Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina. Betreft het crosswikivandalisme op meerdere taalversies dan kan hier een verzoek geplaatst worden.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt na het nemen van de beslissing een eventuele discussie verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek – niet in het kopje! – {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Saschaporsche[bewerken]

 • Saschaporsche (overleg | bijdragen | bloks) schroomt niet om een bewerkingsoorlog te voeren, waarin deze koste wat kost persoonlijke informatie wil publiceren over een levend persoon, in strijd met WP:BLP en het nadrukkelijke verzoek van degene die het artikel geschreven heeft om deze informatie niet te publiceren. Op de overlegpagina van het artikel Wanda Tuerlinckx is Saschaporsche nadrukkelijk gewezen op de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens, maar daar heeft Saschaporsche lak aan. De toevoeging is schadelijk voor het vertrouwen dat mensen in Wikipedia hebben, maar daar trekt Saschaporsche zich evenmin wat van aan. Omdat de discussie al op meerdere plaatsen is gevoerd, waaronder Overleg gebruiker:Victoria Kwint en Overleg gebruiker:Velocitas, zie ik geen andere oplossing dan dit volhardende en schadelijke gedrag hier aan te kaarten. Of we nemen WP:BLP serieus, of we begeven ons op het niveau van de roddelbladen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 4 okt 2018 14:15 (CEST)
Ik kan precies dezelfde beschuldiging doen (voeren van een bwo) over RonnieV. Hij draait terug onder valse voorwendselen (terug plaatsen van een zogenaamde "veilige versie"). Het overleg is gaande ter plaatse (waar RonnieV zich tot vandaag nooit mee bemoeit heeft). RonnieV begint dan plots te dreigen met het doen van een blokaanvraag om zijn argument van terugdraaien kracht bij te zetten, een zeer kwalijke zaak. Lijkt mij persoonlijk onnodig om hier met blokkades te gaan werken, maar misschien kunnen andere gebruikers hun input doen op de OP ter plaatse Overleg:Wanda Tuerlinckx en eerder overleg: op de OP van Velocitas. vr groet Saschaporsche (overleg) 4 okt 2018 14:27 (CEST)
Wat een onzin deze blokaanvraag, en wat een grote woorden (veilige versie). Stel je niet zo aan en voer op een volwassen manier overleg. Wat is er onveilig aan de complete vermelding van een naam. Als controleerbare relevante feiten worden weggelaten betekent dat het failliet van de encyclopedie. Als dat op basis van een verzoek gebeurt (uit ijdelheid) vind ik dat nog erger. Nietanoniem (overleg) 4 okt 2018 14:45 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd De bewerkingsoorlog die plaatsvindt op dit artikel brengt de encyclopedie schade toe. Uitgangspunt is de vraag of een geboortedatum in de encyclopedie geplaatst moet worden wanneer degene die beschreven wordt daar klaarblijkelijk een probleem mee heeft. Hetgeen beschreven is in de richtlijn WP:BLP is daarbij het uitgangspunt. Daarin staan (meerdere collega's hebben dat al benoemd) zaken als Een geboortedatum is privé. Niet iedereen vindt het prettig om met zijn verjaardag te koop te lopen. Een artikel kan de geboortedatum van een beroemd persoon vermelden wanneer deze informatie in brede kring met zekerheid bekend is, maar gebruikers dienen terughoudend te zijn waar het minder bekende personen betreft. Ook belangrijk: De privacy van levende personen dient in acht genomen te worden. Uitgangspunt is dat als de persoon zelf deze informatie (telkens) naar buiten brengt of als de informatie in heel brede kring bekend is zulke privé-informatie opgenomen mag worden. En het basisuitgangspunt: Een belangrijke vuistregel bij het weergeven en redigeren van informatie over bestaande personen is "doe geen kwaad".

Matroos Vos heeft het op deze OP mijns inziens prima verwoord: Beste Victoria, volgens mij sta je volkomen in je recht wanneer je die geboortedatum uit het betreffende Wikipedia-artikel zou verwijderen. In onze richtlijn 'Biografieën van levende personen' staat heel duidelijk, onder het kopje 'Privacy': De privacy van levende personen dient in acht genomen te worden. Uitgangspunt is dat als de persoon zelf deze informatie (telkens) naar buiten brengt of als de informatie in heel brede kring bekend is zulke privé-informatie opgenomen mag worden. Als het slechts ergens in een tijdschrift of database gevonden kan worden, dan niet. Als ik het goed begrijp brengt Wanda Tuerlinckx haar geboortedatum nu juist niet telkens naar buiten, is deze datum ook niet bekend in heel brede kring en is de datum voor de rest slechts in een database, te weten die van het RKD, te vinden. Wanneer je een beroep doet op deze privacyrichtlijn kan volgens mij geen serieuze collega je ook maar een strobreed in de weg leggen bij het verwijderen van die geboortedatum uit het betreffende artikel.

