Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt een eventuele discussie na het nemen van de beslissing verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek - niet in het kopje! - {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

CaseGreenfield[bewerken]

CaseGreenfield (overleg | bijdragen | bloks) - OG - Iooryz (overleg) 11 feb 2016 16:28 (CET)

Het komt op mij eerder over als de naam van een auteur, zeker als ik het verwijderde artikel er op nasla. Dqfn13 (overleg) 11 feb 2016 17:15 (CET)

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

LeeGer[bewerken]

LeeGer (overleg | bijdragen | bloks) Het artikel over Hubert Gerhard is sinds de bemoeienis van (voor een deel) onjuiste aanpassingen door Bart Versieck in de aandacht gekomen, waardoor een aantal gebruikers het nodig vond om een reeks van volslagen onnodige bewerkingen op het artikel door te voeren. Ik heb het allemaal maar laten gaan en de uiteindelijk gemaakte fouten in het artikel hersteld. Ook werd de esthetiek van dit artikel verminderd, wat ik hersteld heb en wat verder nog verbeterd werd door Sjoerddebruin: het ging om de galerij (die hij herstelde) en de vermelding van Den Bosch in plaats van 's-Hertogenbosch (waardoor het op één regel past in de infobox) en ik om die reden weer teruggezet heb. Verder heb ik het allemaal laten zitten. 'Den Bosch' stond dus in het artikel toen ik het schreef (WP:BTNI beschermt de oorspronkelijke schrijver voor zulke onzin) en Den Bosch is trouwens zo ongeveer even gangbaar in het Nederlands als 's-Hertogenbosch, met 5000 vermeldingen op Wikipedia. LeeGer kaapt nu het artikel door Den Bosch steeds maar weer om te zetten naar 's-Hertogenbosch. Ik ben het overleg met hem aangegaan op zijn overlegpagina, en heb gevraagd met bronnen te komen dat alléén 's-Hertogenbosch juist Nederlands is. Ik heb hem ook gewezen op WP:BTNI, maar daar doet hij desondanks niets mee. Ik heb hem gevraagd bronnen te geven waaruit blijkt dat het hoe dan ook 's-Hertogenbosch moet zijn. Gisteren heeft hij zijn overlegpagina leeggemaakt, als symbool dat hij zich niet door argumenten wil laten overtuigen. Ik heb hem gisteren ervoor al aangekondigd dat wanneer hij met een bewerkingsoorlog door blijft gaan, ik geen andere actie meer weet dan actie tegen hemzelf te ondernemen. Er blijf mij niets anders over. Het lijkt zo'n klein ding, maar het is wel zo frustrerend dat wanneer je hier gewoon maar artikelen schrijft, je niet gewoon met rust gelaten wordt. Er was al volstrekt niets met het artikel mis. Maar nu gaat LeeGer alle perken te buiten. Let wel: ik ben hier alleen om artikelen te schrijven! In principe maakt mij Den Bosch of 's-Hertogenbosch niet uit. Maar als dat even beter in de infobox past, moet een hardliner mij om principeredenen het schrijven niet onmogelijk maken. Het is volstrekt belachelijk dat hij mij hier op Wikipedia de corebusiness totaal onmogelijk maakt, want dat is nog het ergste! Mijn aanklacht en dringende verzoek: ik wil dat zijn laatste revert in de bewerkingsoorlog teruggedraaid wordt en hij voor een tijd geblokkeerd wordt op Wikipedia. Het gaat erom dat het hier een plek is om artikelen te schrijven, niet om wat anders dan ook. Ymnes (overleg) 30 jan 2016 22:42 (CET)

