Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Gtk-undo-ltr.svg Verzoekpagina voor terugplaatsingen van verwijderde artikelen
Klik hier om direct een verzoek tot terugplaatsing van een artikel te doen (verwijder geen tekst die er reeds staat!)
Zie WP:VP/T
Zie WP:TERUG
Wie van mening is dat een artikel of een afbeelding (dit geldt enkel voor afbeeldingen die vanaf juni 2006 verwijderd zijn) ten onrechte is verwijderd, kan hier een met redenen omkleed verzoek tot terugplaatsing doen. Een moderator kan dan indien nodig nadere toelichting geven en/of beslissen het artikel wel of niet terug te plaatsen. Een verzoek kan een week na afhandeling verwijderd worden, inclusief commentaren en overleg.
Wanneer een verzoek behandeld is, moet het onderaan het kopje Afgehandelde verzoeken worden geplaatst, zodat nieuwe verzoeken steeds gemakkelijk bovenaan te vinden zijn. Plaats uw nieuwe verzoek onderaan andere verzoeken in het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de indiening chronologisch blijft.
Afgehandelde verzoeken mogen na acht dagen naar het archief verplaatst worden.
Gelieve te ondertekenen met vier tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Reeline[bewerken]

De tekst, die na te zijn herplaatst in mijn gebruikersruimte verder is herschreven, is momenteel hier te vinden. Zie verder het overleg dat vorig jaar werd gevoerd onder Overleg gebruiker:De Wikischim/Reeline#Twijfelsjabloon sinds 2011. De meeste vragen die door gebruiker:Josq aldaar werden gesteld, waren reeds door mij beantwoord en waar mogelijk in de tekst verwerkt. Wat betreft Heb je een review of een vergelijkbare publicatie die de stand van zaken in het reelineonderzoek weergeeft, nu we ongeveer 5 jaar verder zijn?; dat is geen uiting van twijfel over de feitelijke inhoud, maar een verzoek om de huidige tekst te actualiseren. De punten die eerder op de OP werden gesteld (daterend van de jaren ervoor) waren ook al eerder in de test verwerkt. Daarmee was er al met al geen enkele serieuze reden meer voor een twijfelsjabloon, dat sowieso al in 2010 werd geplaatst waarna de hele tekst (die deels een vertaling was van EN-WP en deels een samenvatting van de gebruikte bronnen) al drastisch was herschreven. De voornaamste reden dat het twijfelsjabloon al die tijd daarna is blijven staan met uiteindelijke verwijdering van het artikel tot gevolg (nadat het artikel al twee eerdere verwijdernominaties had doorlopen waarbij beide keren een meerderheid op de verwijderlijst voor behouden was), is dat het overleg op de OP nadien vrijwel geheel is stilgevallen.

Mocht iemand het per se nodig vinden, dan kunnen bepaalde passages (zoals cel-celinteractie, wat op de OP te vaag wordt gevonden) alsnog worden aangepast of desnoods verwijderd. Ik zie echter onvoldoende reden om dit artikel als geheel te verwijderen. In mijn eigen gebruikersruimte is het de laatste maanden nog verder herschreven. De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 16:34 (CEST) :Aanvulling: de meest recente verwijdernominatie is hier terug te vinden. De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 22:21 (CEST)

Het artikel is ooit door De Wikischim vertaalt van de Engelstalige Wikipedia, zonder dat hij enige expertise had op het gebied van de moleculaire biologie, en zonder de bijbehorende bronnen te raadplegen. Als gevolg daarvan stond en staat het artikel vol met slagen in de lucht, achter een rookgordijn van onnodig jargon.
Tijdens de verwijdernominatie merkte gebruiker:HyperGaruda zeer terecht het volgende op: Wat m.i. het probleem met dit artikel is, is dat er bijzonder veel stukjes in staan uit de primaire onderzoeksliteratuur. Dit heeft tot gevolg dat je in feite tientallen puzzelstukjes zit te bekijken, zonder de puzzel te kunnen zien en waarvan er ook nog tig stukjes ontbreken. Neem bijvoorbeeld deze willekeurige zin: "Volgens één studie beïnvloeden de plaats en mate van de reeline-expressie de beweging van sympathische preganglionaire neuronen." Punt, einde alinea. Ja en? Waarom is dit zo belangrijk? Wat doet dit dan met fysiologie/pathologie? Een tertiair medium als een encyclopedie zou zich voor haar bronnen juist vooral moeten richten op secundaire literatuur, in deze context reviews. Primaire literatuur is er dan vooral om wat extra gewicht aan het grotere geheel te geven of het een en ander te illustreren.[1] In de bewerkingen die De Wikischim sindsdien heeft gedaan, zie ik niet terug dat er iets concreets met die kritiek is gedaan.
Mijn voornaamste kritiekpunt/vraag is: heeft De Wikischim inmiddels alle literatuur die hij heeft opgevoerd geraadpleegd? Of slechts een kleine fractie daarvan? Een groot deel zit achter betaalmuren... Als hij dat niet gedaan heeft, wie garandeert dan de juistheid en de balans van dit artikel? Josq (overleg) 25 apr 2016 17:09 (CEST)
In het artikel staan meer dan honderd interne verwijzingen naar online raadpleegbare wetenschappelijke publicaties, en de tekst zelf komt in feite neer op een samenvatting daarvan in steeds een of enkele zinnen. Het merendeel van deze publicaties had ik al geraadpleegd tijdens het schrijven van de eerdere versies van de tekst (zonder de bijbehorende bronnen te raadplegen klopt dus niet, in het begin had ik nog niet alle vermelde bronnen geraadpleegd maar dat geldt wel voor de bronnen die er momenteel in staan). Nadien is een deel van de oude tekst ofwel geschrapt, ofwel herschreven. Ik ben momenteel net bezig met het waar nodig verder herschrijven en inkorten zodat straks alleen de inhoud overblijft die rechtstreeks valt te herleiden tot de gelinkte publicaties (het gaat dan met name om de tweede helft van de tekst, waarin de farmaceutische rol van reeline centraal staat) en die geen speculaties (meer) bevat; ik ben dit punt van bezwaar tegemoet gekomen door de meeste zinnen met "mogelijk", "zou kunnen..." te schrappen. Iedereen die dat wil is verder uitgenodigd om aan de hand van de links de huidige tekst nog eens na te lopen. Dat lijkt me een eerste stap op weg naar verder verbeteren van de tekst als geheel. De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 17:32 (CEST)
P.S. De komende dagen zal ik proberen de tekst nog zoveel mogelijk aan te passen. In de tussentijd kan dit verzoek misschien even blijven staan? De Wikischim (overleg) 25 apr 2016 18:26 (CEST)
Tegen Tegen. Het artikel is al de tijd dat het op de Wikischims kladblok verbleef nauwelijks inhoudelijk veranderd. Er zijn her en der wat zinnen herschreven, wat woordjes veranderd en er zijn kleine stukjes tekst weggehaald. Door dit in zo'n 100 edits te doen wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat er flink geschaafd is in het artikel, maar de bezwaren die op de overlegpagina zijn benoemd en die uiteindelijk de reden van verwijdering bleken, zijn niet of nauwelijks aangepakt. M.vr.gr. Brimz (overleg) 25 apr 2016 21:34 (CEST)
Tegen Tegen Eens met Brimz. Zie mijn opmerking van 15 dec jl. na een uitgebreide beoordeling bij TBP [2] (Tevens begrijp ik de agressie van verzoeker, exact vier uur voor onderhavig terugplaatsingsverzoek, nu beter. We kennen onze pappenheimers inmiddels). Aiko 29 apr 2016 13:34 (CEST)
Het twijfelsjabloon dat er was geplaatst had specifiek betrekking op het gedeelte vanaf "Ontdekking" (zie hier), het gedeelte ervoor (de inleiding en de paragraaf "Structuur") is al lang (jaren) geleden herschreven voor zover dat nodig was. Daarom wil ik nu het volgende voorstellen als voorlopige tussenoplossing: alleen de inleiding en de eerste paragraaf "Structuur" worden voor nu herplaatst. Aan de rest van de tekst zal ik de komende tijd in mijn gebruikersruimte nog verder werken, totdat ook die goed genoeg is. Ik zal eerst de eventuele nieuwe input van anderen zoals Josq afwachten en dus niet zelfstandig stukken uit het huidige twijfelgedeelte gaan terugzetten. Kan men hiermee akkoord gaan? De Wikischim (overleg) 1 mei 2016 21:38 (CEST)
Het twijfelsjabloon was geplaatst omdat de schrijver van het artikel geen verstand van het onderwerp heeft [3], en degenen die wel voldoende knowhow hebben om de inhoud te kunnen beoordelen, constateerden dat het op dit moment vrij lastig is om een goed artikel over dit onderwerp te schrijven, en dat een artikel over reeline in de eerste plaats geschreven moet worden op basis van secundaire bronnen en niet op basis primaire bronnen. Ik wil hier nogmaals wijzen op de reactie van collega HyperGaruda [4] en verzoek de geachte dames en heren moderatoren dit stukje tekst zorgvuldig tot zich te nemen en niet in de bekende omkeertrucs van DW te tuinen. En ik vertrouw ten volle op de alomtegenwoordige wijsheid en bescheidenheid van degenen die hier de knopen mogen doorhakken. - Aiko 2 mei 2016 11:26 (CEST)

Apache.be[bewerken]

Verwijderd als reclame. Volgens mij zijn er voldoende argumenten om de pagina te behouden:

 1. Apache.be is het Vlaamse equivalent van de Nederlandse Correspondent.nl, dat wel een lemma heeft.
 2. Andere commerciële kranten (HLN, de tijd, de standaard, ...) hebben ook allemaal terecht een pagina.
 3. Apache heeft bewezen geen ééndagsvlieg te zijn en heeft meermaals met een scoop de andere media gehaald.
 4. De hoofdredacteur was onlangs te gast bij De Zevende Dag als 'media watcher'. Objectief is de VRT niet, maar het geeft wel het belang aan van het apache-initiatief.
 5. De hoofdredacteur Karl van den Broeck heeft al vermelding in Wikipedia.

