Nieuwe Wereldorde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Nieuwe Wereldorde (Engels: New World Order, NWO) is een wereldwijd verspreide complottheorie over het streven naar wereldheerschappij in een cryptocratische of totalitaire wereld.

Geschiedenis van de term[bewerken]

Volgens de Amerikaanse televisieevangelist Pat Robertson werd de term in de moderne tijd voor het eerst gebruikt in het begin van de twintigste eeuw, door de Engelse zakenman Cecil Rhodes. De Engelsman was er een voorstander van dat Amerika en Engeland gezamenlijk een federale wereldregering zouden vormen. Engels moest volgens hem de officiële taal worden en er moest een ultra-imperialistisch systeem zijn. Het doel: eeuwige wereldvrede. Rhodes was de oprichter van Rhodes Scholarship, sinds 1904 toegekend. De Britse official en schrijver Lionel George Curtis stond ook een wereldstaat voor. In 1909 was hij betrokken bij de oprichting van de Round Table Movement, die later in Engeland leidde tot de Royal Institute for International Affairs (1919) en in Amerika tot de oprichting van de Council on Foreign Relations (1921). Ook links-georiënteerde intellectuelen als H. G. Wells waren voorstander van een Nieuwe Wereldorde in de vorm van een wereldregering. De Duitse nazi's onder leiding van Adolf Hitler wilden volgens hun ideologie ook een 'Nieuwe Orde (Duits: Neue Ordnung)' inrichten in Europa. In Duitsland en de door hen veroverde gebieden werd kortstondig (1933 - 1945) deze Nieuwe Orde, gebaseerd op totalitarisme, terreur en racisme verwezenlijkt.

In de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben verschillende staatslieden zich uitgesproken voor een nieuwe wereldorde, zoals Woodrow Wilson, Winston Churchill, Michail Gorbatsjov, Henry Kissinger en, meer recent, Gordon Brown. Zij gebruikten de term om een nieuwe periode in de geschiedenis aan te duiden die getuige is van een dramatische verandering in het politieke denken en machtsevenwicht. Het ging hier om periodes waarin grote veranderingen plaatsvonden, zoals de wereldoorlogen, de Koude Oorlog en de kredietcrisis. De bewindsmannen hadden een 'nieuwe wereldorde' voor ogen om aan te duiden, dat de wereld oog in oog stond met wereldwijde, grensoverschrijdende problemen, die om grensoverschrijdende oplossingen vroegen. Aanhangers van complottheorieën interpreteren dit gebruik van de term 'nieuwe wereldorde' steevast als een roep om de invoering van een autoritaire of zelfs totalitaire wereldregering.

De in de ogen van aanhangers van complottheorieën meest beruchte 'oproep tot een nieuwe wereldorde' kwam van de toenmalige Amerikaanse president George H. W. Bush, tijdens een toespraak tot het Congres. Hierin ging hij in op de veranderingen in de wereld na de Koude Oorlog. Bush deed de toespraak op 11 september 1990 en volgens verschillende auteurs is deze datum veelbetekenend: precies elf jaar later vonden de aanslagen in New York en Washington plaats, aanslagen die volgens hen de nieuwe wereldorde dichterbij moesten brengen. Verschillende complot-aanhangers wijzen hierbij graag op het feit dat het getal 'elf' voor vrijmetselaars een belangrijk en symbolisch betekenisvol getal is. De speech van Bush heette 'Toward a New World Order'. Een fragment:

"Until now, the world we've known has been a world divided - a world of barbed wire and concrete block, conflict and cold war. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. In the words of Winston Churchill, a "world order" in which "the principles of justice and fair play...protect the weak against the strong..." A world where the United Nations, freed from cold war stalemate, is poised to fulfill the historic vision of its founders. A world in which freedom and respect for human rights find a home among all nations".

In veel complotfilmpjes die op het internet worden getoond, worden alleen deze twee zinnen gemonteerd: "Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order".

