Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina. Betreft het crosswikivandalisme op meerdere taalversies dan kan hier een verzoek geplaatst worden.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt na het nemen van de beslissing een eventuele discussie verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek – niet in het kopje! – {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Leo CXXIV een zogenaamde sokpop (heeft al meerder Wikipedia blokkades waaronder IP adres), gebruikt meerdere accounts en zit me al maanden te stalken.Orange2000 (overleg) 21 feb 2019 02:43 (CET)

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Akadunzio[bewerken]

Gebruiker Akadunzio voert nu al bijna twee jaar een kinderachtige kruistocht tegen het gebruik van de volledige naam van voetbalclub KAA Gent (i.e. met de K van Koninklijke). Dit niettegenstaande er zowel op mijn overlegpagina en op het overleg van de pagina van de club zelf door meerdere gebruikers werd duidelijk gemaakt aan Akadunzio dat de Club KAA Gent heet (met K dus). Op de overleg op de pagina van KAA Gent was Akadunzio trouwens de enige persoon die het niet eens was met de teneur van het overleg. Niettegenstaande het resultaat van de discussies is Akadunzio blijven voortdoen met het aanpassen van KAA naar AA gent. Op Sjabloon:Stand eerste klasse A (voetbal België) gebeurde dit voor het eerst op 21 februari 2017 en het meest recent 24 januari 2019. Tussenin werd dat patroon tientallen keer herhaald over een periode die nu bijna twee jaar beslaat. Zelfde verhaal op Eerste klasse A 2017-18 (voetbal_België). Eerste relevante wijziging op 6 augustus 2017, meest recente op 24 januari 2019. Maar het ergste is het nog op Club Brugge daar blijft Akadunzio gewoon onophoudelijk deze wijzigingen doen. Op de overlegpagina van dat artikel heeft Akadunzio ook uiteindelijk openlijk met deze toegegeven een persoonlijk afkeer voor de naam KAA Gent te hebben met de zin "een kunstmatige benaming die bijna nergens gebruikt wordt en hier op het belachelijke af doorgedrukt moet worden". Ik en andere gebruikers hebben over bijna twee jaar tijd vooral op mijn overlegpagina geduldig en correct duidelijk proberen te maken dat Akadunzio fout zit met diens standpunt aangaande KAA Gent. Een mens heeft echter geen eindeloos geduld en eens is het op en recentelijke heb ik dus met zwaardere woorden proberen een einde te maken aan deze situatie en ook meermaals duidelijk gemaakt dat een blokkadeverzoek zou kunnen volgen. Dat mocht nog steeds niet baten en dus heb ik dit verzoek geplaatst. Akadunzio is en blijft de enige gebruiker op de hele Wikipedia die zich tegen het gebruik van KAA Gent verzet. Recentelijk is deze gebruiker enkele dagen afwezig geweest van Wikipedia en er was geen enkel probleem met de werksfeer in de genoemde artikelen. Gebruiker Ezeltje1598 en in mindere mate ikzelf hebben de artikelen aangaande het lopende Belgische voetbalseizoen bijgewerkt zonder daar de problemen bij te ondervinden waarvan Akadunzio beweert dat ze bestaan. De verstoring komt gewoon terug samen met deze gebruiker. Ik zou graag hebben dat deze situatie eindigt en dat we allemaal constructief deze encyclopedie kunnen bijwerken. Met Akadunzio valt er helaas gewoon niet constructief te overleggen. En er zijn meerdere gebruikers die dat ondervonden hebben. Ik zou ook willen aangeven dat de herhaaldelijke bijdragen op mijn overlegpagina van deze gebruiker meer en meer op lastig vallen beginnen te lijken. Ten slotte wil ik nog opmerken dat deze gebruiker momenteel actief is op Wikipedia op basis van een tweede kans na een blokkade voor onbepaalde duur opgelegd te hebben gekregen na ernstige verstoring van de werksfeer en sokpopmisbruik.Tvx1 (overleg) 4 feb 2019 21:36 (CET)
Ik denk dat Tvx1 het behalen van zijn eigen gelijk verwart met werksfeer. Iemand die beweert dat hij geen gelijk heeft, verstoort dus zijn werksfeer. AA Gent is een correcte en gangbare benaming, die trouwens bijna altijd door de Belgische media (heb ik op zijn overlegpagina met verschillende recente bronnen aangegeven) en hier op Wikipedia ook door verschillende andere gebruikers gebruikt en en die oorspronkelijke gangbare benaming vervangen door KAA Gent zoals hij op Club Brugge al meermaals deed, is gewoon een overtreding van de WP:BTNI-richtlijn. Volgens hem (zie zijn overlegpagina) is een richtlijn niet bindend want ondergeschikt aan zijn gelijk en daarom dus zou ik dus moeten geblokkeerd worden. Dat hij mijn vermeend sokpopmisbruik en mijn zogezegd ernstige verstoring van de werksfeer in deze blokaanvraag vermeld is veelbetekenend. Als men het niet kan halen met argumenten, valt men de persoon aan, ook al weet men niet waarover men het heeft. Veelbetekenend is dat een andere POV-pusher als Radamo, iemand in dienst van Lyra-Lierse Berlaar, al op de loer ligt om artikeleigenaar te worden. Akadunzio (overleg) 5 feb 2019 00:28 (CET)
Misschien zie ik iets over het hoofd, maar het verzoek hierboven leest mij vooral als een schreeuw om bemiddeling en/of een besluit over welke benaming nu gebruikt moet worden. Ik krijg niet de indruk dat Akadunzio (maar corrigeer me als ik dat verkeerd begrijp) nu bijzonder onhoffelijk of venijnig is. Jullie hebben een langlopend meningsverschil, en het lijkt me gezond als daar tot een conclusie wordt gekomen. Een blokkade is daarvoor niet het juiste middel. Effeietsanders 5 feb 2019 07:13 (CET)
Het grote probleem is echter dat het meerdere malen bewezen is dat met gebruiker Akadunzio niet te praten valt. KroySquare.jpgDirkVE overleg 5 feb 2019 14:12 (CET)
En beste DirkVE, waar zou dat bewezen geweest zijn? De vooringenomenheid straalt gewoon van je af. Akadunzio (overleg) 5 feb 2019 18:38 (CET)
Ik was echter onder de indruk dat het aangehaalde overleg op het artikel van KAA Gent zelf al tot het besluit was gekomen welke naam het best gehanteerd wordt op Wikipedia. Ik zie er ook echt het nu niet van in om verschillende benamingen voor dezelfde club te gaan gebruiken doorheen Wikipedia soms zelfs binnen éénzelfde artikel. Ik ga ook echt niet akkoord met het BTNI-argument dat Akadunzio hanteert. Deze gebruiker maakt namelijk zelf voortdurend dit soort wijzigingen op de andere genoemde artikels en het sjabloon. Dit wordt mijns inziens enkel gebruikt als een excuus om te blijven mijn bewerkingen ongedaan te maken.Tvx1 (overleg) 5 feb 2019 16:48 (CET)
Het is dus overduidelijk dat Tvx1 het begrip WP:BTNI niet kent of niet wil kennen. Het is niet omdat besloten wordt dat het artikel de titel KAA Gent (voetbalclub) heeft, dat plotseling alle andere gangbare benamingen verboden zijn. Het is niet omdat het artikel Rijsel als titel heeft dat Lille verboden is. Of Firenze verboden wordt omdat de titel van het artikel over de stad Florence is. Vermits Tvx1 voortdurend de gangbare oorspronkelijke benaming AA Gent op het artikel van Club Brugge vervangt door KAA Gent is dit een BTNI-overtreding. Ik heb op zijn overlegpagina al verschillende bronnen gegeven dat AA Gent een gangbare benaming is. Ook heeft hij al verschillende keren aangegeven dat BTNI volgens hem niet bindend is. Vermits het ongedaan maken van deze overtreding de directe aanleiding voor dit blokkadeverzoek is, zou dit verzoek dus gewoon moeten verworpen worden. Akadunzio (overleg) 5 feb 2019 18:36 (CET)
Kijk, dit is nu dat hautaine gedrag van Akadunzio waar ik nu al meer bijna twee jaar mee geconfronteerd wordt. Ik heb het echt geprobeerd, maar een redelijk overleg is gewoon niet mogelijk. Akadunzio blijft het maar op de BTNI werpen om de bewerkingen op Club Brugge ongedaan te maken, maar doet tegelijkertijd bewerkingen op de andere vermelde artikels die volgends diens interpretatie net zozeer BTNI-overtredingen zijn. Dat is gewoon heel laag bij de grond. Ik zie een blokkade echt als de enige resterende mogelijkheid. Deze situatie moet gewoon ophouden.Tvx1 (overleg) 5 feb 2019 22:00 (CET)