(MoiraMoira, sorry voor mijn koppigheid, maar ik ben voorvechter van online uitgeven en apache-lezer)– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Drupalaar (overleg · bijdragen)

Ik zal even kort ingaan op genoemde argumenten. Allereerst is het artikel nu verwijderd omdat het al eerder was beoordeeld en dat de nieuwste versie weinig verschilde met de vorige versie. Betreft de andere argumenten:
 1. Bij Correspondent.nl staat meer informatie die de relevantie aantonen en heeft bronnen buiten de eigen website. Daarnaast wordt ieder artikel op zichzelf beoordeeld. Verder wordt het feit dat Apache.be het Vlaamse equivalent van de Nederlandse Correspondent.nl is niet ondersteund door bronnen.
 2. Andere commerciële kranten hebben een stuk geschiedenis en ook andere relevantie die uit dat artikel blijkt. En ook hier geldt dat een artikel zelf wordt beoordeeld en niet gerelateerde onderwerpen.
 3. Of Apache zich heeft bewezen geen ééndagsvlieg te zijn weet ik niet. In het artikel werd dit in ieder geval niet duidelijk.
 4. Wat de hoofdredacteur verder in zijn tijd doet lijkt me ook niet relevant voor dit onderwerp.
 5. Dat de hoofdredacteur hier al een vermelding heeft komt niet (alleen) door diens werkzaamheden als hoofdredacteur.
Kortom, de relevantie moet in het artikel zelf duidelijk worden en dat was hier niet het geval. Ik zie dan ook geen reden om het nu terug te plaatsen. MatthijsWiki (overleg) 29 apr 2016 13:26 (CEST)
Ik begrijp niet welke feiten ik bovenop jaartallen en professionele hoofdredacteur moet aanreiken om relevantie te bewijzen? Misschien de 17K likes van hun facebookpagina? https://www.facebook.com/Apache.be/
Nog ivm relevantie: als Wikipedia newsmonkey wel relevant vindt en Apache niet, zal ik het nooit eens worden met de wikipedia redactie. I rest my case.
Wat is een 'professionele hoofdredacteur'? De laatste versie van het artikel zegt alleen dat het een online, journalistiek platform is, dat in 2009 is gestart en vergeleken wordt (door wie?) met De Correspondent. Dat zegt helemaal niets over de relevantie. Ik heb een blog die even oud is, maar ik zou die hier niet plaatsen. Waar zijn de onafhankelijke bronnen die de positie van dit platform binnen het medialandschap benoemen? Wat heeft het platform bereikt? Wat waren die scoops? Wat is de reikwijdte van de website (bezoekersaantallen)? Ik noem maar wat dingen. Eventueel kun je in je persoonlijke kladblok aan een conceptversie beginnen om deze punten te verwerken. Velocitas(↑) 29 apr 2016 17:59 (CEST)

Figuurlijke betekenis[bewerken]

Als ik het artikel bekijk in het internetarchief, begrijp ik niet goed waarom het is verwijderd [5] Het kan absoluut beter, maar voor verwijderen zie ik geen reden. Daarnaast vervult het lemma een rol in een serie van stijlfiguren en wordt er naar verwezen [6]. Vriendelijk verzoek het terug te zetten, dan kan het voorgelegd worden aan het Taalcafé met het verzoek een of twee zinnen te herschrijven. - Aiko 29 apr 2016 12:38 (CEST)

De nominatie was "ne", maar hij is verwijderd vanwege WIU. Ik ben het met je eens dat dit wel een encyclopedisch onderwerp is. Misschien kan Mbch331 toelichten waarom hij het verwijderd heeft en wat er nog aan gebeuren moet? Ciell 29 apr 2016 21:50 (CEST)
Die verwijdering was bijna een jaar geleden. Ik heb geen idee meer wat toen voor mij de reden was om het artikel te verwijderen. Wel vreemd dat ik het verwijderd heb als WIU, terwijl het een NE nominatie was. Wat mij betreft geen bezwaar tegen terugplaatsing en dan kan Aiko het voorleggen in het taalcafé. Mbch331 (Overleg) 29 apr 2016 21:56 (CEST)
(Na bwc) Door één of twee zinnen te herschrijven, heb je het hele artikel herschreven. Het artikel bestond namelijk uit slechts 2 en een halve zin. De rest bestond uit voorbeelden. De nominator gaf als reden inderdaad op dat het onderwerp NE was, maar ook dat er aan het artikel over dat NE-onderwerp het een en ander schortte. Met andere woorden: hij vond het een wiu-artikel over een NE-onderwerp.
Overigens hebben we al een artikel over beeldspraak, dat in feite over hetzelfde gaat. Naast beeldspraak is figuurlijke betekenis behoorlijk NE. In ieder geval was uit het verwijderde artikel niet duidelijk genoeg af te leiden waarom deze materie over twee artikelen verspreid zou moeten worden behandeld. EvilFreD (overleg) 29 apr 2016 22:00 (CEST)
De twee zinnen (na verbetering) in combinatie met de lijst voorbeelden, zijn samen in principe prima bruikbaar als lemma. - Aiko 30 apr 2016 14:36 (CEST)
Vergeef me, maar daar zie ik niet echt de intentie van uitgaan om er iets van te maken. Het werd juist verwijderd omdat het slechts uit twee zinnen bebestond en voor de rest uit een serie arbitrair gekozen voorbeelden. En de verwijdering om die reden lijkt me terecht. Een artikel bestaat over het algemeen uit meer dan twee zinnen. Verder ga je niet in op mijn andere argumenten en trouwens, als je de brontekst hebt en je wilt die herschrijven, waarom moet het artikel dan eerst teruggeplaatst worden? Je kunt dan toch ook gewoon een nieuw artikel schrijven? Kan je gelijk duidelijk maken waarom we een artikel over figuurlijke betekenis zouden moeten hebben, terwijl we al een artikel over beeldspraak hebben. Ondertussen kan je het artikel op web.archive.org voorleggen in het taalcafé met de vraag wat er eventueel aan verbeterd kan worden om er een acceptabel artikel van te maken, want ook de taalcafégangers kunnen de versie in het internetarchief inzien. Ook daar hoeft het niet per se eerst voor te worden teruggeplaatst. EvilFreD (overleg) 30 apr 2016 15:21 (CEST)
Ik zou niet weten waarom ik je moet vergeven. - Aiko 30 apr 2016 21:54 (CEST)
Ik stel voor dat we dan deze poging tot werkverschaffing van Aiko laten voor wat hij en is en ons weer concentreren op de werkzaamheden die we voor ons zelf kozen. Lijkt me beter dan op commando een flutartikeltje terugplaatsen en opknappen terwijl Aiko zelf met minimale inspanning vrij vlot een veel acceptabeler artikeltje had kunnen schrijven. EvilFreD (overleg) 30 apr 2016 23:24 (CEST)
Beeldspraak en figuurlijke betekenis liggen in elkaars verlengde, maar in wezen betreft het twee op zichzelf staande fenomenen die je elk apart kunt beschrijven. De Wikischim (overleg) 1 mei 2016 22:26 (CEST)
Ik ben voor herplaatsing hiervan. Ik heb het internetarchief even bekeken en nee, het is niet bepaald geweldig en gezien het onderwerp kan het absoluut beter, maar het beetje wat er stond aan informatie was volgens mij wel gewoon correct (ik begrijp dan ook niet goed waarom het wel is verwijderd). In de voorbeelden kan wellicht gesnoeid worden. Een andere mogelijkheid is dezelfde maatstaf houden voor alle artikelen van dit niveau, wat concreet inhoudt dat er nogal veel weg moet. De Wikischim (overleg) 1 mei 2016 22:22 (CEST)

Het artikel terugzetten lijkt mij minder moeite dat het niet terugzetten, so much for werkverschaffing. - Aiko 2 mei 2016 11:08 (CEST)

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Cor van Dijkum[bewerken]

Verwijdering is zonder argumenten, onoordeelkundig en bevoordeeld. Onderzoekers waarnaar Cor van Dijkum verwijst en zij naar hem verwijzen staan wel op Wiki. Meten met twee maten die bovendien oncontroleerbaar en onnavolgbaar zijn. Wie naar de wetenschappelijke publicaties en maatschappelijke prestaties van Cor van Dijkum kijkt kan zich met recht en reden afvragen waarom hij niet van wetenschappelijk en maatschappelijk belang is en vele anderen die wel op Wiki staan wel. Jammer dat op deze wijze de door mij gewaardeerde principes van Wiki worden geschonden. Ik daag de verwijderaar uit met argumenten te komen en mijn vooroordeel dat de verwijdering willekeurig, zonder argumenten en ondeskundig is gebeurd te weerspreken. En ik hoop dat de verwijderaar MoiraMoira niet voortdurend inactief is zoals op zijn pagina steeds is te vinden. Als de nederlandse wiki zo moet functioneren begrijp ik intussen waarom veel gebruikers uitwijken naar buitenlandse wiki's of alternatieven.Winekevandam

