Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gtk-undo-ltr.svg Verzoekpagina voor terugplaatsingen van verwijderde artikelen
Klik hier om direct een verzoek tot terugplaatsing van een artikel te doen (verwijder geen tekst die er reeds staat!)
Zie WP:VP/T
Zie WP:TERUG
Wie van mening is dat een artikel of een afbeelding (dit geldt enkel voor afbeeldingen die vanaf juni 2006 verwijderd zijn) ten onrechte is verwijderd, kan hier een met redenen omkleed verzoek tot terugplaatsing doen. Een moderator kan dan indien nodig nadere toelichting geven en/of beslissen het artikel wel of niet terug te plaatsen. Een verzoek kan een week na afhandeling verwijderd worden, inclusief commentaren en overleg.
Wanneer een verzoek behandeld is, moet het onderaan het kopje Afgehandelde verzoeken worden geplaatst, zodat nieuwe verzoeken steeds gemakkelijk bovenaan te vinden zijn. Plaats uw nieuwe verzoek onderaan andere verzoeken in het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de indiening chronologisch blijft.
Afgehandelde verzoeken mogen na acht dagen naar het archief verplaatst worden.
Gelieve te ondertekenen met vier tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Denmark (kunstenaar) (2)[bewerken]

In opdracht van Jan heb ik een nieuwe tekst geplaatst op mijn kladblok waarbij de lijsten zijn geschrapt.

 • We hebben ons gehouden aan biografisch feiten met betrekking tot z'n werk.
 • We hebben sommige zinnen verduidelijkt.
 • Wij hebben de tekst laten nalezen door mensen die niet vertrouwd zijn met het werk van Denmark en vervolgens bepaalde passages nog duidelijker gemaakt.
 • De tekst is zakelijk en objectief geschreven (niet wollig).
 • Voor alle duidelijkheid... wij werken NIET in opdracht van Denmark.

We hopen hiermee uit de impasse te geraken zodat we met nieuwe moed aan een nieuwe wiki pagina van een andere kunstenaar kunnen beginnen werken. InOpdrachtVanJan (overleg) 1 jan 2020 20:36 (CET)

Zie voor die nieuwe tekst Gebruiker:InOpdrachtVanJan/Kladblok. Het eerdere terugplaatsverzoek staat hier. Wutsje 1 jan 2020 21:12 (CET)
Nog steeds vraag ik mij als lezer af wat Denmark nu precies voor objecten maakt, want ook van de volgende formulering word ik niet veel wijzer:
"Tijdens die studie ontwikkelde hij een methodiek waarbij een grote hoeveelheid tekstmateriaal in zijn handboeken werd gereduceerd tot een compacte vorm. Het schrappen en omwerken van die teksten was een handeling die aan de grondslag ligt van zijn beeldend oeuvre. Het schrappen maakte al snel plaats voor het (ver)snijden."
Wat moet ik me concreet voorstellen bij het reduceren van tekstmateriaal tot een compacte vorm? Wat houdt dat in? Want ook de werkwoorden schrappen, omwerken en versnijden werpen weinig licht op de zaak. Marrakech (overleg) 1 jan 2020 23:22 (CET)
Ik denk dat hij een methode bedacht om de dikke boeken die je tijdens die studies moet lezen, op een efficiënte manier samen te vatten? En dat hij dat vervolgens ook ging doen met zijn eigen kunstobjecten? Thieu1972 (overleg) 2 jan 2020 09:36 (CET)
Een kunstobject dat efficiënt is samengevat? Hoe moet ik dat voor me zien? De huidige kladversie roept bij mij nog steeds alleen maar vragen op wat nu precies het concept is wat deze kunstenaar uit voert. Of het lukt niet om goed te omschrijven wat deze kunstenaar doet of deze kunstenaar houdt zich bezig met on-uitlegbare kunst. MatthijsWiki (overleg) 2 jan 2020 10:39 (CET)
Ik raad aan dit onderwerp voor nu te laten liggen en desgewenst direct met nieuwe moed te werken aan een nieuwe wiki pagina van een andere kunstenaar, waar men ook niet in opdracht van werkt, waar men niet bij betrokken is, en die men niet persoonlijk kent. Het wordt zeer sterk afgeraden dat men schrijft over zichzelf of onderwerpen waar men beroepsmatig of persoonlijk nauw bij betrokken is, zie WP:NIET en WP:ZP. Als het onderwerp echt encyclopedisch relevant is, dan zal iemand anders er vanzelf over gaan schrijven. — Zanaq (?) 2 jan 2020 10:53 (CET)

