Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt een eventuele discussie na het nemen van de beslissing verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek - niet in het kopje! - {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.


Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Belsen, Marrakech[bewerken]

  • Belsen (overleg | bijdragen | bloks), Marrakech (overleg | bijdragen | bloks) Al sinds 2014 wordt er in slow motion een bewerkingsoorlog gevoerd op Freek Vonk, zie [1]. Op dit moment wordt deze ruzie weer voortgezet door Belsen en Marrakech. Het is niet de eerste keer dat ik hier een blokverzoek voor indien, zie [2]. Destijds is (weer) gekozen voor beveiligen en een oproep om een stemming te organiseren. Nu die beveiliging is afgelopen is er in de verste verte geen sprake van een stemming maar van een ordinair voortzetten van de bewerkingsoorlog. Uiteraard kan er weer beveiligd worden, maar dan zijn het lemma en goedwillende bewerkers het slachtoffer en gaan deze jarenlange recidivisten nogmaals vrijuit. Josq (overleg) 9 jan 2017 10:47 (CET)
Dit is de zoveelste maal dat Josq mij een blok probeert aan te smeren. De encyclopedische relevantie van de gewraakte toevoeging is nooit ook maar in de verste verte aangetoond (zie de discussies op diverse overlegpagina's, met name die van de artikelen over Freek Vonk en Eva Jinek). Dan kun je twee dingen doen: blijven overleggen tot je een ons weegt of de steeds weer koppig toegevoegde tekst verwijderen. Marrakech (overleg) 9 jan 2017 11:00 (CET)
Er is - en daar ben je nadrukkelijk op gewezen - ook nog de mogelijkheid om niet koste wat het kost je gelijk proberen te halen, maar om het uit handen te geven door middel van een stemming. Dan kun je geluk of pech hebben en dan kun je bovendien door middel van argumenten je invloed ruimschoots uitoefenen. Maar tot in het oneindige overleggen of tot in het oneindige elkaars bewerkingen ongedaan maken is gewoon geen van beide de oplossing. Josq (overleg) 9 jan 2017 11:11 (CET)
Ik vind het prima als er een blok gezet moet worden op het terugdraaien van een ongewenste bewerking van een ingelogde vandalist als Marrakech. De gewraakte oneliner, wordt ondersteund door drie onafhankelijke bronnen en dat maatk de passage meer dan verdedigbaar. Als Wikipedia zich met dit tandeloze statement in de eigen vingers wil snijden, dan moeten we dat maar accepteren, denk. Belsen (overleg) 9 jan 2017 11:22 (CET)
Dubbele bloklengte voor Belsen dan wegens een PA, want Marrakech is zo knoertig eigenwijs dat het een blokkade waard is, maar overduidelijk geen vandaal. Josq (overleg) 9 jan 2017 11:25 (CET)
Houd toch eens op met aanvragen van blokkades. Wat maakt het nu uit hoe Belsen mij noemt? Laat hem, ik ben toch niet van suiker? Los daarvan: op de overlegpagina van het artikel over Eva Jinek hebben diverse gebruikers al omstandig uitgelegd dat het niet aangaat om zo'n principiële kwestie, die aan het wezen van de encyclopedie raakt, door middel van een stemming te beslechten. Marrakech (overleg) 9 jan 2017 11:29 (CET)
Josq heeft last van het kleuterjuffensyndroom. Het zou hem verboden moeten worden nog verzoeken hier te mogen indienen. Een stemming over wat wel en wat niet E is, is absurd, de toevoegingen van B zijn evenzeer absurd NE. Peter b (overleg) 9 jan 2017 11:33 (CET)
Zo absurd is het niet beste Peter. Als de oplossing van dit "conflict" is twee gebruikers, die regelmatig waardevolle bijdragen doen te straffen met een blok over een inhoudelijk geschil, dan snijdt Wikipedia zichzelf in de vingers met een tandeloos statement. En beste Jos, iemand die om de zoveel tijd langskomt om delen uit de encyclopedie te scheuren vanuit zijn eigen POV, zonder op welke manier het overleg aan te gaan (eerst begrijpen, dan begrepen worden), acht ik zo iemand een vandaal. Dat is een reflectie op zijn werk, niet op zijn persoon. Ik kan ook putten uit een ruime lijst omschrijvingen wat ik vind van de persoon Marrakech, maar dat hou ik liever van deze servers af, omdat daar niemand iets aan heeft. Belsen (overleg) 9 jan 2017 11:43 (CET)