Complottheorieën[bewerken]

Er bestaan veel complottheorieën over een nieuwe wereldorde. Er wordt over geschreven in boeken en artikelen en op internet circuleren films. Bij sommige auteurs en aanhangers zijn er overlappingen. Bekende auteurs die zo'n theorie hebben verdedigd zijn onder meer Pat Buchanan, Jim Keith, Lyndon LaRouche, David Icke, Ken Adachi, William Cooper, John Conner en Alex Jones.

In de meeste aan dit onderwerp gerelateerde complottheorieën speelt een geheim en machtig genootschap (vaak worden de llluminati genoemd) een belangrijke rol. Deze groep, die volgens aanhangers van deze ideeën actief is via allerlei geheime genootschappen (waaronder de vrijmetselaars), bestaat uiteindelijk maar uit een klein aantal invloedrijke families. Deze groep staat aan de top van een piramide, zeggen deze theorieën, en heeft beslissende invloed in grote gebeurtenissen in vooral de wereldpolitiek, economie en financiële wereld. Deze uiteindelijk geregisseerde gebeurtenissen zijn allemaal stappen die tot de beoogde Nieuwe Wereldorde moeten leiden. In deze orde zonder soevereine staten heerst de groep over de wereld via een autonome wereldregering.

Illuminati-theorie[bewerken]

De orde van de Illuminati was een geheim genootschap uit de tijd van de Verlichting, opgericht door Adam Weishaupt. De beweging bestond uit vrijdenkers, secularisten en republikeinen afkomstig uit vrijmetselaars-loges. In 1785 werd de orde geïnfiltreerd, ontmanteld en onderdrukt door de Beierse regering op grond van de verdenking dat ze monarchieën en staatsreligies omver wilden werpen. Vanaf het eind van de achttiende tot het midden van de twintigste eeuw geloofden veel reactionaire complot-aanhangers dat de Illuminati nog actief waren en verantwoordelijk waren voor gebeurtenissen als de Amerikaanse Revolutie, de Franse Revolutie en de Russische Revolutie. De Illuminati zouden een wereldrevolutie willen orkestreren om een seculiere, anarcho-communistisch Utopia te bewerkstelligen. Aan het eind van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw wordt de term 'illuminati' door rechtse en linkse complotaanhangers gebruikt om een netwerk te omschrijven dat achter de schermen aan de touwtjes trekt. Het geheime verbond controleert de wereldgebeurtenissen door middel van mollen in regeringen en bedrijven om uiteindelijk een cryptocratische Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen. Sommigen speculeren dat het geheime Skull and Bones-genootschap aan de Yale-universiteit een incarnatie of voortzetting van de historische Beierse Illuminati is. Van Skulll and Bones waren onder meer de beide presidenten Bush lid. Enkele auteurs, waaronder David Icke, identificeren de Illuminati met enkele rijke en bekende joodse bankiersfamilies, hetgeen hem de naam heeft gegeven een antisemiet te zijn.

Novus Ordo Seclorum-theorie[bewerken]

Het grootzegel van de Verenigde Staten. Volgens sommige aanhangers van de NWO-theorieën staat dit bol van verwijzingen naar een Nieuwe Wereldorde

Op het grootzegel van Amerika (sinds 1782) en op de dollar-biljetten (sinds 1935) staat 'novus ordo seclorum', hetgeen 'nieuwe orde van de tijden' betekent. Het verwijst naar het begin van een nieuw tijdperk: de Verenigde Staten is een onafhankelijke natie-staat geworden. Complot-aanhangers interpreteren de frase echter als: Nieuwe Wereldorde of Nieuwe Seculiere Orde. Veel tegenstanders van de vrijmetselaars geloven, dat hooggeplaatste vrijmetselaars betrokken zijn bij samenzweringen om een 'novus ordo seclorum' te vestigen: een occulte Nieuwe Wereldorde. Deze tegenstanders menen, dat enkele Founding Fathers van Amerika verantwoordelijk zijn voor vrijmetselaars-symboliek in de Amerikaanse samenleving, zoals in het genoemde grootzegel, de dollars (bijvoorbeeld een klein uiltje), maar ook in bijvoorbeeld allerlei architectuur en de stadsinrichting van Washington D.C.. Dit om een mystieke band van de regering met de wil van de 'Grote Architect van het Universum' tot stand te brengen die wil dat Amerika een hermetisch 'koninkrijk van God op aarde' vestigt. De vrijmetselaars hebben het meeste tegengesproken. Volgens hen willen zij burgers alleen maar ertoe aanzetten actief te zijn.

