Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt een eventuele discussie na het nemen van de beslissing verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek - niet in het kopje! - {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Vladislav Nikolaevitch[bewerken]

Vladislav Nikolaevitch (overleg | bijdragen | bloks) Blijft doorgaan met het pushen van de Pro-Russisch standpunt. Zie onder onder deze edit: op Klein-Rusland. De zogezegde bron heeft niets te maken de wijzigingen die hij doet, staat niet eens in het artikel. Bovendien betreft het oude bron. Er is al op gewezen op de betrouwbaarheid daarvan en op andere edits van deze gebruiker is al gevraagd naar de werkelijke bronnen. Geen enkele reactie daarop en inplaats daarvan blijft-ie Pro-Russische bewerkingen doen en schermend met precies dezelfde bron. Argos901 (overleg) 19 jun 2016 12:04 (CEST)

Gebruiker RonnieV vind ik dat het blokverzoek zou moeten intrekken omdat er een inhoudelijk meningsverschil zou zijn. Dit is echter niet geval met de aangehaalde edit op Klein-Rusland. Daar is zo duidelijk sprake van Pro-Russische propaganda dat de kans dat deze gebruiker ook verwerkelijk ten goede trouwe kan worden genomen en het verbeteren van de encyclopedie werkt nihil is. Argos901 (overleg) 19 jun 2016 15:06 (CEST)
Wat is er zo Pro-Russisch aan die bewerkingen? Die kaarten en boeken zijn alleszins niet in Rusland gedrukt geweest. Voor 1917 was er geen Oekraïeense natie of staat. Net zoals België niet bestond voor het jaar 1830.

Wat is er daar verkeerd aan? Als ik nu over België ga schrijven dat de Vlaamse dialecten ook als onderdeel van de Nederlandse taal ga je dit ook Nederlandse propaganda noemen?

"The Slavic group comprises the following nationalities: Russians (including the Great Russians, the Little Russians, or Ruthenians, and the White Russians)" https://en.wikisource.org/wiki/The_Encyclopedia_Americana_(1920)/Slavs

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd voor nu is de pagina beveiligd zodat er op de overlegpagina consensus gezocht kan worden. Ik zal straks ook een oproepje plaatsen in het Ruslandcafe zodat er wat meer input van gebruiker komt. Wel wil ik opmerken dat een handboek uit 1870 niet geschikt is als bron in deze context. Er zal geput moeten worden uit hedendaagse, gezaghebbende bronnen en niet uit verouderde handboeken. Het opnieuw initiëren van de bewerkingsoorlog zal zeer waarschijnlijk tot een blokkade leiden. Natuur12 (overleg) 19 jun 2016 15:37 (CEST)

discussie verhuisd naar overlegpagina

Argos901[bewerken]

Argos901 (overleg | bijdragen | bloks) Blijft de bronnen verwijderen die niet van Pro-Russen komen. Het zijn Nederlandstalige boeken en Franse, Latijnse, Venetiaanse kaarten vanaf the 15de tot de 20ste eeuw die Argos blijft verwijderen. Vladislav Nikolaevitch (overleg) 19 jun 2016 12:06 (CEST)

LOL! In plaats van in overleg te gaan of echt te reageren blijft uw de boel gewoon doorpushen. Uw wijzingen hebben niets met die bronnen te maken. U voegt of oude of helemaal geen bronnen toe aan de artikelen. Dus er valt niets te verwijderen anders dan Pro-Russische teksten. Argos901 (overleg) 19 jun 2016 12:17 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd pagina is beveiligd. Gelieve op de overlegpagina tot consensus te komen over een tekstvoorstel. Natuur12 (overleg) 19 jun 2016 15:38 (CEST)

Module 1 p6[bewerken]

Module 1 p6 (overleg | bijdragen | bloks) herhaald vervangen van een afbeelding in verschillende artikelen. Ingelogde vandaal. Nietanoniem (overleg) 20 jun 2016 12:34 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, OT door collega MoiraMoira. Atsje (overleg) 20 jun 2016 13:40 (CEST)

EpicHackerGotPranked[bewerken]

