Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina. Betreft het crosswikivandalisme op meerdere taalversies dan kan hier een verzoek geplaatst worden.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt na het nemen van de beslissing een eventuele discussie verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek – niet in het kopje! – {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

The Banner[bewerken]

The Banner (overleg | bijdragen | bloks) - sinds jaren trekt TB mijn integriteit in twijfel als het gaat om bijdragen op WP. In mijn meer dan duizend aangemaakte artikelen baseer ik mij altijd op gezaghebbende bronnen. TB heeft geen toegang tot die bronnen, en dus trekt hij alleen al daarom mijn bijdragen in twijfel. De meest recente voorbeelden zijn hier te vinden: 1 en 2. Ik ben het zat hier steeds door deze gebruiker weg te worden gezet als een bijdrager die niet te verifiëren valt, of die meent dat ik "een voorkeur heb[t] voor bronnen die niet gecontroleerd kunnen worden" terwijl al mijn bronnen gewoon geverifieerd kunnen worden; ik beschouw dit als PA's. Daarom dit verzoek om een corrigerende blok. Paul Brussel (overleg) 15 aug 2018 20:15 (CEST)

Dit is een reactie op het feit dat ik hem vroeg om een citaat uit een boek dat hij als bron gebruikte. (Een verzoek overigens ter bemiddeling in een editwar waar dhr. Brussel en een IP in verzeild waren.) Maar meneer weigerde met het flauwe excuus dat een citaat een schending van auteursrechten is. Opvallend is dat de botsing twee dagen geleden is en pas nu komt de blokaanvraag. Dit is eerder een wraakneming dan een poging de encyclopedie te beschermen. Maar laten wij het dan oven hebben over de persoonlijke aanvallen van Paul Brussel hier, hier en hier. The Banner Overleg 15 aug 2018 22:15 (CEST)
Kun je ook uitleggen wat er een PA is aan de door jou gegeven links, in tegenstelling tot de wel degelijk door jou mij nu geregelde uitgedeelde PA dat aan mijn encyclopedische integriteit steeds maar wordt getwijfeld omdat jij weigert door mij gegeven bronnen te willen verifiëren maar mijn bijdragen intussen wel publiekelijk in twijfel trekt? Paul Brussel (overleg) 15 aug 2018 22:31 (CEST)
Ik vroeg om nadere onderbouwing in een editwar waar jij in verwikkelt was. Dat jij vragen om nadere uitleg/een citaat ziet als een aanval op jouw integriteit is geheel aan jou. The Banner Overleg 15 aug 2018 22:47 (CEST)
Er staan gezaghebbende bronnen in het artikel die je allemaal kunt verifiëren; nadere onderbouwing is derhalve volstrekt overbodig. Paul Brussel (overleg) 16 aug 2018 12:45 (CEST)
Op zich is er niet zoveel mis als er om een citaat gevraagd wordt. Het echter steeds in twijfel trekken door The Banner van de integriteit en encyclopedische zorgvuldigheid van Paul Brussel is een voortdurend terugkerend patroon dat projectverstorend is geworden. Ik breng de zaak waarvoor TB de laatste van zijn enorme hoeveelheid blokkades ontving nog even in herinnering. Ook gericht tegen Paul Brussel. Zie hier. De encyclopedische zorgvuldigheid en de kwaliteit van de bronnen van Paul Brussel staat op astronomische afstand van de webvodden die TB voor zijn eigen bijdragen hanteert. Het voortdurend aan anderen eisen stellen ten aanzien van bijvoorbeeld kwaliteit en hoedanigheid van bronnen getuigt van immense schijnheiligheid, aangezien TB die eisen voor zijn eigen werk nooit van toepassing acht. Renevs (overleg) 16 aug 2018 14:25 (CEST)
Na die zaak, waarin The Banner Paul Brussel geheel ten onrechte van auteursrechtenschending beschuldigde, bleef liegen dat het om een inhoudelijk meningsverschil ging en niet eens het fatsoen had om zijn excuses aan te bieden, zou je mogen verwachten dat hij gezien zijn enorme faux pas nu wél het fatsoen heeft om Paul Brussel in ieder geval met rust te laten. Maar nee dus. Marrakech (overleg) 16 aug 2018 14:48 (CEST)


Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

verzoek verkorting blokkade Gebruiker:Henk van Haandel[bewerken]

Deze gebruiker is 1 week geblokkeerd voor een persoonlijke aanval. Naar mijn mening is deze blokkade te lang. Ten eerste heeft deze gebruiker nog nooit eerder een blokkade gehad en is daarom een kortere blokkade redelijk, mede gezien de richtlijnen voor moderatoren. Een lange blokkade is ook niet nodig ter bescherming van de encyclopedie. Ten tweede zijn de uitingen richting Brussel mijns inziens in elk geval deels terecht. Brussel verwijdert overleg van zijn OP vaak zeer snel en zonder te antwoorden. Bovendien handelt Brussel onvriendelijk en veel te snel bij het plaatsen van verwijdersjablonen. Meerdere personen, waaronder ikzelf hebben hem daarop gewezen, hetgeen niet geleid heeft tot ander gedrag. Brussel demotiveert andere gebruikers met zijn gedrag en dat berokkent de encylopedie wel schade toe. Het taalgebruik van Henk van Haandel kan echter nmm niet door de beugel. Daarom is een korte blokkade lijkt mij wel op zijn plaats. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 18 aug 2018 21:15 (CEST)