Moi Belsen, ik vraag ook niet om een blok voor jou, het zou wel prettig zijn als je Freek en Eva verder met rust zou laten, die hebben ook wel wat beters te doen. Peter b (overleg) 9 jan 2017 11:46 (CET)
Ik zou het ook prettig vinden als dergelijke artikelen niet ontdaan worden van bebronde informatie, want het is zeer jammer dat dit zo persoonlijk lijkt te worden. Belsen (overleg) 9 jan 2017 11:48 (CET)
Er is al duidelijk uitgelegd dat 'bebronde' informatie niet per definitie relevant is voor een encyclopedie. Voor de meest onbeduidende weetjes ('Gordons favoriete gerecht is kip met appelmoes') zijn immers vaak wel bronnen te vinden. Dat Belsen desondanks toch weer met het argument 'bebronde informatie!' komt aanzetten bewijst wel dat overleggen met hem zinloos is. Wie niet in staat is tot logisch redeneren en al weerlegde stellingen blijft herhalen plaatst zichzelf buiten de discussie. Marrakech (overleg) 9 jan 2017 13:11 (CET)
Dank voor de je laatste twee zinnen. Dit geeft aan hoe jij in discussies met anderen staat en jouw onvermogen om te komen tot communicatie. Wat is jouw logische redenatie. Informatie over relaties horen niet thuis in een artikel, dus haal ik het weg. Het eerste deel van deze logische redenatie komt echter voort uit jouw beperkte wereldbeeld. Dat jij het artikel na enkele maanden weer oppakt om jouw POV te maken, is diep triest en getuigt van iemand die zijn domme gelijk wil halen, door consequent informatie te verwijderen. Dat je mij en gebruikte argumenten, zoals al eerder, vanuit jouw hooghartige houding in diskrediet te moeten brengen zegt ook veel over jouw beweegredenen hier op Wikipedia. Belsen (overleg) 9 jan 2017 13:50 (CET)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Een blok werkt hier niet: Josq geeft zelf al aan dat het een 'slow motion bewerkingsoorlog' is. Ik vermoed niet dat het blokkeren van een van de twee of beiden enig effect op deze bwo heeft. Ik weet ook niet wat hier de oplossing is. Beide gebruikers zijn overtuigd van hun principiële gelijk. Ik kan als moderator wel een kant kiezen, maar ook dat helpt niets. Een stemming zou uitkomst kunnen bieden, al ben ik het eens met de kritiek dat je over de inhoud niet dient te stemmen. Als Marrakech en/of Belsen zelf een suggestie heeft om dit probleem op te lossen (anders dan "laat de ander stoppen met terugdraaien), hoor ik het graag. CaAl (overleg) 9 jan 2017 11:56 (CET)
Voor mij werkt "kort vermelden, zonder poespas", zoals met zorg uit eerder overleg en gezamenlijke bewerking is gekomen. We hebben echter één gebruiker, die dit zorgvuldig geformuleerde compromis niet kan accepteren. Belsen (overleg) 9 jan 2017 12:42 (CET)
Hup naar de ArbCom Gezicht met tong uit de mond --   Rodejong  💬 ✉️  🕘 9 jan 2017 12:11 (CET)
Belsen: het is niet zo dat Marrakech alleen staat in zijn standpunt over Vonk/Jinek - dat is op de betreffende OP's duidelijk terug te lezen. Mijn gevraagde oplossing was nou juist niet "laten we doen wat ik wil". Wellicht dat Rodejong inderdaad het bij het rechte eind heeft, en dat de AC zich hierover kan buigen. CaAl (overleg) 9 jan 2017 12:54 (CET)
Klopt, maar het is niet zo dat er een compromisloze tekst staat. De tekst is meermaals gewogen en aangepast. Een compromis ligt ergens in het midden tussen alle persoonlijke informatie toevoegen, wat sommigen bepleiten, en alles weglaten. Er valt weinig meer te compromitteren aan de oneliner die er nu staat. Eventueel kunnen we opnemen "Ooit had Vonk iets met een bekende televisiepresentatrice.", dan kunnen mensen zelf even googlen wat Wikipedia probeert te verbergen. Knipoog Wat zou de ArbCom in kunnen brengen? Belsen (overleg) 9 jan 2017 13:01 (CET)
Overigens starten nu enkele gebruikers wél een bewerkingsoorlog, door de informatie, die er al meer dan een jaar als soort van compromis staat, zonder inhoudelijke weerlegging, weg te halen. Belsen (overleg) 9 jan 2017 13:53 (CET)
