Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt een eventuele discussie na het nemen van de beslissing verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek - niet in het kopje! - {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Deschonegoot[bewerken]

Deschonegoot (overleg | bijdragen | bloks) - Reclame-account, misbruikt voor het aanmaken van het artikel Dakgootpreventie. Erik Wannee (overleg) 24 nov 2015 07:41 (CET)

De NAK (Emmeloord)[bewerken]

De NAK (Emmeloord) (overleg | bijdragen | bloks) Ongewenst is bedrijfsnaam. Vr groet Saschaporsche (overleg) 24 nov 2015 15:00 (CET)

Gebruiker lijkt overgegaan te zijn op het bedrijfs-ip, dus blokkade kan. Ik voer niet uit omdat ik inmiddels betrokken ben bij het overleg. Dqfn13 (overleg) 24 nov 2015 15:09 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 24 nov 2015 15:18 (CET)

Gebruiker:Marrakech[bewerken]

Verzoek om Marrakech (overleg | bijdragen | bloks) enige tijd te blokkeren om de volgende redenen:

 1. Voor het voeren van een edit war met Waerth en ondergetekende op Gebruiker:Ellywa/kletskopjes. Marrakech heeft een toevoeging van mij die hem niet beviel gerevert zonder eerst in overleg te gaan daarover. In totaal heeft Marrakech 5x gerevert, Gebruiker:Waerth heeft 3x gevert en is nu geblokkeerd omdat hij Marrakech 2x een trol noemde. Ikzelf heb de gewraakte passage geplaatst, heb 1x de revert van Marrakech gevert en heb tenslotte de verwijzing op de kletskopjes naar Marrakech en Graaf Stadler, die mij beiden veelvuldig dwarszitten, verwijderd.
 2. Marrakech verdient tevens blokkade voor het verzieken van de sfeer hier. Daar zijn talloze voorbeelden van.
 3. Ten derde heeft Marrakech gisteren 3 reverts uitgevoerd van door mij toegevoegde tekst op het artikel Tijdelijke brug, dat hijzelf tevens op de "verbeterlijst" heeft gezet. Door zijn reverts belemmert hij mij in mijn inspanningen om het artikel serieus te verbeteren.

Elly (overleg) 24 nov 2015 18:22 (CET)

