Lijst van afkortingen in het Nederlands

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Lijst van afkortingen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen.

 • 'In het Nederlandse taalgebruik' hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als 'SOS' en 's.v.p.' opgenomen.
 • Het begrip 'afkorting' wordt in ruime zin gebruikt en omvat in deze lijst:
  • afkortingen in engere zin: bij lezing wordt het oorspronkelijke woord voluit uitgesproken ('blz.', 'm.a.w.')
  • symbolen, dat wil zeggen wetenschappelijke notaties en andere genormeerde korte schrijfwijzen ('V', 'g', 'EUR')
  • initiaalwoorden, waarbij de letters apart worden uitgesproken ('pc')
  • letterwoorden of acroniemen, waarbij de letters als woord worden uitgesproken ('pin', 'Riagg')
  • lettergreepwoorden of verkortingen, opgebouwd uit oorspronkelijke lettergrepen of delen daarvan ('horeca', 'info').  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
a are; arteria
A ampère
A2DP Advanced Audio Distribution Profile
AA of A.A. Aerolíneas Argentinas; Ambulante ambacht; American Airlines; Anonieme Alcoholisten; Anti-aliasing; Anti-Aircraft; Automobile Association; Auto-answer
AAA authentication, authorization en accounting; Aneurysma Aortae Abdominalis
AAC Advanced Audio Coding; Annen Animal Centre
AACO Arab Air Carriers Organization
AAFS Activate Arabic Form Shaping
AAIA Al Ain International Airport
AAL Above Aerodrome Level; ATM Adaption Layer
aanh. aanhangsel
aanw. vnw. aanwijzend voornaamwoord
AAO Aanvullende Academische Opleiding
aardew. aardewerk
aardr. aardrijkskunde
AARP AppleTalk Address Resolution Protocol
AAT Apple Advanced Typography; Application Assembly Tool; Armored Assault Tank; Aan- en Afvoertroepen
AAV Accountholder Authentication Value
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
ABAP Advanced Business Application Programming
ABB Algemene bestedingsbelasting
ABC American Broadcasting Company; Automobile Blanc Cardon
ABD Algemene Bestuursdienst
ABI Application Binary Interface
ABIOS Advanced BIOS
ABL Armée Belge/Belgisch Leger; American Basketball League; Australian Basketball League; OpenEdge Advanced Business Language (een programmeertaal van Progress Software)
ABM Asynchronous Balanced Mode
ABN Algemeen Beschaafd Nederlands; Algemene Bank Nederland
ABO Alternerende beroepsopleiding (in het Buitengewoon onderwijs)
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABR Available Bit Rate; Area Border Router
abs. absoluut
ABS-PBS Anti-lock Brake System-Power Brake System
abstr. abstract
ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond
AC Appellation d'Origine Contrôlée of Alternating Current (Wisselstroom)

actinium

ACD Automatic Call Distribution
ACF/NCP Advanced Communications Function/Network Control Program
ACF Application Configuration File
ACFA American Cat Fanciers Association
ACGI Asynchronous CGI
ACI Automatic Channel Installation; Accusativus cum Infinitivo?
A.C.I. Accusativus cum infinitivo
ACK Acknowledge
ACL Appletalk Class Library
ACL Access Control List
ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden
ACOD Algemene Centrale der Openbare Diensten (Frans: CGSP)
ACOM Algemene Christelijke Organisatie van Militairen
ACP Absolute Coordinate Plane
ACPI Advanced Configuration and Power Integration
ACR Allowed Cell Rate
ACSE Association Control Service Element
ACV Algemeen Christelijk Vakverbond
AD Active Directory; Algemeen Dagblad
A.D. Anno Domini (in het jaar onzes Heren)
ADA Automatic Data Acquisitions
ADB Apple Desktop Bus
ADC Analoog/Digitaal Converter of Apple Display Connector
ADCCP Advanced Data Communications Control Protocol
ADD Apple Data Detectors; Attention Deficit Disorder
ADF Automatic Document Feeder
ADH Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
a.d.h.v. Aan de hand van
adj. adjunct
adm. administratie
ADO ActiveX Data Objects
ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route; American Depositary Receipt
ADS Alternate Data Stream
ADSI Active Directory Services Interface
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
ADSP AppleTalk Data Stream Protocol
ADSU ATM DSU
ADT Abstract Data Type
AEC/CAD Architectural, Engineering, and Construction CAD
AED Automatische externe defibrillator
AEOM AppleEvent Object Model
AES Advanced Encryption Standard
AF Anisotropische Filtering
afb. afbeelding
AFC Anti-Ferromagnetically-coupled Medium; Alkaline Fuel Cell (alkalische brandstofcel)
afd. afdeling
AFD Advanced Formating Device
AFI Authority and Format Identifier
afk. afkorting; away from keyboard (term in online gamingwereld)
afk.w.b. afkortingenwoordenboek
afko afkorting (veelal gekscherend)
afl. afleiding; aflevering
AFM Autoriteit Financiële Markten
AFOL Adult Fan of Lego
AFP AppleTalk Filing Protocol; Advanced Functions Presentations
AFR Alternate Frame Rendering
Afr. Afrikaans
afz. afzender
Agodi Agentschap voor Onderwijsdiensten (bij het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming)
AGP Accelerated Graphics Port
AGU Address Generation Unit
a.g.v. als gevolg van
AH Authentication Header
AHA Accelerated Hub Architecture
ahv Ad hanc vocem (bij dit woord)
a.h.w. als het ware
a.i. ad interim
AI Artificiële Intelligentie
AIC Application Integration Components
A.I.D. Algemene Inspectiedienst
aids Acquired Immuno Deficiency Syndrome
AIF Auto Increment Field
AIFF Audio Interchange File Format
AIM AOL Instant Messenger
AIMM AGP Inline Memory Module
AIMMS Advanced Integrated Mathematical Modeling System
AIO Asynchronous Input/Output; Assistent in opleiding
airco Airconditioning
AIT Advanced Intelligent Tape
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AJAX Asynchronous JavaScript and XML
ajb. alsjeblieft= als het je belieft
AJC Arbeiders Jeugd Centrale
AKW Algemene Kinderbijslagwet
al. alinea
Al aluminium
ald. aldaar
alg. algemeen
Algol Algorithmic Language (programmeertaal)
ALU Arithmetic Logical Unit
a.m. ante meridiem (voor de middag)
Am. Amerikaans
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker; American Motorcyclist Association
Amada Alle Macht Aan De Arbeiders
amb. ambachtelijk
AMBI Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatievoorziening
ambt.t. ambtelijke taal
AMC Algemene Muzikale Cultuur; Academisch Medisch Centrum (ziekenhuis in Amsterdam)
AMDG Ad Majorem Dei Gloriam (Tot Meerdere Glorie van God - gebruikt bij Jezuïeten)
AMINAL Oude naam (voor 1/4/2006) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
AMP asymmetric multiprocessing
AMPS Advances Mobile Phone Service
AMR Audio Modem Riser
AMU Address Management Unit
AMV Algemene Muzikale Vorming
AN Algemeen Nederlands (vroeger Algemeen Beschaafd Nederlands genoemd)
anat. anatomie
ANB Agentschap voor Natuur en Bos
ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
ANBOS Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging
ANJV Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
ANSI American National Standards Institute
antrop. antropologie
ANVR Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus
Anw Algemene nabestaandenwet
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond)
ANZ Algemeen Nederlands Zangverbond
AOC-D Advice Of Charge During Call
AOC-E Advice Of Charge at End of Call
AOC-S Advice Of Charge At Start of Call
AOCE Apple Open Collaboration Environment
AOD Art OF Defence
AODI Always On/Dynamic ISDN
AOV Algemene ouderdomsverzekering
AOW Algemene Ouderdomswet
AP Access Point
APA American Psychiatric Association (zie ook DSM)
APAAN Alpha-PhenylAcetoAcetoNitrile (chemische verbinding)
APAN Actieve Praktijk Archeologie Nederland
APB Algemene Pharmaceutische Bond of Association Pharmaceutique Belge
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
APG Algemene Pensioen Groep
API Application Programming Interface
APK Algemene Periodieke Keuring; Aanpassingsklas
APM Advanced Power Management
APON ATM Passive Optical Network
apoth. bij apothekers
APP Asynchronous Pluggable Protocal
APPC Advanced Program-to-Program Communications
APPN Advanced Peer-to-Peer Networking
APV Algemene Plaatselijke Verordening / Algemene Politie Verordening; Afgezonderd particulier vermogen
Ar. Arabisch
ARA Algemeen Rijksarchief
ARAB Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (in België)
ARAP AppleTalk Remote Access Protocol
Arbo (-wet, ...) Arbeidsomstandigheden (-wet, -regeling, ...) in Nederland
arch. archaïsme, archaïsch
archeol. archeologie
ARD Apple Remote Desktop; Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland
ARGO Autonome raad voor het Gemeenschapsonderwijs
ARK Amsterdam-Rijnkanaal
ARM Asynchronous Response Mode
ARP Address Resolution Protocol; Anti-Revolutionaire Partij
ARPC Asynchrone Remote Procedure Call
ARQ Automatic Repeat Request
art. artikel
Arw Algemene wet inzake rijksbelastingen
a.s. aanstaande
ASAM ATM Subscriber Access Multiplexer
ASB Advanced System Buffering
ASBO Aanvullende secundair beroepsonderwijs
ASBR Autonomous System Boundary Router
ASC Apple Sound Chip
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
ASF Advanced Streaming Format; Auto Sheet Feeder
ASFA Associatie van Surinaamse Fabrikanten
ASIC Application-Specific Integrated Circuit
ASIP AppleShare IP
ASO Algemeen secundair onderwijs
ASP AppleTalk Session Protocol; Active Server Pages; Application Service Provider; Auxiliary Signal Path
ASPI Advanced SCSI Programming Interface
ASR Automated System Recovery
ASS Active Symmetric Swapping; autisme spectrumstoornis
AST Automatic Spanning Tree
ASV Advanced Super View; Algemene en Sociale Vorming
AT Advanced Technology
ATA Advanced Technology Attachment
ATAG Authoring Tool Accessibility Guidelines
ATAPI Advanced Technology Attachment Packet Interface
ATB Automatische treinbeïnvloeding; All Terrain Bike (terreinfiets); Arbeidstrajectbegeleiding; Amsterdam Trade Bank
ATC Advanced Transfer Cache
ATL Active Template Library
ATLAP AppleTalk Link Access Protocol
ATM Adobe Type Manager; Asynchronous Transfer Mode
ATO Administratieve toestand
ATRAC Adaptive TRansform Acoustic Coding
ATU-C ADSL Transmission Unit at Central Office
ATU-R ADSL Transmission Unit for Resident
ATV arbeidstijdverkorting
AU Access Unit
a.u.b. alstublieft= als het u belieft
AUI Attachment Unit Interface
AURP AppleTalk Update-Based Routing Protocol
AV Access Violation; Anti-Virus
A.V. Algemene Voorschriften
AVC Advanced Video Coding
AVI Audio Video Interleaved
AVIKO Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en Omstreken
AVM ATM Voice Multiplexer
avo algemeen vormend onderwijs; algemeen voortgezet onderwijs
AVRO Algemene Vereniging Radio Omroep
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWT Abstract Windowing Toolkit
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet, vervangen door: Algemene nabestaandenwet
AZC Asielzoekerscentrum, Alphense Zwemclub
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