Het is een misvatting dat een compromis per definitie het midden zoekt. Stel, de ene president wil geen oorlog met land X, de andere wil er wel 100 bommen op gooien. Om er dan ongeveer 50 bommen op te gooien zal door geen van beiden als compromis worden gezien. CaAl (overleg) 9 jan 2017 14:12 (CET)
Natuurlijk zoekt een compromis het midden. Anders is het namelijk geen compromis, vandaar ook de woordkeuze. Wat jij waarschijnlijk bedoelt is dat de waarheid niet altijd in het midden ligt, maar dat is iets heel anders. Komen er nog blokkades voor de andere deelnemers van de bewerkingsoorlog, of leg je de schuld alleen bij mij neer? Belsen (overleg) 10 jan 2017 16:00 (CET)
De schuld ligt niet alleen bij jou. De ernst van de overtreding van andere gebruikers is echter niet blokwaardig (merk op dat ik in eerste instantie jou ook niet blokkeerde). Bij jou was dat anders. CaAl (overleg) 10 jan 2017 16:12 (CET)
Zoiets in samenspraak/samenwerking doen is inderdaad nog kwalijker. Belsen (overleg) 10 jan 2017 16:18 (CET)
Er roep eens hoe de ArbCom dit gaat oplossen? Belsen (overleg) 10 jan 2017 16:19 (CET)
Ik hoef niks te roepen, ik hoef de arbcom niet voor te schrijven hoe zij haar werk dient te doen en ik hoef het werk ook niet voor de arbcom te doen. Als je wilt dat de arbcom zich hierover buigt, kan je een zaak indienen. Het lemma is voorlopig beveiligd en jouw blokkade is inmiddels voorbij. Wat mij betreft is deze discussie klaar. Als je meer wilt, zal je een andere discussiepartner moeten vinden. CaAl (overleg) 10 jan 2017 17:12 (CET)
Jij stelt zelf voor dat de ArbCom hierin iets kan betekenen, dus wees dan ook even concreet, want ik heb liever een oplossing, dan nog meer gedoe rond dit onderwerp. Belsen (overleg) 10 jan 2017 20:04 (CET)
Zo stellig zei ik het niet, maar goed. Ik was concreet, of eigenlijk was Rodejong dat: "hup, naar de arbcom". Dien een zaak in en vraag hun om een oplossing. Ik kan (en wil) niet namens de arbcom spreken. Als mods kunnen wij weinig meer dan zeggen "gij zult geen bewerkingsoorlogen voeren" en optreden wanneer deze toch (te erg) gevoerd worden. De arbcom kan met 'tailor made' maatregelen komen (denk aan "Belsen en Marrakech mogen geen lemma bewerken dat de ander de week ervoor bewerkt heeft" o.i.d.). Een andere route die je kan kiezen is een stemming/peiling opzetten om de mening van de gemeenschap over teksten zoals die over de relatie Vonk-Jinek te meten. (Bij beide opties is het natuurlijk mogelijk dat de oplossing die er uit komt, niet de oplossing is waar jij op hoopt - mogelijk ook wel.) CaAl (overleg) 10 jan 2017 21:00 (CET)
Zo'n ArbComuitspraak drijft de zaken dus alleen maar meer op de spits. Een stemming of peiling zou mogelijk een positievere, dus betere uitspraak kunnen geven. Belsen (overleg) 10 jan 2017 21:12 (CET)
Een inhoudelijk oordeel zal de arbcom niet geven. Ik vraag me ook af of er een oplossing is die de zaken niet alleen maar meer op de spits drijft: jij en Marrakech hebben overduidelijk een tegengestelde mening en zijn beiden niet echt bereid (nog meer) water bij de wijn te doen. Ik zie geen oplossing waarbij niet minimaal 1 van de 2 teleurgesteld zal zijn. CaAl (overleg) 10 jan 2017 21:21 (CET)
Het advies hierboven van Rodejong lijkt me goedbedoeld maar nogal zinloos. Ten eerste gaat de arbcom in de regel juist nooit over de inhoud van artikelen, ten tweede gaat het in feite om slechts twee individuele artikelen (Eva Jinek en Freek Vonk). Over zoiets een arbcomzaak indienen is geheel kansloos. Wat Belsen ook al zegt: een (nieuwe) stemming of peiling is hier waarschijnlijk de beste optie. Let wel op dat als de uitkomst dan is dat zaken als liefdesrelaties e.d. tussen bekende mediapersonen geen enkele vermelding mogen krijgen in artikelen vanwege het te hoge "roddelpersgehalte" dat men er kennelijk in ziet, er consequent nog heel erg veel in andere biografische artikelen geschrapt zal moeten worden. Dat lijkt niemand hier zich nog echt te realiseren. De Wikischim (overleg) 10 jan 2017 22:22 (CET)

