Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Yes check.svg
WELKOM OP DE PROJECTPAGINA
Yes check.svg

SpellingCheck

Wat is het doel van het project?[bewerken]

 • Het concept is heel eenvoudig, namelijk: spel- en stijlfouten corrigeren.
 • Dit project is dus opgericht om grootschalige spel- en stijlfouten handmatig uit Wikipedia te halen.

Wat kun je doen?[bewerken]

 • Zoek naar fouten op het gebied van spelling en stijl op Wikipedia en haal ze uit deze encyclopedie. Bij de samenvatting schrijf je dan: "{{{foutieve spelling}}} => {{{correcte spelling}}} (n.a.v. [[Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck]]) Help mee!"
 • Er zullen (veelvoorkomende) fouten met meer dan 10 zoekresultaten op deze pagina geplaatst worden met als doel, dat deze na een week niet meer te bespeuren zijn op Wikipedia.

Handig[bewerken]

Externe links[bewerken]

Interne links[bewerken]

Programma[bewerken]

 • Microsoft Word – gebruik de grammatica en spellingchecker van Word om een artikel na te gaan op spelfouten

Spelfouten[bewerken]

Eenvoudig – gemiddeld[bewerken]

 • "bailout" (correct: "bail-out") Zie bijv. hier. Hier op de site van de TU staat de algemene regel. Al staat het voorbeeld bailout hier niet letterlijk bij, het behoort natuurlijk wel tot deze categorie.
  Teller: 53 keer
 • "Nationaal park" midden in een zin (correct: "Nationaal Park" (als eigennaam) of "nationaal park") (als soortnaam) Per geval bekijken welk van de twee de beste schrijfwijze is. Uitleg: Zie bijv. dit taaladvies, m.n. punt 1.
Teller: [Onbepaald]
 • "licht/donker groen(e), blauw(e)..." (correct: "licht-/donkergroen(e), -blauw(e)...")
Teller: [Onbepaald]
 • "ééntweede, tweederde"(alle breuken aaneen) (correct: "één tweede, twee derde"(alle breuken van elkaar))De teller en de noemer van een breuk schrijven we los, behalve als die deel uitmaakt van een meerledige samenstelling. (Zie Taaladvies)
Let op: dit geldt alleen voor een breuk die zelfstandig wordt gebruikt. Een breuk als bijvoeglijke naamwoord schrijf je aaneen.
Teller: [Onbepaald]
 • "hip hop / hip-hop" (correct: "hiphop") Enkel in Nederlandstalige context en niet in eigennamen.
Teller: 800 keer (de facto niet zoveel)
 • "op nahoudt / op nahouden / op nahield / op nahielden / op nagehouden" (correct: "opna houdt / opna houden / opna hield / opna hielden / opna gehouden", of: "op na houdt / op na houden / op na hield / op na hielden / op na gehouden")
Uitleg: Onze Taal. Het is een beetje verwarrend omdat nahouden van zichzelf wel een bestaand werkwoord is, maar van dat werkwoord is hier geen sprake. Er wordt verder de vrijheid gelaten om op na desgewenst als twee woorden te schrijven, gelieve dit dus ook elders niet te veranderen in opna ivm BTNI.
Teller: 52 keer, 34 keer, 66 keer, 19 keer, 4 keer
Volgens Van Dale is het "op nahouden. EvilFreD (overleg) 19 dec 2016 21:09 (CET)
Dat is de gratis versie, zo te zien. Gold die niet als minder betrouwbaar? De volledige elektronische versie van Van Dale geeft het aaneengeschreven werkwoord nahouden enkel in de betekenis "iemand iets nahouden", wat "hem iets (blijven) verwijten" betekent. De Wikischim (overleg) 20 dec 2016 12:55 (CET)
 • "kandidaat(...)" als eerste deel van een samenstelling (correct: "kandidaat-(...)") Zie de Taalunie. Het gaat om woorden als kandidaat(-)lid / kandidaat(-)leden, kandidaat(-)minister(s), kandidaat(-)land(en), kandidaat(-)lidstaat / kandidaat(-)lidstaten ... Let op: de schrijfwijze mét koppelteken is dus de goede!
Teller: [Onbepaald], maar het aantal fouten is waarschijnlijk niet heel groot.
 • "Kabinet-(naam)" midden in een zin (correct: "kabinet-(naam)")Zie Onze Taal.
Teller: [Onbepaald]. Het woord "kabinet" komt zo'n 7.000 keer voor in de hoofdnaamruimte. Het aantal foute spellingen lijkt niet heel groot, maar komt wel voor.
"Insource:Kabinet-" levert 1718 hits.