B[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
B België; Bel; breedte
B. bas (muziek); bruto
b.a. bij afwezigheid
BA Bachelor of Arts (Latijn: Baccalaureus Artium)
BAB Bundesautobahn
BABW Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
BAC Balanced Actuation Calipers
BAHA Bone Anchored Hearing Aid
BAM Bajkalo-Amoerskaja Magistral; Bewust alleenstaande moeder
BaMa Bachelor-masterstructuur
barf Biologically Appropriate Raw Food
BASIC Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code
BAT Best Available Techniques; British American Tobacco
BB Bescherming Bevolking; Brigitte Bardot
BBA Bachelor of Business Administration; Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten
BBB Beter Bestuurlijk Beleid
BBC British Broadcasting Corporation
b.b.h.h. bezigheden buitenshuis hebbende
BBI Belgische Biotische Index; Bijzondere Belastinginspectie
bbi bachelor bedrijfskundige informatica
BBP Bruto binnenlands product
BBS bulletin board system
BBSO Bekwaamheidsbewijzen in het Secundair onderwijs
BBTK Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden van België
BC before Christ (voor Christus)
BC Bestuurscollege
bc. baccalaureus
Bcc. Blind carbon copy
b.d. buiten dienst
BDD body dysmorphic disorder of Stoornis van de lichaamsbeleving
BDE Bijna-doodervaring; Borland Database Engine
BEd Baccalaureus Educationis
Benelux België, Nederland, Luxemburg
BEng Bachelor of Engineering
BES Bonaire, Sint Eustatius en Saba
betr. betreft
bez.vnw. bezittelijk voornaamwoord
BFV Belgische Fruitveiling
b.g.g. bij geen gehoor
BGVB Bedrijfsgebonden Verzuimbegeleiding
bh bustehouder
bibl. bibliotheek
BIC Bank Identifier Code
bijl. bijlage
bijv. bijvoorbeeld
bijz. bijzonder
BIM Building Information Modeling
BIOS Basic Input Output System
BIS Begeleid individueel studeren
bit binary digit
BIV Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (van België)
BIV Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid
BKR Beeldende Kunstenaars Regeling; Bureau Krediet Registratie
BKO Buitengewoon Kleuteronderwijs
BKVT Belgische Kamer van Vertalers en Tolken
B/L Bill of Loading (cognossement)
B.L.E.V.E Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
BLL Legum Baccalaureus
BLO Buitengewoon Lager Onderwijs
blz. bladzijde
BMW Bayrische Motor Werke; Biomedische Wetenschappen
BN'er Bekende Nederlander
bni Bruto nationaal inkomen
BNN Barts News Network
BNOR Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (bekend als staatsexamen)
bnp Bruto nationaal product
bnw bijvoeglijk naamwoord
BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOB Bewakings- en opsporingsbrigade bij de Belgische rijkswacht
bom Bewust ongehuwde moeder
BON Beter Onderwijs Nederland
B.O.O.S. Bart Omroep Organisatie Stichting
Bopz (Wet) bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
BOVAG Bond van Autohandelaren en Garagehouders
BP Before present (in de geologie: jaren voor 1950)
BPR Business Process Reengineering
BPV Beroepspraktijkvorming (in het mbo en vmbo)
BRAIN Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland
BRP Basisregistratie Personen
BRT Bruto Register Ton; Belgische Radio en Televisie
BRV Basisregistratie Voertuigen
BS Belgisch Staatsblad
B.S. Burgerlijke stand
BSB Bank State Branch Number (BSB-nummer)
BSc Baccalaureus Scientiae
BSE Boviene spongiforme encefalopathie of gekkekoeienziekte; bezinkingssnelheid van de erytrocyten
BSN Burgerservicenummer
BSO Beroepssecundair onderwijs; Buitenschoolse opvang
BT Bewegingstechnologie
BTB Bouwtechnische Bedrijfskunde
BTK Bijzonder Tijdelijk Kader
BTTB Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (oude naam en afkorting: nu TTB: TreinTramBus)
btw belasting over de toegevoegde waarde
Buma Bureau voor Muziek-Auteursrechten
BuO Buitengewoon Onderwijs
BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs
BuZa (Ministerie van) Buitenlandse Zaken
bv. bijvoorbeeld
B.V. en bv Besloten Vennootschap
BVBA en bvba Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
b.v.d. bij voorbaat dank
BVD Binnenlandse Veiligheids Dienst
BVL Beroepsvoorbereidend leerjaar; het Belang van Limburg (krant)
BVP Belgische Vereniging voor Paleontologie
BVR Besluit van de Vlaamse regering
bw. bijwoord
B.W. Burgerlijk Wetboek
B&W Burgemeester en wethouders
BWV Bijzondere wetenschappelijke vorming of Bach-Werke-Verzeichnis
BYOD Bring Your Own Device
b.z.a. biedt zich aan
BZL Begeleid zelfstandig leren
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