Kortom, dit artikel is een prima artikel zonder de geboortedatum van de kunstenaar. Ik vind het (in een antwoord aan Nietanoniem) niet het failliet van een encyclopedie wanneer een geboortedatum niet wordt vermeld. Daarbij is het slechts een persoonlijke mening van deze gebruiker (Nietanoniem) dat dit verzoek uit ijdelheid wordt gedaan. Onze eigen BLP zegt o.a. over geboortedatum in relatie met veiligheid het volgende: Bovendien kunnen geboortedatum en geboortenamen gebruikt worden bij identiteitsdiefstal. Alles bij elkaar genomen denk ik dat - gezien de hardnekkkige volharding waarmee de bwo voortgezet bleef worden - dat een kort correctief blok voor Saschaporsche op zijn plaats is (ondanks het feit dat het artikel inmiddels alleen door moderatoren bewerkt kan worden). Ik blokkeer hierbij Saschaporsche met een correctief blok van 1 dag i.v.m. het voortdurend aangaan van een bewerkingsoorlog waarbij de strenge uitgangspunten van BLP niet in acht zijn genomen. Bij een hervatting van deze bewerkingsoorlog na het aflopen of afsluiten van de beveiliging kan direct en zonder waarschuwing wederom voor een blokkade gekozen worden. Bij een bewerkingsoorlog zijn altijd minstens twee personen betrokken, toch meen ik dat een blokkade voor RonnieV hier niet op zijn plaats is. Een artikel in een staat brengen waarbij de betwiste versie niet aanwezig is zodat het artikel in een neutrale vorm zichtbaar is op wikipedia is mijns inziens - gezien onze eigen strenge richtlijnen in BLP - te verkiezen boven het zichtbaar zijn van een betwiste versie waarbij de privacy van een levend persoon op welke wijze dan ook in het geding is. Ecritures (overleg) 4 okt 2018 15:40 (CEST)

De leeftijd van een kunstenaar zegt iets over de periode waarin deze is opgegroeid, en dus ook over de invloeden die deze heeft gehad. Vooral doorgaan met goede bijdragers blokken om 1 klein punt en ander ingelogde vandalen door laten gaan. Nietanoniem (overleg) 5 okt 2018 11:26 (CEST)
Er werd hier een blok aangevraagd voor Saschaporsche: die aanvraag heb ik beoordeeld. Ik ga ervan uit dat je aan hem refereert met 'goede bijdragers ) Hij was veruit de belangrijkste bijdrager aan dit BWO. RonnieV heeft op een correcte wijze de richtlijn BLP bewaakt'in dit artikel. Ecritures (overleg) 5 okt 2018 12:40 (CEST)

Bezwaarmaking / Protest tegen de opgelegde blokkade[bewerken]

@ allen en met name: Ecritures Er klopt heleboel niet in de motivering en uitvoering van de blokkade van mijn gebruikersaccount, ik maak even een opsomming:

 • Motivering: "De bewerkingsoorlog die plaatsvindt op dit artikel brengt de encyclopedie schade toe." De bewuste bewerkingsoorlog was al gestopt op het moment dat ik geblokkeerd werd, het lemma was beveiligd ongeveer drie kwartier voor het moment van mijn blokkade (in de door de blokkerend moderator "gewenste" versie; zonder de geboortedatum).
 • In de motivatie van de blokkade wordt gerefereerd aan een regel uit de richtlijn: Wikipedia:Biografieën van levende personen: "Bovendien kunnen geboortedatum en geboortenamen gebruikt worden bij identiteitsdiefstal." Dat zou een reden zou zijn om de gegevens weg te laten. Dat zou betekenen dat we NOOIT deze gegevens zouden moeten vermelden in een lemma. Wel dan heb ik nieuws voor iedereen, in 95% van de lemma's over een persoon staan die gegevens gewoon vermeld. Gaan we die gegevens nu overal weghalen?
 • Ik wordt geblokkeerd voor het niet naleven van de BLP richtlijn. Deze BLP richtlijn is zeker niet HARD, en staat vermelding van de geboortedatum soms WEL en soms NIET toe, kennelijk afhankelijk van de persoon. Maar waar het onderscheid precies ligt geeft de richtlijn niet aan. Met andere woorden, het is per persoon verschillend.
  Op het betreffende lemma (Wanda Tuerlinckx) is de oorspronkelijk aanmaakster: (one issue gebruikster Victoria Kwint) kennelijk een soort van "hulpje" van het onderwerp. Zij beweert dat ze spreekt namens het onderwerp, en dat een vermelding van die geboortedatum niet gewenst is. Nergens wordt hard gemaakt dat deze beweringen juist zijn, nergens wordt precies duidelijk gemaakt wat de dwingende reden zou zijn dat deze gegevens (die overigens openbaar gepubliceerd zijn) niet genoemd mogen worden.
 • RonnieV wordt niet geblokkeerd voor het voeren van een bwo. Daar wordt een halfslachtige verklaring voor gegeven, RonnieV zou de richtlijnen juist hebben toegepast. (verklaring: Ecritures komt zelf tot de conclusie (op verkeerde/twijfelachtige gronden :BLP) dat vermelding van de gegevens niet gewenst is en blokkeert daarom slechts mij en niet RonnieV.)
  Echter, een moderator hoort geen eindoordeel over de inhoud van een lemma te vellen, hij/zij beoordeelt slechts het conflict tussen twee personen! Waar twee personen een bwo voeren zijn daar twee personen voor verantwoordelijk.

