Cultivar Groep

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Onder de ICNCP is een cultivar Groep (Engels "cultivar Group") een groepering van cultivars. Er kunnen diverse redenen zijn om een groep te benoemen, bijvoorbeeld een groep geel-bloeiende cultivars, een groep cultivars met gevlekte bladeren, een groep die bestendig is tegen een bepaalde ziekte, etc. Een en dezelfde cultivar mag tot meerdere cultivar Groepen horen (deze cultivar kan én gele bloemen hebben, én gevlekte bladeren hebben, én bestand zijn tegen een ziekte).

ICNCP Art 9 Ex 10: "Solanum tuberosum 'Desiree' may be designated part of a Maincrop Group and a Redskin Group since both such designations may be practical to buyers of potatoes ..."
(Vertaling: "Solanum tuberosum 'Desiree' kan tot een Maincrop Groep en een Redskin Groep gerekend worden daar beide aanduidingen van praktische betekenis kunnen zijn voor kopers van aardappelen..." Noot: "maincrop" betekent "hoofdgewas" en "redskin" betekent "roodschillig" maar cultivar Groep-aanduidingen mogen niet vertaald worden)

Een andere reden om een groep te benoemen is wanneer een bekende plant zijn taxonomische status verliest, met name wanneer ze ophoudt een "goede" soort te zijn (de ingevoerde naam wordt een synoniem). De soortaanduiding kan een "Groepsaanduiding" worden (Engels "Group epithet"). Bijvoorbeeld:

  • Tetradium hupehense wordt veelal beschouwd deel uit te maken van
  • Tetradium daniellii en in dat geval mag de voormalige soort aangeduid worden als
  • Tetradium daniellii Hupehense Groep.

Zie ook[bewerken]