Ik haak al af als de indiener van een blokkadeverzoek aangeeft zelf in een bewerkingsconflict te zijn met degene die geblokkeerd dient te worden. Als er een conflict is tussen drie personen, maak je mij niet wijs dat alleen Marrakech de boosdoener zijn. Wat mij betreft dient dit verzoek hierom niet uitgevoerd te worden; als een collega-moderator daar anders over denkt, zie ik dat vanzelf. JurriaanH (overleg) 24 nov 2015 18:28 (CET)
Graag even beter lezen. Ik ben niet in een edit-war geraakt. Ik probeer (a) artikel te verbeteren, hetgeen mij belemmert wordt en (b) heb iets teruggedraaid wat M zonder overleg had weggehaald. Dat is geen bewerkingsconflict (je bedoelt denk ik een edit war) Elly (overleg) 24 nov 2015 18:31 (CET)
Ik kan prima lezen. Ik stel ook vast dat je in je reactie op mijn bericht wederom een verhulde omschrijving geeft van een bewerkingsconflict. Een bewerkingsconflict staat overigens in mijn wereld gelijk aan een edit war. Het lijkt me evident dat ik niet doel op het per ongeluk gelijktijdig opslaan. JurriaanH (overleg) 24 nov 2015 18:42 (CET)
Sorry dat ik dat schreef, ik heb het doorgehaald. Ik vat zelf een edit war letterlijk op, 5 reverts in 24 uur (of soortgelijke definitie, kan hem niet zo gauw vinden). En ik waak ervoor dat ik dat zelf niet ga doen. Jij interpreteert het anders begrijp ik nu. Elly (overleg) 25 nov 2015 10:38 (CET)
Je moet maar durven. Zie voor de discussie over het artikel Tijdelijke brug onder meer de beoordelingspagina. Elly heeft er een handje van om bronloze en dus niet verifieerbare bijdragen aan artikelen te leveren en haalt alles uit de kast, inclusief dus dit blokverzoek, om degenen die het wagen daarop kritiek te leveren in diskrediet te brengen. Zie wat reverten betreft ook dit gezellige onderonsje tussen Elly en Waerth. Marrakech Marrakech (overleg) 24 nov 2015 18:33 (CET)
(bwc's) @ JurriaanH:Dat is natuurlijk altijd tricky. Ik weet zeker dat Marrakech zelf geen fan is van het leerstuk "waar twee vechten hebben twee schuld". Bovendien, hoe los je een (dreigende) bewerkingsoorlog op? Een van de manieren is toch de assistentie van mods inroepen?
In ieder geval is het lang niet de eerste keer dat ik Marrakech in een bewerkingsoorlog verzeilt zie. Marrakech, ik ben benieuwd naar jouw ideeën om je participatie in bewerkingsoorlogen te verminderen. Josq (overleg) 24 nov 2015 18:35 (CET)
Ik laat me niet uitschelden, hoe ludiek dat volgens de uitschelder ook is. De edit war op Tijdelijke brug kan ik mezelf aanrekenen, maar ik zou het weinig billijk vinden als ik daar nou nog, nu de stofwolken zijn gaan liggen, een blokkade voor zou krijgen. En het zou al even onbillijk zijn als degene die mij persoonlijk aanvalt en zelf vrolijk meedoet aan de edit wars dan vrijuit gaat. Marrakech (overleg) 24 nov 2015 18:54 (CET)
Wearth is geblokkeerd omdat hij doorging met het uitschelden van een medegebruiker nadat Mathonius hem gewaarschuwd had. Wearth had derhalve redelijkerwijs kunnen vermoeden dat hij geblokkeerd zou worden indien hij toch door zou gaan met het onheus bejegenen van medegebruikers. Ellywa geeft hier een onzorgvuldige en onjuiste weergave van wat er gebeurt is en dat is jammer. Ik ga ervan uit dat dit niet expres is gebeurt maar laakbaar is het wel. Bij het indienen van een blokverzoek mag men verwachten dat er extra zorgvuldig gehandeld wordt.
Dat Marrakech meerdere malen een laaghartige persoonlijke aanval verwijdert kan hem nauwelijks kwalijk genomen worden. Marrakech handelde namelijk in lijn met de richtlijn geen persoonlijke aanvallen. Deze richtlijn stelt het volgende:
"Alle vormen van schuttingtaal mogen door elke voorbijganger direct teruggedraaid worden, met uitzondering van die in het artikel schuttingtaal zelf, of die welke in andere taalkundige artikelen aantoonbaar relevant zijn."
Mijn inziens valt iemand uitmaken voor trol hier ook onder. Het enige wat Marrakech verweten zou kunnen worden is dat hij in plaats van te reverten een blokverzoek in had kunnen dienen tegen zowel Wearth en Ellywa. Marrakech kiest hier niet voor wat eigenlijk ook als iets positiefs gezien kan worden want blokkades zijn geen koekjes. Dan is er nog het punt dat Marrakech vaker de sfeer verziekt, dit wordt niet hard gemaakt.
Het enige wat er overblijft is de bewerkingsoorlog op Tijdelijke brug. Dat was gisteren en een blokkade is geen straf. Nu nog blokkeren daarvoor heeft niks meer te maken met het beschermen van de encyclopedie maar meer met het monddood maken van kritische gebruikers. Dat kan de bedoeling niet zijn. Daarnaast heeft Marrakech hierboven de hand al in eigen boezem gestoken en het zou mooi zijn wanneer Ellywa een soortgelijk gebaar wilt maken.
Josq stelt dat dit niet de eerste bewerkingsoorlog is. Dat kan zo wezen maar er wordt niet of onvoldoende aangetoond dat het aantal bewerkingsoorlogen buitenproportioneel is. Daarnaast is dit een vraagstuk wat men niet met een blokkade oplost en valt derhalve buiten de scope van deze verzoekpagina. Misschien dat Josq eb Marrakech daarover in gesprek kunnen gaan maar dat staat los van de vraag of er hier en nu een dusdanige dreiging voor de encyclopedie is dat de blokkadeknop erbij gepakt moet worden.
Conclusie: verzoek Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Ik wil wel Ellywa verzoeken om inhoudelijk op gegeven kritiek in te gaan zonder andere gebruikers uit te schelden. Ook de sneer richting JuriaanH (Graag even beter lezen.) is op z'n minst ongepast te noemen. Natuur12 (overleg) 24 nov 2015 19:10 (CET)

compleet verzoek, afwegingen, discussie en kanttekeningen verplaatst naar overlegpagina

Graaf Statler (2)[bewerken]