Ymnes draait de zaken altijd graag om. Het is Ymnes zelf die zich gedraagt als een tiran en het artikel kaapt (ik citeer:"het artikel is van mijn hand, en ik bepaal de smaak") en Ymnes draait dan ook alles terug wat hem of haar niet bevalt. Steeds onder het valse voorwendsel "BTNI". Enige criterium daarbij is de smaak van Ymnes. Of het verbeteringen zijn doet er voor Ymnes niet toe. Net zo min of hij/zij daarmee bewust onjuiste informatie terugzet. Zolang het er maar esthetisch uitziet. Een galerij heb ik me verder geheel niet mee bemoeid. Ik maak wel bezwaar tegen wat Ymnes "overleg" noemt. Ymnes gaat graag uit van kwade wil en wat hij/zij overleg noemt, bestaat dan ook voornamelijk uit dreigementen, ad hominemopmerkingen en ongefundeerde beschuldigingen. Ik heb Ymnes na enkele pogingen hem e.e.a. uit te leggen, dan ook duidelijk gemaakt dat ik op die wijze niet verder wens te overleggen. Indien hij op normale wijze kan overleggen (zonder beschuldigingen, zonder ad hominemopmerkingen en zonder dreigementen) dan is hij uiteraard weer van harte welkom op mijn overleg. De oorzaak van dit alles was overigens deze wijziging waarbij ik een link naar een doorverwijzing verbeterde naar een link naar het juiste artikel. Geen BTNI, hoe graag Ymnes dat ook zou willen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 30 jan 2016 23:03 (CET)
Ik draai niets om en ik vind de kwalificering "tiran" alleen al een blok waard. Dat is een persoonlijke aanval die wel zó gemeen is. Voor meningsverschillen over smaak (waarover niet te twisten valt) is WP:BTNI bedacht (zodat er niet meer getwist wordt). Nog zoiets (ook een verkeerde weergave van de feiten): ik heb op zijn overlegpagina gevraagd om bronnen/bewijs en niet om vertrouwen op zij blauwe ogen. Dat vertalen in 'uitgaan van kwade wil' is opnieuw een persoonlijke aanval. Willen overleggen heeft niets te maken met uitgaan van kwade wil. Ad hominem? Dat is niet waar en hij roept het alleen maar om zichzelf goed te praten. Terwijl ik de ene naar de andere PA van hem om mijn oren krijg (PA=Ad hominem) Nog zoiets: is het een dreigement dat ik zijn bewerking weer terugdraai wanneer ik geen bronnen/bewijs krijg voor zijn statement dat het niets anders dan 's-Hertogenbosch moet zijn? Nee dat is geen dreigement, maar een ultieme poging om te komen tot inhoudelijk overleg in plaats zijn hakken in het zand. Zijn zogenaamde uitnodiging om weer terug te komen op zijn overlegpagina, slaat dan ook nergens op, want hij verwijdert het wanneer het inhoudelijk wordt. Zijn laatste revert vertelt eerlijker hoe hij erover denkt, "Ik buig niet" zegt hij. Ik mag toch zelf nog bewerken op een artikel dat ik heb gestart. Den Bosch of 's-Hertogenbosch, waar slaat "ik buig niet' op! Die twee namen zijn gelijk en als ik dat in een door mijzelf gestart artikel wil terugzetten dan moet ik dat kunnen doen. Zijn WP:PUNT slaat nergens op. Na al die extra persoonlijke aanvallen, graag een zo lang mogelijk blokkeren, want hier hebben ook anderen last van. Ymnes (overleg) 30 jan 2016 23:30 (CET)
Wederom draait Ymnes hier de zaken om. Ymnes vraagt niet, Ymnes eist. Ymnes eist bewijs. Daarbij gaan daar onjuiste beschuldigingen aan vooraf over bewerkingsoorlogen en BTNI overtredingen. Was Ymnes mij daar op een normale wijze komen vragen hoe e.e.a. zat met die naam, dan was ik uiteraard bereid geweest uitleg te geven en e.e.a. op te zoeken. Gezien Ymnes beschuldigingen en vijandige houding heb ik die uitleg beperkt gehouden. Vervolgens uit Ymnes nare dreigementen:"Omdat je blijkbaar geen bron hebt waaruit blijkt dat je gelijk hebt, draai ik het morgen terug. Heb jij morgen geen bron geleverd en draai je mij dan terug, dan neem ik maatregelen tegen je persoonlijk." Vooral dan neem ik maatregelen tegen je persoonlijk. vind ik zeer kwalijk. Ik ben niet bang uitgevallen, en werk hier vrij anoniem dus mijn adres is waarschijnlijk niet bekend, maar dan nog zijn dit zeer nare bewoordingen. Iedereen zal dan ook begrijpen waarom ik Ymnes beschuldig van het uitgaan van kwade wil. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 31 jan 2016 00:07 (CET)
Hier had alleen Ymnes last van doordat Ymnes dit soort problemen naar zich toetrekt. Tot het moment dat Ymnes het op Regblok besloot te gaan uitvechten. Toen kreeg iedereen er last van. EvilFreD (overleg) 30 jan 2016 23:34 (CET)