@Elly: Een discussie over de lengte van de blokkade vind ik ongepast. Het gaat erom of de geciteerde woorden van Henk van Haandel een blokkade rechtvaardigen, en dat bevestig je volmondig.
Haal er dan ook niet van alles bij in de trant van "Ja maar, de acties van Paul Brussel zijn ook niet kies".. Als je dat vindt moet je dat op het moment van plaatsing van de woorden aan de kaak stellen, en niet nu als rechtvaardiging voor je verzoek tot verkorting van de blokkade.
Kortom, Tegen Tegen heroverweging van de lengte blokkade. vr groet Saschaporsche (overleg) 18 aug 2018 21:44 (CEST)
Tegen Tegen - iemand ten onrechte beschuldigen van zaken in "nacht en nevel" te laten verdwijnen (Henk van Haandel schrijft over historische zaken en weet dus hoe beladen dergelijke termen zijn) en vervolgens op grond van die valse beschuldiging iemand een beruchte vandaal noemen is ver over de schreef. Met het verkorten van de blokkadeduur zou een volstrekt verkeerd signaal worden afgegeven. Ik heb ook niet de eerste maal dat Henk van Haandel deze beschuldiging uitte om een blok gevraagd, maar dit was al minstens de vierde keer dat hij dit deed, nadat hij er meermalen op was gewezen dat zijn beschuldigingen onterecht waren. Daarbij komt nog dat Henk van Haandel nimmer zijn valse beschuldiging van Paul Brussel heeft ingetrokken. Gouwenaar (overleg) 18 aug 2018 22:58 (CEST)
Voor Voor - Deels onterechte blokkade, 1 dag is genoeg m.i. - Richard kiwi Overleg 19 aug 2018 01:06 (CEST)
Voor Voor - eens met Richardkiwi. Wanneer het ongenoegen hoog oploopt, is het niet iedereen gegeven om zich op zo'n moment in te houden.Lidewij (overleg) 19 aug 2018 16:18 (CEST)
Het is niet een valse beschuldiging die eenmaal in een opwelling is gedaan. Paul Brussel is niet eenmaal, tweemaal of driemaal vals beschuldigd, maar nu al weer voor de vierde maal. Er was in de drie voorgaande keren geen sprake van een hoogoplopende discussie. De beschuldiging werd voor het eerst gedaan op 18 december 2017. Na uitleg dat de beschuldiging vals was werd hij herhaald op 14 februari 2018 en voor de derde keer op 19 maart 2018. Dan kan je bij een vierde herhaling in nog sterkere bewoordingen niet meer over een incidentele miskleun spreken, maar dan is er sprake van een opzettelijke poging tot persoonsbeschadiging. Gouwenaar (overleg) 19 aug 2018 16:54 (CEST)
Opmerking Opmerking - Ik heb de blokkadeduur gekozen met twee overweginging in gedachten, conform Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren#Een geregistreerde gebruiker blokkeren:
 • Hier is naar mijn oordeel geen sprake van een kortdurende, correctieve blokkering en dus een 'afkoelblok' (regel 1). Een blok langer dan 24 uur is dan gepast.
 • Ik wilde een blok langer dan 3 dagen opleggen, juist om de mogelijkheid tot aangevechten ervan door een blokpeiling of beroep bij de Arbcom open te laten. De eerstvolgende standaardbloklengte is een week.
Ik zal een verkorting van de blokkade, als daartoe besloten wordt, niet bestrijden. Magere Hein (overleg) 19 aug 2018 03:14 (CEST)
Ik heb de indruk dat Magere Hein de richtlijnen niet goed kan lezen. Er zijn twee soorten blokkades, kortdurende en langdurende. Dit is alleszins geen vergrijp waar een langdurige blokkade voor kan opgelegd worden en dus is het een kortdurende blokkade. Voor kortdurende blokkades geldt een maximale duur van 24 uur tenzij bij herhaling. Dan geldt de verhogingsregel. Verder vind ik deze opmerking zelfs geen korte blokkade waardig. Akadunzio (overleg) 19 aug 2018 13:18 (CEST)
Hoi Akadunzio, verderop staat in het reglement: "Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, met de volgende uitzonderingen: ..." waarbij o.a. "Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;" Zo zwaar werd de serie persoonlijke blijkbaar niet ingeschat al lijkt me het afdoen als zo licht dat alleen een afkoelblok mag worden opgelegd wel erg kort door de bocht. Je bent wel heel stellig met je opmerking "Dit is alleszins geen vergrijp waar een langdurige blokkade voor kan opgelegd worden" Hoe weet jij dat zo zeker? - Robotje (overleg) 19 aug 2018 13:46 (CEST)
Beste Robotje, omdat dit geen zware persoonlijke aanval is, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster. Dat jij dan niet begrijpt spreekt niet in jouw voordeel. Maar waarschijnlijk was dan niet de bedoeling van je opmerking. Akadunzio (overleg) 19 aug 2018 13:51 (CEST)
Er zijn twee hoofdcategorieën: 1 kortdurende, correctieve blokkering en 2 langdurige blokkeringen. Binnen die laatste categorie is een subcategorie 'Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer'. De nu betwiste blok valt in de 2e categorie maar niet in die extra zware subcategorie daarvan. Duidelijk? - Robotje (overleg) 19 aug 2018 14:55 (CEST)

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Edoderoo (2)[bewerken]

Edoderoo (overleg | bijdragen | bloks) - beschuldiging van terrorisme gaat me echt te ver en is blokwaardig. Paul Brussel (overleg) 3 aug 2018 00:05 (CEST)

 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Beschuldiging van terrorisme is een nare kwalificatie van iemands gedrag, maar ik lees op WP:GPA niets wat dat een PA zou maken. @Edo, misschien kan je de volgende keer een chiquer woord gebruiken dat wat duidelijker op het gedrag slaat, zoals "schrikbewind" of zo. –bdijkstra (overleg) 3 aug 2018 11:38 (CEST)

compleet verzoek met alle discussie verplaatst naar overlegpagina

Gtst88[bewerken]

Gtst88 (overleg | bijdragen | bloks) - Blijft kruisjes plaatsen en/of terugplaatsten bij personages die in GTST zijn overleden, ondanks dwingend overleg van Dqfn13 - Richard kiwi Overleg 3 aug 2018 00:11 (CEST)

Ingetrokken, gebruiker is vannacht gestopt om 00:17. - Richard kiwi Overleg 3 aug 2018 12:06 (CEST)

De Maakbare Mens[bewerken]

De Maakbare Mens (overleg | bijdragen | bloks) - ongewenste gebruikersnaam: stichting De Maakbare Mens. Wikiwerner (overleg) 5 aug 2018 19:57 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - buiten gebruik genomen - Magere Hein (overleg) 5 aug 2018 20:14 (CEST)

Jc kortekaas apotheker[bewerken]