Het betrof de herplaatsen van een promotioneel getint bronloos curriculum vitae van een persoon en diens werkzaamheden aan de Universiteit van Amsterdamals universitair medewerker. In 2010 heeft het onderwerp twee weken ter beoordeling van de gemeenschap gestaan en is toen voorgedragen met als motivering van de nominator Niet encyclopedisch relevant. Relevantie niet duidelijk. Geen grote wetenschappelijke of maatschappelijke invloed, er zijn zo veel mensen die aan een universiteit van tijd tot tijd iets publiceren. In 2012 werd een gelijkaardige pagina herplaatst door de account An Roozen (overleg | bijdragen | bloks) en heeft het artikel nogmaals ter beoordeling van de gemeenschap gestaan en is wederom als "curriculum vitae van een man met baan" verwijderd. Nu werd door het Universiteit van Amsterdam-IP 145.18.208.15 (overleg | bijdragen | bloks) recent redelijk identiek herplaatst maar was de persoon in plaats van van beroep methodoloog nu een "vooraanstaand" methodoloog geworden terwijl de tekst weer redelijk hetzelfde was. Omdat dit onderwerp dus al een dubbele evaluatie had gekregen én het zomaar weer was herplaatst volgde dan nu directe verwijdering. Als u dit gevraagd had op mijn overlegpagina had ik uiteraard u deze aanvullende uitleg en toelichting ook kunnen geven. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 mrt 2016 15:22 (CET)
U gaat niet in op mijn argumenten. Cor van Dijkum aan diens werkzaamheden aan de Universiteit van Amsterdam ??(in de tekst stond Universiteit Utrecht) zouden volgens de gemeenschap (??!!) niet meer zijn dan een "curriculum vitae van een man met baan" met "geen grote wetenschappelijke invloed"  ? Als u zulke argumenten gebruikt verwacht ik op zijn minst een vergelijking met diegenen die wel op wiki staan. Hoe kan het dan dat Cor van Dijkum verwijst naar diegenen met blijkbaar wel een grote wetenschappelijke invloed en zij naar hem ? Geen vooraanstaand methodoloog als hij voorzitter was en is van een Nederlands gezelschap van methodologen? Die ook vele wetenschappelijk debatten organiseerde, relevant voor de maatschappij, als eerste bijvoorbeeld over het gebruik van statistiek bij de zaak Lucia de Berk (http://www.nosmo.nl/stator.pdf)? Bent u of de gemeenschap (wie eigenlijk ? Als ik mij niet vergis stappen er ook wel eens mensen teleurgesteld uit die zogenaamde gemeenschap) wel bekend met de publicaties, onderzoek en activiteiten van Cor van Dijkum ? Komen u of leden van die gemeenschap bijvoorbeeld wel eens op Researchgate, waar veel onderzoekers intussen op publiceren en waar Cor van Dijkum beter scoort op controleerbare wetenschappelijke criteria dan 70% van die wetenschappelijke gemeenschap. U baseert zich op een Dubbele evaluatie. Klinkt indrukwekkend, maar is het niet, als het gaat om 'geen argumenten', 'oncontroleerbare argumenten' en/of 'ondeugdelijke argumenten? Meent u nu serieus dat dat een basis voor een kennisgemeenschap die wiki pretendeert te zijn? Het zou jammer zijn als u uw rol van moderator zo zou opvatten.(Winekevandam (overleg) 18 mrt 2016 17:46 (CET))
Excuus voor de fout van werkplaats. Dat heb ik gecorrigeerd. Hierboven heb ik u uitgebreid toelichting gegeven. Een collegamoderator zal nu naar de artikelinhoud kijken en uw verzoek verder afhandelen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 mrt 2016 18:17 (CET)
Cor van Dijkum zelf kan best relevant zijn voor een artikel op Wikipedia. Echter het artikel zoals dat verwijderd is op 14 maart 2016 was geen encyclopedisch artikel. Het was een korte weergave van zijn loopbaan (dat noemen we een CV) en een lijst met publicaties. Geen biografische beschrijving, geen onafhankelijke secundaire bronnen. Het is niet opgebouwd zoals een artikel over een persoon opgebouwd dient te zijn. Vergelijken met andere artikelen doen we niet. Ieder artikel wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Terugplaatsing in de hoofdnaamruimte is geen optie. Eventueel terugplaatsing in de persoonlijke naamruimte van een gebruiker is wel mogelijk, zodat die gebruiker het artikel kan verbeteren. Zodra die verbetering is gedaan, kan op deze pagina een terugplaatsverzoek ingediend worden om het artikel vanuit de persoonlijke naamruimte terug te plaatsen in de hoofdnaamruimte. Mbch331 (Overleg) 18 mrt 2016 18:44 (CET)

OK. Dat gaat de goede kant op. Blijf ik toch nog vertrouwen op wiki. Overigens meen ik mij te herinneren dat er wel een biografische beschrijving bij zat. Maar dat kan gecontroleerd worden en verder ook voldaan worden aan de andere voorwaarden. Het is intussen Pasen. Ik vermoed dat degene die de tekst er op heeft gezet, pas na pasen dit kan doen. Dan zal het wel vervolgd worden. Intussen bedankt voor uw reacties.Winekevandam (overleg) 25 mrt 2016 15:14 (CET)

Er was een kopje Levensloop, maar dat ging puur over zijn werkzaamheden en zijn studie. Dat is niet echt biografisch te noemen. U vraagt om terugplaatsing, het artikel kan dus ook in uw naamruimte geplaatst worden, zodat u er aan kan werken. Dqfn13 (overleg) 25 mrt 2016 17:21 (CET)

Wat echt biografisch is kan je over van mening verschillen. Ik heb daarom een aantal wiki's van andere methodologen bekeken en zie niet echt een verschil met de wijze waarop het was beschreven bij cor van dijkum. En is het beschrijven van iemands werkzaamheden en zijn studie dan niet biografisch ? Voor een sociale wetenschapper lijkt mij dat essentieel. Wordt het dan weer niet meten met twee maten, waarbij de maten onduidelijk en subjectief zijn?! Het artikel is overigens niet door mij geplaatst. De persoon die het wel heeft gedaan zal zich echter ongetwijfeld iets aantrekken van uw adviezen. Dan moet het wel lukken om overeenstemming te bereiken. Winekevandam (overleg) 28 mrt 2016 15:26 (CEST)

Bijzondere gang van zaken hier. U vraagt om een terugplaatsing van een artikel dat door iemand anders was aangemaakt. Vervolgens wordt aangegeven dat het artikel op een tijdelijke locatie (kladblok) geplaatst kan worden om verbeterd te worden. Hierbij geeft u echter aan dat u dan verwacht dat degene die het artikel plaatste het wel zal aanpassen. Als u dus inderdaad niet van plan bent om het artikel verder aan te passen dan heeft het ook geen zin om het op een kladblok te plaatsen. MatthijsWiki (overleg) 29 mrt 2016 08:55 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Dat dus. Natuur12 (overleg) 8 apr 2016 15:30 (CEST)
Zucht en nu kwam de volgende gloednieuwe account langs Eveline van Eerde (overleg | bijdragen | bloks) en plaatste het c.v. opnieuw. Dat begint echt op persoonspromopushing met meer accounts te lijken. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 14 apr 2016 16:27 (CEST)
Tot mijn verbazing werd de door mij aangemaakte pagina onmiddellijk verwijderd. Ondanks een discussie waarin de redelijkheid van de plaatsing werd erkend. Ik heb de pagina overeenkomstig de aanwijzingen aangepast. Dus waarom toch een 'automatische' verwijdering. Graag terugplaatsing. 14 april 2016 16.44 Eveline van EerdeEveline van Eerde (overleg) 14 apr 2016 16:45 (CEST)
Tsja, het staat toch helder hierboven allemaal uitgelegd. Wat wel wat niet wat te doen. En dat is niet met weer een nieuwe account het cv herplaatsen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 14 apr 2016 16:50 (CEST)

Gebruiker Eveline van Eerde, met wie ik contact heb (die de oorspronkelijke plaatser was van de pagina vanuit een ip-nummer) vertelde mij verbaasd over de verwijdering. Zij had de pagina volgens de aanwijzingen veranderd en de opmerking van MatthijsWiki geinterpreteerd dat bij de gewenste verandering het geen zin had om het op een kladbok te zetten, maar rechtstreeks op wiki. De vraag nav de opmerking van MoiraMoira is dan wat dan eigenlijk de procedure moet zijn. Is het gebruikelijk dat een nieuwe pagina eerst op een kladbok (Wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Wel bewerken, maar niet Pagina opslaan?) wordt gezet en dat daarna een moderator de pagina officieel plaatst ?? In ieder geval het dringende verzoek de pagina terug te zetten of heel duidelijk aan te geven wat er aan mankeert en aan te geven hoe de verbeterde versie kan worden gepubliceerd. Zoals eerder aangegeven moet het daarbij wel om argumenten gaan en niet om vooroordelen. Winekevandam (overleg) 16 apr 2016 11:35 (CEST)

Wellicht ten overvloede, -zie ook de eerdere discussies hierover en mijn laatst toegevoegde bijdrage-, vraag ik hier dringend de terugplaatsing aan van de pagina van Cor van Dijkum. Winekevandam (overleg) 16 apr 2016 11:42 (CEST)

Voor de duidelijkheid, mijn opmerking was dat het raar is dat iemand vraagt om een artikel terug te plaatsen; iemand anders aangeeft dat het dan wel eerst verbeterd moet worden (via een kladblok, zie rechtsboven in je scherm tussen 'overleg' en 'voorkeuren'); en dat vervolgens diegene die vroeg om terugplaatsing aangaf er zelf niet verder aan te gaan werken. De conclusie om het dan niet terug te plaatsen leek me dan ook terecht. Mijn opmerking is dan ook volledig verkeerd geïnterpreteerd als men dacht daaruit te kunnen halen dat het wel opnieuw aangemaakt kon worden. MatthijsWiki (overleg) 16 apr 2016 17:10 (CEST)
Beste mevrouw Van Dam, zoals collega Mbch331 hierboven ook al aangaf, is het best mogelijk dat er over dit onderwerp een artikel mogelijk is dat qua relevantie kans van overleven heeft. Juist in twijfelgevallen is het dan wel van belang dat die relevantie ook wordt aangetoond met behulp van betrouwbare, onafhankelijke bronnen. Zolang die ontbreken, vrees ik dat nieuwe pogingen om dit artikel in welke vorm dan ook geplaatst te krijgen, gedoemd zijn te mislukken. Mvg, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 16 apr 2016 17:22 (CEST)