Het kan best zijn dat Akadunzio in dezen niet te overtuigen is: Akadunzio is ervan overtuigd dat de twee vormen gelijkwaardig zijn, en dan geldt inderdaad dat je het in de vorm kunt laten dat het staat. Dan kun je twee dingen doen: kijken of je tot een gemeenschapsbesluit kunt komen dat de ene vorm preferabel is over de andere, of je kunt je tegenstander uitschakelen. Met een blokkadeverzoek kies je duidelijk de tweede route. Dat lijkt me gezien de omstandigheden niet terecht. Ik zou zeggen, probeer die eerste route eens: start een algemenere discussie over de preferabele naam (eventueel een specifieke), en als daar duidelijk een consensus uit voortkomt, zal Akadunzio dat heus niet terzijde schuiven. Als die consensus een zetje nodig heeft, zou je eventueel een peiling kunnen organiseren. Voor wat betreft de blokkade geldt vooralsnog: Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Effeietsanders 6 feb 2019 01:01 (CET)
Goed ik zal dan nogmaals via een overleg proberen een oplossing voor deze situatie te vinden. Sowieso is het niet mijn bedoeling iemand uit te schakelen. Ik wil gewoon dat dat eindeloze gemekker op mijn overlegpagina ophoudt en dat ik weer op een aangename manier kan bijdragen op de Nederlandstalige wikipedia. Op deze Wikipedia gebruikt echter nu eenmaal een systeem met rechtstreekse blokkadeverzoeken tegen andere gebruikers. Ik ben daar persoonlijk geen fan van aangezien het doel toch moet zijn om de integriteit van de artikels te waarborgen. Ik zag echter geen andere uitweg meer.Tvx1 (overleg) 6 feb 2019 20:19 (CET)
Fijn dat je doel niet is om Akadunzio uit te schakelen - dan zijn we het eens. Laat het vooral weten als je hulp nodig hebt om tot een oplossing te komen - niemand (ook Akadunzio niet, ongetwijfeld) zit te wachten op een voortslepend conflict. Ik kan me voorstellen dat een moderator of voormalig arbcomlid wel wil bemiddelen of dat proces kan begeleiden. Effeietsanders 6 feb 2019 20:43 (CET)
Ik snap dit hele gedoe van Tvx1 niet echt. Hij maakt problemen waar er totaal geen problemen zijn. Ik lees elke week de krant en kijk elke week naar televisie en stel nog altijd vast dat iedereen het over AA Gent heeft. Ik weet niet in welke wereld Tvx1 leeft dat hij denkt geen enkele uitweg meer te zien, maar ik vind dit gewoonweg schandalig pathetisch van een gebruiker die in het verleden telkens over bewerkingsoorlogen denkt zijn gelijk te kunnen krijgen in discussie die eigenlijk er totaal niet toe doen. Bijvoorbeeld over de kleur in een sjabloon of een discussie over reglementen van het voetbal, waar hij zelfs van mensen van de voetbalbond ongelijk kreeg. Deze hele discussie brengt Wikipedia geen enkele verbetering. Het gaat er Tvx1 alleen maar om ten koste van alles gewoon gelijk te krijgen ook al heeft hij geen gelijk. Het is spijtig dat tegen dit soort figuren niet harder opgetreden wordt. Akadunzio (overleg) 7 feb 2019 00:33 (CET)
@Akadunzio: We zijn hier niet om tot een inhoudelijk oordeel te komen. Op samenwerkingsgebied lijken jullie het wel eens dat dit een slepende onenigheid is. Als dat al zo lang loopt, lijken jullie me er beiden bij gebaat dat er gewoon duidelijkheid komt over welke vorm de voorkeur heeft (zo ingewikkeld is dit niet), en dan kun je allebei verder met iets anders. Zet allebei je argumenten op een rijtje en vraag wat andere gebruikers wat zij vinden. Effeietsanders 7 feb 2019 02:59 (CET)
Beste @Effeietsanders:, het gaat bij de opbouw van een encyclopedie niet over persoonlijke voorkeuren, maar over wat gangbaar gebruikt wordt in onafhankelijke bronnen. Voor mij is al lang duidelijk dat beide benamingen juist zijn en dus mogen gebruikt worden. Tvx1 geeft trouwens zelf aan dat de richtlijnen ondergeschikt zijn aan zijn persoonlijke voorkeur. Akadunzio (overleg) 13 feb 2019 00:59 (CET)
Voorkeur moet je hier lezen in de breedste zin van het woord: voorkeur van de gemeenschap. De richtlijnen zijn daar een uiting van. Het is duidelijk dat jullie hier een heel ander beeld van hebben. Effeietsanders 13 feb 2019 02:40 (CET)
De voorkeur van de gemeenschap wordt beschreven in de richtlijnen en niet in de persoonlijke voorkeur van enkele gebruikers. Voor Tvx1 zijn deze richtlijnen inderdaad niet echt bindend. Akadunzio (overleg) 14 feb 2019 00:52 (CET)
@Effeietsanders:, ik denk dat de meest recente bijdragen hier van Akadunzio duidelijk diens onredelijkheid weergeeft. Ook het op de persoon spelen is hier heel duidelijk te zien. Het is dat gedrag waarvan ik en anderen hier gewag gemaakt hebben en waarom ik dit verzoek heb geplaatst. Deze situatie kan toch echt niet blijven duren. Ik probeer een redelijk overleg aan te gaan, maar Akadunzio toont weinig bereidheid om begrip/bereidwilligheid op te brengen voor het standpunt van de anderen.Tvx1 (overleg) 14 feb 2019 17:30 (CET)
De opstelling van Tvx1 bij eerdere conflicten, met name het gedram, in het verleden, over een voetbalsjabloon, tegen expliciete reglementen van de KBVB in, was bepaald weinig constructief en pleit zeker niet in zijn voordeel. Ik heb nooit excuses van Tvx1 gezien voor het toen vertoonde aanhoudend projectverstorende gedrag, tegen alles en iedereen in, waar alleen door tussenkomst van moderatoren een halt aan kon worden toegeroepen. Welnu, dan past het Tvx1 naar mijn mening niet om hier als de vermoorde onschuld, met een magere argumentatie, te gaan roepen om een blokkade van Akadunzio. Bob.v.R (overleg) 14 feb 2019 20:10 (CET)
Heel laag bij de grond dat iemand die hier helemaal geen betrokken partij is iets komt aanhalen dat totaal niet ter zake doet. Ik heb mij sindsdien zelfs niet meer met dat sjabloon gemoeid. Een immens verschil met Akadunzio die al twee jaar onophoudelijk blijft doordoen met dat gedrag aangaande KAA Gent. En er is toen niet veel moderatorwerk gebeurd. Ik ben nog steeds nooit geblokkeerd geweest.Tvx1 (overleg) 18 feb 2019 18:08 (CET)
Wees blij dat je nog niet geblokkeerd bent geweest. Je uiterst projectverstorend gedrag gaf er alleszins voldoende aanleiding voor. Akadunzio (overleg) 18 feb 2019 20:50 (CET)
Ik verwijs naar Overleg_sjabloon:Stand_tweede_periode_eerste_klasse_B_(voetbal_België) en naar het overleg over hetzelfde onderwerp op de (toevallig gisteren gearchiveerde) overlegpagina van Tvx1. Te triest voor woorden wat er allemaal moest gebeuren om dat onderwerp af te ronden. Bob.v.R (overleg) 19 feb 2019 07:08 (CET)
Tja Bob.v.R, we kunnen ook jou stelling erbij halen dat iedereen die in de krant heeft gestaan, dus bijv. ook een voetballer die de avond ervoor bij een belangrijke wedstrijd gescoord heeft, een politicus is. Het gaat hier echter niet over jou, mij, Effeietsanders of Tvx1. Het gaat hier om een verzoek om Akadunzio te blokkeren. - Robotje (overleg) 19 feb 2019 07:58 (CET)
Een verzoek waarin Tvx1 nogal wat tekst gebruikt om zijn eigen goede gedrag te benadrukken. Bob.v.R (overleg) 20 feb 2019 07:25 (CET)
Mag het nu afgelopen zijn? Basta! Effeietsanders 20 feb 2019 08:21 (CET)
Vooraleer dat iemand als een Robotje, de man die zich overal moeit met zaken waar hij totaal niets mee te maken heeft en waarvan hij totaal geen verstand van heeft, zijn mening had kunnen geven, had je zoiets toch niet kunnen afsluiten. Akadunzio (overleg) 21 feb 2019 00:46 (CET)
De uitwisseling van argumenten lijkt goed op gang (dank ook aan andere collega's die een steentje daaraan bijdragen) - ik stel voor het daarbij te houden. Wat mij betreft is er geen enkele aanleiding om het op dit moment over blokkades te hebben. Effeietsanders 14 feb 2019 20:16 (CET)

Rikardo101103[bewerken]

Rikardo101103 (overleg | bijdragen | bloks), blijkt een ingelogde vandaal. MichielDMN 🐘 (overleg) 7 feb 2019 12:10 (CET)