C[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
© Copyright
C Celsius (°C = graad Celsius); Coulomb
C7 Common Channel Signalling System nr. 7
ca centiare
ca. circa
c.a. cum annexis
CABO Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CARA Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen
cat. catalogus
CAT Children Apperception Test (kinderversie van Thematic Apperception Test); CAT-scan of CT-scan
CBF Centraal Bureau Fondsenwerving
CBI Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden
CBJ Comité voor bijzondere jeugdzorg
CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
CBO Centraal Bureau voor Opsporingen bij de voormalig Belgische rijkswacht
CBR Constant Bit-Rate; Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CBT Computer Based Training
CBV Coaches Betaald Voetbal
cc cubic centimetre; carbon copy, copy conform (NB: ondanks de huidige spelling van het woord kopie met een k.)
CC Corps Consulaire
C.C.E.P. Comité consultatif d'études postales
CCS7 Common Channel Signalling System nr. 7
cd compact disc; candela
CD Corps Diplomatique
CDA Christen-Democratisch Appèl
cdo Commando; Centrum voor Deeltijds Onderwijs
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams (zie ook CVP - Christelijke Volkspartij)
CEFR Common European Framework of Reference. Een standaard voor taalonderwijs: Gemeenschappelijk Europees referentiekader
centr. centraal
C.E.O. Chief Executive Officer
CEP Centraal Economisch Plan
c.f. cost (and) freight (voor rekening verkoper)
cf., cfr. of conf. confer
CFA Chartered Financial Analyst
CFK Chloorfluorkoolstofverbindingen
cg centigram
CGG Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
CHIL Creativity, Humor and Imagery in Language
CHIO Concours Hippique International Officiel
CHU Christelijk-Historische Unie
c.i. civiel-ingenieur
CI Cochleair Implantaat
CIA Central Intelligence Agency
Cie. compagnie
CIE Criminele Inlichtingen Eenheid
C.I.F. Cost, Insurance, Freight (voor rekening verkoper)
C.I.O. Congress of Industrial Organizations
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora
Cito Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
CIUF Conseil interuniversitaire de la Communauté française.
ckv Culturele en kunstzinnige vorming
cl centiliter
c.l. cum laude (met lof)
CL Chronologische leeftijd
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding; Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst
CLIL Content and Language Integrated Learning (een vorm van tweetalig onderwijs)
CLT Centrum voor Levende Talen
CLW Centrum voor leren en werken
cm centimeter
CM Christelijke Mutualiteit
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
Co (scheik.) kobalt
Cobelfret Compagnie Belge du fret. ("Belgische vrachtvervoersbedrijf")
Cobra Copenhagen, Brussel, Amsterdam
COC Christelijke Onderwijscentrale; Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC
c.o.d. cash on delivery
codec coder/decoder
CoDi Coördinerend directeur (van een scholengemeenschap)
CODIT Compartmentalisation of decay in trees
Colo Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven
Co of Comp. compagnie of compagnon
COO Commissie voor Openbare Onderstand (voorloper van OCMW)
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Diseases
COR Committee of the regions; (Europees) Comité van de Regio's
cos cosinus
COTAN Commissie van Testaangelegenheden van het NIP
COV Christelijk Onderwijzersverbond
COV Controle op verzekeringsrecht
CP Centrumpartij
CPB Centraal Planbureau
CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
CPH Communistische Partij Holland
CPN Communistische Partij van Nederland
CPNB Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek
CPO of CPOG Collectief particulier opdrachtgeverschap
CPU Central Processing Unit (in games vaak gebruikt om een computer gestuurde speler aan te duiden)
c.q. casu quo
CRM Customer Relationship Management
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Nederland)
CRT Cathode Ray Tube
c.s. cum suis
CS Centraal station
CSS Cascading Style Sheets
ct. cent
CT Computertomografie
CTC Commando Troepen Compagnie, cardio-thoracale chirurgie
cv commanditaire vennootschap; coöperatieve vereniging; curriculum vitae; carnavalsvereniging; centrale verwarming
CVE Centrale verwerkingseenheid
CVGV Comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van werkplaatsen
CVS Chronischevermoeidheidssyndroom
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

D[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
D66 Democraten 66
D-8 Developing 8
DA Drogisten Associatie
DAC Derde Arbeidscircuit; Digitaal-Analoog Convertor
DAF Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek N.V.
dag decagram
dal. decaliter
dam decameter
dat digital audio tape
DAT Differentiële Aanleg Testserie; Delta Air Transport; Danish Air Transport
d.a.v. daaraanvolgend
DB Dagelijks Bestuur; Districts bestuur; Deutsche Bundesbahn; Deutsche Bahn; database
dB Decibel
Db Dubnium
DBL Directie Beheer Landbouwgronden
DBMS Database management systeem
DBSO Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs
D.C. Da Capo of District Capital (en)
dcc digital compact cassette
DCD Developmental Coordination Disorder of ontwikkelingsdyspraxie
d.d. de dato (daterend van)
DDR Dance Dance Revolution; Deutsche Demokratische Republik; Double Data Rate
DDOS Distributed Denial of Service Attack
DDT Dichloor Difenyl Trichloorethaan (insecticide)
Dep(t) departement
derg. (dgl) dergelijke(n)
De Spar Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig
DF Davidsfonds
DG Doopsgezind
DGO Decentraal georganiseerd overleg
DHL Postbedrijf, vernoemd naar de oprichters Dalsey, Hillblom en Lynn
dhr. de heer
DHTML Dynamic HyperText Markup Language
d.i. dit is of dat is
DIN Deutsches Institut für Normung
dir. directeur
div. dividend
DIY Do-It-Yourself
dj diskjockey
dl deciliter
dla drieletterige afkorting
DLG Dienst Landelijk Gebied
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DM Duitse Mark; Diabetes Mellitus
dm decimeter
DMA Direct Memory Access
d.m.v. door middel van
DOS Disk Operating System
DPCM Differential PCM
Dr. doctor
dra. doctoranda
drs. doctorandus
ds. dominee
D.S. Dal Segno
DS'70 Democratisch Socialisten '70
DSL Digital Subscriber Line
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSP Digitale signaalprocessor of Digital Signal Processing
DTP desktop publishing
D.V. Deo Volente
dvd Digital Versatile Disc
DVM Doctor of Veterinary Medicine, Drentse Vervoer Maatschappij
DVN Diabetesvereniging Nederland
DVO Dienst voor onderwijsontwikkeling
DWDD De wereld draait door (televisieprogramma)
d.w.z. dat wil zeggen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

E[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
e estimated
e.a. en andere (ook et alii)
EAJ Experimentele Arbeidsplaatsen voor Jeugdigen
EAN Europese artikelnummering
EB Exabyte
EBIT earnings before interest and tax
EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
EBT earnings before tax
e.c. exempli causa (bijvoorbeeld)
EC Europese Commissie
Ecabo Economisch en administratief beroeps onderwijs
ECB Europese Centrale Bank
ecg elektrocardiogram
e.c.i. e causa ignota (met onbekende oorzaak)
ECOWAS Economic Community of West African States
ECT Elektrische capaciteitstomografie
ECTS European Credit Transfer Systeem (een systeem van studiepunten in het Hoger onderwijs)
ECV Eredivisie Commanditaire Vennootschap
ed. editie
e.d. en dergelijke
e.e.a. een en ander
eeg elektro-encefalogram
EEG Europese Economische Gemeenschap
EELS Electron Energy Loss Spectroscopy
EER Europese Economische Ruimte
EFTA European Free Trade Association (Europese Vrijhandelsassociatie)
EFQ European Qualification Framework (standaard voor onderwijsniveaus)
e.g. exempli gratia (bijvoorbeeld)
EG Europese Gemeenschap
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
EgO Ervaringsgericht onderwijs
Ehbo Eerste hulp bij ongelukken
EHF Europese Handbalfederatie; European Hockey Federation
EHL Economische Hogeschool Limburg; Euro Hockey League
EHS Ecologische hoofdstructuur
EiB exbibyte of European Installation Bus (een domotica-standaard)
EJV Evangelisch Jeugdverbond
e.k. eerstkomende
ELF Essences et Lubrifiants Français
Elo elektronische leeromgeving
ELT Emergency Locator Transmitter
e.m.a. en meerdere andere
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving)
emg elektromyogram
EMS Europees Monetair Stelsel; Enhanced Messaging Service (in mobiele telefoons)
EMU Economische en Monetaire Unie
EN Europese Norm
ENCI Eerste Nederlandse Cement Industrie
ENFB Echte Nederlandse Fietsersbond
ENIAC Electronic Numerical Integrator And Calculator
enz. enzovoort
EO Evangelische Omroep
EOCKL Explosieven Opruimingscommando Koninklijke Landmacht
E.&O.E. Errors & Omissions Excepted (fouten & weglatingen voorbehouden)
EOS Electro-Optical System
EPG Elektronische programmagids (Electronic Program Guide)
EPD Elektronisch patiëntendossier
EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory
EPTA European piano teachers association
EQUIS European Quality Improvement System (voor het hoger onderwijs)
ERASMUS European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
ERP(S) Enterprise Resource Planning (System)
ERTS Evangelische Radio en Televisie Stichting
ESP Electronic Stability Program; Electronic Skip Protection (in draagbare cd-spelers)
et al. et alii (en anderen)
etc. et cetera
ETF Evangelische Theologische Faculteit (Leuven)
Etos Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking
ETSI European Telecommunication Standardisation Institute
EU Europese Unie
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam; euro
EuSalt European Salt Association
e.v. en volgende
ev. eventueel
e/v echtgenote van
e.v.a. en vele andere(n)
EVA Europese Vrijhandelsassociatie
EVC Eenheids Vakcentrale; Erkenning van verworven competenties
evt. eventueel
EVV Europees Verbond van Vakverenigingen
EVZ Ecologische verbindingszone
EWI Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse regering
excl. exclusief
EXW Ex Works
EZ Ministerie van Economische Zaken (Nederland)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

F[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
f gulden
F frank; Frankrijk; Farad
f forte
fa. of Fa. firma
FAB functioneel applicatiebeheer
fam. familie
FAO Engels: Food and Agriculture Organization, Voedsel- en Landbouworganisatie
FAQ Frequently Asked Questions (vaak gestelde vragen)
f.a.s. free alongside ship (ook: fas)
FAT File Allocation Table
fax telefacsimile
FBI Federal Bureau of Investigation
FC Football Club (voetbalvereniging)
FCA Free Carrier
FCI Fédération Cynologique Internationale
FDA Food and Drug Administration
FENAC Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
ff fortissimo (ook: fff)
FF FireFox (internetbrowser); Fast Forward (audio/video: snel vooruit spoelen, vaak >>)
FG Functioneringsgesprek
fgov Domeinnaam van de Belgische federale overheid: http://www.fgov.be
FIA Fédération Internationale de l'Automobile
FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino
FIDE Fédération Internationale des Échecs
FIFA Fédération Internationale de Football Association
fig. figuur(lijk)
FIH Féderation Internationale de Hockey
FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
fl. florijn (gulden)
FlaK Flugabwehrkanone of Fliegerabwehrkanone (luchtafweergeschut)
FLN Front de Libération Nationale (Algerijnse bevrijdingsbeweging)
FLO functioneel leeftijdsontslag
Floron Stichting Floristisch Onderzoek Nederland
FM Frequentiemodulatie
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
f.o.b. free on board (ook: fob)
f.o.r. free on rail (ook: for)
FOSOVET Federaal Overleg voor het Sociaal Vertalen en Tolken
f.o.t. free on truck (ook: fot)
FPU Flexibel Pensioen en Uittreden; Floating Point Unit
fr. frank; franco (vrachtvrij)
FSB Front Side Bus
fte fulltime-equivalent (eenheid van werktijd)
FTP File Transfer Protocol


