Overleg gebruiker:Paul Brussel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pagina's die met Overleg gebruiker:Paul Brussel/Archief beginnen


tolk gebarentaal[brontekst bewerken]

Ik zal dan dit zaak aan mensenrechten college overleggen. want de geschiedenis van gebarentaal tolk is heel anders dan gescheidenis van doventolk. het is opdracht om verschil tussen gebarentolk en doventolk maken. Als jullie niet kunnen begrijpen wat hebben we zelf meegemaakt. dovenschap heeft hard gewerkt. Alle termen doventolken uit de wet gehaald worden. Als je blijft met doventolk hameren dan kunnen we niet anders dan naar mensenrechten college volgen met ondersteuning met bereopsvereniging tolk nederlandse gebarentaal. Terminologie staat al in pagina doventolk. niet in tolk gebarental. Laat oordelen door onafhankelijke commissie van mensenrechten college op grond van goederen en services omdat de tolken niet doventolken willen. Doventolk was oorspronkleijk een ambtenarenstaal van ambteneraen. daar is er echt verteld in geschiedenis. Zie overleg met mensen. het moet duidelijk maken wat ontstond een doventolk. het is heel andere geschiedenis van doventolk .. Bij gebarentolk is iets andere weg. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 16:56 (CEST)

U mag doen wat u wilt, maar ik vrees opnieuw dat een blokkade voor u niet lang op zich zal laten wachten als u zo doorgaat. En het College voor de Rechten van de Mens gaat al helemaal niet over (historische) beschrijvingen in een encyclopedie. Paul Brussel (overleg) 9 aug 2020 16:58 (CEST)
liever niet doen. want doven zijn heel boos op wikipedia. we doen wat dovenschap en bereopsvereniging ntbg zeggen. doven en tolken schrokken dat horende wikipedianen blijven doortrammen met doventolk in gebarentolk terwijl we al nieuwe pagina doventolk hebben gemaakt. liever niet terugzetten. we zijn al bezig met verduidelijke geschiedenis. het is heel anders dan jullie denken. er zijn genoeg bronnen. je hebt niet gelezen wat staan er overleg. doventolk niet bij gebarentolk hoort. maar in pagina doventolk is er alles uitgelegd. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 17:06 (CEST)
Die boosheid lijkt mij geheel onterecht. U zou eerst de uitkomst van de discussies, onder andere over het samenvoegenverzoek, moeten afwachten alvorens u opnieuw zaken verwijdert waarover uitdrukkelijk geen consensus bestaat. En terzijde, ik heb deze discussie vanaf het begin gevolgd. Nogmaals: uw activisme dient uw zaak allerminst. Paul Brussel (overleg) 9 aug 2020 17:10 (CEST)
kijk eens naar schrijftolk. Schrijftolk is ook doventolk. maar het staat ook niet in. ~Bij samenvoeging moeten ze beoordelen of pagina's doventolk en gebarentolk meer duideijke onderscheiden. dus het moet iets gehaald wat ze hebben gesproken. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 17:17 (CEST)
De knoop daarover is nog niet doorgehakt dus de bestaande situatie dient tot dan gehandhaafd te blijven. Paul Brussel (overleg) 9 aug 2020 17:20 (CEST)
omdat ze willen eerst zien wat dudielijk genoeg want bestaande situatie geeft verwarring. dus ik maak dus onderscheid tussen verschillende tolken: schrijftolk,doventolk en tolk gebarentaal. dan kunnen ze beter begrijpen. het staat ..Na afloop van dit kunnen ze terugzetten voor dit situatie of verwijderen na situatie. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 17:23 (CEST)
Indien het nu eenmaal zo is dat "Een tolk gebarentaal of gebarentolk, informeel (feitelijk ten onrechte) ook doventolk genoemd" wordt, of gedurende decennia werd, dient dat dus ook in het betreffende lemma duidelijk vermeld te worden. Paul Brussel (overleg) 9 aug 2020 17:29 (CEST)