De enige link die ik zie is een link naar een pagina waar een bewerkingsoorlog plaats vindt over een bepaalde benaming; de overlegpagina van dit artikel is nog leeg. Als er nog elders een conflict is tussen deze gebruikers dan hoor ik het graag. Als het echt alleen om dit artikel en de bewerkingsoorlog daar gaat lijkt mij een blokkade momenteel niet de juiste stap. De juiste stap lijkt me wel om het overleg op de overlegpagina van het artikel te starten en eventueel andere gebruikers hun mening te vragen via WP:OG. Daar zal consensus gevonden moeten worden, dat kan niet afgedwongen worden door een blokkade. Ik ben dus tegen een blokkade. MatthijsWiki (overleg) 30 jan 2016 23:41 (CET)
LeeGer wil niet wil overleggen, hij wil allen Den Bosch naar 's-Hertogenbosch omzetten en zegt dat hij daarvoor niet buigt. Ik zie nu ook dat LeeGer over mij zegt "Net zo min of hij/zij daarmee bewust onjuiste informatie terugzet," wat helemaal niet klopt en hij zomaar verzint om mij in een kwaad daglicht te zetten. Waar? Maar werkelijk waar heb ik onjuiste informatie teruggezet. Nergens! Dit verzint hij alleen maar om zich uit deze situatie te redden, dit is opnieuw een persoonlijke aanval. Wordt een schrijver hier nog beschermd?! Ymnes (overleg) 30 jan 2016 23:52 (CET)
Wat je blijkbaar ontgaat, is dat LeeGer het overleg gisteren torpedeerde en vandaag weer verder ging met zijn bewerkingsoorlog. Ymnes (overleg) 30 jan 2016 23:56 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd hier hoeft zich geen commissie der vijf wijzen over te buigen al hebben beide gebruikers het wel gepresteerd om mijn film te verstoren met dit gedoe. Een doodzonde. Als we een top tien van meest kansloze BWO's zouden hebben had deze er zeker ingestaan. Sjoerd heeft de pagina inmiddels beveiligd in de versie van Leeger. Ik zie geen zwaarwegende argumenten om zijn besluit te ondermijnen. Dan blijft er over een hoop kinderachtig gedoe van beide kanten. Het zou fijn zijn wanneer Leeger auteurs niet verveelt met pietluttigheden en het zou fijn zijn wanneer Ymnes zich niet druk zou maken om pietluttigheden. Met het risico dat ik op wat uitschuiftenen ga staan: Serieus, grow up want dit is niveau kleuterklas ten top. Natuur12 (overleg) 31 jan 2016 00:12 (CET)
En al die leugens en persoonlijke aanvallen moet ik ook maar op de koop toenemen, zodat hij zich er al trappend onderuit praat. Leger moet inderdaad ophouden auteurs te vervelen. 5000 maal staat Den Bosch op Wikipedia, met z'n getrol, pa's en vandalisme. Ymnes (overleg) 31 jan 2016 00:17 (CET)
Zie hierboven, alles wat ik over je gezegd heb onderbouwd met links naar jouw bewerkingen en citaten van jouw eigen bewoordingen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 31 jan 2016 00:29 (CET)
Je hebt vooral niets onderbouwd: Den Bosch = 's-Hertogenbosch en daar begon jij een bewerkingsoorlog over terwijl er nog 5000 maal Den Bosch op Wikipedia staat. Gebruik je hoofd liever. Ymnes (overleg) 31 jan 2016 00:35 (CET)
Ymnes, al wat ik deed was een link van een doorverwijzing repareren naar een link naar het juiste artikel. Die bewerkingsoorlog is voor jouw rekening. Die onderbouwing had je gewoon kunnen vragen, op een normale manier, dan was er ook niets aan de hand geweest. En als je bereid bent om in het vervolg op een normale fatsoenlijke wijze overleg te voeren, dan ben ik daar altijd toe bereid. Zoals ik je nu al een keer of vijf heb uitgelegd. Maar met onzinnige beschuldigingen, bedreigen en andere narigheid bereik je bij mij inderdaad niets. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 31 jan 2016 01:26 (CET)
De zwarte pot die de vermoordde onschuld speelt kan maar beter niet mijn tweede film verpesten. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Natuur12 (overleg) 31 jan 2016 01:34 (CET)
Ik heb geen mening over wie hier nou het meest gelijk heeft (zowel met De Bosch als 's Hertogenbosch lijkt me niets mis), maar ik hoop niet dat Ymnes dit commentaar serieus meent. Dan heeft hij werkelijk totaal niets begrepen van de basisprincipes van Wikipedia. De Wikischim (overleg) 31 jan 2016 10:30 (CET)
Natuurlijk meen ik dat. Het is niet de bedoeling dat met het voorbij komen van elke passant een artikel steeds weer naar de volgende smaak wordt aangepast. Het mag wel, maar wanneer de oorspronkelijke schrijver dat een verslechtering vindt, kan die het gewoon terugdraaien. Ymnes (overleg) 31 jan 2016 10:58 (CET)
Nee. Niemand heeft hier het alleenrecht op een artikel, of je nu zelf de eerste versie hebt geschreven of niet. Al is zaken naar eigen smaak aanpassen natuurlijk iets wat altijd beter eerst besproken kan worden. De Wikischim (overleg) 31 jan 2016 11:04 (CET)
Je hebt zelf niets van BTNI begrepen. Ymnes (overleg) 31 jan 2016 11:14 (CET)
Volgens mij schreef ik hierboven toch echt zowel met De Bosch als 's Hertogenbosch lijkt me niets mis. Lees je mijn reacties eigenlijk wel goed voordat je iets terugschrijft? De Wikischim (overleg) 31 jan 2016 11:16 (CET)