Conclusie: Blokkeringen van geregistreerde gebruikers hebben tot doel: bescherming van de encyclopedie. Ik heb hierboven aangetoond dat een blokkade niet meer nodig was, op verkeerde/onjuiste gronden is gebeurd, en dat de moderator zelf positie koos in het conflict (vermelding van geboortedatum ongewenst) en daarop slechts 1 van de 2 betrokken partijen blokkeerde.

Op de OP Overleg:Wanda Tuerlinckx zijn er meerdere collega's die het (gedeeltelijk) met mijn standpunt eens zijn. Er zijn er ook die het oneens zijn. Er is zeker nog geen consensus onder de deelnemers daar over wel of niet opnemen van geboortedatum of geboortejaar.

De betreffende blokkade kan/kon ook niet aangevochten worden, ik sta/stond dus machteloos.

Daarom:

 • een verontschuldiging door Ecritures voor deze op onjuiste gronden opgelegde blokkade is wenselijk.
 • het dreigement Bij een hervatting van deze bewerkingsoorlog na het aflopen of afsluiten van de beveiliging kan direct en zonder waarschuwing wederom voor een blokkade gekozen worden. moet van tafel.
  Het is een dreigement dat op onjuiste gronden -vermelding van de gegevens is niet toegestaan volgens BLP- gestoeld is. Inderdaad, een nieuwe bwo is ongewenst, echter over de opname van (een deel van) de persoonsgegevens is nog geen consensus onder de gebruikers op de betreffende OP.

Saschaporsche (overleg) 5 okt 2018 23:17 (CEST)