 • Uitgevoerd Uitgevoerd -1 dag - het bestuderen van de bewerkingen van Jc kortekaas apotheker kan helaas geconcludeerd worden dat Jc kortekaas apotheker fouten blijft toevoegen en persisteert in het toevoegen van een verwijzing die op z'n zachts gezegd dubieus is. Voor wie een voorbeeld wil, dit is overduidelijk fout. Natuur12 (overleg) 6 aug 2018 00:02 (CEST)

Praktijk Gabriels[bewerken]

Praktijk Gabriels (overleg | bijdragen | bloks) - OG - Praktijk Gabriels is een bedrijfsnaam zie ook hier waarmee steeds een reclame artikel over Diana Gabriels aangemaakt wordt. Rode raaf (overleg) 6 aug 2018 13:01 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - OG buiten gebruik genomen. Tulp8 (overleg) 6 aug 2018 13:06 (CEST)

Nathanaël Atchoumeur[bewerken]

Nathanaël Atchoumeur (overleg | bijdragen | bloks) - Blijft kleine zinloze tekstwijzigingen plaatsen ondanks mijn verzoek daarmee te stoppen. Lijkt me niet erg geneigd om hier ook maar iets positiefs bij te dragen. Best blokkeren, want het bezorgt ons te veel werk om al die rommel te gaan opkuisen. J.G.G. (overleg) 7 aug 2018 17:16 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Blok onbepaalde tijd als ingelogde vandaal. Global lock is reeds aangevraagd. Zetud is een Frans moderator die de bewerkingen juist ongedaan maakt. Mvg, Taketa (overleg) 7 aug 2018 17:39 (CEST)

Stichting Haags Kinderatelier, ook voor jongeren[bewerken]

Stichting Haags Kinderatelier, ook voor jongeren (overleg | bijdragen | bloks) - OG - Naam van een stichting Vandenbrink2 (overleg) 8 aug 2018 11:17 (CEST)

Nilzkivic[bewerken]

Nilzkivic (overleg | bijdragen | bloks) - Blokkade van minimaal een maand, OT mag ook, waarbij de blokkade weer opgeheven kan worden zodra de gebruiker heeft gereageerd op zijn/haar overlegpagina. Gebruiker geeft ongewenste bewerkingssamenvattingen weer bij bewerkingen. Gebruiker bewerkt enkele keren per dag, om daarna een week of soms langer niet te bewerken, waardoor een tijdelijke blokkade van korte duur geen zin heeft. Indien de gebruiker positief reageert op zijn/haar overlegpagina, zal ik weer een verzoek indienen voor een deblokkade. ARVER (overleg) 8 aug 2018 09:39 (CEST)

Opmerking Zoals blijkt uit de bewerkingssamenvatting en het betreffende label ((Spelfout gecorrigeerd) (Labels: ios app edit, bewerking via mobiele app, Bewerking via mobiel)), werkt deze gebruiker via een mobiele app voor iOS. De mobiele apps schijnen door sommigen handig gevonden te worden, maar doen standaard voorstellen voor bewerkingssamenvattingen. Dit nodigt er, minder dan op de computer, toe uit om handmatig een bewerkingssamenvatting te geven. Ik begrijp dat dit als lastig ervaren wordt, maar als ik kijk naar de recentere bewerkingen met die app zie ik heel veel bewerkingen zonder goede omschrijving. Moeten we het deze gebruiker aanrekenen dat de app er kennelijk niet toe uitnodigt om goed te omschrijven wat de bewerking behelst? Of kunnen we beter bij de ontwikkelaars van die app aankloppen? Een langdurige, weliswaar voorwaardelijke blokkade valt niet onder de cookies, eh, koekjes, die we normaal horen uit te delen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 8 aug 2018 10:38 (CEST)
De laatste keer dat ik de Android-app gebruikte merkte ik dat je ook geen meldingen te zien krijgt. Iemand die uitsluitend gebruikt maakt van de app zal dus ook niet opmerken dat iemand een bericht op zijn overlegpagina heeft achtergelaten. Ik weet niet of dat in de iOS-app ook het geval is, maar met die categorie gebruikers kan dus effectief niet gecommuniceerd worden. Dat lijkt me wel een probleem. Jeroen N (overleg) 8 aug 2018 11:06 (CEST)
Inderdaad, zie phab:T123155, inmiddels gemarkeerd als [EPIC] (epische proporties). Via het misbruikfilter is het denk ik mogelijk om bepaalde gebruikers te verhinderen om de mobiele apps te gebruiken. –bdijkstra (overleg) 8 aug 2018 11:20 (CEST)
De betreffende gebruiker heeft een e-mailadres gekoppeld aan zijn gebruikersaccount. Is het een idee om daar een vriendelijk maar duidelijk mailtje aan te sturen, waarin verwezen wordt naar zijn overlegpagina? Dat lijkt me op dit moment effectiever dan een gebruiker opzadelen met een blokkade en een blokkeerlogboek. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 8 aug 2018 11:24 (CEST)
Deze blokkade dient in mijn ogen enkel als leesblok. Daarom mag die van mij ook opgeheven worden na positief antwoord op zijn/haar overlegpagina. ARVER (overleg) 8 aug 2018 11:39 (CEST)
Een leesblok is van korte duur, niet voor een maand of OT. Zojuist Nilzkivic een mailtje gestuurd, zie zijn overlegpagina. Hopelijk bereikt dat signaal hem wel. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 8 aug 2018 13:14 (CEST)
Verdere overleg verhuisd naar overlegpagina
 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - gebruiker is gemaild (goede suggestie en uitvoering van RonnieV!), gaat het door dan kan dit hier worden gemeld wederom. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 8 aug 2018 14:25 (CEST)

Symbaloo start simple[bewerken]

Symbaloo start simple (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal, lijkt niet van plan om serieus te gaan bijdragen. Rode raaf (overleg) 8 aug 2018 16:44 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd. Blok OT, geen enkele poging tot goede bijdragen. MatthijsWiki (overleg) 8 aug 2018 22:05 (CEST)

54geren[bewerken]

54geren (overleg | bijdragen | bloks) - graag snel OT wegens privacyschending op diens OP. Paul Brussel (overleg) 8 aug 2018 19:47 (CEST)

