Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina.
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:VRB
1rightarrow.png WP:VP/RB
1rightarrow.png WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt een eventuele discussie na het nemen van de beslissing verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek - niet in het kopje! - {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

LeonardH[bewerken]

LeonardH (overleg | bijdragen | bloks) - Gebruiker LeonardH is op 5 oktober 2014 op diens OP op vriendelijke wijze al op WP:BTNI gewezen en nog diezelfde dag heeft hij aangegeven er kennis van genomen te hebben ([1]). In maart 2015 gaat het behoorlijk mis toen hij op grote schaal de plaatsnaam 'Lille' in tal van artikelen gaat vervangen door 'Rijsel'. Dat wordt notabene in BTNI als voorbeeld gegeven van een soort bewerking die je niet hoort te doen en zeker niet als enige bewerking in een artikel. Dat staat ook letterlijk zo in de versie waar de gemeenschap in 2010 middels een peiling BTNI als officiele richtlijn heeft opgenomen (Wikipedia:Opinielokaal/WP:BTNI). Toch was het precies dat wat hij toen op grote schaal deed. Ik heb daar toen op aangesproken met verwijzing naar de eerdere melding uit oktober 2014. Hij kwam met een bluf-verhaal "Media die goed bekend staan (o.a. De Volkskrant gebruiken tegenwoordig zeer regelmatig de naam Rijsel i.p.v. Lille. ..." maar toen ik aantoonde dat in het online archief van de Volkskrant van de afgelopen 12 maanden slechts 3 hits voorkomen van Rijsel waarvan twee niet eens over die stad gaan maar de naam van een Amsterdams restaurant en in diezelfde periode Lille 110 keer voorkomt wordt het stil. (zie [2]). Op 19 juli gaat het weer behoorlijk fout als hij veelvuldig de term chargé d'affaires vervangt door zaakgelastigde (zie bijv. [3]). OK, de eerste term is minder gangbaar maar voor mij is 'webstek' ook minder gangbaar (ik ken dat woord pas toen ik het op Wikipedia een keer tegenkwam) dan website en het punt van BTNI is nu juist dat het correcte termen niet zomaar vervangen gaan worden door zogenaamd betere synoniemen. In mijn papieren uit ca. 1992 staat chargé d'affaires in als een Nederlands zelfstandig naamwoord met als betekenis zaakgelastigde en ook in 2015 staat die term nog in de elektronische variant van de Van Dale (wel inlogggen, maar dat kan met een gratis te verkrijgen gebruikersnaam). In BTNI staat letterlijk

Aanhalingsteken openen

Als de originele auteur een bepaald woord heeft geïntroduceerd en dit woord is opgenomen in het Groene Boekje of de Van Dale, is het ongewenst dit te veranderen in een woord met een identieke betekenis.

Aanhalingsteken sluiten

Het staat al langere tijd in de Van Dale en lijkt me dus net zo goed als andere leenwoorden uit het Frans als portefeuille en boulevard een Nederlands zelfstandig naamwoord. Door bij heel wat artikelen dat woord te vervangen (en verder geen inhoudelijke wijzigingen door te voeren) terwijl hij drommels goed weet dat BTNI bestaat, geeft hij aan lak te hebben aan BTNI hoewel dat al sinds 2010 een officiele richtijn is. Vriendelijk uitleggen werkte niet en daarom is eind juli een blokverzoek ingediend. Dat werd vooralsnog afgewezen [4] maar wel werd hem uitgelegd dat hij zich dient te houden aan BTNI en dat bij herhaling een blok kan volgen [5]. LeonardH gaf aan dat hij zijn gedrag daarop zou aanpassen [6]. In de afgelopen maand is daar helaas weinig van gebleken. Op 18 augustus veranderde hij de titel van het artikel 'Jean-Jacques van Zuylen van Nyevelt' naar 'Johannes Jacobus Ghislanus van Zuylen van Nijevelt Wyckerslooth' omdat dat laatste zijn Nederlandse naam zou zijn (zie bewerkingssamenvatting [7]). Gevraagd op zijn OP hoe hij erbij kwam dat dat de Nederlandse naam is kwam hij aanzetten met deze pagina op een site over Brugge als bron. Op die pagina komt de voornaam Jean-Jacques meerdere keren voor in Nederlandstalige zinnen en ook nog eens (zonder streepje) in de titel van die Nederlandstalige pagina terwijl 'Johannes Jacobus Ghislanus' maar een keer terloops vermeld werd. En toen hem dat was uitgelegd kwam hij o.a. met deze pagina als onderbouwing voor zijn stelling maar daar staat te lezen: "Dit is een fragment uit het artikel Johannes Jacobus Ghislanus van Zuylen van Nijevelt Wijkerslooth van de vrij toegankelijke encyclopedie Wikipedia. Op Wikipedia kunt u een auteurslijst vinden." Kortom, een kloon van een Wikipedia artikel wordt als onderbouwing aangevoerd. Dat komt dus niet overtuigend over. Dat de oorspronkelijke naam fout was en de nieuwe naam correct wordt allerminst aannemelijk gemaakt (eerder het tegenovergestelde) en dus was de hernoeming in strijd met BTNI.

Op 20 augustus pastte LeonardH datzelfde artikel aan met deze edit waarbij hij als enige verandering de voornaam van de vader van de beschreven persoon aanpastte van Jean-Bernard naar Jan Bernard. Op de pagina op die site over Brugge die hij eerder als bron opvoerde staat echter Jean-Bernard als voornaam van de vader. Ook dit riekt dus weer naar BTNI.

