Zevendedagsadventisten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Adventkerk Apeldoorn, Nederland
Indeling
Hoofdstroming adventisme
Aard
Locatie internationaal
Aantal leden Nederland: ca. 6000 gedoopte leden (2021)[1]
Portaal  Portaalicoon   Christendom

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, of kortweg de zevendedagsadventisten (ZDA) of de Adventkerk, is een internationaal christelijk kerkgenootschap. Nederland telt anno 2021 64 adventistische gemeenten en ca. 6000 gedoopte leden.[1] Wereldwijd zijn er meer dan 18 miljoen leden.[2] De kerk wordt gerekend tot het restaurationistische protestantse christendom.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten ontstond in de negentiende eeuw uit een adventistenbeweging in de Verenigde Staten. Deze beweging was vooral in de jaren veertig van de negentiende eeuw dieper gericht op de profetische teksten in de Bijbel over de wederkomst van Jezus. Deze interesse werd vooral veroorzaakt door William Miller, die voorspelde dat Jezus op 22 oktober 1844 terug zou komen op aarde.[3] Een sleutelfiguur in het kerkgenootschap is Ellen White (1827-1915). Door toedoen van zevendedagsbaptisten, vooral Rachel Oakes uit New Hampshire, aanvaardden een aantal vroege adventisten de argumenten dat volgens de Bijbel de sabbat op zaterdag[4] (de zevende dag) gevierd moet worden. Het kerkgenootschap werd in 1860 gesticht in Washington,[5] de formele oprichting volgde drie jaar later (1863).[6] Door een krachtige zendingsactiviteit vanuit het hart van de organisatie in de Verenigde Staten, wist het kerkgenootschap binnen ruim een eeuw uit te groeien tot een groepering met enkele miljoenen aanhangers.[6] De eerste adventistische "zendelingen" trokken in 1874 naar Europa en wisten nog voor het begin van de twintigste eeuw kleine groepen adventisten verspreid over vele Europese landen te creëren. Enkele decennia later zouden ook andere werelddelen volgen.

In Nederland ontstond de beweging in 1887 en bestond uit leden uit een kleine groep zevendedagsbaptisten in Oost-Groningen.[6] In België werd de beweging tien jaar later opgericht.[7]

Principes[bewerken | brontekst bewerken]

De belangrijkste verschillen tussen de gevestigde kerken en de zevendedagsadventisten omvatten de visie op de blijvende geldigheid van de wetten van God in het Oude Testament die voor de Israëlieten golden (en nog steeds voor hedendaagse orthodoxe joden) en het in acht nemen van de wederkomst van Jezus. Volgens de zevendedagsadventisten zijn de wetten van God uit het Oude Testament, daarmee verwijzend naar de tien geboden, nooit door Jezus afgeschaft, maar gelden ze nog steeds voor alle mensen die geloven in God.

Sabbatsrust[bewerken | brontekst bewerken]

De zevendedagsadventisten vieren de wekelijkse rustdag van God (sabbat), van vrijdagavond tot zaterdagavond – de zevende dag van de week (aldus de zevendedagsadventisten) – in plaats van op zondag, zoals de meeste andere christenen. De tien geboden, waarin de sabbat als rustdag wordt genoemd, liggen aan deze opvatting ten grondslag.

Voeding en gezondheid[bewerken | brontekst bewerken]

Ellen White zou in een visioen allerlei adviezen voor een goede gezondheid ontvangen hebben die een belangrijke rol in het kerkgenootschap zouden gaan spelen. De zevendedagsadventisten houden zich aan de spijswetten zoals die beschreven staan in Leviticus 11 (onder meer geen paarden- en varkensvlees, geen garnalen en geen ongeschubde vis). Dit vertoont grote gelijkenis met koosjer eten, en ook, in mindere mate, met halal eten. Daarnaast gebruiken zevendedagsadventisten ook geen alcoholische dranken en tabak.[8] De cornflakes, die door de zevendedagsadventist John Harvey Kellogg (1852-1943) op de markt werden gebracht, werden over de hele wereld bekend en pasten in de gerichtheid op gezonde voeding. Kellogg was ook de eigenaar van een adventistisch sanatorium.

Als onderbouwing voor het zich houden aan deze voorschriften, wordt onder meer verwezen naar de 1 Korinthiërs 6:19-20. Daarin wordt beschreven dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dat God eigenaar is van dit lichaam en dat mensen God met dit lichaam eer moeten bewijzen. Waar dit door veel andere kerken vooral op geestelijk en seksueel gebied geïnterpreteerd wordt (ook met inachtneming van 6:12-18), streven de adventisten ernaar om deze tempel ook wat betreft voeding zo zuiver mogelijk te houden en zo de Schepper te verhogen.