Wikiwerner (overleg) 27 apr 2017 16:56 (CEST)

 • "wegheeft / weghebben / weghad / weghadden" (correct: "weg heeft / weg hebben / weg had / weg hadden") Volgens woordenlijst.org bestaat er geen aan elkaar geschreven werkwoord weghebben.
Teller: 40 keer, 13 keer, 16 keer, 3 keer.
 • "zuidhollands(e) of Zuidhollands(e)" (correct: "Zuid-Hollands(e)") De facto alle landen/volkeren/en afleidingen hiervan… met Noord-… en Zuid-...
Teller: 418 keer, 267 keer, 360 keer, 152 keer, 39 keer, 52 keer, 24 keer, 627 keer, 84 keer
 • De meeste gedaan. Enkel nog "Noordholland(s)(e)", "Westfries(e/land)", "Oostfries(e/land)", "Oostindisch(e)". Vooral eigennamen, dus hoeft enkel gecontroleerd en hier en daar eens iets aangepast te worden. JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 24 apr 2016 20:45 (CEST)
 • Inmiddels blijkt het aantal verkeerde gevallen weer iets opgelopen. De Wikischim (overleg) 7 okt 2016 15:19 (CEST)
 • Voor 'Noordhollands' zijn er (nu) nauwelijks problemen. Als we een aantal vaste samenstellingen weglaten, zijn er nog 8 vindplaatsen waarvan er misschien enkele daadwerkelijk onjuist zijn: [1]. Ik zal binnenkort eens een soortgelijke zoekopdracht doen voor de andere gevallen. Paul B (overleg) 7 okt 2016 17:28 (CEST)
 • Bij 'Westfries' zien we dat dat nog heel vaak wordt gebruikt voor het dialect: [2]. Dat heet hier (en ook in het Groene Boekje) al geruime tijd 'West-Fries': [3]. Ik denk dus dat dat veranderd zou kunnen worden als iemand daar tijd in wil steken. Idem vermoedelijk voor 'Westfriese'. Paul B (overleg) 8 okt 2016 18:45 (CEST)
 • "20er, 30er, etc." (correct: "20'er, 30'er, etc.")
  Teller: [Onbepaald]
  • Er staat verder geen uitleg bij, maar ik neem aan dat we hier 20'er bedoelen in de zin van "Hij is een 20'er" en niet in de zin van "In de 20'er jaren was er een crisis". (In dat laatste geval is 20'er geen correcte spelling, toch?) Ecritures (overleg) 18 mei 2016 07:25 (CEST)
  • Ecritures, dit is zowel correct bij een leeftijdsaanduiding als bij een tijdsaanduiding. JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 23 mei 2016 20:22 (CEST)
 • "daar/er/waar/hier omheen, daarom heen" (correct: "daar/er/waar/hieromheen, daaromheen")
Teller: 123 keer, 60 keer, 40 keer, 23 keer, 40 keer

Zwaar – zeer zwaar[bewerken]

 • "het totaal aantal" (correct: "het totale aantal/totaalaantal", met voorkeur naar het eerste) Hier zegt OT dit: "Liefst 'het totale aantal' of 'het totaalaantal', met een voorkeur voor het eerste. Na 'het' wordt het bijvoeglijk naamwoord >>"
Teller: 1.142 keer

Liefst 'het totale aantal' of 'het totaalaantal', met een voorkeur voor het eerste. Na 'het' wordt het bijvoeglijk naamwoord >>

