Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt een eventuele discussie na het nemen van de beslissing verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek - niet in het kopje! - {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

LeonardH[bewerken]

Eind september 2014 werd een door LeonardH (overleg | bijdragen | bloks) aangemaakt artikel door Adnergje genomineerd voor verwijdering met blijkbaar nogal wat lappen tekst van de site van de website www.clingendael.nl die niet zomaar mochten worden overgenomen. In eerste instantie gaf hij aan [1] "Sorry, ik dacht dat deze artikelen rechtenvrij waren." LeonardH heeft toen geprobeerd om toestemming te krijgen om het op Wikipedia te mogen plaatsen wat maar dat verzoek werd afgewezen (zie o.a. [2]). Kort daarop werd dat artikel vanwege de auteursrechtenschendingen verwijderd waarna LeonardH een nieuw artikel over dat onderwerp schreef dat blijkbaar wel OK is.

Begin december van dat jaar deed hij deze edit waarbij van dezelfde website hele stukken tekst (bijna) letterlijk werden overgenomen in het artikel 'Benelux Politieke Samenwerking'. LeonardH heeft dat artikel op 22 maart 2017 genomineerd voor verwijdering en ten tijde van verwijdering was dat stuk tekst samen met andere auteursrechtenschendingen nog overduidelijk herkenbaar in het Wikipedia-artikel.

Iets later in december 2014 viel deze edit van LeonardH op waarop dat artikel genomineerd werd voor verwijdering. The Banner heeft toen uitgelegd dat er een sjabloon bestond voor overname van andere Wikipedia's en als dat correct gebruikt wordt is het wel toegestaan om teksten van een anderstalige Wikipedia over te nemen zonder de auteursrechten te schenden. ErikvanB gaf toen met een link aan dat er nog 145 andere artikelen mogelijk een auteursrechtelijk probleem hadden. LeonardH reageerde toen met "Beste The Banner, Hartelijk dank voor de tip. Ik heb het artikel inmiddels overeenkomstig aangepast." en "Beste ErikvanB, Ik kende het sjaboon helemaal niet. Maar vaak heb ik bij de eerste bewerkingen in de samenvatting vermedl wat de bron was. Van de artikelen van jaren geleden weet ik echt niet meer wat de bron is geweest. Ik zal er in de toekomst echter beter opletten. Fijn dat je mij er op gewezen hebt." (zie [3]). Even klikken op die link om te zien om welke 145 artikelen het ging en die alsnog nalopen was blijkbaar te veel gevraagd.

Dan zou je zeggen dat hij toch intussen wel weet wat wel en niet mag m.b.t. overnemen van auteursrechtelijk beschremde teksten. Nog geen 6 maanden later ging het met deze edit al weer verkeerd en zo ging hij wel vaker de mist in. In juni 2016 viel hij opnieuw door de mand toen hij hele lappen tekst van twee sites had gebruikt voor het artikel over 'Joseph Dezitter'. Hierop vroeg Marrakech hem (zie Overleg:Joseph Dezitter) "LeonardH, zomaar hele lappen tekst vrijwel letterlijk en zonder bronvermelding kopiëren is een encyclopedische doodzonde. Doe je dat vaker?" waarop hij doodleuk reageert met "Nee, natuurlijk niet. ... Dit was een eerste keer en heb mij lesje geleerd.".

In juli 2016 valt hij weer door de mand als blijkt dat z'n artikel over 'Kasteel Bempt' hele lappen tekst bevat die letterlijk van elders zijn overgenomen (zie [4]). Marrakech, blijkbaar nog steeds in de veronderstelling dat LeonardH daar nog nooit op gewezen is, schreef hem ".. letterlijk kopiëren kan echt niet. Je zult moeten parafraseren en er een eigen verhaal van moeten maken." waarop LeonardH reageerde met "Beste Marrakech, Je hebt gelijk. Ik ga e.e.a. aanpassen."

