Wikipedia:Voel je vrij en ga je gang

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Blauwe vink Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Zie WP:VRIJ
Zie WP:VJV
Zie WP:VJVEGJG
Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Notendop Deze pagina in een notendop: Als je denkt iets te kunnen verbeteren of aanvullen: voel je vrij en ga je gang! Besef wel dat je bijdragen teruggedraaid kunnen worden als men het er niet mee eens is.

Voel je vrij en ga je gang (afkorting: VJVEGJG) is een veelgebruikte slogan op Wikipedia.

  • Voel je vrij betekent dat je je niet geremd moet voelen om bij te dragen, maar niet dat alles zomaar kan of mag. Vrijheid wordt beperkt door verantwoordelijkheid. Voel je geroepen fouten te verbeteren en Voel je ook vrij ontbrekende artikelen aan te maken.
  • Ga je gang slaat op de knop Bewerken die je boven bijna elke pagina ziet staan tussen de knoppen Lezen en Geschiedenis. In principe is elke pagina door iedereen bewerkbaar. Dat kan vreemd lijken, maar in combinatie met de geschiedenis van elke pagina valt altijd te traceren wie er wat veranderd heeft. Zo is vandalisme snel terug te draaien. Ga je gang betekent namelijk niet dat je je van niemand iets hoeft aan te trekken of dat al je wijzigingen klakkeloos zullen worden geaccepteerd.

Het principe dat iedereen alles en altijd kan wijzigen is een sleutelfactor in het succes van Wikipedia. Alle pagina's dienen daarom in principe steeds te bewerken te zijn. Voor een lijst met gemotiveerde uitzonderingen zie beveiligde pagina’s.

Mogen bijdragen aan Wikipedia is geen recht, maar een voorrecht. Wie dit voorrecht misbruikt kan geblokkeerd worden. Daarnaast heeft iedereen op elk moment het recht om Wikipedia te verlaten.

Voel je dus vrij pagina’s aan te passen waar je dat nuttig vindt. Maar bedenk dat nutteloze aanpassingen worden verwijderd.

Zie ook