Gisteren deed LeonardH een tientallen edits waarbij hij niets anders deed dan 'Emlichheim' vervangen door 'Emmelkamp' (zie [8] en dan specifiek de edits waarbij het artikel 1 byte kleiner werd). Toen Wutsje dat bij enkele artikelen teruggedraaid had nam hij contact op met Wutsje met de uitleg dat Emmelkamp gewoon op de naam van de Taalunie staat terwijl hij daarbij onvermeld liet dat daar wordt aangegeven dat naast Emmelkamp in toenemende mate ook het endoniem Emmlichheim in gebruik is. Zelfs nadat Wutsje hem heeft uitgelegd dat hij daar handelde in strijd met BTNI omdat 'Emlichheim' niet fout is en dus ook niet verbeterd hoeft te worden en als je dat wel doet dat in strijd is met BTNI bleek gezien deze reactie van LeonardH dat hij niet bepaald van plan is om zijn gedrag aan te passen. Gezien het grootschalige karakter van de overtredingen gisteravond (tientallen edits in strijd met BTNI), de andere BTNI-overtredingen eerder deze maand, en het feit dat de vorige waarschuwingen niet werkte, lijkt me een nieuwe blok nu toch echt hard nodig. - Robotje (overleg) 29 aug 2015 12:16 (CEST)

Dit verzoek staat er nu twee dagen. Ik moet zeggen dat ik het pas net voor het eerst zag. Ik ben LeonardH ook al bij diverse verzoeken tot artikelhernoemen tegengekomen als iemand die hartstochtelijk bezig is om waar mogelijk Nederlandstalige termen te gebruiken waar ook endoniemen of leenwoorden niet ongebruikelijk zijn. Inderdaad in strijd met BTNI. Wat in zo'n geval doorgaans gebeurt is niet dat iemand hier dan een heel verhaal met argumentatie op de RegBlok zet, maar deze argumenten op de OP van de gebruiker of van de bewuste artikelen zet, en als daar geen overeenkomst uit volgt op WP:OG vraagt om inbreng van andere gebruikers. Ik zie ook op de OP van LeonardH vooral discussie met Robotje. Enkele andere gebruikers hebben incidenteel iets aangekaart (Gouwenaar, Andries Van de Abeele). Ik denk dat het tijd wordt dat LeonardH zich gaat beseffen dat hij niet alleen met Robotje in discussie is, zoals hij zelf, gezien een eerder verzoek op "overige verzoeken", schijnt te denken. Met een gehonoreerd blokverzoek gebeurt dat niet, en is het probleem na afloop van de blokkering weer terug, met hooguit een verder verslechterde verstandhouding als gevolg, maar niet de overtuiging dat het op deze manier vernederlandsen van de encyclopedie geen goede weg is. WIKIKLAAS overleg 31 aug 2015 21:02 (CEST)
Hoi Wikiklaas, LeonardH is al lange tijd en ook al door heel wat Wikipedianen aangesproken op diens edits die in strijd zijn met BTNI. Je hebt het hierboven over mij (Robotje), Gouwenaar en Andries Van de Abeele. In oktober 2014 legde MichielDMN hem er al uit dat de edits waarbij LeonardH Franse plaastnamen verving door Nederlandse tot conflicten kan leiden en daarbij wees hij hem ook op BTNI ([9]) waarbij LeonardH 45 minuten later aangaf BTNI tot dan niet te kennen maar intussen gelezen had.
Op 31 juli schreef CaAl op de OP van LeonardH: "BTNI is geen richtlijn die je zomaar even terzijde kan schuiven omdat je het er niet mee eens bent. ... Bij herhaalde overtreding van de richtlijn kan een blokkade volgen. Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen."
Op 21 augustus van dit jaar, schreef Lymantria aan LeonardH met deze edit: "Hier geldt al gauw dat als er geen onjuistheid wordt gecorrigeerd, er strijd is met bij twijfel niet inhalen. Daarbij laat je zelf doorschemeren althans gedeeltelijk te handelen uit anti-Franstalige sentimenten, wat begrijpelijkerwijze irritatie oproept, gezien dat Wikipedia beoogt een neutraal standpunt in te nemen." wat hij gezien zijn reactie daaronder ook gelezen heeft. En toch ging het een week later weer volkomen fout toen hij in nog geen twee uur tijd bij tientallen artikelen ([10]) handelde in strijd met BTNI. In de avond/nacht daarop schreef Wutsje hem [11]: "Beste LeonardH, mogelijk heeft u de eerste zin van WP:BTNI gemist: Bij twijfel niet inhalen houdt in dat je geen zaken "verbetert" die niet duidelijk fout zijn. Als volgens de Taalunie beide namen in gebruik zijn .. dan is geen van beide fout en hoeven ze over en weer niet te worden "verbeterd"." Uit de reactie daarop van LeonardH ([12]) wordt duidelijk dat hij nog steeds niet realiseert of wil accepteren dat wat hij deed in strijd is met wat de gemeenschap in die officiele richtlijn heeft bepaald.
Het is dus zeker niet zo, dat alleen Robotje met nog twee andere wikipedianen LeonardH aangesproken heeft op diens edits die in strijd zijn met BTNI. In plaats van die drie tel ik hierboven 7 personen (die 3 plus MichielDMN, CaAl, Lymantria, Wutsje) die hem daarop hebben aangsproken en mogelijk ligt het werkelijke aantal nog veel hoger. Mede daarom, maar ook gezien het feit dat het (soms zelfs grootschalig) wangedrag maar doorgaat en er geen zicht op verbetering lijkt te zijn, is volgens mij evenmin zo dat er duidelijk te vroeg een blok wordt aangevraagd. Waarom zou het opeens helpen als een 8e persoon hem wijst op een handeling in strijd met BTNI? - Robotje (overleg) 1 sep 2015 11:20 (CEST)