Teller: 352 keer, met aftrek van enkele false positives
Contextafhankelijk. Let op met contrastief taalgebruik. Kan dus niet botmatig. EvilFreD (overleg) 16 feb 2017 20:38 (CET)
 • "bijkomt / bijkomen / bijkwam / bijkwamen / bijgekomen" als "bij" bij een "er" in dezelfde zin hoort (correct: "bij komt / bij komen / bij kwam / bij kwamen / bij gekomen") Zie NRC stijlboek.
Teller inclusief de false positives: 59 keer, 185 keer, 36 keer, 4 keer, 261 keer. Aantal foute gevallen is naar schatting 80-90%.
Teller: 151 keer; 72 keer
Mee bezig Mee bezig Japiot (overleg) 4 sep 2016 00:09 (CEST)
 • "er/hier/daar/waar + voorzetsel (van elkaar)", vaak gevolgd door een werkwoord of aan het eind van een zin, of: "werkwoord + er/hier/daar/waar + voorzetsel (van elkaar)" (correct in beide gevallen: "er/hier/daar/waar + voorzetsel + werkwoord" of "werkwoord + er/hier/daar/waar + voorzetsel (aan elkaar)")
Zie Onze Taal
Lijst van er + voorzetsels:
eraan - erachter - eraf - erbeneden - erbij - erboven - erbuiten - erdoor - erheen - erin - erlangs - ermee - erna - ernaar - ernaast - erom - eronder - erop - erover - ertegen - ertoe - ertussen - eruit - ervan - ervoor - hieraan - hierachter - hieraf - hierbeneden - hierbij - hierboven - hierbuiten - hierdoor - hierin - hierlangs - hiermee - hierna - hiernaar - hiernaast - hierom - hieronder - hierop - hierover - hiertegen - hiertoe - hiertussen - hieruit - hiervan - hiervoor - daaraan - daarachter - daaraf - daarbeneden - daarbij - daarboven - daarbuiten - daardoor - daarheen - daarin - daarlangs - daarmee - daarna - daarnaar - daarnaast - daarom - daaronder - daarop - daarover - daartegen - daartoe - daartussen - daaruit - daarvan - daarvoor - waaraan - waarachter - waarbij - waarboven - waarbuiten - waardoor - waarin - waarlangs - waarmee - waarna - waarnaar -waarnaast - waarom - waaronder - waarop - waarover - waartegen - waartoe - waartussen - waaruit - waarvan - waarvoor
LET OP: een voorzetsel is pas afgewerkt als elk werkwoord dat op de lijst van OnzeTaal staat in elke vervoeging (3e p. enk./mv. o.v.t./v.v.t. + infinitief + hulpwerkwoorden worden/zijn/hebben in elke vervoeging en tijd) zowel voor als achter het voorzetsel gecontroleerd is.
Teller: [Onbepaald]
Teller: 756 keer, maar dit is inclusief alle false positives (zoals Nederlands landskampioenschap hockey 1897/98).
Opmerking: als er en het voorzetsel niet bij hetzelfde zinsdeel horen (ofwel: samen geen bijwoord zijn) moet er niets worden gewijzigd! Dus bijv: "er achter de", "er naast de", etc. De Wikischim (overleg) 28 apr 2016 21:07 (CEST)
 • "hèt, éen, mèt, nà, zònder" (correct: "hét, één (soms ook zonder accent: een), mét, ná, zónder")
Zie dit advies
Teller: 28 keer 142 keer 46 keer 71 keer 10 keer
 • We gaan hier dus geen mening hebben of er überhaupt wel een klemtoonteken op het woord hoeft te staan? De eerste tien wijzigingen die ik heb gedaan voor 'mèt' zouden m.i. beter gewoon 'met' kunnen zijn (i.p.v mét). Zo'n klemtoonteken is vaak overbodig. Maar is het wijzigen van mèt naar met (als voorbeeld) BTNI? Ecritures (overleg) 22 mei 2016 22:56 (CEST)
 • Het is zeker niet zo dat een klemtoonteken altijd ongewenst is. Integendeel, het heeft een duidelijke functie. Wel zijn er gevallen denkbaar waarin het net zo goed weglaatbaar is, maar hier geldt ook weer dat er per geval moet worden geoordeeld. De Wikischim (overleg) 22 mei 2016 23:02 (CEST)
 • Ik zeg ook niet dat een klemtoonteken altijd ongewenst is. Ik zeg dat in de eerste tien versies van 'mèt' die ik bekeek alle tien net zo goed (en m.i. beter) zonder klemtoonteken geschreven zouden kunnen worden. Mijn vraag is of een dergelijke aanpassing van 'mèt' naar 'met' BTNI is of niet in de gevallen waar het klemtoonteken m.i. overbodig is. Ik persoonlijk vind van wel: aanpassen van een fout accent naar het juiste klemtoonteken is nog accptabel voor mij. Maar ik twijfel ernstig over het aanpassen van met accent (mèt) naar zonder (met) met de overweging van BTNI. Groet, Ecritures (overleg) 22 mei 2016 23:53 (CEST)
 • Je bedoelt bijv. hier? Het klemtoonteken zou op zich weg kunnen zonder dat er veel betekenis verloren gaat, anderzijds is er volgens mij weer geen dwingende reden om het weg te laten; het kan er immers met een bepaalde bedoeling staan. Overigens is die hele intro wel nogal onduidelijk: (...) zoals in het protector-karate (full contact mét bescherming, bijvoorbeeld: Genseiryu, Koshiki; wat moet een doorsnee lezer die niets van dit soort onderwerpen weet hiermee? De Wikischim (overleg) 23 mei 2016 09:57 (CEST)
 • Even kort voor de goede orde: ik heb me teruggetrokken uit het spellingsproject, maar misschien zijn er anderen die deze discussie over mèt/mét/met inhoudelijk willen voeren. Groet, Ecritures (overleg) 23 mei 2016 21:29 (CEST)
Teller: enkele honderden.
 • Deze is zeker zeer zwaar. Ik heb voor alle twaalf! toonsoorten een zoek-vervang in AWB opgezet, maar het is extra moeilijk omdat deze spelfout ook veelvuldig in artikel-titels voorkomt. Dat betekent dat ik na elke pagina ook moet kijken of er nog rode links achterblijven. Ik ga er voorlopig af en toe een paar doen, anders ben ik er een paar etmalen zoet mee, en dat is niet leuk. ed0verleg 21 jul 2016 12:10 (CEST)
 • En wat doen we met titels zoals Concert voor klavecimbel en strijkers (zonder altviolen) in D majeur (op Georg Christoph Wagenseil)? Of zijn dit slechts vertalingen? Wikiwerner (overleg) 4 sep 2016 12:44 (CEST)
 • Dat hangt er dus van af: komen die titels op precies die manier geschreven elders zo voor? Zo ja, dan moeten we ze hier helaas ongewijzigd overnemen, fout of niet. Komen ze nergens voor, dan zijn het dus gewoon fouten die hier gemaakt zijn. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 22:18 (CEST)

Kerken[bewerken]

