Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gtk-undo-ltr.svg Verzoekpagina voor terugplaatsingen van verwijderde artikelen
Klik hier om direct een verzoek tot terugplaatsing van een artikel te doen (verwijder geen tekst die er reeds staat!)
Zie WP:VP/T
Zie WP:TERUG
Wie van mening is dat een artikel of een afbeelding (dit geldt enkel voor afbeeldingen die vanaf juni 2006 verwijderd zijn) ten onrechte is verwijderd, kan hier een met redenen omkleed verzoek tot terugplaatsing doen. Een moderator kan dan indien nodig nadere toelichting geven en/of beslissen het artikel wel of niet terug te plaatsen. Een verzoek kan een week na afhandeling verwijderd worden, inclusief commentaren en overleg.
Wanneer een verzoek behandeld is, moet het onderaan het kopje Afgehandelde verzoeken worden geplaatst, zodat nieuwe verzoeken steeds gemakkelijk bovenaan te vinden zijn. Plaats uw nieuwe verzoek onderaan andere verzoeken in het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de indiening chronologisch blijft.
Afgehandelde verzoeken mogen na acht dagen naar het archief verplaatst worden.
Gelieve te ondertekenen met vier tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Brol Tour[bewerken]

Gebruiker:Alessio Vervaeke/Kladblok : deze pagina werd vorig jaar verwijderd. Nu heb ik ze beter gemaakt en aangevuld met betrouwbare bronnen en informatie. Enkel het tourschema moet nog aangevuld worden. Is deze nu wel geschikt voor Wikipedia? Alessio Vervaeke (overleg) 29 sep 2019 11:47 (CEST)

Beste Alessio Vervaeke, de vermelde bronnen zijn grotendeels 'WC-Eend over WC-Eend'; oftewel niet onafhankelijk. Dat er optredens door de zangeres worden aangekondigd is doorgaans eigenlijk niet zo spannend, Wikipedia is meer geïnteresseerd in wat (onafhankelijke) anderen erover gezegd/geschreven hebben.
Welke betrouwbare onafhankelijke bronnen hebben het fenomeen 'Brol Tour' beschreven en tonen daarmee aan dat deze tournee naast Angèle Van Laeken#2017–heden: Debuutalbum & Brol Tour en Brol ook relevant is om in een zelfstandig artikel te behandelen? Mvg, Encycloon (overleg) 29 sep 2019 12:00 (CEST)
Hey. Een mogelijke oplossing kan zijn om de pagina van Angèle wat te 'kuisen' omdat veel informatie dan al op de Brol Tour pagina staat. Veel grote tournees hebben een eigen pagina, dus waarom ook niet deze. Er is veel over geschreven op nieuwssites. Wel vooral recensies en aankondigingen maar daar staat ook voldoende info op vind ik. Mvg Alessio Vervaeke (overleg) 29 sep 2019 12:07 (CEST)
@Alessio Vervaeke: recensies zijn op zich prima, maar kun je ook wat meer voorbeelden geven van onafhankelijke bronnen die deze tour beschreven hebben? Uit je kladblok artikel blijkt het bestaan van dergelijk bronmateriaal naar mijn mening nog onvoldoende. Mvg, Encycloon (overleg) 7 okt 2019 22:40 (CEST)

Arnoud Engelfriet[bewerken]

Ging bij TBP 20191001 de bietenbrug op omdat de afhandelend moderator nogal graag met één maat wil meten en dat ophangt aan onafhankelijke bronnen. Aan de nominatiereden NE/reclame wordt hier echter geen invulling gegeven. Het tweede wordt niet benoemd en aan de relevantie wordt ook niet getwijfeld. WP:BLP wordt hier aangehaald, maar niet helemaal op een juiste manier. Het gaat om verificatie, een verplichting van (onafhankelijke) bronnen kent Wikipedia echter niet (al zijn ze uiteraard een goede manier hiervoor). Hier volstaat de naam in google gooien eigenlijk direct al qua verificatie van de relevantie. Ik stel daarom voor om het lemma terug te plaatsen, eventueel voorzien van een korte en concrete opdracht over wat er concreet echt een bron nodig zou hebben in het lemma. Agora (overleg) 6 nov 2019 12:51 (CET)