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

SCG-Comenius[bewerken]

SCG-Comenius (overleg | bijdragen | bloks) - og - naam van instelling. Nietanoniem (overleg) 21 aug 2015 14:05 (CEST)

Evidantly[bewerken]

Evidantly (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame - Kleuske (overleg) 22 aug 2015 12:12 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd door Mbch331. Dqfn13 (overleg) 22 aug 2015 12:38 (CEST)

Celmarmusic[bewerken]

Celmarmusic (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame - Kleuske (overleg) 22 aug 2015 12:24 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd Het was even zoeken, maar de gelinkte website is van Celmarmusic. Dqfn13 (overleg) 22 aug 2015 12:38 (CEST)

Daxke[bewerken]

Daxke (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal. Gebruiker is niet van plan aan de encyclopedie bij te dragen maar valt ondertussen wel gebruikers lastig met onzin en liefdesgedichten. Woodcutterty|(?) 23 aug 2015 00:17 (CEST)

 • Steun Steun - onzinbijdragers kunnen we missen als kiespijn. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 23 aug 2015 00:19 (CEST)
 • Steun Steun - Met name voor het IV-gedeelte van het verzoek. EvilFreD (overleg) 23 aug 2015 00:42 (CEST)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd - dit gaat 'm duidelijk niet worden. Geen intentie tot zinvol bijdragen waar te nemen, daarom meteen maar OT. Wat mij betreft mag die blokkade er op een gegeven moment best wel weer af, mits Daxke dan wel in correct Nederlands laat blijken dat hij van plan is met die onzin te stoppen. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 23 aug 2015 00:52 (CEST)

Boek expert[bewerken]

Boek expert (overleg | bijdragen | bloks) - Beweert koppelingen hebben toegevoegd (terwijl het eigenlijk rode links zijn) en herhaalt het meerdere keren. Cyrusoverleg 23 aug 2015 21:01 (CEST)

 • Opmerking Opmerking - leg deze gebruiker eerst uit wat er mis gaat. Het probleem met deze bewerking was bijvoorbeeld dat hij/zij een machinevertaling aan het artikel toevoegde, die uiteraard terecht door jou werd verwijderd. Maar leg dat uit, alvorens waarschuwingen uit te gaan delen. En is dit een reden om nu onmiddellijk een blokkade aan te vragen? Eerst uitleggen, vervolgens waarschuwen en pas als dat allemaal niet lukt is het tijd voor een blokkadeverzoek. Gouwenaar (overleg) 23 aug 2015 21:16 (CEST)
  • Cyrus, had jij niet een coach? EvilFreD (overleg) 23 aug 2015 21:18 (CEST)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd eens met Gouwenaar. Eerst uitleggen, dan waarschuwen en als dat niet werkt wordt er misschien geblokkeerd. Natuur12 (overleg) 23 aug 2015 21:21 (CEST)
   • Ja maar volgens Wikiklaas mag ik geen nieuwe kopjes maken in andermans overlegpagina. Daarom laat ik dat maar aan iemand anders over. Trouwens, u heeft blijkbaar dit niet gezien. Cyrusoverleg 23 aug 2015 21:24 (CEST)
    • Ja, ik had een coach. Cyrusoverleg 23 aug 2015 21:24 (CEST)
     • Oké, maar als dat niet werkt moet dit wel uitgevoerd worden. Cyrusoverleg 23 aug 2015 21:24 (CEST)

Sleijpen[bewerken]

Sleijpen (overleg | bijdragen | bloks) Heeft geen enkele andere intentie dan rottigheid Toth (overleg) 24 aug 2015 18:00 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd – één dag. Richard 24 aug 2015 18:15 (CEST)
  • Da's heel coulant. Ik heb net al z'n bijdragen even bekeken. Had ik dit behandeld, had ik 'm als ingelogde vandaal geblokkeerd, met name omdat ie nu na een dag weer de rechten van een automatisch bevestigde gebruiker heeft. WIKIKLAAS overleg 24 aug 2015 20:59 (CEST)

PHATmedia ICT[bewerken]

PHATmedia ICT (overleg | bijdragen | bloks) - Ik drop deze OG hier vast. ErikvanB (overleg) 25 aug 2015 05:13 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - onbepaalde tijd. Velocitas(↑) 25 aug 2015 05:19 (CEST)

JetzzDG[bewerken]

JetzzDG (overleg | bijdragen | bloks) - Conform de geldende ArbCom uitspraak kost mij dit één week; Maar ik heb het er voor over. Geniet van de week! JetzzDG 25 aug 2015 10:07 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - Met inachtneming van de verhogingsregel voor 3 dagen geblokkeerd. Mbch331 (Overleg) 25 aug 2015 10:18 (CEST)

Eulerhermesnederland[bewerken]