Maar ook daarna gaat het keer op keer weer fout waarna Marrakech hem op 13 maart van dit jaar confronteert met een artikel dat hij in december had aangemaakt met opnieuw hele lappen tekst van een andere site. Hij geeft daarop aan [5] "Beste Marrakech, Ik was nog bezig met het herschrijven van de tekst ... Daarna ben ik gewoon vergeten om e.e.a. herschrijven." Na onderzoek door Gouwenaar waren al snel een stuk of 10 soortgelijke artikelen gevonden die hij blijkbaar ook vergeten was om te herschrijven terwijl LeonardH natuurlijk sowieso die tekst in de eerste plaats al niet in het artikel had mogen neerzetten en hij in de loop der tijd toch al heel wat keren eerst vriendelijk en daarna indringender erop gewezen was op het niet mogen schenden van de auteursrechten bij het schrijven van artikelen.

Ondanks herhaald aandringen van meerdere wikipedianen aan LeonardH om te helpen met het vinden van andere artikelen waar hij de auteursrechten geschonden had, deed hij dat af met [6] "Kasteel Vieljaeren en dat andere artikel was ik echt vergeten om te herwerken. Indien jullie echter van mening zijn dat het artikel weg moet ga je gang." Het was toen echter al duidelijk dat het om meer dan 10 artikelen ging die hij in de afgelopen 12 maanden had aangemaakt en wat later op 20 maart[7] "Volgens mij zijn dit wel zń beetje de betreffende artikelen maar indien er nog vindt graag even melden." Op 21 maart gaf Gouwenaar om 13:19 hem op diens OP een link zodat hij kon zien welke artikelen hij allemaal had aangemaakt op die eenvoudig te kunnen gaan nalopen. Ook ik heb toen bij LeonardH op diens OP erop aangedrongen om zelf te helpen met het vinden van eerdere overtredingen. Zo'n acht uur later schreef hij op die pagina: "Uitleggen dat ik gehandeld heb uit goed intenties heeft schijnbaar geen zin. Nogmaals ik heb geen bestand van de artikelen die ik geschreven heb." Dat bestand was ook niet nodig, want Gouwenaar had hem al een link gegeven.

Pas na nog meer herhaald aandringen ging hij, zo te zien voor het eerst zelf eens wat zoeken, en vond hij toch nog wat artikelen die hij gisterochtend nuweg-nomineerde. Maar ook daarna bleek dat slechts een topje van de ijsberg. Intussen zijn vele tientallen door hem aangemaakte artikelen (een stuk of 50) verwijderd vanwege schenden van de auteursrechten. Daarnaast zijn er ook nog eens tientallen door hem aangemaakte artikelen door een of meer andere wikipedianen aangepast omdat de vermelding dat het gaat om een vertaling van een artikel van een andere Wikipedia ontbrak. Ook op dat gebied was er dus sprake van op grote schaal schenden van auteursrechten door LeonardH. En nog steeds is het nalopen van de artikelen aan de gang en komen nieuwe gevallen naar boven.

Samengevat: Al vanaf september 2014 weet LeonardH drommels goed dat een artikel geen lap(pen) tekst mag bevatten die (bijna) letterlijk is overgenomen van een auteursrechtelijk beschermde tekst en als dat toch gebeurt dat het artikel dan verwijderd moet worden en daarna eventueel op de juiste manier herschreven kan worden. Hij heeft in de periode daarna veelvuldig in strijd met de auteursrechten nieuwe artikelen aangemaakt met hele stukken tekst die (bijna) letterlijk waren overgenomen zonder dat dat mocht. Hij is daarbij ook herhaaldelijk tegen de lamp gelopen en als er dan wordt doorgevraagd doet hij het steeds weeer voorkomen alsof het om een eerste/enkele keer gaat dat hij vergeten was een tekst te herschrijven. In plaats van meewerken aan het vinden van andere schendingen door hem van de auteursrechten is hij vooral bezig met het zand in de ogen strooien/misleiden van collega's die doorvragen over andere soortgelijke door hem begane wandaden.

