Willem die Madocke maecte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Willem die Madocke maecte is de naam waarmee verwezen wordt naar de verder anonieme, vermoedelijk Oost-Vlaamse, auteur[1] die omstreeks 1260 de Middelnederlandse satire Van den vos Reynaerde schreef. De laatste jaren wordt Willem Corthals van Boudelo, lekenbroeder in de abdij van Boudelo, geregeld geopperd als de schrijver van dit manuscript.[2][3]

Biografie[bewerken]

Kerk van het voormalig Boudeloklooster te Gent

Er is zo goed als niets met zekerheid bekend over Willem, behalve het feit dat er beweerd wordt dat hij de auteur was van Madocke.[4] Vermoedelijk ging het om een persoon uit de streek tussen Gent en Hulst. In de eerste regels van zijn 3469 versregels tellende gedicht over de sluwe vos maakt hij bekend dat hij Madocke maakte, een verwijzing naar een ander Middelnederlands verhaal. Er is een interpretatie, die er mogelijk op kan wijzen dat Madocke een in de vergetelheid geraakt of zelfs verboden verhaal is. Volgens andere interpretaties zou Madocke een verwijzing naar prins Madoc van Wales zijn, die in 1170 naar Amerika zou zijn gevaren. Deze stelling werd door Hubert Lampo in zijn essay verdedigd. Er bestaan tal van verwijzingen naar Madocke in middeleeuwse en vroegmoderne teksten.[5]

In de laatste regels van Van den vos Reynaerde verschijnt het acrostichon "BI WILLEME", waarmee de auteur nogmaals zijn naam bevestigt.

Willem van Boudelo, alias Willem Corthals[bewerken]

Een mogelijke Willem is Willem van Boudelo (of Corthals). Deze lekenbroeder beheerde voor de gravin van Vlaanderen een ziekenhuis in Rijsel. Voor haar kocht hij ook woeste gronden aan en bemiddelde hij in juridische conflicten. Vooral de streek rond Hulst kende Willem goed. Het minuscule plaatsje Absdale, tussen Hulst en Axel, neemt in Van den vos Reynaerde een grote plaats in. Willem van Boudelo was betrokken bij aankoop door de gravin van grond te Absdale; hij had er zelf een huis, zoals blijkt uit akten uit 1267 en 1280. In 1252 werd deze Willem door zijn kloosterorde berispt, omdat er veel klachten over hem kwamen.

Status[bewerken]

Willem die Madocke maecte wordt in het Nederlandstalig taalgebied gezien als een belangrijk auteur. Het verhaal rond Reynaert heeft namelijk buitenlandse auteurs beïnvloed en dat komt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis niet zo heel vaak voor. Het werk werd rond 1278 in het Latijn vertaald door Balduinus Iuvenus.[6][7] De Britse middeleeuwse schrijver Geoffrey Chaucer gebruikte fragmenten uit het verhaal voor zijn eigen Canterbury Tales, met name het verhaal van Cantecleer de Haan en Reynaert. In 1485 vertaalde William Caxton het gehele verhaal als The Historie of Reynart the Foxe. William Shakespeare noemde het personage Tybalt in zijn toneelstuk Romeo en Julia naar Tybeert de Kater en Goethe schreef ook over de geslepen vos in zijn fabel Reineke Fuchs.

Inspiratiebronnen[bewerken]

Willem haalde de inspiratie voor zijn roman waarschijnlijk zelf uit de Franse roman Le Plaid (het pleidooi), het eerste verhaal van een grotere verzameling vossenverhalen - Roman de Renard - geschreven door Perrout de Saint Cloude in 1160.[8] Ook een omstreeks 1100 verschenen fabelbundel over een groep dieren waarbij een vos centraal staat kan een inspiratiebron geweest zijn. Dit in het Latijn geschreven verhaal geeft de dieren voor het eerst eigennamen. Uit een handschrift uit de 13e/begin 14e eeuw komt Magister Nivardus als mogelijke auteur van dat verhaal naar voren. Vermoedelijk was Magister Nivardus een clericus die zeer goed de situatie van de Sint-Pietersabdij én het religieuze leven in Gent en de wijde omgeving kende.[9] Andere mogelijke inspiratiebronnen voor het verhaal van Willem vormen de nog oudere voorlopers van fabels rond dieren van Aesopus en Phaedrus uit de Klassieke Oudheid.

In hoeverre Willem zijn verhaal op deze bronnen heeft gebaseerd is onduidelijk. Niettemin betreft het op zijn minst een bijzonder goede vertaling naar het Middelnederlands met veel scherpe satire en geslaagde woordspelingen van eigen bodem. En meer dan dat: het is niet alleen een vertaling vanuit het Frans maar een aanvulling door Willem.

Willem die Madocke maecte werd in 2005 genomineerd voor de Vlaamse versie van De Grootste Belg, maar belandde op nr. 214, buiten de officiële nominatielijst.

Persiflage of realiteit?[bewerken]

Bij een satirisch gedicht als het episch dierdicht Van den vos Reynaerde zou volgens sommige geleerden de satire zo ver zijn doorgevoerd dat ook het gebruik van een acrostichon aan het begin en einde een parodie is op de conventies van middeleeuwse dichtwerken. Het zou een verder bewijs zijn van het meesterschap van de auteur achter dit werk.

Varia[bewerken]

In 1977 zorgde de Vlaamse medioneerlandicus Herman Vekeman[10] voor verwarring in literaire kringen door een gefingeerd, zogenaamd teruggevonden manuscript van de Kroniek van Madoc 'in prozavertaling' te publiceren.[11] Volgens Vekeman had hij het handschrift van de Kroniek van Madoc ontdekt in het West-Vlaamse Gistel. Vekemans schepping is een raamvertelling waarin diverse reizigers op een schip hun verhaal vertellen. Het schip vaart intussen naar allerlei wonderlijke oorden.

Madocke[bewerken]

Hoewel er algemeen van wordt uitgegaan dat Madocke een eerder geschreven werk van Willem is, is dit ook nooit onomstotelijk bewezen. Het zou dus ook kunnen gaan om bijvoorbeeld een muziekstuk, een dans of een voorwerp. In een Fokke en Sukke-cartoon wordt hier de draak mee gestoken. Monnik Fokke staat met een vreemd ding in zijn handen en zegt "Nu is onze Madocke weer kapot", monnik Sukke antwoordt "We brengen hem naar Willem, die kan hem wel maken".[12]