Eulerhermesnederland (overleg | bijdragen | bloks) - og, bedrijf. Nietanoniem (overleg) 25 aug 2015 10:16 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd door collega. Mbch331 (Overleg) 25 aug 2015 11:09 (CEST)
 • yup. Zie ook twee kopjes hieronder voor de resultante. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 25 aug 2015 13:22 (CEST)

MickHasselton7[bewerken]

MickHasselton7 (overleg | bijdragen | bloks) - IV, youtubevoetbalvandaaltje? MatthijsWiki (overleg) 25 aug 2015 11:02 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - IV ja en dus ook OT. Mbch331 (Overleg) 25 aug 2015 11:09 (CEST)

SWEH2015[bewerken]

SWEH2015 (overleg | bijdragen | bloks) - linkspammer en de EH in de naam slaat op Euler Hermes (dus is het waarschijnlijk ook nen sokpop). Nietanoniem (overleg) 25 aug 2015 11:13 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd bleek langdurig enkel reclamemaken te zijn. Initialen van werknemer en bedrijf. Dossiers nu samengevoegd ook. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 25 aug 2015 13:21 (CEST)

Basepress[bewerken]

Basepress (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame - Kleuske (overleg) 25 aug 2015 15:46 (CEST)

Lecturacultura[bewerken]

Lecturacultura (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame - Iooryz (overleg) 25 aug 2015 15:52 (CEST)

Maiella[bewerken]

Maiella (overleg | bijdragen | bloks)Verleden vol verstorende bewerkingen (zie Overleg_gebruiker:Maiella) waaronder na waarschuwingen doorgaan met vandalisme in andermans naamruimte. Gebruiker geeft aan lak te hebben aan een blokkade (en heeft er reeds twee gehad). Nu ook editwar op Permanent Hof van Arbitrage, waaronder verwijdering van redactionele aanpassingen (hoewel die wellicht per ongeluk gebeuren). Gebruiker pushed mening in het artikel op basis van eigen onderzoek. Er is herhaaldelijk gevraagd dit niet te doen en bronnen te vermelden. Met papagaai-gedrag als gevolg. Er is een rode draad te zien op de OP. Een kort durende blokkade lijkt mij gepast, aangezien gebruiker aangeeft overal lak aan te hebben en eerder o.a. op eigen OP heeft aangegeven zich onaantastbaar te voelen. Gebruiker heeft echter al twee keer een blokkade van een dag gehad, dus het zou nu minstens een week moeten zijn. 143.176.216.29 26 aug 2015 01:23 (CEST)

 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Dit gaat over een meningsverschil en een bewerkingsoorlog waarin aanvrager zelf partij is (en hoe!). Zaak is dat hier overlegd wordt. Dat wil niet als een van de partijen geblokkeerd is. Het is ook niet erg fraai om te trachten een meningsverschil te beslechten door een van de partijen fysiek monddood te maken. Ik heb het artikel voor een dag beveiligd en opgeroepen tot overleg. In die zin ben ik dus enigszins betrokken. Maar ook weer niet zo dat ik niet zou kunnen beoordelen dat het inwilligen van dit blokverzoek klinkklare nonsens zou zijn. Hiervoor is de mogelijkheid tot het blokkeren van gebruikers niet bedoeld. WIKIKLAAS overleg 26 aug 2015 03:25 (CEST)
  • De gebruiker heeft bepaald geen schone lei. Wie de overlegpagina leest komt vanzelf tot de conclusie waarom. Iemand die recentelijk twee blokkades heeft gehad (en destijds aangaf zich daar niets van aan te trekken) zou zich constructiever op moeten stellen. In plaats daarvan spreekt de gebruiker over mij als zijn 'opponent' (zie WP:BATLEGROUND) en geeft gebruiker aan dat Wikipedia:Verifieerbaarheid voor hem/haar niet van belang is en het overleg zinloos is. 143.176.216.29 26 aug 2015 04:56 (CEST)
   • Al had Maiella een moord gepleegd, dat verschoont U er niet van ook op een nette manier te overleggen. Een ander laten blokkeren, want hij deugde in het verleden ook niet, en nu heb ik last van deze persoon is simpelweg niet de manier waarop hier wordt gewerkt. Nooit, bij niemand. ed0verleg 26 aug 2015 07:42 (CEST)
    • U geeft hier vooral te kennen dat u geen enkele voeling hebt met de wijze waarop het overleg op Wikipedia verloopt. Veel en pittige discussies op een OP zeggen hooguit dat u met een gebruiker te maken heeft die erg actief is, en zich ook bezighoudt met zaken waarover door verschillende gebruikers verschillend wordt gedacht. Het maakt zo iemand geen slechte gebruiker. Hooguit iemand die zich niet snel met een kluitje in het riet laat sturen. Dat Maiella u een opponent noemde is..... volkomen correct. U was met elkaar in discussie over een onderwerp waarover u beiden zeer verschillend dacht. WIKIKLAAS overleg 26 aug 2015 12:27 (CEST)

Idk 3000[bewerken]

Idk 3000 (overleg | bijdragen | bloks) - Was eerst anoniem actief in artikel Yingshanosaurus (te zien aan de misleidende bewerkingssamenvatting gaat het om dezelfde persoon), nu als ingelogde vandaal. MichielDMNCrystal Clear app phppg.png (overleg) 26 aug 2015 10:13 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd school-ip dag time out; account als ingelogde vandaal buiten gebruik gesteld. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 26 aug 2015 10:24 (CEST)