Gooischbier[bewerken]

TimeshareStop[bewerken]

DeWekelijkseStandaard[bewerken]

DeWekelijkseStandaard (overleg | bijdragen | bloks) ingelogde vandaal die onzin heeft zitten posten op De Dagelijkse Standaard, vandaar denk ik ook de username. --Brinkie (overleg) 1 feb 2016 16:39 (CET)

 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Overlegpagina van deze persoon bestaat nog niet, laat staan dat hij/zij op zijn/haar wijzigingen aangesproken is. Dat zou wel de eerste stap moeten zijn. Richard 1 feb 2016 17:16 (CET)

LeonardH[bewerken]

LeonardH (overleg | bijdragen | bloks) - blijft grossieren in BTNI schendingen. Op 5 oktober 2014 heeft MichielDMN hem op z'n OP er al op gewezen dat hij een wijziging ongedaan gemaakt had ([1]) met verwijzijng naar WP:BTNI waarbij het ging een serie wijzigingen waarbij de Franse namen voor een Waalse plaatsen door LeonardH was omgezet in de Nederlandse variant. Nog diezelfde dag gaf LeonardH aan intussen kennis te hebben genomen van BTNI.

In maart 2015 liep LeonardH weer tegen de lamp toen hij grootschalig bezig was om Lille in de lopende tekst van allerlei artikelen om te zetten in de Vlaamse variant Rijsel. Ik heb hem daar toen op aangesproken en verzocht om die BTNI-schendingen terug te draaien. Dat het gaat om BTNI-schendingen was overduidelijk omdat in de tekst van BTNI dat voorbeeld letter al stond op het moment dat BTNI door de gemeenschap middels een peiling werd aangenomen.

In juli ging het weer helemaal fout toen hij grootschalig de term chargé d'affaires ging vervangen door zaakgelastigde terwijl die eerste term gewoon al jaren in de Van Dale staat en het volgens BTNI dan niet zomaar vervangen mag worden door een andere term. CaAl heeft LeonardH toen ook al geschreven "BTNI is geen richtlijn die je zomaar even terzijde kan schuiven omdat je het er niet mee eens bent. .. Bij herhaalde overtreding van de richtlijn kan een blokkade volgen. Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen."

In augustus waren er toen al weer opnieuw problemen toen Andries Van den Abeele bezwaar maakte tegen het vervangen van Franse termen naar de Nederlandse in het artikel over Jean-Jacques van Zuylen van Nyevelt. Ook toen is hij erop gewezen dat dit in strijd was met BTNI.

Later die maand ging het weer helemaal mis toen hij bij tientallen artikelen de term 'Emlichheim' vervangen door 'Emmelkamp' waarbij gebruiker De Geo hem op diens OP erop gewezen heeft dat hij dat teruggedraaid had met verwijzing naar BTNI.

In december is LeonardH opeens bezig om grootschalig de graad van een ridderorde te voorzien van hoofdletters waarbij en na een discussie in het Taalcafé is de de conclusie dat de variant die er stond (dus met kleine letters) niet fout was en dus ook niet 'gecorrigeerd' hoeft te worden. Kortom, weer gehandeld in strijd met BTNI.