Juist: betrouwbare en onafhankelijke bronnen! Er is een referentie naar de Koninklijke Bibliotheek. Naar de site van de NOSMO methodologen ! Zo kan ik doorgaan met de referentie aan andere bronnen. MAAR vindt u het ook niet wat vreemd dat die twee bronnen niet worden meegenomen in de beoordeling. Terwijl ik, nogmaals, bij andere wel geaccepteerde pagina's zie dat die op grond van die bronnen wel geaccepteerd worden. Op basis waarvan wordt er dan door wie met welke argumenten beslist. Het maakt op mij een bevooroordeelde en willekeurige indruk. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van Wiki. Overigens als u de moeite had genomen had u kunnen constateren dat de engelse wiki wel Cor van Dijkum heeft opgenomen. Graag hoor ik ook daarom waarom u hier het beschouwt als een twijfelgeval. En als u vindt dat zo'n pagina eerst op een kladblok moet komen kan ik Evelien van Eerde vragen dat desnoods te doen. Winekevandam (overleg) 16 apr 2016 17:52 (CEST)

Mevrouw Van Dam, er zijn honderdduizenden wetenschappers. Het behoeft hopelijk geen betoog dat niet elke wetenschapper, hoe verdienstelijk ook, q.q. voor een artikel in een encyclopedie in aanmerking komt (het "man met baan"-argument). Het is aan u om dit argument te weerleggen door aan te tonen dat de persoon in kwestie van bijzondere invloed is geweest of zich anderszins onderscheidt van zijn vele collega's die niet voor een artikel in aanmerking komen. Daarbij doet het er niets ter zake wat u of ik of wie dan ook ergens van vindt, waar het om gaat is dat u het een en ander kunt aantonen aan de hand van betrouwbare, niet-primaire bronnen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan artikelen in (al dan niet wetenschappelijke) publicaties die aan de persoon in kwestie gewijd zijn. Met argumenten van het type "ja maar Pietje heeft ook een artikel" of "op XX.wikipedia.org doen ze er ook niet moeilijk over" kom je er in ieder geval niet. Mvg, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 16 apr 2016 20:03 (CEST)

Beste Ijzeren Jan. U doet uw naam eer aan en wijkt blijkbaar niet voor argumenten. U heeft geen boodschap aan andere XX.wikipedia.org waarbij u notabene suggereert dat zij daar niet moeilijk over doen. U valt dus uw buitenlandse collega's af. Mooie solidariteit. En moet ik dan aannemen de Nederlandse Wiki superieur is?! Ik dacht het niet. Maak dat de kat wijs. Verder is het vervolgens merkwaardig dat ik geen vergelijking mag maken met reeds gepubliceerde pagina's. Vertrouwt u dus ook uw eigen Nederlandse collega's niet? Verder kan ik u echt niet volgen als u aangeeft wat voor u wel telt. Betrouwbare niet-primaire bronnen?. Kunt u even uitleggen wat u daar mee bedoelt? En verheft u nu als criterium dat er een artikel aan hem of haar is gewijd door iemand anders: op de Engelse Wiki misschien ? Heeft u dat criterium overigens voor deze gelegenheid verzonnen? Want, als ik de Nederlandse Wiki raadpleeg over personen kan ik dat echt niet als algemene regel terug vinden. Maar ja, uw doel is alleen maar argumenten te verzinnen om Cor van Dijkum als "een man met een baan" , die volgens de beschrijving van mijn collega Eveline van Eerde van bijzondere invloed is, te weren van Wiki. Vraag is waar u dat vooroordeel vandaan haalt. En of u daarmee maatgevend bent voor de Nederlandse Wiki. Mag ik dat mij afvragen? Vr.gr. Winekevandam (overleg) 18 apr 2016 17:40 (CEST)

Beste mevrouw Van Dam, het schijnt niet tot u te willen doordringen dat ik u alleen een paar tips probeer te geven om het artikel behoudbaar te krijgen. Dat het artikel op WP.EN staat, bewijst op zichzelf niets: het kan zeer wel zijn dat dit artikel, dat door dezelfde persoon is geschreven als het oorspronkelijke artikel uit 2009, op een Wikipedia met meer dan vijf miljoen artikelen gewoon door niemand is opgemerkt, wat mij gezien het feit dat dit artikel sinds de oorspronkelijke versie nooit meer is bewerkt en gemiddeld amper een halve bezoeker per dag heeft, ook allerminst zou verbazen. Daarmee wil ik absoluut niets afdoen aan de kwaliteiten en de mogelijke relevantie van de heer Van Dijkum, ik probeer alleen aan te geven dat het bestaan van een artikel in een andere editie geen enkel criterium is. Hetzelfde geldt mutatis mutandis natuurlijk ook voor artikelen over andere wetenschappers op WP.NL.
Ik ben alleszins een groot voorstander van de opname van wetenschappers op Wikipedia. Ik ben ook best bereid aan te nemen dat de heer Van Dijkum als wetenschapper voor een artikel in aanmerking kan komen. Het is alleen niet aan mij om aan te tonen dat hij niet relevant is, het is aan u om aan te tonen dat hij het wel is. Dat uw collega vindt dat hij van bijzondere invloed is, is mooi, maar het bewijst natuurlijk niets. Waar het om gaat, is dat zowel de in het artikel verstrekte informatie als de encyclopedische relevantie van het onderwerp aantoonbaar moeten zijn. Er worden hier immers aan de lopende band artikelen toegevoegd waarbij mensen uit eigen kennis en ervaringen putten of zelfs regelrechte flauwekul neerpennen, waarvan niet te controleren valt of de informatie wel juist is. Daarom zijn er betrouwbare, gezaghebbende bronnen nodig om het een en ander bewijsbaar te maken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan boeken en artikelen in al dan niet wetenschappelijke tijdschriften die aan het onderwerp gewijd zijn. Als de heer Van Dijkum werkelijk zo belangrijk is als u en uw collega het doen voorkomen, dan moet het toch mogelijk zijn een artikel te schrijven dat op dergelijke bronnen gebaseerd is. Zodra u dat hebt gedaan, zal ik de eerste zijn om uw artikel te verdedigen. Met vriendelijke groet, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 18 apr 2016 18:55 (CEST)

Beste Ijzeren Jan. Ik weet niet of u de bijgevoegde literatuurlijst hebt gezien of zelfs gelezen. Maar het gaat bij Cor van Dijkum om publicaties in zogenaamde Peer Reviewed Journals. Een strenge selectie dus. Verder zullen instellingen als universiteiten, research groepen, etcetera geen conferenties, workshops en studiedagen mogelijk maken en actief ondersteunen als het om flauwekul gaat. Daarnaast geven gerenommeerde uitgevers als Boom niet zomaar boeken uit. Ja. En de pagina's die ik ter vergelijking gebruik zou ik ook niet willen bestempelen als flauwekul. Als wij net eens kunnen worden dat het om serieuze publicaties gaat dan komen wij misschien ergens. Ik houd u aan uw woord. Vriendelijke groet Winekevandam (overleg) 21 apr 2016 16:38 (CEST) Ik heb intussen begrepen dat Eveline van Eerde bezig is, tegen haar zin in, met het klaarmaken van een kladboek versie. Winekevandam (overleg) 28 apr 2016 16:24 (CEST)

de Stookplaats[bewerken]

Dit artikel wat door een nieuwkomer was aangemaakt moest weg i.v.m. "eenzinner over iets zo te lezen niet encyclopedisch relevants". Nu dat is begrijpelijk dat het daarom weg moest, want er stond enkel "de Stookplaats is een creative broedplaats gelegen op Werf35 in Hilversum" en in de infobox stond uitsluitend het jaartal van oprichting de plaats plus een website. Maar van de nieuwkomer is het ook begrijpelijk dat deze nog niet de weg weet waaraan een lemma moet voldoen. Nu, toen is er het nodige aan toegevoegd plus de nodige bronnen erbij om zo de relevantie aan te tonen. Ondanks dit gegeven is het lemma toch verwijderd met de vermelding erbij "Ondanks uitbreiding is er geen informatie te vinden die de relevantie aantoont". Bij zo acties moet ik slikken, daar ik tientallen lemmata zie staan met daarin een enkele regel en dan ook nog in betreffende lemmata te zien staan "een beginnetje". Kijk je vervolgens in de geschiedenis, blijken dergelijke lemmata er al jaren te staan (dat kan dus allemaal kenbaar), en komt men hieraan dat dit lemma niet relevant is? Graag zie ik dit lemma teruggeplaatst worden, daar er voor de uitbreiding maar één reactie was met de opmerking "Een broedplaats waarvan de E-waarde niet wordt duidelijk gemaakt"? Want nadat het lemma was uitbreiding heeft niemand zich erbij gevoegd op de Te beoordelen pagina die ook vond dat het lemma weg moest. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 19 apr 2016 00:00 (CEST)