Vanhalllarenstein[bewerken]

Vanhalllarenstein (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame - Kleuske (overleg) 26 aug 2015 11:36 (CEST)

Herogirl2002[bewerken]

Herogirl2002 (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal - Kleuske (overleg) 26 aug 2015 12:40 (CEST)

 • Wilde dit net afhandelen maar een collega heeft deze ingelogde vandaal een uur blok gegeven. Dat heb ik voor hem gemeld op WP:BM cf de richtlijnen en het blok ook vermeld aan betrokkene zodat die het ook weet. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 26 aug 2015 12:46 (CEST)
  • Neem me niet kwalijk, dat moest natuurlijk 1 dag zijn. Ik was net bezig toen ik even werd weggeroepen. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 26 aug 2015 12:48 (CEST)
   • Ummm... Binnen een uur kwartier na aanmaak v.h. account vier vernielingen en een onzinartikel, maar geen zinnige bijdragen. Vind je een dagje niet wat optimistisch? Morgen gaat het beter? Kleuske (overleg) 26 aug 2015 12:51 (CEST)
    • Je hebt natuurlijk gelijk. Sorry, dat krijg je ervan als je vijf dingen tegelijk doet. Ik kan me beter even op mijn werk concentreren, denk ik. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 26 aug 2015 12:53 (CEST)
  • Blokverzoek was als ingelogde vandaal. Na verificatie van bewerkingen was dat helder. Geen enkele intentie tot zinvol bijdragen bespeurbaar. Dus wilde dat afhandelen conform verzoek als ot. Er staat overigens nog steeds een uur blok. Het artikel Geitenkonten is verwijderd door collega Sjoerddebruin inmiddels. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 26 aug 2015 12:53 (CEST)
   • Inderdaad, het ging even behoorlijk fout. Alsnog OT van gemaakt en ook nog even gecontroleerd of dat ook inderdaad was gelukt. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 26 aug 2015 13:37 (CEST)
 • Inmiddels opgelost door collega. Moraal van het verhaal: het overkomt ons beiden wel eens als je iets snel tijdens je werk wil doen Glimlach. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 26 aug 2015 13:39 (CEST) op weg naar de volgende werkvergadering nu
  • Zo is dat. Ik had nog een zinnetje toegevoegd, maar dat is bij het naar beneden halen ook al gesneuveld. Duidelijk mijn dag niet vandaag! Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 26 aug 2015 13:42 (CEST)
   • Betrapt Jan. Jij bent ook maar een mens (en kunt dus fouten maken) Glimlach. Richard 26 aug 2015 13:46 (CEST)

Pilikop[bewerken]

Pilikop (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal, geen zinnige bijdragen. Kleuske (overleg) 26 aug 2015 16:23 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 26 aug 2015 16:26 (CEST)
  • Bedraagt het aantal geblokkeerde accounts op Wikipedia nu meer dan 50% of zitten we daar nog onder? Kan ook 90% wezen. Zijn daar statistieken van? ErikvanB (overleg) 26 aug 2015 19:04 (CEST)

The-brow.e[bewerken]

The-brow.e (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame - Kleuske (overleg) 26 aug 2015 16:18 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd door Wikiklaas. Dqfn13 (overleg) 26 aug 2015 21:53 (CEST)

Bart Versieck[bewerken]