Later die maand gaat het weer fout bij het artikel over de Marathon van Lille waarbij o.a. gebruiker 82.174.116.230/Vijfendertig met deze edit en 77roel met deze edit Rijsel weer terugzette in Lille zoals dat er ook door de aanmaker als was neergezet. Ook daar weer gehandeld in strijd BTNI.

Eveneens in december deed hij deze edits bij een net aangemaakt artikel waarbij tot twee keer toe Visé werd veranderd in de Vlaamse variant Wezet. Dergelijke wijzigingen had hij in het verleden al veel grotere schaal gedaan (zoals hier, hier, hier en nog veel meer). Als ik dan ga zoeken op de websites van Vlaamse kranten, blijkt dat bijv. bij De Morgen er 700 keer 'Wezet' voorkomt en 391 keer Visé. Bij De Standaard is dat 413 keer Wezet en 186 keer Visé. Kortom, Wezet is wel gebruikelijker dan Visé maar Visé komt toch zo vaak voor in artikelen in die Vlaamse kranten dat het me niet fout lijkt om het endoniem Visé op de Nederlandstalige Wikipedia te gebruiken.

Vorige maand heb ik dat hersteld maar vandaag gaat hij met deze edit gewoon weer verder met het schenden van BTNI. Enkele minuten later volgde deze edit en deze edit waarbij hij Lille verving door Rijsel. Neem dat laatste artikel. Dat gaat over een niet meer bestaand Nederlands bedrijf dat een luchtverbinding onderhield tussen een luchthaven in Nederland met Lille. Als ik in een Nederlandse krant kijk naar het voorkomen van de term Lille of Rijsel wordt in ca. 97% van de gevallen Lille en ca. 3% van de gevallen Rijsel gebruikt (waarbij het bij Rijsel dan ook nog vaak gaat om een restaurant in Amsterdam). In Nederland wordt de term Rijsel bijna nooit gebruikt en toch wil LeonardH in dat artikel over dat niet meer bestaande Nederlands bedrijf Rijsel hebben staan in plaats van Lille die de aanmaker in dat artikel had gezet. Eveneens deze ochtend deze edit waarbij LeonardH o.a. Bettincourt verving door de Vlaamse variant Bettenhoven in een stuk tekst dat Fred Lambert er twee weken geleden aan toevoegde (maar toen dus met 'Bettincourt'). Dat had LeonardH eerder ook al gedaan en was toen al teruggezet met verwijzing naar BTNI, maar hij blijft gewoon doordrammen.

In enkele minuten tijd heeft LeonardH vanmorgen met deze 4 edits dus 4 keer gehandeld in strijd met BTNI. Op overleg reageert hij in principe al enige tijd niet meer dus een nieuw verzoeken om zoiets niet te doen zullen weinig helpen, en deze 4 edits lijken me gezien de voorgeschiedenis een goede reden om hem nu eens te blokkeren. - Robotje (overleg) 1 feb 2016 17:28 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd. LeonardH is hier al regelmatig op aangesproken. 1 dag. Richard 1 feb 2016 18:04 (CET)
Zet de OP ook maar dicht. Deze is uitsluitend opengelaten om de blokkade te bespreken, niet om de geblokkeerde in staat te stellen om tijdens zijn blokkade zijn gal te spuwen over andere gebruikers, en al helemaal niet voor persoonlijke aanvallen. Geblokkeerde werd daar reeds voor verwittigd. EvilFreD (overleg) 1 feb 2016 21:49 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd. Dqfn13 (overleg) 1 feb 2016 22:03 (CET)

Egberstome[bewerken]

Egberstome (overleg | bijdragen | bloks) - Verwijdert alles wat te maken heeft met Dhieraj nagesser en ook eigen dossier-regels. OXYGENE 7-13 (OVE RLEG) 1 feb 2016 21:42 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd - blok onbepaalde tijd. Gebruiker heeft uitsluitend, en ook zonder overleg, teksten weggehaald in plaats van bij te dragen middels discussie of anderszins. Dqfn13 (overleg) 1 feb 2016 22:20 (CET)

Hymercamper[bewerken]

Peter b[bewerken]