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

G[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
g gram
G.A.B. Gewestelijk Arbeidsbureau
GAF Global Assessment of Functioning (een test voor psychisch en sociaal functioneren in de psychiatrie)
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GAN Gegevensautoriteit Natuur
GATS General Agreement on Trade in Services
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GB Groot-Brittannië, gigabyte
GBA Gemeentelijke Basis Administratie; KFC Germinal Beerschot Antwerpen
GBP Great-Britain Pound (Engelse Pond)
geb. geboren
Gebr. Gebroeders
geh. geheel; gehuwd
gem. gemeente; gemiddeld; gemeubileerd
get. getekend; getuige
gez. gezang; gezusters
gft (NL)
GFT (BE)
Groente-, fruit- en tuinafval
G.G. Gouverneur-generaal
g.g.d. grootste gemene deler
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
ggo Genetisch Gemodificeerd Organisme
GGZ of GGz Geestelijke gezondheidszorg
GHB 4-hydroxybutaanzuur
GiB gibibyte
GIP Geïntegreerde proef
GIT Groninger Intelligentietest
gld. gulden
GLR Grafisch Lyceum Rotterdam
GLU Grafisch Lyceum Utrecht
glw gas, licht en water
G.M. Geografische mijl; General Motors
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMD Gemeenschappelijke Medische Dienst; globaal medisch dossier
GMT Greenwich Mean Time
GND Groot Nederlands Dictee
GNK Geneeskunde (studie)
GOK Gelijke Onderwijskansen
GOn Geïntegreerd onderwijs
GPB Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
GPRS General Packet Radio Service
gps Global position system
gr Grein
GS Gedeputeerde Staten
G.S. Generale Staf
GSM Global System for Mobile Communications; Groupe Spéciale Mobile
GSV Gereformeerde Studenten Vereniging
GTST Goede tijden, slechte tijden (Nederlandse soapserie)
GUT grand unifying theory
GVO gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
gwn gewoon
gym gymnasium; gymnastiek
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

H[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
H Henry, Heilige
ha hoc anno; hujus anno; hectare
H.A. Heilig Avondmaal
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
h.b.b.h.h. haar bezigheden buitenshuis hebbende
hbo hoger beroepsonderwijs
hbs hogereburgerschool
HCMC Ho Chi Minhstad
HD High Definition
HDSL High-speed Digital Subscriber Line
heao hoger economisch en administratief onderwijs
HEMA Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam
HEO Hoger Economisch Onderwijs
hfl Hollandse florijn (Gulden)
hg hectogram
HHS Haagse Hogeschool
hifi High fidelity
hiv humaan immunodeficiëntie virus
HIVA Hoger instituut voor de arbeid (tegenwoordig Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving)
H.K.H. Hare Koninklijke Hoogheid
hl hectoliter
HLO Hoger Laboratorium Onderwijs
H.M. Hare Majesteit
HOBU Hoger onderwijs buiten de universiteit
H.o.d.n.(v.) Handelt onder de naam (van)
HoGent Hogeschool Gent
H.o.h. Hart op hart
HoKA Hogeschool voor Kunsten en Architectuur
holebi homoseksueel, lesbisch, biseksueel
horeca hotel, restaurant, café
HP Hit Points, in Role playing games
HRB Handelsregister Brussel
HREELS High Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy
HRM Humanresourcemanagement
HRO Hogeschool van Rotterdam
HS Hollands Spoor
HSD Hogeschool Drenthe
hsl hogesnelheidslijn
HSP Hoogsensitief persoon (Engels: highly sensitive person)
hst hogesnelheidstrein (Engels: high-speed train)
HSV Herpes simplexvirus; Hamburger Sport-Verein (Duitse voetbalclub)
HTI Herman Teirlinck Instituut; Hoger Technisch Instituut - Amsterdam
HTM Haagsche Tramweg-Maatschappij (openbaar vervoer Den Haag)
HTML HyperText Markup Language
hts hogere technische school
HTTP HyperText Transfer Protocol
HvA Hogeschool van Amsterdam
Hz hertz
Hzn. Hendrikszoon
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

I[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
I&A Informatisering en Automatisering
IAB Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten
IAEA Internationaal Atoomenergieagentschap
IATA International Air Transport Association
IB Inkomstenbelasting
IBA Individuele Behandeling Afvalwater
IBAN International Bank Account Number
i.b.d. in buitengewone dienst (b.v. kamerheer van Koninklijk Huis)
IBN Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
ic Intensive Care
IC Integrated Circuit; Introductiecommissie; Intercity
i.c. in casu
ICAO Engels: International Civil Aviation Organization, Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
ICE Intercity Express (treintype in Duitsland); In case of emergency
i.c.m. in combinatie met
ICO Intercultureel Onderwijs
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
id. idem (hetzelfde)
ID-bewijs Identiteitsbewijs
i.e. id est (dat is, dat wil zeggen)
IE Internet Explorer
i.f.v. in functie van (Belgisch)
i.g.st. in goede staat
i.g.v. in geval van
i.h.a. In het algemeen
i.h.b. In het bijzonder
i.h.k.v. In het kader van
i.i.g. In ieder geval
IKEA Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunaryd (naam en woonplaats van de oprichter van het bedrijf)
Ikon Interkerkelijke Omroep Nederland
i.l. In loco (ter plaatse)
ILO Engels: International Labour Organization (Internationale Arbeidsorganisatie)
ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
i.m. In memoriam
IMEI International Mobile Equipment Identity
IMF Internationaal Monetair Fonds
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst, Indianapolis International Airport (IATA-code)
INBO Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
incl. inclusief
info informatie
ing. ingenieur
intern. internationaal
Interpol International Criminal Police Organization
IOC Internationaal Olympisch Comité
i.o.m. in overeenstemming met; in overleg met
i.o.v. in opdracht van
IP Internet Protocol
IPO Industrieel Product Ontwerpen
i.p.v. in plaats van
ir. ingenieur
IRC Internet Relay Chat
IRL in real life
IS Image Stabilizer
ISBN Internationaal Standaard Boeknummer
ISBO Islamitische Scholen Besturen Organisatie
ISC InternettenSamenwerkingsCel op het Vlaamse departement Onderwijs
ISDN Integrated Services Digital Network
i.s.m. In samenwerking met
ISNI International Standard Name Identifier
ISO International Organization for Standardization
IT Informatietechnologie
ITG Instituut voor Tropische Geneeskunde (in Antwerpen)
ITO Individueel Technisch Onderwijs, International Trade Organization
i.t.t. in tegenstelling tot
ITU International Telecommunication Union
IUI Intra-uteriene inseminatie
ivf In-vitrofertilisatie
i.v.m. in verband met
IWT Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
i.z.g.st. in zeer goede staat
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

J[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
J. of j. jaar
J joule
JAC Jongeren Advies Centrum (België) en Jongeren Advies Centrum (Nederland)
JD Jonge Democraten; Juridische Dienst
JDBC Java DataBase Connectivity
jhr. Jonkheer
jkvr. Jonkvrouw
jl. jongstleden
JNM Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
JOVD Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie
Jos Jobstudentensysteem (zie VDAB)
jr. junior; jaar
Jz. Janszoon, Jacobszoon enz.
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

