overleg) 28 dec 2017 07:57 (CET)

IP-blok-exempt OSeveno[bewerken]

Het IP-adres waarvandaan Gebruiker:OSeveno bewerkt is recent geblokkeerd als open proxy. Kan hij een IP-blok-exempt krijgen? (Verzoek gedaan op IRC.) Alvast bedankt. Woody|(?) 2 jan 2018 11:23 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 2 jan 2018 11:31 (CET)
Nogmaals bedankt! oSeveno (Overleg) 2 jan 2018 11:59 (CET)

Images of plant varieties[bewerken]

Humulus lupulus 'Aurea' - Golden Hop.jpg
Poinsettia varieties.JPG

Excuse me again for writing in English. Gebruiker:Wikiklaas insists on removing images (shown above) that I have added to two articles. He tells me that I am "unable to understand the content" of the pages to which I added them. However:

Despite these texts, Wikiklaas also tells me that "there was realy no use" for the images and that I should "let the authoirs of the text decide" whether the images (which I took, and uploaded especially to illustrate such varieties for Wikipedia) are needed. That is not my understanding of how Wikipedias work. Pigsonthewing (overleg) 10 jan 2018 17:19 (CET)

Aside from the factual discussion: the quality of the first image is not sufficient to be used here. — Zanaq (?) 10 jan 2018 18:01 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd geen moderatoractie nodig / no admin action is required. Perhaps it’s an habit at the English Wikipedia to drag people to noticeboards in the middle of a discussion but here there is no such practice. Please discuss this issue with Wikiklaas or ask for input from other editors at wp:biologiecafe.
This said, I fail to understand why you insert a low quality image whilst there are at least four better suitable images available in Category:Humulus lupulus 'Aureus'. Please refrain from doing so in the future because this is considered to be disruptive. Especially when you are the creator of the low quality image.
Please realise that we hold our discussions in Dutch and not everyone can or is willing to discuss content in English. Natuur12 (overleg) 10 jan 2018 18:16 (CET)