De Arbitragecommissie heeft van Graaf Statler het dringende verzoek gekregen zijn account, met inbegrip van de eigen overlegpagina, te blokkeren totdat de Arbitragecommissie een uitspraak heeft gedaan in de door hem ingediende zaak. De arbitragecommissie heeft besloten dit verzoek in te willigen en verzoekt een moderator om Graaf Statler een blokkade voor onbepaalde duur op te leggen, welke opgeheven kan worden door de uitspraak van de Arbitragecommissie in de onderhavige zaak. De Arbitragecommissie, Namens deze, RonnieV (overleg) 25 nov 2015 10:12 (CET)

compleet verzoek met discussie verplaatst naar overlegpagina

Pienruske[bewerken]

Pienruske (overleg | bijdragen | bloks) - Na de expliciete "laatste waarschuwing" ging het de volgende dag weer door op Middeleeuwse literatuur en Honden. Dat is wel al vijf dagen geleden, maar als ik zie hoeveel nieuwe gebruikers er toch nog steeds zijn die niet gecontroleerd worden, ben ik bang dat er nog meer geklieder komt wat iedereen zal ontgaan. Bekijk en beoordeel zelf maar even. ErikvanB (overleg) 25 nov 2015 19:32 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, deze ingelogde vandaal was al te lang gewaarschuwd; Er was geen enkele intentie tot zinvol bijdragen, dus OT-blok. Dank voor het melden. Atsje (overleg) 25 nov 2015 19:45 (CET)

Akadunzio[bewerken]

Akadunzio (overleg | bijdragen | bloks) - nadrukkelijke overtreding van een Arbcomuitspraak. Ik kaart dit aan omdat dit ergerlijk aandacht vragen is voor de eigen grieven terwijl die in het geheel niet aan de orde behoren te zijn bij de voorafgaande kwestie, die overigens al lastig genoeg is. Josq (overleg) 26 nov 2015 01:16 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd. Inderdaad, hier is niets anders van te maken dan een duidelijk schending van de uitspraak. Blokkade 1 maand conform de uitspraak. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 26 nov 2015 01:26 (CET)

Decostakrant[bewerken]

Decostakrant (overleg | bijdragen | bloks) Dit account heeft enkel een bewerking opgeslagen op Wikipedia:Misbruikfilter/Foutieve meldingen, nadat er herhaaldelijke waarschuwingen waren gekomen dat de naam van het beoogde artikel te zeer overeenkomt met de gebruikersnaam. Ik heb de gebruiker geadviseerd om een andere gebruikersnaam te kiezen, die niet in strijd is met Wikipedia:Gebruikersnaam. Kan iemand een zacht blok opleggen, zodat er geen andere bewerkingen met dit account gedaan kunnen worden? Alvast bedankt, RonnieV (overleg) 27 nov 2015 01:31 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - softblok gegeven en mededeling gedaan op OP. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 27 nov 2015 01:36 (CET)

Lolhoofdxd[bewerken]

Lolhoofdxd (overleg | bijdragen | bloks) - Behoeft hopelijk geen verder informatie. Ingelogde vandaal. Wiki13 overleg 29 nov 2015 18:31 (CET)

Inekelive[bewerken]

JFV Nijmegen[bewerken]

JFV Nijmegen (overleg | bijdragen | bloks) - vereniging. Nietanoniem (overleg) 1 dec 2015 10:23 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, buiten gebruik genomen. Atsje (overleg) 1 dec 2015 10:31 (CET)

TrackJack.eu[bewerken]

TrackJack.eu (overleg | bijdragen | bloks) - bedrijfs-/productnaam. Nietanoniem (overleg) 1 dec 2015 10:16 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, buiten gebruik genomen. Atsje (overleg) 1 dec 2015 10:32 (CET)

Tycho25[bewerken]

Tycho25 (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal - Kleuske (overleg) 1 dec 2015 12:33 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd. OT; 1 dec 2015 12:39 (CET)

Crossborder Limburg[bewerken]

Crossborder Limburg (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame+copyvio - Kleuske (overleg) 1 dec 2015 12:49 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - Buiten gebruik genomen. Dqfn13 (overleg) 1 dec 2015 13:10 (CET)

NetwerkAcademie[bewerken]

NetwerkAcademie (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame op GP - Kleuske (overleg) 1 dec 2015 14:20 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, buiten gebruik genomen. Atsje (overleg) 1 dec 2015 14:24 (CET)

Verstopping.nl[bewerken]

Verstopping.nl (overleg | bijdragen | bloks) bedrijfsnaam. Nietanoniem (overleg) 1 dec 2015 22:35 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, softblock en meteen ook reclametekst op gebruikerspagina verwijderd. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 1 dec 2015 22:48 (CET)