Stichtingopkikker[bewerken]

Uxfilms.nl[bewerken]

 • Uxfilms.nl (overleg | bijdragen | bloks) - Ongewenste gebruikersnaam:domeinnaam - 2001:983:BDBB:1:8D96:F8E3:6C42:35C6 9 feb 2019 16:39 (CET)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - het is geen geregistreerde domeinnaam. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 9 feb 2019 18:20 (CET)
   • Sorry voor de verwarring, maar het ziet wel ernaar uit dat het een domeinnaam is, en aan de andere kan mag iemand "volgens de criteria voor gebruikersnamen" geen domeinnamen gebruiken als gebruikersnaam en ik had eens een keer in het verleden een gebruikersnaam te pakken die een domeinnaam is, maar ik hoop dat jij begrijpt waarom deze verzoek ingediend is. 2001:983:BDBB:1:8D96:F8E3:6C42:35C6 9 feb 2019 18:34 (CET)

LouisAragon[bewerken]

My request concerns Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Beh-nam and LouisAragon (overleg · bijdragen). My apologies for doing this in English. For the last 4 years I have been a member of the enwiki Arbitration Committee and was also involved in discussions concerning LouisAragon and Beh-nam. Checkuser revealed that these were not the same person, and I discussed this with MoiraMoira as you can see in the report on Beh-nam. Unfortunately for some reason this was never acted on here and I've been asked to bring this to your attention. I hope this is the correct place. LouisAragon was also blocked on enwiki and appealed his block to the Arbitration Committee, which unblocked him in April 2015. I appreciate any help you can give. Doug Weller (overleg) 8 feb 2019 17:17 (CET)

Where can we find the discussion between you and MoiraMoira? –bdijkstra (overleg) 8 feb 2019 17:49 (CET)
Hello Doug Weller, I can find the English block history of LouisAragon here. I can also see that, before the English block was lifted in April 2015, MoiraMoira put on the checklist for Beh-nam a mention about two different groups of accounts: one group just working on the English Wikipedia (Beh-nam) and one working on both the Dutch and English Wikipedia, like LouisAragon.
Do I understand it right if I hear you requesting to separate the account of LouisAragon from the Beh-nam's and to no longer see LouisAragon as a sock puppet of Beh-nam? That means removing the indication that LouisAragon is blocked on the English Wikipedia and removing this account from the list at Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Beh-nam? Whilst doing so I think it is fair to remove the block on using Wikipedia mail and on writing to their talk page, so LouisAragon will be able to talk about and, if (s)he wants to ask for removal of, the current lock.
Is there any public information available about the checkuser findings MoiraMoira mentioned? Thanks for your answers, RonnieV (overleg) 8 feb 2019 18:05 (CET)
If you look at Beh-nam's sock puppet page[1] you will see that is says "Please note that it is Sjabloon:Confirmed that User:LouisAragon is not related to this account." That is a checkuser confirmation. I also agree it would be fair to remove the block on his talk page. Thanks/ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Doug Weller (overleg) 9 feb 2019 14:41 (CET)
I see that the "confirmed" template is of course en.wiki only. Sorry. Doug Weller (overleg) 9 feb 2019 14:43 (CET)
@Doug Weller: do you have any indication that LouisAragon supports this unblock request? Natuur12 (overleg) 10 feb 2019 00:22 (CET)
It doesn't matter whether or not LouisAragon agrees with this request. If someone's blocked for the wrong reasoning, they should be unblocked. Therefore Uitgevoerd Uitgevoerd. Trijnstel (overleg) 10 feb 2019 01:01 (CET)

EliasRom2005[bewerken]

SPAM op pagina Lionel Messi – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door KSKB1935 (overleg · bijdragen)

  • Hm, dit lijkt me niet echt spam. Account heeft ook een serieus artikel aangemaakt, dus lijkt me (nog) niet duidelijk een vandaal. Is een (tijdelijke) blokkade nu al nodig KSKB1935? Encycloon (overleg) 10 feb 2019 21:16 (CET)
   • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - 1 onjuiste bewerkig maakt iemand nog geen vandaal. Mbch331 (Overleg) 10 feb 2019 21:58 (CET)

Cocogames2006[bewerken]

Kalvijn[bewerken]

Steun Steun - Het kost steeds veel moeite om zijn bewerkingen te controleren. Hoe goed bedoeld ook maar het gaat te vaak fout. Zoals dat presentatrice van Kassa gestopt zou zijn, kon alleen terugvinden dat ze herstellende is van een zware hersenschudding en daarom voorlopig het programma niet presenteert. Maar ook inderdaad vreemde bewerkingen als op het Klokhuis en auteursrechtenschendingen. Dagdeel (overleg) 11 feb 2019 20:42 (CET)
 • Mee bezig Mee bezig ben wat zaken aan het checken en een motivering aan het schrijven. Natuur12 (overleg) 11 feb 2019 20:43 (CET)
 • Uitgevoerd Uitgevoerd - onbepaalde tijd.
Het belangrijkste verwijt is het herhaald schenden van auteursrechten. Deze gebruiker is hiervoor door mij gewaarschuwd na eerder al door diverse gebruikers aangesproken te zijn. Vervolgens volgde een blokkade van één week. Vandaag is er wederom een auteursrechtenschending geconstateerd: Stefania Liberakakis. Deze gebruiker heeft ondanks de eerdere maatregel nooit gereageerd op overleg of ook maar blijk gegeven.
Verder is er nog wat kleiner grut zoals de bewerkingen op de pagina over Het Klokhuis. (Leeghalen). Of de fout op de pagina over Kassa. Maar ook het plaatsen van een machinevertaling: I.T (film). Dit leidt ertoe dat alle bewerkingen van deze bewerker nagelopen dienen te worden. En zolang er niet op overleg gereageerd wordt is het onwaarschijnlijk dat we enige verbetering kunnen verwachten.
De richtlijnen voor moderatoren geven de mogelijkheid tot een langdurige blokkeringen wegens bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie. De duur van z'n blokkade bedraagt minstens drie maanden. Van een eerste vergrijp is geen sprake. Gezien de lage kwaliteit van de bijdragen van Kalvijn, in combinatie met de auteursrechtenschendingen en het nooit reageren op overleg is er een bedreiging van de opbouw van de encyclopedie. Een duur van onbepaalde duur het enige wat voldoende bescherming biedt. Een blokkade van bepaalde duur is slechts een lapmiddel zolang er niet op overleg gereageerd wordt.
Aangezien de blokkade langer dan drie dagen dagen bedraagt is het mogelijk om een beroep aan te tekenen bij de arbitragecommissie. Natuur12 (overleg) 11 feb 2019 21:21 (CET)

KARMABLOBVIS[bewerken]

 • KARMABLOBVIS (overleg | bijdragen | bloks) - OG (en waarschijnlijk ook IV) - Lijn 45 (overleg) 8 feb 2019 10:52 (CET)
  • Om welke reden zou deze gebruikersnaam ongewenst zijn? De eerste bijdrage valt onder cyberpesten, maar 1 bewerking is geen reden voor een kwalificatie als IV. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 8 feb 2019 11:02 (CET)
  • Ongewenste gebruikersnaam is het niet en de slechte bijdragen zijn inmiddels gestopt. MatthijsWiki (overleg) 12 feb 2019 07:36 (CET)

M... j. m... k..[bewerken]

Milan je moeders kut (overleg | bijdragen | bloks) - OG OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 12 feb 2019 18:32 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd- Bedankt voor het melden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 12 feb 2019 18:45 (CET)

Cchenk[bewerken]

Reparatie Discounter[bewerken]

De Wikischim[bewerken]

