Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina. Betreft het crosswikivandalisme op meerdere taalversies dan kan hier een verzoek geplaatst worden.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt na het nemen van de beslissing een eventuele discussie verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek – niet in het kopje! – {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Idioot 2.0[bewerken]

Idioot 2.0 (overleg | bijdragen | bloks) - Uitsluitend vandalisme, in vereniging met onderstaande bewerker - JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 13 jun 2018 19:23 (CEST)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd - permanent, vanwege tevens ongewenste gebruikersnaam. Apdency (overleg) 13 jun 2018 19:36 (CEST)

EEN JONGE[bewerken]

EEN JONGE (overleg | bijdragen | bloks) - Uitsluitend vandalisme, in vereniging met bovenstaande bewerker - JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 13 jun 2018 19:23 (CEST)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd - 1 uur, ook registreren account uitgeschakeld, gezien samenhang met bovenstaande. Apdency (overleg) 13 jun 2018 19:36 (CEST)

Sokpoppen?[bewerken]

Er worden in korte tijd (ca 45 minuten) diverse gebruikersnamen aangemaakt, vermoedelijk door één persoon. Het gaat hier om TiemenD, Malora hj, Paz Ducyb, Duc Nick, Ventor41, Fofa Zudad, Sula Fugtu en Banco do. Waarschijnlijk voor vandalistische doeleinden.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  14 jun 2018 01:26 (CEST)
PS: Voeg daarbij toe: Bifura Duv, Pesa Xuvt en Dut Profot.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  14 jun 2018 01:37 (CEST)

  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd geen legitieme accounts maar nog zonder bewerkingen dus een checkuserverzoek is niet mogelijk en daar is een andere pagina voor beschikbaar. Dit betreft cross wiki spam die op een andere manier al wordt aangepakt. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 14 jun 2018 09:21 (CEST)
Oké - bedankt voor de terugmelding.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  14 jun 2018 12:33 (CEST)

Anoniem.cd[bewerken]

Anoniem.cd (overleg | bijdragen | bloks) - OG  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  12 jun 2018 16:48 (CEST)

Wat is daar ongewenst aan? –bdijkstra (overleg) 12 jun 2018 16:52 (CEST)
.cd zorgt ervoor dat in het cvn-kanaal het als een link wordt weergegeven, en uit de geschiedenis van andere gebruikers met de naam Anoniem... blijkt dat het geen serieuze bijdragers zijn. •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  12 jun 2018 20:04 (CEST)
Wat is een cvn-kanaal? (Ik ken trouwens wel een gebruiker met Anoniem in de naam die ik gewoon als betrouwbare & serieuze collega beschouw), Ecritures (overleg) 12 jun 2018 20:40 (CEST)
Vermoedelijk het irc-vandalismebestrijdingskanaal. Lijkt niet echt een reden voor een blokkade, hooguit voor een vriendelijke vraag of het gewijzigd kan worden. — Zanaq (?) 12 jun 2018 20:42 (CEST)
Inderdaad. Als je willekeurige namen tot links gaat maken ongeacht of de domeinnaam überhaupt bestaat, dan vraag je ook om problemen. –bdijkstra (overleg) 12 jun 2018 21:16 (CEST)

Hesselp[bewerken]

Hesselp (overleg | bijdragen | bloks) - Is al maandenlang bewerkingsoorlogen aan het voeren op diverse muziekpagina's en negeert daarbij consequent het overleg. Op Overleg:Reine stemming is consensus (op gebruiker:Hesselp na) om de introzin te behouden zoals deze is. Toch meent Hesselp ondanks deze consensus alsnog de introzin te moeten aanpassen in iets waarover zeker geen overeenstemming is en wordt tevens informatie uit het artikel weggehaald. Ik heb hier beloofd een blokkadeverzoek in te dienen als Hesselp opnieuw tegen het overleg in alsnog op eigen houtje een artikel meent te moeten aanpassen. Deze belofte los ik bij deze in. M.vr.gr. Brimz (overleg) 12 jun 2018 20:32 (CEST)