EpicHackerGotPranked (overleg | bijdragen | bloks) - Gewoon een hacker, zoals de naam al zegt. ErikvanB (overleg) 20 jun 2016 21:43 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd. OT, is de naam hacker niet waard. Gewoon een ingelogde vandaal. MatthijsWiki (overleg) 20 jun 2016 21:54 (CEST)

Firewaterboy[bewerken]

Firewaterboy (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal. HGVWijloo (overleg) 21 jun 2016 18:22 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd door Natuur12. Dqfn13 (overleg) 21 jun 2016 19:10 (CEST)

RJB[bewerken]

RJB (overleg | bijdragen | bloks) Geachte moderatoren van dienst. Ik zou u graag willen verzoeken uw mening te geven over Deze bijdrage van collega RJB. Zoals u weet is er een duidelijke uitspraak over ons beide vast gelegd.

Rodejong en RJB moeten zich beleefd, zakelijk en inhoudelijk uitdrukken jegens elkaar en over de bijdragen van de ander. Dit omvat onder andere overlegbijdragen, bewerkingssamenvattingen en bijdragen in de hoofdnaamruimte. De maatregel onder punt 1 van dit besluit is van onbeperkte duur.
Ik heb mij in het opzetten van het bezwaar van een stemming voortdurend op zakelijke manier getracht een goed overleg te hebben. Het is mijns inziens geheel niet nodig om commentaren zoals
Aanhalingsteken openen

los van het gezeur van Rodejong (onder welke steen is hij opeens vandaan gekropen?)

Aanhalingsteken sluiten
en
Aanhalingsteken openen

gebruikers die geen enkel verstand hebben van kwaliteit (ik denk onwillekeurig aan Rodejong zelf)

Aanhalingsteken sluiten
over mij te uiten en hebben geen zakelijke toon, maar dienen enkel om mij persoonlijk in diskrediet te brengen.
Ik verzoek u dan ook na uw bevindingen te handelen naar de uitspraak van de zaak, en RJB dus hiervoor een blokkade te geven.
Met vriendelijke groet,  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 21 jun 2016 18:00 (CEST)

Reacties van niet-moderatoren[bewerken]