 • "Rooms-katholieke Kerk" (correct: "rooms-katholieke kerk" OF Rooms-Katholieke Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [4] (punt 11), [5].
 • "Grieks-orthodoxe Kerk" (correct: "Grieks-orthodoxe kerk" OF Grieks-Orthodoxe Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [6] (punt 11), [7].
 • "Oosters-orthodoxe Kerk(en), oosters-orthodoxe Kerk(en)" (correct: "oosters-orthodoxe kerk(en)" OF Oosters-Orthodoxe Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis; daardoor is een schrijfwijze met drie hoofdletters hier alleen mogelijk in het enkelvoud. Voor meer uitleg, zie [8] (punt 11), [9].
 • "Russisch-orthodoxe Kerk" (correct: "Russisch-orthodoxe kerk" OF Russisch-Orthodoxe Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [10] (punt 11), [11].
 • "Armeens-apostolische Kerk" (correct:Armeens-Apostolische Kerk"). Zie [12] (punt 11), [13].
Armeens-apostolische kerk (als stroming) zou ook kunnen, al komt deze laatste schrijfwijze niet veel voor.
 • "Koptisch-orthodoxe Kerk" (correct: "koptisch-orthodoxe kerk" OF Koptisch-Orthodoxe Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [14] (m.n. punt 11: Koptisch-Orthodoxe Kerk staat hier niet letterlijk als voorbeeld maar past geheel in dit rijtje en deze schrijfwijze wordt bijv. ook hier gebruikt), [15]. Hier wordt verder uitgelegd dat koptisch met kleine letter is als het niet de naam is van een kerkelijk instituut maar van een stroming.
 • "Grieks-katholieke Kerk" (correct: "Grieks-katholieke kerk" OF Grieks-Katholieke Kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [16] (punt 11), [17].
 • "Roemeens-orthodoxe Kerk" (correct: "Roemeens-Orthodoxe Kerk" OF Roemeens-orthodoxe kerk"). Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een licht verschil in betekenis. Voor meer uitleg, zie [18] (punt 11), [19].
 • "Ethiopisch-katholieke Kerk" (correct: "Ethiopisch-Katholieke Kerk" OF Ethiopisch-katholieke kerk"): idem.

Subopdracht 1: fouten in auto-artikelen[bewerken]

Naar aanleiding van de discussie hier en hier het volgende voorstel. Er wordt specifiek gezocht op termen die typisch zijn voor de auto- en motortechniek als motor, benzine, cilinder, diesel, turbo en allerlei mogelijke combinaties daarvan, op afkortingen als kW en pk en lengtematen, alsmede op merknamen (Volvo, Opel e.d.) om zoveel mogelijk fouten sneller op te sporen. In dit soort artikelen zitten vaak nog veel spelfouten. Het gaat dan bijv. om ten onrechte los van elkaar geschreven woorden of juist het ontbreken van spaties, het ontbreken van koppeltekens, onjuist gebruik van hoofdletters en kleine letters, e.d.

Botmatig (of, zoals elders op deze pagina, met vaste combinaties in de zoekopdracht) nalopen werkt hier niet goed omdat het niet gaat om bepaalde vaste combinaties die veelvuldig fout geschreven worden.

Teller: [Onbepaald]

Subopdracht 2: invoegen koppeltekens[bewerken]

JP001 voegt de laatste dagen op een groot aantal artikelen koppeltekens in waar dat nodig is om verkeerd lezen te voorkomen (N.B. deze wijzigingen zijn over het algemeen goed). Hij geeft daarbij in zijn bewerkingssamenvatting steeds aan dat het in het kader van dit project is, hoewel het op deze pagina niet wordt genoemd. Daarom zet ik het hier nu maar neer. Het zou omwille van het algehele overzicht het beste zijn als elke spellingswijziging waarbij expliciet naar deze pagina wordt verwezen, ook hier wordt genoemd. De Wikischim (overleg) 22 dec 2016 13:23 (CET)

Zoveel mogelijk aaneenschrijven van samenstellingen[bewerken]

In het kader van dit project zijn op een aantal artikelen samenstellingen waarvan de delen los stonden (zie ook onjuist spatiegebruik) aan elkaar geschreven. Op zich is het echter niet nodig om daarbij steeds naar deze pagina te verwijzen, omdat dit soort wijzigingen al veel langer en veel vaker gebeurt. De Wikischim (overleg) 29 jan 2017 13:24 (CET)

Stijlfouten[bewerken]