Hoezo zou hier aan de encyclopedische relevantie (iets anders dan persoonlijke/maatschappelijke relevantie) niet getwijfeld worden? Spreekt WP:REL - ja, geen officiële richtlijn maar wel op relevantie betrekking hebbend - niet ook gewoon over betrouwbare én onafhankelijke bronnen?
Ik zie niet direct waarom de naam in Google gooien zou volstaan, dat levert bij mij vrijwel uitsluitend niet-onafhankelijke sites op. Encycloon (overleg) 6 nov 2019 13:02 (CET)
NE wordt onderbouwd door de nominator met "NE/Reclame - Dit is een artikel over een persoon zonder bronnen (laat staan onafhankelijke) die de relevantie ervan aantonen er staat zelfs geen enkele bron in (enkel maar een verwijzing naar wat hij geschreven heeft in het kopje ". Neeroppie verduidelijkt de bronneneis verder door te stellen dat: maar in het kader van 1 lijn trekken: ook hier zouden dan die onafhankelijke, secundaire en betrouwbare bronnen toch nog wel moeten komen toch? Een verplichting voor het gebruik van bronnen kent Wikipedia wel. In GOO: Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen (als er geen betrouwbare bronnen over een onderwerp zijn dan mag het niet in Wikipedia behandeld worden, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is). Of NPOV: Een neutraal standpunt houdt in dat materiaal op een feitelijke (objectieve) wijze wordt gepresenteerd, zodat, ook als er een conflict zou zijn, zowel voor- als tegenstanders kunnen erkennen dat het een reële weergave is van wat er in de literatuur te vinden is. De bronneneis van onafhankelijke, betrouwbare secundaire bronnen geeft in een notedop neer wat de absolute randvoorwaarde is om aan GOO, NPOV en WP:NIET te kunnen voldoen. Natuur12 (overleg) 6 nov 2019 13:14 (CET)
(bwc) Het beeld bij Google Books is niettemin wel interessant: [1]. Helaas wordt Google wel steeds slechter in het geven van treffers waar de naam ook daadwerkelijk in voorkomt, dus het aantal treffers zegt niet echt veel. Maar als we dat in het achterhoofd houden, lijkt er genoeg te vinden om de relevantie te ondersteunen. Om te beginnen heeft deze persoon een aantal boeken geschreven, die ook gewoon in de handel verkrijgbaar zijn. Het bekendste daarvan is waarschijnlijk De wet op internet, waarvan de eerste editie uit 2008 dateert, en dat tien jaar later nog steeds in een geactualiseerde versie verkrijgbaar is. In landelijke dagbladen komen we deze naam zeer regelmatig tegen als 'deskundige': NRC, Volkskrant, Trouw. Dit hier duidt op een aanstelling als docent/onderzoeker aan de VU in Amsterdam: [2]. Hier een interview met hem in het Reformatorisch Dagblad: [3]. De inhoud daarvan is natuurlijk niet 'onafhankelijk' maar ik denk wel dat een uitgebreid interview in een landelijk dagblad de relevantie kan ondersteunen. Dat het artikel aanmerkelijk beter kon, is wel duidelijk nu ik de Google-cache gezien heb. Uit alle externe bronnen is vermoedelijk wel een redelijk artikel te destilleren waaruit ook voldoende relevantie blijkt. Maar misschien is het beter dat van de grond af op te bouwen. Paul B (overleg) 6 nov 2019 13:58 (CET)
Het verwijzen naar (een gebrek aan) bronnen is mijns inziens echter nog steeds geen onderbouwing van NE. Maar goed, dat kan een interpretatieverschil zijn. Ook die 'verplichting' van brongebruik wil ik toch nuanceren; hier wordt WP:GOO er bijgesleept waar inderdaad expliciet om bronnen gevraagd wordt. Echter gaat WP:GOO nadrukkelijk om nieuw materiaal waarover nog niet gepubliceerd is en niet enkel om relevantie te duiden. Een simpel biografielemma als dit valt daar helemaal niet onder want dat is al overal te vinden op het internet en als zodanig geen origineel onderzoek, hooguit passages of beweringen waarvoor een gerichte bronvraag volstaat. Bij de afhandeling werd wel BLP aangehaald, maar zoals al opgemerkt kent dat geen bronverplichting maar een verificatie-eis. NPOV (hooguit voor het getroll rond het lemma, maar dat is hier niet het punt) en NIET lijken mij hier sowieso geen rol te spelen. Wel VER waar over bronnen juist staat Om het makkelijk te maken de informatie in een artikel te verifiëren, kan gebruik gemaakt worden van bronvermelding door middel van verwijzingen. Bronvermeldingen of literatuurverwijzingen zijn niet verplicht, behalve voor materiaal dat omstreden is. Veel is immers algemeen bekend ("De hoofdstad van Frankrijk is Parijs.") of in heel veel publicaties op te zoeken ("de valversnelling op de maan is 1,6 m/s²"). En een literatuurlijst of notenapparaat kan ook afleidend zijn. Een nadrukkelijke ontkenning van een bronverplichting en waar mijns inziens hier juist het 'algemeen bekend' en in 'veel publicaties op te zoeken' een rol spelen (zie makkelijk te vinden met 1 korte google). De vraag blijft dan ook welke 1 lijn er nou getrokken wordt, want volgens mij is het helemaal niet zo zwart-wit. - Agora (overleg) 6 nov 2019 14:29 (CET)
Je haalt twee zaken door elkaar: het niet verplicht zijn van bronvermelding en het verplicht moeten gebruiken van betrouwbare bronnen. (Ja, eigenlijk is het te bizar voor woorden dat we mensen verplichtingen hun artikelen te baseren op betrouwbare bronnen zonder dat ze die bronnen hoeven te noemen in het artikel). Relevant = het is mogelijk om een artikel over het onderwerp te schrijven dat aan onze uitgangspunten voldoet. Dat is een super lage drempel. Maar als je de afhandelingen op TBP doorleest kan je zien dat onafhankelijke, betrouwbare bronnen bij het overgrote deel van de afhandelingen een doorslaggevende factor is. Natuur12 (overleg) 6 nov 2019 15:00 (CET)
ik was verbaasd door de nominatie en was van mening dat ik vlot met onafhankelijke bronnen aan zou kunnen komen. Maar tot mijn verrassing faalde ik daarin. Dus de verwijdering is mijns inziens correct geweest. En zonder die onafhankelijke bronnen die over het onderwerp schrijven lijkt terugplaatsing mij een heilloze weg. The Banner Overleg 6 nov 2019 15:37 (CET)
Hij is bekend, en zijn schrijfsels zijn bekend. Biografische gegevens zijn niet nodig: vertellen wie hij is en wat hij ongeveer doet gevolgd door een lijst publicaties is prima. Het is - wederom - nergens voor nodig dat er bronnen zijn die over hem gaan, het is slechts nodig dat er feiten over hem genoemd worden. Dit is vermoedelijk zo'n voorbeeld van een verwijdering waar wikipedia niet beter van wordt, en hem als NE bestempelen is mi onzinnig. Als onze richtlijnen deze verwijdering voorschrijven dan zijn de richtlijnen niet goed. Deze richtlijnen zijn er niet, maar een grote groep gebruikers is van mening dat dat wel zo is, en deze lijken nu de besluiten te nemen in het verwijderproces. En wederom: verwijder zaken alleen als NE als vrij vast staat dat het ook echt NE is, verwijder anders als "relevantie blijkt niet". — Zanaq (?) 13 nov 2019 21:11 (CET)

De stelling dat de man NE zou zijn is m.i. onhoudbaar, alleen al gezien zijn publicaties en zijn regelmatig verschijnen als deskundige in serieuze media (zie ook de bijdrage van Paul B hierboven). Verder, wat betreft die preoccupatie met die vermeende verplicht onafhankelijke bronnen (en in aanvulling op Zanaq):

 • Op WP:BRON (geen richtlijn) komt het woord "onafhankelijk" niet voor.
 • Op WP:BVB (ook geen richtlijn) wordt het woord tweemaal genoemd, de eerste keer in de zin "Wikipedia-artikelen moeten gebaseerd worden op bronnen die gepubliceerd zijn door onafhankelijke uitgevers met een goede reputatie voor nauwkeurigheid en het controleren van feiten" (dat kunnen best uitgevers van kranten zijn) en de tweede keer in de zin "Beweringen omtrent (wijdverbreide) consensus - zoals bijvoorbeeld claims dat de meeste academici menen dat ... - dienen onderbouwd te worden vanuit onafhankelijke secundaire en tertiaire bronnen" (in dit verband irrelevant).
 • WP:BLP is dan wél een richtlijn, maar ook daarin komt het woord "onafhankelijk" niet voor.
 • Op WP:VER (dan weer geen richtlijn) komt het woord "onafhankelijk" slechts voor in de volgende alinea: "Het is niet altijd gemakkelijk om objectieve en onafhankelijke bronnen te vinden over personen die nog in het volle leven staan. Het is vaak pas bij iemands dood dat over hem publicaties ontstaan. Behalve te menen dat over belangrijke nog levende personen geen lemma's kunnen worden geproduceerd, moet men onvermijdelijk andere principes hanteren. Zo zijn bijvoorbeeld voor een academicus de triviale gegevens die over hem vermeld worden op de webstek van de universiteit waar hij doceert als betrouwbare informatie te beschouwen [vgl. ook deze hierboven al aangehaald pagina, noot W.] (...). Krantenartikels kunnen ook, mits voorzichtig gebruikt, als geloofwaardig worden aangenomen."