Vanaf nu kan het niet meer. Daar heb ik gevraagd wat vonden doven en tolken: ze zeggen het is niet goed. Dus daar ga ik straks iets anders doen. lemma doventolk is aanwezig. het heeft al een pagina. maar dit wikipedia luistert niet tegen richtlijn van beroepsveneining. Want schrijftolk is ook doventolk. Daarom moet doventolk een aparte pagina. daar staat er lemma wel correct. maar gebarentolk wil geen doventolk. daardoor voelde ze als discrminatie. dus het kan niet. dat geeft verkeerde begrijp aan andere horenden. het is ergenis van tolken. het is belangrijke reden.Edwtie (overleg) 9 aug 2020 17:34 (CEST)
Inderdaad luistert hier WP uiteraard niet naar de richtlijn omdat hier een (historisch) gegeven wordt beschreven dat veel mensen voor gebarentolk (abusievelijk) het woord doventolk gebruik(t)en, waar die richtlijn nu eenmaal niet overgaat en niets aan kan doen. Paul Brussel (overleg) 9 aug 2020 17:41 (CEST)
abusie is een abusie. het is wel erger dan je denkt. we willen voorkomen dat tolken niet prettig voelde als discriminatie. Daarom moet wikipedia iets meewerken. Historisch gegeven staat al in aparte pagina doventolk. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 18:29 (CEST)
"Feitelijk ten onrechte"/"abusievelijk" staat expliciet in de inleiding, met een link naar verdere uitleg, dus - nogmaals - daarin wordt er al genoeg 'meegewerkt'. Encycloon (overleg) 9 aug 2020 18:40 (CEST)
Het kan niet. In pagina Doventolk is er uitgebreide uitleg waarom het niet kan. daar vinden ze niet genoeg. meegewerkt is niet voldoende. pagina doventolk is heel duidelijke uitleg. daar vinden ze heel goed. en pagina tolk gebarentaal en schrijftolk moeten hetzelfde hebben. ze mogen ook niet geen doventolk zijn. In historische gegevens heb ik ook uitgelegd met bronnen (op wet en websites). het is echt compleet.
Het kan wel, sterker nog: het moet wel, en dat is u vele malen uitgelegd. Op WP is geen plaats voor activisme: dat doet u maar buiten WP. Paul Brussel (overleg) 9 aug 2020 18:53 (CEST)
kijk eens dat pers moest meewerken aan richtlijnen. ze hebben al helemaal aangepast. Alleen wikipedia doet moeilijk. het betekent dat ze zullen een brief van dovenschap of/en beroepsvereniging krijgen. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 18:57 (CEST)
Dat de pers meewerkt aan het gebruik van de correcte termen is terecht en begrijpelijk. WP zal hieraan niet kunnen meewerken op de manier die u wenst. En dat heeft u te aanvaarden. En die brief zal gewoon onmiddellijk geklasseerd worden. Nogmaals: voert uw activisme elders, maar niet hier: daar is WP niet voor bedoeld. Paul Brussel (overleg) 9 aug 2020 19:29 (CEST)
Als ze niet aan brief kunnen voldoen dan kan mensenrechten college zeggen wat ze niet kunnen. het is reden dat doventolk vaak met gebarentolk in google zit. veel mensen nemen ook doventolk via wikipedia over. daar hebben doven en tolken veel verzoeken gedaan om correcties door te voeren. het is te zwaar belasting voor doven en tolken. Daarom is er ook reden dat wikipedia ook op google staan. Op dit manier heb ik lemma Doventolk heel duidelijk gemaakt. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 19:42 (CEST)
Nee, dat college kan dat evenmin, en ik denk ook niet dat dat college die zaak in behandeing zal nemen. Paul Brussel (overleg) 9 aug 2020 19:48 (CEST)
Ja. we hebben veel ervaring met mensenrechten college opgedaan. daar heb ik zaken gewonnen. je weet niet alles merk ik. Sinds paar jaar zijn alle bedrijven echt verantwoordelijk voor aanbieding van goederen en diensten aan gehandicapten. wikipedia valt ook onder diensten. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 19:56 (CEST)
Neen, je lijkt het maar niet te begrijpen. Paul Brussel (overleg) 9 aug 2020 19:59 (CEST)
