Zaakwaarneming

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie het artikel In de sportwereld geeft men aan zaakwaarneming een andere betekenis, zie Spelersmakelaar

Zaakwaarneming is een verbintenisscheppende rechtsfiguur uit het civiele recht. Het is de moderne regeling van de negotiorum gestio in het Romeins recht.

Met zaakwaarneming wordt bedoeld het bewust en op redelijke grond behartigen van het belang van een ander, zonder dat daaraan een met diegene gesloten overeenkomst ten grondslag ligt, wanneer die ander door enige omstandigheid niet in staat is die eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld wegens ziekte of afwezigheid.

De zaakwaarnemer kan aanspraak maken op vergoeding van daarbij eventueel gemaakte kosten, maar op hem rust allereerst de plicht degene wiens belangen hij waarneemt daarover dan zodra mogelijk meteen in te lichten, daarover achteraf ook verantwoording aan diegene af te leggen en zich bij die door hem ondernomen zaakwaarneming te onthouden van gedragingen waartegen deze zich zou hebben verzet indien hij daarvan zou hebben geweten.

Rechtsbronnen[bewerken]

Nederland[bewerken]

In Nederland is de zaakwaarneming geregeld in het Burgerlijk Wetboek, in art:6:198 e.v. (tot 1992 art.1390 e.v. oud BW, dat een bijna letterlijke vertaling was van art. 1372 Cc uit de Franse Code civil zoals dat tot 1838 ook in Nederland gold).

België[bewerken]

In België wordt de zaakwaarneming geregeld door art. 1372 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, een rechtstreekse voortzetting van de Code civil.

Literatuur algemeen (o.a.)[bewerken]

  • Ernst VON CAEMMERER & Peter SCHLECHTRIEM International encyclopedia of comparative law, deel 10 Restitution/unjust enrichment and negotiorum gestio, uitg. Mohr Siebeck, Tübingen en Martinus Nijhoff Publishers, Leiden (1984, 2007) ISBN 978-3-16-149056-9 en ISBN 978-90-04-16309-6
  • H.H. SEILER Der Tatbestand der negotiorum gestio im Römischen Recht, uitg. Keulen-Graz (1968)

Literatuur Nederland (o.a.)[bewerken]

  • ASSER-HARTKAMP Verbintenissenrecht III, uitg. Kluwer, Deventer (oorspr. 1954, 2008)
  • E.J.H. SCHRAGE Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst, reeks Monografieën nieuw BW, uitg. Kluwer, Deventer (1998) ISBN 90-268-3228-1
  • H.C.F. SCHOORDIJK Zaakwaarneming : een onderbelichte bron van verbintenis, uitg. Kluwer, Deventer (1988) ISBN 90-268-1848-3
  • G.VERBURG De vrijwillige zaakwaarneming : enige theoretische en practische beschouwingen, uitg. Vrije Universiteit, Amsterdam (1949)
  • Hendrik VAN GOUDOEVER Bijdragen tot de leer der zaakwaarneming, uitg. Leiden (1905)

Zie ook[bewerken]