 • Bart Versieck (overleg | bijdragen | bloks) - Poogt hier een stemming te coördineren en herhaalt dat hier.Deze uitspraak ("Herhaling zal worden opgevat als een bewerkingsoorlog en tot een blokkade leiden van ten minste drie dagen") schrijft een blokkade voor van tenminste drie dagen. EvilFreD (overleg) 26 aug 2015 21:57 (CEST)
  • Gaat het wel helemaal goed met jou? Als je zo iets opschrijft heb je dan niet een heel klein beetje een hekel aan jezelf? Zou in ieder geval wel moeten. Peter b (overleg) 26 aug 2015 22:00 (CEST)
   • Met mij gaat het prima. ed0verleg 26 aug 2015 22:03 (CEST)
 • Ik vraag coulance, want Bart probeerde (met goede intenties, veronderstel ik) een tijd-edit-foutje mijnerzijds te corrigeren op de moderatoraanmeldpagina. Ik zou niet graag zien dat Bart voor mijn futiele tijdfoutje van 1 minuut opdraait. Zie voorts Barts OP en mijn OP. Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 26 aug 2015 22:02 (CEST)
 • Lijkt mij eerst een simpel vraag om iets te corrigeren op de OP van Tjako. Het pestgedrag alhier van de aanvrager lijkt me eerder om het voor één keer op te nemen voor Bart. Daarnaast deze correctie kan men bezwaarlijk coördineren noemen of initiëren. Vdkdaan (Gif mo sjette) 26 aug 2015 22:16 (CEST)
 • Van "proberen een stemming te coördineren" lijkt me hier geen sprake, maar BV zat wél in een bewerking van mij te prutsen - en nodeloos, want tot 01:11 is exact hetzelfde als tot en met 01:10. (De peiling zal één week duren). Wutsje 26 aug 2015 22:18 (CEST)
  • Mijn excuses daarvoor dan, en dat was zelfs juist eigenlijk, want de aanmelding gebeurde om 1:11 uur blijkbaar, dus die 1:10 uur van Tjako daarboven zou dan in feite aldus gecorrigeerd moeten worden, zoals ik ook al op mijn OP aangegeven heb. Bart Versieck (overleg) 26 aug 2015 22:25 (CEST)
 • Hier poogde hij de stemming zelf te bewerken (te coördineren). Deze bewerking werd teruggedraaid, waarna hij via een omweg (de OP van Tjako) probeerde om alsnog de stemming te coördineren (als boven beschreven), door middel van een tussenpersoon. EvilFreD (overleg) 26 aug 2015 22:22 (CEST)
  • Coördineren is iets totaal anders dan wat u daaronder verstaat blijkbaar, en het is absoluut niet waar dat ik ze wou beïnvloeden (wat u helaas insinueert, ja), plus Tjako is juist zélf de coördinator van zijn eigen stemming natuurlijk: ik wou dat hij zijn eigen bijdrage héél lichtjes zou aanpassen, dus enkel die minuut veranderen. Bart Versieck (overleg) 26 aug 2015 22:32 (CEST)
 • Begrijp me goed, ik erger me ook altijd aan dat gepruts van BV en ik zal niet luid protesteren als hij om dié reden weer eens wordt geblokkeerd (dit is immers de zeventwintigziljoenste keer) - maar een stemming coördineren (wat overigens niet hetzelfde is als bewerken), dat zie ik er écht niet in, eerder een protest tegen het feit dat een z.i. terechte bewerking van hem werd teruggedraaid. Wutsje 26 aug 2015 22:29 (CEST)
  • Daarom dat ik ook vraag aan Tjako om die "1:10" van hem daarboven te veranderen in "1:11": dat is alles, hoor!!! Bart Versieck (overleg) 26 aug 2015 22:34 (CEST)
   • Misschien vond de bewerking wel plaats tussen 1:10:30.00 en 1:10:59.99. Dan heeft Tjako gelijk, want het gebeurde in de minuut aangegeven mat 1:10, maar tevens is die tijd afgerond 1:11, dus ook dat is niet fout. Geen dwingende reden dus om iets aan te passen! Mvg, Trewal 26 aug 2015 22:46 (CEST)
  • Opmerking Opmerking ik vind deze discussie eigenlijk te kinderachtig voor woorden worden. Laat Bart nu gewoon tenminste over deze goedbedoelde edits even met rust! Misschien maakte ik die edit om 1.11 en keek ik bij plaatsen van de tijd op de mededeling wel naar m'n pc-klokje dat nog op 1.10 stond. Of whatever, volkomen niet-interessant allemaal. Als daarmee de aanmelding ongeldig is omdat ik de richtlijn bij aanmelding met maarliefst maximaal 1 minuut heb geschonden, soit. Straf mij dan voor verstoring van de werksfeer (opzetten van ongeldige aanmelding), met een blok van 1 jaar (wat verhogingsregeltoepassing ofzo -zijn veel mensen vast weer geruster voor een tijdje...), maar laat Bart gewoon buiten dit stukje buitengewoon kneuterig wikipopcornvermaak. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 aug 2015 00:10 (CEST)
   • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Het doen van een (overigens volkomen overbodige) bewerking op een stempagina is niet hetzelfde als een stemming coördineren. Uit de tekst van de uitspraak van de Arbcom blijkt duidelijk dat gedoeld wordt op het opzetten van stemmingen en peilingen, alsook het als stemcoördinator overnemen van stemmingen en peilingen die door anderen zijn opgezet. Geen van beide zijn hier het geval. Overigens vermeldt de uitspraak alleen dat een poging tot het opzetten of coördineren van een stemming moet worden teruggedraaid, niet dat hierop een blokkade moet volgen. Dat is pas het geval wanneer dit uitmondt in een bewerkingsoorlog. De blokkade van drie dagen geldt volgens de uitspraak voor het rommelen in andermans overlegbijdragen, oftewel het soort bijdragen dat normaal gesproken ondertekend wordt. Ook dat is hier niet het geval. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 27 aug 2015 00:58 (CEST)
    • Ik maak bezwaar tegen de afhandeling door u van dit verzoek. U heeft zelf meegewerkt aan de totstandkoming van de arbcomuitspraak (u was althans lid van de Commissie ten tijde van het wijzen daarvan). Het kan niet zo zijn dat (voormalige) Arbcomleden beoordelen of een (mede) door hen zelf gewezen uitspraak overtreden wordt. Woodcutterty|(?) 27 aug 2015 01:10 (CEST)
     • Kom op Woodcutterty..... spijkers, laag water..... ? Groet, Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 aug 2015 01:19 (CEST)
      • Arbcomleden die zelf gaan oordelen of hun uitspraken overtreden worden is spijkers op laag water zoeken? Dit zouden we principieel niet moeten willen. Ik heb geen inhoudelijke mening over IJzeren Jans beslissing, maar vind het absoluut niet kunnen dat hij deze beslissing neemt. Woodcutterty|(?) 27 aug 2015 01:23 (CEST)
       • Prima, voel je vooral vrij om dit verzoek weer naar boven te halen. Wie weet vind je een andere moderator, die nooit in de Arbcom heeft gezeten, bereid om Bart alsnog een blokkade aan te smeren. Mvg, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 27 aug 2015 01:34 (CEST)
        • Ha IJzeren Jan, voor zover ik Woody als gebruiker ken (en voor zover mijn mening ertoe doet) ben ik er van overtuigd dat het probleem inderdaad zuiver procedureel is en absoluut niets te maken heeft met de inhoud van je beslissing (wat je wel suggereert door je laatste zin). Of we van die procedurele 'fout' hier echt een probleem moeten maken, weet ik niet. Het leek er niet op dat de moderatoren in de rij stonden om dit verzoek af te handelen en dan moet toch iemand dat op redelijke termijn doen. Paul B (overleg) 27 aug 2015 01:47 (CEST)