 • Peter b (overleg | bijdragen | bloks) - Persoonlijke aanval (twee feitelijk). EvilFreD (overleg) 1 feb 2016 22:15 (CET)
  • jonge jonge, wat ben jij toch een dapper mannetje, een beetje tegenwind en hup daar is EF weer op der regblokpagina. Ga gewoon eens een lemma schrijven of iets anders zinnigs. Peter b (overleg) 1 feb 2016 22:18 (CET)
  • Mijn mening: dit verzoek z.s.m. afwijzen. EvilFreD plaatst zelf geregeld bijdragen die wmb (in potentie) veel meer als PA aangemerkt kunnen wordenIs dit nu ook al een PA? Ik heb, geloof ik, nog nooit gezien dat hij dan ook een blokverzoek voor zichzelf indiende.De Wikischim (overleg) 2 feb 2016 10:54 (CET)
 • Een gefrustreerde reactie n.a.v. een andere blokkade. Aangezien het bij 1 reactie is gebleven en nu hopelijk de frustratie gezakt is; voor nu Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Wel het verzoek aan Peter b om de frustraties niet gelijk te plaatsen maar in plaats daarvan, als er behoefte is om te reageren, dit met inhoudelijke argumenten te doen. MatthijsWiki (overleg) 2 feb 2016 10:59 (CET) P.s. De reactie van Wikischim is verder niet meegenomen want die werd geplaatst terwijl ik met de afhandeling bezig was.

De Sayter BV[bewerken]

De Sayter BV (overleg | bijdragen | bloks) - bedrijfsnaam, og. Nietanoniem (overleg) 2 feb 2016 11:13 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd. Buiten gebruik genomen. Richard 2 feb 2016 11:27 (CET)

Adrziekenhuis[bewerken]

Adrziekenhuis (overleg | bijdragen | bloks) - naam van ziekenhuis, og. Nietanoniem (overleg) 2 feb 2016 14:55 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd. Buiten gebruik genomen. Richard 2 feb 2016 15:12 (CET)

IPv6[bewerken]

Delfste Molen[bewerken]

Helpvoorgoogle (overleg | bijdragen | bloks)[bewerken]

Ik twijfel een beetje. Er is nog geen zinnige letter uit het toetsenbord van deze gebruiker gekomen (alleen kliederen en onzinpagina's), dus een blokkade zou sowieso te rechtvaardigen zijn. Ik vraag me alleen af of dat een 'gewone' blokkade zou moeten zijn of dat deze gebruikersnaam wellicht zelfs ongewenst is en dus helemaal buiten gebruik genomen zou moeten worden. Richard 4 feb 2016 13:24 (CET)

 • Blok onbepaalde tijd gegeven. Gebruiker is een ingelogde vandaal. Dat de naam ongewenst is, maakt in deze niet echt uit, effectief is een softblok namelijk ook een OT, maar dan kan er nog wel bewerkt worden vanaf het IP-adres. Door een blok OT te geven heb ik nu ook het IP tijdelijk dichtgezet. Dqfn13 (overleg) 4 feb 2016 13:40 (CET)
  • Dank je wel. Richard 4 feb 2016 13:54 (CET)

Robert Prummel[bewerken]

Robert Prummel (overleg | bijdragen | bloks) is door Robotje geblokkeerd omdat volgens Robotje Robert gehandeld zou hebben in strijd met een lopende arbcomuitspraak. Zie hier Ik denk dat geen enkele andere gebruiker in de betreffende bewerking van Robert, hij plaatste een wiu-sjabloon op een lemma dat idd zwaar wiu was, enig probleem zou zien, maar klaarblijkelijk ben je vogelvrij als er een arbcomuitspraak naar de letter kan worden uitgevoerd. In mijn ogen is het uitvoeren van arbcom-uitspraken op deze manier een voorbeeld van middelen die erger zijn dan de kwaal. De arbcom beoogde, denk ik, met de uitspraak Robert er van te weerhouden om nieuwe lemma's aan te maken, oftewel, Robert mag geen inhoudelijke bewerkingen doen zo lang de oude problemen niet zijn opgelost. Je kunt van die uitspraak veel vinden (persoonlijk denk ik dat die in strijd is met een van de uitgangspunten van dit project, maar dat is hier niet wat ik aan de orde stel) maar om met die uitspraak iemand te verbieden om gewoon een terechte nominatie te doen? Ik geloof werkelijk niet dat de arbcom dat voor ogen heeft gehad. Als dat wel zo zou zijn dan zou het meer fair zijn om Robert gewoon ot te blokkeren. Voor nu zou ik menen, er was geen overtreding van de uitspraak en om het telraam dat Robotje zal blijven hanteren te dwarsbomen lijkt mij dat deze onterechte blok zsm moet worden opgeheven. Peter b (overleg) 4 feb 2016 23:16 (CET)