Opmerking Opmerking Mag ik voorstellen om het betreffende artikel maar weer opnieuw te beveiligen? Een voortdurende bewerkingsoorlog (zoals nu gebeurd) daar is niemand mee geholpen..... vr groet Saschaporsche (overleg) 9 jan 2017 14:23 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd Van een slow motion bwo (waar geen beveiliging tegen helpt) is het een snelle bwo geworden van Belsen vs meerdere anderen. Artikel voor 3 maanden beveiligd en Belsen een dagje time-out gegeven. CaAl (overleg) 9 jan 2017 14:30 (CET)
Er moet iets gebeuren want deze gebruikers gaan niet stoppen en daar komen ze duidelijk voor uit. Ik wacht de volgende escalatie wel af, mijn volgende stap is een arbitrageverzoek. Wie graag partij in zo'n verzoek wil worden weet wat hem te doen staat. Josq (overleg) 9 jan 2017 15:42 (CET)

Somakip[bewerken]

Somakip (overleg | bijdragen | bloks) - Ik heb niet de indruk dat deze gebruiker goede bedoelingen heeft. Maakt eigen dubieuze bewerkingen ongedaan, maakt van een artikel een ongepaste redirect en spot met hele geloofsgemeenschap. MichielDMN 🐘 (overleg) 10 jan 2017 15:17 (CET)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd Heb alles nagelopen en dossier maar aangevuld. Omdat er weinig dossier stond en uitgaand van goede wil 1 dag blok. Kan bij persisteren morgen w.m.b. op slot. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 10 jan 2017 15:33 (CET)

DDAClassicAirlines[bewerken]

DDAClassicAirlines (overleg | bijdragen | bloks) -og- naam van organisatie. Vr groet Saschaporsche (overleg) 11 jan 2017 16:27 (CET)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd - ongewenste gebruikersnaam, Tulp8 (overleg) 11 jan 2017 17:04 (CET)

Bart Versieck[bewerken]

Bart Versieck (overleg | bijdragen | bloks) - meerdere overtredingen van de arbcomuitspraak:

Ik wil benadrukken dat ik geen inhoudelijk oordeel geef over de wijzigingen, maar het lijkt me niet dat we moeten marchanderen met de arbcomuitspraak. ElfjeTwaalfje (overleg) 13 jan 2017 12:02 (CET)

    • Uitgevoerd Uitgevoerd De uitspraak is helder. Het is m.i. duidelijk dat deze overtreden is. De uitspraak stelt "Voldoet een bewerking van Bart Versieck niet aan bovenstaande eisen, dan dient een blokkade van een week te worden opgelegd. In ernstige gevallen kan de blokkerend moderator ervoor kiezen de verhogingsregel toe te passen." Ik heb dan ook een blokkade van 1 week opgelegd. Robotje heeft op Barts OP gevraagd om uit te leggen waarom deze edits niet als arbcomuitspraak-overtreding gezien dienen te worden. Bart kan die toelichting nog geven op zijn OP (die is niet meegeblokkeerd). Indien deze uitleg steekhoudend is, kan de blokkade worden opgeheven (en zal deze dus ook niet meetellen; dit n.a.v. Sanctie 2 in de uitspraak). Indien deze uitleg niet komt of niet overtuigend is, blijft het blok behouden. CaAl (overleg) 13 jan 2017 12:11 (CET)
Niet aan Bart-gerelateerde opmerking verplaatst naar het Achterkamertje.