In het verleden zijn er andere wikipedianen geweest die zich op een soortgelijke manier hebben gedragen. Bij Pieter2 resulteerde dat in een blok van 3 maanden (zie [8]). Ook Pieter2 was eerst indringend aangesproken na eerdere auteursrechtenschendingen en was er daarna ook op grote schaal mee doorgegaan. Ook Pieter2 was toen het uitkwam dat hij daarmee op grote schaal was doorgegaan in het begin vooral bezig met tegenwerken, heeft daarna nog enigszins opening van zaken gegeven en weigerde vervolgens toch weer om schoon schip te helpen maken. Qua aantal artikelen en de grootte van nogal wat van die artikelen lijkt me de schendingen van LeonardH ernstiger dan wat Pieter2 deed. Gebruiker Webnetprof kreeg voor 'Herhaalde copyrightschendingen' zelfs een OT blok (zie [9]). Zo te zien zit LeonardH daar tussen in, maar een blok van 3 maanden lijkt me toch wel het minste. - Robotje (overleg) 23 mrt 2017 12:32 (CET)

  • Ik steun dit verzoek: dit kan zo niet doorgaan, een dergelijk lange historie van auteursrechtenschendingen is een ernstige zaak, zeker in combinatie met wat op mij overkomt als een vorm van obstructie bij het herstellen van de ontstane problemen. Omdat ik deze gebruiker recentelijk zelf nog geblokkeerd heb (zij het voor iets anders) en ik op geen enkele manier de indruk wil wekken dat er tussen hem en mij iets persoonlijks speelt, laat ik het opleggen van een blokkade liever aan een collega over. Wutsje 23 mrt 2017 13:19 (CET)
  • Ofschoon ik zelf een fel bestrijder van copyvio ben, steun ik dit verzoek niet, en wel om de volgende redenen. Auteursrechtenschendingen dienen per constatering verwijderd te worden, punt. Of de gebruiker in kwestie geblokkeerd moet worden, hangt af van de bereidwilligheid om de problemen op te lossen op het moment van het blokverzoek en de kans op herhaling (voor zo ver die in te schatten is). Robotje laat, net als bij de toelichting bij een vorig verzoek tot blokkade van dezelfde gebruiker, een belangrijk deel van het verhaal weg, zijn verzoek is wederom tendentieus en hij baseert de wenselijkheid van een blokkade op bijeengeraapte informatie omtrent auteursrechtenschenders uit het verleden. Hier staan diverse nalooplijsten uit het verleden verzameld, waarvan een groot deel werd opgesteld wegens auteursrechtenschendingen. Anders dan Robotje doet uitschijnen, werd het merendeel van de auteursrechtenschendende gebruikers niet geblokkeerd voor auteursrechtenschendingen. Menke wegens sokpopperij, Februari wegens een mêlee aan probleem (waarvan copyvio er één was), Torval wegens het toevoegen van onjuiste informatie, Boekenliefhebber werd niet geblokkeerd, evenals CaseyTaZ, Soenan en Evil berry. De twee die Robotje noemt (Webnetprof en Pieter2) toonden beiden geen enkele bereidheid om de problemen op te lossen. Bij Webnetprof speelde er bovendien nog POV-problematiek mee. Ook anderen, die niet geblokkeerd werden, toonden vaak die bereidheid niet, recentelijk nog CaseyTaZ. Er kan dus geconstateerd worden dat blokkeren van de gebruiker die herhaaldelijk auteursrechtenschendingen pleegde niet de staande praktijk is, zeker niet als de gebruiker in kwestie vóór het blokverzoek reeds de bereidheid toonde om schoon schip te maken. Dat LeonardH die bereidheid wel getoond heeft, is op zijn OP na te lezen. De kans op herhaling acht ik verder niet aannemelijk gemaakt. EvilFreD (overleg) 23 mrt 2017 20:35 (CET)
Neem het voorbeeld CaseyTaz die je Tot twee kier hierboven noemt (maar dan abusievelijk geschreven als CaseyTaZ). Voor zover ik kan zien is hij een keer aangesproken op auteursrechtenschendingen en zijn er daarna van hem geen nieuwe schendingen vastgesteld. Iedereen kan aan Wikipedia gaan deelnemen zonder een cursus of zo, en hij heeft onvoldoende de ernst ingeschat van wat hij deed. LeonardH is destijds in september 2014 geconfronteerd met een auteursrechtenschending en toen is niemand over een blok begonnen. Later dat jaar werd hij voor de tweede keer erop gewezen bij een ander artikel en in de loop der tijd nog meerdere keren omdat hij steeds weer de fout in bleef gaan. Sinds september 2014 ging het ondankstussentijds herhaaldelijk aandringen toch steeds weer fout met vele tientallen (en misschien wel meer dan 100 ) verschillende artikelen met auteursrechtenschendingen van LeonardH. Intussen blijkt dat het niet alleen speelt bij artikelen die LeonardH zelf aangemaakt heeft. Dat is toch een heel ander verhaal dan CaseyTaz waaraan je twee keer hierboven refereerde als vergelijkbaar. - Robotje (overleg) 24 mrt 2017 11:13 (CET)