Voor de afhandelend moderator, ik heb dit artikel beoordeeld. In de versie die ik heb beoordeeld stond een doelstelling, de mogelijkheden die worden geboden en nog een doelstelling (een epicentrum in Hilversum te maken voor de culturele sector). Maar of dat doel gehaald wordt, wat de plaats is van de Stookplaats binnen de culturele sector, de impact op de (culturele) maatschappij in Hilversum e.d. komt niet naar voren. Daarnaast staan er geen onafhankelijke bronnen in het artikel waaruit ik dit kon halen. Vandaar dus mijn conclusie: Ondanks uitbreiding is er geen informatie te vinden die de relevantie aantoont. MatthijsWiki (overleg) 19 apr 2016 07:54 (CEST)
Ook voor de afhandelend moderator, Waarom ik moet slikken is het feit het geen ik hierboven reeds heb genoemd. Namelijk dat er tal van lemmata op Wikipedia staan met slechts één zin plus dat er nog bij vermeld staat dat het een beginnetje betreft en daar vervolgens jaren staat zonder dat er iemand over valt. En dat bij nieuwkomers er vervolgens a geen hulp wordt geboden (vaak ook nog niet eens een welkom word geheten) en b er direct al een verwijderingssjabloon op het lemma wordt geplakt. Want op de zelfde Te beoordelen pagina staat nog een lemma wat door een anonieme nieuwkomer was geplaatst (te weten Luciano IJssalon) en ook dat moest na aangevuld te zijn met dat geen men vroeg om met bronnen te komen toch weg, dit terwijl er een vergelijkbare lemma is (namelijk deze) waar kennelijk niemand over valt! Ik vindt dit erg vreemd maar tevens ook behoorlijk storend, temeer men heel wat tijd besteed om elkaar te bestrijden op Wikipedia, maar om nieuwkomers te helpen is die tijd er kennelijk opeens niet meer. Terwijl dit toch één van de uitgangspunten is van Wikipedia, namelijk een samenwerkingsverband. Maar het tegenovergestelde is helaas vaker zichtbaar wat bepaald niet uitnodigend is voor nieuwkomers! Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 19 apr 2016 13:05 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Dit artikel bestond uitsluitend uit een plaatsbepaling en daarna uitgebreid de doelstellingen. Geen historie, of andere zaken die relevantie aan kunnen tonen. Door uitsluitend de doelstellingen en de werkwijze te beschrijven krijg je hier dus een reclame-artikel. Dat er andere artikelen, die vergelijkbaar in opzet zijn, op Wikipedia staan doet niks af aan de beoordeling van dit artikel. Als je van mening bent dat andere artikelen niet eerlijk beoordeeld zijn, dan kan je om terugplaatsing vragen of de afhandelend moderator om de reden(nen) van verwijdering vragen. Dqfn13 (overleg) 19 apr 2016 13:20 (CEST)

Annette Herfkens[bewerken]

Beste moderator, Ik heb vandaag (24 april 2016) een nieuw artikel geplaatst over Annette Herfkens, nadat meer dan een jaar geleden een eerste artikel is verwijderd. Het boek 'Turbulentie', haar autobiografie, kwam toen net in Nederland uit. Ik had eerder al het Amerikaanse boek gelezen (ik was er zeer door geraakt, zij is de enige overlevende van een vliegramp), en dat moment inspireerde me om een artikel over Annette Herfkens op de Nederlandse Wikipedia te zetten. Op de Engelse Wikipedia staat een uitgebreid artikel over haar, maar zij is Nederlandse, dus vond ik het eigenlijk niet meer dan logisch dat er ook een Nederlandse pagina van haar zou moeten zijn. Na veel discussie is toen echter door de community besloten de pagina te verwijderen. Men vond 'alleen een vliegramp overleven' niet Wikipediawaardig. We zijn nu meer dan een jaar verder, het boek is (na verwijderen van het artikel) een bestseller geworden en vertaald naar het Frans, Duits en Portugees en in die landen uitgegeven. Er schijnt zelfs een film te komen, Hollywood heeft interesse. Dat was een jaar geleden allemaal niet het geval. Om die reden heb ik een nieuw, kort artikel gemaakt. Het artikel is nu verwijderd door Mbch331 met bijgaande opmerking: "Mijn reden hiervoor was: Artikel is reeds beoordeeld door de gemeenschap en het ondewerp is niet relevant bevonden. Dan heeft heraanmaak van het artikel ook geen nut." Ik vind het argument dat het verwijderd is omdat het een jaar geleden verwijderd is, te kort door de bocht. In de tussentijd is er immers veel gebeurd en komt Annette Herfkens als schrijver van een internationale bestseller meer in aanmerking voor een pagina op de Nederlandse Wikipedia. Het artikel is opnieuw geschreven, dus het is geen herplaatsing. Ik zou zeer waarderen als het artikel op Wikipedia teruggeplaatst zou kunnen worden. Hartelijke groeten, Airco Caravan (overleg) 25 apr 2016 02:39 (CEST)

Ik zag voldoende verschillen en de relevantie is beter aangetoond. Ik heb de pagina teruggeplaatst en genomineerd op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20160425. Kattenkruid (overleg) 25 apr 2016 04:12 (CEST)

Wethoudersvereniging[bewerken]

De tekst staat nu op Gebruiker:J vangool/Wethoudersvereniging. Een verzoek tot plaatsing in de hoofdnaamruimte is op 5 februari gearchiveerd zonder beslissing. Ondertussen is de pagina wel te googelen, zoals ook onlangs in de Kroeg ter sprake kwam. Willen we dit? Wikiwerner (overleg) 1 apr 2016 12:49 (CEST)

Tja, helaas missen nog steeds de onafhankelijke bronnen die de relevantie aantonen. Wat mij betreft is deze pagina dus nog niet voldoende om terug te plaatsen in de hoofdnaamruimte. Om het niet zichtbaar te maken in google kan er een noindex worden geplaatst, of dat wenselijk is weet ik niet. MatthijsWiki (overleg) 18 apr 2016 11:39 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Ik heb het artikel een beetje aangevuld. We praten hier niet over een lokaal praatgroepje. Een landelijke belangenorganisatie die de helft van het potentieel aan leden aan zich weet te binden en met haar werk het landelijk nieuws haalt is m.i. voldoende E. Voor de goede orde opnieuw op de beoordelingslijst geplaatst. RONN (overleg) 25 apr 2016 12:30 (CEST)

Buijtendijk bv[bewerken]

Graag zou ik het verzoek willen neerleggen voor het terugplaatsen van dit artikel. Dit stuk is geschreven uit niet commercieel oogpunt, Wij kregen regelmatig de vraag van mensen uit de omgeving naar het verleden van het bedrijf. Het bedrijf Buijtendijk bestaat inmiddels al meer dan 102 jaar en is een begrip in Den Helder. Het bedrijf heeft bijgedragen aan menig herinnering van Heldenaren (denk aan wederopbouw van Den Helder na de Oorlog, aanvoer van goederen aan de oude rijkswerf etc.) Na aanleiding van deze vraag hebben wij gedacht er goed aan te doen om een verhaal over ons bedrijf te schrijven met feiten uit het verleden wat niet commercieel van aard is. Waar mensen die er een gevoel bij hebben aanvullingen kunnen doen (we krijgen regelmatig feitjes te horen via onze klanten of (oud) inwoners van de stad. Ik begrijp dat Wikipedia niet is bedoeld als "Reclame medium" en zo willen we het ook zeker niet gebruiken. Als wij aanpassingen in het verhaal moeten doen zodat het voor jullie wel aanvaardbaar is dan horen wij dit graag. HBNB (overleg)

Het artikel dat als laatst is verwijderd, is geenszins geschikt voor een encyclopedie. De eerste zinnen dienen duidelijk te maken wat het bedrijf doet en waar het ligt. Alleen dat laatste gegeven is er te vinden. De tweede alinea vermeldt onder meer dat de oprichters "gelukkig" (POV) een bombardement hebben overleefd en dat het bedrijf (= "we"!) meerdere malen van locatie is gewisseld. Pas in de derde alinea komen we te weten wat het bedrijf dééd: "[...] een combinatie van huishoudelijke artikelen voor particulieren en gereedschap en beslag voor de aannemerij." Een deel van die activiteiten is in 1980 gestopt; wat het bedrijf nu precies doet blijft een raadsel. In de laatste alinea ten slotte lezen we een promotioneel verhaal over succesvol ondernemen, zonder bronnen die het verder niet neutrale stuk onderbouwen, maar wel met een externe verwijzing naar het "online bestel portaal" (sic!) – gewoon reclame.
Het bedrijf is oud, en dat maakt het mogelijk relevant, maar dat dient ondersteund te worden met onafhankelijke bronnen die over het bedrijf gaan. De relevantie blijkt uit dit stuk niet. Nu is het alleen een bedrijf dat in 1914 werd opgericht en tegenwoordig een webshop heeft. Het predicaat koninklijk is op zichzelf ook geen reden voor opname in een encyclopedie, lijkt mij. U kunt in uw persoonlijke kladblok proberen er een neutraal en met bronnen ondersteund verhaal van te maken, maar wellicht is het verstandiger als u de eigen website van het bedrijf hiervoor gebruikt. U kunt de MediaWiki-software installeren als u het mogelijk wilt maken dat ook klanten en andere geïnteresseerden uw pagina's kunnen bewerken. Met vriendelijke groet, Velocitas(↑) 20 apr 2016 00:02 (CEST)

Bedankt voor de duidelijke en heldere uitleg! ik ga er mee aan de slag! HBNB (overleg)

Beste Velocitas, inmiddels heb ik de tekst aangepast met jouw op en aanmerkingen in het achterhoofd. Deze heb ik in mijn Kladblok gezet. ik hoop op deze manier aan jullie richtlijnen te voldoen, zou ik hem op deze manier mogen plaatsen of moet ik nog meer aanpassingen doen? met vriendelijke groet HBNB (overleg)

Kijk nog even naar de opmaak, volg bijvoorbeeld even de snelcursus. Ook de referenties zijn, in ieder geval qua vormgeving, niet in orde. Dqfn13 (overleg) 21 apr 2016 08:57 (CEST)

beste Dqfn13 bedankt voor de verdere tips betreffende het stuk. Ik heb de opmaak + Bronnen nu aangepakt. zou je er nog eens naar kunnen kijken of hij nu wel volledig aan jullie richtlijnen voldoet? HBNB (overleg)

Laat ook eens iemand die verder bij het bedrijf staat de tekst lezen, het leest nog steeds als een verlenging van de website van het bedrijf: "onze diensten". Dqfn13 (overleg) 21 apr 2016 10:47 (CEST)