Ethiek en seksualiteit[bewerken | brontekst bewerken]

De officiële leer van de kerk met betrekking tot abortus is dat het niet is toegestaan om een abortus te hebben ten behoeve van geboortebeperking, vanwege het geslacht van het kind, of uit gemakzucht. In de uitzonderingsgevallen waarbij morele of medische dilemma's een rol spelen, zoals een levensbedreigende situatie voor de aanstaande moeder, of zwangerschap ten gevolge van verkrachting of incest, wordt iedere situatie individueel begeleid om een keuze te kunnen maken.[9]

Seksuele intimiteit mag volgens de leer alleen plaatsvinden binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw. Echtscheiding wordt volgens artikel 23 van de in 2015 door het kerkgenootschap gepubliceerde 'Veranderende geloofspunten' afgewezen.[10] Een buitenechtelijke relatie van de partner is de enige geldige reden voor het aanvragen van een echtscheiding en een eventueel nieuw huwelijk.

Binnen de zevendedagsadventisten zijn homohuwelijken niet mogelijk.[11][12] In Nederland spreekt het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten zich sterk uit tegen geweld jegens de LHBTI- wereldwijd.[13] Om het geestelijke, emotionele, sociale en fysieke welzijn van homo- en biseksuele en transgenderistische zevendedagsadventisten te ondersteunen, werd in 1976 de internationale organisatie Zevende-dags Adventisten Kinship Internationaal (ZDA Kinship) opgericht.[14]

Wederkomst van Christus[bewerken | brontekst bewerken]

Naast het streven de tien geboden strikt na te leven, ligt de nadruk van het kerkgenootschap ook meer op de zogeheten "wederkomst" (de profetie dat Jezus Christus elk moment terug kan komen naar de aarde) dan bij de gevestigde kerken het geval is. Profetieën, met name uit de Bijbelboeken Daniël en de Openbaring, vormen voor zevendedagsadventisten een sleutel om te geloven dat het huidige tijdperk de eindgeschiedenis zou inluiden van het menselijk leven op aarde. Zo wordt er bijvoorbeeld van uitgegaan dat er op een gegeven moment een verplichting komt om de zondag als rustdag te houden en dat ieder die dan zal meedoen aan de godsdienstige aanbidding op de zondag in plaats van de sabbat het 'merkteken van het beest' ontvangen zal (Openbaring hfdst. 14:9, 16:2, 20:4)

Kritiek[bewerken | brontekst bewerken]

Kritiek vanuit de gevestigde kerken is er vooral op het strikt naleven van de joodse wetten. De vraag of dat nu wel of niet noodzakelijk is, speelde overigens al tijdens het christendom van de eerste eeuw zoals blijkt uit teksten (zoals Handelingen, hoofdstuk 15). De internationale kerk krijgt ook kritiek vanwege haar sterke antivakbondshouding, die teruggaat op de stelling van Ellen White dat een echte christen niet aangesloten kan zijn bij een vakbond. Een bekend geval dat de pers haalde, was het rechtsgeding in 1998, toen Ukiah Valley Medical Centre, eigendom van de Adventkerk, een uitzondering van de federale arbeidswetgeving omtrent syndicalisering vroeg. Het hospitaal vond dat het wettelijk verplichte toestaan van het personeel om een vakbond te vormen, een inbreuk vormde op zijn godsdienstvrijheid.[15] De adventisten ondervonden ook veel kritiek wegens de zienswijze dat Ellen White geïnspireerd zou zijn geweest zoals de oudtestamentische profeten. Hoewel de waardering voor Ellen White doorgaans sterk is, zijn de adventisten in Europa hierin vaak wat terughoudender dan hun geloofsgenoten in de Verenigde Staten.[16]

Toenadering evangelische beweging[bewerken | brontekst bewerken]

In 2006 en 2007 zochten de zevendedagsadventisten en de WEA (World Evangelical Alliance, een koepelorganisatie van verschillende evangelische kerken en organisaties, zoals de Nederlandse en Vlaamse Evangelische Alliantie) toenadering. In een gemeenschappelijke persverklaring, naar aanleiding van deze bijeenkomsten, meldden beide partijen dat de grote theologische overeenstemming ruimte biedt voor een samenwerkingsverband. Tevens verklaarden zij geen formeel samengaan, dan wel lidmaatschap van de Zevendedagsadventisten, te hebben besproken.[17] Rolf Hille, een WEA-theoloog zei in 2007 dat de Zevendedagsadventisten op weg waren een 'gewoon' evangelisch kerkgenootschap te worden, waardoor ze lid van de Evangelische Wereldalliantie zouden kunnen worden.[18]

Kerkgebouwen[bewerken | brontekst bewerken]

Deels hebben de adventisten eigen kerkgebouwen. Wat echter ook voorkomt is dat ze voor de zaterdagen een kerk huren, zoals in Alkmaar en Oegstgeest.[19]

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Bekende leden[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Seventh-day Adventist Church van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.