Beste Saschaporsche, je hebt een bewerkingsoorlog gevoerd en om te voorkomen dat je dat nog eens zou doen, ben je geblokkeerd. Daarin ligt de bescherming van de encyclopedie. Dat iemand anders ook deelnam aan de bewerkingsoorlog, wat meestal het geval is, is geen excuus. En uiteraard zou dit beter zonder blokkade afgehandeld kunnen worden, maar dat is bij vele blokkades zo. Akadunzio (overleg) 6 okt 2018 00:47 (CEST)
Beste Saschaporsche, aangezien je bezwaarmaking gericht was aan @allen, had ik het idee dat ook anderen zich aangesproken zouden voelen om hun opinie weer te geven. Het spijt me dat slechts 1 collega de moeite heeft genomen verder op jouw protest in te gaan. Ik heb in mijn reactie op de blokkade-aanvraag mijn motivatie mijns inziens zeer uitgebreid gemotiveerd. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij - als gebruiker die het afkoelblok ontving - het niet eens bent met die motivatie. Dat spijt mij te horen. Naar mijn mening dienen we de BLP-richtlijn zeker heel strak uit te leggen en te volgen. Daar waar twijfel/conflict bestaat over de vermelding van bepaalde persoonlijke gegevens (en dat kan van alles zijn van geboortedatum tot namen van partners of kinderen, van deadnames, geboortenamen of woonplaatsen) horen deze gegevens - naar mijn interpretatie van de zeer strenge BLP-richtlijn niet vermeld te worden. Jij hield je echter hardnekkig/voortdurend bezig met het terugplaatsen van deze informatie. Je geeft aan dat ik vanwege een halfslachtige verklaring geef waarom RonnieV niet is geblokkeerd. Mijn inziens is de motivatie Een artikel in een staat brengen waarbij de betwiste versie niet aanwezig is zodat het artikel in een neutrale vorm zichtbaar is op wikipedia is mijns inziens - gezien onze eigen strenge richtlijnen in BLP - te verkiezen boven het zichtbaar zijn van een betwiste versie waarbij de privacy van een levend persoon op welke wijze dan ook in het geding is. echter heel duidelijk. Mijns inziens is het zo dat wanneer er een BWO wordt gevoerd waarbij de strenge voorwaarden van BLP in het geding zijn doordat 'betwiste informatie' steeds wordt teruggeplaatst, er sprake is van iemand die betwiste informatie steeds plaatst en iemand die betwiste informatie verwijdert. Dit laatste is mijns inziens het naleven van BLP en dan ook geen reden voor een blokkade.
Hoewel het artikel inmiddels beveiligd was door een moderator omdat jij hardnekkig de betwiste informatie bleef terugplaatsen, meende ik toch - om de encyclopedie te beschermen - een zeer korte correctieve blokkade op te moeten leggen om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld niet op andere plekken ook eenzelfde bwo gestart zou worden. Ook de mededeling (geen dreigement) dat Bij een hervatting van deze bewerkingsoorlog na het aflopen of afsluiten van de beveiliging kan direct en zonder waarschuwing wederom voor een blokkade gekozen worden. kan in dat licht gezien worden.
Ik hoop dat je met deze aanvulling op de reeds goed onderbouwde motivatie uit de voeten kan. Geheel toevallig loopt op dit moment eenzelfde soort discussie over 'hoe streng BLP opgevat moet worden' in de Kroeg. Misschien dat je daar nog wat extra informatie uit haalt over hoe los of streng we zouden moeten/kunnen zijn op wpnl aangaande privacy/BLP? Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 13 okt 2018 14:44 (CEST)
Beste Ecritures, het spijt me zeer, maar je motivering rammelt aan alle kanten.
Belangrijkste fout die je maakt is dat het jouw interpretatie van de BLP norm is die je tot "waarheid" verheft, en op grond daarvan meent dat die overschreden wordt. Echter, de BLP richtlijn is alles behalve "hard", vandaar dat interpretatie van die richtlijn ook ter discussie staat momenteel zoals je zelf al opmerkt.
De grond van je blokkade is dus al boterzacht... Dan het feit waarom je blokkeert, ik citeer "Hoewel het artikel inmiddels beveiligd was door een moderator omdat jij hardnekkig de betwiste informatie bleef terugplaatsen, meende ik toch - om de encyclopedie te beschermen - een zeer korte correctieve blokkade op te moeten leggen om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld niet op andere plekken ook eenzelfde bwo gestart zou worden. "
Sinds wanneer worden er hier blokkades opgelegd "om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld niet op andere plekken ook eenzelfde bwo gestart zou worden" ??????
Werkelijk niet te geloven deze motivatie! De bewuste bwo was reeds gestopt, het lemma was al beveiligd op het moment dat jij in actie kwam tegen mij.
Ik ben hier nog steeds zeer ontstemd over omdat de blokkade op onjuiste gronden (lees niet volgens de richtlijnen voor moderatoren) is opgelegd. Je handelt hier niet volgens de richtlijnen voor moderatoren is mijn stellige overtuiging: 'Zorg dat u zeer zeker bent van uw zaak als u dat doet. Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren.'