Steun Steun - Bob.v.R (overleg) 12 jun 2018 20:42 (CEST)
Ik neem aan dat beslissers over dit blokkadeverzoek iets willen zien van mijn redenen voor wijziging van genoemde 'introductiezin'. Op de (omvangrijke) OP is aan de orde geweest:
- Met "de muzikale intervallen" lijkt (ten onrechte) verwezen naar álle onderlinge afstanden tussen laddertonen (in plaats van alleen de afstand tot do van vijf van de zeven laddertonen).
- Het "kleine getallen" is boterzacht, niet bruikbaar in een begripsbeschrijving. Ook in een eerste versimpeling is het helemaal niet nodig.
- Over hoe volgens het 'reine stemming'-principe de "overige intervallen worden afgeleid" wordt niets gemeld. -- Hesselp (overleg) 12 jun 2018 21:18 (CEST)
Aanvulling: - De introductiezin maakt niet duidelijk dat het niet om een hele categorie van ladders gaat, maar om één (majeur/mineur) koppel. -- Hesselp (overleg) 13 jun 2018 14:53 (CEST)
Zou het mogelijk zijn dit verzoek vandaag nog af te handelen? Het probleem moet volgens mij heel simpel worden bekeken: er is onenigheid over de inhoud van een artikel, wat uitmondt in een bewerkingsoorlog. Hierom wordt het artikel beveiligd, waarna een filibuster-achter overleg plaatsvindt. Dit overleg duurt nog steeds voort, ook als de beveiliging inmiddels is afgelopen. Er is inmiddels een vorm van consensus bereikt in dat overleg, maar toch wordt het artikel teruggedraaid naar een eerdere, betwiste, versie, waarna opnieuw een bewerkingsoorlog uitbreekt en het artikel opnieuw wordt beveiligd en opnieuw de overlegpagina wordt opgezocht. Dit herhaalt zich enkele malen en verspreidt zich over meerdere artikelen. Dit gedrag lijkt me niet wenselijk voor de encyclopedie en schaadt de opbouw. Een blokkade zou kunnen worden gegeven als waarschuwing om niet op dezelfde voet door te gaan. Als tegen dit middel aangehikt wordt, dan is de arbcom wellicht de aangewezen weg. In dat geval zouden de artikelen Stemming (muziek), Reine stemming en Stemming van Pythagoras moeten worden beveiligd tot er een uitspraak van de arbcom is, om verdere schade aan de encyclopedie te voorkomen.
Hoe dan ook. een uitspraak is gewenst. Groet, Brimz (overleg) 14 jun 2018 15:49 (CEST)
Hoezo is het voortduren van overleg tijdens en na een beveiliging onwenselijk en schadelijk? Ik zie dat niet.  Wie zou kijken naar waar de concrete geschilpunten liggen, kan - mijns inziens - nauwelijks anders concluderen dan dat argumenten voor onderdelen van mijn bewerkingen (steeds vooraf op de OP getoond) zelden of nooit inhoudelijk weerlegt worden; er ook geen poging toe gedaan wordt. Zie hier voor een veelvoorkomende wijze van reageren.  Moet de arbcom nu de zinnigheid en zwaarte van mijn bewerkings-argumenten gaan beoordelen? Is er geen logischer weg? -- Excuus, om 16:23 (CEST) vergat ik te ondertekenen. -- Hesselp (overleg) 14 jun 2018 16:40 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Allereerst, REGBLOK is niet de gewenste plek om uitgebreid inhoudelijk in te gaan op de kwestie die speelt. Gelijk aan het blokverzoek voor Flyingid, heb ik er moeite mee om in een dergelijk breed, ingewikkeld en voortdurend conflict slechts een deelnemer te blokkeren. Om schade (op welke wijze dan ook) aan de encyclopedie te voorkomen en/of niet te verergeren denk ik dat de beste oplossing is om de door Brimz genoemde artikelen te beveiligen en voor te stellen dat dit conflict tussen meerdere personen voorgelegd wordt aan de Arbitragecommissie. Mijns inziens kan een dergelijke procedure de kans bieden dat er een oplossing gevonden wordt die - zeker op langere termijn - recht doet aan de gecompliceerdheid van de werkwijze van een set wikipedianen op eerder benoemde artikelen. Een oplossing die - daar ben ik van overtuigd - niet gevonden gaat worden in de tijdelijke blokkering van in dit geval HesselP. Ecritures (overleg) 14 jun 2018 16:55 (CEST)
Aanvulling: ik heb Stemming (muziek), Reine stemming en Stemming van Pythagoras aanvullend voor 6 maanden geblokkeerd. Er is nog geen AC-zaak ingediend en gezien de komende zomervakantie verwacht ik dan ook niet een hele snelle uitspraak indien een zaak wordt ingediend. Ecritures (overleg) 14 jun 2018 17:02 (CEST)
Ik heb de ArbCom om een uitspraak gevraagd. Bob.v.R (overleg) 15 jun 2018 05:13 (CEST)