jij hebt niet begrepen. Sinds 2018 moeten bedrijven goederen of diensten aanpassen wat gehandicapten moeten zeggen. daar kan mensenrechten college beoordelen of het duidelijkheid schrapt voor iedereen. Wikipedia kan wel problemen krijgen als doven niet erg blij met tolk gebarentaal die met doventolk hoort. want tolk gebarentolk is een beroep maar er zijn wel levende mensen die als tolk. ze vinden ook te ver gegaan. mijn zaak is niet maar dovenschap of beroepvereniging moet dit beoordelen of het goed is. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 20:03 (CEST)
Beste Edwtie, ik vrees dat je niet helemaal begrijpt wat de doelstelling van een encyclopedie is. Een encyclopedie beschrijft niet hoe het zou moeten zijn, maar hoe het is. Als veel mensen een gebarentolk een doventolk noemen, of zo hebben genoemd, dan is het de taak van een encyclopedie dit te vermelden. Zelfs de nieuwste editie van de Dikke Van Dale omschrijft een gebarentolk als een "tolk die gesproken taal met behulp van gebarentaal weergeeft voor doven". Met die werkelijkheid heeft Wikipedia ook te maken en ook die beschrijft ze dus, inclusief de toevoeging "feitelijk ten onrechte" die Encycloon al noemde.
Wat jij wilt, is – met alle goede bedoelingen die je waarschijnlijk hebt – het wegmoffelen van een ongewenste (historische) werkelijkheid, zoals dat vroeger bijvoorbeeld in het communistische Rusland met iemand als Nikolaj Jezjov gebeurde, die, toen hij in ongenade was geraakt, plotseling van deze beroemde foto was verdwenen. Ik weet eigenlijk wel zeker dat het College voor de Rechten van de Mens nooit ofte nimmer aan een dergelijke geschiedvervalsing mee gaat werken. Je zou er dus echt goed aan doen deze hopeloze strijd te staken en je energie op zinvollere zaken te richten. Een hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 9 aug 2020 20:12 (CEST)
bij geschiedenisbeschrijving van doventolk is heel anders. het is niet vergelijkbaar met communisten of gescheidvervalsing. daar hebben doven al gezien dat geschiedenis van tolk gebarentaal en doventolk niet compleet waren. het is heel anders. het is groot verschil. Het gaat erom veroordeel rond doventolk die vaak aan gebarentolk is. daar is er soort stereotype. het valt onder discrminatietermen. het mag natuurlijk niet. het is reden dat we moeten iets meer duidelijker. maar horenden hebben zeker niet verdiept in dovengeschiedenis. Dikke dale kan betekenis van wikipedia overnemen. het is ook niet gewenst. Daar zal dovenschap ook binnenkort aan dikke dale uitleggen. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 20:16 (CEST)
het gaat erom duidelijkheden in google. daar hebben doven helaas negatief beoordeeld. Maar aparte lemma doventolk en gebarentolk vinden ze goed. doventolk als kleine woord in geschiedenisbeschrijving van gebarentolk (neit inleiding maar in geschiedenis wordt er uitgelegd. De hoofdpagina doventolk is genoeg duidelijk waar horenden kunnen begrijpen. Van dale heeft dit betekenis overgenomen van wikipedia. het kan ook andersom. het is niet gewenst want van dale weet niet. daar zal dovenschap iets doen met betekenis. het gaat erom verduidelijking van betekenis van tolk. Edwtie (overleg) 9 aug 2020 20:36 (CEST)
(na bwc) Dat mijnheer Van Dale betekenissen simpelweg overneemt van Wikipedia, is een grote misvatting. Andersom gebeurt het wel: Wikipedia geeft weer wat er in de gezaghebbende bronnen, waartoe ook de Dikke Van Dale gerekend wordt, over een bepaald onderwerp wordt geschreven. Overigens noemt een ander gezaghebbend woordenboek, het Algemeen Nederlands Woordenboek, gebarentolk en tolk gebarentaal zelfs synoniemen van doventolk. Wanneer je echt iets wilt bereiken zou je dus met je organisatie die woordenboekenbakkers moeten benaderen en hun beargumenteerd duidelijk moeten maken dat hun definitie van gebarentolk onjuist is. Als jullie met een solide onderbouwing komen, zal er zeker naar jullie geluisterd worden, en zullen Van Dale en het ANW hun definities wellicht aanpassen. Vervolgens is de weg vrij voor Wikipedia om die definities weer van beide woordenboeken over te nemen.