Overigens vel je niet alleen in dit geval een verkeerd oordeel, ook Hier op de overleg pagina van Vdkdaan is Vdkdaan zeer ontstemd over je handelwijze. Op je eigen overleg pagina kondigde Pepermuntjes zelfs een afzettingsprocedure aan (zie HIER), een procedure die weliswaar werd ingetrokken maar het feit dat een afzettingsprocedure werd overwogen spreekt voor mij boekdelen.
Het zou -gezien de trent die ik zie- nuttig zijn om je te bezinnen op je handelen als moderator.
In afwachting van excuses van jouw zijde, Saschaporsche (overleg) 15 okt 2018 13:52 (CEST)
Beste Saschaporsche, ik begrijp zeker dat je ontstemd bent over het ontvangen van een afkoelblokkade m.b.t. een BWO. Het klopt inderdaad dat ik bij twee gebruikers die een vergelijkbare BWO voerden over een privacy-element een waarschuwing heb gegeven (en geen blokkade). In mijn ogen was de hardnekkigheid waarmee jij vele keren de privacygevoelige, op basis van BLP ongewenste informatie bleef terugzetten wel blokwaardig. Ik neem aan dat je bedoelt dat je een trend ziet; dat klopt: de trend dat ik het terugplaatsen van informatie die op basis van BLP ongewenst/betwist/controversieel is erg hoog opneem zoals mijns inziens BLP bedoeld is. Een belangrijke vuistregel bij het weergeven en redigeren van informatie over bestaande personen is "doe geen kwaad. Ik weet dat wij verschillend in deze discussie staan. Ik volg meer de geest van deze blokkadelijn zoals die in de richtlijn BLP wordt genoemd: Het meermaals toevoegen van controversieel materiaal over een levende persoon zonder afdoende bronnen is een reden tot blokkeren van de betreffende gebruiker. Het verwijderen van zulk materiaal is uiteraard geen reden tot blokkeren, ook niet als daar een bewerkingsoorlog aan te pas komt. Ik denk dat wij tweeën niet op een bevredigende wijze uit dit overleg komen: het lijkt me verstandig de zaak *inhoudelijk* met input van meerderen ergens te voeren. De vraag is dan of het herhaaldelijk terugzetten van bepaalde volgens BLP privacy-gevoelige informatie (en onnodige) mag leiden tot een waarschuwing of een correctieve blokkade. Ik denk dat het belangrijk is om allereerst de zaak vooral vanaf de inhoud te benaderen. Je speelt hierboven een aantal keer meer op de man dan op de bal. (Voor de volledigheid: ik denk dat deze pagina hiervoor weinig geschikt is.) Misschien zou het trouwens helpen bij het begrip van jouw kant van deze zaak als je uitlegt waarom het zo noodzakelijk is om - ondanks alles wat in BLP staat - deze informatie zo vaak terug in het artikel te plaatsen? Wat pleit voor behoud van deze privacygevoelige informatie? Waarom was een BWO hier noodzakelijk? Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 15 okt 2018 14:21 (CEST)
Leugenaar. De situatie is totaal niet vergelijkbaar. Ik had twee opeenvolgende bewerkingen met MEER DAN JAAR tussen een bwo noemen is een grove leugen. Met leugens als argument rammelt het idnerdaad. Ik hab de rest van heel die situatie hier niet bekeken. Maar ik weet datEcritures gover de waarschuwing gewoon liegt. Als ik hem daar mee confronteer weigert hij zich te verantwoorden. Dat is evenschadelijk voor een ovefrleg, voor een samenwerkingproject en moderator-onwaardig. Vdkdaan (Gif mo sjette) 15 okt 2018 19:26 (CEST)
Beste Ecritures, je bent bijzonder goed thuis in het ontwijken van mijn vragen over de feitelijke blokkade. Je gaat naar mijn mening slechts in op de -volgens jouw interpretatie- overtreding van BLP richtlijn, en de daaropvolgende bwo.
(Overigens zoals ik al eerder opmerkte: De bewuste bwo was reeds gestopt, het lemma was al beveiligd op het moment dat jij in actie kwam tegen mij. De interpretatie van de richtlijn staat ter discussie. (zie ook deze opmerking: [1] waar hij Marrakech -terecht- de vraag stelt: Hoever gaan we in op de wens van de betrokkene om bepaalde gegevens uit een lemma te verwijderen?)
Ik kan nergens beroep aantekenen tegen de door jou opgelegde blokkade en daarom zag ik graag antwoorden op de volgende twee concrete vragen over de opgelegde blokkade:
(De richtlijn voor moderatoren schrijft voor: Zorg dat u zeer zeker bent van uw zaak als u dat doet. Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren.)
 • Waar heb je overleg gepleegd met mij of met andere medewerkers over een eventuele blokkade?
 • Waar staat in de richtlijnen voor moderatoren dat er een blokkade mag worden uitgedeeld: om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld niet op andere plekken ook eenzelfde bwo gestart zou worden. (jouw woorden)?
In afwachting van je reactie, Saschaporsche (overleg) 15 okt 2018 15:06 (CEST)
Beste Saschaporsche, ik zal zeker zo snel mogelijk deze vragen van jou beantwoorden. Dat zal echter niet vandaag of morgen gebeuren: voor de volledigheid dat heeft niets met ontwijken te maken (AGF zou ik wat dat betreft even aanhouden) maar alles met de mededeling op mijn OP waarvan je ook op de hoogte bent. Even geduld dus nog, hartelijke groet, Ecritures (overleg) 15 okt 2018 15:43 (CEST)