 • Voor Voor deblokkade. Eens met Peter b. Ik lees de arbcomuitspraak meer als het werken aan een artikel, een wiu-sjabloon plaatsen (het is een edit in de hoofdnaamruimte, maar wordt door de blokkerende moderator wel erg ruim geïntrepeteerd) vind ik onvoldoende om iemand voor 3 dagen te blokkeren (door de verdubbelingsregel). - Richard KiWi Overleg 4 feb 2016 23:30 (CET)
 • Opmerking Opmerking: zie ook Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Blokkade Robert Prummel 04-02-2016. Mathonius 4 feb 2016 23:59 (CET)
  • Naar de letter is dat verzoek van Robert niet-ontvankelijk, en eerlijk gezegd, iedere mod moet kunnen constateren dat Robotje hier gewoon fout zat, dat kan gecorrigeerd worden. Daar hoeft de arbcom zijn beperkte capaciteit niet voor te gebruiken Peter b (overleg) 5 feb 2016 00:04 (CET)
 • Strikt genomen is de blokkade terecht maar het lijkt mij inderdaad sterk dat de arbcom het zo bedoeld heeft. Maar ik kan niet namens de arbcom spreken, wellicht hebben zij bewust de speelruimte voor Robert extreem kort gehouden. Het lijkt me het beste als de arbcom zelf aangeeft - via de Robert ingediende zaak - of het plakken van een nominatiesjabloon ook verboden is of dat zij met "Robert Prummel mag geen bewerkingen uitvoeren op artikelen in de hoofdnaamruimte[..]" enkel inhoudelijke bewerkingen bedoelt. Een duidelijk antwoord van de arbcom heeft als voordeel dat dat ook in toekomstige gevallen waarbij Robert een sjabloon plakt of spelfout corrigeert als leidraad gehanteerd kan worden; dat geldt niet voor het eventueel terugdraaien van de blokkade. Het verzoek klinkt ook niet als een verzoek waar de arbcom eerst wekenlang over moet overleggen - ik hoop dat zij op zeer korte termijn uitspraak kan doen en wil dit dan ook afwachten. Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd
  • Tja, als je de blokkade strikt genomen terecht vindt dan houdt het op, de arbcom zal strikt genomen haar eigen reglementen moeten volgen en dan mag het verzoek van Robert, artikel 6 lid 3, direct naar de prullenbak en Robotje heeft weer gescoord. Peter b (overleg) 5 feb 2016 09:12 (CET)
   • De arbcom kan zich inderdaad niet uitspreken over de terechtheid van het opgelegde blok, want 3 dagen. De arbcom kan bij de afwijzing echter wel een toelichting geven over hoe strikt de uitspraak gehanteerd dient te worden. Die kan dan gebruikt worden om, eventueel, het blok alsnog op te heffen. Robert had ook gewoon - zoals de bedoeling was van de uitspraak, en waar ook consensus over is dat dat wenselijk is - bezig kunnen zijn met het opknappen van de slordigheden die hij zelf heeft aangebracht; dan was hij nooit tegen het blok aangelopen. Hij wordt nu bijna als onschuldig slachtoffer neergezet; dat is niet terecht: had hij degelijk werk geleverd, was er nooit een uitspraak nodig geweest. CaAl (overleg) 5 feb 2016 09:26 (CET)
    • Sorry CaAl maar dat is toch echt geleuter. Het gaat hier niet om de vraag of de maatregel van de arbcom terecht is, het gaat enkel om de vraag of jouw collega in staat is te beoordelen of de uitspraak is overtreden. Een moderator moet modereren, niet een of andere hobby uitoefenen. Peter b (overleg) 5 feb 2016 09:35 (CET)
     • Daar gaat het wel om. Want als de uitspraak terecht is dan is er een overtreding geweest. Als de uitspraak onduidelijk is en niet zo opgevat hoeft te worden, dan is de moderatoractie nog steeds correct geweest. Stop toch eens met dat gedogen. Want waar leg je de grens? Nietanoniem (overleg) 5 feb 2016 09:49 (CET)
      • In nog geen half uur tijd heeft RP op 28 januari drie verschillende artikelen bewerkt die hij volgens de arbcomuitspraak niet mocht bewerken: [2], [3] en [4]. Zodra hij alle artikelen die op de nalooplijst afgewerkt heeft op een manier zoals beschreven in die uitspraak mag hij weer artikelen bewerken waar hij voor de uitspraak van oktober 2015 nog niet eerder aan gewerkt heeft. De arbcom heeft duidelijk gemaakt dat het aan hem is om zich eerst volledig te focussen op artikelen waar hij eerder aan gewerkt heeft en dan met name van de nalooplijst. Zelf gaf RP aan [5] "Ik kwam het artikel tegen bij het controleren van anonieme wijzigingen en .." Tja, hoe sympathiek ook, het ging bij die drie artikelen dus om artikelen die hij niet voor oktober 2015 bewerkt had en dan mag hij die dus niet bewerken totdat de nalooplijst afgewerkt is. De arbcom heeft bepaald dat als hij artikelen bewerkt die hij niet mag bewerken dat er dan een blok moet volgen. In de uitspraak staat daarover "Bij overtreding van deze maatregelen volgt een blokkade, beginnend bij een blok van 24 uur. .." dus dan is het niet aan de moderatoren om de andere kant op te kijken. - Robotje (overleg) 5 feb 2016 09:53 (CET)