Gebruiker gewaarschuwd en zijn bewerkingen onzichtbaar gemaakt. Ik laat het verzoek nog even openstaan, mocht de gebruiker doorgaan, dan kan hij direct geblokkeerd worden en anders is de waarschuwing voldoende geweest. Mbch331 (Overleg) 8 aug 2018 19:53 (CEST)
De richtlijnen wijzen in dit soort gevallen eerder op een onmiddellijke OT-blokkade, hetgeen ik ook graag zou zien: zo iemand is zeer bedreigend en derhalve ben ik hier vooralsnog vertrokken. Paul Brussel (overleg) 8 aug 2018 20:14 (CEST)
Ik steun Paul Brussel in zijn verzoek om OT. Het gebeurde gezien de bewerkingsgeschiedenis twee keer, de tweede keer nadat Paul Brussel de eerste vermelding ongedaan had gemaakt. Dit is duidelijk kwade opzet. Gasthuis(overleg) 8 aug 2018 20:18 (CEST).
De richtlijnen voor langdurige blokkades:

Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, met de volgende uitzonderingen:

 • Dreigen met juridische stappen, tegen Wikipedia of Wikipedia-gebruikers;
 • Misbruik van sokpoppen;
 • Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
 • Ongewenst openbaar maken van privégegevens.

In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd.

Er kan een blokkade voor onbepaalde tijd worden opgelegd, er staat niet er moet een blokkade voor onbepaalde tijd worden opgelegd.

Vr groet Saschaporsche (overleg) 8 aug 2018 21:25 (CEST)
Beste Saschaporsche, noch Paul noch ik heeft beweerd dat de richtlijnen voorschrijven dat een OT-blokkade opgelegd moet worden bij privacyschending. Dat het uitdrukkelijk genoemd wordt in de regels als mogelijkheid geeft echter aan dat dit soort incidenten zeer serieus genomen dient te worden en dat gebeurt hier volgens Paul Brussel en mij onvoldoende. Hier zie ik namelijk opzet bij de privacyschending - ook het tu quoque in deze bijdrage van na de waarschuwing getuigt niet van veel schuldgevoel over het beschadigen van iemands privacy -, terwijl in het verleden al mensen zeer lange blokkades hebben gekregen voor onbedoelde openbaarmakingen. Een lange blokkade lijkt me vanwege de aantoonbare opzet tot privacyschending daarom wel degelijk op zijn plaats. 54geren komt nu echt te makkelijk weg. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 8 aug 2018 21:52 (CEST).
Uitgevoerd Uitgevoerd Blok OT. Ik blokkeer niet heel makkelijk en zeker niet voor langere tijd. Wat mij betreft is dit echter zeer ernstige privacyschending. Ik ben het met Paul Brussel (en Gasthuis) eens dat dit zeer onprettig en zelfs bedreigend kan voelen. Ik heb gebruiker 54geren OT geblokkeerd omdat het hier een zeer ernstige zaak betreft. Ecritures (overleg) 8 aug 2018 22:18 (CEST)
Dit is dus duidelijk een Wheelwar. Akadunzio (overleg) 8 aug 2018 22:24 (CEST)
Nee hoor. De ene moderator overruled een andere. Er is geen herhaling van terugdraaiingen. Nietanoniem (overleg) 9 aug 2018 10:06 (CEST) ps - voor wat het waard is: zeer terecht dat een langdurige blokkade is gegeven bij het openbaar maken van privégegevens.
Of dat dan direct een OT-blokkade moet zijn is een andere vraag. Drie maanden of zes maanden was als eerste blokkade ook al voldoende geweest. Akadunzio (overleg) 9 aug 2018 10:11 (CEST)

Hesselp (2)[bewerken]

Hesselp (overleg | bijdragen | bloks) - wederom voeren van een bwo op het artikel Klavarscribo; door Madyno, Zanaq en anderen is aan Hesselp duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is om zonder ook maar enige consensus grootschalige wijzigingen door te voeren; wat nu wenselijk is dat is (1) een stap voor stap aanpak, (2) geen wijzigingen zonder consensus. Door zich hier niets van aan te trekken verstoort Hesselp de werksfeer en zorgt voor artikelversies waarbij twijfel is aan de neutraliteit. Bob.v.R (overleg) 31 jul 2018 09:01 (CEST)

Voor zover ik kan zien is het verzoek niet anders dan degene die door de ARBCOM ongedaan is gemaakt, zie Deblokkade_Hesselp. Hopelijk komt er straks in de nog lopende zaak over Hesselp een werkbare oplossing. Het betreffende artikel is nu beveiligd, maar het verleden leert ons dat het dan op een ander artikel verder gaat. MatthijsWiki (overleg) 31 jul 2018 11:51 (CEST)
Kanttekeningen bij het blokverzoek door Bob.v.R.
- Voorzover hier de term "bwo" van toepassing zou zijn (voor een deel zijn de edits op de artikelpagina ook te rekenen onder: het presenteren van een voorkeurs-versie) zal "deelname aan" juister zijn dan "voeren van".
- Het "zonder consensus doorvoeren van wijzigingen" geldt (vanaf 28 mei 2018, in het artikel Klavarskribo) voor een veel groter aantal edits van anderen dan het aantal van mij.
- Bij de na wenselijk-(1) genoemde stap-voor-stap-aanpak vanaf een zekere uitgangs-versie, dient opgemerkt, dat artikelversie 30 jul 2018 20:16‎ geen omstreden wijzigingen (tov. vóór 28 mei 2018) bevat die niet vooraf in het overleg aan de orde geweest zijn, terwijl dat in de thans beveiligde versie 31 jul 2018 09:40‎ op vele tientallen plaatsen wél het geval is.
- Over de centrale kwestie - de formulering van de bruikbaarheid van de Klavar-notatie - leek op het moment van plaatsing van versie 30 jul 2018 20:16‎ overeenstemming onder de overlegdeelnemers. De betreffende nieuwe zin werd door Bob.v.R echter toch uit de artikeltekst verwijderd, met als motivering "Is er consensis ...?". Maakt dit mijn edit-gedrag blokwaardig?
- Bij het na wenselijk-(2) genoemde "geen wijzigingen zonder consensus" kan gezegd dat dit uiteraard geen in absolute vorm bestaande regel binnen Wikipedia kan zijn. Terwijl bij het als argument gebruiken van 'relatieve consensus' (meerderheid van stemmen) de opmerking van de Arbitragecommissie meetelt die hier wijst op de hoofdrol van de beste argumentatie (versus de stem van een op een overlegpagina aanwezige meerderheid).
-- Hesselp (overleg) 2 aug 2018 15:14 (CEST)
 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd De directe reden voor de blokkade-aanvraag (het deelnemen aan een bwo), is door Matthijs opgelost door een beveiliging van het artikel. Op het moment zijn daar geen wijzigingen mogelijk, maar op de overlegpagina loopt de discussie in alle hevigheid zie ik. Ook werkt Hesselp in zijn kladblok verder aan het artikel. Hopelijk zijn dit constructieve bijdragen en juist degene waarover de consensus wordt bereikt op de overlegpagina. Nogmaal waarschuw ik Hesselp: de ac-uitspraak van juli is geen vrijbrief, inzake de stem van een eenling tegenover de stem van de meerderheid, voor het voeren van bwo's. Vanwege de onrust die dit veroorzaakt op het artikel en bij andere gebruikers kan deze nog steeds leiden tot een blokkade. De ac was enkel van mening dat een blokkade van meer dan een week voor dit vergrijp te zwaar was. Ciell 9 aug 2018 10:54 (CEST)