Commentaar van de schrijver: Zoals gevraagd wil ik de coaches/commentatoren thans enige toelichting verschaffen omtrent een bepaalde passage uit het lemma met betrekking tot Denmark (kunstenaar). Ik ben tevreden met het inzicht van Thieu1972. Het is inderdaad zo dat Denmark een eigengereide methodiek/techniek ontwikkelde om de grote hoeveelheid leerstof in zijn studieboeken te reduceren: door te schrappen en om te werken. 'Schrappen' staat hier voor doorstrepen. Denmark doorstreepte met potloden, stylo’s, stiften … enz. Dit kan je duidelijk zien in het boek dat als Bron 1 wordt vermeld. 'Methodiek' veronderstelt een procedure, een werkwijze. Elke vakdiscipline heeft eigen methoden en technieken. Dit is dus een correcte benadering van de handeling. 'Omwerken' is volgens Van Dale: tot iets anders maken, een boek omwerken. In die zin is dit dus het meest precieze woord. Door de diverse soorten schrappingen, doorhalingen… werden die studieboeken als het ware omgevormd tot ‘onleesbare’ kunstzinnige objecten. Dat blijkt achteraf gezien de grondslag van zijn oeuvre. ‘Grondslag’ is volgens Van Dale een fundament, ten grondslag liggen aan iets, de basis ervan vormen. Dat is dus het juiste woord. Het ‘Oeuvre van een kunstenaar’ is volgens Wikipedia ‘het geheel van al het werk dat hij gedurende zijn leven of loopbaan heeft voortgebracht’. Dat klopt dus als een bus en duidelijker kan mijns inziens niet. Versnijden. Dit gebeurt door middel van een snijtoestel. Verlijmen. De versneden delen door middel van lijm weer aan elkaar zetten. Is dit een verduidelijking die iedereen begrijpt? Kan de hiernavolgende paragraaf dan de goedkeuring wegdragen? Tijdens die studie ontwikkelde hij een methodiek / een techniek / een werkwijze waarbij een grote hoeveelheid tekstmateriaal in zijn handboeken door middel van doorstrepingen werd gereduceerd tot een compacte vorm. Met het schrappen en omwerken van die teksten ontstonden kunstzinnige onleesbare boeken. Deze handeling lag aan de grondslag van zijn beeldend oeuvre. Het schrappen maakte al snel plaats voor het (ver)snijden, verscheuren, verlijmen, enz... InOpdrachtVanJan (overleg) 19 jan 2020 15:36 (CET)

Toch doet de term 'methode' nog altijd wat hoogdravend aan voor wat ermee wordt bedoeld, namelijk het simpelweg doorstrepen van woorden of zinnen. En dat daaruit 'kunstzinnige' boeken ontstonden, lijkt me eigenlijk een waardeoordeel. Mijn voorstel: "Tijdens die studie begon hij in zijn handboeken delen van de tekst door te strepen. Later legde hij zich toe op het versnijden, verscheuren en weer aan elkaar lijmen van die boeken." Marrakech (overleg) 20 jan 2020 14:28 (CET)

Een constructieve bijdrage, waarvoor dank. Ik heb de voorgestelde tekst overgenomen in het kladblok. InOpdrachtVanJan (overleg) 22 jan 2020 21:16 (CET)

Kan de pagina nu, zoals deze op het kladblok staat, gepubliceerd worden? InOpdrachtVanJan (overleg) 27 jan 2020 21:21 (CET)

Polenhotel[bewerken]

Deze pagina is naar mijn mening onnodig verwijderd met de laatste inhoud. Met hulp van moderator is pagina teruggezet op mijn kladblok. Oorspronkelijk begon de pagina als een omvangrijk verhaal waarin zowel arbeidsmigrantenhuisvesting in Nederland als polenhotel verwerkt waren en hierop kwam een terechte opmerking. Ik heb e.e.a. daarna gesplitst waarna arbeidsmigrantenhuisvesting in Nederland als zijnde onvoldoende dekkend verdween en ik besloot mij initieel te focussen op beperkte tekst voor polenhotel. Het is me echter niet gelukt om te achterhalen bij moderatoren en anderen wat er met de resterende tekst mis was en ik zie het gewoon ook niet zelf. Een moderator heeft op mijn verzoek de pagina op de te beoordelen lijst gezet, maar ook vanuit deze positie kon ik geen specifieke opmerkingen achterhalen. Als last resort heb ik vrijwel alles weggehaald voor de afloopdatum, maar het is zonder toelichting verdwenen. Ik vind dat polenhotel encyclopedisch is en relevant. Als alternatieve route zou ik graag het onderwerp met zo klein mogelijke scope weer opvoeren en de eerste versie laten behandelen, om van daaruit andere onderwerpen volgens de regels toe te voegen op het lemma zelf of als los topic als dat zinvol geacht wordt. G. Leenders (overleg) 12 jan 2020 12:35 (CET)