Teller: 34 keer.
 • "data is/wordt/werd" (correct: "data zijn/worden/werden") Toelichting
Teller: 82 keer, 79 keer, 14 keer in totaal; gelieve goed in de gaten te houden dat slechts een deel van de treffers daadwerkelijk moet worden aangepast, dus per geval eerst goed kijken!
 • "vertellen/vertelt tegen iemand"("zeggen tegen iemand" × "vertellen aan iemand") (correct: "zeggen tegen iemand of "vertellen aan iemand").
Teller: 22 keer 1 keer (moet zo blijven, zit komma tussen)
 • Zie [20]. Hier dus liever even steeds goed kijken alvorens eventueel aan te passen.
 • Vertellen tegen wordt bijvoorbeeld in stijlgidsen wel vaak fout genoemd, maar m.i. is het wat overdreven om dit consequent fout te noemen (zie overigens [21]). Overigens gaat het hier strikt genomen ook niet over iets dat de spelling betreft, maar over stijl. Dat zou misschien een aparte pagina kunnen worden?
 • "zodanig" in combinatie met een adjectief, en niet voorafgegaan door als (correct/beter: "dusdanig") Uitleg
Teller: [Onbepaald]
Bezwaar.
 • Allereerst staat het helemaal niet zo duidelijk op de aangehaalde pagina. Dat de voorbeelden waarin 'dusdanig' of 'zodanig' als bijwoord wordt gebruikt alleen 'dusdanig' bevatten, lijkt me geenszins doorslaggevend. Daar staat immers ook bij:
  "In het voorbeeld hierboven staan zodanig en dusdanig voor een zelfstandig naamwoord en gedragen ze zich dus als bijvoeglijk naamwoorden. Ze kunnen ook gebruikt worden om iets te zeggen over een werkwoord of een bijvoeglijk naamwoord, als bijwoord dus" (vet van mij).
Nergens wordt daarin gesteld dat de een te verkiezen is boven de ander (de tekst suggereert duidelijk dat ze dus allebei kunnen worden gebruikt). Uit het gebruik in twee voorbeelden proberen af te leiden dat de ene vorm beter is dan de ander lijkt me gevaarlijk. Er wordt weliswaar eerder in het artikel een betekenisverschil genoemd voor de bijvoeglijke naamwoorden, maar dat is dan dus sowieso afhankelijk van de context. Zoals het nu hier op deze 'projectpagina' staat, ontbreekt die nuance geheel.
Het onderscheid dat hier (kennelijk) wordt gemaakt tussen het gebruik als bijwoord bij een bnw. enerzijds en bij een ww. anderzijds, komt ook niet tot uitdrukking in de gegeven bron.
 • Verder mag uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal blijken dat 'zodanig' als bijwoord al lang gebruikelijk is: [22], zie II.7, en zie II.8 voor een voorbeeld in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord. Daar vinden we ook als omschrijving van 'zodanig': "in de zoo groote mate die het geval is voor het genoemde, of die blijkt uit het verband." wat niet in overeenstemming is met het op dutchgrammar.com en hieronder veronderstelde betekenisverschil tussen 'zodanig' en 'dusdanig'.
 • En als klap op de vuurpijl: de E-ANS geeft als expliciet voorbeeld een gebruik van 'zodanig' als bijwoord bij een bijvoeglijk naamwoord:
  Dit is zodanig belangrijk dat er mensenlevens mee gemoeid kunnen zijn.
Ik zou willen voorstellen dat we eisen dat een (vermeende) 'stijlfout' ofwel in een advies van de Taalunie zelf ofwel in ten minste twee andere gezaghebbende werken ondubbelzinnig als stijlfout wordt aangemerkt. Laat de 'foutenzoekers' maar aantonen dat de gevonden fouten ook fout zijn. Paul B (overleg) 22 sep 2016 21:35 (CEST)
Teller: 382 keer
Evenals hierboven kan dat niet uit die pagina blijken, die het hele geval "als zodanig"/"als dusdanig" niet behandelt. In haar eigen adviezen gebruikt de Taalunie het ten minste één maal: "Er is geen extra omkadering voor anderstaligen als dusdanig". Als er geen andere, gezaghebbende bronnen zijn die het afraden, zetten we dit verzoek beter in de ijskast. Paul B (overleg) 22 sep 2016 21:35 (CEST)
Dutchgrammar.com meldt: [..] We gebruiken zodanig meer in de betekenis van 'op die manier' en dusdanig in betekenis van 'in die mate'. Dat betekent dus dat ze niet volledig uitwisselbaar (geen volledige synoniemen) zijn. Het is natuurlijk per individueel geval bekijken, maar het lijkt me dat in sommige gevallen zodanig stilistisch het beste is, en in andere dusdanig. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 22:09 (CEST)
Overigens verwondert het me wel dat de TU dit zo op haar eigen site zet als je citeert. Volgens dutchgrammar.com doet de TU het blijkbaar verkeerd. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 22:11 (CEST) Oh, [standaardtaal in België]. Tja Paul, dat zei je er net weer even niet bij. De Wikischim (overleg) 22 sep 2016 22:15 (CEST)
Die pagina, die ik uiteraard grondig heb gelezen, meldt, nogmaals, niets over 'als dusdanig' en 'als zodanig', en dat is, als vaste verbinding, toch wel wat anders dan het gewone gebruik van 'zodanig' en 'dusdanig' als bijvoeglijk naamwoord. Het is me volstrekt onduidelijk hoe gezaghebbend 'dutchgrammar.com' is in zaken van grammatica, stijl en spelling. Het genoemde betekenisverschil ben ik niet op die manier in andere bronnen tegengekomen en het gratis online woordenboek van Van Dale geeft 'dusdanig' (bijw.) als "op die manier". Dat lijkt me moeilijk te rijmen met wat de auteur van het stuk op dutchgrammar.com meldt. Het advies van de Taalunie dat ik aanhaal, gaat niet over 'zodanig' en 'dusdanig' en het "standaardtaal in België" leek me dan ook betrekking te hebben op het gebruik van 'omkadering' - daar gaat de vraag namelijk wél over. Het leek me voor deze discussie dus niet relevant. Paul B (overleg) 22 sep 2016 22:40 (CEST)
 • "tot wanneer" als voegwoord van tijd (correct: "totdat", "tot het moment dat"), er zijn nog meer mogelijkheden
Teller: 124 keer, ongeveer de helft is fout. Een formulering als tot wanneer een prooi voorbij komt kan bijv. worden vervangen door totdat er een prooi voorbij komt. In de overige gevallen gaat het om zinnen als ...tot wanneer ze geldig zijn.., tot wanneer de keuring geldig is, Waar het centrum van het Merovingische rijk voordien lag, en tot wanneer; hier is wanneer wel goed (het verschil is moeilijk in een paar woorden uit te leggen).

