Financiële vaste activa

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Financiële vaste activa is een deel van het actief van een onderneming. Het gaat in de eerste plaats om deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en lange-termijn voorschotten, in de vorm van liquide middelen of in de vorm van uitstel van betaling, aan zulke verbonden ondernemingen. Wat de financiële activa onderscheidt van de geldbeleggingen is dat bij financiële vaste activa de onderneming meestal inspraak heeft in het bestuur van de andere onderneming. Toch worden ook andere aandelen, die de onderneming om strategische redenen langdurig aanhoudt, onder de financiële vaste activa geboekt.

Belgische boekhoudwetgeving[bewerken | brontekst bewerken]

Bij financiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen 3 grote groepen.

  1. Dochtervennootschappen
  2. Deelnemingsverhoudingen
  3. Andere financiële vaste activa

Dochtervennootschappen[bewerken | brontekst bewerken]

Dochtervennootschappen zijn vennootschappen waarin de moeder minstens 50% van het stemrecht bezit.

Deelnemingsverhoudingen[bewerken | brontekst bewerken]

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deelnemingsverhoudingen en geassocieerde vennootschappen. Beiden zijn een andere benaming voor hetzelfde fenomeen, maar worden gebruikt vanuit een ander oogpunt. Deelnemingsverhoudingen vanuit het oogpunt van de onderneming als zelfstandige juridische entiteit (in de statutaire jaarrekening), de geassocieerde vennootschap vanuit het standpunt van de groep van ondernemingen als economische entiteit (in de geconsolideerde jaarrekening).

Deelnemingen
Volgens het Belgisch boekhoudrecht spreken we over een deelneming vanaf het moment dat er een duurzame en specifieke band bestaat tussen 2 ondernemingen waarbij invloed kan worden uitgeoefend op het beleid. Tweede voorwaarde is dat minstens 10% van het stemrecht bij een andere onderneming in het bezit is of, in geval van minder dan 10%, een aandeelhoudersovereenkomst hier anders over oordeelt.
Opmerking: Ook een deelneming van dochter B van moeder A in C, is een deelneming van A in C. En ook bij dochters van een gemeenschappelijke moeder spreekt men van deelnemingsverhoudingen.
Geassocieerde vennootschappen
Het gaat om hetzelfde als bij de deelnemingen, enkel hier vanuit het standpunt van de geconsolideerde jaarrekening van de groep als economische entiteit. Het wetboek van vennootschappen geeft 3 voorwaarden.
  1. Het mag niet om een dochter of een dochter van een gemeenschappelijke moeder gaan,
  2. er moet sprake zijn van invloed van betekenis op het beleid,
  3. er moet op z'n minst 20% van het stemrecht in handen zijn.

Andere financiële vaste activa[bewerken | brontekst bewerken]

Alle vaste financiële activa die minder dan 10% stemrecht in een andere onderneming vertegenwoordigen, mits zij niet bestemd zijn als tijdelijke belegging. Want dan moeten zij gecategoriseerd worden bij de vlottende activa.

Uitstaande leningen voor de lange termijn, zoals door banken verstrekte hypothecaire geldleningen.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]