Dat Rodejong enig gezeur heeft vertoond staat wel vast: hij meent enige regels hoger dat gebruikers dienen te antwoorden en zwijgen op de momenten dat hij dat wenst. Dat van die steen is niet perse netjes, en zou niet zo horen. Een blokkade lijkt het me niet waard. HGVWijloo (overleg) 21 jun 2016 18:05 (CEST)
Dit is een simpel gevolg van jarenlange conflicten tussen hem en mij. De Arbitrage Commissie heeft hiervoor een duidelijke strafmaat uitgeschreven die bij overtreding hiervoor gegeven dient te worden zelfs al zou wat gezegd is juist zijn.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 21 jun 2016 18:15 (CEST)
Een beschuldiging van zeuren die klopt, kan toch bezwaarlijk tot een sanctie leiden. Iemand toewerpen dat hij geen enkel gevoel voor kwaliteit heeft - terwijl dit juist is - is geen PA. HGVWijloo (overleg) 21 jun 2016 18:17 (CEST)
Rodejong en RJB moeten zich beleefd, zakelijk en inhoudelijk uitdrukken jegens elkaar en over de bijdragen van de ander. Daar is hier geen sprake van. Dit is op de man gespeeld.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 21 jun 2016 18:23 (CEST)
Een gebruiker die probeert collega's buitenspel te zetten in een publiek debat moet niet vreemd opkijken als de term zeuren gebruikt wordt. Een gebruiker die toegeeft inhoudelijk onvoldoende kennis te bezitten over de in de artikelen van Menke behandelde problematiek. Een gebruiker, die dus ook geen inhoudelijk oordeel kan en mag vellen over de aard en de omvang van de problematiek, die door Menke is veroorzaakt, maar die zich wel opwerpt als degene die weet volgens welke lijnen de problemen opgelost zouden moeten worden, zo'n gebruiker moet niet gek opkijken als hem een gebrek aan kwaliteit wordt verweten. Zo'n gebruiker zou z'n lange tenen maar even moeten intrekken. Gouwenaar (overleg) 21 jun 2016 19:45 (CEST)
Beetje overdreven gesteld vind ik. Je weet dat het om de vormgeving van de Opiniepeiling te doen is, en die van de Stemprocedure. Niet om de inhoud. Dus dat staat helemaal niet ter zake. Daarnaast gaf Josq zelf al aan dat ik de enige was die een serieuze analyse deed over de gebruikte manier waarop de richtlijnen aangewend waren. Ik heb die richtlijnen goed nagekeken wat mogelijk was, alvorens ik dat bezwaar aantekende.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 21 jun 2016 20:39 (CEST)
Aanvullend: Het is natuurlijk raar om even apart te willen overleggen. Dat doen jullie absoluut nooit op IRC of zo. Dus als ik dat beleefd vraag, is dat natuurlijk geheel ongehoord.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 21 jun 2016 20:42 (CEST)
Na een lange periode van niet of slechts sporadisch aanwezig geweest te zijn, besluit Rodejong op 5 juni weer actief te worden. In de iets meer dan twee weken daarna heeft hij 178 bewerkingen gedaan. Ruim 160 bewerkingen daarvan hebben alleen betrekking op de dossiers van Februari en Menke. Meermalen gestelde vragen om nu een keer duidelijk te maken waar de Stemprocedure bij de gevolgde werkwijze voor de Febr-artikelen nu is overtreden worden ontweken en alleen maar gevolgd door het weer repeteren van steeds hetzelfde verhaal in iets andere woorden. Het benoemen van dat gedrag als gezeur is volstrekt correct en daarnaast nog een toonbeeld van beleefdheid, want andere termen hadden dit gedrag nog veel treffender kunnen beschrijven. Een gebruiker die zelf de opvatting heeft, dat hier slechts middelmatig publiek komt, (heel veel scholieren, vandalen, laag geschoolden enzovoorts) lijkt mij de laatste die over een dergelijke volstrekt correcte vaststelling zou moeten vallen. Renevs (overleg) 21 jun 2016 21:19 (CEST)
Ik weet niet wie Rodejong met jullie bedoelt in zijn reactie op mijn opmerking, maar voor mijzelf sprekend, ik overleg over Wikipediazaken in alle openheid op Wikipedia en niet op IRC. Niet lukraak met beweringen komen die je niet hard kunt maken. Zijn schofferende bewering over het lezerspubliek van Wikipedia was mij ook opgevallen. Gouwenaar (overleg) 21 jun 2016 21:27 (CEST)
Ook voor mijzelf sprekend. Ik weet dat er iets als IRC bestaat, maar daar houdt mijn kennis dan ook gelijk op. Ik zou niet eens weten hoe je daar aan mee zou moeten doen. Renevs (overleg) 21 jun 2016 21:43 (CEST)
Dank Wutsje (zie onder). Oskardebot (overleg) 21 jun 2016 21:45 (CEST)
Het was fijn geweest als RJB het wat zakelijker geformuleerd had, want dit leidt alleen maar de aandacht af van waar het werkelijk omgaat: het geneuzel van Rodejong, Lidewij en hun medestanders. Vinvlugt (overleg) 21 jun 2016 21:46 (CEST)
En ook Natuur12. Oskardebot (overleg) 21 jun 2016 21:47 (CEST)

Grappig, het is voor het eerst van mijn Wikileven dat er een blokverzoek is ingediend tegen mij, waarvan ik pas verneem als het als het al is afgehandeld. @Vinvlugt: ik ben, kennelijk, niet in staat om mijn daadwerkelijke kritiek "zakelijker" te formuleren. Noch ben ik daartoe bereid. Ik ben het getreiter, het geneuzel, het gezeur, het ondeskundig bijdragen aan dit project, de op niets gebaseerde borstklopperij, de angst om niet voor vol aangezien te worden meer dan zat! Reden, dus ook, dat ik hier voorlopig (lees: voor zeer lange tijd), afwezig zal blijven. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 23 jun 2016 14:16 (CEST)