Dodver Gomme[bewerken]

Ravidejager2000[bewerken]

Zsla[bewerken]

MarianneSpaargaren[bewerken]

Desiat[bewerken]

 • Desiat (overleg | bijdragen | bloks) - De gebruiker bestaat nog maar net en begint al onmiddellijk met het op flinke schaal verwijderen van informatie uit Oostblok-artikelen en reverten van het ongedaan maken van die verwijderingen. Kan ook gecheckt worden of dit een reïncarnatie is van gebruiker DS21? Hanhil (overleg) 3 okt 2018 21:13 (CEST)
  • Er is sprake van een meningsverschil, kan dat niet met overleg beslecht worden in plaats van de andere direct proberen te blokkeren? Desiat (overleg) 3 okt 2018 21:22 (CEST) (ps: ik laat het hierbij. En ik ken voorgenoemde gebruiker niet, iemand die hier 7 jaar geleden actief was. Blijkbaar zijn er nog mensen mijn mening dus toegedaan.) Desiat (overleg) 3 okt 2018 21:22 (CEST)
   • Het gaat hier om het ongemotiveerd verwijderen van kennelijk onwelgevallige informatie, zoals hier de aanklacht tegen Honecker wegens doodslag in 192 gevallen (aan de Berlijnse Muur), hier bij Rainer Eppelmann, die n.b. voorzitter was van de Enquete-Kommissionen zur Aufarbeitung der Geschichte und der Folgen der SED-Diktatur en hier bij het artikel over het Oostblok, waarbij de bouw van de Berlijnse muur werd verwijderd. Het gaat hier niet om een meningsverschil, maar om het verwijderen van informatie. Hanhil (overleg) 3 okt 2018 21:32 (CEST)
     • Een leugen, de link die je geeft, daar staat mijn motivatie juist wél: "Dit stukje staat in de alinea 'na de val van de muur' reeds vermeld (intro is kort en bondig)". Daarna wordt dit ongemotiveerd teruggedraaid door jou. De informatie wordt niet verwijderd, zoals ik zei, staat exact hetzelfde beschreven meer onderaan het artikel. Dat zie je toch? Een intro geeft een korte beschrijving. In het Honecker artikel is geen informatie verdwenen. Desiat (overleg) 3 okt 2018 21:35 (CEST)
      • Ja en nee, de tekst staat inderdaad onderaan (was niet onmiddellijk duidelijk uit de verschillenanalyse), en tegelijk werd Hij was verantwoordelijk voor de repressie van de tegenstanders van het Oost-Duitse regime. verwijderd. Hanhil (overleg) 3 okt 2018 21:39 (CEST)
    • (na bwc) Kleine aanvulling: de gebruiker geeft inderdaad aan dat hij geen nieuweling is. Hanhil (overleg) 3 okt 2018 21:39 (CEST)
     • Bij 'Oostblok', heb ik een stuk teruggeplaatst. Het eerste deel van 'monddood' maken vind ik niet toepasselijk. Kan je daarin vinden? Desiat (overleg) 3 okt 2018 21:49 (CEST)
      • Nu ben ik wellicht wat te voortvarig geweest, ik had beter eerst inhoudelijk overleg gevoerd, maar wist niet dat dit tot een bewerkingsoorlog zou leiden. Toch blijf ik achter mijn standpunt staan. Desiat (overleg) 3 okt 2018 21:38 (CEST) Kanttekening: mijn mening: "Ik vind niet dat in plain tekst terminologie van pro-Westerse verslagen/bronnen moet worden gebruikt; uiteraard mag de beschrijving dictatuur beschreven worden, maar dan wel duidelijk afgebakend." Desiat (overleg) 3 okt 2018 21:52 (CEST)
  • De bewerkingsoorlogen zijn vandaag weer voortgezet, nu tussen Desiat en Robotje. Kan hier een blik op geworpen worden? Hanhil (overleg) 4 okt 2018 12:05 (CEST)
Equals sign.svg Inmiddels lijkt het overleg op gang gekomen. Daarom: Niet uitgevoerd. Effeietsanders 6 okt 2018 01:44 (CEST)
Nu ook naar hoofdstuk "Afgehandelde verzoeken". Magere Hein (overleg) 7 okt 2018 22:57 (CEST)

Mattheamber[bewerken]

Ilias.aida[bewerken]