Round Table-theorie[bewerken]

Lionel Curtis richtte in juni 1919 het Royal Institute of Internal Affairs op. In Amerika volgde in 1921 de zusterorganisatie Council on Foreign Relations (CFR). Conservatief commentator Patrick J Buchanan beweert, dat CFR (zelf onder meer de inspiratie, zo wordt beweerd, voor think tanks als de Trilateral Comission) deel uitmaakt van de Nieuwe Wereldorde-samenzwering. De Amerikaanse bankier David Rockefeller werd in 1949 lid van CFR. Van 1970 tot 1985 werd hij chairman of the board, thans is hij honorary chairman. In 2002 schreef hij in zijn autobiografie (vaak geciteerd door aanhangers complottheorieën):

'For more than a century ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents...to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as 'internationalists' and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure-one world if you will. If that's the charge, I stand guilty, and I am proud of it'.

Vierde Rijk-theorie[bewerken]

Onderzoeksjournalist Jim Marrs beweert dat overlevende nazi's van het Derde Rijk, met sympathisanten in Amerika en elders, na de oorlog achter de schermen actief waren om sommige principes van het nazisme (bijvoorbeeld het militair-industriële complex, imperialisme, het bespioneren van burgers, en het gebruik van grote bedrijven en propaganda ten behoeve van nationale belangen en ideeën) ingang te doen vinden in vooral de cultuur, de regering en het zakenleven in Amerika. Als bewijs haalt hij de verwerving en oprichting van conglomeraten door nazi's en hun sympathisanten na de oorlog aan. Het gaat hier om een neo-nazistische samenzwering om geleidelijk aan een Vierde Rijk (of Westers Imperium) te vestigen door een Nieuwe Orde op te leggen.

Theorie over de invasie van buitenaardse wezens[bewerken]

In sommige theorieën, met name in die van David Icke, spelen buitenaardse wezens een rol. Deze wezens, Reptilians of Greys of beiden, zouden al tientallen jaren, eeuwen of zelfs millennia, onder ons zijn. De regering weet ervan, maar houdt het grote publiek onkundig. De buitenaardse wezens willen de aarde overmeesteren door de manipulatie van historische gebeurtenissen en beroemde personen. Volgens sommige theorieën hebben deze wezens een menselijke gedaante aangenomen en zouden zij zelfs sleutelposities hebben in de samenleving. David Icke noemt onder meer leden van enkele koningshuizen, waaronder het Engelse koningshuis en het koningshuis van Nederland. In Amerika zou een geheime regeringsorganisatie, Majestic 12, een schaduwregering zijn die nauw samenwerkt met buitenaardse wezens.

Hoe wordt de Nieuwe Wereldorde gevestigd?[bewerken]

Er bestaan verschillende ideeën over hoe de Nieuwe Wereldorde gestalte zal krijgen. Enkele belangrijke ideeën zijn:

Geleidelijk aan[bewerken]

Sommige complottheoretici geloven, dat de Nieuwe Wereldorde geleidelijk wordt gevestigd. Ze noemen daarbij de volgende achtereenvolgende belangrijke stappen die al genomen zouden zijn:

Radiopresentator en documentaire filmmaker Alex Jones beweert in de film 'Endgame', dat de theoretische Noord-Amerikaanse Unie en de zogenaamde Amero (als vervanging van de dollar) een invoering van de Nieuwe Wereldorde zal zijn, georkestreerd door de Bilderberggroep. Een roep om een wereldmunt, zoals recent door China en Rusland, wordt door de complot-aanhangers steevast gezien als een bevestiging van hun ideeën.