Ik denk dat het kind hier met het badwater is weggegooid. Wutsje 13 nov 2019 22:49 (CET)

  • het woordenspel lijkt weer eens op de wagen... Daar waar bij andere artikelen wel het toverwoord, want dat wordt het bijna, " niet onafhankelijk" direct ingezet wordt als argument bij afkeur van bronnen gaan we nu beleven dat de eis mbt onafhankelijke bronnen eigenlijk geen richtlijn is en dus puur willekeurig gebruikt cq aangevoerd kan worden. Nou..en dan vraagt de gemeenschap af hoe het komt dat er zoveel negativiteit is. Gelijke monniken gelijke kappen. Je kunt niet met 2 maten meten. Een tijdje geleden is artikel over een schrijfster verwijderd, zij heeft aantoonbaar boeken geschreven die te koop zijn, maar toch was het argument : niet voldoende onafhankelijke bronnen. Het is zo simpel in feite . Maak een keuze en richtlijn: Wel of geen onafhankelijke bronnen zijn noodzakelijk. Als die bronnen er niet zijn dan ook niet zeuren. Neeroppie (overleg) 13 nov 2019 23:06 (CET)
   • Mits je uit gaat van bronnen - wat verdedigbaar is, maar waar ook veel kanttekeningen bij zijn - is onafhankelijkheid wel erg belangrijk bij het bepalen van relevantie: het zijn mi de verdere eisen die een probleem vormen. (Zie ook Jedi Mind Trick, Claudine, Opblaasbaarheid.... Wie was de schrijfster?) — Zanaq (?) 13 nov 2019 23:20 (CET)
    • Wutsje, bij je opsomming mist de richtlijn WP:NPOV, terwijl die mi nu juist het meest van belang is. Voor een neutrale beschrijving (meer dan het noemen van een paar feitjes) van een onderwerp zijn eigenlijk per definitie onafhankelijke bronnen nodig. Lees anders ook de uitleg op enwiki eens door. (Ja, beleid op enwiki geldt niet automatisch ook hier maar de argumenten van daar kunnen natuurlijk wel gewoon gebruikt worden.)
 • Dat is een pragmatische voorstelling, maar ik zou de 'broneis' ook zo kunnen verwoorden: Wikipedia volgt geen eigen opvattingen over of een onderwerp beschrijvenswaardig is, en ook niet de opvattingen van betrokkenen, maar primair de opvattingen van neutrale derden. Encycloon (overleg) 14 nov 2019 00:06 (CET)
     • WP:NPOV gaat slechts indirect over (de kwaliteit van) bronvermeldingen: de strekking ervan is, dat het onderwerp van een artikel neutraal beschreven dient te worden, aan de hand van "betrouwbare publicaties", woorden die daar nota bene worden gelinkt aan WP:BVB. Met de neutraliteit van de beschrijving in het verwijderde artikel was niets mis en de afhandelend mod heeft daar ook niet naar verwezen.
      Nogmaals: "Het is niet altijd gemakkelijk om objectieve en onafhankelijke bronnen te vinden over personen die nog in het volle leven staan. Het is vaak pas bij iemands dood dat over hem publicaties ontstaan. Behalve te menen dat over belangrijke nog levende personen geen lemma's kunnen worden geproduceerd, moet men onvermijdelijk andere principes hanteren. Zo zijn bijvoorbeeld voor een academicus de triviale gegevens die over hem vermeld worden op de webstek van de universiteit waar hij doceert als betrouwbare informatie te beschouwen [vgl. ook deze hierboven al aangehaalde pagina, noot W.]". Wutsje 14 nov 2019 00:55 (CET)

De Amerikaan[bewerken]

Ik weet niet hoe dit allemaal werkt met terugplaatsingsverzoeken, maar zou De Amerikaan teruggeplaatst kunnen worden. Het betreft informatie over een boek. Destijds werd de pagina geweigerd omdat het boek toen nog niet verschenen was en het als reclame werd gezien. Inmiddels is het boek allang geleden verschenen. Overigens valt me op dat op de Engelstalige Wikipedia boeken (literatuur) al maanden van te voren gewoon worden aangekondigd. Vanwaar dit verschil in beleid tussen de Nederlandse en bijv. Amerikaanse Wikipedia? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Susuhaila (overleg · bijdragen)

Dag Susuhaila, als het goed is geldt zowel op de Engels- als op de Nederlandstalige Wikipedia dat een boek beschreven moet zijn in betrouwbare onafhankelijke bronnen. Zijn hier recensies/artikelen over geschreven door niet-belanghebbenden? Mvg, Encycloon (overleg) 7 nov 2019 12:21 (CET)

Ja natuurlijk. Google het boek maar even en dan kom je van alles tegen op internet. Inmiddels verschillende recensies verschenen. etc etc. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Susuhaila (overleg · bijdragen)

Zou je voorbeelden kunnen geven? Zelf kom ik vooral verkoopsites tegen met een standaardtekst over het boek. Mvg, Encycloon (overleg) 7 nov 2019 14:57 (CET)

Kijk eens op https://deleesclubvanalles.nl/recensie/de-amerikaan/ of https://www.hebban.nl/boek/de-amerikaan-gerrit-brand of http://www.nobelman.nl/nieuws/recensie-in-dagblad-van-het-noorden-over-het-boek-de-amerikaan. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Susuhaila (overleg · bijdragen)

