Naar inhoud springen

Wiskunde van A tot Z

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Niet opgenomen zijn de namen van wiskundigen, zie daarvoor lijst van wiskundigen.
A-Z-lijst
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0...9

A[bewerken | brontekst bewerken]

Abacus - Abelse groep - Absolute waarde - Afgeleide - Afstand - Aftrekken - Algebra - Algebraïsch getal - Algoritme - Algoritme van Euclides - Analyse - Antisymmetrische matrix - Antisymmetrische tensor - Arccosinus - Arcsinus - Arctangens - Argument - Associativiteit - Asymmetrische cryptografie - Asymptoot - Autobiografisch getal - Axioma

B[bewerken | brontekst bewerken]

Banachruimte - Basis van een vectorruimte - Beeld - Bereik - Bernoulli - Bernoullivergelijking - Beschrijvende meetkunde - Besselfunctie - Bètafunctie - Bewijs - Bewijs uit het ongerijmde - Bijectie - Bijna perfect getal - Binair - Binaire operatie - Binomiaalcoëfficiënt - Binomiale verdeling - Binomium van Newton - Bissectrice - Bol - Boldriehoeksmeetkunde - Boog - Booleaanse algebra - Breuk

C[bewerken | brontekst bewerken]

Calculus - Cartesisch product - Cauchyrij - Chaostheorie - Chebyshev-polynoom - Chemometrie - Cijfer - Cijfersom - Cirkel - Coderingstheorie - Commutativiteit - Compact - Complement - Complex getal () - Complexiteitsgraad - Computer - Concaaf - Constante van Euler - continu - Continue stochastische variabele - Convex - Cosinus - Cosinus hyperbolicus - Cotangens - Cryptoanalyse - Cryptografie - Cumulatieve kansverdeling - Cycloïde - Cyclometrische functie

D[bewerken | brontekst bewerken]

Dan en slechts dan als - Decimaal - Decimale breuk - Decryptie - Deductie - Deelbaarheid - Definitie - Delen - Delerlijst - Delingsring - Diagonaalbewijs van Cantor - Diameter - Differentiaalmeetkunde - Differentiaalrekening - Differentiaaltopologie - Differentiaalvergelijking - Differentieerbaar - Differentievergelijking - Dimensie van een vectorruimte - Discrete stochastische variabele - Discrete wiskunde - Distributiviteit - Domein - Doorsnede - Driehoek - Driehoeksgetal - Driehoekskwadraatgetal - Driehoek van Pascal - Drievlakshoek

E[bewerken | brontekst bewerken]

e - Econometrie - Eenduidige ontbinding in priemfactoren - Eenheidscirkel - Eenheidswortel - Eigenvector - Eigenwaarde - Einstein-sommatieconventie - Ellips - Encryptie - Euclidische algoritme - Even - Exacte wetenschappen - Exponent

F[bewerken | brontekst bewerken]

Faculteit - Faculteitconform getal - Fermatgetal - FFT - Figuratief getal - Formele taal - Formule van Euler - Fourieranalyse - Fractal - Functie - Fuzzy logic - F-verdeling

G[bewerken | brontekst bewerken]

Gammafunctie - Gauss-Jordaneliminatie - Gebrekkig getal - Gecentreerd veelhoeksgetal - Geheel getal - Gelijkheid (verzamelingenleer) - Geschiedenis van de wiskunde - Gesloten verzameling - Getal - Getallen en getalverzamelingen - Getaltheorie - Getransponeerde matrix - Goniometrie - Goniometrische-identiteitenlijst - Grafentheorie - Grafiek - Groep - Groepentheorie - Grondtal - Grootste gemene deler - Gulden snede

H[bewerken | brontekst bewerken]

Halfregelmatig veelvlak - Handelsreizigersprobleem - Harmonische rij - Harshadgetal - Hausdorff-ruimte - Helling - Hexadecimaal - Hilbertruimte - Hoektransversaal - Hoofdstelling van de algebra - Hoofdstelling van de integraalrekening- Hoofdstelling van de rekenkunde - Hoogtelijn - Hyperbool - Hypotenusa

I[bewerken | brontekst bewerken]

Identieke afbeelding - Imaginair getal - Imaginaire eenheid - Identiteit - Inductie - Informatica - Informatietheorie - Injectie - Integraal - Integraalrekening - Integralenlijst - Interval - Invariant - Inverse - Inverse Laplacetransformatie - Inwendig product - Inwendig-productruimte - Irrationaal getal

J[bewerken | brontekst bewerken]

Jacobiaan - Juliaverzameling

K[bewerken | brontekst bewerken]

Kansdichtheid - Kansrekening - Kansverdeling - Kardinaliteit - Kegelsnede - Kern - Kettingbreuk - Kettinglijn - Keuzeaxioma - Kiem - Kleine stelling van Fermat - Kleinste gemene veelvoud - Kristal - Kristallografie - Kubusgetal - Kwadraatgetal

