Wikipedia:Wikiproject/Etalageonderhoud/Checklist

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
HoofdpaginaOverlegActielijstArtikelenlijstChecklist

Naar aanleiding van de discussie op de OP van het project, hieronder een opzet voor een overeenkomstige checklist. Graag commentaar, Sylhouet overleg 6 mei 2015 20:40 (CEST).

1. Titel, Inleiding en Inhoud
Onderwerp Status Opmerkingen
1. Is de titel nog steeds correct?
2. Zijn er goede redirects of doorverwijspagina's aanwezig voor logische alternatieve titels?
3. Geeft de eerste zin een goede omschrijving van het onderwerp?
4. Worden de belangrijkste gegevens over het onderwerp vermeld?
5. Worden de relevantie en de context van het onderwerp voldoende duidelijk?
6. Bevat de inleiding niet te veel details?
7. Worden alle relevante gegevens genoemd?
8. Ontbreken relevante of encyclopedische details?
9. Zijn alle gegevens verifieerbaar?
10. Worden er geen uitspraken gedaan die feitelijk onjuist zijn?
11. Is het artikel vanuit neutraal standpunt geschreven?
12. Is er geen onwenselijke promotie van standpunten, personen, producten, bedrijven, instellingen, etc. opgenomen?
13. Voldoet het artikel aan het principe van geen origineel onderzoek?
14. Is het artikel begrijpelijk voor de geïnteresseerde leek?
15. Worden er geen auteursrechten geschonden?
2. Indeling, Vormgeving en Taalgebruik
Onderwerp Status Opmerkingen
1. Is de opbouw van het artikel logisch?
2. Zijn er voldoende kopjes en sub kopjes?
3. Zijn de alinea's niet te lang?
4. Ziet het artikel er netjes en overzichtelijk uit bij de meest gebruikte browserinstellingen?
5. Bevat het artikel nog typefouten of spelfouten?
6. Klopt de grammatica?
7. Bevat het artikel geen te lange zinnen?
8. Is er zoveel mogelijk gebruikgemaakt van gangbare Nederlandstalige begrippen?
9. Worden moeilijke begrippen toegelicht?
10. Zijn de bronnen, referenties en/of voetnoten overzichtelijk weergegeven?
11. Is er bronvermelding bij alle citaten en mogelijk controversiële beweringen?
12. Is bij de bronvermelding duidelijk welke informatie uit welke bron afkomstig is?
3. Afbeeldingen, Overzichten & Tabellen, en Links
Onderwerp Status Opmerkingen
1. Zijn er voldoende afbeeldingen?
2. Zijn alle afbeeldingen relevant voor het artikel?
3. Zijn de afbeeldingen duidelijk?
4. Geven de bijschriften een goede toelichting op de afbeeldingen?
5. Zijn de afbeeldingen juist geplaatst?
6. Is de auteursrechtelijke status van de afbeeldingen in orde?
7. Bevat het artikel niet te veel opsommingen?
8. Worden opsommingen in tabelvorm weergegeven?
9. Is de betekenis van de tabellen duidelijk?
10. Is de vormgeving van de tabellen in orde?
11. Staat er bovenaan een infobox die de belangrijkste gegevens overzichtelijk maakt?
12. Bevatten alle belangrijke begrippen interne links?
13. Verwijzen alle interne links naar de juiste artikelen?
14. Verwijzen alle rode links naar mogelijk zinvolle artikelen?
15. Is het artikel op de juiste wijze gecategoriseerd?
16. Zijn de interwikilinks in orde?
17. Wordt het aantal externe links zo veel mogelijk beperkt?
18. Werken alle externe links?
Een eerste kanttekening, geen opmerking: een Etalageartikel hoeft niet aan álle punten van subproject 1 en 3 te voldoen in mijn ogen. Bijvoorbeeld: bij sommige artikelen is er geen passende infobox en het is vaak moeilijk na te gaan of rode links relevant te zijn. Het is een leidraad die de kwaliteit van het artikel wel naar boven haalt, dat wel. Een eerdere discussie over de algemene checklist ging hier ook over, maar die kan ik zo gauw niet terugvinden. Mocht een punt niet (helemaal) voldoen of is er twijfel, dan kan dit bij de opmerkingen worden gezet. En dan zijn dit heel functionele lijsten, knap werk! Ben benieuwd naar het commentaar van anderen. (NB: dit overleg zullen we later naar de OP verplaatsen, maar nu is dit wel makkelijk.) heinGlas z3.pngnlein'' 6 mei 2015 20:52 (CEST)
Ik denk dat bij de voorbeelden die je geeft er iets onder "opmerkingen" geplaatst moet worden door de beoordelaar. Blijft natuurlijk het gegeven dat iedere beoordelaar zijn/haar eigen interpretatie aan de criteria kan geven. Maar dat hoeft niet erg te zijn, bij twijfel (bij hoeveel punten uit het totaal zou dat moeten zijn?) kan er nog altijd een tweede beoordelaar naar kijken. Ik mis nog een (subjectief maar nuttig) veld: een mening van de beoordelaar per sectie, bijvoorbeeld "voldoet ruim aan de criteria" / "voldoet aan de criteria" / "heeft onderhoud nodig" / "voldoet niet (meer) aan de criteria". Ook een advies over het geheel: "behouden" / "verbeteren" / "uit lijst verwijderen" zou nuttig kunnen zijn. Warhoofd (overleg) 7 mei 2015 07:23 (CEST)
Ik zou ook voor de toevoeging van de kolom beoordeling zijn. Hierin kan zoals gesteld worden aangegeven wat de status is van dat punt van de checklist en daaruit kan ook direct worden opgemaakt of er hulp nodig is bij dat punt. Sikjes (overleg) 7 mei 2015 21:03 (CEST)
Top, ik ben ook om! heinGlas z3.pngnlein'' 7 mei 2015 21:05 (CEST)