Dat zijn geen serieuze kritieken of evaluaties van een boek. Dat zijn juichverhalen, waarschijnlijk als resultaat van persberichten uitgezonden door de uitgever of een erg betrokken werknemer. Ik wijs er ook even op dat Susuhaila al jaren bezig is de merken "Gerrit Brand" en "Nobelman" op wikipedia te pushen (zie mijn bijdrage hier [4]). Ze houdt zich op wikipedia alleen bezig met deze twee onderwerpen. Een schoolvoorbeeld van directe betrokkenheid bij het wikipediaonderwerp. Iets wat normaliter sterk afgeraden wordt. Van deze reclameartikelenpusher heeft Wikipedia niets beters te verwachten anders dan wat we nu al zien.
Ook een aanwijzing is de bedrijfsnaam van deze persoon, Susuhaila Brand (bovenaan de site) die duidt op een mogelijke familieband met de schrijver. Verdere aanwijzingen zijn eenzelfde zakelijk adres van zowel het bedrijf Susuhaila Brand als van het bedrijf Nobelman. En, oeps, volgens deze laatste link zijn Gerrit Brand en Susuhaila werknemers bij Nobelman. Blijkbaar uitgever boeken in eigen beheer dus.
In het verleden zijn er incidenten geweest waar werd ontdekt dat er bedrijven zijn die zich specialiseren in het tegen betaling schrijven van artikelen voor Wikipedia. Er is geen twijfel dat hier iets dergelijks aan de hand is. VanBuren (overleg) 8 nov 2019 14:14 (CET)
Nou ja, die recensie in Dagblad van het Noorden lijkt me onafhankelijk genoeg, maar bij Hebban zie ik geen gezaghebbende recensie staan en van https://deleesclubvanalles.nl/recensie/de-amerikaan/ is het inderdaad wat onduidelijk of de recensent onafhankelijk of afhankelijk positief is.
Bij betaalde bijdragen is het verplicht hier openheid over te geven. Encycloon (overleg) 8 nov 2019 14:21 (CET)


Jay Bytebier[bewerken]

Beste. Een pagina genaamd Jay bytebier werd enkele dagen verwijderd omwille van de bronvermelding. De uitslagen van de renner zijn er wel en die werden erop geplaatst maar toch werd het verwijderd. Ik heb nu wel extra links die de uitslagen kunnen bevestigen. Ik heb het artikel Jay bytebier geschreven met account MTBxce – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MTBXCE (overleg · bijdragen)

Beste MTBXCE, kun je die bronnen hieronder ook laten zien? Mvg, Encycloon (overleg) 13 nov 2019 21:07 (CET)
Het gaat hier niet om een lijst van uitslagen, het gaat om de meer persoonlijkere informatie. In het artikel stonden geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats. Maar ook dat hij een zware val heeft gehad en welke disciplines hij in de jeugd beoefend heeft. WP:BLP laat zien dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met het plaatsen van dergelijke informatie. Voor juist deze persoonlijke informatie was geen bron beschikbaar en daarom heb ik het artikel verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 14 nov 2019 08:00 (CET)

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Energievoorziening[bewerken]

Ik verzoek terugplaatsing van het artikel Energievoorziening. Natuur12 geeft als reden voor directe verwijdering dat volgens de Arbitragecommissie in 2016 het niet herplaatsen van Wereldenergievoorziening in de huidige vorm .. op correcte wijze [is] verlopen. De Analyse van de ArbCom, zie Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Rwbest vs moderatoren, was dat het artikel niet toegelaten kan zijn tot de encyclopedie omdat het "andere vormen van deskundigheid" verlangt dan "begrijpend lezen, tekstredactie in goed Nederlands en kennis kunnen nemen van de bronnen".

Ik meen nog steeds dat het artikel wel goed leesbaar is "voor lezers met een gemiddelde algemene ontwikkeling". Het verlangt niet teveel deskundigheid van de lezer. Het artikel is herhaaldelijk verwijderd omdat het ondeskundig beoordeeld is, o.a door MoiraMoira. Natuur12 heeft het verwijderd, zie Verwijdersessie 20151019, omdat het zou overlappen met Wereldwijd elektriciteitsgebruik, maar dat artikel bestaat niet meer. Rwbest (overleg) 16 sep 2019 15:44 (CEST)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Reeds meermaals inhoudelijk beoordeeld door moderatoren die daarvoor de bevoegdheid / het vertrouwen hebben gekregen van de gemeenschap. Ik verwijs naar dit vorige afgewezen terugplaatsverzoek. Ook zijn er geen steekhoudende argumenten ingebracht om (toch weer) een herbeoordeling te doen:
Natuur12 geeft als reden voor directe verwijdering dat volgens de Arbitragecommissie in 2016 het niet herplaatsen van Wereldenergievoorziening in de huidige vorm .. op correcte wijze [is] verlopen - Neen, hij geeft als reden dat deze versie reeds meerdere malen beoordeeld/afgewezen is.
De Analyse van de ArbCom, zie Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Rwbest vs moderatoren, was dat het artikel niet toegelaten kan zijn tot de encyclopedie omdat het "andere vormen van deskundigheid" verlangt dan "begrijpend lezen, tekstredactie in goed Nederlands en kennis kunnen nemen van de bronnen". - Neen, de ArbCom beslist niet over inhoud. Zij concludeerde alleen 'dat de processen rond Wereldenergievoorziening correct en in overeenstemming met de relevante regels zijn doorlopen.' En over inhoudelijke (on)deskundigheid van moderatoren stelde ze: 'Van de gebruikers mag onder meer deskundigheid worden verlangd op het gebied van begrijpend lezen, tekstredactie in goed Nederlands en kennis kunnen nemen van de bronnen, ook als die bijvoorbeeld in het Engels gesteld zijn. Eenieder die zich de moeite getroost kennis te nemen van de materie, wordt geacht in staat te zijn een oordeel over de inhoud van een artikel te vormen. Andere vormen van "deskundigheid" mogen niet verlangd worden, aangezien dit in strijd zou zijn met het principe van vrije bewerkbaarheid, zoals vastgelegd in de vijf zuilen.'
Ik meen nog steeds dat het artikel wel goed leesbaar is "voor lezers met een gemiddelde algemene ontwikkeling". Het verlangt niet teveel deskundigheid van de lezer. - Geen nieuw argument.
Het artikel is herhaaldelijk verwijderd omdat het ondeskundig beoordeeld is, o.a door MoiraMoira. - Persoonlijke aanvallen zijn uiteraard geen overtuigend argument.
Natuur12 heeft het verwijderd, zie Verwijdersessie 20151019, omdat het zou overlappen met Wereldwijd elektriciteitsgebruik, maar dat artikel bestaat niet meer. - Gezien de latere discussie is dit een incorrecte weergave van zijn verwijderreden.
Mvg, Encycloon (overleg) 16 sep 2019 18:51 (CEST)
In de genoemde ArbCom-uitspraak staat niet dat een artikel deskundigheid verlangt. Er staat dat u niet mag bepalen wie deskundig genoeg is om uw artikel te beoordelen. SanderO (overleg) 18 sep 2019 09:46 (CEST)