K[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
K Kelvin (eenheid)
Ka Kilo-annum (duizend jaar in de geologie en paleontologie)
Kadoc Katholiek Documentatie- en Onderzoek Centrum (Leuven)
KAJ Katholieke arbeidersjeugd
KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
KATHO Katholieke hogeschool Zuidwest-Vlaanderen
KAV Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging
kB kilobyte
K.B. Koninklijk Besluit
KB Koninklijke Bibliotheek
KBO Kruispuntbank van Ondernemingen
KBS Koning Boudewijnstichting ; Katholieke Bijbelstichting
kca klein chemisch afval
kcal kilocalorie
KCT Korps Commando Troepen
kcv klassieke culturele vorming
kdt keuken, douche en toilet
KEN(ml) Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland
kg kilogram (kilogrammassa)
kga (NL)
KGA (BE)
klein gevaarlijk afval
KGB Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti
KGL Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap
k.g.v. kleinste gemene veelvoud
KHLim Katholieke Hogeschool Limburg
kHz kilohertz
KI Kunstmatige Inseminatie; kunstmatige intelligentie; kadastraal inkomen
KIVI Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
kJ kilojoule
k.k. kosten koper
KL Koninklijke Landmacht
Klara Klassieke radio
KLM Koninklijke Luchtvaartmaatschappij
KLPD Korps landelijke politiediensten
KLV Koninklijke Landbouwkundige Vereniging
km kilometer
km/h kilometer per uur
K.M. Koninklijke Marine
KMA Koninklijke Militaire Academie
KMAR Koninklijke Marechaussee
KMO Kleine of Middelgrote Onderneming
KMS Koninklijke Militaire School
KNAC Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
KNAG Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
KNAU Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
KNFM Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen
KNGF Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds; Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
KNGMG Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap
KNHB Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
KNHS Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
KNIL Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
KNKB Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
KNMV Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
KNNV Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
kno Keel, neus en oor (heelkunde)
KNRB Koninklijke Nederlandsche Roeibond
KNS Koninklijke Nederlandse Schouwburg
KNSB Koninklijke Nederlandse Schaakbond; Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
KNSH Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KNZB Koninklijke Nederlandse Zwembond
KO knock-out
Kon. Koninklijk (predicaat)
KOPP Kinderen van ouders met psychiatrische problemen
KP Knokploeg
KPJ Katholieke Plattelands Jongeren
KPMG Kleynveld - Peat - Marwick - Goerdeler
kr. kroon
KRO Katholieke Radio Omroep
KSO Kunst Secundair Onderwijs
KSZ Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
kt. karaat
KUB Katholieke Universiteit Brabant; Katholieke Universiteit Brussel
KU Leuven Katholieke Universiteit Leuven
KULAK Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk
KVAB Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
KVAN Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten
K.v.K. Kamer van Koophandel
KVP Katholieke Volkspartij
KvW Keuringsdienst van Waren (oude afkorting); Kindervakantiewerk
kW kilowatt
kWh kilowattuur
KWS Koolwaterstoffen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

L[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
l liter
£ Pond sterling
l.a. linksaf
L.A. Los Angeles
lab. laboratorium
LAD Language Acquisition Device, uit het jargon van de psycholinguïstiek
LAKS Landelijk Aktie Komitee Scholieren
LAN Local Area Network
LAOV LAge OVerheidsnummer
lavo lager algemeen voortgezet onderwijs
lbo lager beroepsonderwijs
lcd Liquid crystal display
leao lager economisch en administratief onderwijs
led Light-emitting diode
LEED Laagenergetische elektrondiffractie (Engels: Low Energy Electron Diffraction)
LEI Universiteit Leiden (Engelse afkorting); Landbouw Economisch Instituut (Wageningen)
LEM Leertest voor Etnische Minderheden
LEN Ligue Européenne de Natation
LERU League of European Research Universities
LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (gefuseerd met V&VN)
l.g. laatstgenoemde
LH Landbouwhogeschool
lhno lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (huishoudschool)
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
lic. licentiaat
LIO Leraar in opleiding
L.K. Laatste kwartier
LKD Landelijke Kranten Databank
ll. laatstleden
LLL Levenslang leren (Engels: Life long learning)
LLM Legum Magister
LNE Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (oude naam: AMINAL) van de Vlaamse Overheid
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LO Lager Onderwijs; lichamelijke opvoeding; Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers
LOM Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
LOP Landschapsontwikkelingsplan
LPF Lijst Pim Fortuyn
Lpg Liquified Petroleum Gas
L.S. lectori salutem (de lezer gegroet, den lezer heil)
lsd Lysergeenzuurdi-ethylamide
lt. Luitenant
LTO Land- en Tuinbouworganisatie
lts lagere technische school
LU Landbouwuniversiteit
lw. lidwoord
lwoo Leerwegondersteunend onderwijs
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

M[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
m meter, in samenst. milli-
m2 vierkante meter
m3 kubieke meter
m. mannelijk
M Master
M. mijnheer of meneer
Ma Mega-annum (1 miljoen jaar in de geologie en paleontologie)
MA Magister Artium
Mac Apple Macintosh
m.a.g. met als gevolg
MaF maximumfactuur
MANAMA Master na Master
MANet Mobile ad hoc Network
MaVo Maatschappelijke vorming
mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
m.a.w. met andere woorden
max. maximum, maximaal
Mb megabit
MB megabyte (8 Mb)
MBA Master of Business Administration; Moderne Bedrijfsadministratie
Mbit (Mb) megabit
mbo middelbaar beroepsonderwijs
m.b.t. met betrekking tot
m.b.v. met behulp van
MC Multiple choice
MD Medicinæ Doctor
MDF Medium-Density Fiberboard
MDI Methyleendifenyldi-isocyanaat, Multiple Document Interface
ME Middeleeuwen; Myalgische encefalomyelitis; Mobiele Eenheid
meao middelbaar economisch en administratief onderwijs
MEd Magister Educationis
Mej. mejuffrouw
MER Milieueffectrapportage; Mars Exploration Rover; Management, Economie en Recht
Mercosur Mercado Común del Sur (in het Spaans)
MET Middeleuropese Tijd (Engels: Middle European Time)
MEV Macro Economische Verkenning
mevr. mevrouw
mf mezzoforte
MFP Multi Functional Peripheral
MG Morris Garage (Oxford)
Mgr. Monseigneur
MGM Metro-Goldwyn-Mayer
m.h.g. met hartelijke groeten
m.h.o met het oog op
mHz millihertz
MHz megahertz
m.i. mijns inziens
mi. middag
MiB Mebibyte
Mij maatschappij
Milac Militianen Actie
min. minimum, minimaal; minister; minuut
MIS Marine Isotope Stage (= mariene isotopen etage)
MIT Massachusetts Institute of Technology
m.i.v. met ingang van; met inbegrip van
MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MKZ mond-en-klauwzeer
ml milliliter
mld. miljard
mln. miljoen
mlt Medische laboratoriumtechnologie, of -technoloog: klinisch laborant
mm millimeter
MMPI Minnesota Multiphasic Personality Inventory
mms middelbare meisjesschool
m.m.v. met medewerking van
m.n. met name
Mngt Management
modem modulator-demodulator
Mof Een als "misdrijf omschreven feit"
MOOZ Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfonds-verzekerden
MOSFET Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
MP Militaire politie, Magic Points, in Role playing games
MPhil Magister Philosophiae
MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola (Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola)
mr. meester (in de rechten)
MRI Magnetic Resonance Imaging
MRP Material Requirement Planning, Logistiek-jargon
ms motorschip
MS Microsoft; Multiple sclerose
MSc Magister Scientiae
MSEN Master of Special Educational Needs
MSN Microsoft Network
MSOG Meetkundige - schatter van onroerende goederen
MTR Maximaal Toelaatbaar Risico
mtro middelbaar toeristisch en recreatief onderwijs
mts maatschap; middelbare technische school
MuDa (instituut, school, academie ... voor) Muziek en Dans
mulo meer uitgebreid lager onderwijs
m.u.v. met uitzondering van
mv. meervoud
mva memorie van antwoord
m.v.g. met vriendelijke groet
mvt memorie van toelichting
mw. mevrouw
MWO Militaire Willems-Orde
Mzn Maartenszoon