Ongetwijfeld volstrekt toevallig kwam DW het artikel Tibetaanse schilderkunst tegen waar ik aan werk. Met deze bewerking wijzigde DW voor de tweede maal de zelfde zin. (Naast meer wijzigingen in andere delen van het artikel) Dat was nadat ik al eerder een wijziging in die zelfde zin van hem ongedaan had gemaakt. Dat is een overtreding van een van de hem door de arbcom opgelegde beperkingen. Voor alle duidelijkheid als er een discussie ontstaat. Het is irrelevant welke variant van die zin nu wel of niet beter of juister is. Het gaat om het simpele feit dat DW een hem opgelegde beperking opzettelijk negeert. Renevs (overleg) 13 feb 2019 16:36 (CET)
De nieuwe formulering is een totaal andere, verder was jouw eigen formulering zonder meer ongeschikt voor de encyclopedie. Verder ga ik echt geen woord meer vuilmaken aan deze walgelijke smeerlapperij. Renevs begint desnoods maar gewoon zijn eigen wikiproject waar hij geheel zijn eigen gang kan gaan. De Wikischim (overleg) 13 feb 2019 16:44 (CET)
Zie ook deze reactie van DW Renevs (overleg) 13 feb 2019 16:50 (CET)
Zo men mij hiervoor per se wil blokkeren, overweeg dan op z'n minst eveneens een blokkade voor de aanvrager (Renevs dus) graag. Om niet de indruk te wekken dat bepaalde gebruikers hier compleet rechteloos worden gemaakt. De Wikischim (overleg) 13 feb 2019 17:06 (CET)
P.S. Ik besef dat de bijdrage die ik net op mijn OP deed op zich over de schreef was. Maar serieus, ik ben de nimmer aflatende stroom van vuige praat, vuilspuiterij en valse, op totaal niets gebaseerde beschuldigingen van Renevs aan o.a. mijn adres (en aan dat van veel anderen hier!) werkelijk zó ongelofelijk spuug- en spuugzat dat in feite geen woorden hiervoor meer krachtig genoeg zijn. Misschien is een complete interactieban tussen hem en mij (en misschien ook tussen hem en andere gebruikers hier) o.i.d. uiteindelijk wel het beste. De Wikischim (overleg) 13 feb 2019 17:18 (CET)
Nog heel over de inhoud: Renevs zet dus eerst een ongrammaticale formulering (...maar had veel meer te maken welke geestelijke traditie) terug en vraagt vervolgens hier een blok aan als die door mij opnieuw wordt aangepast. Het komt er met andere woorden op neer dat hij per se zijn eigen onbegrijpelijke teksten in de hoofdnaamruimte wil laten staan en vervolgens met blokaanvragen probeert te verhinderen dat anderen die alsnog aanpassen. Echt, hoeveel idioter dan dit wil je het nog hebben? De Wikischim (overleg) 13 feb 2019 17:23 (CET)
Laat het heel even los, De Wikischim. Een moderator is bezig met deze aanvraag. Mijns inziens doe je jezelf geen goed door met dergelijke verhitte reacties te blijven komen en met krachttermen te strooien. Ecritures (overleg) 13 feb 2019 17:31 (CET)
Je hebt gelijk. De Wikischim (overleg) 13 feb 2019 17:33 (CET)
Het onderscheid lag niet zozeer in de artistieke verschillen tussen tussen die stromingen, maar veel meer welke geestelijke traditie binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd was aan die stroming.
in
Het onderscheid lag niet zozeer in de artistieke verschillen tussen tussen die stromingen, maar had veel meer te maken met de vraag welke geestelijke traditie binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd was aan die stroming.
Renevs voerde daarna een reeks wijzigingen door, waarna deze zin verwerd tot:
Het onderscheid lag niet zozeer in de artistieke verschillen tussen tussen die stromingen, maar had veel meer te maken welke geestelijke traditie binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd was aan die stroming. (weghalen van het taalkundig wenselijke 'met de vraag'
De Wikischim veranderde dat op zijn beurt (12:22) in:
Het onderscheid lag niet zozeer in de artistieke verschillen tussen die stromingen, maar had meer te maken met de verschillende geestelijke tradities die binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd waren aan die stroming.
Op 29 oktober 2016 heeft Renevs de Arbitragecommissie verzocht een maatregel aan De Wikischim op te leggen. Daarbij schreef Renevs expliciet het volgende: De notie daarachter is echter het effect van het ontwrichtende gedrag van Wikischim te reduceren, maar tegelijkertijd hem in de gelegenheid te stellen te blijven bijdragen aan het belangrijkste doel van dit project, het maken van nieuwe en verbeteren van bestaande artikelen.
Naar aanleiding van dit verzoek loopt sinds 10 maart 2017 tegen De Wikischim de volgende uitspraak van de Arbitragecommissie: Vaststellen_van_limiet_aan_aantal_bewerkingen_van_De_Wikischim.
Het huidige verzoek van Renevs begint met een, op mij beschuldigend overkomende, aanname: Ongetwijfeld volstrekt toevallig. Ook is (Naast meer wijzigingen in andere delen van het artikel) geen juiste weergave van feiten, aangezien De Wikischim in zijn latere bewerking uitsluitend de -niet lopende- zin van Renevs aanpast. Wel heeft De Wikischim met de eerste reeks bewerkingen meer wijzigingen aangebracht in andere delen van de tekst.
De Wikischim op zijn beurt drukt zich bepaald niet vriendelijk uit met zinnen als Een onbegrijpelijke formulering maar gewoon weer terugzetten? Zet anders gewoon niks in de hoofdnaamruimte, als je toch nooit correcties in je werk accepteert, Ongelofelijk wat een kl.... rotstreek weer. rst van wat ik heir wilde neerzetten nog grotendeels ingeslikt (bewerkingssamenvattingen) en Sodeflikker op. (op zijn eigen overlegpagina, kort daarna ongedaan gemaakt).
Onder het kopje Maatregelen in de lopende uitspraak lees ik:
Het is De Wikischim verboden bijdragen ongedaan te maken van andere geregistreerde gebruikers die meer dan 500 (niet verwijderde) bewerkingen op hun naam hebben staan. Onder dit verbod vallen niet alleen letterlijke terugdraaiingen, maar alle bewerkingen van De Wikischim waarvan het gevolg is dat de strekking van de bewerking van de andere gebruiker ongedaan gemaakt wordt. Dit verbod geldt niet voor bewerkingen die langer dan 1 jaar geleden plaatsvonden.
Het staat buiten kijf dat Renevs meer dan 500 bewerkingen heeft gedaan. Het is ook duidelijk dat de bewerkingen niet meer dan een jaar geleden plaatsvonden. Evenmin is er sprake van een letterlijke terugdraaiing. Blijft over de vraag of deze bewerking valt onder bewerking (...) waarvan het gevolg is dat de strekking van de bewerking van de andere gebruiker ongedaan gemaakt wordt.
In mijn ogen valt het veranderen van
...maar had veel meer te maken welke geestelijke traditie binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd was aan die stroming.
in
maar had meer te maken met de verschillende geestelijke tradities die binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd waren aan die stroming.
niet onder het 'ongedaan maken van de strekking'. Wel valt dit onder het 'verbeteren van bestaande artikelen.', een taak die Renevs bij zijn Arbcomverzoek van oktober 2016 nadrukkelijk open wilde houden voor De Wikischim. Ik kom dan ook tot de conclusie dat ik dit verzoek dien af te wijzen: Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd.
Ik wil Renevs aanraden om meer te kijken naar de positieve kant van de bijdragen van De Wikischim, kanten die Renevs zelf ook duidelijk zag en benoemde bij zijn eerder aangehaalde verzoek aan de Arbitragecommissie.
Ik wil De Wikischim met klem aanraden om minder dicht op bewerkingen van Renevs te zitten. Met name de bewerking van vanmiddag om 12:22 zat slechts negen minuten na de bewerking van Renevs. Ook al heb je het taalkundige gelijk aan je zijde en is het aantal jou toegelaten bewerkingen op overlegpagina's (een ander deel van de lopende uitspraak) beperkt, hou je in. Geef Renevs en andere bewerkers de kans om deze fout te herstellen. Kan je je echt niet bedwingen, gebruik dan een van je vijf dagelijkse overlegbijdragen om via de overlegpagina van het artikel of via de overlegpagina van de betreffende gebruiker aandacht te vestigen op de taalkundig onjuiste formulering.
Het verzoek van Renevs lijkt er op gericht te zijn om De Wikischim in een negatief daglicht te plaatsen. De inleidende woorden 'Ongetwijfeld volstrekt toevallig', het zeer stellig stellen dat er sprake is van een overtreding van de door de Arbcom opgelegde beperkingen en het toekennen van opzet aan deze actie van De Wikischim (opgelegde beperking opzettelijk negeert) dragen niet bij aan een constructieve sfeer. Het scheermes van Hanlon zou hier heel goed van toepassing kunnen zijn. Om die reden zal ik Renevs zo dadelijk blokkeren voor de duur van 1 minuut wegens 'Verstoring/bedreiging van de werksfeer'.
Ik kan me voorstellen dat de handelswijze van Renevs bij De Wikischim tot een teleurgestelde dan wel boze reactie leidde. Het gebruik van krachttermen is echter niet nodig en draagt niet bij aan een constructieve sfeer. Om die reden zal ik De Wikischim zo dadelijk blokkeren voor de duur van 1 minuut wegens 'Verstoring/bedreiging van de werksfeer'.
Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 13 feb 2019 18:18 (CET)
Beste RonnieV,
Prima beslissing en uitgebreid beargumenteerd, maar het effect van 1 minuut blokkade is nihil - behalve de symboolwaarde. Je voegt alleen wel een regel aan het logboek toe van twee verder prima gebruikers. Ik ben bang dat dit misschien harder demotiveert dan je je realiseert(?) Wees alsjeblieft zuinig op onze actieve medewerkers! We hebben ze hard nodig.
Hartelijke groet, Woudloper overleg 13 feb 2019 19:15 (CET)
In reactie op Woudloper: Ik heb van mijn kant op zich geen moeite met de blokkade van een minuut. Dat mijn eigen bijdrage op mijn OP idd. niet fraai was, vooruit. Dat ik daarvoor een korte afkoelblokkade krijg vind ik misschien zelfs nog wel enigszins begrijpelijk. Verder dank aan RonnieV dat hij de algehele context vrij duidelijk uiteenzet, waaruit redelijk blijkt hóe ik af en toe tot zulke overlegbijdragen, die ik normaal gesproken niet doe, kom. Om dat laatste gaat het hier voor alles. De Wikischim (overleg) 13 feb 2019 19:29 (CET)
Als RonnieV zo uitgebreid ingaat op het lemma dan is het vreemd dat hij beweert dat het lemma is gestart door Heinonlein, de samenvatting bij de eerste bewerking zegt iets anders. Voor mij hoeft DW niet geblokkeerd, maar dat zalvende geneuzel helpt ons ook niet verder. Peter b (overleg) 13 feb 2019 20:13 (CET)
Beste RonnieV, Je hebt de beslissing uitvoerig gemotiveerd, waarvoor mijn dank. Er staan wel een paar fouten in je motivatie die ik even wil melden.
Het artikel is dan wel door Heinonlein gestart, maar zoals de eerste bewerkingssamenvatting aangeeft was dat letterlijk overgenomen van een eerder door mij geplaatste tekst op een kladblok.
De eerste wijziging van DW van de betreffende zin had Het onderscheid lag niet zozeer in de artistieke verschillen tussen tussen die stromingen, maar had veel meer te maken met de vraag welke geestelijke traditie binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd was aan die stroming. tot gevolg. Ik kan je totaal niet volgen als jij stelt dat het 'met de vraag' taalkundig wenselijk zou zijn. Daar heeft nooit iemand een vraag over gesteld of gehad want dat was voor de betrokkenen inhoudelijk overduidelijk. Dat jij DW ' het taalkundig gelijk ' geeft is voor mij een volstrekt raadsel.
De tweede wijziging van DW veranderde die zin in Het onderscheid lag niet zozeer in de artistieke verschillen tussen die stromingen, maar had meer te maken met de verschillende geestelijke tradities die binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd waren aan die stroming. Ik merk op dat DW dat 'met de vraag' nu zelf ook niet vermeld. Die zin is echter inhoudelijk onjuist en daarmee verandert wel degelijk de strekking. Die zin houdt namelijk in dat er dus meerdere geestelijke tradities binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd kunnen zijn aan een en dezelfde stroming/ schilderstraditie. Dat is inhoudelijk echt volstrekt onjuist. Als DW bijvoorbeeld het tekstdeel Gar-bris-traditie had gelezen had hij dat kunnen weten.
Ik vind je blokkade van mij, ook al is die van slechts een minuut, onvoldoende onderbouwd. Het ' Ongetwijfeld volstrekt toevallig' slaat natuurlijk op de ervaring die ik heb met het manische volgpatroon van DW voordat de door de arbcom opgelegde beperkingen van kracht werden. Er is toch niemand die aanneemt dat DW dit artikel uitkoos om te bewerken uit liefde of interesse voor het onderwerp. Ik was onder meer vanwege de veranderde strekking van de relevante zin wel degelijk van mening dat dit een overtreding was van de opgelegde beperking. Het ' opgelegde beperking opzettelijk negeert ' komt voort uit het feit, dat DW enkele minuten eerder zich die beperking wel degelijk realiseerde . Zie Overleg:Tibetaanse schilderkunst.
Ik zie niet in waarom de volstrekt zakelijke mededeling (Naast meer wijzigingen in andere delen van het artikel) geen juiste weergave van de feiten is. Dat is het zelfde als jij zelf schrijft in de zin Wel heeft De Wikischim met de eerste reeks bewerkingen meer wijzigingen aangebracht in andere delen van de tekst
Het is zeer opmerkelijk en eigenlijk vind ik dat echt gezocht dat jij dit allemaal interpreteert als verstoring van de werksfeer en dan ook nog van zodanige omvang dat je dit deze blokkade waard vind.
Tot slot heb ik mij een beetje gestoord aan het wat belerende toontje dat je richting mij hanteert en aan de teneur dat beiden evenveel te verwijten zou zijn. Ik had na 12 jaar op dit project tot vandaag een blanco blokkeerlogboek. Dat is wat anders dan het logboek van DW dat van astronomische omvang is. Ik heb op dit project nooit termen als Sodeflikker op gehanteerd, etc. Ik beschouw mijn blokkade dan ook als onvoldoende onderbouwd. Dit motiveert dus niet. Ik zou een reactie van jou op prijs stellen. Renevs 13 feb 2019 20:36 (CET)
Werkelijk belachelijk om Renevs hiervoor te blokkeren, hoe kort ook. Natuurlijk is er sprake van opzet van de kant van De Wikischim; je moet welhaast blind zijn om dat niet te zien. Verder eens met peter b en Renevs: dat zalvende geneuzel en die geforceerde onpartijdigheid doen Wikipedia geen goed. Marrakech (overleg) 13 feb 2019 21:30 (CET)
Deze zeer partijdige stellingname toont in feite aan hoe dubbelhartig/hypocriet je zelf vaak bent in het beoordelen van andermans bijdragen. Wie mijn reacties hierboven even goed doorleest, m.n. die van 13 feb 2019 17:23, ziet dat ik daar duidelijk wijs op het ongrammaticale/deels onbegrijpelijke karakter van de aangepaste formulering zoals die er in eerste instantie stond (dat wil zeggen, vóór deze aanpassing van mijn hand), en waarvoor Renevs als zijnde de oorspronkelijke auteur (terecht is hierboven door Peter b opgemerkt dat niet Heinonlein dat is) tot op heden nog geen enkele vorm van verantwoordelijkheid heeft genomen (sterker, in eerste instantie plaatste hij die formulering doodleuk weer terug, zie hier). In zijn bijdrage van 13 feb 2019 20:36 gaat hij dááraan juist geheel voorbij, en wringt hij zich in feite in allerlei bochten door mijn wijzigingen op selectieve wijze in een kwaad daglicht te stellen, een tactiek, die ik de laatste jaren vaker bij hem heb meegemaakt.
Anderzijds ben jij juist doorgaans degene die waar het precies dit soort taal- en stijlfouten in bijdragen van anderen betreft als eerste vol op het orgel gaat. Maar nu blijkt dat je waar het dit soort dingen betreft eigenlijk enorm selectief bent met je kritiek, en dat persoonlijke loyaliteit hier zwaarder lijkt te wegen. Die indruk wordt verder versterkt doordat je openlijk speculeert over mijn vermeende beweegredenen ("opzet"). Dat werpt aldus bij elkaar de vraag op of het je hier wel echt in alle gevallen volledig om de inhoud te doen is, of dat ook niet-inhoudelijke factoren bepalend zijn voor de kant die je kiest. De Wikischim (overleg) 13 feb 2019 22:54 (CET)