Studio illusie[bewerken]

Studio illusie (overleg | bijdragen | bloks) - og - Iooryz (overleg) 5 feb 2016 10:16 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, buiten gebruik genomen. Richard 5 feb 2016 11:26 (CET)

Press AG Insurance[bewerken]

Press AG Insurance (overleg | bijdragen | bloks) - bedrijfsnaam. Nietanoniem (overleg) 5 feb 2016 14:37 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, buiten gebruik genomen. Atsje (overleg) 5 feb 2016 14:39 (CET)

De Weg van de Franken[bewerken]

De Weg van de Franken (overleg | bijdragen | bloks) - OG (website of merknaam met artikelaanmaak over hetzelfde onderwerp: wandelen). ErikvanB (overleg) 5 feb 2016 21:51 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd, buiten gebruik genomen. Atsje (overleg) 6 feb 2016 00:03 (CET)

Michaelieneswwewaroth[bewerken]

Michaelieneswwewaroth (overleg | bijdragen | bloks) Ingelogde vandaal op Adolf Hitler. Norbert zeescouts (overleg) 7 feb 2016 19:43 (CET)

SASKLIER[bewerken]

Smeriald[bewerken]

 • Smeriald (overleg | bijdragen | bloks). Is in een bewerkingsoorlog verwikkeld op Aanslagen op 11 september 2001. Is ervan overtuigd dat hij, in tegenstelling tot de rest, de waarheid kent. Gevraagde bronnen kan of wil hij niet leveren. Integendeel: hij gebruikt het bronnenargument nu andersom: om een (niet-gestaafde) opmerking van hem te verwijderen, is een bron nodig... Ik ben hier zelf inhoudelijk betrokken, vandaar dat ik een verzoek doe in plaats van de blokkade zelf op te leggen (geen eigen rechter spelen en zo). Richard 8 feb 2016 16:47 (CET)
  Gezien deze reactie is blokkade van deze gebruiker inderdaad beter dan het artikel op slot, zoals ik zojuist voorstelde. Steun dus. Vinvlugt (overleg) 8 feb 2016 16:52 (CET)

Ik wil best een bron plaatsen, jullie kunnen mij dat leren. Smeriald (overleg) 8 feb 2016 16:52 (CET)

Bij Wikipedia:Vandalisme staat
Aanhalingsteken openen

In bredere zin van het woord is ook het volgende gedrag een vorm van vandalisme:

 • Het herhaald en in korte tijd toevoegen en/of verwijderen van steeds dezelfde gegevens zonder te proberen consensus te bereiken op de overlegpagina of naar anderen te luisteren: een bewerkingsoorlog
 • Het stug doorgaan met wijzigen na herhaalde aanmaning door meerdere Wikipedianen het wijzigen te staken


Aanhalingsteken sluiten
Iemand wiens edits in de afgelopen dagen zo vaak door zoveel verschillende gebruikers ongedaan gemaakt zijn, lijkt me zo bezien toe aan een blokkade. - Robotje (overleg) 8 feb 2016 17:00 (CET)
Opmerking Opmerking: Inmiddels heb ik het artikel een beveiliging gegeven. Ik zal me hierdoor onthouden van het uitvoeren van een (mogelijke) blokkade. Wiki13 overleg 8 feb 2016 17:23 (CET)
Drie dagen na dato is een blokkade niet langer op zijn plaats. Ook omdat het artikel beveiligd is, is dit verzoek Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Dqfn13 (overleg) 11 feb 2016 17:12 (CET)