"onze diensten" had daar inderdaad niet mogen staan, sorry. Ik heb dit direct aangepast. Is er misschien een mogelijkheid om hem wel "online" te zetten zoals hij nu is? Dan kan ik andere hiernaar laten kijken aan aanpassingen laten doen. uiteraard kan ik het ook uitprinten of mailen naar personen, Maar dan ben ik uiteindelijk wel weer diegene die de tekst aanpast. HBNB (overleg)

Het is nog steeds een reclame-artikel, en het artikel maakt niet echt duidelijk wat het doet. Ik struikel ook steeds over "authentiek", want wat is een authentiek bedrijf? Zijn die twee "branches" (in fatsoenlijk Nederlands sectoren) niet gewoon hetzelfde: dienstverlening. Het bedrijf is een groothandel in ijzer- en metaalwaren. Ook uit dat soort teksten haal ik dat het artikel van binnenuit geschreven word, of zit ik er nu naast? Dqfn13 (overleg) 21 apr 2016 11:22 (CEST)

Bedankt voor de verdere aanmerkingen (en geduld). Het klopt inderdaad dat het artikel van binnenin geschreven is. Ik begrijp heel goed dat het niet zo over moet komen op Wikipedia. En de vraag "wat is een authentiek bedrijf" hier kan ik me ook in vinden. Ik zal er iemand naar laten kijken van buiten af. Ik wil nog wel aangeven dat ik het stuk echt niet aanbied als reclame, maar ik begrijp wel dat doordat het te veel van binnen uit geschreven is zo over zou kunnen komen. HBNB (overleg)

Inmiddels heb ik de tekst aan laten passen door iemand die geen band heeft met het bedrijf, en tevens nog een bron toegevoegd. mag ik hem op deze manier online zetten? HBNB (overleg)
Het leest nog altijd als een verhaal te dicht bij het bedrijf: de wieg van het bedrijf is alles behalve afstandelijk. Dat soort teksten kunnen beter op de eigen website. Authentiek staat er ook nog, ik wil nog steeds leren wat dat nou is. Je kan het wat mij betreft plaatsen, maar weet dat het dan flink aangepast gaat worden en mogelijk dat het opnieuw ter beoordeling geplaatst zal worden. Dqfn13 (overleg) 22 apr 2016 15:23 (CEST)
Bovenaan de pagina heb ik uitgebreid aangegeven wat er nog aan schort. Hopelijk kan u daar iets mee. Let wel op dat u de foto nog moet vrijgeven. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 apr 2016 15:37 (CEST)
Bedankt voor alle reacties, ik heb het artikel geplaatst en zal naar de laatste aanmerkingen kijken, en ik sta uiteraard open voor meer opmerkingen HBNB (overleg)
Tsja. Als u dan zonder hiermee ook maar iets aan de problemen te doen de tekst plompverloren plaatst en zonder vrijgave foto ook dan rest niets anders om dit ter beoordeling voor te leggen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 apr 2016 16:34 (CEST)

Excuses, ik heb dan zeker verkeerd begrepen dat ik hem online mocht zetten? moet hij er weer af zodat ik hem verder aanpas in mijn kladblok? HBNB (overleg)

Naar afgehandeld. Artikel is opnieuw geplaatst en genomineerd voor beoordeling, dan heeft het verzoek hier geen zin meer. RONN (overleg) 25 apr 2016 13:08 (CEST)

Herdenkingsmunten van € 2 (2022)[bewerken]

Deze pagina is op 2 maart jl. genomineerd voor verwijdering. Een dag later zijn ook de pagina's over 2017 t/m 2021 genomineerd. Bij beoordeling is de pagina van 2022 verwijderd. Bij beoordeling van alle andere genomineerde pagina's, die pas veel later plaatsvond, is (net zoals in oktober 2015 al bij beoordling was besloten) voor behoud van deze pagina's besloten. Ik zou dus graag zien dat deze nu wordt teruggeplaatst omdat het in mijn ogen dus niet zo kan zijn dat 2022 verwijderd wordt en 2017 t/m 2021 kunnen blijven staan. Er is ook geen enkel verschil in de mate van relevantie tussen deze pagina's en ook de argumenten voor en tegen verwijdering waren inhoudelijk identiek. Vandaar mijn verzoek deze pagina van 2022 terug te plaatsen. Comandante~nlwiki (overleg) 20 apr 2016 16:11 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Ik heb gekeken naar de argumenten die werden aangedragen op de beoordelingspagina's voor de 2022-munten en de serie 2017 t/m 2021. Ik hecht aan het principe dat Wikipedia geen glazen bol is en de encyclopedie volgt en niet leidt. In dit geval staat echter de geplande uitgave van de munten, als onderdeel van een serie, al vast. Dat de euro tegen die tijd mogelijk niet meer bestaat is een non-argument. Qua inhoudelijke informatie biedt het artikel nog niet veel meer dan al op Herdenkingsmunten van € 2 en Maltese Prehistorische Tempels-serie wordt vermeld, maar als de munten daar wél genoemd mogen worden en gezien de artikelen 2017 t/m 2021 wel behouden bleven, zie ik geen reden om het 2022-artikel niet terug te plaatsen. RONN (overleg) 25 apr 2016 18:21 (CEST)

D-Side[bewerken]

Deze pagina is verwijderd omdat er dingen in zouden staan die niet relevant zijn, maar dat is naar mijn mening niet waar. Korfbal is een sport waar al vaak genoeg verschillende meningen over zijn, en ik vindt dat een artikel over een fanclub dan prima op z'n plek is. En ik hoop gewoon dat het wordt ingetrokken. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Dennis den Hartog (overleg · bijdragen) 14:51 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - artikel staat ter beoordeling, gelieve op de beoordelingspagina te reageren, artikel is dus (nog) niet verwijderd. Geen moderatorhandeling nodig. Dqfn13 (overleg) 26 apr 2016 15:00 (CEST)

KHSM Antwerpen Boven[bewerken]

Beste, Enkele weken geleden heb ik hier mijn bericht geplaatst ivm met de verwijdering van de pagina KHSM Antwerpen Boven. Echter vind ik deze reactie nergens meer terug. Dus zal ik deze maar opnieuw plaatsen... Een van de redenen die ik las voor verwijdering was <<voldoende gezaghebbende anderen iets nuttigs over KHSM gezegd hebben>>. Hierop kan ik u vertellen dat we herkend zijn door de Stad Gent, de Universiteit van Gent, de overkoepelende vereniging 'het Senioren Konvent'. Ik ben mij er van bewust dat dit slecht beperkte gezaghebbende zijn, wiens erkenning aan vele studentenverenigingen wordt toegewezen. Toch hebben wij iets extra bereikt, zoals te lezen is op de pagina, heeft in 1979 toenmalig Koning Boudewijn de oorkonde ondertekend waarmee hij het nut en de rijke geschiedenis van onze vereniging onderstreepte. Daarom kunnen we wel stellen dat we toch net dat unieker zijn dan andere verenigingen. Ik kijk uit naar uw verdere opvolging! JessieH95 (overleg) 26 apr 2016 18:19 (CEST)

Dat verzoek is op 18 april afgehandeld en was gearchiveerd. U kunt hier de motivatie en afhandeling en het besluit nalezen. Ook staat daar nog een doorlink naar een gelijkaardige uitleg en eerdere afhandeling van februari dat jaar. Ik wens u succes toe met de vereniging. Groet, Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 26 apr 2016 19:46 (CEST)

Lijst van schepen in het Zuiderzeemuseum[bewerken]

De teksten zijn afkomstig van het Zuiderzeemuseum, zowel in geheugen van Nederland als op wikipedia. Het Zuiderzeemuseum biedt deze teksten aan onder creative commons licentie, naamsvermelding, gelijk delen. We zullen dit onderaan de tekst toevoegen. Graag dus ongedaan maken van voordracht voor verwijdering. Desgewenst wordt dit per brief bevestigd. Linktoevoeger (overleg) 27 apr 2016 13:20 (CEST)

De verwijderdiscussie loopt hier. Als u daar kenbaar maakt dat u de tekst vrijgegeven hebt, zie ook Wikipedia:OTRS/Mijn eigen tekst, dan kan men daar de nominatie intrekken. Wikiwerner (overleg) 27 apr 2016 13:41 (CEST)
 • Klopt. Artikel is nog niet verwijderd dus kan beklijven als alles in orde is gekomen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 27 apr 2016 15:12 (CEST)

Hoofdplaats[bewerken]

Gaarne zou ik verwijderde artikel Hoofdplaats teruggeplaatst zien in Gebruiker:The Banner/Klad5 zodat ik er verder aan kan werken. De verwijdering heeft mij namelijk hogelijk verbaasd. The Banner Overleg 28 apr 2016 16:02 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd. Mbch331 (Overleg) 28 apr 2016 16:34 (CEST)

Jamie Masada[bewerken]

Ik had het artikel wèl aangepast, (nog meer) vernederlandst, zelfs nog iets voorheen onbekends (want ik weet ook niet alles) èn nog een stel linken toegevoegd, dus ik denk dat er hier iemand haar leesbril af moet stoffen en de pagina nog 's moet bekijken. Miep2 (overleg) 7 apr 2016 23:12 (CEST)

Ter info aan de afhandelend collega: Onderwerp verwijderd na evaluatie door mij i.v.m. persoonspromotint en gebrek aan relevantie. Aanmaker uitleg gegeven. Overigens is het en-wiki artikel ook ter beoordeling nu én is aanmaker direct betrokken en plaatste in opdracht van de persoon dit artikel hier en elders. Na de evaluatie werd het zonder verzoek weer geplaatst (en verwijderd). Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 8 apr 2016 08:04 (CEST)