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

N[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
N noorden
NA Nationaal Archief
NAC NOAD ADVENDO Combinatie (Noad: Nooit ophouden altijd doorgaan; Advendo: Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning)
NAFO Northwest Atlantic Fisheries Organisation
NAFTA North American Free Trade Agreement
NAi Nederlands Architectuurinstituut; Nederlands Arbitrage Instituut
NAK Negative acknowledgement of non-acknowledged
Nambla North American Man/Boy Love Association
NAP Normaal Amsterdams Peil
NARAFI Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut (onderdeel van WENK)
NASA National Aeronautics and Space Administration
n.a.v. naar aanleiding van
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NAW Naam, Adres en Woonplaats
N.B. Latijn: Nota bene (let wel)
N.B(r.) noorderbreedte; Noord-Brabant
NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (opvolger van NIVRA)
NBBA Niet Bij Brood Alleen
NBG Nederlands Bijbelgenootschap
NBN Normalisation Belge/Belgische Normalisatie
NBP Natuurbeleidsplan
N.Br. Noord-Brabant
NBV Nederlandse Bodemkundige Vereniging
n.C. na Christus
NCAB Nationaal College der Accountants van België
n.Chr. na Christus
NCPN Nieuwe Communistische Partij Nederland
NCRV Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging
NCRV Nederlandse Christelijke Reisvereniging
NCSC Nationaal Cyber Security Centrum
NDF Nederlandse Diabetes Federatie
Ndl. Nederlands
NECOV Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie
Ned. Nederlands
NGT Nederlandse Gebarentaal
NGV Nederlandse Genealogische Vereniging; Nederlandse Geologische Vereniging
N.H. Noord-Holland; Nederlands-hervormd; New Hampshire
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NHR Nieuw Handelsregister
NILI Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs
NIMBY Not In My BackYard
NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NIvA Nederlands Instituut van Accountants (voorganger van NIVRA)
Nivon Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk
NIVRA Nederlands Instituut van Registeraccountants (voorganger van NBA)
NJN Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
nl. namelijk
Nl. Nederlands
NL Nederland
NLP Neuro-Linguïstisch Programmeren
NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
nm nanometer
n.m. na de middag
NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit
NmG Nederlands met Gebarentaal (ook wel Nederlands ondersteund met gebarentaal)
n.m.m. naar mijn mening
NMV Nederlandse Malacologische Vereniging
nn nomen nudum
N.N. nomen nescio (naam onbekend)
n.n.b. nog niet bekend
NNO Noord Nederlands Orkest
N.N.O. noordnoordoosten
N.N.W. noordnoordwesten
no. netto
No. nummer (numéro)
N.O. noordoosten
NOB Nederlands Onderwijs in het Buitenland; Nederlandse Onderwatersport Bond
NOLA New Orleans Louisiana
NOLOC Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten
NOS Nederlandse Omroep Stichting
n.o.t.k. nader overeen te komen
NP Niet parkeren
NPO Nederlands publiek omroepbestel, Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
NPOV neutral point of view (neutraal standpunt)
nr. nummer
NRB Nederlandse Rugby Bond
NRC Nieuwe Rotterdamsche Courant
nro. Nummero
nrs. nummers
NS Nederlandse Spoorwegen
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NSFW Not Safe/Suitable For Work (Niet (veilig) voor op het werk)
N.T. Nieuwe Testament
n.t.b. nader te bepalen
n.t.o. nog te ontwikkelen
NTTB Nederlandse Tafeltennisbond
Nuffic Netherlands Universities’ Foundation for International Cooperation
NUHO Niet-Universitair Hoger Onderwijs
nv, N.V. Naamloze Vennootschap
NVa Nationale Volksarmee (leger van de voormalige DDR)
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie (politieke partij in Vlaanderen)
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
NVH Niet voor handelsdoeleinden
NVI NV Nationale Vliegtuig Industrie
NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
n.v.t. Niet van toepassing
NVvP Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
N.W. noordwesten
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NWT Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift (Engels: New World Translation of the Holy Scriptures)
NYC New York City
Nz. Nicolaaszoon
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

O[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
Ω ohm
o. onzijdig
O. oosten
o.a. onder andere(n)
ob. obiit (overleden)
OB Omzetbelasting
OBD Open Bedrijvendag
obl. obligatie
o.b.s. openbare basisschool
o.b.v. op basis van; onder begeleiding van
o.c. opere citato (in het aangehaalde werk)
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
o.d.a.m. om de andere maand
ODBC Open DataBase Connectivity
o.d.t. onder de titel; onder de toonbank
o.d.z. onder de zinspreuk
o.e.r. op erewoord retour
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ofc of course, natuurlijk
o.g. of gelijkwaardig; ondergetekende
o.g.v. op grond van; onder gebruikelijk voorbehoud
o.i. onzes inziens
o.i.d. of iets dergelijks
o.i.v. onder invloed van
ok, OK-centrum operatiekamer; operatiekamercomplex
O.L. Oosterlengte
o.l.s. openbare lagere school
OLT Openluchttheater
o.l.v. onder leiding van
O.L.V. Onze-Lieve-Vrouw
o.m. onder meer; ongehuwde man
OM Openbaar ministerie
ong. ongeveer; ongenummerd; ongeadresseerd
ONK Open Nederlands Kampioenschap
O.N.O. oostnoordoosten
onov.ww. onovergankelijk werkwoord
O.O. onderofficier
o.o.v. onvoorziene omstandigheden voorbehouden
OPEC Organisatie van Olie Exporterende Landen (Engels: Organization of the Petroleum Exporting Countries)
opm. opmerking
opp. oppervlakte
OPTA Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
ORAS Organisatie Rationele Studenten
org. organisatie
ORUN (Stichting) Opleiding Ruiter Unie Nederland
OS Operating System
OSG Openbare scholengemeenschap
OSB Overheidsservicebus (tegenwoordig Digikoppeling)
O.T. Oude Testament
OTAP Ontwikkeling, test, acceptatie en productie
OTC Over-the-counter (financieel)
o.t.t. onvoltooid tegenwoordige tijd
OU Open Universiteit
o.v. onder voorbehoud
OV Openbaar vervoer; opleidingsvorm (zie buitengewoon onderwijs)
ov.cmpl. over complicatie
o.v.t. onvoltooid verleden tijd
OVV Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
o.v.v. onder vermelding van
ozb onroerendezaakbelasting
O.Z.O. oostzuidoosten
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

P[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
p.a. of p/a per adres
PAB Persoonlijk assistentiebudget
PABO (pabo) Pedagogische academie voor het basisonderwijs
pae Personenauto-equivalent
pag. pagina
par. paragraaf
PAV Project Algemene Vakken in het BSO; perifeer arterieel vaatlijden
PB petabyte
PBS Provinciaal Bibliotheeksysteem
pc Personal Computer
p.c. (Fr.) par couvert (ingesloten); (Fr.) pour condoléance (tot rouwbeklag)
PCM Pulse Code Modulation; Pro Cycling Manager
PCN Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland
PCT Patent Cooperation Treaty
PDB Praktijkdiploma Boekhouden
PDF Portable Document Format
PDI Praktijkdiploma Informatica
PDS Prikkelbaredarmsyndroom
penn. penningmeester
PE Preinstalled Environment
PEG Polyethyleenglycol
PET Positron Emissie Tomografie
PGGM Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen
PGZ Preventieve gezondheidszorg
pgb Persoonsgebonden budget
PhD Philosophiæ Doctor
PHL Provinciale Hogeschool Limburg
PHLO (Stichting) Post-Hoger Landbouwonderwijs
PiB Pebibyte
pin Persoonlijk identificatienummer
p.k. Paardenkracht
plm. plusminus
plv. plaatsvervangend
pm picometer
p.m. post meridiem (na de middag); pro memoria (ter herinnering); post mortem
pmd Plastic flessen, metaalverpakkingen en drankkartons
PMT / PMT-k Prestatiemotivatietest (- voor kinderen)
P.O. Plastische opvoeding; Per ondertekening
p.o. per omgaande; per order
POP Post Office Protocol; Persoonlijk ontwikkelingsplan
POS problematische opvoedingssituatie
POTS Publicly Operated Telephony System
POV Point of view
pp pianissimo
p.p. per procuratie; per persoon
p.p.p.d. per persoon per dag
ppb parts per billion
ppc psycho-pedagogisch consulent
PPG polypropeenglycol
ppm parts per million
PPR Politieke Partij Radikalen
ppt parts per trillion
Pres. president; voorzitter
PRIS Parkeer Route Informatie Systeem
prof. professor; professioneel (beroeps-) voetballer, golfer, tennisser, enzovoort
prof.em. professor emeritus
prov. provincie
PS postscriptum (naschrift onder een brief)
PSA Prostaatspecifiek antigeen
pseud. pseudoniem
PSK Paleis voor Schone Kunsten (Brussel)
PSP Pacifistisch Socialistische Partij; PlayStation Portable
PST Progressief Stijgend Tarief (Personenbelasting (België))
p.st. per stuk
PSTN Public Switched Telephone Network
PSV (voetbalclub) Philips Sport Vereniging
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting (bij het Nederlandse schoolexamen)
PTSS Posttraumatische stressstoornis
P.T.T. Posterijen, Telegrafie, Telefonie
Pudoc Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (tot 1994 uitgeverij van de Landbouwuniversiteit Wageningen)
PVC polyvinylchloride; permanent virtual channel; permanent virtual connection; permanent virtual circuit
PvdA Partij van de Arbeid
PVDA Partij van de Arbeid van België
PvdD Partij voor de Dieren
PvG Partij voor Geluk
PVV Partij voor de Vrijheid (Nederland); Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (België)
PwC PricewaterhouseCoopers
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Q[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
QCD Quantum Chromo Dynamics
q.e. quod est
q.e.d. quod erat demonstrandum
QED Quantum Electro Dynamics
q.n. quem novisti
QoS Quality of Service
q.p. quantum placet
QPR Queens Park Rangers FC
QPS Quality Positioning Services B.V.
q.q. qualitate qua
QR Quick Response (QR-code)
q.s. quantum satis; quantum sufficit
q.t. quod testor
QUB Queens University Belfast
q.v. quod vide
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