Reacties van moderatoren[bewerken]

 1. Ik zie geen reden dit verzoek, dat ik niet anders kan duiden dan alweer een poging iemand die het wat betreft de Februari- en Menkezooi niet met de verzoeker eens is monddood te maken, uit te voeren. De kwalificatie "gezeur" vind ik niet onbegrijpelijk noch over de schreef gaan, gezien het feit dat de verzoeker nu al dagenlang her en der op dit project een hoop stampei maakt over de bij de Februaristemming gevolgde procedure en dat, naar eigen zeggen, zónder het oneens te zijn met het resultaat daarvan. De term "obstructie" dringt zich dan wel op en dat anderen daar flauw van worden, kan ik me heel goed indenken. Wutsje 21 jun 2016 21:42 (CEST)
Afhandeling

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Bij deze is dit verzoek niet uitgevoerd. De vraag of iets een overtreding van een AC-uitspraak is, is er niet eentje waar de voltallige commissie der wijzen zich over hoeft te buigen.

De vraag is dus of de uitspraken van RJB beleefd, zakelijk en inhoudelijk genoeg zijn. De AC heeft in het verleden uitgelegd wat ze precies bedoelt met beleefd, zakelijk en inhoudelijk:

"De arbitragecommissie gaat er bij het doen van haar uitspraken van uit dat algemene richtlijnen die voor alle gebruikers gelden - zoals het zich onthouden van persoonlijke aanvallen - ook voor alle gebruikers gehandhaafd worden. De "beleefd en zakelijk"-uitspraken zijn dus met name bedoeld om aan te geven dat bij twijfel over de beleefdheid of zakelijkheid van een bijdrage het nadeel van de twijfel geldt: blokkeren is dan niet zozeer een optie, maar het laatste redmiddel om voortgaande disrupties en ontwrichting te voorkomen."

Oké, de vraag is dus of dit een uitspraak is die het nadeel van de twijfel verdient. M.i. niet. De opmerkingen van RJB zijn namelijk wel te herleiden tot verifieerbare feiten. Rodejong heeft een AC-uitspraak aan zijn broek omdat hij onvoldoende kwaliteit leverde. En hij is inderdaad voor een hele lange periode weg geweest. Verdachtmakingen zijn het in ieder geval niet. Was de opmerking nodig? Nee, een opmerking is zelden nodig maar deze opmerking zegt wel wat over de positie van Rodejong in het debat gezien hijzelf in het glazen huis woont en andere uit probeert uit te sluiten van de discussie (zie de opmerking van Gouwenaar). RJB maakt met zijn opmerking aannemelijk dat Rodejong mogelijk hypocriet bezig is en de AC-uitspraak is er niet voor bedoeld om iemand monddood te maken in z'n scenario. Zou dat wel zo zijn, zou dat zou wel een erg rigide interpretatie zijn die geen recht doet aan de geest van de uitspraak, de uitspraak is er namelijk voor om disruptie te voorkomen. Niet om criticasters monddood te maken.

Conclusie: M.i. zijn de opmerkingen van RJB niet de meest vriendelijke woorden die op het project neergeschreven zijn, maar ze zijn wel relevant en voldoende beleefd, zakelijk en inhoudelijk relevant om niet het nadeel van de twijfel te genieten. Natuur12 (overleg) 21 jun 2016 21:45 (CEST)

Opmerking[bewerken]

 • Ik zal hier maar geen bezwaar tegen aantekenen. Toch het volgende: Al vind ik dat u nu een conclsie trekt die niet op feiten is gebaseerd. U zegt namelijk: en andere uit probeert uit te sluiten van de discussie. Dat is niet juist. Dat het zo ervaren wordt zou best kunnen. Vervolgens wordt er gezegd: aannemelijk dat Rodejong mogelijk hypocriet bezig is en de AC-uitspraak is er niet voor bedoeld om iemand monddood te maken in z'n scenario. - Ik vindt dit een nogal stellige beschuldiging die u hier uit. U zegt nu dat RJB bevonden heeft dat ik hypocryt bezig ben, en dat u daarmee best mee wilt gaan. Dit is een bewoording die u nu zelf erbij getoverd heeft en niet op feiten gebaseerd is. Daarnaast heb ik RJB niet monddood willen maken, noch de anderen. Ik heb mij uitsluitend op een zakelijke manier bezig gehouden met de Opiniepeiling en de Stemprocedure. Dat dat bij sommigen in het verkeerde gat valt kan, maar wil niet zeggen dat men gelijk maar moet beweren dat dit om te trollen is, of om te disrupteren is. Ik vind deze manier van afhandelen een zeer nare smaak hebben.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 21 jun 2016 22:25 (CEST)