Arno Prullenbak[bewerken]

Arno Prullenbak (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal. Michiel (overleg) 10 aug 2018 18:55 (CEST)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, blok OT. Inderdaad een ingelogde vandaal. MatthijsWiki (overleg) 10 aug 2018 19:13 (CEST)
  • Ik dacht al, wat heb ik er mee van doen ;-) Edoderoo (overleg) 10 aug 2018 19:51 (CEST)
   • Lol, die zie ik nu pas. Misschien moeten we die maar terugzetten bij 'Nieuwe verzoeken'? ;-) MatthijsWiki (overleg) 10 aug 2018 20:13 (CEST)

KlaasZ4usV[bewerken]

KlaasZ4usV (overleg | bijdragen | bloks) - Graag een blokkade voor KlaasZ4usV ivm het herhaaldelijk overtreden van de tegen hem geldende ArbCom-uitspraken. Het betreft allereerst het herhaaldelijk overtreden van in de uitspraak van 30 september 2017 genoemde: (Het is KlaasZ4usV niet toegestaan) Deel te nemen aan discussies op overlegpagina's die niet direct op de inhoud van de encyclopedie van toepassing zijn. Hier, hier en hier begint (nota bene) KlaasZ4usV gesprekken op OP's; gesprekken die niets te maken hebben met de inhoud van de encyclopedie. Ten tweede, afgezien van het feit dat het KlaasZ4usV überhaupt niet is toegestaan dergelijke bijdragen te leveren, blijkt uit de inhoud van twee berichten direct waarom dit hem niet is toegestaan. De ArbCom zei op 1 juli 2016 immers De Commissie roept KlaasZ4usV op het over een kam scheren van groepen andere gebruikers en scherpe beschuldigingen die niet ondersteund worden met links en goede argumenten voortaan geheel achterwege te laten, en zich te richten op de inhoud van de encyclopedie. Deze oproep mag gezien worden als een ernstige waarschuwing. En verder: Indien KlaasZ4usV in de toekomst opnieuw negatieve, niet constructieve opmerkingen plaatst, kan (...) een blokkade (...) worden opgelegd. (NB op de plek van de puntjes was eerst sprake van een maximum blokkadeduur, deze is in een latere uitspraak afgeschaft.). In deze bijdrage begint KlaasZ4usV wederom met het uiten van scherpe beschuldigingen die niet ondersteund worden met links en goede argumenten en in deze bijdrage (ook op een OP) voegt hij naast beschuldigingen ook een persoonlijke aanval toe (ongefundeerde beschuldiging van cyberstalking). Aan wie een uitspraak als Ik zit al 44 jaar in het ICT-vak en dan denken sommige broekies hier mij nog de les kunnen lezen, uit te foeteren of af te blaffen, hopende dat ik met de staart tussen de benen af ga druipen gericht is, is mij onbekend. Constructief van aard of verheffend kunnen we het allemaal echter niet noemen. Aangezien de persoonlijke aanval van cyberstalking tegen mij gericht is, kies ik er niet voor om KlaasZ4usV in al deze zaken zelf te blokkeren omdat ik mij gezien de persoonlijke aanval als moderator betrokken acht. Bij de beoordeling van de blokkadeduur graag rekening houden met het feit dat KlaasZ4usV voor beide soort overtredingen al diverse malen eerder geblokkeerd is geweest en dat hij o.a. door collega's Ciell en MoiraMoira (en mijzelf) al gewezen is op/gewaarschuwd is voor de onwenselijkheid van deze bijdragen. Ecritures (overleg) 10 aug 2018 12:27 (CEST)

8 minuten later
Blokkade aangevraagd (Kopie van Klaas' OP inmiddels gearchiveerd)

KlaasZ4usV, gezien je herhaaldelijke bewerkingen op OP's (bijdragen die ingaan tegen de door jou opgelegde ArbCom-uitspraak), maar vooral vanwege de persoonlijke aanval van cyberstalking tegen mij met de toevoeging 'van bepaalde mensen die iets tegen mij lijken te hebben' die je hier uitspreekt en vanwege het over een kam scheren van groepen andere gebruikers en scherpe beschuldigingen die niet ondersteund worden met links en goede argumenten in dezelfde bijdrage (Ik zit al 44 jaar in het ICT-vak en dan denken sommige broekies hier mij nog de les kunnen lezen, uit te foeteren of af te blaffen, hopende dat ik met de staart tussen de benen af ga druipen.), heb ik op RegBlok een blokkade voor je aangevraagd. Ecritures (overleg) 10 aug 2018 12:35 (CEST)