R[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
® Geregistreerd
RA Reumatoïde artritis; Registeraccountant; Rijksarchief
r.a. rechtsaf
RAAS Renine, Angiotensine, Aldosteron Systeem
RACV Rotary Air Control Valve
RAD Rapid Application Development
RADIUS Remote Authentication Dial In User Service
RAF Rote Armee Fraktion; Royal Air Force
RAI Rijwiel en Automobiel Industrie
RAID Redundant Array of Independent Disks; Redundant Array of Inexpensive Disks
RAIS Ram Air Intake System
RAL Reed Activated Lubrication; ReichsAusschuss für Lieferbedingungen; Revolutionaire Arbeidersliga
RAM Random Access Memory
RARA Revolutionaire Anti-Racistische Actie
RARP Reverse Address Resolution Protocol
RATP Régie Autonome des Transports Parisiens
RAVE Rotax Adjustable Variable Exhaust
RAVeL Réseau Autonome de Voies Lentes
RAVON Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland
RB Register Belastingadviseurs
Rb. Rechtbank
RC Radio Control; registercontroller
RCF Radios Chrétiennes en France
RCH Racing Club Heemstede
RCMP Royal Canadian Mounted Police
r.d. rechtdoor
R.D. eerwaarde heer; (Lat.) reverendus dominus
RDF Radio Direction Finder; Refuse Derived Fuel; Resource Description Framework
RDMZ Rijksdienst voor de Monumentenzorg
RDS Radio Data Systeem
RDW (Rijks)Dienst (voor het) Wegverkeer
RDX Cyclotrimethyleentrinitramine
REACH Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals
red. redactie; redacteur
ref. referenties; referent, verslaggever
REF Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj
REKAM Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland
REM Rapid Eye Movement
Remia (de) Rooij's Electrische Melangeer Inrichting Amersfoort
RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
RER Réseau Express Régional
resp. respectievelijk, in volgorde; (Lat.) responde, men antwoordde
RET Rationeel-Emotieve Therapie; Resolution enhancement technology; Rotterdamse Electrische Tram
RGB Rood-Groen-Blauw
Riagg Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee
RIN Rijksinstituut voor Natuurbeheer
R.I.P. requiescat in pace
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RIVON Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
RKPN Rooms Katholieke Partij Nederland
RNI Registratie Niet-Ingezetenen
ROC Regionaal opleidingencentrum
ROM Read Only Memory
RPD Rijks Planologische Dienst
RPhO Rotterdams Philharmonisch Orkest
r.s.g. Rijksscholengemeenschap
RSS Really Simple Syndication
RTC Remedial Teaching Center
RTFM Read The Fucking Manual
RTOS Realtimebesturingssysteem (Engels: Real-time operating system); Reynell Taalontwikkelingsschaal
RU Radboud Universiteit Nijmegen
RUG Rijksuniversiteit Groningen; Rijksuniversiteit Gent
RUL Rijksuniversiteit Leiden (voormalige naam van de Universiteit Leiden)
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
RVD Rijksvoorlichtingsdienst
RVS Rotterdamse Verzekering Sociëteiten
rvs Roestvast staal
RVV Ruimtelijk voorstellingsvermogen; Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (oude afkorting)
RVV 1990 Reglement verkeersregels en verkeerstekens
RWV Rijksdienst voor het Wegverkeer
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

S[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
s of sec seconde
$ Amerikaanse dollar
SAAB Svenska Aeroplan Aktie Bolaget
SABAM Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij
S.A.B.C.A. Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques
Sabena Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aerienne
SBB Staatsbosbeheer
SBO Studie- en Beroepsoriëntering; Speciaal Basis Onderwijs
SBP Small Business Project
SBU Studiebelastingsuur
s.c. Latijn: sub conditione
SciFi Sciencefiction
s.c.j. sub conditione Jacobi
SCOR Supply chain operations reference - model
SD Standaarddeviatie; Sicherheitsdienst
SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
SDH Synchrone Digitale Hiërarchie
SDI Single Document Interface, Suction Diesel Injection
SDP Sociaal-Democratische Partij
SE Software Engineering
SEC Securities and Exchange Commission (Verenigde Staten)
Secr. secretaris
SEI Sociaal-economische initiatie
SER Sociaal-Economische Raad
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
SH Slechthorend
SI Système International
SIMAVI Steun in Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen
SIOD Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
SIRE Stichting Ideële Reclame
SIS Sociaal Informatiesysteem
s.j. societas Jesu, Jezuïet
SKB Stichting Kritisch Bosbeheer
SKEPP Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale
s.l. sensu lato
SLA Service Level Agreement
SMA Sport Medisch Adviescentrum
SMAK Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent
SMART opvoedings- of management-principe; Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SNMP Simple Network Management Protocol
SO Speciaal onderwijs; Secundair onderwijs
soa seksueel overdraagbare aandoening
SOA Service Oriented Architecture
soc. sociaal
SOM Seine-Oise-Marne.
SON Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest
SOS cocaïne; Save Our Souls; Save Our Ship
SP Socialistische Partij
sp. Latijn: species (soort)
SP2 Service Pack 2
sp.a Socialistische Partij Anders (Vlaanderen)
Spar Eigenlijk: De Spar (Door eendrachtig samenwerken profiteren allen regelmatig)
SPE Speciale Politie Eenheid
spec. Latijn: species (soort)
S.P.Q.R. Senatus populusque Romanus
SQL Structured Query Language
Sr. (Fr.) sieur, (de) heer; (Lat.) senior, de oudste; Wetboek van Strafrecht
SRL Stichting Rijssens Leemspoor
SRV Samen Rationeel Verkopen
SS Schutzstaffel; Signalling System
ss stoomschip
s.s. sensu stricto
SSRE Sociëtas Studiosorum Reformatorum Eindhoviensis ; tegenwoordig is SSRE enkel nog maar een naam en heeft de afkorting haar betekenis verloren.
s.s.t.t. salvis titulis (behoudens de titels)
s.t. salvo titulo (behoudens de titel)
St. Stichting; Sint
STIBOKA Stichting voor Bodemkartering
STP Shielded Twisted Pair
StuFi studiefinanciering
StuVo studentenvoorzieningen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVC switched virtual channel; switched virtual connection
s.v.p. (Fr.) s'il vous plaît, als 't u blieft, alstublieft
SVT schoolvorderingentest
SVTD Sociale Vertaal- en Tolkdienst
S.V.Z. Stand van zaken
SWP School Werk Plan
Sysop system operator


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

T[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
T tesla
TAB technisch applicatiebeheer
tab. tabel / tabulator
TAK Taal Aktie Komitee
t.a.v. ter attentie van / ten aanzien van
tb / tbc Tuberculose
TB technisch beheer; terabyte
TBL Titus Brandsma Lyceum
tbs Terbeschikkingstelling
t.b.v. ten behoeve van; ten bate van; ter beschikking van; ten bedrage van
TBV taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
TCP Transmission Control Protocol
TDF Tour de France
TDI Tabbed Document Interface
T.e.a.b. tegen elk aannemelijk bod, tegen elk aannemelijk bedrag
tel. telefoon
TEU Twenty feet Equivalent Unit
TEW Toegepaste economische wetenschappen
tft Thin Film Transistor
t.g.v. ten gevolge van; ter gelegenheid van; ten gunste van
TH Technische Hogeschool
th te huur
Thavo Tweetalig hoger algemeen voortgezet onderwijs
t.h.t. tenminste houdbaar tot
t.h.v. ter hoogte van
TiB tebibyte
T.I.R. Transports Internationaux Routiers
tk. te koop
t.k.g. ter kennisgeving
t.k.n. ter kennisname
TKN Theoretische Kustnavigatie (diploma's in de watersport)
TKO technisch knock-out (bij vechtsporten)
tl tube luminescent (Fluorescentielamp); Theoretische leerweg
Trade mark
t/m tot en met
TNA Technicum Noord-Antwerpen
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNT Thomas Nationwide Transport; Trinitrotolueen; Postbedrijf TNT (Nederland)
t.n.v. ten name van
TOA Technisch onderwijsassistent
TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis
TOG tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen
TOLEDO Toetsen en leren doeltreffend ondersteunen (elektronische leeromgeving)
t.o.v. ten opzichte van; ten overstaan van
TPG TNT Post Groep
TRIPs Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TROS Televisie en Radio Omroep Stichting
TSHD Trailing Suction Hopper Dredger (sleephopperzuiger)
TSO Technisch secundair onderwijs
tto tweetalig onderwijs
t.t.v. ten tijde van
t.t.z. 't is te zeggen (Belgisch informeel)
TUD Technische Universiteit Delft
TU/e Technische Universiteit Eindhoven
TUK Theologische Universiteit Kampen (Broederweg)
tv Televisie
t.v. te voren
Tvwo Tweetalig Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
t.w. te weten
t.w.v. ter waarde van
t.z. ter zake; ter zee (kapitein t.z.)
t.z.t. te zijner tijd
t.z.v. ter zake van
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

U[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
UA uitgesloten aansprakelijkheid (verzekering)
u.a.n. uit aller naam
UB Universiteitsbibliotheek
UBR Unspecified Bit-Rate
UDP User Datagram Protocol
Ued. UEdele
ufo Unidentified Flying Object
UG Universiteit Groningen
UGent Universiteit Gent
uitsl. uitsluitend
ULB Université Libre de Bruxelles
ULg Université de Liège
ulo uitgebreid lager onderwijs
UMA Upper Memory Area
UMB Upper Memory Blocks
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UNDP Engels: United Nations Development Programme, VN-Ontwikkelingsprogramma
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHCR Engels: United Nations High Commissioner for Refugees, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen
Unicef United Nations International Children's Emergency Fund (tot 1953), United Nations Children's Fund
UNITA União Nacional para a Independência de Angola
UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers
UNO United Nations Organization
URL Uniform Resource Locator
U.S.A. United States of America
USB Universal Serial Bus
USD United States dollar
U.S.S.R. Unie van Socialistische Sovjet Republieken
UT Universiteit Twente
UTANT Utrechtse Taalniveau Test
UTP Unshielded Twisted Pair
UU Universiteit Utrecht
uv ultraviolet
UvA Universiteit van Amsterdam
u.v.d. uiterste verkoopdatum
UvT Universiteit van Tilburg
UVV Unie van Vrijwilligers (tot 1977: Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers)
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