Afgehandeld[bewerken]

Zie het artikel Zie Wikipedia:Wikiproject/SpellingCheck/Archief voor de afgehandelde spelfouten
Teller: 98 keer Wikiwerner (overleg) 16 feb 2017 19:39 (CET)
Restant: 7 false positives) Nuvola apps bug.pngalgont overleg 20 feb 2017 00:24 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd Wikiwerner (overleg) 21 feb 2017 20:10 (CET)
 • "documentaire film" (correct: "documentairefilm")
Teller: 77 keer
'Documentair' is een bijvoeglijk naamwoord dat volgens de Van Dale onder meer de betekenis van 'als document dienend' heeft. Als voorbeeld bij deze betekenis geeft de Van Dale: "documentaire film; waar­in be­paal­de fei­ten, werk­wij­zen enz. wor­den vast­ge­legd; ≈ do­cu­men­tai­re". De betekenis van 'documentaire' is volgens de Van Dale: "documentaire film". Woody|(?) 19 dec 2016 15:56 (CET)
Goed opgemerkt Woody, hoewel documentaire(-)film ook best een samenstelling kan zijn, zie Woodstock (film). Documentaire kan immers zowel een adjectief als een substantief zijn. Per geval goed naar de context kijken? Anders maar gewoon uitgaan van BTNI (en dus niets wijzigen). De Wikischim (overleg) 19 dec 2016 16:16 (CET)
Wat met documentaire video? Lotje (overleg) 19 dec 2016 18:11 (CET)
Opvallend is dat Bert Hogenkamp in 2015 in het derde deel van zijn standaardwerk De Nederlandse documentaire film is overgestapt naar De Nederlandse documentairefilm (eerdere delen verschenen in 1988 en 2003; ik ga nu af op de titel). Het lijkt me allebei correct. – Is een documentairevideo een documentaire die op video is uitgebracht? Bever (overleg) 19 dec 2016 18:34 (CET)
Ik bedoelde niet te zeggen dat 'documentaire(-)film' fout zou zijn, slechts dat 'documentaire film' niet fout is. Woody|(?) 20 dec 2016 13:57 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Lijkt mij BTNI. Wikiwerner (overleg) 27 apr 2017 16:56 (CEST)
 • "jong geboren/gestorven (adjectief)" (correct: "jonggeboren/-gestorven")
Teller: 158 keer; 193 keer (de facto niet zoveel)
'Jong' in 'jong geboren' heeft hier niet zelden de betekenis van 'pasgeboren dier', dus pas daar mee op. Woody|(?) 19 dec 2016 16:42 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Lijkt mij BTNI. Wikiwerner (overleg) 27 apr 2017 16:56 (CEST)
 • "minimum aantal/minimum temperatuur" (correct: "minimumaantal/minimumtemperatuur")
Ondertussen Uitgevoerd Uitgevoerd
 • "maximum lengte/maximum aantal/maximum capaciteit/maximum temperatuur/maximum vermogen" (correct: "maximumlengte/maximumaantal/maximumcapaciteit/maximumtemperatuur/maximumvermogen")
Ondertussen Uitgevoerd Uitgevoerd
 • "allang" (meestal correct: "al lang"). Zie de Taalunie. Aan elkaar is correct in de (meer figuurlijke) betekenis "heus wel", maar die betekenis komt niet zoveel voor.
Teller: 367 keer, minus wellicht enkele false positives.
Aanvullend: het verschil is erg subtiel. In combinatie met bepaalde werkwoorden zoals weten is de schrijfwijze aan elkaar heel goed mogelijk, zie bijv. de Schrijfwijzer. Losschrijven is gewenst als het duidelijk om de letterlijke betekenis "al lange tijd" gaat; overigens is aaneenschrijven volgens Van Dale ook in voornoemde betekenis weer wel mogelijk. Ik denk dat er ook een aantal gevallen zijn waarin de context niet voldoende uitsluitsel biedt; in dat geval ook maar niet wijzigen. De Wikischim (overleg) 12 nov 2016 00:01 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Lijkt mij bezigheidstherapie, die sommigen als BTNI zullen beschouwen. Wikiwerner (overleg) 27 apr 2017 16:56 (CEST)
 • "uit maakt / uit maken / uit maakte / uit maakten " in de vaste combinatie "deel uitmaken van" en in de betekenis "verschil maken" (correct: "uitmaakt / uitmaken / uitmaakte / uitmaakten ")
Uitgevoerd Uitgevoerd Wikiwerner (overleg) 29 apr 2017 17:52 (CEST)
 • "Mexico-stad" (correct: "Mexico-Stad")
gebruiker:JP001: kun je een link geven naar een taaladviessite oid waar deze schrijfwijze duidelijk wordt onderbouwd? Het blijkt dat de analoge schrijfwijze Luxemburg-stad meestal juist zonder tweede hoofdletter is, [23]. Wat betreft Mexico-stad/-Stad lijken beide schrijfwijzen gangbaar. Dat roept dus de vraag op of dit geen BTNI is. De Wikischim (overleg) 30 dec 2016 20:49 (CET)