Apollonia (Leuven)[bewerken]

De bronverwijzingen op de wikipedia-pagina van deze bestaande VZW zijn aangevuld. Er zal de komende weken gewerkt worden om deze pagina verder up-to-date te brengen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2001:67c:198c:906:3::13 (overleg · bijdragen)

Beste 2001:67c:198c:906:3::13. Dit artikel staat momenteel ter beoordeling. In deze periode kan geprobeerd worden om aan de genoemde bezwaren iets te doen. 2 weken nadat het artikel ter beoordeling is voorgelegd zal een moderator beoordelen of het artikel kan blijven of niet. Terugplaatsing is momenteel dus niet aan de orde. MatthijsWiki (overleg) 18 sep 2019 07:58 (CEST)

Veerplas Festival[bewerken]

Naar mijn idee is dit artikel ten onrechte verwijderd, en zou het daarom nog wat willen uitbreiden. Naar mijn idee waren er genoeg betrouwbare bronnen toegevoegd om relevantie aan te tonen, ondanks dat het om een regionaal artikel gaat. Graag terug plaatsen op [[Gebruiker:Melvinvk/Kladblok/Veerplas Festival. Melvinvk (overleg) 7 sep 2019 17:13 (CEST)

Opmerking Opmerking - vergeef mij dat ik dit verzoek niet uitvoer. Ik heb weinig ervaring met deze pagina en weet niet of terugplaatsen hier de bedoeling is. Het artikel is namelijk verwijderd vanwege onvoldoende bronnen. Heeft uitbreiding dan wel zin? Ik laat het aan een andere moderator. Floortje Désirée (overleg) 7 sep 2019 17:32 (CEST)
Bij de beoordeling zijn duidelijke argumenten gegeven, ook door de afhandelende moderator. Ik zie in dit terugplaatsingsverzoek geen redenen waarom er nu tot een andere conclusie kan worden gekomen. En waarom wil je het terug in je eigen naamruimte? Heb je bronnen die wel meer dan lokaal zijn en de relevantie aantonen? Is er andere informatie die je toe wilt voegen die de relevantie aantonen? MatthijsWiki (overleg) 9 sep 2019 08:28 (CEST)
Bij het verwijderde artikel werd een deel van de geschiedenis ontleend aan een ouder, stopgezet festival dat toevallig op dezelfde locatie plaatsvond. De oudere festival heeft echter geen relevantie voor het Veerplas Festival. The Banner Overleg 10 sep 2019 10:40 (CEST)
Aangezien er geen verdere reactie meer is gekomen verplaatst. MatthijsWiki (overleg) 25 sep 2019 11:14 (CEST)

Lepel (stad)[bewerken]

Oud Februari-lemma. Over de stad hoeven we echter niet te twijfelen en met oa een infobox daarvoor al een prima voorzet. Rest van de inhoud geen idee maar wel voldoende om minstens een beginnetje van te maken als dat niks is. - Agora (overleg) 5 okt 2019 15:34 (CEST)

@Agora: Uitgevoerd Uitgevoerd - als jij er verder nog naar kijkt vind ik het voor de rest prima. Natuur12 (overleg) 5 okt 2019 19:23 (CEST)

Frima NV.[bewerken]

Lemma dat afgelopen maand is verwijderd, onterecht naar mijn inziens. Er waren genoeg bronnen aanwezig die enige relevantie aantonen. Als verwijderreden is opgegeven dat een faillissement en overname geen encyclopedische waarde geeft, maar dat blijkt uit de bronnen juist wel. Daarnaast was het lemma ook niet meer gericht op het faillissement, maar was er ook andere bedrijfsgeschiedenis. Kan hier nogmaals naar gekeken worden? Melvinvk (overleg) 5 okt 2019 19:04 (CEST)

Ik steun dit verzoek Neeroppie (overleg) 5 okt 2019 22:42 (CEST)
Leek me echt NE dus ik ondersteun dit verzoek bepaald niet: de motivatie van de afhandelend moderator lijkt me helder. Paul Brussel (overleg) 5 okt 2019 22:49 (CEST)
Verre van juist, encyclopedische waarde wordt blijkt aan de hand van betrouwbare en onafhankelijke bronnen, en die waren er genoeg. Dus waarom is het dan verwijderd. Melvinvk (overleg) 6 okt 2019 00:00 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Er waren niet genoeg bronnen die de relevantie aantoonden. Er stonden 6 bronnen vermeld. 1x een advertentie, kan natuurlijk niets over de relevantie zeggen. 1x een bedrijfspromostuk op food.be, ook dat zegt niets over de relevantie. 3 bronnen over het faillissement, maar op de TBP is al aangedragen dat failliet gaan niet direct relevantie betekend. Tot slot een artikel uit een plaatselijke krant uit 1950. Als dat het enige is wat ooit in een krant (zelfs niet eens landelijk) is verschenen over een bedrijf dat 70 jaar heeft bestaan dan is de relevantie niet aangetoond. MatthijsWiki (overleg) 7 okt 2019 08:02 (CEST)
  • dan toch nog 1 nuance..: ik geloof niet dat ieder bedrijf dat failliet gaat de landelijke pers haalt. Dit was niet zo maar een bedrijf. Zelfs de Belgische koning bezocht het bedrijf omdat het innovatief was in de jaren 50. Helaas bestaat er geen Belgische Delpher bij mijn weten en is er te weinig te vinden over de periode 1950-1990. Jammer Neeroppie (overleg) 7 okt 2019 23:48 (CEST)

Schiffie & Co[bewerken]

ik had deze pagina zelf laten aanmaken, daar Schiffie & Co. (Schiffie en Co.) alleen vermeld werd in het hitoverzicht van de UltraTop50 Vlaamse lijst: De Vlaamse Top 10, waar Schiffie & Co. (ik dus) 7 weken op nummer 1 stonden in 2008, daarna volgde nog 9 nummers, waarvan enkele alleen terug kwamen in de Itunes Top 100 - Kids, met als hoogste notering voor de Papagaaientwist op nr 9.

op de pagina werd ook een deel biografie toegevoegd, die uit mijn pagina biografie komt van www.schiffie.com

de pagina is dus ter onrechte verwijderd en ik ben hiervan niet eens op de hoogte gebracht.