Wat betreft die 'persoonspromotint'... het is waar dat ik mijn onderwerp ken, maar liever dát dan dat er hier een groot onzin-artikel komt te staan, niet? En alles wat ik hier over 'm beweer is na te kijken in de referenties die ik bij het artikel plaats. (overigens ken ik de Laugh Factory (zijn bedrijf) totaal niet, maar mijn onderwerp hoopt zijn bedrijf uit te breiden naar Europa n.a.v. ditte. Dus dacht ik dat zijn naam misschien ook een beetje bekendheid kon gebruiken) Miep2 (overleg) 8 apr 2016 22:00 (CEST) Trouwens, n.a.v. het erbij slepen door MoiraMoira van het Engelse artikel, dan zou ik deze hele pagina maar 'ns lezen voordat het uit context wordt getrokken: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_deletion/Jamie_Masada#Jamie_Masada Miep2 (overleg) 9 apr 2016 01:13 (CEST)

Tja, Gebruiker:Miep2/Kladblok. Waarom vraag je het terug als je het artikel al in je kladruimte hebt? The Banner Overleg 12 apr 2016 22:23 (CEST)
  • Weet ik veel wat het daar doet? Er is mij vertelt niet opnieuw te publiceren tot ik toestemming heb gekregen van hogerop? Miep2 (overleg) 13 apr 2016 21:33 (CEST)
   • En? En? Zit er al een besluit aan te komen? Een aantal dagen geleden is mijn Jamie Masada-artikel op de Engelstalige wikipedia geaccepteerd, hoe staat het er hier voor (niet iedereen spreekt Engels nl.)? Miep2 (overleg) 18 apr 2016 08:55 (CEST)
    • Ik vrees dat jouw promo-intentie, jouw COI en jouw gedram weinig behulpzaam zullen zijn om moderatoren te overtuigen dat je in staat bent een neutraal en van betrouwbare bronnen voorzien artikel te schrijven. The Banner Overleg 18 apr 2016 18:26 (CEST)
   • Je ben zeker deze vergeten https://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Masada om nog maar niet te spreken van die eerder genoemde 'Articles_for_Deletion' pagina?Miep2 (overleg) 18 apr 2016 21:13 (CEST)
  • Dit is gericht aan wie dit dan ook afhandelt... áls ik het Jamie Masada-artikel in de Nederlandse Wikipedia mag plaatsen, dan plaats ik precies dezelfde referenties of noten bij het Nederlandse artikel als nu bij het Engelse artikel staan... zie ook het artikel Laugh Factory in de Nederlandse, Engelse en Franse Wikipedia (of het Jamie Masada stuk in de Franse en Engelse Wikipedia). Het gaat mij alleen maar om de uniformiteit in de verschillende talen. Miep2 (overleg) 22 apr 2016 00:25 (CEST)
Volgens mij is de verwijdering vanwege gebrek aan relevantie terecht. Het is leuk dat hij ondernemer is, maar dat maakt hem niet relevant. Hij heeft enkele prijzen gewonnen, maar ook die maken hem nog niet relevant voor de Nederlandstalige Wikipedia. Ik heb de laatst verwijderde versie en je kladblok gelezen: mis ik nog iets voor de beoordeling? Ciell 25 apr 2016 23:03 (CEST)
Een COI (artikel is gemaakt op verzoek van) en promo-intentie (onderwerp wil uitbreiden naar Europa)? The Banner Overleg 29 apr 2016 01:39 (CEST)
 • Sorry hoor, maar ik denk dat Jamie Masada net zo relevant is voor de Nederlandse Wikipedia als jouw Brené Brown (alleen weet hij wat vaker de Amerikaanse media op zich gericht, ook omdat comedy nou eenmaal wat 'toegankelijker' is dan waar zij haar 'TEDtalks' over houdt). Miep2 (overleg) 29 apr 2016 01:26 (CEST)
Dat was niet mijn vraag. Heb ik de juiste artikelen bekeken om het artikel te herbeoordelen? Ciell 29 apr 2016 18:27 (CEST)
 • Nou, het Jamie Masada artikel in de Engelstalige Wikipedia is een stukje beter (https://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Masada) naar mijn bescheiden mening Miep2 (overleg) 29 apr 2016 21:17 (CEST)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerdDan zie ik geen verbetering van de meerwaarde voor de Nederlandstalige encyclopedie en besluit ik om het artikel niet terug te plaatsen. Ciell 29 apr 2016 21:42 (CEST)
 • En dit is het nou? Eén Wikipedia'er die toevallig langs komt gesurfd, neemt een besluit om het niet terug te plaatsen en that's it? Nou begrijp ik waar de Washington Post het over had... Miep2 (overleg) 29 apr 2016 22:40 (CEST)
  • Tja, tellen is blijkbaar moeilijk. Er is één iemand geweest die het artikel had genomineerd, daarna is er een 2e persoon geweest die het heeft verwijderd en tot slot is er een 3e geweest die heeft geoordeeld dat het niet teruggeplaatst wordt. De laatste na eerst aanvullende informatie te hebben gevraagd. Ik snap dat het frustrerend is als de uitkomst niet hetgeen is waar je op had gehoopt, maar wat je hier schrijft is dus aantoonbaar onjuist. MatthijsWiki (overleg) 30 apr 2016 08:07 (CEST)
 • Dit is regelrechte vriendjespolitiek... de 'oude kliek' die nieuwe artikels buiten de deur wil houden omdat die weleens interessanter kunnen zijn dan hun eigen Miep2 (overleg) 30 apr 2016 21:45 (CEST)

Abtenauer[bewerken]

Verwijderd vanwege schending auteursrechten, maar dit komt van een wiki met dezelfde licentie als Wikipedia (gelijk delen, versie 2.5). ed0verleg 29 apr 2016 09:48 (CEST)

Teruggeplaatst, even opletten dat deze nieuwe gebruiker ook al een nieuwe versie van het artikel neer had geschreven.
Wil jij hem even uitleggen hoe hij de bronvermelding moet doen Edo? Ciell 29 apr 2016 21:47 (CEST)

Bali (paard)[bewerken]

Overgenomen van bron, en uit mijn bronnen blijkt dat dat Bokt.nl zou zijn, een site die met een ccbysa-licentie werkt. Niet het eerste paard dat zo verdween de afgelopen dagen. Kijken moderatoren niet of de nominator wel terecht nuweg plakt? ed0verleg 30 apr 2016 21:36 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd overgenomen van een bron die vrijgegeven is onder een cc-by-sa-licentie. Mag de twee weken TBP uitzingen. Natuur12 (overleg) 30 apr 2016 23:31 (CEST)
Bedankt, het artikel is kwalitatief niet zo best, maar dat is geen nuweg criterium. En "overgenomen van bron" soms ook niet. ed0verleg 1 mei 2016 00:58 (CEST)

Peter De Keyzer[bewerken]

De verwijdering van de Wikipedia-pagina over Peter De Keyzer lijkt mij niet gerechtvaardigd om verscheidene redenen:

- Peter De Keyzer is een vooraanstaand (Nederlandstalig) Belgisch economist, die voldoet aan de Wikipedia-voorwaarden voor de toekenning van een pagina aan een academicus. Hij heeft effectief ‘a highly prestigious academic award or honor at a national or international level’ ontvangen, en voldoet daarmee aan de toelatingscriteria die Wikipedia hanteert: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Notability_(academics). Hier vindt u de link naar de Wikipedia-pagina over de Libera!-prijs: https://nl.wikipedia.org/wiki/Prijs_voor_de_Vrijheid_(Libera!). Sinds de verwijdering van zijn pagina is Peter De Keyzer de enige laureaat die er geen heeft.

- De eerste versie van de Wikipedia-pagina over Peter De Keyzer deed te veel denken aan een cv, en daarom werd ze grondig gewijzigd. Er werden twee lange alinea’s over zijn economische visie aan toegevoegd.

- De Engelse versie van die pagina werd goedgekeurd. Het is vreemd dat een Nederlandstalige economist wel een Engelse pagina heeft, maar geen Nederlandse.

Om die redenen vragen we u de verwijdering van de pagina ongedaan te maken. Uiteraard willen we dat graag verder met u bespreken. – De voorgaande anonieme bijdrage werd geplaatst door TDBCQ (overleg · bijdragen) 13 apr 2016 12:05 (CEST)