De blokkade van Renevs is volstrekt ridicuul. Wammes Waggel (overleg) 13 feb 2019 22:47 (CET)

Zie ook dit overleg van enige tijd geleden, waarin De Wikischim een opzichtig loopje met de waarheid nam: kort nadat Renevs de laatste hand had gelegd aan een artikel begon De Wikischim daarin ondeskundig met categorieën te rommelen. Die timing was uiteraard geen toeval, maar toch beweerde hij dat het artikel heel 'toevallig' op zijn pad was gekomen en dat hij Renevs' edits heus niet naliep. Alleen daarom al zou hij ver uit de buurt van Renevs moeten blijven. Marrakech (overleg) 13 feb 2019 23:41 (CET)
Als Renevs geen krom lopende teksten meer in de hoofdnaamruimte zet, hoeven ik en anderen die ook niet te corrigeren tot wat er vermoedelijk is bedoeld, en dan blijf ik verder met alle liefde bij hem uit de buurt (liefst heel graag en heel ver, zelfs). Overigens ben ik al ca. zes jaar bezig met het min of meer regelmatig op taalkundig vlak corrigeren van Renevs zijn teksten, zonder daar naar ik geloof verder ooit één woord van dank of zelfs maar een heel kleine blijk van waardering voor te hebben teruggekregen. Dat laatste vind ik op zich niet erg verder (ik ben in het algemeen helemaal niet zo van het elkaar maar eindeloos de hemel in prijzen), maar dat hij nu zelfs zover gaat dat hij èn mijn correcties terugdraait èn vervolgens met een paar doorzichtige smoesjes de gang naar de regblokpagina maakt omdat ik – nota bene – zijn fouten heb proberen weg te werken, is een nieuw dieptepunt dat ik zelfs na vele jaren van alles en nog wat hier te hebben gezien nog behoorlijk uniek vind. De Wikischim (overleg) 14 feb 2019 00:13 (CET)
Kijk, nu wordt het duidelijk. De Wikischim geeft hierboven gewoon toe: "Overigens ben ik al ca. zes jaar bezig met het min of meer regelmatig op taalkundig vlak corrigeren van Renevs zijn teksten, ..." Renevs begon zijn blokaanvraag met de zin "Ongetwijfeld volstrekt toevallig kwam DW het artikel Tibetaanse schilderkunst tegen waar ik aan werk." De moderator die het verzoek afhandelde schreef:
Aanhalingsteken openen

Het huidige verzoek van Renevs begint met een, op mij beschuldigend overkomende, aanname: Ongetwijfeld volstrekt toevallig.