Daar is volgens mij toch een licht nuanceverschil. Luxemburg-stad is niet de officiële naam van deze stad; dat is gewoon Luxemburg, net zoals het land. Bij Mexico-Stad is dat wel de officiële naam. Dat kan je trouwens ook al wel een beetje zien aan de titels van de Wikipedia-pagina's. JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 30 dec 2016 20:58 (CET)
Zoals bekend kun je beter nooit op Wikipedia-artikelen vertrouwen als primaire bron. Zeker wat betreft spelling, hoofdlettergebruik e.d. is het niet zelden een uitgesproken potje. De Wikischim (overleg) 30 dec 2016 21:00 (CET)
Ja, dat weet ik maar al te goed, vandaar dat ik Vrt-Taalnet gebruikte als primaire bron en de Wikipedia-artikelen eigenlijk als extra info. JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 30 dec 2016 21:13 (CET)
Zie hier (zeer bewust met hoofdletter opgenomen). Ik kan geen bron vinden die het onderscheid met Luxemburg-stad uitlegt, maar de uitleg die JP geeft komt mij zeer aannemelijk voor. Bij Luxemburg-stad is stad een achtervoegsel ter onderscheiding van het land Luxemburg, terwijl het bij Mexico-Stad om de naam van de stad gaat. Woody|(?) 30 dec 2016 21:32 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd Wikiwerner (overleg) 14 mei 2017 12:30 (CEST)
 • "vanaf weten van afweten" en verbogen vormen (weet, wist(en), geweten...) (correct: "van af weten" of "van afweten") Zie bijv. VRT-Taalnet Ook alle gevallen waarin vanaf en het werkwoord door een of meer woorden worden gescheiden (als in: ...weet hier niets vanaf...) tellen mee.
  • Ik was begonnen, maar gaandeweg ging ik twijfelen. Woordenlijst.org leert dat "ervan afweten" wel degelijk correct is. Wikiwerner (overleg) 28 jan 2017 15:53 (CET)
   • Potdorie, inderdaad. Dan deze maar als BTNI beschouwen? De Wikischim (overleg) 28 jan 2017 18:42 (CET) Let wel op dat BTNI dan alleen geldt voor van afweten, vanaf weten kan hoe dan ook niet. De Wikischim (overleg) 28 jan 2017 18:46 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd alleen "vanaf weten" en vervoegingen. Wikiwerner (overleg) 14 mei 2017 14:00 (CEST)
 • "tot dat" als voegwoord (correct: "totdat")
  • Uitgevoerd Uitgevoerd Met AutoWikiBrowser kun je teksten met een bepaalde passage erin, overslaan, bijv. "tot dat moment", "...tijdstip", "...jaar", "...punt" en "in tegenstelling tot dat". Toen vielen er enkele honderden af en ben ik de rest gaan nalopen. Wikiwerner (overleg) 15 mei 2017 20:46 (CEST)
 • "linker/rechter <<lichaamsdeel/kledingstuk/etc.>>" (correct: "linker/rechter<<lichaamsdeel/kledingstuk/etc.>>")
Zie hier en hier voor meer voorbeelden, maar let op niet alles is correct!
 • De meeste lichaamsdelen zijn al uitgevoerd; "linker onderarm", "linker hand", "linker borst", "linker boezem", "linker knie", "linker schouder", "linker (hart)kamer", "linker ventrikel", "linker atrium" "rechter hand", "rechter ventrikel", "rechter atrium", "rechter schouder", "rechter enkel", "rechter knie" en "rechter been" moeten o.a. nog gedaan worden. JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 28 mrt 2016 15:01 (CEST)
 • "alles behalve" (correct: "allesbehalve") indien 'allesbehalve' de betekenis heeft van 'absoluut niet'. Zie Taaladvies.net: allesbehalve / alles behalve.
Teller: 179 keer, maar ze zijn dus niet allemaal fout. Wikiwerner (overleg) 21 mei 2017 12:41 (CEST)
Teller: 60 keer, ik heb het verder opgekuist, de resterende 60 treffers zijn naar mijn inziens correct en moeten niet gecorrigeerd worden. --Alpina~nlwiki (overleg) 8 jul 2017 23:39 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd Mee eens, verplaatst naar 'afgehandeld'. Bedankt! Wikiwerner (overleg) 8 jul 2017 23:56 (CEST)
 • "dichtbij de", "dichtbij een", "dichtbij het" (meestal correct: "dicht bij de", "dicht bij een", "dicht bij het") Deze fout is vorig jaar al eens systematisch verbeterd, maar komt nu weer op enkele tientallen plaatsen voor.
Uitgevoerd Uitgevoerd Wikiwerner (overleg) 22 aug 2017 18:00 (CEST)