Ook was ik (Schiffie) de sidekick bij de shows van DJ (Henri) Kicken (Ain´t No Party Like An Alcoholic Party), die ook op Wikipedia staat. De Co. van Schiffie & Co. is dan ook DJ (Henri) Kicken.

graag verzoek ik u om de pagina terug te plaatsen, onder de naam Schiffie.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten, Patrick Schiffelers (Schiffie) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:8c31:9800:84be:edb1:c3be:b5af (overleg · bijdragen)

Beste Patrick Schiffelers,
Deze pagina werd in 2017 verwijderd omdat de encyclopedische relevantie niet werd aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben. Kunt u die aandragen om zo te bewijzen dat de verwijdering inderdaad ‘onterecht’ was? (Wellicht onnodig om te zeggen, maar uw eigen website is niet onafhankelijk.)
Met vriendelijke groet, Encycloon (overleg) 16 sep 2019 14:29 (CEST) PS: Om spam te voorkomen heb ik uw contactgegevens weggehaald. Voor de communicatie zou het fijn zijn als u een account zou willen aanmaken.
Aangezien er verder geen reactie meer is gekomen verplaats ik dit naar afgehandeld. MatthijsWiki (overleg) 7 okt 2019 08:03 (CEST)

België op het Eurovisiesongfestival 2020[bewerken]

De VRT heeft de naam van de Belgische kandidaat bekend gemaakt. Hiermee is er voldoende info aanwezig om het artikel op te starten. Graag dan ook terugplaatsing van het artikel. Takk (overleg) 7 okt 2019 10:07 (CEST)

@Takk: Ik zie dat er inmiddels inderdaad al meer (bebrond) over te zeggen is; al blijft het natuurlijk wel zo'n nieuwsonderwerp dat nog niet afgerond is. De pagina is teruggeplaatst op Gebruiker:Takk/België op het Eurovisiesongfestival 2020 en mag je bij dezen updaten en hernoemen richting de hoofdnaamruimte. Mvg, Encycloon (overleg) 7 okt 2019 22:36 (CEST)
@Encycloon: Bedankt, maar dit proces is me volledig vreemd. Ik heb helaas geen idee hoe ik hernoem richting de hoofdnaamruimte. Enige tips? Takk (overleg) 8 okt 2019 09:06 (CEST)
Kun je hier al iets mee? Encycloon (overleg) 8 okt 2019 09:57 (CEST)
Was eenvoudiger dan ik dacht. Bedankt voor de hulp! Takk (overleg) 8 okt 2019 10:22 (CEST)

Nits[bewerken]

Dp Nits voldoet niet aan de nuwegcriteria, en zou dus via het reguliere verwijderproces verwijderd moeten worden. Ook om deze uit te kunnen breiden en mogelijk verplaatsen is terugplaatsing nodig. Er is geen overeenstemming gebleken voor "Die hoeven niet samen op een doorverwijspagina Nits", ook gezien "Aan de ene kant logisch dat mensen die Nit zoeken Nits als zoekterm gebruiken." Er is geen consensus over wat waarom op een dp hoort en wat de titel van die dp moet zijn. Dus had deze niet in een half uurtje verwijderd moeten worden. Maar nogmaals: we hebben nuwegcriteria, waar deze pagina niet aan voldoet. Ga dus eerst maar overleggen en/of consensus aantonen en/of een stemming organiseren: tot die tijd geldt mi BTNI. — Zanaq (?) 11 okt 2019 20:13 (CEST)

Nit heeft niets te zoeken op Nits. Het gebruik van het woord nit is namelijk '2 nit' en niet nits zoals '2 nits'. Er staat een verwijzing bovenaan het artikel over de band Nits en zelfs dat is eigenlijk al een luxe. Omdat de term op de verkeerde plaats stond was het dus geen zinvolle inhoud en daardoor direct verwijderbaar. Tom (overleg) 11 okt 2019 20:23 (CEST)
Daar is verschil van mening over. Er is ook verschil van mening over waar deze thuishoort (maar om hem elders neer te zetten moet het teruggeplaatst worden, en moet dus de andere pagina eerst verplaatst worden.) "Geen zinvolle inhoud" is het zeer oneerlijk oprekken van de nuwegcriteria: er is geen overeenstemming dat het geen zinvolle inhoud is, dus is het geen nuweg, dus mag er 2 weken over overlegd worden. Er is geen duidelijkheid, er is geen consensus, dus geldt BTNI. — Zanaq (?) 11 okt 2019 20:27 (CEST)
De RvM verteld mij dat ik een pagina direct mag verwijderen als ik vind dat het geen zinvolle inhoud betreft: "Pagina's zonder inhoud of pagina's met een inhoud die geen zinvolle informatie bevat mogen zonder verdere formaliteit verwijderd worden". Een TBP-procedure gaat voornamelijk om de encyclopedische waarde of het uiterlijk van een artikel. Tom (overleg) 11 okt 2019 20:31 (CEST)
Er was discussie over 1 van de DP punten, dan is nuweg niet de route om die discussie te beslechten. Daarom de DP teruggeplaatst en de discussie mag op TBP gevoerd worden. Mbch331 (Overleg) 11 okt 2019 20:34 (CEST)
"Er was discussie over 1 van de DP punten" - Ja, logisch.. er waren maar twee verwijzingen. Een DP met één verwijzing slaat nergens op. Tom (overleg) 11 okt 2019 20:35 (CEST)
"Dat ik een pagina direct mag verwijderen als ik vind dat het geen zinvolle inhoud betreft" lijkt mij de nuwegcriteria veel te ver oprekken. Het is niet echt van belang wat een moderator vindt, maar vooral wat de gemeenschap vindt, waar consensus voor is, en wat de (overige) richtlijnen zeggen. Dat is ook niet echt waar TBP voor dient. Doorverwijspagina's die niet overduidelijk onzin zijn, voldoen niet aan de nuwegcriteria, en moeten altijd via TBP verwijderd worden. En "als er ook maar de geringste twijfel bestaat, is het beter de pagina op de lijst "Te beoordelen pagina's" te zetten." — Zanaq (?) 11 okt 2019 20:38 (CEST)
Bedankt voor het terugplaatsen. Ik zal deze binnenkort gaan uitbreiden en mogelijk een verzoek doen om te verplaatsen. — Zanaq (?) 11 okt 2019 20:38 (CEST)
WAUW. Een DP laten terugzetten om hem te laten beoordelen en hem nu opeens op de schop willen nemen? Tom (overleg) 11 okt 2019 20:44 (CEST)
Van mij hoeft hij niet beoordeeld te worden, dat heb ik nergens beweerd. Degenen die hem willen verwijderen mogen de nominatie doen. Er is eerder verklaard/uitgelegd dat deze dp uitgebreid en/of verplaatst kan worden. Daarvoor is nu eenmaal nodig deze terug te plaatsen. — Zanaq (?) 11 okt 2019 20:46 (CEST)
Zie ook WP:AV, ook voor de bron van de in het verzoek genoemde citaten. Zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20191011#Nits voor de nominatie en verder overleg. — Zanaq (?) 12 okt 2019 19:01 (CEST)