Dank je wel, beste Ecritures. Heb ik je naam genoemd in verband met cyberstalking? Zo ja, kun je dat bewijzen? Als ik over "broekies" spreek gaat dat zeker niet over jou, maar over sommige jongens en heren hier. Nee, ik noem absoluut geen namen; juist om ook maar de schijn van een persoonlijke aanval uit de weg te ruimen. Weet je trouwens dat je er eerst uit moet zien te komen met de "gedaagde" alvorens bij collegabeheerders/ArbCom aan de bel te trekken?  Klaas `Z4␟` V:  10 aug 2018 13:22 (CEST)
Die zogenaamde voorwaarde zie ik nergens genoemd in de uitspraak. BoH (overleg) 10 aug 2018 16:29 (CEST)
Welke 'zogenoemde voorwaarde' zie je niet? Dan probeer ik je beter te verwijzen. Ecritures (overleg) 10 aug 2018 16:39 (CEST)
De voorwaarde van Klaas: Weet je trouwens dat je er eerst uit moet zien te komen met de "gedaagde" alvorens bij collegabeheerders/ArbCom aan de bel te trekken? Deze zie ik nergens. BoH (overleg) 10 aug 2018 17:39 (CEST)
Ik weet natuurlijk niet met zekerheid waar KlaasZ4usV op doelt; het zou kunnen zijn dat hij verwijst naar artikel 5.2 van de AC-reglementen (Bij een conflict moeten beide partijen nagaan of ze er zelf uit kunnen komen). Dat geldt echter voor het inbrengen van een zaak bij de AC; niet op Regblok. (Daarbij is hij al meerdere keren door meerdere moderatoren gewaarschuwd) Aangezien de genoemde bijdrages van KlaasZ4usV wel (meerdere) overtredingen van een AC-zaak zijn, is het volgens AC-reglementen artikel 5.12 (Iedereen is eraan gehouden dat de beslissing wordt uitgevoerd, dat wil zeggen dat alle moderatoren eraan gehouden zijn eventuele blokkades of deblokkades uit te voeren.) wel heel eenvoudig wat hier besloten dient te worden. De geldende uitspraak geeft aan dat de blokkadeduur bij een overtreding minimaal 1 week moet zijn (Bij overtreding van de uitspraak dient een blokkade van minimaal een week te worden opgelegd.): gezien het feit dat hier meerdere delen van de uitspraak meerdere malen worden overtreden én er zeer ernstige beschuldigingen worden geuit, lijkt een blokkadeduur van (minstens) twee weken mij zeker gewenst. Ecritures (overleg) 10 aug 2018 18:10 (CEST)
Dat lijkt mij ook. BoH (overleg) 10 aug 2018 18:47 (CEST)
Ik heb Klaas gisteren gewaarschuwd dat hij het op het randje speelde, omdat ik op 2 pagina's overleg zag dat niet over artikelen ging: als ik zijn bijdragen zoals hier door Ecritures benoemd specifiek naast de Arbcom uitspraken leg, is echter een blokkade mi gerechtvaardigd. Wel of geen cyberstalking, hij mag geen vage beschuldigingen doen die niet ondersteund worden door links. Bij een ander lossen we dit met praten op, maar bij Klaas haalt dat helaas niks uit. Steun dus, voor een blokkade. Ciell 10 aug 2018 23:09 (CEST)
Ik mag wel reageren als het specifiek over mezelf gaat. Overigens is een vermoeden uiten m.i. nog geen beschuldiging. Het is eerder andersom: collega Ecritures nam e.e.a. helaas (te?) persoonlijk op en heeft samen met Ciell en BoH mij vervolgens beschuldigd van een overtreding, de randen opzoeken of de mazen te vinden. Ik ben er nu achtergekomen dat zij hoogstwaarschijnlijk een van mijn 75 volgers is, maar met welke intentie? Kennelijk is zij netzomin te overtuigen van (on)gelijk dan ik. Er hebben nu al vier collega's deelgenomen, van wie minimaal 1 mod. Wellicht een kopje naar beneden? Klaas `Z4␟` V:  11 aug 2018 08:19 (CEST)
 • Uitgevoerd Uitgevoerd. Alle door Ecritures genoemde links zijn duidelijke overtredingen van de uitspraak. Het waarom het overtredingen zijn is hierboven al uitgebreid gemotiveerd door de indiener en derden, dus daar heb ik weinig aan toe te voegen. Wat de blokkadeduur betreft: ik heb de keuze uit 1 of 2 weken. Omdat het (i) om meerdere overtredingen richting (ii) meerdere gebruikers gaat en (iii) KlaasZ4usV hierboven duidelijk maakt nog steeds niet in te zien waarom zijn bewerkingen tegen de uitspraak in gaan, heb ik voor twee weken gekozen. CaAl (overleg) 11 aug 2018 08:37 (CEST)

Tiroler Party Duo[bewerken]

Paul Bedson 2[bewerken]