Hoezo 'zonder toelichting'? Zie hier. Verder kun je misschien een coach vragen om feedback te geven. Encycloon (overleg) 12 jan 2020 12:39 (CET)
Dank voor tip m.b.t. coach, maar heb via IRC en coachverzoekje niemand bereid kunnen vinden. Deze opmerking na verwijdering had ik gemist; ik heb moeite om bij ontbreken soort "inbox" de communicatie te volgen. Ik zal hier de toelichting geven:
 • De bewering "grootste" is gebaseerd op [1] maar inderdaad zonder bron; op mijn kladblok toegevoegd.
 • Het verblijven bij elkaar is niet specifiek voor mensen van Poolse afkomst, maar het woord heeft een zelfstandige betekenis gekregen. Vandaar de schrijfwijze met een kleine 'p' zoals het woord ook in de Dikke van Dale staat.
 • ik zie dat de link uit 2007 van NOS inderdaad niet meer werkt; ik zal die opnieuw moeten opsporen. Hij kwam oorspronkelijk van geloof de pagina Gastarbeider waar ik dit stukje informatie vanaf heb gehaald en doorgeplaatst [Vervangen door relevante link naar NRC].
 • Het woord heeft inderdaad een negatieve connotatie; redelijk wat mensen van Poolse afkomst zijn daar ook niet blij mee, maar het is zo ingeburgerd geraakt.
 • Wel of niet encyclopedisch: ik kom het woord vaak tegen als kernbegrip bij maatschappelijke discussies en daarom heb ik het opgepakt. Het viel me sowieso op dat de schrijfwijze telkens anders is in de pers en beleidsstukken. Blijkbaar is er geen gemeenschappelijk kader dat gebruikt wordt terwijl de Taalunie er toch expliciet over is. G. Leenders (overleg) 12 jan 2020 14:15 (CET)
Ik weet niet of deze bijdrage is opgemerkt? Thieu1972 (overleg) 12 jan 2020 14:00 (CET)
Hoi Thieu1972, sorry, die heb ik niet opgemerkt. Ik vraag me af waar ik toch telkens het schip mee in ga; probeer al regelmatig de pagina's terug te bezoeken om te kijken of er iets bijgekomen is. Dank je wel 2x! Ik ga 'm nu bekijken en verwerken in kladblok. G. Leenders (overleg) 12 jan 2020 14:15 (CET)
Is verwerkt in kladblokversie. G. Leenders (overleg) 12 jan 2020 14:59 (CET)


Het artikel is niet verwijderd omdat het niet relevant zou zijn, maar omdat de vlag de lading niet zou dekken en het niet in balans zou zijn, zie ook Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20191223#Polenhotel. Ik zou voorstellen om terug te gaan naar het kladblok, en mogelijk toch de titel migrantenhotel of toch weer arbeidsmigrantenhuisvesting te overwegen (met de kanttekening dat ik de inhoud van geen van de artikelen ken.) — Zanaq (?) 17 jan 2020 18:14 (CET)
Ik kan me in de titel 'migrantenhotel' met synoniem 'polenhotel' ook prima vinden. De oorspronkelijke opmerking was op een meer uitgebreide versie waar ik delen van elders heb ondergebracht op advies. Ik vind wel dat het synoniem nodig is; het is een woord uit Dikke van Dale dat breed langdurig gebruikt wordt en daarom encyclopedisch. Migrantenhotel is minder courant, maar minder stigmatiserend. Leuke side note: mw. Monika Brinkman heeft een tijdje terug petitie gestart met verzoek om 'polenhotel' niet meer te gebruiken in overheidsstukken[1]. G. Leenders (overleg) 25 jan 2020 14:11 (CET)

Opmerking Opmerking Vandaag is onder deze naam een doorverwijspagina aangemaakt. Wikiwerner (overleg) 17 jan 2020 18:50 (CET)

En nu ter verwijdering genomineerd. — 

Zanaq (?) 17 jan 2020 18:56 (CET)

Voorspelbaar dat een hulppagina maar gelijk verwijderd moet worden. The Banner Overleg 17 jan 2020 19:02 (CET)
Ik moet zeggen dat ik Hotel Polen bij het uitzoeken niet tegen ben gekomen als synoniem voor polenhotel. Denk dat het Hotel Polen beter als zelfstandig lemma verder kan G. Leenders (overleg) 19 jan 2020 21:10 (CET)

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Taalniveau[bewerken]

mag ik deze terug hebben? De verschillende taalniveau's zijn er verwarrend voor buitenstaanders, en dit verwijderde artikel is een mooie basis. Hoewel het misschien wat weinig tekst en wat veel (onaffe) tabel is, is het makkelijk op te knappen en een belangrijke aanvulling op het artikel NT2. Ciell 29 dec 2019 14:27 (CET)

Natuurlijk! Wil je hem in je kladblok of regel je het zelf even? :-) Tina (overleg) 29 dec 2019 14:37 (CET)
Dank je, ik heb hem al teruggetoverd. Mag ik er met {{meebezig}} in de encyclopedische ruimte aan werken, of wil je dat ik hem daar even weg haal en straks weer voorleg? Ik wil er meteen mee aan het werk. Ciell 29 dec 2019 14:55 (CET)
Er schiet me steeds meer te binnen wat erin zou moeten, dus ik heb hem even naar mijn naamruimte verplaatst. tbc. Ciell 29 dec 2019 15:02 (CET)

Literair Dispuut Flanor (2)[bewerken]

Enkele maanden geleden werd de pagina voor de studentenvereniging Literair Dispuut Flanor verwijdert. Toen werd gezegd dat er toch te weinig belang was achter de studentenorganisatie, en dat de bronnen weinig toereikend waren. Nu is deze maand aangekondigd dat Flanor dit jaar de winnaar is van de Kees van der Hoef-prijs, voor hun bijdrage aan het literaire klimaat in Groningen (zie o.a. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217362/Studentenvereniging-Flanor-wint-Kees-van-der-Hoef-prijs-2020). Zou dat niet gelden als toereikend bewijs voor het belang van Flanor als literaire organisatie in het noorden? Bovendien zijn deze persberichten uitstekende bronnen om dat belang te benadrukken, voor in het artikel zelf. Kimocu (overleg) 5 jan 2020 21:54 (CET)