Aanhalingsteken sluiten
De Wikischim geeft hierboven duidelijk aan al 6 jaar (dus vanaf 2012/2013) regelmatig de artikelbewerkingen van Renevs na te lopen en die te corrigeren. Eind 2016 is Renevs een arbcomzaak begonnen tegen De Wikischim met als openingszin "Het manisch volgpatroon en het maniakaal bewerkingsgedrag van Wikischim hebben op dit project al zeer veel malen tot discussies en commotie geleid." De Arbcom heeft na onderzoek besloten om DW tal van restricties op te leggen en het is die uitspraak die DW volgens Renevs overtreden heeft. Toch blijkt DW dus ook nu in 2019 Renevs nog steeds te volgen wat tot een conflict leidde bij dat artikel. Dan komt het wel op mij wel heel erg zuur over om aan Renevs te schrijven dat de openingszin de beschuldigend overkomende, aanname bevat: Ongetwijfeld volstrekt toevallig. - Robotje (overleg) 14 feb 2019 00:50 (CET)


Beste Renevs, Zoals niet ongebruikelijk op Wikipedia krijg ik amper de kans op jou te reageren, voordat deze en gene zich hier ook meent te moeten roeren, wat weer allerlei reacties oproept van anderen.
Ik waardeer het dat je mijn uitvoerige motivatie op prijs stelt.
Ik heb inderdaad, zoals Peter b en jij opmerken, over het hoofd gezien dat Heinonlein zijn eerste bijdrage volgens de bewerkingssamenvatting gebaseerd heeft op de versie die in jouw kladblok stond. Ik heb vooral naar de tijdstip en de bewerker gekeken. Wie echter probeert om deze eerste versie van Heinonlein te vergelijken met deze versie van jouw hand, ziet dat er een aantal verschillen zijn. Ook heeft Heinonlein direct nog een aantal bewerkingen gedaan. Voor deze afhandeling is het verder niet relevant, maar was er vooraf door jullie besproken dat Heinonlein deze versie naar de hoofdnaamruimte zou brengen? Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waarom dat op deze manier gedaan is, met verlies van een deel van de geschiedenis van dit artikel, maar misschien kan Heinonlein dat toelichten.
Ik zie in Het onderscheid lag niet zozeer in de artistieke verschillen tussen tussen die stromingen, maar veel meer welke geestelijke traditie binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd was aan die stroming. een voor mijn gevoel taalkundig onjuiste zin. Als we de tegenstelling eruit halen, lees ik Het onderscheid lag (...) welke geestelijke traditie binnen het Tibetaans boeddhisme gerelateerd was aan die stroming. en daar had mijn docent Nederlands toch echt een rode pen bij gepakt. Er zijn verschillende mogelijkheden om de betreffende zin taalkundig in orde te maken, De Wikischim heeft daarbij gekozen voor zijn versie. Taalkundig correct, taalkundig én inhoudelijk had het ook zonder zonder 'de vraag' gekund (maar niet zonder een voorzetsel, waarbij 'in' een goede kandidaat was geweest, of een andere aanpassing).
Ik vind het opmerkelijk dat je nu aandraagt dat de laatste bewerking van De Wikischim de zin zodanig van betekenis veranderd heeft dat het nu 'inhoudelijk echt volstrekt onjuist' is, maar dat je kennelijk niet de moeite hebt genomen om deze volstrekte onjuistheid uit de hoofdnaamruimte te halen. Je vond het belangrijker om De Wikischim voor te dragen voor een blokkade én om mij om een reactie te vragen op jouw onvrede met de gekozen oplossing.
Het betreffende artikel, niet slechts deze ene zin, goed lezend kan ik niet anders dan stellen dat het artikel taalkundig nog behoorlijk wat verbeteringen nodig heeft. Om de inhoudelijke merites goed te kunnen beoordelen zit ik te weinig in deze materie.
Ik heb mijn best gedaan om de beide blokkades te onderbouwen. Dat je er nu voor kiest om nogmaals hard op de man te spelen richting De Wikischim sterkt mij in mijn overtuiging dat de blokkade terecht was, maar mogelijk te kort. Het ' Ongetwijfeld volstrekt toevallig' slaat natuurlijk op de ervaring die ik heb met het manische volgpatroon van DW voordat de door de arbcom opgelegde beperkingen van kracht werden. Ik kan niet ontkennen dat jij al eerder hebt aangegeven dat jij een manisch volgpatroon denkt te mogen ontwaren. De Arbitragecommissie heeft dat gedrag in april 2014, april 2015 en in maart 2017 niet aangetroffen. Onder de ruim 36.800 pagina's die De Wikischim bewerkt heeft, zullen er ongetwijfeld een aantal zitten die ook door jou bewerkt zijn, maar De Wikischim heeft op veel meer dan 1652 pagina's een bewerking gedaan. En een deel van de overlap, zoals op deze pagina, valt prima te rechtvaardigen.
Er is toch niemand die aanneemt dat DW dit artikel uitkoos om te bewerken uit liefde of interesse voor het onderwerp. Of De Wikischim het artikel uitkoos louter omdat jij eraan had bijgedragen, uit liefde of interesse voor het onderwerp of omdat het taalkundig niet klopt(e), weet ik niet. Voor mij zijn het drie plausibele redenen (en er kunnen er best meer zijn), en dan is Ga uit van goede wil van toepassing. Dat jij hier slechts één mogelijke reden wil (kan?) zien, betekent in mijn ogen dat de evaluatie uit oktober 2017 van de eerder genoemde uitspraak aan jouw aandacht ontsnapt is. Voor het opleggen van een blokkade is niet slechts een vermoeden rondom het motief nodig, een blokkade is een vergaande maatregel.
Je voert ook aan Het ' opgelegde beperking opzettelijk negeert ' komt voort uit het feit, dat DW enkele minuten eerder zich die beperking wel degelijk realiseerde . De betreffende overlegpagina had ik niet bekeken, je draagt hiermee nu nieuwe informatie aan. Overigens ondersteunt dit mijn beslissing om DW niet te blokkeren. Het opnieuw linken van door jou ontlinkte personen zou het rechtstreeks ongedaan maken van jouw bewerking zijn en daarmee blokwaardig op basis van de uitspraak van de Arbitragecommissie.
De mededeling van jou was Met deze bewerking wijzigde DW voor de tweede maal de zelfde zin. (Naast meer wijzigingen in andere delen van het artikel) Dat was nadat ik al eerder een wijziging in die zelfde zin van hem ongedaan had gemaakt. Ik kan dat niet anders lezen dan dat De Wikischim bij zijn tweede bewerking meer gewijzigd zou hebben dan alleen 'voor de tweede maal de zelfde zin'. Wie de link volgt, ziet dat er maar in één zin wijzigingen zijn aangebracht. En wie naar de historie kijkt, ziet dat DW tussen 10:52 en 11:04 een aantal bewerkingen heeft opgeslagen, en daarna nog eentje, om 12:22. Tussendoor heeft Renevs een aantal bewerkingen gedaan. Jouw zin stelt iets wezenlijk anders dan Wel heeft De Wikischim met de eerste reeks bewerkingen meer wijzigingen aangebracht in andere delen van de tekst.
Het voordragen van een collega-bewerker voor een blokkade is geen constructieve bijdrage aan de werksfeer. Als dat gedaan wordt op een zeer zuivere wijze en met een neutrale houding naar de situatie, kan het een oplossing bieden voor situaties waarin overleg niet meer tot een bevredigende oplossing leidt. In dit geval is overleg niet geprobeerd, en lijkt dat voor jullie beiden een gepasseerd station te zijn, ondanks het belang van overleg voor het bereiken van een optimaal resultaat. In dit geval was het blokverzoek gekleurd, bevat het aannamen en wordt de te blokkeren persoon onnodig in een negatief licht geplaatst. Dát is in mijn ogen onnodige 'verstoring van de werksfeer'.
Ik realiseer me terdege dat jouw blokkeerlogboek tot mijn blokkade van gisteren leeg was. Anders dan twee personen hier laten weten, vond ik jouw gedrag van gisteren wel blokwaardig. Ik ben me er ook van bewust dat De Wikischim in het verleden een aantal keren geblokkeerd is, maar van astronomische omvang is opnieuw een onnodige vorm van iemand zwart maken. Ook De Wikischim was in het afgelopen half jaar niet geblokkeerd, zodat er geen reden was om hem een verzwaarde blokkade op te leggen (de verhogingsmaatregel is niet van toepassing). Dat het opleggen van een even lange maatregel betekent dat beiden evenveel te verwijten valt, is een conclusie die ik aan jou laat. En ja, ik had er ook voor kunnen kiezen om een van jullie beiden, of beiden, een langere blokkade op te leggen. Ik heb besloten dat in dit geval niet te doen, omdat ik hoop dat het signaal zo ook over komt. De Wikischim heeft laten weten dat het signaal bij hem is aangekomen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 14 feb 2019 03:28 (CET)
RonnieV: "Het voordragen van een collega-bewerker voor een blokkade is geen constructieve bijdrage aan de werksfeer." Dat zegt alles: volgens RonnieV is het per definitie niet constructief om een blokkade voor iemand aan te vragen, waarmee hij er helemaal aan voorbijgaat dat een blokkade de werksfeer soms juist zeer ten goede kan komen. Ik ben trouwens ook benieuwd of de twee symbolische blokkades, die sowieso heel wat verder gaan dan een loutere aanvraag, volgens RonnieV dan wél bevorderlijk zijn voor de sfeer. Marrakech (overleg) 14 feb 2019 08:48 (CET)
Beste RonnieV, naar aanleiding van je mailtje stuitte ik op deze discussie. Nu wil ik mij helemaal niet mengen in arbcom-zaken, zeker niet wanneer deze zich afspeelt tussen twee door mij gewaardeerde collega's. Laat ik me dus beperken tot de vraag waarom ik de kladblokversie in de hoofdnaamruimte heb geplaatst. René was zo vriendelijk om een tekst te schrijven voor het artikel over de Chinese schilderkunst, dat destijds in de Review stond. Ik heb een gedeelte in het artikel verwerkt, maar vond het zonde om de rest ongebruikt te laten. Zoals in de Review is te lezen, gaf René mij carte blanche en het was een fraaie verhandeling over de Tibetaanse schilderkunst in zijn algemeen. Vandaar dat ik er een inleiding bij schreef (vrijwel letterlijk overgenomen uit Tibetaanse kunst), wat kleine redactionele dingetjes heb gedaan en het tot artikel bombardeerde. Ik heb het artikel niet constant in mijn volglijst staan, dus verdere verwikkelingen heb ik niet gevolgd. Ook deze pagina staat niet in mijn volglijst (ga ik ook zeker niet doen), dus ik hoop dat deze verklaring voldoende is. heinGlas z3.pngnlein'' 14 feb 2019 08:06 (CET)
Beste Heinonlein, bedankt voor je toelichting. Heb je overwogen om het kladblokartikel van Renevs te hernoemen naar de hoofdnaamruimte, zodat zijn bewerkingshistorie zichtbaar was gebleven in het artikel? Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 14 feb 2019 13:15 (CET)
Stom, niet aan gedacht... heinGlas z3.pngnlein'' 14 feb 2019 13:48 (CET)
Men hoopt steeds dat feedback zoden aan de dijk zet, soms tegen beter weten in. Als RonnieV, die lid was van de arbcom die de maatregel tegen DeWikischim heeft genomen, in zijn reactie op de kritiek van niet alleen Renevs opmerkt, "Dat je er nu voor kiest om nogmaals hard op de man te spelen richting De Wikischim sterkt mij in mijn overtuiging dat de blokkade terecht was, maar mogelijk te kort." dan maakt hij duidelijk dat hij er werkelijk helemaal niets van begrijpt. Zalvend geneuzel is al erg, de weigering om ronduit toe te geven een inschattingsfout te hebben gemaakt gaat daar over heen en is een heldere diskwalificatie. Je als moderator opwerpen om een maatregel die je als arbcomlid, zo te zien als dissenter, mede hebt opgelegd, niet uit te voeren maakt dat nog eens extra duidelijk. Peter b (overleg) 14 feb 2019 10:01 (CET)
Peter b, wat je laatste zin betreft, ik sta achter de uitspraken van de Arbcom, in ieder geval alle die in mijn zittingstermijn gedaan zijn, en jouw opvatting dat ik hier zo te zien als dissenter deze maatregelen mede heb opgelegd, laat ik geheel aan jou. Maar zie dit stukje van mijn hand. Voor het overige laat ik jouw reactie voor wat hij is. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 14 feb 2019 13:15 (CET)
RonnieV, het is bezwaarlijk dat je alleen technisch rekening lijkt te houden met de Arbcom-uitspraak voor De Wikischim. Die uitspraak is er niet voor niets en zou dus ook inhoudelijk beter bekeken moeten worden. Deze uitspraak is namelijk essentieel en maakt dat de bijdragen van De Wikischim nu in veel grotere mate constructief zijn.
Als je het nooit hebt meegemaakt, is het mogelijk niet goed voor te stellen hoe irritant de methodes van De Wikischim kunnen zijn. Een daarvan is zijn manier van overleggen, de andere is zijn sterke neiging om eenieder waarmee hij discussie heeft gehad te achtervolgen. Dat laatste betekent dat het zomaar kan gebeuren dat van de tien artikelen die je start er negen zijn die dezelfde dag nog een bewerking van De Wikischim krijgen, vaak de eerste na je eigen bijdrage. Dat is niet recent, dat is een patroon van een decennium.
Dat patroon bestaat uit kleine edits die elk voor zich vaak prima te verdedigen zijn. Op die details richt de verdediging van De Wikischim zich dan ook, wat hierboven weer te zien is. Voor iemand die onbekend is met dit patroon, lijkt het redelijk, maar het is slechts een rookgordijn in een niet aflatende achtervolging.
Ga uit van goede wil kan dan ook niet met droge ogen als onderbouwing gebruikt worden. Ongetwijfeld volstrekt toevallig is dan ook geen opruiing, maar een gelaten vaststelling van een patroon dat zovelen van ons kennen en wat bij heeft gedragen aan de Arbcom-uitspraak tegen De Wikischim.
Met dit als achtergrond is de uitspraak tegen Renevs onhoudbaar en zou dan ook uit zijn geschiedenis verwijderd moeten worden. BoH (overleg) 14 feb 2019 10:02 (CET)