Via een staatsgreep[bewerken]

Sommige theoretici, met name in de militia-beweging in Amerika, geloven dat de Nieuwe Wereldorde zal worden gevestigd na een coup, waarbij de noodtoestand wordt uitgeroepen. Hierbij zullen troepen van de vredesmacht van de Verenigde Naties worden ingezet en er zullen zwarte helikopters rondvliegen. Na de aanslagen in New York en Washington geloven zij, dat er een terreuraanslag zal worden gebruikt om een en ander in gang te zetten. Sommigen menen dat instanties als de FEMA vluchtelingenkampen zullen gebruiken als concentratiekampen. Dit om dissidenten en ander onwillig volk in op te sluiten.

Surveillance[bewerken]

Sommige seculiere en gelovige complotaanhangers geloven dat de Nieuwe Wereldorde gecreëerd zal worden door een alomvattende surveillance: door het gebruik van onder meer Sofi-nummers, het gebruik van streepjescodes (Universal Product Code) en Radio frequency identification, kortom via een samenleving waarin Big Brother iedereen volgt. Enkele auteurs, waaronder Mark Dice, associëren spychips met het Getal van het Beest, het nummer 666 (de duivel), zoals genoemd in de Openbaringen.

In de Nieuwe Wereldorde zou een select gezelschap zeggenschap hebben over de hele wereld met één wereldregering, één wereldleger, één wereldreligie en één wereldmunteenheid. Hierbij hoort een complete overheersing van de mensheid door moderne technieken, zoals geïmplanteerde RFID-chips, cameratoezicht en verscheidene maatregelen om de individuele vrijheden van de mens op een totalitaire manier te onderdrukken en een schijn keuzevrijheid te bieden.

Verdachte (front-)organisaties en personen[bewerken]

In de verschillende theorieën (in boeken, artikelen en op het internet) worden onder meer de volgende organisaties, instituties en personen ervan verdacht uit te zijn op het scheppen van een nieuwe wereldorde:

Individuen die worden genoemd zijn onder meer oud veiligheidsadviseur Zbigniew Brzeziński, oud-minister Henry Kissinger en (wijlen) Samuel Huntington.

Nuvola single chevron right.svg Zie ook Grijze eminentie

De aanslagen van 11 september 2001 (9/11) en de Staat van Beleg[bewerken]

De terroristische aanslagen van 11 september 2001 zouden ook een onderdeel zijn van het grote plan van de NWO om de macht te grijpen door een staat van beleg (Engels: Martial Law) in te voeren.[1]

Nationale soevereiniteit[bewerken]

De NWO zou de nationale soevereiniteit willen ondermijnen van alle landen en deze willen vervangen door een supranationale macht. Door aanhangers van deze theorie worden als voorbeelden van erosie van de soevereiniteit vooral genoemd:

Uitgelokte oorlogen[bewerken]

Volgens aanhangers van de NWO-theorie zijn bijna alle grote oorlogen uitgelokt door een 'false flag'-incident. De bekendsten zijn de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Vietnamoorlog en de niet verklaarde oorlogen tegen zowel Afghanistan als Irak onder het mom van de strijd tegen terrorisme.

Al deze oorlogen hebben volgens de aanhangers van deze theorie gemeen dat ze gepusht werden om plaats te hebben.

Nuvola single chevron right.svg Zie ook militair-industrieel complex
Nuvola single chevron right.svg Zie ook Complottheorieën over de terroristische aanslagen op 11 september 2001

Prominente personen die naar voren zijn getreden[bewerken]

Theoretische NWO-verbanden[bewerken]

Sommige New World Order-theoretici beweren dat de bevolking (vooral in Amerika) onderdrukt en kunstmatig onwetend wordt gehouden van politiek. Dit zou gebeuren door middel van media, fluoridering van drinkwater, onderwijs, voedingssupplementen, alcohol en medicatie (bijvoorbeeld antidepressiva en ritalin).