Poepchineesje2149 en Claus moer[bewerken]

Poepchineesje2149 (overleg | bijdragen | bloks) en Claus moer (overleg | bijdragen | bloks) - IV-koppel. Die gaan echt niets nuttigs meer doen. ErikvanB (overleg) 23 jun 2016 02:06 (CEST)

 • Uitgevoerd. Ingelogde vandalen, blokjes ot. Wutsje 23 jun 2016 02:43 (CEST)

Zuiderzeemuseum[bewerken]

Zuiderzeemuseum (overleg | bijdragen | bloks) - naam van een organisatie. Apdency (overleg) 22 jun 2016 14:51 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd buiten gebruik genomen. Atsje (overleg) 23 jun 2016 10:21 (CEST)
  • Die zijn al 10 dagen bezig op de site. Iets meer uitleg aan de gebruiker was nuttig geweest. Plus een medewerker van WMNL inseinen dat een museum mee wil werken. Maar e.e.a. heb ik nu al gedaan. Sander1453 (overleg) 23 jun 2016 11:21 (CEST)
   • Ik ben het wel met Sander eens, in dit soort gevallen zouden we toch wat voorzichtiger te werk moeten gaan. We hebben het hier tenslotte niet over draaideurmarketeers. Natuur12 (overleg) 23 jun 2016 11:42 (CEST)

Akroondomein[bewerken]

Akroondomein (overleg | bijdragen | bloks) maakte het artikel Kroondomein.com aan - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 23 jun 2016 12:58 (CEST)

Tych0Tjeuhh[bewerken]

Tych0Tjeuhh (overleg | bijdragen | bloks) - ingelogde vandaal. JanB46 (overleg) 23 jun 2016 10:17 (CEST)

RJB Nogmaals[bewerken]

RJB (overleg | bijdragen | bloks) Geachte moderatoren van dienst. Ik zou u graag willen verzoeken om naar aanleiding van deze bijdrage en deze bijdrage van collega RJB hem een blok te geven in overeenstemming met de uitspraak van de ArbCom. Zoals u weet is er een duidelijke uitspraak over ons beide vast gelegd.

Rodejong en RJB moeten zich beleefd, zakelijk en inhoudelijk uitdrukken jegens elkaar en over de bijdragen van de ander. Dit omvat onder andere overlegbijdragen, bewerkingssamenvattingen en bijdragen in de hoofdnaamruimte. De maatregel onder punt 1 van dit besluit is van onbeperkte duur.
Ik heb mij in het opzetten van het bezwaar van een stemming voortdurend op zakelijke manier getracht een goed overleg te hebben. Ik ben jaren afwezig geweest en pas recent weer begonnen op Wikipedia. Het is mijns inziens geheel niet nodig om commentaren over mij te uiten als die niet beleefd zijn, geen zakelijke toon hebben, en in het geheel niet inhoudelijk met het besproken onderwerp te maken hebben, maar uitsluitend dienen om mij persoonlijk zwart te maken.
Volgende commentaren zijn niet inhoudelijk, noch beleefd, noch zakelijk
De vorige commentaren waren
"los van het gezeur van Rodejong (onder welke steen is hij opeens vandaan gekropen?)" en
"gebruikers die geen enkel verstand hebben van kwaliteit (ik denk onwillekeurig aan Rodejong zelf)"
Maar nu ook het volgende commentaar
"Het is onbegrijpelijk dat iemand die de Nederlandse taal, kennelijk, niet - meer - beheerst hier steeds zo'n grote mond wil hebben. Dit gebrek aan taligheid werd al duidelijk bij alle pogingen die rodejong waagde zelfs iets te schrijven (zie bijvoorbeeld: bijvoorbeeld over een "zelf biografie", een "adembenemende beschrijving van een koningsdochter") alsmede bij vrijwel al zijn bijdragen aan discussies en ruzies (want zodra er ergens een ruzie is, zit rodejong op de eerste rij). Meestal hebben we dan te maken met wartaal, met een gebrek aan logisch inzicht, en met een eindeloze, en eindeloos treurigstemmende, vasthoudendheid, waar ieder weldenkend mens in het beste geval doodmoe wordt."(Permalink)