Ik wilde toevallig net de toekenning van die prijs in het lemma van Literair Dispuut Flanor vermelden, maar ontdekte op de doorverwijspagina 'Flanor' dat deze vereniging inderdaad helemaal geen lemma heeft. Hoe het verwijderde artikel eruitzag weet ik niet, maar het onderwerp is mijns inziens zeker e-waardig, gezien het reeds genoemde literaire belang van dit dispuut. De conclusie van de afhandelend moderator dat het hier zou gaan om "een van de zovele studentenverenigingen" lijkt me in elk geval niet terecht. Wat mij betreft krijgt Kimocu dan ook de kans om het oude artikel waar nodig op te knappen. — Matroos Vos (overleg) 5 jan 2020 23:00 (CET)
@Kimocu: ik heb hier bij het vorige terugplaatsverzoek inhoudelijk al wat over gezegd, maar het zou inderdaad best kunnen dat het oordeel van toen herzien moet worden. Zal ik het verwijderde artikel in je gebruikersnaamruimte plaatsen alwaar je het kunt opknappen? Mvg, Encycloon (overleg) 6 jan 2020 11:40 (CET)
@Encycloon: Dat zou erg fijn zijn! Mvg, Kimocu (overleg) 8 jan 2020 10:57 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Zie Gebruiker:Kimocu/Literair Dispuut Flanor. Laat het maar (op deze pagina) weten als je denkt dat het artikel naar de hoofdnaamruimte kan. Mvg, Encycloon (overleg) 8 jan 2020 11:16 (CET)

Philip Cracco[bewerken]

Gisteren overleden Vlaams overnemer (verwijderd wegens NE, maar blijkbaar wel nieuwswaardig: de tijd). Ik wil hem een artikel geven, en wens verder te werken op de inhoud die in 2016 en 2018 verwijderd werd. SpamHunters (overleg) 8 jan 2020 10:09 (CET)

@SpamHunters: over welke naamruimte heb je het dan? Als ik even kijk op Google, lijkt het er inderdaad op dat de verwijderreden Relevantie blijkt niet uit onafhankelijke bronnen. inmiddels weerlegd kan worden.
Ik denk dat terugplaatsing naar je kladblok het beste is, omdat de inhoud van de verwijderde versies sowieso nog geüpdatet moet worden. Encycloon (overleg) 8 jan 2020 10:44 (CET)
best gewoon de standaard naamruimte. Ik pas het artikel vandaag nog aan SpamHunters (overleg)
Oké, dan plaats ik het artikel terug met een {{wiu2}}-sjabloon erop. Encycloon (overleg) 8 jan 2020 13:43 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Zie wel ook Overleg:Philip Cracco. Encycloon (overleg) 8 jan 2020 13:50 (CET)

Salar Zarza[bewerken]

Beste moderatoren, enige tijd geleden is het artikel over Salar Zarza verwijderd, Nederlands acteur/filmregisseur. De motivatie was "Relevantie niet aantoonbaar door onafhankelijke gezaghebbende bronnen". Via de OTRS mail (ticket:2018110310000038) is aanvullende informatie (met bronnen) ontvangen. Wie van jullie wil dit artikel terugplaatsen en het vervolgens met deze informatie aanvullen. In dat geval zal ik de ontvangen informatie aan je mailen. Salar Zarza speelde o.a. in :

Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 6 jan 2020 09:25 (CET)

Ik wil er wel naar kijken, kun je die informatie aan mij doorsturen? Encycloon (overleg) 6 jan 2020 11:31 (CET)
Fijn dank je wel. Elly (overleg) 8 jan 2020 13:29 (CET)


Ik snap toch weinig van dit proces om eerlijk te zijn. Als iemand het teruggeplaatst wil hebben kan diegene toch gewoon zelf hier een verzoek plaatsen inclusief de bronnen? Nu gaat het allemaal onder de radar via mails, dat lijkt me toch niet de bedoeling? MatthijsWiki (overleg) 6 jan 2020 13:47 (CET)
Ah, dan ligt het niet aan mij alleen... Ik snap namelijk ook niet zo goed waarom een onderwerp kan worden teruggeplaatst op kennelijk geheime informatie. Het ging er om dat er geen onafhankelijke bronnen waren die de relevantie van Zarza aantonen. Dan hebben we het toch gewoon over kranten, tijdschriften, recensiewebsites e.d.? Thieu1972 (overleg) 6 jan 2020 13:52 (CET)
Het is geen geheime informatie. Alleen mailadressen en namen zijn uiteraard vertrouwelijk. Iemand heeft scans uit tijdschriften gestuurd. Die kunnen hier niet geupload worden. Voor buitenstaanders is het proces op Wikipedia juist onbegrijpelijk. Het artikel bestond al enkele jaren en wordt opeens weggegooid. Lees maar op TBP hoe dat gaat, met de ogen van een buitenstaander. Elly (overleg) 8 jan 2020 13:29 (CET)
Ow, een nominatie van HM Wilburt. The Banner Overleg 8 jan 2020 13:40 (CET)
Saying that an author lacks the authority to write about a topic is a variant of ad hominem—and a particularly useless sort, because good ideas often come from outsiders. The question is whether the author is correct or not. If his lack of authority caused him to make mistakes, point those out. And if it didn't, it's not a problem. Zie Graham, Paul (2008) How to Disagree. DH1. Ad Hominem. (link). Wutsje 8 jan 2020 23:45 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - In het verwijderde artikel stond de zin In Out for Vengeance spelen diverse bekende Nederlandse acteurs en actrices onder wie actrice Kim Feenstra, Fajah Lourens en K1-kampioen Peter Aerts. Eigenlijk komen de drie e-mails daar ook op neer: Zarza zou E-waardig zijn omdat hij deze film met bekende acteurs geregisseerd heeft. De onafhankelijke bronnen - ik kijk dan dus bijvoorbeeld niet naar filmpjes vanaf dit kanaal - zijn mijns inziens onvoldoende om een artikel over Zarza op te baseren. Dat een bron als deze geen relevantie van Zarza aantoont, is tamelijk vanzelfsprekend.
Verder zijn er geen bronnen aangedragen over iets anders dan deze film of onafhankelijke bronnen die daadwerkelijk wat diepgaander op Zarza ingaan. Ik zou hier als schrijver dus ook niet een artikel afdoende mee kunnen opknappen. Encycloon (overleg) 9 jan 2020 10:41 (CET)
Dank je voor je inspanningen. Elly (overleg) 10 jan 2020 20:48 (CET)