Lhhdmsksjsh[bewerken]

Lhhdmsksjsh (overleg | bijdragen | bloks) - OG - Willekeurige reeks letters. Tevens twee vandalistische bewerkingen (maar dat feit alleen is natuurlijk geen reden al een blokkade aan te vragen). JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 16 jun 2018 10:04 (CEST)

Wanneer uw gebruikersnaam niet gewenst is, kan u verzocht worden uw gebruikersnaam te veranderen. — Zanaq (?) 16 jun 2018 10:29 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd De combinatie van bewerkingen en de gebruikersnaam maken dit voor mij gewoon een ordinaire ingelogde vandaal. Gebruiker is niet van plan aan een encyclopedie te werken. Gebruiker dan ook geblokkeerd als ingelogde vandaal. Mbch331 (Overleg) 16 jun 2018 10:35 (CEST)

PeerSV[bewerken]

PeerSV (overleg | bijdragen | bloks) - OG. Naam van een sportclub, die praktisch alleen bijdraagt aan het artikel Peerder Sportvrienden, kortweg PeerSV. Akadunzio (overleg) 16 jun 2018 00:38 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Gebruiker is in 2016 al gevraagd gebruikersnaam te veranderen, heeft dit niet gedaan, dus is het buiten gebruik nemen van de gebruikersnaam gegrond. Mbch331 (Overleg) 16 jun 2018 10:37 (CEST)

MATTEO-bvba[bewerken]

MATTTEO-bvba (overleg | bijdragen | bloks) - maakte reclame-artikel aan over het bedrijf MATTTEO - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 jun 2018 18:39 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd door collega Kattenkruid. Mbch331 (Overleg) 16 jun 2018 20:18 (CEST)

Jürgen Eissink[bewerken]

Jürgen Eissink (overleg | bijdragen | bloks) Na reeksen onaangename opmerkingen grenzend aan PA op diezelfe pagina een daadwerkelijke PA. — Zanaq (?) 19 jun 2018 23:43 (CEST)