Vanwaar de termijn van drie dagen zonder verdere motivatie? Drie dagen is namelijk niet in lijn met de RvM. Natuur12 (overleg) 8 okt 2018 01:25 (CEST)
@Natuur12: Volgens mij laten de Richtlijnen voor Moderatoren weliswaar de mogelijkheid open om voor onbepaalde duur te blokkeren, maar schrijven ze dat niet voor - het lijkt me dus prima in lijn ermee. Ik zie weinig nut voor dergelijke langdurige blokkades - het blokkeert vooral het onderliggende IP mee, maar dat is het wel zo'n beetje. Er staat ook dat een ingelogde vandaal "dezelfde regels als voor het blokkeren van een IP-adres van toepassing" zijn. Ik herinnerde me dat hierbij begonnen kon worden met 3 dagen, dat is blijkbaar 1 dag. Indien gewenst kan ik dat natuurlijk verhelpen en verlagen naar 1 dag. Effeietsanders 8 okt 2018 01:30 (CEST)
Graag. Hoewel ik denk dat een OT beter is denk ik dat het een nog slechter idee is om blokkades op te leggen op basis van een verkeerde veronderstelling van wat er in de RvM staat. Natuur12 (overleg) 8 okt 2018 01:32 (CEST)
Prima, done. Effeietsanders 8 okt 2018 01:40 (CEST)
Verdient iemand wiens edits zijn komt uit de tiet das best GEIL , int gat vanu moeder en toevoegen van die stinkt een tweede kans, zomaar, omdat het kan? Shadowowl (overleg) 8 okt 2018 13:34 (CEST)

ThatDickLicker[bewerken]

Empireagency[bewerken]

Bedrijfsnaam, zie ook empireagency.nl dat Kaylee jane aanmaakte. Rode raaf (overleg) 8 okt 2018 13:59 (CEST)

Hojgvcc[bewerken]

MooMJ[bewerken]

Anoanoxxx[bewerken]

Mennozoomin[bewerken]

41clubNL[bewerken]

WikiMaster035[bewerken]

Hangoortje[bewerken]

Taleninstituut Brederode[bewerken]

Desiat (2)[bewerken]

 • Desiat (overleg | bijdragen | bloks) - Deze gebruiker blijft doorgaan met het verwijderen van informatie uit Oostblok-artikelen en reverten van het ongedaan maken van zijn aanpassingen. Dit verzoek was op 3 oktober ook al door Hanhil ingediend. Er volgde enig overleg, maar hij paste de artikelen niet echt meer aan. Nadat ik de artikelen weer had hersteld, bleef het rustig. Daarop is het verzoek door de behandelende moderator niet uitgevoerd.
Vandaag is Desiat weer terug en begint alles weer in zijn versie te herstellen. (op zijn overlegpagina schreef hij al "Ik kan mij daar behoorlijk druk in maken, ja.") Omdat hij hierin blijft volharden, rest mij niets anders dan dit blokverzoek opnieuw in te dienen. Desiat gaf al aan geen beginnende gebruiker te zijn, dus wellicht een reïncarnatie van iemand anders? (gesuggereerd werd eerder:DS21). De Geo (overleg) 8 okt 2018 15:04 (CEST)
De Geo reageert niet inhoudelijk op mijn aangehaalde argumenten (hij is geen inhoudelijk betrokken partner in de discussie), noch op de overlegpagina van Honecker, noch op mijn eigen overlegpagina. Een uitkomst waar beide partijen zich kunnen in schikken, is daarom moeilijk te bereiken. Desiat (overleg) 8 okt 2018 15:14 (CEST)
Nou, de terugdraaingen heb ik in de bewerkingssamenvattingen gemotiveerd met "alinea over hoofdkwartier en functies past beter in inleiding dan bij geschiedenis. Waarom zou een inleiding niet langer mogen zijn dan enkele regels?", "het is niet de bedoeling de geschiedenis te herschrijven; versie 4 oktober teruggezet", "teruggeplaatst; we hoeven het niet mooier te maken", "ongedaan gemaak ivm /pov Desiat" en "+ Adenauer> democratisch". Op Overleg:Erich Honecker heb ik aangegeven "Het is niet de bedoeling dat we in dit artikel tekst verwijderen die je niet zint." Hanhil en Robotje hebben b.v. op resp. Overleg:Erich Honecker en Overleg gebruiker:Desiat ook al aangegeven dat de benaming dictatuur voor de DDR geaccepteerd is. Maar Desiat blijft proberen zaken te verzachten, of vanuit de inleiding naar een minder prominente plaats in het artikel te krjigen. Dat hij daarbij schermt met het begrip neutraliteit is een gotspe. De Geo (overleg) 8 okt 2018 19:17 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Dit is verzoek is veel te lang blijven liggen, maar aangezien deze gebruiker al zes dagen geen bewerkingen meer heeft gedaan, is een blokkade op dit moment niet langer opportuun. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 14 okt 2018 18:05 (CEST)
Hoewel niet langer opportuun om te blokkeren, heb ik wel de vrijheid genomen om de gebruiker een waarschuwing te geven. Er is hier sprake van herhalend gedrag, en de volgende keer zou een snellere reactie wellicht de juiste weg zijn. Effeietsanders 15 okt 2018 23:04 (CEST)

pieterhawitvliet[bewerken]

Ene Gebruiker:pieterhawitvliet verwijdert in het lemma Vrijeschoolonderwijs voortdurend onderbouwde bijdragen, zonder verder iets bij te dragen aan het lemma (of Wikipedia in het algemeen). Ik heb in dat lemma via overleg al veel aangepast, maar deze persoon blijft voortdoen. Ook speelt hij in het overleg voortdurend op de man.