BNS luidsprekers[bewerken]

Ik heb vanochtend een pagina gemaakt over BNS luidsprekers, het ontstaan van het bedrijf en de tenondergang. dit wordt beoordeeld als reclame??? leest men uberhaupt wel? de eigenaar is dood en het bedrijf BESTAAT NIET MEER, dus hoe in godsnaam kan het dan reclame zijn? 2A02:A210:2901:C300:AD47:B3D:4079:7B4C 13 jan 2020 11:48 (CET)

 • Uitgevoerd Uitgevoerd Het bedrijf bestaat inderdaad niet meer. De tekst was overigens verre van neutraal, met veel superlatieven ('tegen aantrekkelijke prijzen') die gewoonweg niet in een saaie encyclopedie thuishoren. De vermelding over Marktplaats was ook niet erg handig, zeker niet als het product tegelijkertijd de hemel in wordt geprezen. En de eerdere tekst bevatte zinnen als 'Met de BNS SDX-20 heeft u een prima luidspreker...', en was vooral een complete reclamefolder (en wellicht was de tekst ook gewoon overgeschreven van een folder?). Omdat het onderwerp mogelijk geschikt is voor een encyclopedisch artikel, wil ik het terugplaatsen. Wel blijft de nominatie op TBP staan, want er is zeker nog veel schaafwerk nodig; bovendien zullen onafhankelijke bronnen nodig zijn om de relevantie aan te tonen. Thieu1972 (overleg) 13 jan 2020 14:49 (CET)

Zen Pagina[bewerken]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zen

Goedendag,

Ik heb 9 januari geprobeerd de zen pagina te bewerken. Heb zelfs meer dan voldoende ondersteunend materiaal bijgevoegd om te reden van de verandering aan te duiden. (Er zat en lijst van meer dan tien boeken bij). De moderatoren hebben echter zonder enig overwegen van de nieuwe informatie alles ongedaan gemaakt. Na hier in een gesprek op in te zijn gegaan, namen de moderatoren nog steeds geen objectief standpunt aan. De informatie werd genegeerd en als ik gehoord wilde worden moest ik maar een account aan maken of overleggen met de andere auteurs op de zen pagina die inspiratie in een hoger vaandel zetten dan historische accuraatheid. Dit is een direct citaat van de zen overlegpagina; "Of ze (de teksten) historisch correct zijn is daar niet relevant; ze zijn voor velen inspirerend geweest."


Het liefst zou ik dan ook niet alleen zien dat de informatie word verbeterd/teruggezet, maar ook dat de betrokken moderatoren hun functie word ontnomen. Dit aangezien geen van hen een objectief standpund heeft aangenomen of zich verdiept heeft in het artikel dat ze bewerken, wat naar mijn idee enorm kwalijk is voor een moderator van een encyclopedie pagina.

2A02:A210:2901:C300:AD47:B3D:4079:7B4C 13 jan 2020 19:21 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Oproepje gedaan in het Religie- en filosofiecafé, hopelijk levert dat inhoudelijke reacties op. Er is verder geen pagina verwijderd, dus is het niet aan een moderator hier over de inhoud te besluiten. Ook het (willen) afzetten van een moderator gebeurt niet hier.
Terzijde: volgens mij lees je in Of ze (de teksten) historisch correct zijn is daar niet relevant over het woordje daar heen. Encycloon (overleg) 13 jan 2020 20:58 (CET)
Ik heb er niet overheen gelezen. Als de historische accuraatheid daar niet relevant is dan zouden er ook verwijzingen naar controversiële primaire bronnen of secundaire bronnen op basis van die primarie bronnen kunnen worden gemaakt aangezien ook die inspirerend zijn geweest (in de vormgeving van Zen.)
Bedankt voor de oproep
2A02:A210:2901:C300:3C4B:2C15:3276:753A 16 jan 2020 17:09 (CET)

TSEA Link[bewerken]

Deze pagina is - naar mijn mening - onterecht afgeschoten. Esports is zeker geen ‘studentenhobby’ tegenwoordig, wat wel gesuggereerd werd in overleg.