         • Dat is zo. Moderatoren zijn gehouden op de naleving en tenuitvoerlegging van Arbcomuitspraken toe te zien. Helaas zijn er maar weinig moderatoren die zich überhaupt met RegBlok bemoeien en al helemaal waar het verzoeken tegen reguliere gebruikers betreft. Als je dan ook nog eens alle moderatoren diskwalificeert die ook in de Arbcom zitten of hebben gezeten, hou je niet veel over. Weinig varkens maken de spoeling dik, moet je maar denken. Natuurlijk is het niet wenselijk wanneer zittende Arbcomleden op grond van Arbcomuitspraken blokkades opleggen of aanvragen, maar dat is toch vooral om de neutraliteit van de Arbcom zelf niet in het geding te brengen, zeker ook met het oog op eventuele toekomstige zaken. Voor ex-leden geldt dat niet. En ja, vanwege de onrust en discussie die altijd weer met dit soort verzoeken gepaard gaan, is het inderdaad ook niet goed om een verzoek als dit lang te laten liggen. Mvg, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 27 aug 2015 02:11 (CEST)
          • Sja, te weinig mods.... ik heb getracht daar een heel klein verschil in te maken :) Blijkbaar vooralsnog vergeefs :) Verder per Ijzeren Jan: de eerste de beste mod had dit verzoek uiteraard gelijk afgewezen lijkt me. Groet en dank voor deze modbeslissing in elk geval! Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 aug 2015 02:18 (CEST)
      • Ijzeren Jan neemt deze beslissing als mod (van dienst? waar is iedereen?). Hij zit niet (meer) in de arbcom, dus moet hij nu als ordinaire mod (een gebruiker met wat extra bevoegdheden) gewoon lopende arbcombeslissingen uitvoeren. En dat deed hij uitstekend, m.i. in lijn met staand beleid. Ja, hele kleine spijkertjes op moleculen water dus. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 aug 2015 01:36 (CEST)
       • Bovendien kan de huidige Arbcom, waar IJzeren Jan geen deel van uitmaakt, toezien of IJzeren Jan de uitspraak hier goed heeft geïnterpreteerd. Daarop heeft IJzeren Jan geen enkele invloed meer, dus van een COI is geen sprake. Mvg, Trewal 27 aug 2015 01:40 (CEST)
       • En dat allemaal over één nulletje of eentje.... Welkom in het digitale tijdperk.... Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 27 aug 2015 02:20 (CEST)
Waar komt dat idee vandaan dat oud-leden van de ArbitrageCommissie niet als moderator kunnen beslissen of een AC-uitspraak wel of niet overtreden is? Men kan op goede gronden stellen dat de AC-leden die een uitspraak opgesteld hebben juist beter dan wie ook kunnen inschatten hoe de uitspraak precies bedoeld is, en of de uitspraak wel of niet overtreden is. Als ouders of leerkrachten gedragsregels opstellen zeggen we toch ook niet dat ze niet mogen oordelen of deze regels overtreden zijn? Wat ongewenst zou zijn is dat iemand die zelf partij is of was in een conflict met een andere gebruiker zou kunnen beslissen over blokkering van die andere gebruiker. maar daarvan is hier duidelijk geen sprake. Dat een moderator die oud-AC-lid beslist of een AC-uitspraak overtreden is, laat maar eens zien wat voor ongewenste consequenties dat zou kunnen hebben. Paul K. (overleg) 27 aug 2015 02:44 (CEST)
 • Ik heb het verzoek terug naar boven geplaatst en verzoek een andere moderator een beslissing te nemen. We hebben bijna vijftig moderators, en van die vijftig moderators meent uitgerekend IJzeren Jan, die mede verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de arbcomuitspraak die hier aan de orde is, dit verzoek te moeten afhandelen. Het gaat er niet om, zoals IJzeren Jan boos suggereert, dat hij in de AC heeft gezeten, maar specifiek dat deze uitspraak mede onder zijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen. Ik diskwalificeer dus geenszins alle moderators die in de arbitragecommissie hebben gezeten, maar het gaat hier duidelijk om een geval van "judge and executioner". De Commissie heeft aangegeven de ontwikkelingen ten aanzien van deze uitspraak te volgen en "al dan niet naar aanleiding van een expliciet verzoek hiertoe" opnieuw maatregelen te nemen bij gebleken problematisch gedrag. Het ligt voor de hand dat de Commissie bij die evaluatie rekening houdt met op grond van die uitspraak ingediende blokverzoeken, en daarbij maakt het vanzelfsprekend verschil of die zijn afgehandeld door een onafhankelijk moderator of een voormalig arbiter die mede voor de totstandkoming van de uitspraak verantwoordelijk is. Van deze laatste zal de Commissie immers veel minder snel aannemen dat hij de uitspraak heeft toegepast op een manier die in strijd is met de bewoordingen of bedoeling. De bedoeling van een uitspraak moet worden afgeleid uit de uitspraak zelf en de omstandigheden die tot het wijzen daarvan aanleiding hebben gegeven, en niet uit verklaringen van (ex-)AC-leden achteraf over wat de bedoeling zou zijn geweest. Dit beïnvloedt immers een potentiële vervolguitspraak, op een duidelijk andere wijze dan het geval zou zijn bij een afhandeling door een onafhankelijk moderator. Ik verbaas mij erover dat een dergelijke belangenverstrengeling gewoon geaccepteerd wordt. We zouden meer dan de helft van de moderators moeten verliezen vooraleer we dit soort praktijken normaal gaan vinden. Woodcutterty|(?) 27 aug 2015 11:04 (CEST)
  • Veel moderatoren zijn ook mede verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van richtlijnen, door aan stemmingen over richtlijnen mee te doen bijvoorbeeld. Mogen die moderatoren dan vervolgens ook niet handelen naar wat zij denken dat die richtlijnen inhouden? Mvg, Trewal 27 aug 2015 11:09 (CEST)
   • Dat is appels met peren vergelijken. Richtlijnen worden door de gemeenschap, niet enkel door moderators, na stemming aanvaard en gelden voor alle gebruikers. Arbcomuitspraken worden door een select groepje gebruikers gewezen en zijn toegespitst op specifieke gebruikers waaromtrent specifieke problemen spelen. Woodcutterty|(?) 27 aug 2015 11:14 (CEST)
    • Geen appels en peren, Woodcutterty. Het gaat jou, als ik je betoog goed begrijp, toch om het principe dat iemand een regel interpreteert die hij zelf mede heeft opgesteld? Dat geldt duidelijk voor beide situaties. Met de rest van je repliek werp je slechts een rookgordijn op wat van dat principe van je betoog afleidt. Het doet er helemaal niet toe of die regel voor iedereen geldt of voor slechts een specifieke gebruiker, want als die regel geïnterpreteerd wordt betreft het in beide gevallen een specifieke gebruiker. Het doet er ook niet toe of die regel door een select aantal door de gemeenschap aangestelde Arbcomleden of door een vaak maar miniem deel van alle gebruikers wordt opgesteld. Feit blijft dat de ene persoon die volgens die regel een moderatorhandeling uitvoert zelf een van de personen was die bij de totstandkoming van die regel betrokken is geweest. Volkomen vergelijkbaar dus. Mvg, Trewal 27 aug 2015 11:25 (CEST)
 • Bij dezen dan. In mijn ogen coördineerde Bart hier geen stemming, maar corrigeerde hij een in zijn ogen verkeerde eindtijd. Of het nodig dan wel handig was om het op die manier te doen, laat ik in het midden. Iemand zag dat als overtreding van een arbcomuitspraak en draaide de wijziging terug. Vervolgens haalde Bart het aan op de overlegpagina van de gebruiker die de veronderstelde eindtijdvergissing in eerste instantie gemaakt had. Ook dat werd teruggedraaid. Na een hernieuwde poging tot overleg volgde dit blokkadeverzoek. Als je fouten/vergissingen niet mag herstellen en ze ook niet mag aankaarten bij degene die ze maakt, is er m.i. iets mis en dat is volgens mij ook niet wat de arbitragecommissie voor ogen had. Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Richard 27 aug 2015 11:44 (CEST)