 • Paul Bedson 2 (overleg | bijdragen | bloks) - Maakt er geen geheim van een sokpop te zijn van Paul Bedson, die globaal geblokkeerd is. Wikiwerner (overleg) 12 aug 2018 13:11 (CEST)
  • Even verduidelijking gevraagd: wat is de door jou voorgestelde blokkade-reden? Ecritures (overleg) 12 aug 2018 13:26 (CEST)
   • Ontduiking van een global lock, toch? Wikiwerner (overleg) 12 aug 2018 14:03 (CEST)
    • Maar hij is op de nl:wiki niet geblokkeerd (gedeblokkeerd n.a.v. uitspraak van AC). Ik denk dat hij dan hier niet voor het gebruik van een sokpop geblokkeerd kan worden. Maar als ik het fout heb, laat ik het graag aan mede-moderatoren. Ecritures (overleg) 12 aug 2018 14:07 (CEST)
     • Het idee van een global lock is juist dat iemand op geen enkel Wikimedia-project meer kan inloggen zonder dat die persoon eerst op elk individueel project geblokkeerd moet worden. Als zo'n persoon vervolgens toch onder een andere naam mag blijven bewerken op de projecten waar hij niet OT geblokkeerd is ondergraaft dat toch de ratio van de global lock? Het met sokpoppen ontduiken van een blokkade is sokpopmisbruik. Een global lock is een blokkade. Die wordt hier ontdoken. Ergo, sokpopmisbruik. De uitspraak van de arbitragecommissie doet daaraan niets af. Jeroen N (overleg) 12 aug 2018 14:25 (CEST)
      • Hij is lokaal niet geblokkeerd, dus is het lokaal geen sokpopmisbruik, maar globaal wel. Ik heb daarom zojuist op Meta een lock verzoek voor zijn sokpop account ingediend. Mbch331 (Overleg) 12 aug 2018 14:49 (CEST)
 • Zonder verder een mening te willen geven. Zowel Wikimerner als Mbch331 hebben op meta een verzoek tot het locken van het account ingediend. Natuur12 (overleg) 12 aug 2018 14:49 (CEST)
Heb mijn verzoek al weer ingetrokken. Dubbel verzoek is niet nodig. Mbch331 (Overleg) 12 aug 2018 14:51 (CEST)
We kunnen inderdaad beter eerst mijn verzoek op Meta afwachten. Wikiwerner (overleg) 12 aug 2018 15:04 (CEST)
Moeten we iemand die dit soort teksten bezigt tegen een van onze meest gewaardeerde collega's werkelijk nog een minuut langer hier toelaten? Laat maar komen dat blok. Peter b (overleg) 12 aug 2018 22:51 (CEST)
Is het dan niet waar wat ik schrijf Peter? Zijn Paul Brussel, Brimz en Gouwenaar dan niet gewoon ordinair aan het cyberpesten? Pent Ymnes niet OP na OP vol met geklaag over het vermeend wangedrag van mij? En waarom moet van jouw iedereen weg behalve jij? Om je geweldige prestatie in de hoofdruimte soms? Die botachtige dingetjes over stationnetjes die je van andere wiki's plukt en hier neerpleurt? Maar ik krijg me toch een idee Peter! Als jij nou eens een andere webstek uitzocht om je ontzettende rothumeur verder op uit te leven! Of leef het op je vrouw of hond uit zo, maar niet hier meer graag! Paul Bedson 2 (overleg) 13 aug 2018 02:23 (CEST)
Opmerking Opmerking: Paul Bedson 2 is inmiddels globaal vergrendeld, en nu zitten we met Paul Bedson 3 (overleg | bijdragen | bloks). Ik zie geen enkele reden om deze accounts niet (tevens) lokaal te blokkeren. Jeroen N (overleg) 13 aug 2018 16:28 (CEST)
Nr. 3 in ieder geval toegevoegd aan het verzoek van Wikiwerner op meta. –bdijkstra (overleg) 13 aug 2018 16:49 (CEST)
Ik had al een nieuw verzoek gedaan. Maar we blijven natuurlijk bezig als hij gewoon nieuwe accounts kan blijven aanmaken. Jeroen N (overleg) 13 aug 2018 16:52 (CEST)
Als we lokaal een account blokkeren, zijn er ook vinkjes voor het voorkomen voor dit soort ongein, ik vraag me af waarom stewards dat niet ook doen. –bdijkstra (overleg) 13 aug 2018 17:02 (CEST)
Heb daar gevraagd of dat tot de mogelijkheden behoort. Jeroen N (overleg) 13 aug 2018 17:06 (CEST)
Ik heb de zaak aan Arbcom voorgelegd [1], ik wil voorstellen dit verzoek naar afgehandeld te verplaatsen en het aan de wijze leden van Arbcom verder over te laten. Overigens is een Meta lock onreglementair in dit en vorige geval, een Global lock is immers niet persoonlijk, en het gebruik van sokken is hier toegestaan, Geef me anders even de link waar dat anders in staat. Groet, Paul Bedson 3 (overleg) 13 aug 2018 17:10 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Gebruiker is inmiddels globaal gelockt. En het ontduiken van een globale lock is ook sokpopmisbruik. Een lock wil zeggen dat je niet meer mag bewerken op welk Wikimedia project dan ook, ongeacht of je lokaal geblokeerd bent of niet. De ArbCom kan hier verder niets aan doen, aangezien die alleen bevoegdheden hebben op nlwiki en niet globaal. Klachten over locks kunnen via de Stewards afgehandeld worden. Mbch331 (Overleg) 13 aug 2018 18:12 (CEST)

Paul Bedson 5[bewerken]

Zekernietvanlebbeke[bewerken]

Piotrpavel[bewerken]

 • Piotrpavel (overleg | bijdragen | bloks) - gebruiker heeft zojuist al drie keer een verwijdersjabloon weggehaald van het artikel Neutraal standpunt. FNAS (overleg) 12 aug 2018 09:35 (CEST)
  • Heeft dat artikel wel bestaansrecht? Volgens mij moet dit gewoon een doorverwijzing naar het lemma Objectiviteit worden. Zaak opgelost. Hier moet niemand voor geblokkeerd worden. J.G.G. (overleg) 12 aug 2018 09:41 (CEST)
   • Probeer eerst eens te overleggen met de gebruiker (en dan bedoel ik niet in de bewerkingssamenvatting). Mbch331 (Overleg) 12 aug 2018 09:54 (CEST)
 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Geen verdere actie nodig. MatthijsWiki (overleg) 16 aug 2018 08:03 (CEST)

Devo58[bewerken]

Devo58 (overleg | bijdragen | bloks) - ongewenste gebruikersnaam: zie DEVO '58. Wikiwerner (overleg) 16 aug 2018 17:43 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd door MoiraMoira. –bdijkstra (overleg) 16 aug 2018 18:14 (CEST)

Driehonderd[bewerken]

Driehonderd (overleg | bijdragen | bloks) - De allereerste bewerkingen na aflopen van de blokkade doen er alle blijk van geven dat Driehonderd hier niet is om de encyclopedie op te bouwen, maar vooral om medegebruikers af te branden. Omdat deze gebruiker al eerder is geblokkeerd geweest wegens het op de man spelen, nu opnieuw een blokkadeaanvraag wegens het opnieuw op de man te spelen - Brimz (overleg) 15 aug 2018 21:56 (CEST)

Pssst, een ArbCom-zaak heeft net als TBS een langduriger effect. Edoderoo (overleg) 15 aug 2018 22:11 (CEST)
Ik neem er akte van dat het Brimz overduidelijk niet kan schelen of gebruikers valse beschuldigingen plaatsen. Erg veelzeggend. #selectieveverontwaardiging 300. Opgelet, deze gebruiker is geen sektelid en kan zelfstandig en kritisch denken. (overleg) 15 aug 2018 22:12 (CEST)
Gebruiker Driehonderd was tot gisteren voor een periode van 3 maanden geblokkeerd voor de zoveelse persoonlijke aanval en gaat daarmee intussen weer mee door (zie PA in deze edit). Wellicht helpt een blok van 6 maanden wel en anders kan wellicht volgend jaar een OT blok worden opgelegd. - Robotje (overleg) 15 aug 2018 23:03 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - geblokkeerd door Freaky Fries. - Robotje (overleg) 16 aug 2018 20:31 (CEST)

Edoderoo (3)[bewerken]

Edoderoo (overleg | bijdragen | bloks) - man die zonder fonder flinter bewijs laster verkoopt. Dat soort kereltjes ben je als encyclopedie liever kwijt dan rijk.