Ik som hierboven een zowat volledige lijst van auteursrechtenschenders op, in ieder geval van degenen waar een nalooplijst van aangemaakt (ik weet uit mijn hoofd zo snel niet of er nog anderen waren). Van geen van hen heb ik gesteld dat ze vergelijkbaar zijn. Noch met LeonardH, noch met elkaar. Het enige dat ze met elkaar in overeenkomst hebben is dat ze copyvio pleegden. Voor een blokverzoek is het wel zo prettig als je je tot de feiten houdt en geen veronderstellingen doet (was ik nog vergeten te noemen in mijn eerdere reactie). Bovendien wek je er de suggestie mee dat jij de door jou genoemde gevallen ook vergelijkbaar acht, en daarvan heb ik al aangetoond dat dat niet het geval is. Dus je bewijst jezelf er ook geen dienst mee.
Overigens: nu ik naar aanleiding van deze reactie nog eens over dit verzoek nadenk, de blokkade - en zeker de 'strafeis' - vind geen grond in de RVM. Daarin staat tenslotte vermeld dat blokkades van drie maanden of langer niet als eerste sanctie kunnen worden opgelegd, en auteursrechtenschendingen vormen geen van de genoemde uitzonderingen daarop. LeonardH is nog niet eerder geblokkeerd geweest voor auteursrechtenschendingen, dus een blok van drie maanden of langer is uitgesloten. EvilFreD (overleg) 24 mrt 2017 12:25 (CET)
  • Opmerking Opmerking Het probleem met LeonardH is dat hij, ondanks dat hij er meerdere keren nadrukkelijk op is gewezen, doorgegaan is met het plaatsen van copyvio. Toen recent duidelijk werd wat de omvang van het probleem was probeerde hij het probleem aanvankelijk te bagatelliseren (link en link). Van een echte samenwerking om het probleem op te lossen was imo geen sprake. Pas nadat er zoveel gevallen van copyvio waren geconstateerd besloot hij tamelijk massaal de door hem aangemaakte artikelen als nuweg te nomineren. Dat er ook in bestaande artikelen teksten van derden werd geplakt werd niet gemeld. Een bijkomend probleem is, dat deze gebruiker imo over onvoldoende expertise beschikt mbt de middeleeuwse geschiedenis en mbt het vertalen van dit type informatie uit het Duits en het Engels. Dit alles bij elkaar heeft nmm afbreuk gedaan aan de betrouwbaarheid van Wikipedia als een betrouwbare encyclopedie met vrij beschikbare informatie. Gouwenaar (overleg) 24 mrt 2017 12:58 (CET)
Totdat alle auteursrechtenproblemen zijn opgelost blokkeren lijkt me redelijk. LeonardH kan nog via zijn overlegpagina meewerken aan het oplossen van de door hem veroorzaakte problemen. VanBuren (overleg) 24 mrt 2017 13:48 (CET)
Wat ik in dit verzoek vooral mis is welk belang de encyclopedie erbij heeft om LeonardH te blokkeren. Ik zie net als EvilFreD vooral veel verschillen met gebruikers die eerder wegens schending van auteursrechten geblokkeerd zijn geweest, en heb niet de indruk dat LeonardH veel schade kan aanrichten als hij nu niet geblokkeerd wordt. WIKIKLAAS overleg 24 mrt 2017 16:15 (CET)
Een gebruiker met een geschiedenis van herhaalde copyrightschendingen kan de encyclopedie uiteraard veel schade toebrengen, al is het maar vanwege de aandacht die hij vraagt. De vraag lijkt me vooral wat het potentieel is van deze gebruiker: wat kan hij de encyclopedie nog brengen als er wel extra tijd en energie in hem geinvesteerd wordt? - Brya (overleg) 24 mrt 2017 19:11 (CET)
Die vraag kan men bij iedere gebruiker stellen. Aan de orde is hier of een blokkering van LeonardH de encyclopedie zou helpen. WIKIKLAAS overleg 24 mrt 2017 19:22 (CET)
Voor veel gebruikers geldt AGF: bij gebrek aan informatie krijgt een (nieuwe) gebruiker het voordeel van de twijfel. Hier is wel veel informatie (en is er niet veel twijfel). - Brya (overleg) 24 mrt 2017 19:54 (CET)
(Na bwc) LeonardH had het er zelf op zijn OP eerder al over dat hij de indruk kreeg dat er gezocht werd naar een stok om een hond mee te slaan en dat deze gevonden was in de auteursrechtenschendingen. De reactie van Brya komt dat gevoel alleen maar even versterken. Verder heeft niemand er iets aan. EvilFreD (overleg) 24 mrt 2017 19:57 (CET)
Ik heb een poging gedaan om de bewerkingen van deze gebruiker door te nemen en daar werd ik niet vrolijk van. Het potentieel tot betere tijden lijkt beperkt; wat mij betreft is een blokkade een goed middel. - Brya (overleg) 25 mrt 2017 08:09 (CET)
Zullen we ons beperken tot argumentatie die wél berust op geldige blokkeringsredenen? "Brya wordt daar niet vrolijk van" en "het potentieel tot betere tijden" zijn dat niet. EvilFreD (overleg) 25 mrt 2017 10:53 (CET)
Die "geldige blokkeringsredenen" zijn boven al aangevoerd. De vraag die overblijft is wat de koers is die de encyclopedie het meest helpt (dan wel minst schaadt). - Brya (overleg) 25 mrt 2017 13:10 (CET)