 • De mainstream-media eindredacties zouden in de handen van de CFR liggen, zodat ze elk nieuws kunnen censureren wat niet in hun agenda zou passen.
 • Fluoridering van het drinkwater zou voor het eerst bij Duitse gevangeniskampen worden gebruikt, dit om er voor te zorgen dat de gevangenen minder motivatie hadden om te ontsnappen [4]. Ook een lager IQ kan worden veroorzaakt door een hoge fluorconcentratie [5].
 • Alcohol zou het middel bij uitstek zijn om mensen onwetend te houden, veel NWO-theoretici zien alcohol als een middel waardoor men niet hoeft na te denken over de wereld om zich heen, een vergelijking wordt vaak gemaakt naar Soma.
 • Aspartaam ook bekend als E951 onder de merknamen Nutrasweet Canderel en Equal is een stof die bij gebruik kan leiden tot hoofdpijn, migraine, smaakverlies, oorsuizingen, duizelingen, misselijkheid en vele andere aandoeningen[6]. Uit aspartaam wordt (het giftige) methanol gevormd bij afbraak van het molecuul in het lichaam. Dit oxideert tot formaldehyde, dat weer oxideert tot de irriterende stof mierenzuur (gevaar:contact vermijden). Donald Rumsfeld was de CEO van het bedrijf dat Aspartaam ontdekte en in de markt zette. Hij was later als minister van defensie voor de oorlog in Afghanistan en Irak.

Symboliek[bewerken]

De piramide wordt gezien als de machtsstructuur van de NWO. Aan de onderkant van de piramide bevinden zich de normale mensen, met relatief weinig of geen invloed, hoe hoger op de piramide, hoe minder mensen, hoe meer macht. Het lege gedeelte van de piramide zou symbool zijn voor de maximale macht die iemand kan uitoefenen, zonder 'verlicht' te zijn. Het 'oog' aan de top van de piramide staat symbool voor de verlichting, een zeer selecte groep individuen die alle macht zou hebben.

Complot-literatuur over een Nieuwe Wereldorde[bewerken]

 • Abraham, Larry. Call it Conspiracy. Double a Publications
 • Bearden, Tom. Energy from the Vacuum: Concepts & Principles. Cheniere
 • Bollier, David. Brand Name Bullies: the Quest to Own and Control Culture. Wiley
 • Cooper, Milton William. Behold a Pale Horse. Light Technology
 • Cuddy. Secret Records Revealed: The Men, The Money and the Methods Behind the New World Order. Hearthstone Publishing
 • Gray, John. False Dawn: the Delusions of Global Capitalism. New Press
 • Jones, Alan B.. Secrecy or Freedom? ABJ Press
 • Keith, Jim. Black Helicopters over America: Strikeforce for the New World Order. Illuminet Press
 • Lina, Jüri. Architects of Deception: the Concealed History of Freemasonry. Stockholm
 • Lina, Jüri. Under the Sign of the Scorpion: the Rise and Fall of the Soviet Empire. Stockholm
 • Messing, Marcel. Worden Wij Wakker. Ankh Hermes
 • Madisson, Tiit. New World Order: the Concealed Acting of Judaists and Freemasons at Subdueing the World's Nations and Countries
 • Marrs, Jim. Rule by Secrecy: The Hidden History That Connects the Trilateral Commission, the Freemasons, and the Great Pyramids. HarperCollins
 • Robertson, Pat. The New World Order. W Publishing group
 • Still, William T.. New World Order. The Ancient Plan of Secret Societies. Huntington House
 • Tedford, Cody. Powerful Secrets.
 • Wardner, James. The Planned Destruction of America. Longwood Communications
 • Wilson, Robert Anton. Everything is Under Control: conspiracies, Cults, and Cover-Ups. Harper-Perennial

Websites over (aspecten van) de Nieuwe Wereldorde (selectie)[bewerken]

Engelstalig[bewerken]

Andere externe links[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties