Overleg gebruiker:Paul Brussel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Alle pagina's die met Overleg gebruiker:Paul Brussel/Archief beginnen

Meer geduld en minder bewerkingsoorlogen[bewerken]

Beste Paul Brussel, ik zag dat je in een bewerkingsoorlog terecht kwam op het artikel Von Nesselrode (adelsgeslacht), waar je enkele malen wiu/nuweg sjablonen terugplaatste. Het is te zien dat de aanmaker nog hard bezig was met het artikel. Ik zou graag zien dat je wat meer geduld oefende, dat je een ander wat meer tijd en ruimte wilde gunnen. Ik neem aan dat je dit zelf ook prettig zou vinden. Er is geen noodzaak om niet een paar uurtjes te wachten totdat iemand klaar is. Denk je dat dit mogelijk is voor jou? Ik zie met belangstelling uit naar jouw reactie. Met vriendelijke groet, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 8 dec 2017 11:00 (CET)

De hoofdnaamruimte bevat datgene wat wij de lezers van de encyclopedie willen aanbieden. Daar horen geen deels nog onvertaalde, buitenlandse teksten bij te staan. Ik zou graag zien dat aanmakers die nog hard bezig zijn, dergelijke voorbereidende activiteiten niet in de hoofdnaamruimte uitvoeren maar zich wat meer tijd en ruimte verschaffen door die voorbereidingen ongestoord op hun persoonlijke kladblok te doen. Er is geen noodzaak om een paar uurtjes te winnen door alvast niet Nederlandse teksten in de hoofdnaamruimte te plaatsen. Mvg, Trewal 8 dec 2017 11:33 (CET)
@Ellywa: wat Trewal zegt. Bovendien is het de vraag hoe men moet weten dat er nog aan gewerkt wordt, zeker gezien het feit dat nog tot vanmorgen er nog Duitse woorden instonden. Overigens merk ik op dat ik serieuze bezwaren tegen dit artikel heb: er worden archieven als bronnen genoemd, onvermeld blijft dat dit kennelijk een vertaling van het WP:DE-artikel is, en er wordt gerefereerd aan publicaties (met bovendien onduidelijke en onvolledige verwijzingen) die kennelijk door de aanmaker op WP:NL niet lijken te zijn geraadpleegd. Dat alles is niet in overeenstemming met de werkwijze en richtlijnen op WP:NL. (Als ik nog bezig ben aan een artikel, zet ik er altijd een wiu2-sjabloon op, zoals nog onlangs gebeurde bij Joop M. Joosten.) Paul Brussel (overleg) 8 dec 2017 11:48 (CET)
Misschien heb ik mij niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Mijn concrete verzoek aan jou is om meer geduld te oefenen, en minder gauw over te gaan tot nominaties van een artikel in opbouw en ook geen bewerkingsoorlogen meer te voeren. Inhoudelijke bezwaren tegen een artikel kan je hebben, maar daar heb ik het nu helemaal niet over. Het gaat nu alleen om de snelheid van reageren en de ruimte die je een ander kan geven? Zou je dat geduld kunnen opbrengen? Met vriendelijke groet, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 8 dec 2017 15:42 (CET)

Loosduins Museum[bewerken]

Beste Paul, ik vind het op zich niet bezwaarlijk als je een datum verbetert, maar waar haal je vandaan dat de geschiedenis van De Korenaer/Prins Maurits niet verder teruggaat dan tot 1595? Ik begrijp dat de onderbouw van die tijd is. In het lemma over de molen staat: Op deze plek stond al in 1310 een molen. Dat is waar ik op doelde. Ik zal er een bron voor toevoegen en beiden duidelijker vermelden in het lemma. Groet, oSeveno (Overleg) 8 dec 2017 15:24 (CET)

Aha, dan draai ik terug. Paul Brussel (overleg) 8 dec 2017 15:55 (CET)

Weghalen van het cijfer 2[bewerken]

Sorry, ik wist niet dat het een bibliografische aanduiding was, ik dacht een voetnoot. De tekst erbij lijkt me winst. Floortje Désirée (overleg) 12 dec 2017 16:38 (CET)

Zeker: dank voor die toevoeging! Paul Brussel (overleg) 12 dec 2017 16:42 (CET)
Is die brede tussenruimte wel een verbetering? Mij lijkt van niet. Floortje Désirée (overleg) 12 dec 2017 16:54 (CET)
Het geeft beter aan dat het hier om verschillende strofen gaat. Paul Brussel (overleg) 12 dec 2017 16:56 (CET)
Is de gewone alinea-ruimte niet duidelijk genoeg? In bijvoorbeeld The Garden of Love voldoet het toch ook? Floortje Désirée (overleg) 12 dec 2017 17:02 (CET)
Eerlijk gezegd vind ik dat niet zo'n duidelijke strofeverdeling. Paul Brussel (overleg) 12 dec 2017 17:07 (CET)
Is niet iets ertussenin mogelijk? Floortje Désirée (overleg) 12 dec 2017 17:11 (CET)
Dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben het met je eens dat ik het nu wel wat groot vind, die tussenruimte. Paul Brussel (overleg) 12 dec 2017 17:12 (CET)
Zoiets: To His Coy Mistress Floortje Désirée (overleg) 12 dec 2017 17:15 (CET)
Die tussenruimtes zijn daar goed, maar ik krijg dat in beide lemmata niet zo voor elkaar (althans, ik zie die tekst liever niet zo rechts staan). Paul Brussel (overleg) 12 dec 2017 17:27 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd Floortje Désirée (overleg) 12 dec 2017 17:32 (CET)
Dank! Paul Brussel (overleg) 12 dec 2017 17:45 (CET)

Afrodite[bewerken]

Inderdaad, dank aan Floortje Désirée voor het toevoegen van het gedicht zelf aan o.a. het lemma over Afrodite. Ik heb net wel de laatste regel van elke strofe van dat gedicht nog wat meer laten inspringen, conform de weergave in de gebonden editie van de Volledige Werken. De digitale weergave op DBNL is wat dit betreft helaas niet correct. Verder heb ik nog een korte paragraaf over de thematiek van het gedicht toegevoegd. Voor de nog piepjonge Couperus was de vrouw toch vooral een verheven wezen op verre afstand. Hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 13 dec 2017 04:55 (CET)

Beste Matroos Vos, hartelijk dank voor deze ingrepen! Groet van Paul Brussel (overleg) 13 dec 2017 11:14 (CET)
Graag gedaan. Glimlach Ik zat nog te denken, zouden we niet eigenlijk nog moeten vermelden dat het gedicht is overgenomen uit de Volledige Werken (en dus niet uit De Nederlandsche Spectator of uit één van de eerdere uitgaven van Orchideeën die ook in de bibliografie vermeld worden)? Dat zou natuurlijk met een referentie kunnen, maar dan krijg je in het kader "Bronnen, noten en/of referenties" eenzelfde regel als onder "Bibliografie". Dat is dubbelop, dus dat leek me niet zo'n elegante oplossing. Wellicht heb jij, of wie hier ook maar meeleest, nog een aardig idee? Een verkorte aanduiding bij de "Bronnen, noten en/of referenties", à la "Volledige Werken, dl. 2, p. 154", is wellicht ook nog een mogelijkheid. Hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 14 dec 2017 04:42 (CET)
Het is mij nooit duidelijk geworden of op de teksten uit de VWLC auteursrecht berust of niet. Is de nu gekozen oplossing in orde? Groet van Paul Brussel (overleg) 14 dec 2017 09:02 (CET)
Het lijkt mij van niet. Juist omdat de VWLC 'de' oorspronkelijke teksten claimt te publiceren, is de tekst meer dan 70 jaar oud. Een niet-elegente oplossing is bij een artikel over Couperus natuurlijk not done GlimlachFloortje Désirée (overleg) 14 dec 2017 17:15 (CET)
Het is natuurlijk wel zo dat de redacteuren van die Volledige Werken het complete oeuvre van Couperus kritisch geëditeerd hebben, en aan die noeste arbeid zullen ze vast ook enige rechten kunnen ontlenen. Voorin deel 2 staat wel degelijk: "Copyright © 1989 Stichting Volledige Werken Louis Couperus". Maar het plaatsen van een enkel gedicht, hier op Wikipedia, uit die werkelijk duizenden pagina's aan verzameld werk, valt denk ik gewoon onder het citaatrecht. Dat verzameld werk is tegenwoordig bovendien voor eenieder volledig gratis via DBNL.nl te bekomen, dus ik kan me niet voorstellen dat er nog iemand wakker zou liggen van die paar geciteerde gedichten. Elegante groet, Matroos Vos (overleg) 14 dec 2017 18:18 (CET)
Over die © van de VWLC heb ik ooit uitvoerig overleg gehad inzake (het m.i. verderfelijke) wikiquote. Ik meen dat ik in ieder geval de tweede druk van Orchideeën. Een bundel poëzie en proza heb staan, dus ik zal daar eens naar kijken of die tekst gelijk is, want dan zou het probleem zijn opgelost. (Ik geloof niet dat ik beschik over die eerste druk, ondanks mijn uit duizenden bestaande Couperuscollectie.) Tout à vous, Paul Brussel (overleg) 14 dec 2017 18:24 (CET)
Dat copyright zal slaan op de bijbehorende teksten. De volledige teksten van de VWLC zijn afkomstig uit handschriften en drukken van het werk van Louis Couperus. Daarmee is Louis Couperus de auteur. Op grond van art. 37 van de Auteurswet 1912 is het auteursrecht dus verlopen. De naam van Couperus staat overal duidelijk vermeld, art. 38 is niet van toepassing. Daarnaast zal het Louis Couperus Genootschap enkel blij zijn met de aandacht voor hem. (Ik bezit enkel de VWLC, dus ik kan je sowieso niet helpen) Floortje Désirée (overleg) 14 dec 2017 19:30 (CET)

Nijhoff[bewerken]

Dank voor de aanvullingen. De grootmoeder van de Groningse wethouder Nijhoff was een Noothoven van Goor. Haar oma was een nicht van Gerrit Benjamin van Goor, de stichter van de oorspronkelijk in Gouda gevestigde uitgeverij Van Goor. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 13 dec 2017 17:30 (CET)

Hé, dat is een aardig verband dat ik zo gauw niet gelegd had. Gelukkig dus ook nog een band tussen die Nijhoff en Gouwenaar. Groet van Paul Brussel (overleg) 13 dec 2017 17:57 (CET)
Dat is niet de enige band kan ik je vertellen :-) Gouwenaar (overleg) 13 dec 2017 19:02 (CET)
Dat had ik eigenlijk al begrepen, gezien iets anders wat hier speelt. Nijhoff zal een interessante vrouw geweest zijn. (Ook ik heb hier wel eens artikelen geschreven over vrouwen die in mijn familie, maar vooral prominent in de maatschappij decennia geleden een rol gespeeld hebben.) Nu realiseer ik me ineens dat ik ook een artikel heb geschreven over een verwant van mij die wethouder in Groningen was. Paul Brussel (overleg) 13 dec 2017 19:33 (CET)
Ik heb haar zus Mary (initialen B.M.) goed gekend. Gouwenaar (overleg) 14 dec 2017 12:21 (CET)

Piet Kuiper[bewerken]

Hoi Paul, ik zag dat je die titels weer teruggeplaatst had. Ik vind het wat dikdoenerig en dat is het laatste wat hij beoogde. Hij droeg bijvoorbeeld nooit een toga. Die titels zijn door de familieu bedacht denk ik. Informatief is het evenmin. In het artikel staat immers dat hij voor ingenieur studeerde, promoveerde en als hoogleraar werd benoemd. Zijn vrouw was socioloog, dat staat er ook. Is dat niet voldoende. mvg HenriDuvent 13 dec 2017 23:07 (CET)

De eerste helft van dit Laatste Bericht, tot en met het onderschrift met dezelfde titels, lijkt mij juist van henzelf te zijn, direct gericht aan de kinderen/kleinkinderen. Ik zie er ook geen greintje dikdoenerij in. Wellicht vergis je je daar dus in. Mvg, Trewal 13 dec 2017 23:40 (CET)
Ik ken dit bericht. Het zou me zeer verbazen als ook dit deel van de tekst uit zijn koker komt, juist omdat hij zijn titels - om door hem verafschuwde dikdoenerij te voorkomen - zelden gebruikte. Maar los daarvan, het gebruik van titels voegt niets toe aan het lemma omdat, zoals gezegd, de opleidngen en benoemingen die met dit titels gpaard gingen, al staan vermeld. mvg HenriDuvent 13 dec 2017 23:55 (CET)
Beste Henriduvent, bedankt voor al je aanvullingen! Tegenwoordig voeg ik al die titels altijd in de laatste regel toe (omdat ze in het begin niet mogen). Hier worden ze en aangebracht in de overlijdensadvertentie en staan ze in het Groningse professorum. Ik kan uiteraard niet beoordelen of die titels die zo duidelijk vermeld staan in die advertenties door henzelf niet gevoerd werden; maar ze staan er wel helemaal volledig, bij beiden. En dat ze beiden doctoraal examen hebben afgelegd volgt toch echt uit de titels en nergens anders uit, terwijl het bij haar nog eens bijzonder is dat ze dat examen aflegde terwijl ze al getrouwd was. Paul Brussel (overleg) 14 dec 2017 01:07 (CET)