Uit de opsomming hierboven maak ik op dat er herhaaldelijk aan LH duidelijk is gemaakt dat er auteursrechten werden geschonden, dat er bij herhaling beterschap werd beloofd met als excuus, "sorry, dat wist ik niet", ondanks eerdere waarschuwingen, en dat nu, wanneer de druk wat opgevoerd wordt, hij opeens overtredingen wel weet te vinden en met nuweg labelt, trumpiaans gaat klagen over stok/hond, en nog geen volledig opening van zaken geeft over eerdere bijdragen. Vat ik het zo goed samen? VanBuren (overleg) 25 mrt 2017 13:22 (CET)

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren[bewerken]

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

RDB26[bewerken]

RDB26 (overleg | bijdragen | bloks) - Herhaald vandalisme Vandenbrink2 (overleg) 16 mrt 2017 18:39 (CET)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd, 1 week. Al vraag ik me ernstig af of we hier niet gewoon met een ingelogde vandaal van doen hebben. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 16 mrt 2017 18:45 (CET)

Deblokkade LeonardH[bewerken]

LeonardH (overleg | bijdragen | bloks) - Gisteren werd LeonardH door Wutsje geblokkeerd voor drie dagen n.a.v. een blokverzoek door Robotje. In het daaropvolgende overleg beargumenteerde ik waarom deze blokkade volgens mij onterecht werd opgelegd. Ik verwees daarbij naar een eerdere discussie waarin ik beargumenteerde waarom een groot deel van de door Wikiwerner teruggedraaide bewerkingen van LeonardH niet teruggedraaid hadden mogen worden. Na afloop van de discussie kon als conclusie getrokken worden dat er geen heldere tegenargumenten ingebracht waren voor mijn uiteenzettingen. Dientengevolge kan men redelijkerwijs niet verwachten dat LeonardH op de hoogte was van enig bezwaar tegen zo'n conclusie. Derhalve was het in ieder geval gerechtvaardigd voor LeonardH om op zijn minst te veronderstellen dat er geen bezwaar zou zijn tegen de bewerkingen die hij deed na afloop van die discussie.