Oud overleg is hier te vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_beoordelen_pagina%27s/Toegevoegd_20180108#Toegevoegd_08/01:_Deel_1

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 213.125.170.98 (overleg · bijdragen)

Dat werd door één iemand gesuggereerd, maar de pagina is daarop niet afgeschoten. De reden van verwijdering is dat de relevantie niet werd aangetoond. Met andere woorden, de vraag die ook hier beantwoord dient te worden: waarom is deze vereniging relevant en uit welke onafhankelijke, gezaghebbende bronnen blijkt dat? Een terugplaatsverzoek dient goed gemotiveerd te worden. Velocitas(↑) 8 jan 2020 22:35 (CET)
Die relevantie lijkt nog altijd problematisch, zie bv. hier. Wutsje 8 jan 2020 23:34 (CET)

Ik bekijk even de destijds verstrekte bronnen:
 • Van de 9 bronnen gaan er 3 alleen over het oprichten van de club, dus dat zijn in feite slechts aankondigingen. En 2 van de 3 betreft aan de universiteit/hogeschool gelieerde bronnen.
 • Van de 9 bronnen zijn er 4 aan de universiteit/hogeschool gelieerd.
 • Als we de bronnen over de oprichting en de bronnen die aan de universiteit/hogeschool gelieerd zijn ('wij van WC-eend'), weglaten, blijven over:
1- Young Capital: vermeldt de deelname van TSEA Link aan een evenement.
2- Gamersnet: meldt dat TSEA Link een game-kamer wil op de universiteit.
3- Eredivisie.nl: meldt over een competitie, maar noemt TSEA Link niet.
Conclusie: in het destijds verwijderde artikel staat slechts 1 bron die secundair is, voldoende onafhankelijk, en voldoende diepgang heeft: het artikel in het Brabants Dagblad. En dat ging over de oprichtingsplannen. Begrijpelijk dat er destijds vraagtekens werden gezet bij de vaak boude beweringen over 'grootste, eerste, significante'.
Een nieuwe zoekopdracht levert me op: de site van TSEA Link, youtube, facebook, LinkedIn, de universiteit, instagram. Kortom: ik zie geen enkele secundaire bron langskomen, laat staan eentje die met enige diepgang iets over de club vermeldt. Een artikel lijkt dan ook vooral gevuld te gaan worden met eigen ervaringen en insider-informatie, of het artikel wordt niet meer dan 'de club bestaat en doet dingen'. Advies: ga eerst op zoek naar geschikt bronmateriaal, en ga daar een nieuw artikel op baseren dat je eerst alleen in concept (bv in je kladblok) schrijft. Laat iemand (een coach?) er dan eens naar kijken, om te voorkomen dat het weer dezelfde euvels heeft. Het eerder verwijderde artikel ga ik in ieder geval niet terugplaatsen, want er is nu geen enkele reden om aan te nemen dat de problemen met dat artikel snel opgelost kunnen worden. Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Thieu1972 (overleg) 15 jan 2020 17:32 (CET)


Sander Di Monaco[bewerken]

Deze pagina is naar mijn mening onnodig verwijderd. Het te beginnen al met het nomineren. Hier werd tegen de richtlijnen van wikipedia ingegaan. Gebruiker Iooryz heeft niet de richtlijnen gerespecteerd. Er wordt Aanbevolen om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Dat heeft hij wel gedaan blijkt te zien aan het uur van het maken en nomineren.

ten tweede was Iooryz zijn mening dat het ook geen prestatie is om op 16 jarige leeftijd erkend te worden als de jongste voetbalcommentator van de geschiedenis van België , Mag ik dan vragen wat hij wel een prestatie vindt op 16 jarige leeftijd? Of heeft hij toevallig op die leeftijd iets bovennatuurlijks gedaan?.

ten derde blijken de discussies rond de nominaties voor verwijderen onwaar. Er staat dat de persoon part-time werkt en niet meer werkt. en dat het binnen de categorie voetbal hoort ipv media. Dat klopt nergens naar en die info zit ook niet in het artikel. Dit heeft de moderator onvoldoende onderzocht.

Dit is een artikel dat zeker zijn plaats hoort te krijgen op wikipedia, deze jongen is jongste voetbalcommentator in de geschiedenis. Inspiratiebron voor anderen als je het mij vraagt en een inspiratiebron dat lezers wat bij brengt. Daar staat Wikipedia toch voor? Blijkbaar ziet de moderator niet het nut van een prestatie binnen de mediawereld.

Ik pleit voor het recupereren van het artikel uit respect voor de maker hiervan. Die niet de kans kreeg zijn artikel voldoende te bewerken.

In dit artikel staat de biografie van een jonge kerel die op zijn leeftijd al grote stappen heeft gezet. Deze tekst motiveerd niet alleen, ook geeft het info dat je met een jonge leeftijd geen schrik hoeft te hebben en in jezelf geloven veel kan doen. Ik snap niet dat dit artikel verwijdert is. En hoop dat de moderator niet meer kijkt naar zijn voorkeur maar naar de prestatie algemeen want op die manier zullen nog vele nuttige pagina's verdwijnen. Klops12 (overleg) 17 jan 2020 15:34 (CET)