Wie is we? U begint met me en eindigt met we, zit hier dan een team achter om een "mooi" artikel te gaan schrijven? Dqfn13 (overleg) 13 apr 2016 12:09 (CEST)
Toelichting voor de collega dit dit afhandelt: Het aangetroffen artikel dat door mij na twee weken beoordelingstijd als moderator werd verwijderd betrof een niet neutraal curriculum vitae met zelfs blogbijdrages en niet neutrale bewoordingen als "bekende opiniemaker" en eindigt met een aanprijzende tekst over een boek dat hij schreef. De referenties waren deels blogs, deels van zijn werkgever, forumbijdrages en waar het boek gekocht kon worden. Wat ten enenmale miste was een neutrale feitelijke biografie met onafhankelijke bronnen en een lijst met wetenschappelijke publicaties waaruit zou blijken dat de persoon opnamewaardig zou zijn in zijn vakgebied. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 apr 2016 12:11 (CEST)
Om geheel transparant te zijn, ik ken inderdaad Peter De Keyzer. Maar voor alle duidelijkheid, het initiatief om de allereerste pagina in het Engels aan te maken komt niet van mij, noch van Peter De Keyzer. Er was eerst een oorspronkelijk Engelstalige versie, wellicht als gevolg van de aanmaak van een pagina over de ‘Prize of Liberty’ (https://en.wikipedia.org/wiki/Prize_of_Liberty). Ik weet echter niet wie deze eerste versie heeft geschreven. Ik heb deze pagina verder aangevuld en laten vertalen naar het Frans en het Nederlands. Na de eerste opmerkingen dat de tekst te veel op een CV leek en onvoldoende neutraal was, heb ik twee paragrafen toegevoegd die de belangrijkste stellingnames van Peter De Keyzer in zijn domein weergeven. Dat lijkt volgens mij een voldoende antwoord op de opmerkingen, maar ik kan uiteraard indien nodig andere paragrafen aanpassen of herwerken. TDBCQ (overleg) 14 apr 2016 10:55 (CEST)
Ook na je aanpassingen is het m.i. nog geen encyclopedisch artikel. Ik stel voor dat we het terugplaatsen in je gebruikersruimte, zodat je eerst met de genoemde bezwaren (let ook op deze richtlijn) aan de slag kunt. Dan kan het artikel daarna opnieuw worden beeoordeeld. Akkoord? RONN (overleg) 25 apr 2016 12:57 (CEST)
Eerlijk gezegd wil ik hier even een onderzoekspauze inlassen getriggerd door het woordje "we" en het feit dat het zeer gelijkaardige artikel is aangemaakt op en-wiki gelikt en met dezelfde inmiddels verwijderde foto door een geblokkeerde sokpoppenboerderij waarachter een pr company schuilt die mensen benadert om ze voor geld op wikipediaversies te plaatsen, was al eerder ook bij ons actief. Collega Dqfn13 had dus gelijk. Op en-wiki was het geplaatst door het eerst opduikende filiaal van de later opgerolde wikiwijde Orangemoody affaire die toentertijd nog separaat werden geblokt. Indien een artikel verwijderd wordt en een sokkenfarm opgerold doen nieuwe sokken weer hun best en wordt hun "cliënt" benaderd voor opnieuw geld als het wel lukt en voor doorgaand "protectiegeld"om het artikel overeind te houden. Sommige "cliënten" willen het graag, anderen worden in de tang genomen en zijn slachtoffer net als de encyclopedie. Nog anderen zien dat het dreigt mis te gaan met de betaalde persoonspromo en gaan dan zelf of via medewerkers pogen toch te beklijven in de encyclopedie. Wie de "we" in dit geval is hoor ik dan ook van de account hier graag. Dat de account hier schrijft "dat de engelse versie wel werd goedgekeurd" lijkt me op zich al voldoende bewijs want dat was een van de sokken en die schrijven *enkel* in opdracht van het onderwerp zelf die ze benaderen daarvoor tegen betaling. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 29 apr 2016 12:55 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd gezien het bovenstaande is het wel even klaar. Toeval bestaat niet zeggen ze wel eens. Reactie op het voorstel van Ronn is ook uitgebleven. Natuur12 (overleg) 1 mei 2016 21:27 (CEST)

Luciano IJssalon[bewerken]

Ik zou een verzoek willen neerleggen voor het terugplaatsen van dit artikel. Er is aangegeven "Artikel waarin zonder bronopgaaf grote uitspraken worden gedaan." Die bronnen zijn daarna geleverd waaruit het een en ander blijkt en te lezen valt dat het niet zomaar kreten zijn! Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 19 apr 2016 13:55 (CEST)

Er wordt in het kort aangegeven dat het een keten van ijssalons is en daarna gaat het over de gewonnen prijzen. Die worden inderdaad wel door bronnen ondersteund, maar het komt op deze manier wel een beetje als een promoverhaal over. Gewonnen prijzen moeten bijzaak zijn in een artikel, niet de helft van het artikel. Mbch331 (Overleg) 19 apr 2016 18:19 (CEST)
Wat is dan het verschil met dit lemma wat ook gaat over een ijssalon en er al staat sinds januari 2014. Hier wordt net zoveel verteld over de zaak (waarbij jij dus aangeeft weinig), het meeste van wat er staat is het geen zij hebben gewonnen? Kijk ik naar sport op Wikipedia kom ik dit ook tegen, heel veel gaat over van wat ze gewonnen hebben (heet dat dan ook promo)? Dat bepaalt toch mede waarom het een plaats krijgt op Wikipedia, want hebben ze niets gepresteerd word er geroepen dat het niet vermeldenswaardig is (een wonderlijke willekeur)!? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 19 apr 2016 23:23 (CEST)
Ik snap wat je bedoelt Mbch331, maar het ijssalon heeft al best veel prijzen gewonnen in zijn vrij jonge bestaan. Maakt dat het niet gewoon een e-waardig beginnetje? Ciell 25 apr 2016 23:08 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd ik ben geneigd om hierin de redenatie van Ciell te volgen. De (deels bijzonder denigrerende argumenten) op TBP sneden wel degelijk hout voor de eerste versie maar niet voor de versie die Antoine.01 opgeknapt heeft. Een onderwerp is relevant wanneer er voldoende gezaghebbende secundaire bronnen over het onderwerp hebben gepubliceerd. Dat is gezien de bronnen die in het artikel vermeld staat zeker het geval en met een beetje googelen zijn er best nog wel meer te vinden. Daarmee is het onderwerp relevant genoeg voor opname.
Dan blijft over de kwaliteit van het lemma. Hoewel er best wel wat aan te merken valt op dit lemma voldoet het m.i. wel aan de (lage) kwaliteitseisen die we stellen. Drie regels over een voetballer, twee regels over een insect en een oneliner zijn soms al voldoende om een artikel van voldoende kwaliteit te laten zijn. Deze ijssalon zit zeker boven deze norm en de info die als reclame bestempeld wordt is kennelijk dusdanige reclame dat we er invulvelden in de infobox voor hebben. In ieder geval is dit eeen beginnetje dat een goede samenvatting geeft van het onderwerp. Natuur12 (overleg) 1 mei 2016 21:39 (CEST)

Cor van Dijkum (2)[bewerken]

Verzoek terugplaatsen wiki pagina Cor van Dijkum. Zie ook discussie bij winekevandam. Artikel staat op mijn kladblok, Eveline van Eerde zoals verzocht Eveline van Eerde (overleg) 29 apr 2016 17:32 (CEST)

Het artikel is vrijwel gelijk aan de laatst verwijderde versie, enige verschil lijkt te zijn dat de dubbele witregels teruggebracht zijn naar enkele witregels. Er is dus niks gedaan met de kritiek op de bronnen en dat dit meer oogt als een CV. Vooralsnog zal ik het dus niet terugplaatsen. Dqfn13 (overleg) 1 mei 2016 20:41 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd aangezien er onvoldoende aan de kritiek tegemoet gekomen is vooralsnog niet uitgevoerd. Natuur12 (overleg) 1 mei 2016 21:28 (CEST)

Arnold Dahmen[bewerken]

Hij zou NE zijn. Arnold Dahmen is nu juist een van de belangrijkste musici uit die familie. Hij wordt genoemd in allerlei boekwerken, ook recente over de muziek/dwarsfluit in Nederland, zo ook als in het vermelde boekwerk van Rien de Reede over fluitisten in de periode 1700-1950. Het artikel was na opmerkingen van Gouwenaar geheel gecontroleerd in de beweringen in de boekwerken van van der Aa. Het enige probleem bleef zijn geboortedatum, die niet te traceren is. Er is nu ook een afbeelding beschikbaar onder Amazon. Bovendien vormt hij de link tussen zes Dahmens die wel zijn blijven staan.Ceescamel (overleg) 18 apr 2016 15:57 (CEST)

Het artikel geeft te weinig aanknopingspunten om de relevantie onomstotelijk te bepalen. Het artikel begint met een korte beschrijving van zijn familie. Dan wordt genoemd dat hij kortstondig les heeft gegeven aan een fluitist met een blauwe link. Er staat nog dat hij lesgaf op enthousiasmerende wijze. Leuk, maar een muziekleraar is op zich NE. Zijn werkzaamheden al directeur van het muziekkorps van de plaatselijke schutterij en organisator van zondagsconcerten ... die echter weinig belangstelling genereerden geven ook onvoldoende grond voor een artikel. De relevantie lijkt vooral te moeten komen van de zin "Er blies wirklich schön" uit een Duitse krant. Als ik de link volg blijkt het dat dat een concert was waarin hij met zijn vader meedeed, hetgeen niet echt overtuigend is voor de individuele relevantie van de zoon. Verder was hij lid van ensembles en er was een concert ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Wellicht moeten we met de ogen van de 18de, 19de eeuw naar de tekst kijken maar de tekst overtuigt me niet echt. Kattenkruid (overleg) 21 apr 2016 12:03 (CEST)

Dat laatste (18e/19e eeuw) is zeker waar. Maar gezien de familiegeschiedenis vormde hij een klein onderdeel naar de start van een meer serieus concertleven in Amsterdam. Vandaar ook dat Rein de Reede hem genoemd heeft.Ceescamel (overleg) 25 apr 2016 12:26 (CEST)

 • Tegen Tegen - Het lid zijn van een familie maakt hem nog niet encyclopedisch relevant. Hij zal vast iemand geweest zijn die zijn leerlingen enthousiast wist te maken voor zijn vak, maar ook dat maakt hem nog niet bijzonder op zijn vakgebied (mag ik hopen). Het boek van Rien de Reede schijnt in 2015 door hem in eigen beheer te zijn uitgegeven. Het komt echter niet voor in de bestanden van de Koninklijke Bibliotheek, niet in het ISBN-register, niet in het Picartabestand en niet in het worldcatbestand. Zelfs De Reede zelf vermeldt het werk niet op zijn website. Wel is zijn, ook op zijn website genoemde, artikel uit 1999 beschikbaar — ook digitaal — "Niederländische Flötisten und Flötisten in den Niederlanden 1700-1900, Teil 2", gepubliceerd in Tibia, Magazin für Holzbläser, een Duitstalig kwartaaltijdschrift. Maar deze informatie was al bekend tijdens de bespreektermijn van het artikel en is derhalve geen nieuw feit. Gouwenaar (overleg) 1 mei 2016 21:42 (CEST)
  • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Per Gouwenaar en Kattenkruid. Heb eigenlijk niks aan hun argumenten toe te voegen. Natuur12 (overleg) 1 mei 2016 22:10 (CEST)