Ik vroeg Wutsje ook om een nadere toelichting op zijn beslissing. Inmiddels is reeds een derde van de blokkade verstreken en ik heb nog altijd geen reactie van Wutsje mogen vernemen. Hij was ook niet meer actief sindsdien, dus wat dat betreft is dat wel logisch, maar ondertussen loopt de blokkade van LeonardH wel gewoon door. Bij deze vraag ik dus naar het oordeel van een andere moderator inzake mijn bezwaren tegen deze blokkade. EvilFreD (overleg) 16 mrt 2017 19:57 (CET)

Kom, kom, EvilFreD, jij had het over de discussie op de OP van LeonardH waarin jij met verwijzing naar de richtlijnen, grondig uiteengezet zou hebben hoe een groot deel van de bewerkingen die onlangs door Wikiwerner werden teruggedraaid niet op basis van BTNI (of een andere richtlijn) hadden mogen worden teruggedraaid. Bij een aanzienlijk deel van de teruggedraaide edits ging het reverts van het door LeonardH veranderen van Bourbourg in Broekburg. Eerst begreep je niet dat Bourbourg in Broekburg veranderen überhaupt een schending van BTNI zou kunnen zijn. Daarop heb ik je uitgelegd met verwijzing naar het Lille/Rijsel voorbeeld dat letterlijk in BTNI staat dat het veranderen van Lille in Rijsel dus zeker niet behoort te worden gedaan want dat staat duidelijk beschreven in BTNI. Ik vroeg je toen "Waarom zou Bourbourg in Broekburg veranderen dan niet in strijd zijn met BTNI?" en toen kwam jij met het argument "Nou, ten eerste omdat het artikel werd aangemaakt als Broekburg. Als dat het enige argument is, dan was wijzigen in Bourburg ook in strijd met BTNI." Dat was je eerste en dus vermoedelijk hoofdargument. Ik heb toen in reactie daarop geschreven: "Het gaat bij BTNI onder andere erom dat we geen eenheidsworst nastreven dus de titel van het artikel is van ondergeschikt belang. Dus ongeacht of het artikel over een Franse stad nu Lille of Rijsel heet, als een wikipediaan in een ander artikel iets toevoegt en daarbij kiest voor Lille of Rijsel dan behoren we die keuze te respecteren." Jou uiteenzetting waarom een deel van die edits van LeonardH geen BTNI zou zijn geweest was volgens jou dus omdat het artikel over Bourbourg werd aangemaakt als Broekburg. Ik heb je toen uitgelegd dat het bij BTNI niet uitmaakt wat de titel van het lemma is als je een term in een ander artikel gebuikt. Nadat een blokverzoek was ingediend door Vdkdaan (zie hier, het was niet mijn blokverzoek zoals EvilFreD hierboven schrijft; in eerste instantie was het een blokverzoek van een ander maar ik heb me er later wel bij aangesloten zodat je het eventueel zou kunnen zien als een gecombineerd blokverzoek) volgde een discussie en toen beweerde EvilFreD "Ondertussen op zijn overlegpagina geen enkel weerwoord op alle argumenten die vóór deze aanpassingen pleiten." (onderstreping door Robotje) Die valse verklaring schreef hij onder het blokverzoek van Vdkdaan en bijna twee dagen later volgde de blokkade. In reactie daarop herhaalde EvilFred doodleuk een soortgelijke stelling "Daarin heb ik, met verwijzing naar de richtlijnen, grondig uiteengezet hoe een groot deel van de bewerkingen die onlangs door Wikiwerner werden teruggedraaid niet op basis van BTNI (of een andere richtlijn) hadden mogen worden teruggedraaid. Daarop is geen weerwoord gekomen, .." En nu komt hij met een deblokkade verzoek waarin hij het heeft over "Na afloop van de discussie kon als conclusie getrokken worden dat er geen heldere tegenargumenten ingebracht waren voor mijn uiteenzettingen." Voor jou zijn er mogelijk geen heldere tegenargumenten gekomen maar die zijn er dus wel geweest. Bovendien werd in het gecombineerde blokverzoek veel meer edits aangevoerd waarbij LeonardH in strijd met BTNI had gehandeld sinds zijn voorgaande blok dan alleen de laatste twee voorbeelden die ik gaf. Die hele rits van BTNI schendingen van de afgelopen maanden en niet alleen van de dagen vlak voor het blokverzoek geven aan dat een blok intussen wel op z'n plaats was. - Robotje (overleg) 16 mrt 2017 22:23 (CET)
Grotere kletskoek dan deze geschiedvervalsing heb ik je nog niet eerder zien vertellen. Hou op alsjeblieft en stop met het verspreiden van leugens. Je verzwijgt gewoon doodleuk dat ik reageerde op de opmerking van de topicstarter inzake de titelwijziging en dat ik dat later ook verduidelijkte, en komt met een stropop aanzetten om de suggestie te wekken dat je mijn argumenten hebt weerlegd. Echt ziekelijk. EvilFreD (overleg) 16 mrt 2017 22:29 (CET)
Hoezo geschiedsvervalsing. In antwoord op mijn vraag "Waarom zou Bourbourg in Broekburg veranderen dan niet in strijd zijn met BTNI?" kwam jij met het argument "Nou, ten eerste omdat het artikel werd aangemaakt als Broekburg. .." en in reactie daarop kwam ik met verwijzing naar het Lille/Rijsel voorbeeld uit BTNI en de toelichting dat de titel van een ander artikel dus niet relevant is of een tekstwijziging in een artikel over een ander onderwerp wel of niet in strijd is met BTNI. Op je argument "Nou, ten eerste omdat het artikel werd aangemaakt als Broekburg. .." is dus wel degelijk een weerwoord gekomen van mij. - Robotje (overleg) 16 mrt 2017 22:51 (CET)
Het is goed met je. EvilFreD (overleg) 16 mrt 2017 23:08 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerdEr is in de afgelopen 3 dagen geen moderator geweest die je verzoek steunde Fred: de blokkade is ondertussen afgelopen. Ik verplaats het verzoek derhalve naar afgehandeld. Ciell 18 mrt 2017 17:58 (CET)