Ik dacht dat we hier aan een samenwerkingsproject werken. Dat betekent dat elke minuut teksten worden aangevuld en aangepast met het doel deze te verbeteren. Als iemand met een taalkundige correctie een inhoudelijke onjuistheid veroorzaakt, verbeter de tekst dan. Direct na deze inhoudelijk verbetering wordt echter met deze bewerking een taalkundige verslechtering aangebracht – "ongetwijfeld volstrekt onopzettelijk". Ik mag hopen dat dit niet een spelletje 'iemand in de val laten lopen' is, maar deze bedenkelijke aanleiding, en hoe de zaak hier door meerdere mensen tot mythische proporties wordt opgeblazen, geeft zwaar te denken. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 14 feb 2019 13:01 (CET)

Als die bewerking het enig was, dan zou je gelijk hebben. Nu niet. BoH (overleg) 14 feb 2019 13:09 (CET)

Ik heb hier gevraagd om de blokkade van Renevs uit diens blokkeerlogboek te schrappen. Marrakech (overleg) 15 feb 2019 11:05 (CET)

Fdgs(dysyrtsgdj)[bewerken]

Vic Beselaere[bewerken]

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, duidelijk een IV, dus OT. CaAl (overleg) 14 feb 2019 17:09 (CET)

Wetsus[bewerken]

Wetsus (overleg | bijdragen | bloks) - bedrijfsnaam, zie ook Wetsus. Wikiwerner (overleg) 14 feb 2019 22:04 (CET)

Leck2121[bewerken]

Leck2121 (overleg | bijdragen | bloks) - Deze gebruiker kent stelselmatig aan allerlei voetballers, onder wie Zlatan Ibrahimovic, Granit Xhaka en Taulant Xhaka de Kosovaarse nationaliteit toe. Op de overlegpagina zijn diverse vragen gesteld, waar Leck2121 niet op reageert. Ongedaan maken van zijn bewerkingen heeft weinig zin, even later duikt dezelfde nationaliteit weer op. WP:BLP is duidelijk over de verplichting tot bronnen, zeker als daarom gevraagd wordt. Leck denkt dat het verwijzen naar een krantenartikel waarin staat dat de ouders van een speler een bepaalde afkomst hebben voldoende bewijs is om deze persoon die nationaliteit toe te dichten.