In jouw bijdragen zitten een aantal misvattingen. Het "nomineer artikelen niet te snel" een advies, geen richtlijn. Iooryz heeft dus geen richtlijn geschonden. Na de nominatie was nog 2 weken de tijd om aan het artikel te werken, en dat is ook gebeurt. Of Iooryz zelf op zijn zestiende, of later, iets bovennatuurlijks gedaan heeft is totaal niet relevant (voor de encyclopedie dan, voor Iooryz zelf is het mogelijk anders). Het artikel over Di Monaco stond ter beoordeling, niet Iooryz. Je legt de afhandelend moderator woorden in de mond die hij niet gezegd heeft, de enige tekst bij de afhandeling is "Jonge reporter bij een lokale radio, encyclopedisch niet relevant". Daaruit kan je niet concluderen dat hij ook iets over bv. de categorie gezegd heeft. Wikipedia staat absoluut niet voor inspiratiebronnen. We hebben artikelen over de ergste dictators en moordenaars uit de geschiedenis en ik mag hopen dat daar geen inspirerende werking van uit gaat. We behouden ook geen pagina's uit respect voor de maker ervan. Je hebt twee weken de kans gekregen het artikel aan te passen en hier ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Dat neemt niet weg dat Di Monaco een presentator bij een lokale radiozender is en als zodanig als 'niet encyclopedisch' wordt beschouwd. Die afweging van de afhandelend moderator lijkt me zeker verdedigbaar en ik heb geen steekhoudende argumenten tegen de verwijdering gelezen. Oftewel: Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. CaAl (overleg) 17 jan 2020 16:07 (CET)

Er staat nergens dat de moderator dit zegt maar hij heeft onvoldoende de discussies overlopen. dat lijkt me een feit aangezien zijn besluit. GR Klops12 (overleg) 17 jan 2020 16:14 (CET)

Ten 2de ben ik niet eens de maker, maar wel een voorstander van mensen die wat neerzetten. waar dit artikel zeker overgaat. Kunt u een verschil vinden tussen de andere artikels binnen deze categorie? en of deze wel meer encyclopedische waarden hebben? Klops12 (overleg) 17 jan 2020 16:16 (CET)

Dat hij tot een andere afweging komt als jij klopt, maar dat feit kan je niet gebruiken als argument dat zijn afweging fout is. Er zijn verschillen met artikels van soortgelijke personen - die bijvoorbeeld bij landelijke media verslag doen - maar er zijn ongetwijfeld nog andere artikelen hier die eigenlijk ook verwijderd zouden moeten worden. Die discrepantie los je niet op door nog een extra artikel wat verwijderd zou moeten worden niet te verwijderen, maar door die artikelen te nomineren. VJVEGJG. CaAl (overleg) 17 jan 2020 16:21 (CET)
Het doet er niet toe hoe inspirerend jij het vindt wat deze jongen doet. Het is ook niet aan Wikipedia om bekendheid te geven aan zijn prestaties, of om mensen middels een artikel te motiveren het beste uit zich te halen. Dit is een encyclopedie, geen fansite. Uiteindelijk gaat het om de inhoud, en een 16-jarige die op een lokale radio de voetbalwedstrijden verslaat en daarover een keer een vraaggesprek met een krant heeft gehad, is gewoon erg mager als basis voor een artikel. Thieu1972 (overleg) 17 jan 2020 16:24 (CET)

Thieu1972, ten eerste blijf vooral professioneel, en richt u vooral niet naar mij maar naar het belang van het artikel. Ik ben gewoon van mening dat dit relevant is. Ik heb het gevoel dat er heel veel pagina's ongecontroleerd blijven en minder waarde bevatten dan dit artikel. In feite ken ik de commentator niet en weet ik niet wat hij nog allemaal zal doen...hij lijkt me wel een toekomstbron ....maar de maker van deze pagina heeft wel de nodige info opgezocht en werk gestoken en dat maakt het heel ondankbaar.

Ook heeft hij op zijn leeftijd in de mediawereld toch al wat neergezet...als u voetbalkennis zou hebben... zou u snappen dat verslag geven op die leedtijd in zo een grote competities een echte zeldzame prestatie is...of het nu lokaal of nationaal is ..dat doet er niet toe, dat het lokaal is maakt het nog zeldzamer en specialer Klops12 (overleg) 17 jan 2020 17:42 (CET)

Beste Klops12, zolang je over dit onderwerp geen betrouwbare onafhankelijke bronnen kunt aandragen (dat vraaggesprek met HLN is inderdaad niet voldoende) doet het eigenlijk, in het kort gezegd, niet terzake of de persoon naar jouw mening relevant is, of er veel werk in gestoken is en of er ook andere artikelen bestaan die misschien nog 'slechter' zijn. Wikipedia zou zelf geen standpunt moeten innemen over of iemand bijzonder/belangrijk is, dat moet blijken uit aandacht door onafhankelijke bronnen.
Overigens zou het volgens mij juist wel degelijk zeldzamer zijn als deze persoon al op nationaal niveau actief zou zijn. Of ken jij voorbeelden die dit weerleggen? Mvg, Encycloon (overleg) 17 jan 2020 23:19 (CET)

Beste Encycloon. Deze persoon is op nationaal en zelfs internationaal niveau actief en dat vanaf 17 jaar.. niemand deed het hem voor, dat is juist waarom het een wikipediapagina verdient. Maar ik blijf bij mijn eerder standpunt. Hier zijn te weinig gebruikers die kennis hebben over het onderwerp en er gewoon op los gooien met verwijder argumenten. Het is de discussie niet waard, Als ik zo lees op het internet is deze pagina en zijn gebruikers al bekend om dit soort dingen... achja. Klops12 (overleg) 18 jan 2020 10:55 (CET)