RJB verwijst naar het schrijven van een artikel van 4 nov 2010 !!! ruim vijf en een half jaar geleden. Het zit weer vol van persoonlijke bevindingen die niet constructief zijn bij het overleg over een stemprocedure, waar RJB geen deel aan had, sinds hij reeds van Wikipedia vertrokken is. Hij richt zich op hele oude bijdragen van jaren geleden en doen dus helemaal niet ter zaken. Hij stelt dat ik het Nederlands niet beheers. Ik mag dan niet afgestudeerd zijn in de Nederlandse taal, en er hier en daar een fout in maken, maar onbegrijpelijk slecht is het dus niet.

Vervolgens uitte hij zich nog even op deze pagina hieronder in met de woorden:

"ik ben, kennelijk, niet in staat om mijn daadwerkelijke kritiek "zakelijker" te formuleren. Noch ben ik daartoe bereid. Ik ben het getreiter, het geneuzel, het gezeur, het ondeskundig bijdragen aan dit project, de op niets gebaseerde borstklopperij, de angst om niet voor vol aangezien te worden meer dan zat!"

Hij was toch vertrokken? Hij nam dus nergens deel aan een overleg over een Opiniepeiling of Stemprocedure en komt enkel even kijken om direct op mij te reageren. Zijn commentaren zijn niet zakelijk, niet inhoudelijk en zeker niet beleefd.

Deze week vroeg ik reeds een blokkade aan via 5 moderatoren, omdat ik weet dat er een verhitte discussie op komen kan. Mijn blokverzoek was ook uit vrees dat als er niet meteen ingegrepen werd, RJB weer de grens zou zoeken om mij weer te gaan frustreren. Toch besloot Natuur12 dat dit helemaal niet nodig was en sloot het verzoek.

Maar nog geen twee dagen later krijg ik meteen RJB op mijn overlegpagina met commentaar dat niet over het onderwerp ging, vervolgens schrijft hij zijn klaagzang ook op deze pagina, terwijl dat verzoek reeds gesloten was. Daarna zet hij weer {{vertrokken}} op zijn OP. Dat heeft dan mijns inziens niets met bijdragen aan de encyclopedie te maken.

Mijn verzoek

Ik verzoek u dan ook te handelen naar de uitspraak van de zaak, en RJB dus hiervoor een blokkade te geven. Ik vraag 5 moderatoren, omdat er veel discussie over komt. Ik ben ook van mening dat een moderator die zelf in de discussie is betrokken beter het oordelen kan overlaten aan iemand die daar niet bij betrokken is. Ik persoonlijk kreeg een nare smaak aangezien zij RJB het voordeel van de twijfel gaf bij haar commentaar: Blokkeren is dan niet zozeer een optie, maar het laatste redmiddel om voortgaande disrupties en ontwrichting te voorkomen. Ik heb mij in het geheel niet geuit in de richting van RJB, en dat zal ik ook zeker niet doen. Maar RJB zoekt mij specifiek op om het overleg te frustreren. Dat deed hij in het verleden ook zo, en dat blijkt dus onveranderd te zijn. Daarom het verzoek dat 5 moderatoren hier neutraal naar kijken.