Ik vraag de moderatoren om Leck2121 een passende blokkade te geven, waarbij ik nadrukkelijk wil vragen om de overlegpagina over te laten, niet slechts voor het aanvechten van de blokkade, maar ook voor het alsnog geven van duidelijke bewijzen voor de (Kosovaarse) nationaliteit van voetballers van wie Leck2121 het artikel bewerkt heeft. Leck2121 draagt onregelmatig bij. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 15 feb 2019 12:45 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd. Het is duidelijk dat Leck2121 eerst zijn/haar edits moet verklaren voordat deze opnieuw gedaan worden. Ik heb een blokkade OT opgelegd. Dit is nadrukkelijk niet bedoeld als een permanente (of zeer lange) blokkade maar als middel om Leck te dwingen te reageren op de OP. Zodra hij daar een (afdoende) antwoord gegeven heeft, kan de blokkade ingetrokken worden. CaAl (overleg) 15 feb 2019 12:56 (CET)

Rottfilm[bewerken]

Rottfilm (overleg | bijdragen | bloks) - Ongewenste gebruikersnaam als zijnde voor Rotterdam Films, zie voor dit bedrijf de bedrijfslink: http://www.rotterdamfilms.com/information. Onder deze gebruikersnaam werden externe links gerelateerd aan dat filmbedrijf geplaatst die niets bijdragen aan het artikel maar wel meeliften op dat onderwerp. Die links heb ik alvast verwijderd. Bij betreffende "gebruiker" {og}-sjabloon geplaatst op diens gebruikerspagina. VanBuren (overleg) 15 feb 2019 19:49 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd. Graag volgende keer sjabloon op de overlegpagina plaatsen. Mbch331 (Overleg) 15 feb 2019 20:00 (CET)

Pvt pauline[bewerken]

Pvt pauline (overleg | bijdragen | bloks) - Vorige maand heb ik een blokverzoek ingediend omdat Pvt pauline twee edits had gedaan in een artikel dat zij als gevolg van deze arbcom uitspraak niet had mogen doen. De moderator van dienst bevestigde dat dat artikel niet op de nalooplijst stond en dat beide edits dus een overtreding waren van die uitspraak. Hij besloot toen geen sanctie op te leggen waarbij hij er o.a. op wees: [2] "... het is zeker mogelijk is dat Pauline (ten onrechte) dacht dat dit artikel wel op de nalooplijst staat. Sinds de aanpassing van de arbcomuitspraak in februari 2018 is Pauline niet geblokkeerd geweest, ..." Later bleek ook deze edit die Pvt pauline daarvoor gedaan had, in strijd was met die uitspraak.

Op 12 februari heeft ze met deze edit het artikel Bureau Inlichtingen bewerkt en diezelfde dag heeft ze met deze edit het artikel Lijst van personen onderscheiden met het Vliegerkruis forst aangepast. Dat eerste artikel is aangemaakt door gebruiker Hanedoes en het tweede door gebruiker Scarafax. Op de nalooplijst staan alleen artikelen die Pvt pauline zelf heeft aangemaakt en beide artikelen ontbreken dan ook op die lijst. Het is voor haar vrij eenvoudig om te zien wie het artikel heeft aangemaakt dus zo moeilijk is het niet om dat even te controleren voordat ze een artikel gaat bewerken. De arbcom heeft ervoor gekozen haar de kans te geven om op nl-wiki actief te blijven maar dan moet ze zich wel beperken tot de door haar aangekmaakte artikelen die op de nalooplijst staan. Zodra alle artikelen op die lijst voldoende verbeterd danwel vewijderd zijn, kan die beperking komen te vervallen.

Pvt pauline heeft dus recentelijk opnieuw twee edits gedaan die in strijd waren met de uitspraak. Zoals hierboven werd aangegeven is de uitspraak in februari 2018 herzien. Voorafgaand aan de eerste uitspraak weigerde ze vrij structureel in te gaan op verzoeken op haar OP om bronnen of zo terwijl door haar gemaakte artikelen te vaak onjuistheden en zo bevatten. Toen die uitspraak in 2016 er lag, had ze er aanvankelijk lak aan met als gevolg 9 blokkades waarvan de laatste vijf van een maand. Daarop is haar gedrag verbeterd waarop begin 2018 de uitspraak is herzien.

In de afgelopen maanden blijkt ze de herziene uitspraak steeds weer te negeren, drie keer eind vorig jaar en enkele dagen geleden weer twee keer. Van haar laatste 11 bewerkingen van een artikel zijn er 5 in strijd met de uitspraak! Een nieuwe blok lijkt me dan ook op z'n plaats. In de uitspraak staat daarover [3]: "Bij overtreding van een dergelijk verbod kan de overtreder een blokkade van een week worden opgelegd. Op dergelijke blokkades is de verhogingsregel niet van toepassing." De vorige keer is ze er met een waarschuwing vanaf gekomen, een blok van een week lijkt intussen nodig. - Robotje (overleg) 15 feb 2019 15:22 (CET)

Zucht. Lidewij (overleg) 15 feb 2019 17:34 (CET)
De eerstgenoemde wijziging is het aanpassen van 2 links die rood waren en die nu netjes verwijzen naar een bestaand artikel. De 2e wijziging is, ondanks het aantal bytes dat is verwijderd, niet meer dan het verwijderen van een steeds terugkerende link naar een nummer in een specifiekere verwijzing. De 1e valt duidelijk binnen de uitzondering die Robotje hier niet noemt maar die wel in de uitspraak is opgenomen namelijk: 'Een uitzondering hierop zijn kleine verbeteringen in andere artikelen, zoals het verbeteren van grammatica, spelling of typefouten, en het terugdraaien van duidelijk vandalisme.' De 2e zit op het randje van deze uitzondering, maar mijn beslissing is dat ik deze toch hiertoe reken. Ook deze en deze wijzigingen vallen binnen die uitzondering.
Daarom dit verzoek Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd.
En een verzoek aan Lidewij om voortaan alleen inhoudelijk bij te dragen aan discussies en dit soort verzuchtingen achterwege te laten, die voegen niets toe bij het afhandelen van een verzoek. MatthijsWiki (overleg) 19 feb 2019 08:23 (CET)
Er is in de uitspraak inderdaad sprake van "Een uitzondering hierop zijn kleine verbeteringen in andere artikelen, zoals het verbeteren van grammatica, spelling of typefouten, en het terugdraaien van duidelijk vandalisme." Dat je inschat dat die edit met twee aanpassingen voor een interne link daaronder laat vallen, daar zou ik nog wel vrede mee kunnen hebben. Maar bij die lijst heeft ze heel wat informatie toegevoegd en nog veel meer verwijderd zodat het artikel 31.531 bytes kleiner geworden is. Daar gaat het overduidelijk om inhoudelijke toevoegingen en daarnaast grootschallig schrappen van informatie. Ik kan me niet voorstellen dat iemand oprecht dat echt ziet als kleine wijzigingen zoals het verbeteren van grammatica, spelling of typefouten. Het is niet anders; het zal wel aan mij liggen. Aan de andere kant is het goed dat er een beslissing genomen is, want anders blijft het maar liggen. - Robotje (overleg) 19 feb 2019 10:41 (CET)

Troefkaart[bewerken]

 • Troefkaart (overleg | bijdragen | bloks) Verandert herhaaldelijk het doorverwijzingsdoel van BTW, terwijl dit er al 3 jaar staat, na overleg op Wikipedia:Doorverwijscafé/Archief 7. Wikiwerner (overleg) 17 feb 2019 14:50 (CET)
  • Inhoudsloze kolder van iemand die geen argumenten heeft. Niet dat ik ontken dat er een bwo was, maar die houd je nooit in je eentje. Wikiwerner kan dan wellicht denken dat hij/zij gelijk heeft, gisteren was deze gebruiker ook al aan het editwarren. Als er dus al geblokkeerd moet worden, hoeft voor mij natuurlijk niet, dan wel alle betrokkenen. ♠ Troefkaart (overleg) 17 feb 2019 17:44 (CET)
 • Zonder dat ik nu een oordeel wil vellen over dit blokverzoek heb ik de betreffende pagina beveiligd wegens een bewerkingsoorlog. U weet toch dat een BWO voeren een blokreden is? Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 17 feb 2019 17:53 (CET)

Dani Fatahillah[bewerken]

Dani Fatahillah (overleg | bijdragen | bloks) - ingelogde vandaal. Jordyvandebunt (overleg) 20 feb 2019 17:27 (CET)

Zijn/haar edits zien er niet uit als die van een ingelogde vandaal, eerder van iemand die gewend is met andere wikicodes te werken. Probeer nog eens in het Engels contact te krijgen, anders kan hij/zij misschien beter een leesblok krijgen. Ciell 20 feb 2019 17:43 (CET)
Alle edits bestaan uit het toevoegen van onjuiste informatie, dat lijkt mij zeker een ingelogde vandaal. Jordyvandebunt (overleg) 20 feb 2019 17:46 (CET)
Opmerking Opmerking Na enig onderzoek ben ik erachter gekomen dat deze gebruiker op de Engelstalige versie inderdaad al is geblokkeerd vanwege vandalisme en sokpopmisbruik, zie hier. Jordyvandebunt (overleg) 20 feb 2019 17:54 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Blok onbepaalde tijd ivm ingelogde vandaal. Ik heb een global lock aangevraagd voor alle accounts. -- Mvg, Taketa (overleg) 21 feb 2019 00:32 (CET)