Op internet is hij al jaren aan het roepen dat de betreffende pagina op Wikipedia valse informatie bevat en hij heeft een paar jaar geleden al geprobeerd om zaken te wissen, maar is toen berispt door een moderator. In augustus jl. is dan de beheerder van een Facebookgroep waarvan hij deel uitmaakt begonnen met hele lappen tekst te verwijderen, waarna ik in overleg ben gegaan en mee heb geholpen aanpassingen te doen. Toen dit niet voldoende bleek, kwam Gebruiker:pieterhawitvliet op de proppen. Kan hier iets aan gedaan worden? Ramon (overleg) 15 okt 2018 08:49 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Dat hij in 2015 is aangesproken, is een oude koe die beter in de sloot kan blijven. Deze gebruiker geeft op de OP zeer uitgebreid aan waarom hij delen van het lemma weg wil halen. Degenen die zijn verwijdering vervolgens ongedaan maken, doen dit zonder overleg. Het is de bedoeling dat alle teksten op Wikipedia door externe, betrouwbare bronnen onderbouwd worden. Wanneer twijfel geuit wordt over die bronnen - en op het oog lijkt me het gerede twijfel (maar ik ben geen expert) - dan gaan we niet degene die twijfel uit blokkeren. Dan gaan we in discussie om te kijken of de kritiek hout snijdt. Zo ja, dan wordt het artikel aangepast; zo nee, dan niet. CaAl (overleg) 15 okt 2018 09:01 (CEST)
Dat van 2015, ok. Maar twijfel over de bronnen? Wetenschappelijk onderzoek? NRC handelsblad? Op zich is het niet erg dat er discussie is of iets moet worden verwijderd, maar de man draagt niks bij, niks. Het is alleen maar info verwijderen die hij niet wil gepubliceerd zien en verder niks. Overigens klopt het niet dat wanneer hij iets verwijdert dit zonder meer wordt ongedaan gemaakt. Dat is in eerste instantie ook overlegd. Kijk maar na. Ramon (overleg) 15 okt 2018 09:11 (CEST)
Wetenschappelijk onderzoek kan later achterhaald blijken te zijn, en daarmee de berichtgeving in kranten ook. Ik heb verder geen mening over dit lemma, maar observeer slechts dat Pieter kritiek op de bronnen heeft. Er is wel op gereageerd inderdaad, maar dat is nog geen discussie. Juist omdat het overleg zo belangrijk is, is het niet handig als een van de partijen geblokkeerd wordt.
Het is trouwens een misvatting om te denken dat iemand die alleen stukken tekst weghaalt geen nuttige bijdrage aan Wikipedia kan leveren. Als die stukken van ondermaatse kwaliteit zijn, levert verwijdering een verbetering van de encyclopedie op. Wat het conflict ook niet helpt, is dat zowel Pieter als jij (nog) niet goed bekend is met de gebruiken op Wikipedia. Zo worden de bijdragen van Pieter steevast niet ondertekend, en deed jij een bijdrage op Pieters gebruikerspagina ipv overlegpagina. Dat kan allebei tot meer verwarring leiden, en verwarring leidt al gauw tot ruzie. CaAl (overleg) 15 okt 2018 09:18 (CEST)
Ok, ik begrijp je argumentatie. We zullen zien of we er nog uit kunnen komen en anders moet er een andere oplossing gezocht worden. Bedankt voor de uitleg. Ramon (overleg) 17 okt 2018 14:37 (CEST)

Gebruiker:Tigo Visser[bewerken]

Svp Gebruiker:Tigo Visser blokkeren, ingelogde vandaal. Elly (overleg) 15 okt 2018 15:19 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd OT. –bdijkstra (overleg) 15 okt 2018 18:06 (CEST)

NosFCTradamus en 94.56.130.88[bewerken]

Hdjwbdkqhdgebskw[bewerken]

Ikkeniedereen[bewerken]

VLindeB[bewerken]

VLindeB (overleg | bijdragen | bloks) - IV - Lijn 45 (overleg) 19 okt 2018 11:34 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, onbepaalde tijd. Ook gelijk alle aangemaakte troep opgeruimd. MatthijsWiki (overleg) 19 okt 2018 11:38 (CEST)

Lolop^jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj[bewerken]

Vanmellaertmilan[bewerken]