L[bewerken | brontekst bewerken]

Laatste stelling van Fermat - Lagrangiaan - Laplacetransformatie - Lege verzameling - Leylandgetal - Lichaam (Ned) - Lichaam (Be) - Lijn - Lijst van wiskundigen - Limiet - Lineair onafhankelijk - Lineaire afbeelding - Lineaire algebra - Lineaire code - Lineaire transformatie - Liniaal - Links-distributief - Logaritme - Logaritmische schaal - Logica

M[bewerken | brontekst bewerken]

Maat - Maattheorie - Macht - Machtsverheffen - Machtsverzameling - Matrix - Mechanica - Meetkunde - Meetkundige rij - Mersennepriemgetal - Metriek - Metrische ruimte - Middelwaardestelling - Modale logica - Modulo

N[bewerken | brontekst bewerken]

Natuurlijk getal - Natuurlijke logaritme - Negatief - Negatief grondtal - Neutraal element - Nivengetal - Normaalvector - Normale verdeling - Nul - Numerieke beeldbewerking

O[bewerken | brontekst bewerken]

Octaal talstelsel - Omgekeerde - Omtrek - Oneindig - Oneven - Ongelijkheid - Onvolledigheidsstelling - Open verzameling - Operations Research - Oplossen van vergelijkingen - Oppervlakte - Optellen - Orde - Orthogonaal - Overvloedig getal

P[bewerken | brontekst bewerken]

Paradox - Parallel - Partiële integratie - Perfect getal - Periodiek - Permutatie - Pi () - Polygoon - Polynoom - Positief - Predicatenlogica - Priemfactor - Priemfactorenlijst - Priemgetal - Priemgetalhiaat - Priemtweeling - Prisma - Propositielogica - Pseudo-priemgetal - Piramidegetal

Q[bewerken | brontekst bewerken]

- Quaternion - Q.E.D. - Quotiënt

R[bewerken | brontekst bewerken]

Rang - Rationaal getal () - Rechthoek - Rechte bolconoïde - Rechts-distributief - Recursie - Reductio ad absurdum - Reëel getal () - Reeks - Reeks van Fibonacci - Reflexieve relatie - Regelmatig veelvlak - Regelmatige vijfhoek - Regelmatige zeshoek - Regeloppervlak - Regel van L'Hôpital - Rekenen - Rekenkunde - Rekenkundige rij - Rekenliniaal - Relatie - Repeterende breuk - Richtingscoëfficiënt - Riemannintegratie - Ring - Romeins cijfer - Root mean square - Ruimte - Russellparadox - Rij

S[bewerken | brontekst bewerken]

samengesteld getal - schijf - semipriemgetal - sinus - sinus hyperbolicus - snijpunt - sommatie () - speltheorie - sphenisch getal - staartdeling - statistiek - stelling van Pythagoras - stelling van Rolle - stochastische variabele - straal - studentverdeling - symbool - substitutie - symmetrie - symmetrische relatie - symmetrische cryptografie

T[bewerken | brontekst bewerken]

Talstelsel - Tangens - Tangens hyperbolicus - Tautochrone kromme - Telraam - Tensor - Tetraëdergetal - Theorema - Tijdslogica - Topologie - Topologische ruimte - Torus - Transcendent getal - Transitiviteit - Trigonometrie - T-verdeling - Tweevlakshoek

U[bewerken | brontekst bewerken]

Uitdrukking - Uitkomstenruimte - Unaire operatie - Uniciteit - Universaliteit

V[bewerken | brontekst bewerken]

Variabele - Variantie - Variëteit - Vector - Vectorruimte - Veelhoek - Veelhoeksgetal - Veld - Vereniging - Vergelijking - Vermenigvuldigen - Vermoeden van Goldbach - Verwachting - Verzameling - Verzamelingenleer - Vierhoek - Vierkant - Vierkante matrix - Vierkantswortel - Vierkleurenstelling - Vlaamse Wiskunde Olympiade - Volledige inductie - Volmaakt getal - Vreemde aantrekker

W[bewerken | brontekst bewerken]

Waarheidstabel - Wetenschappelijk tekenen - Wig van Wallis - Wiskunde - Wiskundig bewijs - Wiskundige - Wiskundige inductie - Wiskundige logica - Wiskundig spel - Wortel ()

X[bewerken | brontekst bewerken]

X-as

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Y-as

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Zakrekenmachine - Zeef van Eratosthenes - Zeven bruggen van Königsberg - Zuivere wiskunde - Zwaartelijn

0...9[bewerken | brontekst bewerken]

1 - 1 − 2 + 3 − 4 + ⋯ - 1 + 1 + 1 + 1 + ⋯ - 23 problemen van Hilbert - 36 - 496