Te suggereren dat iemand gebruik maakt van dagbesteding vind ik al een PA. –bdijkstra (overleg) 19 jun 2018 23:51 (CEST)
Die suggestie heb ik dan ook niet gedaan, maar wie het erin lezen wil, tja, die laat zich toch niet overtuigen. Jürgen Eissink (overleg) 19 jun 2018 23:57 (CEST).
In dat geval zal ik mijn overtuiging niet in twijfel trekken. –bdijkstra (overleg) 20 jun 2018 00:19 (CEST)
Ik ben geen voorstander van het opleggen van blokkeringen als straf, maar het zou goed zijn als een moderator Jürgen Eissink eens zou wijzen op het bestaan van elementaire fatsoensnormen (zie ook WP:WQ en WP:KOEL). Zo is het niet fatsoenlijk om iemand woorden in de mond te leggen en vervolgens het verzonnen standpunt belachelijk te maken. Jürgen Eissink bedient zich op TBP 20180617 (maar ook elders) regelmatig van deze tactiek. Alles wat o.a. Zanaq en ik daar aanvoeren is zogenaamd volslagen belachelijk, maar in zijn (venijnige) reacties schuift hij ons heel andere standpunten in de schoenen. Ook vandaag gaat hij daar weer mee door ([1]). Dit is niet hoe we hier met elkaar omgaan. Je mag het natuurlijk best met iemand oneens zijn, maar dat kan je ook op een normale manier laten blijken. En als je iets niet begrijpt moet je niet gaan gissen naar iemands motieven (WP:AGF), maar gewoon om een nadere toelichting vragen. Jeroen N (overleg) 20 jun 2018 12:55 (CEST)
[Na bewerkingsconflict.] Dit is van hetzelfde gehalte als de opmerking die op genoemde TBP-pagina werd gemaakt: "Aanspreken met u is als een klap in het gezicht, en zo mag deze wederom onnodige en persoonlijk getinte bijdrage ook opgevat worden", en dat wil dan representant van "goede manieren" en "elementaire fatsoensnormen" zijn. Wat een farce. Jeroen N wordt kennelijk geraakt door mijn reactie, en oordeelt dan maar dat ik hem woorden in de mond heb gelegd, wat ik niet heb gedaan – het is niet mijn fout dat dit heerschap misschien onbewust zaken verdedigt die hij meent niet te hebben geuit: ik reageer op wat ik lees, niet op het zelfbeeld van de schrijver, want dat ken ik niet. Als een "normale manier" van omgang verankerd zou liggen in wat mij van mijn belagers kenbaar wordt, dan was de wereld bedroevend beperkt, wat zij niet is. Maar als Jeroen N dan werkelijk denkt dat ik hem niet heb begrepen, zoals hij ook denkt dat ik hem woorden in de mond leg, waarom dan niet, als zelfbenoemde hoeder van elementaire fatsoensnormen en houder van de waarheid, duidelijk uitleggen wat hij dan wel bedoelt? Het antwoord is: hij kan het niet, en met het blokkadeverzoek hier moet die onkunde worden verborgen. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 13:22 (CEST).
Moi Jürgen, zou het misschien niet helpen als je kritiek minder persoonlijk opvat? Je commentaar hier maakt je zaak er niet beter op. Peter b (overleg) 20 jun 2018 13:26 (CEST)
Ja, misschien zou dat inderdaad niet helpen. En met mijn zaak is niets mis, dank je wel. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 13:32 (CEST).
Je sprak me tot twee keer toe met u aan: dat is niet de manier waarop we elkaar normaal gesproken aanspreken op dit samenwerkingsproject. Een gebruiker met u aanspreken ervaar ik op dit project als een klap in het gezicht. — Zanaq (?) 20 jun 2018 14:32 (CEST)
Dat is dan jammer, want ik heb u nooit een klap in het gezicht gegeven. 'U' drukt voor mij de afstand uit die ik graag bewaar in discussies waarin ik starre posities ontmoet, en daar is voor mij niets ondeugdelijks aan. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 14:39 (CEST).
We spreken elkaar hier normaal gesproken met je aan en proberen elkaar te naderen in dit samenwerkingsproject. Het is meestal niet nodig om gebruikers aan te spreken of zelfs bij naam te noemen: het is de bedoeling op de argumenten te reageren. Dan wordt het ook niet persoonlijk. En je geeft me weer een klap in het gezicht door me weer met u aan te spreken, alsof je een afstand wil bewaren ipv toenadering te zoeken. Dat is ondeugdelijk, maar niet blokwaardig. Iemand voor lefgozertje uitmaken en meer wel. — Zanaq (?) 20 jun 2018 14:46 (CEST)
Uw 'we' is niet mijn 'we', en Wikipedia is niet uw Wikipedia. U doet een verzoek mij te blokkeren en verwacht dan van mij toenadering? Blijft u maar fijn bij de uwen, ik blijf in elk geval gewoon bij mezelf en ik laat me door u niet vertellen dat mijn afstand bewaren ondeugdelijk is. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 15:06 (CEST).
In dat geval kan u geen zijden handschoenen verwachten. — Zanaq (?) 20 jun 2018 15:10 (CEST)
"behalve dan misschien in uw gezicht" voegt u daar in de bewerkingssamenvatting aan toe. Komt daar uw ware aard naar voren? Als het niet met woorden gaat, dan maar met geweld dreigen? Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 15:17 (CEST).
Ik heb al verklaard dat ik aanspreken met u als een klap in het gezicht ervaar. Traditioneel wordt de handschoen echter niet in het gezicht geworpen maar voor de voeten, excuus voor die fout. — Zanaq (?) 20 jun 2018 15:21 (CEST)
Ik laat deze reactie maar voor zichzelf spreken. De moderator van dienst zal hopelijk begrijpen dat reacties als 'Ja, natuurlijk, als het geen reclame blijkt, dat zal het wel NE zijn, want er wordt in het koffiehuis en op de dagbesteding niet over gesproken, wel?', 'Oké, dus het Nationaal Platform Open Science bestaat encyclopedisch niet, want we hebben alleen een persbericht. Logisch' en 'Dat Luyben benoemd is, moet als een uiterst twijfelachtige mededeling worden beschouwd, opname in deze encyclopedie onwaardig' karikaturen zijn van de werkelijk door Zanaq en mij ingenomen standpunten (ze lijken er zelfs in de verste verte niet op), en dat het verspilde moeite is om aan iemand die zich tot dat niveau verlaagt (of oprecht niet begrijpend kan lezen) nog eens kalm uit te leggen wat je dan wel bedoeld hebt. Jeroen N (overleg) 20 jun 2018 13:47 (CEST)
Als de zelfbenoemde fatsoensbarbier het scheermes in de discussie brengt, dan is elk verder spreken zinloos geworden. Kijk toch eens in de spiegel, man. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 13:54 (CEST).
Ik beschouw het scheermes van Hanlon als een specialis van WP:AGF. Ik moet ervan uitgaan dat je met de beste bedoelingen bijdraagt, maar kan dat alleen maar rijmen met je gedrag door uit te gaan van onvermogen. Jeroen N (overleg) 20 jun 2018 14:18 (CEST)
Dat u het anders niet kunt rijmen is niet mijn onvermogen. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 14:41 (CEST).
Opmerking Opmerking Jürgen is al twee keer eerder op zijn (kort gezegd) puberale argumentatiestijl gewezen. Namelijk hier door CaAl en hier door Natuur12. Dat was in reactie op deze respectievelijk deze doldrieste uitbarstingen van Jürgen. De schoen wringt des te meer doordat Jürgen zichzelf kennelijk ziet als begenadigd retoricus (quod non). Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 jun 2018 13:09 (CEST)
Waar heb ik de indruk gewekt mij als een begenadigd retoricus te zien? Ik weet maar al te goed dat ik dat niet ben. Het gaat dan ook bepaald niet aan, dat u uw wringende schoen op mijn conto wilt schrijven. Schijnbaar leg ik nu zelf ook al woorden in mijn eigen mond en schuif ik standpunten in mijn eigen schoen... Wie schuift hier nu wat in mond en schoen? Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 13:30 (CEST).
Opmerking Opmerking Ter verduidelijk: dit is de eerste keer dat Jürgen en ik gezamenlijk confereren. Het is mij dan ook onduidelijk waar hij met zijn warrige relaas naartoe wil. Klaarblijkelijk wil hij bij gebrek aan argumenten de discussie verschuiven naar zijn stroman dat ik hem ervan beticht anderen woorden in de mond te schuiven. Een uitlating die expliciet níet op mijn conto staat. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 jun 2018 13:54 (CEST)
Leest u nog eens wat ik schreef, dan zult u zien (als u het niet al dondersgoed weet) dat ik niet doe voorkomen alsof u mij beticht anderen woorden in de mond te schuiven. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 14:02 (CEST).
U werpt stropoppen op die er niet zijn. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 14:05 (CEST).
Beste Jürgen, de retorische vraag « Wie schuift hier nu wat in mond en schoen? » kan toch bezwaarlijk anders uitgelegd worden als een reactie op een eerder door uw mede-discussiant gedane bewering dat ú anderen woorden in de mond schuift. Dat is evident een onwaarheid. Het alternatief is dat uw vraag niet volgde op een eerdere stelling mijnerzijds, doch slechts op een door u gefingeerde stelling. In dat geval is uw bijdrage dus wederom gespeend van enige inhoud. In beide gevallen heeft het weinig nut voor mij om uw gebeuzel nog eens te lezen omdat u overduidelijk tegen windmolens aan het vechten bent. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 jun 2018 14:20 (CEST)
"Warrige relaas", "gebeuzel", "vechten tegen windmolens" [edit: en in de bewerkingssamenvatting nog "onsamenhangend gewauwel" – wat wordt mij hier door Perudotes allemaal getracht toe te dichten?
En mijn vraag "Wie schuift etc." kan ook worden uitgelegd zoals het bedoeld was, namelijk als een uiting van verbazing die de gehele discussie rond het blokkadeverzoek betreft. U zou eens kunnen proberen ruimer te lezen dan uw vooringenomenheid en persoonlijke aanvallen lang zijn. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 14:30 (CEST).
Beste Jürgen, ik begrijp dus dat de retorische vraag een verongelijkt passief-agressieve interjectie uwerzijds was op het grote onrecht dat u hier wordt aangedaan. Het externaliseren van problemen is inderdaad een prima verdedigingsmechanisme om in discussies vooral niet inhoudelijk te hoeven reageren. Het is ook totaal benevens de kwestie die ik in mijn eerste opmerking aanstipte en daarmee irrelevant. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 jun 2018 14:42 (CEST)
Er was niets, maar dan ook niets, agressiefs in die vraag. U begrijpt er werkelijk niets van, zelfs na mijn uitleg. En uw opmerking in de bewerkingssamenvatting "er zijn vast wel geschikte theekransjes te vinden waar u naar hartenlust 'uitingen van verbazing die de gehele discussie rond het blokkadeverzoek betreffen' kunt doen" getuigt van een haat die ik schokkend vind. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 14:47 (CEST).
Beste Jürgen, de crux in de samenstelling 'passief-agressief' ligt natuurlijk bij het woordje 'passief'. Het geven van een wijdlopige reactie die niets met mijn oorspronkelijke opmerking te maken heeft en toch vooral bedoeld is om de aandacht te vestigen op úw verbazing rondom deze hele gang van zaken valt zonder meer onder passief-agressief gedrag en is alles behalve behulpzaam. Ik zie dan ook niet in wat er hatelijk is aan de reactie in mijn bewerkingssamenvatting dat u uw zelfmedelijden beter ergens anders kunt uiten – bij voorbaat ergens bij mensen die het wel interesseert. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 jun 2018 15:12 (CEST)
Als er niets agressiefs in was, dan ook niet passief. Waarom u denkt dat ik medelijden met mezelf zou hebben, is mij een raadsel. Uw redeneringen slaan continu elke plank mis, maar ik vind het leuk voor u dat u denkt dat uw bellenblazen door sommigen als interessant wordt gezien. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 15:22 (CEST).
Waarvan akte. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 jun 2018 15:26 (CEST)
Perudotes meent dat de discussie in de bewerkingssamenvatting plaatsvindt, waar hij bij bovenstaande aantekende: "het veinzen van misplaatste verongelijktheid is natuurlijk wel degelijk agressief gedrag. Net als het projecteren van eigen onvolkomenheden op anderen. Ik denk dat de moderatoren met dit oeuvre echter voldoende inzicht hebben gekregen in de gebruikelijke modus operandi van geschillenbeslechting van deze heer." Er was niets geveinsd aan mijn woorden en misplaatst verongelijkt voel ik mij ook niet, dus Perudotes doet hier weer aannames die met de werkelijkheid niet overeenkomen. Die conclusie zou triest moeten stemmen. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 15:35 (CEST).
Beste Jürgen, het is natuurlijk betekenisloos voor de onderliggende stelling of de misplaatste verongelijktheid geveinsd is of niet. Kern van de kritiek is immers dat u van uw eigen wangedrag probeert af te leiden door uzelf als slachtoffer neer te zetten (quod non). Bovendien was u degene die er aanstoot tegen nam dat men uw gebazel afschoof op onkundigheid. Het is onmogelijk dat iemand met een kundige ontwikkeling, zonder dit te veinzen, daadwerkelijk zo naïef is om zich te verbazen over de gehele discussie rond dit blokkadeverzoek. Voor het overige neem ik uw gekoeterwaal wederom voor kennisgeving aan. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 jun 2018 17:19 (CEST)
Moge de aangenomen kennis zich onuitwisbaar in uw vijandige brein etsen, dan is er nog enige hoop op een nuttige bijdrage van u in de toekomst. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 18:01 (CEST).
Beste Jürgen, u begrijpt mij denk ik helemaal verkeerd. Ik verzeker u dat er van vijandige intenties in mijn brein geen sprake is – de minimis non curat praetor zoals het adagium gaat. Wel vind ik het vermakelijk om te constateren dat u niet ruiterlijk kunt toegeven dat u hier de plank gigantisch mis sloeg. U meende immers mij even goed terug te kunnen pakken n.a.v. deze en deze bijdragen. Helaas voor u zag u over het hoofd dat die bijdragen niet van mijn hand waren, doch van een andere gebruiker zonder gebruikerspagina. Als u zich gewoon op de inhoud van mijn bijdrage had gefocust – en dus niet zoals gebruikelijk puberaal op de man had geprobeerd te spelen – had u zich dat allemaal kunnen besparen. En het had allemaal zo eenvoudig verholpen kunnen worden. Gewoon een eenvoudig mea culpa en de kous was af. Zo moeilijk is het écht niet. Maar zelfs dat zit er bij u niet in. Wederom verblijf ik met vriendelijk groet, Perudotes (overleg) 20 jun 2018 18:47 (CEST)
U bent ziek. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2018 18:59 (CEST).