 • "vlakbij de", "vlakbij een", "vlakbij het" (meestal correct: "vlak bij de", "vlak bij een", "vlak bij het") Deze fout is vorig jaar al eens systematisch verbeterd, maar komt nu weer op enkele tientallen plaatsen voor.
Uitgevoerd Uitgevoerd Wikiwerner (overleg) 22 aug 2017 18:00 (CEST)
 • "daar op volgende, er/daarop volgend(e)" (correct: "er/daaropvolgend(e)")Enkel deze gevallen, rest is gedaan.
Teller: 27 keer, 221 keer, 239 keer,1.524 keer
@De Wikischim, klopt dit eigenlijk wat ik hierboven beweer? "Daaropvolgend(e)" is sowieso correct, dus dacht ik analoog voor "eropvolgend(e)", "hieropvolgend(e)", maar is dat ook effectief zo? Ik ben er niet zeker van... JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 11 sep 2016 20:29 (CEST)
Heb je ze hiermee misschien op een inconsistentie op hun eigen site betrapt? Zowel daaropvolgend als eropvolgend staan in de officiële woordenlijst als één woord in de functie van bijvoeglijk naamwoord (waaropvolgend niet). Maar in het geval in kwestie dat je hier net noemde (De vrije dag tussen een officiële feestdag en een erop volgend of eraan voorafgaand weekeinde) is sprake van een soort gelijkschakeling met eraan voorafgaand, wellicht dat dat hier meespeelt om het toch los te schrijven. Er moet dus per geval goed naar de context worden gekeken. Goed opgemerkt! De Wikischim (overleg) 11 sep 2016 20:37 (CEST)
Overigens blijkt hieropvolgend weer níet in de woordenlijst te staan. Ze moeten dan bij de TU zelf hun huiswerk wat dit betreft nog maar eens goed overdoen. De Wikischim (overleg) 11 sep 2016 21:31 (CEST)
De Wikischim, het woord "waaropvolgend" bestaat volgens mij inderdaad ook niet, althans ik kan geen enkele voorbeeldzin bedenken met dit 'woord'. Wel bestaat "waarop volgend(e)" zoals in "Er stond een monument, waarop volgend(e) tekst/gedicht stond: ...". Een heel andere context dus.
Dat "hieropvolgend" dan weer niet 'bestaat' volgens de TU vind ik toch ook maar vreemd. Wilt dit dan zeggen dat ik mijn wijzigingen van "hierop volgend" naar "hieropvolgend" moet ongedaan maken? JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 12 sep 2016 18:27 (CEST)
Tja, hierop volgend is hoe dan ook echt niet fout te noemen. Het lijkt me dat het wijzigen hiervan in hieropvolgend dan in het gunstigste geval onder BTNI valt. De schrijfwijze hieropvolgend komt op zich wel voor, alleen niet erg vaak t.o.v. hierop volgend. Dus ik zou zeggen: ja, eventueel even uithuilen en terugdraaien maar. De Wikischim (overleg) 12 sep 2016 18:51 (CEST)
Zowel de schrijfwijzes "hieropvolgend" (61 keer), "hierop volgend" (46 keer), "hier opvolgend" (3 keer) als "hier op volgend" (3 keer) komen voor. Welke is nu correct is de vraag; "hieropvolgend" (volgens de TU foutief) komt met 61 keer het meeste voor. "Hierop volgende" (239 keer), van elkaar geschreven, komt dan weer wel het meeste voor met 239 keer, "hieropvolgende" komt maar 116 keer voor. Nogmaals welke is nu correct? Knipogende smiley JP001 (Overleg) FSM Logo.svg 12 sep 2016 19:31 (CEST)
Hier opvolgend en hier op volgend lijken me hoe dan ook fout. Hierop volgend is denk ik gewoon het beste, hieropvolgend zou "verdedigbaar" zijn aangezien het van zichzelf perfect aansluit op daaropvolgend en eropvolgend. Maar in feite zouden we aan een soort OO doen als we die schrijfwijze overal doorvoerden. Suggestie: de Taalunie zelf een mailtje sturen? Zij begaan immers zelf ook wel eens fouten/omissies. De Wikischim (overleg) 12 sep 2016 19:56 (CEST)
Ter info: ik heb dit nu aangekaart in het Taalcafé. De Wikischim (overleg) 12 sep 2016 20:09 (CEST)
Opmerking Opmerking Ondertussen gearchiveerd. Wikiwerner (overleg) 20 dec 2016 18:10 (CET)
"Hier/daar/er/waar opvolgend(e)" komt niet meer voor. Voor de rest lijkt het mij niet echt fout om bijv. "daarop volgend" te schrijven, dus ik beschouw deze als afgehandeld. Wikiwerner (overleg) 22 aug 2017 19:35 (CEST)

Deelnemers[bewerken]

Ben je iemand die houdt van spelfouten corrigeren, meld je dan nu aan als deelnemer door hieronder je naam toe te voegen.