Het heeft met steun niets te maken. Zo kan je ook de conclusie trekken dat afgezien van Robotje niemand bezwaar had tegen die blokkade, ook Vdkdaan en Wutsje niet. Waarschijnlijker is dat geen van de moderators zijn vingers eraan wenste te branden. Dat is toegestaan, zij zijn immers niet verplicht tot handelen. Het goede nieuws is dat een volgende blokkade via de Arbitragecommissie aangevochten kan worden. EvilFreD (overleg) 18 mrt 2017 18:36 (CET)

Gadood[bewerken]

Gadood (overleg | bijdragen | bloks) - IV - Zowel gebruikersnaam als bewerkingen tonen geen enkele intentie tot serieus bijdragen. Vandenbrink2 (overleg) 19 mrt 2017 15:27 (CET)

AROgroup[bewerken]

AROgroup (overleg | bijdragen | bloks) - og - Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 22 mrt 2017 11:17 (CET)

Jochem Tesink[bewerken]

Jochem Tesink (overleg | bijdragen | bloks) IV. OXYGENE 7-13 (OVERLEG) 22 mrt 2017 18:36 (CET)

New Horizons Festival[bewerken]

New Horizons Festival (overleg | bijdragen | bloks) - og - Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 23 mrt 2017 11:42 (CET)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd - Buiten gebruik genomen - Taketa (overleg) 23 mrt 2017 11:45 (CET)

MMDEMARCO[bewerken]

MMDEMARCO (overleg | bijdragen | bloks) De enige bezigheid van deze gebruiker op Wikipedia is het stelselmatig verwijderen van onwelgevallige, met verschillende prima bronnen onderbouwde, feiten van de pagina Myra Koomen. Hier meermaals op aangesproken, voor gewaarschuwd en gecorrigeerd, maar blijft volharden in enkel en alleen dit. Toth (overleg) 20 mrt 2017 23:19 (CET)

  • Voor nu een laatste waarschuwing gegeven. Mocht er toch door worden gegaan zal ik een blokkade opleggen. MatthijsWiki (overleg) 23 mrt 2017 11:57 (CET)

FLapflinderpoep[bewerken]

FLapflinderpoep (overleg | bijdragen | bloks) Ongewenste gebruikersnaam. Slechts 1 bewerking tot nu toe, een vandalistische. Glatisant (overleg) 23 mrt 2017 06:29 (CET)

Iv-Groep[bewerken]

Iv-Groep (overleg | bijdragen | bloks) - OG - naam bedrijf - Pawn logo.png Wwian1 overleg 23 mrt 2017 11:32 (CET)

Florisbanaan[bewerken]

Florisbanaan (overleg | bijdragen | bloks) - IV'tje - Pawn logo.png Wwian1 overleg 24 mrt 2017 13:41 (CET)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd - buiten gebruik genomen door MoiraMoira - Magere Hein (overleg) 24 mrt 2017 17:06 (CET)