Wat gezegd moest worden is denk ik inmiddels ruimschoots gezegd. Het lijkt mij, maar wie ben ik, dan ook het beste om deze zaak en deze discussie zonder blokkades af te sluiten en weer over te gaan tot de orde van de dag. Marrakech (overleg) 20 jun 2018 17:59 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd 1 dag afkoelblok ivm persoonlijke aanvallen. Op de beoordelingslijst geven Zanaq en Jeroen N inhoudelijk commentaar, het zou helpend zijn daar inhoudelijk op te reageren, in plaats van op de persoon gericht. De discussie met Perudotes hierboven is een beetje een heen-en-weer-pingpongen, maar waar Perudotes op gedrag reageert, vervalt Jürgen ook hier in kwalificaties over de persoon. Zoals bij eerdere blokkades reeds is uitgelegd, is dit niet een manier van communiceren die op wikipedia toelaatbaar is. Ik hoop dat een dag rust bijdraagt aan wat afstand nemen en dat wanneer de behoefte bestaat de discussie waarmee een en ander begonnen is (namelijk op de beoordelingslijst) voor te zetten, dit met inhoudelijke, zakelijke argumenten kan gebeuren. Machaerus (overleg) 20 jun 2018 19:19 (CEST)

LiSmbo[bewerken]