Michiel Eijsbouts[bewerken]

Als de inhoud van Michiel Eijsbouts (deels) bruikbaar is als basis voor een nieuw artikel gelieve deze terug te plaatsen. Zie ook Help:Helpdesk#Michiel Eijsbouts. Alexis Jazz (overleg) 13 okt 2019 19:50 (CEST)

Ik heb diverse oudere versies bekeken, maar geen daarvan is een nuttige start voor een verbeterd artikel. Een lege pagina is een beter begin. Overigens is het onderwerp al 7x verwijderd dus weet wel waar je aan begint. MatthijsWiki (overleg) 14 okt 2019 08:03 (CEST)
@MatthijsWiki: zijn de bronnen ook waardeloos? (bronnen die inmiddels niet meer direct bereikbaar zijn maar nog wel via archive.org zijn waarschijnlijk amper met Google te vinden) En heb ik juist vastgesteld dat Eijsbouts (nu) wel E is? (als dit bij voorbaat kansloos is begin ik er natuurlijk niet aan) Alexis Jazz (overleg) 14 okt 2019 21:08 (CEST)
Een link naar een eigen site die niet meer bestaat en deze, die nu naar de hoofdpagina van vkmag gaat. De laatste verwijderde versie is van 2010, dus alles wat deze persoon mogelijk relevant maakt na 2010 is nooit beoordeeld geweest.
Of deze persoon E is kan ik lastig beoordelen, dat moet juist uit het artikel blijken. MatthijsWiki (overleg) 14 okt 2019 21:30 (CEST)
@MatthijsWiki: er is een rits links op Help:Helpdesk#Michiel Eijsbout, dat zouden de bronnen voor een artikel worden. Alexis Jazz (overleg) 14 okt 2019 21:39 (CEST)
Ik snap dat je van tevoren wilt weten waar je aan toe bent en niet je tijd wilt besteden aan een artikel dat uiteindelijk verwijderd wordt, maar ik ken deze persoon niet en ga niet alvast een hele lijst aan links beoordelen. Als ik de inhoud van de verwijderde artikelen bekijk dan gaat het vooral om iemand die probeert de aandacht op zich te vestigen (wat mogelijk wat extra nieuwsberichtjes tot gevolg kan hebben), maar alles wat werd benoemd was niet echt relevant (gast bij enkele media, programma bij een lokaal tv-station, een kleine periode een kleine rol bij een radiostation. Maar dat was dus tot 2010. MatthijsWiki (overleg) 14 okt 2019 21:47 (CEST)

Anne Huizinga[bewerken]

Graag Anne Huizinga terugplaatsen in mijn kladblok ter verbetering. Dank. Elly (overleg) 16 okt 2019 00:07 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - te vinden op: Gebruiker:Ellywa/Kladblok/Anne Huizinga - Tom (overleg) 16 okt 2019 00:21 (CEST)
Dank je DutchTom, Elly (overleg) 16 okt 2019 09:10 (CEST)

John Ricus Couperus[bewerken]

Gaarne de doorverwijspagina John Ricus Couperus terugplaatsen. Anno 2016 werden nog het principe gehanteerd dat een doorverwijspagina tenminste 1 blauwe link moest hebben (thans is dat principe verlaten helaas). De kans dat John Ricus Couperus (1816-1902) echter verwijderd gaat worden is minimaal want de dp zinvol maakt. The Banner Overleg 9 okt 2019 20:58 (CEST)

Opmerking Opmerking - dat deze behouden blijft is prematuur, en ik acht het zeer onwaarschijnlijk dat over de tweede met die naam ooit nog een artikel wordt aangemaakt. Paul Brussel (overleg) 9 okt 2019 21:08 (CEST)
Dan nog mogen inmiddels doorverwijspagina's bestaan met alleen rode links... The Banner Overleg 11 okt 2019 21:53 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Op Couperus staan beide John Ricussen genoemd en op de Indonesischtalige Wikipedia bestaan beide artikelen met bronnen, dus zijn het in ieder geval geen overduidelijk NE onderwerpen. Inderdaad zijn rode links tegenwoordig geen reden een dp niet aan te maken. Encycloon (overleg) 20 okt 2019 22:40 (CEST)

Triade (misdaad)[bewerken]

Sinds 22 oktober staat er op tbp een heel zwak lemma Triade. Dit lemma blijkt al eerder te zijn aagemaakt zie TBP van 20150204, maar is toen verwijderd. Op wikisage is nog een kopie te lezen. Het lemma (d:Q329978) is er in 38 (!) talen. Ik heb de versie niet bestudeerd, maar de pagina op wikisage lijkt mij op het eerste oog niets mis mee. Mogelijk met een bron was het behouden gebleven. Ldhank (overleg) 22 okt 2019 17:42 (CEST)

Triade ziet er inderdaad uit als zo'n onderwerp dat gegarandeerd relevant genoeg is en dat bij verwijdering vrijwel gegarandeerd in lagere kwaliteit wordt heraangemaakt. Er is in de logboeken alleen een verwijzing naar de dagpagina te zien, en op de dagpagina is de aangevoerde reden dat (naar de smaak van de discussianten) bepaalde informatie zou ontbreken. Dat is mi geen geldige verwijderreden, aangezien er genoeg informatie wél in het artikel staat. En wb de beperkte en niet onderbouwde bronvraag: bronvermelding is niet verplicht en het toestaan van niet-onderbouwde bronverzoeken maakt bronvermelding effectief verplicht. — Zanaq (?) 22 okt 2019 17:57 (CEST)

@CaAl: wat was als verwijderende moderator hier je overweging? Encycloon (overleg) 22 okt 2019 19:25 (CEST)