Zoals Paul Brussel ook al zei, Wikipedia is geen actieplatform. Als een substantieel deel van de Nederlandstaligen een 'ongewenst' woord gebruikt, dan maakt Wikipedia hier melding van, ongeacht het feit dat er ongetwijfeld lezers zullen zijn die zich aan dit woord ergeren. Misschien stoor ik me wel aan de woorden flikker of poot, maar dat is niet het probleem van Wikipedia, waar lezers die het lemma 'Homoseksualiteit' raadplegen gewoon geïnformeerd moeten worden over het bestaan van deze woorden. Bovendien zou je eigenlijk reuzeblij moeten zijn dat de eerste zin van het lemma 'Tolk gebarentaal' nu: Een tolk gebarentaal of gebarentolk, informeel (feitelijk ten onrechte) ook doventolk genoemd, is een tolk die communicatie tussen gebarentaalgebruikers en horenden vertaalt via gesproken woord en gebarentaal, luidt. Onze lezers komen zo immers direct te weten dat een gebarentolk feitelijk ten onrechte een doventolk wordt genoemd, en als je die uitleg zou schrappen zullen ze – zeker als ze het artikel niet in zijn geheel lezen – blijven denken dat doventolk en gebarentolk synoniemen zijn. Alleen al daarom begrijp ik je vasthoudendheid om het woord doventolk uit de inleiding te schrappen volstrekt niet. — Matroos Vos (overleg) 10 aug 2020 01:45 (CEST) – PS @Paul, als je dat liever hebt wil ik dit overleg uiteraard met alle liefde naar een andere plek verplaatsen.
Nog @Edwtie, grappig genoeg gebruik je zelf hierboven het woord gehandicapten. Dat woord wordt tegenwoordig als behoorlijk discriminerend gezien en de heden ten dage correcte term is dan ook mensen met een handicap. Immers, die handicap is niet het allesbepalende kenmerk van de betreffende personen, maar slechts één van de vele eigenschappen die ze bezitten. Ik ga er een nachtje over slapen, en morgen laat ik je weten of ik het College voor de Rechten van de Mens alsnog op je dak stuur. KnipoogMatroos Vos (overleg) 10 aug 2020 04:36 (CEST)
Het uitleg staat al in nieuwe artikel Doventolk. Lees nu doventolk Het wordt ook samen met andere bronnen gepleegd. hoewel de bronnen niet overeenkomen met bron van woordenboek zijn. Dan heb je op punt gelijk. Op dit moment gaat dovenschap ook een brief naar van dale schrijven over verduidelijkheden van drie soorten tolken. ik ben blij dat je nu duidelijkere uitleg over wikipedia hebben. het gaat erom begrijpen van doven. doven leven in eigen wereld en denken ook heel anders dan horenden. ik vroeg ook uitleg. In nieuwe artikel doventolk kunnen de lezers ook goed lezen. het is dan heel duidelijke uitleg wat doventolk betekende. Edwtie (overleg) 10 aug 2020 09:11 (CEST)