LiSmbo (overleg | bijdragen | bloks) - OG, tevens POV-bewerkingen op Leidse instrumentmakers School. JoostB (overleg) 18 jun 2018 18:09 (CEST)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd, waarbij mede in aanmerking is genomen dat lis.nl de domeinnaam van de betreffende mbo-opleiding is. Machaerus (overleg) 20 jun 2018 19:37 (CEST)

EclipseZ[bewerken]

EclipseZ (overleg | bijdragen | bloks) - nieuwe gebruiker, uitsluitend vandalisme, is een timeout van 24h mogelijk zodat gebruiker de tijd heeft de regels door te lezen? Met vriendelijke groet, Pepermuntjes (overleg) 17 jun 2018 16:09 (CEST)

Als je echt denkt dat dit een nieuwe gebruiker is, die goede bijdragen zal gaan leveren, zul je beter met hem moeten gaan communiceren en toelichten wat hij fout doet. Geen dossiertje opbouwen met een sjabloontje, maar echt ingaan op zijn bijdragen.
Wat ik hier echt zie is een ordinaire ingelogde vandaal, die wat mij betreft (vooruit) een laatste waarschuwing kan krijgen, maar bij herhaling voor onbepaalde tijd geblokkeerd mag worden. Ciell 17 jun 2018 16:36 (CEST)
Hallo Ciell, ik zie op dit moment alleen opzettelijk vandalisme in zijn bijdragen, vandaar alleen het "dossiertje" inderdaad. Met "nieuwe gebruiker" bedoelde ik "nieuw geregistreerd". Met vriendelijke groet, Pepermuntjes (overleg) 17 jun 2018 17:00 (CEST)
Hoi Pepermuntjes,
Dat laatste begrijp ik hoor. :)
Waar ik op doel, is dat we meestal niet zo zachtaardig zijn als jij in je blokkade-aanvraag. Als iemand vandaliseert, een waarschuwing krijgt en dan doorgaat, gaat wat ons betreft het account al snel dicht. Zeker als ze niet reageren of laten zien dat ze toch wat goeds in petto hebben. En dan gaat hij niet dicht voor 24 uur: een account met een wachtwoord is minder variabel dan een ip-adres, wat nog wel eens kan wisselen. De gebruiker is nu gestopt met bijdragen, maar in zo'n geval mag je dus best om een blokkade voor onbepaalde tijd vragen. Het onderliggend ip-adres wordt dan door de moderator meestal meegeblokkeerd, waardoor hij of zij geen nieuwe accounts meer aan kan maken (tenzij vanaf een ander adres). Ciell 17 jun 2018 17:45 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd, blok OT. Dit is niets minder dan een ingelogde vandaal, die na waarschuwingen is doorgegaan met vandalistische bewerkingen. Geen enkele intentie tot constructief bijdragen waarneembaar. Machaerus (overleg) 20 jun 2018 19:37 (CEST)