BZBBeroepsvereniging[bewerken]

BZBBeroepsvereniging (overleg | bijdragen | bloks) - OG, naam van een organisatie - RenéV (overleg) 13 jan 2017 15:58 (CET)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd - uitgevoerd door collega Xxmarijnw, Tulp8 (overleg) 13 jan 2017 18:44 (CET)

762_07_99_B[bewerken]

762_07_99_B (nl-talk | nl-contribs | nl-blocks | sul | CA | cross-wiki) - notoire vandaal, geen idee welke ook alweer maar met regelmaat duikt die op. Schijnt tevens crosswiki actief te zijn als goed is. Sonty (overleg) 13 jan 2017 20:37 (CET)

555 61 61 B[bewerken]

555 61 61 B (nl-talk | nl-contribs | nl-blocks | sul | CA | cross-wiki) - Kwam ik eerder vanavond tegen. N.a.v. verzoek om 762_07_99_B (overleg | bijdragen | bloks) te blokkeren, vroeg ik me af of het dezelfde betrof. Antwoord is Ja! Waar deze ophield ging de nu geblokkeerde gebruiker verder. Misschien even een range-check laten doen? WIKIKLAAS overleg 13 jan 2017 21:26 (CET)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd LSV Olha. Deze en die hierboven zojuist ook globaal laten locken met dank aan steward Mardetanha. Een rangecheck is een aanvullende vraag aan een checkuser. Als je daar een sokpopaanvraag doet voor deze en de account er boven en er komt een specifieke dynamische range (meestal wanadoo FR) uit waar het onderliggend IP adres bij hoort dan kan de checkuser die range checken op sokken. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 jan 2017 21:44 (CET)

Denniszgiggo[bewerken]

Denniszgiggo (overleg | bijdragen | bloks) - Nieuw account van deze grappenmaker 77.249.105.112 15 jan 2017 16:22 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd Kan CU-matig geen link maken. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 15 jan 2017 17:00 (CET)

Deslacooda[bewerken]

Deslacooda (overleg | bijdragen | bloks) Naam enkel aangemaakt voor vandalisme. Vermoedelijk dezelfde als 94.226.248.104 (overleg | bijdragen | bloks). Toth (overleg) 15 jan 2017 18:21 (CET)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd dossiers gekoppeld, time outs gegeven en vandaalaccount buiten gebruik gesteld en artikel (i.v.m. recente transfer scheldt men op voetballerslemma) vijf dagen semibeveiligd dan zijn de hooligangemoederen hopelijk bedaard. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 15 jan 2017 18:45 (CET)

Jemoederiseenhoer[bewerken]

Jemoederiseenhoer (overleg | bijdragen | bloks) -og- Gouwenaar (overleg) 16 jan 2017 22:17 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Als je met dit soort gebruikersnamen fouten gaat introduceren op Wikipedia, dan is het niet alleen een og, maar ook een iv. En dus maar als iv geblokt. Mbch331 (Overleg) 16 jan 2017 22:44 (CET)

TopQHC en Leoncaballer[bewerken]

Gebruikers TopQHC (overleg | bijdragen | bloks) en Leoncaballer (overleg | bijdragen | bloks) zijn in kennelijke eendrachtige samenwerking verschillende artikelen aan het vandaliseren. GeeJee (overleg) 17 jan 2017 14:20 (CET)

  • Opmerking Opmerking Beiden zijn direct na het waarschuwen gestopt. Aan de andere kant heeft Leoncaballer (anders dan TopQHC) twee keer eerder een bijdrage gedaan (in 2015) en ook dat was vandalisme. Nuttige bijdragen hebben ze allebei nog niet gedaan. Richard 17 jan 2017 14:51 (CET)

Timoklopppp[bewerken]

Timoklopppp (overleg | bijdragen | bloks) - IV. EvilFreD (overleg) 18 jan 2017 12:58 (CET)