V[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
v. vrouwelijk; vena
V Volt
VAB Vlaamse automobilistenbond
VAGA Vereniging van Academisch gevormde Accountants
VAL Vlaamse Atletiekliga
VAO Voortgezette Academische Opleiding
VARA Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs
Vaph Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Vawo Vakbond voor de wetenschap
VBA Visual Basic for Applications; Vereniging van Beroepskeuze Adviseurs
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen
VBOK Vereniging tot bescherming van het ongeboren kind
VBR Variable Bit-Rate
VBSG Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten
VC virtual channel; virtual connection
v.C. voor Christus
v.Chr. voor Christus
VCOS Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport
VCOV Vlaamse Confederatie van Ouders en Onderwijsverenigingen
VCR Vlieg Club Rotterdam
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VDQS Vins Délimités de Qualité Supérieure (wijnclassificatie)
VEG Vrije Evangelische Gemeenten
ver. vereniging
Veron Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland
VEV Vlaams Economisch Verbond
vgl. vergelijk(ing)
vglo voortgezet lager onderwijs
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
VGST Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente
VHDSL Very High-speed Digital Subscriber Line
VHL Van Hall Larenstein
vhmo Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
VIG Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
VIM Vlaams Instituut voor Mobiliteit
VITO Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek
VIVO Video In Video Out
VIZO Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (opleidingsinstituten: Syntra)
VK Verenigd Koninkrijk; Vertrouwenscentrum kindermishandeling
VL Verstandelijke leeftijd
Vlafo Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Vlamo Vlaamse Amateurmuziekorganisatie
VlaS Vlaamse traditionele Sporten vzw.
VLAS Vereniging van Vlaamse Stomaverpleegkundigen
VLD Vlaamse Liberalen en Democraten
VLHORA Vlaamse Hogescholenraad
VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad
v.l.n.r. van links naar rechts
VLOR Vlaamse Onderwijsraad
VLOTT Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant
VLUHR Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (fusie van VLIR en VLHORA)
vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VMM Vlaamse Milieumaatschappij
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
vnl. voornamelijk
VOC Vereenigde Oostindische Compagnie
VOET Vakoverschrijdende eindtermen
vof vennootschap onder firma
Vogido Voor ons genoegen is dit opgericht
VOK Vereniging OpenluchtKlassen
VON / v.o.n. Vrij op naam
voorz. voorzitter
VOTS Voorlopige Onder Toezicht Stelling (jeugdrecht)
VPB Vennootschapsbelasting
VPN Virtueel Particulier Netwerk
VPRO Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep
VRI verkeersregelinstallatie
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VRT Vlaamse Radio- en Televisieomroep
VRZA Vereniging van Radiozendamateurs
V.S. Verenigde Staten
VSE Victim Support Europe (zie slachtofferhulp)
VSK Vlaamse Scholieren Koepel
VSKO Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
VSenV Vereniging van Schrijvers en Vertalers
vso Vernieuwd secundair onderwijs (Vlaanderen); voortgezet speciaal onderwijs (Nederland)
VSOP Very Superior Old Pale
VTA Visual Tree Assessment
VTB Vlaamse toeristenbond (meestal in de combinatie VTB-VAB); Verbreding Techniek Basisonderwijs
VTEC Variable Valve Timing and Lift Electronic Control
VTI Vlaams Theater Instituut; Vrij Technisch Instituut (zie vakschool)
VTS Vessel Traffic Service; Vlaamse Trainersschool (van het Bloso)
v.t.t. voltooid tegenwoordige tijd
VU Vrije Universiteit Amsterdam; Volksunie
VUB Vrije Universiteit Brussel
VUT Vervroegde uittreding
v.v. vice versa (en terug)
Vvcg Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
VVE Voor- en vroegschoolse educatie; Vereniging van Eigenaars
VVKBaO Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs
VVKBuO Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs
VVKHO Vlaams Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs
VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
VvL Vereniging van Letterkundigen (tegenwoordig: VSenV)
VVL Vereniging van Vlaamse Leerkrachten; Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
vvo verhuurbare vloeroppervlakte (makelaarsjargon)
VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
VVSG Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten
v.v.t. voltooid verleden tijd
VVT Verbond der Vlaamse Tandartsen
V.V.V. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
v.w.b. voor wat betreft
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; Vlaamse Wiskunde Olympiade; volwassenenonderwijs
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vz. voorzitter
vzw Vereniging Zonder Winstoogmerk
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

W[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
w west
W Watt
W.A. of WA Wettelijke aansprakelijkheid
WACC Weighted average cost of capital
WAD Waterschapsarchieven-database
WADA Wereld Anti Doping Agentschap
WAIS Wechsler Adult Intelligence Scale
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Walvis Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten
WAN Wide Area Network
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wb weber
WBDBO Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
wc watercloset
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs
Wed. Weduwe
WENK (Hogeschool voor) Wetenschap en Kunst
WEU West-Europese Unie
WEW Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
Wft Wet op het financieel toezicht
w.g. was getekend
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIGW Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen
WIS Werkzoekende Informatie Systeem van de VDAB
WISC Wechsler Intelligence Scale for Children
wk week
WK Wereldkampioenschap
WKA Wet Ketenaansprakelijkheid
W.L. Westerlengte
WLAN Wireless Local Area Network
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Wereld Meteorologische Organisatie
wnd. waarnemend
wnw westnoordwest
wo. waaronder
w.o. wetenschappelijk onderwijs; wetenschappelijk onderzoek
WPPSI Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
WRD Weerstand tegen rookdoorgang
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen
WSW Wet sociale werkvoorziening
WTF Werktijdfactor, What The Fuck
WTKG Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie
WTO World Trade Organization
WUR Wageningen University & Research centre
WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (tot 1994)
WvS Wetboek van Strafrecht (ook: W.v.Str.)
w.v.t.t.k. wat verder ter tafel komt
WVW Wegenverkeerswet 1994
ww. werkwoord
WW Werkloosheidswet
WWE World Wrestling Entertainment
www world-wide web
wysiwyg What you see is what you get
wzw westzuidwest
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

X[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
XHTML Extensible HyperText Markup Language
XL Extra Large
XML Extensible Markup Language
X.P. Exprès Payé (ijlbode betaald)
XPS X-Ray Photoemission Spectroscopy
XS Extra Small
xtc Extacy
XXL Extra Extra Large
XXS Extra Extra Small
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Y[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
¥ Yen, de Japanse munteenheid
YB Yottabyte
yd Yard
Y.M.C.A. Young Men's Christian Association
YTM Yield to maturity
Y.W.C.A. Young Women's Christian Association
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Z[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
z. Zuid
z.a. zie aldaar
zat. zaterdag
ZB Zettabyte
Z.B. Zuiderbreedte
z.b.b.h.h. zijne bezigheden buitenshuis hebbende
zbc zelfstandig behandelcentrum
zbo zelfstandig bestuursorgaan
z.c. zonder condoom
Z.D. Zijne Doorluchtigheid; Zonder Datum (bij gebruik APA-regels)
Z.D.H. Zijne Doorluchtige Hoogheid
Z.E. Zijne Edelheid; Zeer Eerwaarde
Z.Em. Zijne Eminentie
ZFW Ziekenfondswet
zg. zogenaamd
z.g. zaliger gedachtenis
z.g.a.n. zo goed als nieuw
zgn. zogenaamd
Z.H. Zijne Heiligheid; Zijne Hoogheid
z.h.s. zonder hoofdelijke stemming
Z.H.Z. Zuid-Holland-Zuid
z.i. zijns inziens
z.j. zonder jaartal
Z.K.H. Zijne Koninklijke Hoogheid ; Zijne Keizerlijke Hoogheid
Z.K.M. Zijne Koninklijke Majesteit; Zijne Keizerlijke Majesteit
ZM zittende magistratuur
Zm Zettameter
Z.M. Zijne Majesteit
Z.M.L.K. Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
Z.M.O.K. Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
zn. zoon, zonen
z.o. zuidoost
ZOA Zeer Open Asfalt
ZOAB Zeer Open Asfaltbeton
Zobest Zelfonderzoek belangstelling en studierichtingen (een belangstellingsvragenlijst i.v.m. studie- en beroepskeuze)
z.o.z. zie ommezijde
z.s.m. zo spoedig mogelijk
ZULO Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs
z.v. zoon van
z.v.k. zonder verdere kosten
z.v.t. zonder volledige titel
z.v.v.a. zonder verlies van algemeenheid
ZW Ziektewet
z.w. zuidwest
zzo zuidzuidoost
zzp zelfstandige zonder personeel of Zorgzwaartepakket
zzw zuidzuidwest

Externe link[bewerken]