Dat was 3,5 jaar geleden. Ik kan me dit dossier niet meer herinneren. Op de TBP destijds zullen wel argumenten staan. CaAl (overleg) 22 okt 2019 20:28 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - In ieder geval wat nuttige inhoud. Eerdere versie teruggezet om er ook zelf binnenkort ook nog verder naar te kijken en indien nodig te snoeien. TBP-nominatie hiermee dus niet afgehandeld. Mvg, Encycloon (overleg) 3 nov 2019 23:59 (CET)
Die nominatie gaat over een artikel dat hier niet eens op lijkt en is geen NE-nominatie (waarbij het onderwerp en niet de inhoud wordt beoordeeld). Daarom wel afgehandeld. Beter een nieuwe nominatie (met verse termijn) eventueel waar ook de eerdere verwijderredenen in meegenomen worden, maar dat lijkt mij nergens voor nodig. — Zanaq (?) 4 nov 2019 07:51 (CET)

Portret in diamanten[bewerken]

Portret van een koningin met het portret van de koning in diamanten

Voor het bestaan van een "Portret in diamanten" vond de moderator mijn visuele bewijs onvoldoende. Ook schriftelijke bronnen overtuigden niet…. Onder de foto"s stond in gedrukte bronnen of internetsites niet de gewenste tekst. Dat het portret in een diamanten omlijsting (althans voor mij) herkenbaar aan een lint van een hoge orde gedragen werd was onvoldoende bron. Ik kon indertijd geen bron vinden die u allen overtuigde. Is het artikel Kungens miniatyrporträtt op de officieele website van de Zweedse koning [ https://www.kungahuset.se/specialwebbsidor/temasidor/prinsparetsbrollop/brollopet/kungafamiljenskladsel.4.36257d1d14c9d87d3cd301b.html] voldoende? Gelukkig groeit het internet nog steeds! Toen vond ik veel afbeeldingen maar het lukte niet om daarbij de toelichting te vonden die bewees dat dit miniatyrporträtt av Kungen inramat i briljante een bijzonder, kostbaar en zeldzaam ereteken is. Met vriendelijke groet, Robert Prummel 94.214.182.61 4 nov 2019 00:15 (CET)

Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd de afhandelend moderator is in alle redelijkheid tot zijn besluit gekomen en heeft dit zorgvuldig onderbouwd. Dan dient bij een terugplaatsverzoek op z'n minst een poging gedaan te worden om in te gaan op de tijdens de beoordelingsperiode aangedragen argumenten. Dit is niet gebeurt. De nieuwe bron overtuigd net zo min en beschrijft het onderwerp "Portret in diamanten" niet. ("samt ett miniatyrporträtt av Kungen inramat i briljanter. is weinig overtuigend)." Ik wil Robert Prummel eraan herinneren dat er nog een complete nalooplijst ligt vol ondermaats werk dat opgeknapt dient te worden. Natuur12 (overleg) 4 nov 2019 09:04 (CET)

Miksang Contemplatieve Fotografie[bewerken]

Toestemming is ontvangen voor gebruik van de tekst, zie https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:OTRS/Toestemmingen&diff=54979985&oldid=54723593 . Elly (overleg) 2 nov 2019 22:51 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd maar de pagina voldoet nog niet dus deze heb ik op de beoordelingslijst geplaatst. Natuur12 (overleg) 4 nov 2019 09:20 (CET)

Loulou Hameleers[bewerken]

Beste beheerder. De pagina Loulou Hameleers is sinds afgelopen week verwijderd. Graag zou ik hem willen laten terugplaatsen en bewerken zodat hij online kan blijven. Anders ontvang ik graag toelichting over het offline halen van deze pagina. Vriendelijke groet 25 okt 2019 19:35 (CEST)

Beste gebruiker, het artikel is na beoordeling door een moderator verwijderd met als reden "Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven (niet slechts genoemd) hebben.". Meer informatie is te vinden op deze pagina. Tom (overleg) 25 okt 2019 19:43 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Door mij verwijderd wegens onbewezen relevantie van het onderwerp - nadere toelichting inderdaad hier te vinden -, dus terugplaatsen van de inhoud heeft geen nut. Desgewenst kan een beargumenteerd terugplaatsverzoek gedaan worden waarin aangetoond wordt waarom het onderwerp wel relevant is. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 09:53 (CET)

Polakysurie[bewerken]

Polakysurie is direct verwijderd als "Onzinnige redirect, overgebleven na hernoeming, met twee typefouten erin." Dat is echter geen nuwegcriterium. De vraag is juist of die redirect onzinnig is. Spelfouten maken een redirect niet onzinnig. Zie ook WP:R#Verwijderen en WP:TERUG. Eventuele verwijdering - die mi niet nodig is - via het normale proces. — Zanaq (?) 5 nov 2019 12:48 (CET)

 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Wellicht was het beter geweest om hier 14 dagen mee te wachten, maar de redirect is dermate onzinnig dat een nuweg ook geen groot probleem is. Terugplaatsen (en zelfs verzoeken daartoe behandelen) is onnodige werkverschaffing en niet naar de geest van de regels kijken. CaAl (overleg) 5 nov 2019 13:06 (CET)

Amadou-Mahtar M'Bow[bewerken]

Dit is een politiek heikel thema. Wat je hier ook schrijft, het is al gauw te links of te rechts. Jullie willen het artikel verwijderen. Mij is niet duidelijk waarom. Wat mij betreft mogen jullie het artikel van de politieke kleur voorzien, die de meerderheid heeft. Wat mij betreft heb ik er geen bezwaar tegen om er wat betwiste regels uit te verwijderen. Maar een artikel over deze man Amadou-Mahtar M'Bow hoort wel in de Wiki.2001:1C06:1C4:B900:35DC:E15C:B8E:2A10 12 nov 2019 18:50 (CET)

Beste IP-gebruiker, ten eerste staat dit artikel hier nog ter beoordeling waar de nominatiereden ook is toegelicht. Deze verzoekpagina is daarom op dit moment niet aan de orde, pas wanneer een artikel daadwerkelijk verwijderd is. Tot die tijd kun je tegenargumenten geven en/of het artikel aanpassen om aan bezwaren tegemoet te komen.
Ten tweede wordt bij die nominatie vooral de verifieerbaarheid betwist, zoals op de beoordelingslijst nader toegelicht is door de nominator.
Ten derde heeft Wikipedia geen politieke kleur maar een neutraal standpunt.
Mvg, Encycloon (overleg) 12 nov 2019 18:57 (CET)
Formeel: het arikel is momenteel niet verwijderd, dus kan het ook niet eventueel teruggeplaatst worden. Encycloon (overleg) 12 nov 2019 19:00 (CET)