Dit is dus niet ok 300. Opgelet, deze gebruiker is geen sektelid en kan zelfstandig en kritisch denken. (overleg) 15 aug 2018 21:46 (CEST)

Een blok aanvragen omdat begin juni Edoderoo zich afvroeg of er sprake was van blokontduiking? Meer dan twee maanden later! Lijkt me geen goed idee. - Robotje (overleg) 15 aug 2018 22:04 (CEST)
Vroeger kon niet... 300. Opgelet, deze gebruiker is geen sektelid en kan zelfstandig en kritisch denken. (overleg) 15 aug 2018 22:10 (CEST)
Eerder heeft hij het niet kunnen aanvragen. En blijkbaar mag je van Driehonderd je niets hardop afvragen. Dat hij zich er zo over opwindt, zegt me al genoeg. Edoderoo (overleg) 15 aug 2018 22:11 (CEST)
Beter laat dan nooit, zeggen ze toch vaak? - Richard kiwi Overleg 15 aug 2018 22:24 (CEST)
Tien over tien 's-avonds, is dat laat? Edoderoo (overleg) 16 aug 2018 07:07 (CEST)
Die paar uurtjes hadden niet meer uitgemaakt, aangezien het over iets in juni ging. Het jaartal staat er niet bij :-) - Richard kiwi Overleg 16 aug 2018 20:55 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Twee vragen en een conditionele stelling is geen laster. Iemand van 1m84 een kereltje noemen, dat lijkt nog meer op laster. –bdijkstra (overleg) 16 aug 2018 21:13 (CEST)

Rob Student aan Huis[bewerken]

Rob Student aan Huis (overleg | bijdragen | bloks) - Bevat organisatienaam. Encycloon (overleg) 16 aug 2018 15:46 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - gebruikersnaam is gewijzigd en blokkade is dus niet nodig. Dqfn13 (overleg) 16 aug 2018 21:18 (CEST)

Roland90[bewerken]

Roland90 (overleg | bijdragen | bloks) Een iv: blijft ondanks herhaalde uitleg correcte informatie op de pagina Mark Omvlee verwijderen. Bezemploeg (overleg) 18 aug 2018 01:53 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd onbepaalde tijd. Kattenkruid (overleg) 18 aug 2018 02:42 (CEST)
Geen ingelogde vandaal, maar Mark Omvlee zelf, dat geeft hij in zijn samenvattingen ook een aantal maal aan. Of de informatie correct is, is niet te controleren zonder bronnen, en het artikel is vooralsnog bronloos. Ik denk dat we hier te snel "vandaal" roepen. Edoderoo (overleg) 18 aug 2018 21:33 (CEST)
Net als een vandaal maakt hij persistent ongewenste bewerkingen en net als een vandaal stelt hij zichzelf boven de regels. Als hij beterschap belooft kan hij eventueel gedeblokkeerd worden. –bdijkstra (overleg) 18 aug 2018 21:45 (CEST)
Volgens mij is Roland90 de enige die zich hier aan WP:BLP houdt. Het verwijderen van bronloos materiaal over een levend persoon is niet ongewenst. Jeroen N (overleg) 18 aug 2018 23:42 (CEST)

Henk van Haandel[bewerken]

Henk van Haandel (overleg | bijdragen | bloks) Henk van Haandel - Ik probeer spaarzaam te zijn met verzoeken om te blokkeren. Maar Henk van Haandel overschrijdt met deze bijdrage een grens van wat imo op Wikipedia acceptabel is. Hij geeft geen zakelijke kritiek, maar typeert Paul Brussel al in zijn eerste zin als een beruchte vandaal. Vervolgens beschuldigt hij Paul Brussel ervan een artikel te hebben laten verdwijnen. Vorig jaar gebruikte hij hiervoor de uiterst beladen term nacht en nevel (zie hier). Er is hem toen al uitgelegd dat het artikel werd verwijderd door Wikiklaas na een reguliere bespreekronde. Paul Brussel had het artikel zelfs niet genomineerd. Ondanks die uitleg heeft hij zijn valse beschuldiging nooit ingetrokken, sterker hij blijft deze beschuldiging zelfs herhalen (link, link), waarbij hij nu nog een stap verder gaat door Paul Brussel op grond van zijn valse en niet terechte beschuldiging een beruchte vandaal te noemen. Dit is wmb volstrekt onacceptabel. Gouwenaar (overleg) 18 aug 2018 12:39 (CEST)

Uiteraard Steun Steun - deze kenschetsen en mij wegzetten als "beruchte vandaal" zijn volstrekt onaanvaardbaar en blokwaardig. Paul Brussel (overleg) 18 aug 2018 15:55 (CEST)
Steun Steun Iemand bestempelen als "beruchte vandaal" , "ziekzoeker" en "Bij mijn weten doet hij nooit iets positiefs of constructiefs" is een brug te ver. Laster is een zware persoonlijke aanval. Rode raaf (overleg) 18 aug 2018 17:37 (CEST)
 • Uitgevoerd Uitgevoerd - blok 1 week wegens PA. Of dit laster, smaad of eenvoudige belediging is laat ik over aan juristen, maar deze bewering geeft geen pas - Magere Hein (overleg) 18 aug 2018 18:10 (CEST)
  • Wel vreemd, als iemand mij ingelogde vandaal noemt, was dit voor Magere Hein geen reden voor blokkade, maar beruchte vandaal is blijkbaar wel een persoonlijke aanval. Neemt Magere Hein zichzelf nog serieus? Akadunzio (overleg) 18 aug 2018 21:43 (CEST)