Beste Klops12, bedoelt u met nationaal of internationaal niveau dat Di Monaco nationale of internationale voetbalwedstrijden verslaat? Of bedoelt u dat hij wedstrijden ook op nationale of internationale radiostations verslaat? Want de eerste is niet echt bijzonder als het steeds op een lokaal radiostation is, het tweede is wel bijzonder en daar willen wij als encyclopedie dan ook zeker bronnen voor zien. Een onderwerp is pas voor Wikipedia relevant als er meerdere onafhankelijke bronnen voor zijn. Dqfn13 (overleg) 18 jan 2020 11:02 (CET)

Ja het is eerder het eerste. Ik had eigenlijk al opnieuw de pagina gemaakt met wat verduidelijking en andere bronnen maar die is ondertussen al verwijderd opnieuw en ik ben op een checkuser lijst gezet... dit is echt erover hoe er met nieuwe wikigebruikers wordt omgegaan. De eerdere maker van de pagina blijkt ook nieuw te zijn. dat wist ik niet.. kan zijn dat hij met zijn eerste pagina een onderwerp wou nemen die nog niet veel aan bod was gekomen. Nogmaals ik ken de persoon uit het artikel niet maar verdedigde wel het standpunt van Joost06 omdat ik als nieuwe gebruiker het ook zeer pijnlijk zou vinden als je eerste artikel meteen verwijderd zou worden zonder enige steun of tips. Klops12 (overleg) 18 jan 2020 12:06 (CET)

@Klops12, Mijn eerste artikel is ook verwijderd (nog altijd, ben wel ruim 1000 artikelen verder) dus ik weet hoe het voelt. Het probleem is dat Di Monaco voor zijn leeftijd wel bijzondere dingen doet, maar er zijn er honderden zoals hem. Het verslaan van een voetbalwedstrijd is niet zaligmakend. Zou hij het op een nationaal of internationaal podium doen, dan zou het bijzonder(der) zijn. Schrijf het artikel opnieuw in uw Kladblok, dan kunt u er in alle rust aan werken. Gebruik de tips die gegeven zijn en verwerk de kritiekpunten die ook genoemd zijn. Een van de belangrijkste was wel: zorg voor onafhankelijke bronnen. Dat zijn bronnen die over Di Monaco hebben geschreven, niet met hem (een interview is niet onafhankelijk). Met vriendelijke groet, Dqfn13 (overleg) 18 jan 2020 12:33 (CET)
(na bwc) Dit is wel een beetje de omgekeerde wereld: als je kopij opstuurt naar een tijdschrift zonder de vereisten erop na te slaan die aan de kopij worden gesteld, kun je toch ook niet met argumenten aan komen als dat je 'eerste kopij meteen geweigerd zou worden zonder enige steun of tips'? Of dat 'je er zoveel tijd in hebt gestoken'? Het is aan de schrijver van een artikel om zich te verdiepen in de eisen die hier aan artikelen worden gesteld. De belangrijkste daarvan is WP:VER en in het geval van een levende persoon moet aan de BLP-richtlijn worden voldaan. Vond geen gezaghebbende, onafhankelijke bron het de moeite waard om diepgaand over deze persoon te schrijven, dan vindt ook Wikipedia dat de moeite niet waard: de encyclopedie volgt slechts. Velocitas(↑) 18 jan 2020 12:34 (CET)

Bedankt voor jullie repli's, Ik ga dit zeker gebruiken. Ook mijn excuses aan de moderator Klops12 (overleg) 18 jan 2020 12:41 (CET)

Ter info; Klops12 schreef hierboven o.a. "De eerdere maker van de pagina blijkt ook nieuw te zijn. dat wist ik niet.. kan zijn dat hij met zijn eerste pagina een onderwerp wou nemen die nog niet veel aan bod was gekomen. Nogmaals ik ken de persoon uit het artikel niet maar verdedigde wel het standpunt van Joost06 omdat ik als nieuwe gebruiker het ook zeer pijnlijk zou vinden als je eerste artikel meteen verwijderd zou worden zonder enige steun of tips." Intussen zijn na een checkuser verzoek beide accounts OT geblokkeerd vanwege sokpopmisbruik. - Robotje (overleg) 19 jan 2020 22:50 (CET)

Shania van Nuland[bewerken]

Inmiddels zit Van Nuland in de selectie van sc Heerenveen Vrouwen, na haar studie in de VS. Edoderoo (overleg) 21 jan 2020 21:37 (CET)

Vraag lijkt me of (enigszins) gezaghebbende bronnen aandacht aan haar besteden. Een snelle googlezoektocht levert vrouwenvoetbalnieuws op, maar het lijkt wat mager. Of zie ik wat over het hoofd? Vinvlugt (overleg) 21 jan 2020 22:53 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd Zonder twijfel Ew nu. Inmiddels weg bij Heerenveen en een profcontract in de Spaanse competitie. Artikel heeft wel nog een flinke poetsbeurt nodig, daar houd ik me verder mee bezig. KroySquare.jpgDirkVE overleg 22 jan 2020 10:27 (CET)
 1. https://petities.nl/petitions/stop-het-gebruik-van-het-woord-polenhotel?locale=nl