Met vriendelijke groet,  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 21 jun 2016 18:00 (CEST)
 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd herhaling van zetten dus lees de vorige afhandeling. In steno: vijf moderatoren vragen is geen ac-blokverzoek doen daarom ten eerste al afgewezen. Dit gedrag neigt naar projectverstoring. Herlees wat u reeds uitgebreid is uitgelegd hierboven.Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 jun 2016 16:53 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Dit is een vernieuwd verzoek, omdat RJB wederom bezig is geweest. Ik heb niet het oude verzoek enkel opnieuw geplaatst.  Rodejong  ¯\_(ツ)_/¯ overleg @ 23 jun 2016 17:01 (CEST)
  • Dat is me volstrekt helder. En opnieuw afgewezen dus. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 jun 2016 17:03 (CEST)

K. Norelschool[bewerken]

K. Norelschool (overleg | bijdragen | bloks) Ongewenste gebruikersnaam: school. Wikiwerner (overleg) 23 jun 2016 15:17 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd. Richard 23 jun 2016 17:25 (CEST)

Kunstwerkt[bewerken]

Kunstwerkt (overleg | bijdragen | bloks) maakte reclame voor Kunstwerkt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 23 jun 2016 15:30 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd. Richard 23 jun 2016 17:25 (CEST)

Ikbeneenhooppoep[bewerken]

Ikbeneenhooppoep (overleg | bijdragen | bloks) Aanstootgevende gebruikersnaam. - Raspberry Pi Logo.svg.png Xxmarijnw (overleg) 23 jun 2016 17:22 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - door Kattenkruid. Dqfn13 (overleg) 23 jun 2016 23:40 (CEST)

Makaks[bewerken]

Makaks (overleg | bijdragen | bloks) ingelogde vandaal. --BDijkstra (overleg) 24 jun 2016 19:38 (CEST)

Kringloopwinkelgennep[bewerken]

Kringloopwinkelgennep (overleg | bijdragen | bloks) Ongewenste gebruikersnaam Raspberry Pi Logo.svg.png Xxmarijnw (overleg) 25 jun 2016 21:53 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd Blok ot. Joris (overleg) 25 jun 2016 23:07 (CEST)

Esnomel[bewerken]

Esnomel (overleg | bijdragen | bloks) Alleen onzinbijdragen Toth (overleg) 26 jun 2016 01:44 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, blok ot. Die mag gaan slapen (wat ik overigens ook ga doen). Trijnstel (overleg) 26 jun 2016 01:48 (CEST)

Promotie Patrick Valentijn[bewerken]

Promotie Patrick Valentijn (overleg | bijdragen | bloks) - gebruiker ter promotie van de muzikant Patrick valentijn - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 jun 2016 13:02 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, al geblokkeerd door Atsje. Trijnstel (overleg) 26 jun 2016 17:30 (CEST)

Lengua Viva Taaldiensten[bewerken]

Lengua Viva Taaldiensten (overleg | bijdragen | bloks) - het lijkt erop dat dit een dienst is die in opdracht zaken op Wikipedia plaats - de naam is in ieder geval suggestief - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 jun 2016 21:36 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - Bedrijfsnaam. Mbch331 (Overleg) 26 jun 2016 21:43 (CEST)

Marburg194456[bewerken]

Marburg194456 (overleg | bijdragen | bloks) Ingelogde vandaal. --JanB46 (overleg) 29 jun 2016 12:11 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, buiten gebruik genomen IV. Atsje (overleg) 29 jun 2016 12:17 (CEST)

Jeremyjansen2005[bewerken]

Jeremyjansen2005 (overleg | bijdragen | bloks) ingelogde vandaal. Gewaarschuwd maar blijft dezelfde pagina vandaliseren. Elly (overleg) 29 jun 2016 15:15 (CEST)

Schbenjamin[bewerken]

Schbenjamin (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal. Begon met propagandistische POV, en haalde later heel het artikel Palestina (staat) leeg. Paul K. (overleg) 30 jun 2016 01:16 (CEST)

 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Laatste bewerking was om 01:06. Eerste opmerking over het artikel op de OP van de gebruiker was om 01:10. Misschien trekt de gebruiker zich iets aan van de opmerkingen. Mocht dit niet het geval zijn, kan er altijd nog geblokkeerd worden. Mbch331 (Overleg) 30 jun 2016 14:15 (CEST)