OK Telemarketing[bewerken]

Eggebeen[bewerken]

Eggebeen (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal. Tekstman (overleg) 29 aug 2015 18:20 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, ook de twee pagina's weggekiept en een bewerking verborgen. Sjoerd de Bruin (overleg) 29 aug 2015 18:32 (CEST)

Parimplant[bewerken]

Parimplant (overleg | bijdragen | bloks) - Ongewenste gebruikersnaam. Tekstman (overleg) 29 aug 2015 18:58 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, naam buiten gebruik genomen. Dqfn13 (overleg) 29 aug 2015 20:28 (CEST)

Riesories[bewerken]

Riesories (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal, geen intentie tot zinvol bijdragen bespeurbaar - Kleuske (overleg) 30 aug 2015 18:37 (CEST)

 • Heb het bewuste artikel verwijderd en de gebruiker daarover geïnformeerd. Kijken of de gebruiker hier mee ophoud. Zie er niet echt een ingelogde vandaal in, maar iemand die de Nederlandse taal niet machtig is en zijn artikel niet verwijderd wil hebben. Mbch331 (Overleg) 30 aug 2015 18:42 (CEST)
  • Vooralsnog Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Robotje (overleg) 30 aug 2015 23:34 (CEST)

Bartreligion[bewerken]

Bartreligion (overleg | bijdragen | bloks) - Bwo'en en auteursrechtschendingen. ErikvanB (overleg) 31 aug 2015 06:19 (CEST)

 • Ik heb de pagina beveiligd tegen de BWO. Blokkade vind ik (nog) niet nodig. Rudolphous (overleg) 31 aug 2015 06:32 (CEST)
 • Opmerking Opmerking Inmiddels was het gezien doorgaan en ook eerder grof vandalisme elders wel nodig. Tevens nader onderzoek aangevraagd. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 31 aug 2015 08:04 (CEST)

Eendenkont2[bewerken]

Eendenkont2 (overleg | bijdragen | bloks) - OG. EvilFreD (overleg) 31 aug 2015 19:37 (CEST)