P&I club

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Een P&I Club is een verzekeringsmutualiteit waartoe verschillende rederijen behoren. Het doel van een P&I club is haar leden te beschermen tegen claims door derde partijen.

P&I staat voor Protection and Indemnity. Protection slaat op bescherming tegen aansprakelijkheid die eigenaar zijn van het schip met zich meebrengt. Indemnity slaat op aansprakelijkheid die het uitbaten van het schip met zich meebrengt. P&I Clubs voorzien in verzekeringen voor risico's die andere, gewone verzekeringsmaatschappijen, niet willen dekken.

Voorbeelden van claims door derde partijen: claim wegens een ongeval met verwondingen of de dood van het bemanningslid of passagier tot gevolg, diefstal en/of schade aan de lading, vervuiling (gedacht moet worden aan olierampen), enz. Een P&I Club heeft er dus belang bij om schadeclaims te voorkomen. Zij geven checklists en adviezen omtrent ladingsbehandeling (bijvoorbeeld met betrekking tot het veilig stuwen van general cargo) uit die door koopvaardij-officieren worden geconsulteerd.

P&I Clubs zullen een rederij die bij hen is ingeschreven adviseren tijdens onderhandelingen of een juridisch geschil over een schadeclaim. Rederijen dienen voor hun lidmaatschap een bijdrage te leveren: de zogenaamde "Call". De grootte van de bijdrage hangt af van lid tot lid. Heeft de desbetreffende rederij een lange voorgeschiedenis met betrekking tot claims door derde partijen? In welke regio van de wereld opereren haar schepen? Bij welke vlaggenstaat zijn haar schepen ingeschreven? Wat is de nationaliteit van de bemanning van de schepen die ze in eigendom heeft/ uitbaat?

Wereldwijd zijn er 13 afzonderlijke en onafhankelijke P&I Clubs actief, die deel uitmaken van de Internationale Group of P&I Clubs. Bij een aantal van deze Clubs zijn herverzekerde dochteronderneming aangesloten.

Internationale groep van P&I Clubs[bewerken]

 • American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc, (in de volksmond, the American Club genoemd.), opgericht in New York in 1917. Dit is de enige onderlinge maritieme aansprakelijkheidsverzekeraar die gevestigd is in de Verenigde Staten. De P&I aangeboden door the American Club onderscheidt zich van de gewone vormen van maritieme verzekeringen, op basis van de not-for-profit principe van wederkerigheid, waar leden van de Club zowel de verzekeraars en verzekerden zijn. De P&I voorwaarden staan beschreven in de bedrijfseigen regels. Er bestaat een onderverdeling in drie klassen: vracht, demurrage en Defensie (FD & D), en verzekeringen voor risico's van bevrachters.[1]


 • Skuld Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd., maakt deel uit van Assuranceforeningen Skuld, een maritiem verzekeraar die een breed scala van verzekeringsproducten biedt, bestaande uit drie markt segmenten: Skuld P&I, Skuld Offshore en Skuld 1897 - een syndicaat bij Lloyd's. Daarnaast zijn er twee dienstverlenende bedrijven: Asta en Skuld Services. Skuld P&I was de eerst P&I club die buiten het Verenigd Koningrijk werd opgericht in 1897 in Oslo, Noorwegen. Het is een onderlinge aansprakelijkheidsverzekeraar dat eigendom is en rechtstreeks gecontroleerd wordt door haar leden. Ongeveer 40% van de tonnage binnengebracht in de club blijft onder Scandinavische toezicht. Dit reflecteert de traditionele balans van de club tussen de Scandinavische en niet-Scandinavische handel.[2]


 • Gard P&I (Bermuda) Ltd., maakt deel uit van Assuranceforeningen Gard, opgericht in 1907 in Arendal, Noorwegen. In 1988 werd Gard P&I Ltd. (Bermuda) opgericht. Oorspronkelijk werden enkel de P&I-risico's van zeilschepen verzekerd. Later verbreedde de onderneming haar werkingsgebied tot verzekeren van stoomschepen en tankers en vervolgens naar de offshore-energie (2004) en de romp en machines markten. [3]


 • The Brittania Steam Ship Insurance Association Ltd.', stapte in het bedrijfsleven in 1855. Het is de oudste P&I Club op de markt en een van de leiders in de International Group van P&I Clubs. Het werkt in nauw verband samen met zijn leden volgens een principe van wederkerigheid, onafhankelijk van de aandeelhouders. De kernactiviteit van Brittania omvat P&I en FD & D verzekeringen.[4]


 • The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association', werd opgericht in 1950 conform aan de Shipowners Mutual Insurance Association law. De Japan P&I Club werd lid van de International Group van P&I Clubs in 1976. De bescherming en schadeloosstelling dekt een breed spectrum aan kosten, uitgaven en aansprakelijkheden beschreven in de bedrijfseigen regels en circulaires. Hoofdzakelijk P&I en FD & D verzekeringen.[5]


 • The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Ltd., is een van de grootste onderlinge aansprakelijkheidsverzekeraars ter wereld. De London P&I Club speelt een belangrijke rol bij de coördinatie en de bevordering van de collectieve kracht van de P&I-industrie namens de wereldwijde rederijgemeenschap. Het biedt ook FD & D en Oorlog risico verzekering alsmede een dekking voor de bevrachters en eigenaars van kleine schepen t.e.m. 7500 gross tonnage. [6]


 • The North of England Protecting & Indemnity Association Ltd., is een leider in maritieme onderlinge aansprakelijkheidsverzekeringen. Werkzaam in P&I, FD & D, oorlogsrisico's en bijkomende maritieme verzekeringen. Dit vertegenwoordigd circa 130 miljoen GT in eigendom en 45 miljoen GT van gecharterde tonnage (in augustus 2015).[7]


 • The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association, opgericht in 1855 in London, is een onderlinge aansprakelijkheidsverzekeraar. Het biedt P&I, FD & D en de bijbehorende verzekeringen voor kleinere en gespecialiseerde reders, operators en bevrachters. De verzekering wordt ter beschikking gesteld van de volgende scheepstypes: barges, cargo, visserij, offshore, passagier / tourboot, tanker en jacht. [8]


 • The Standard Club Ltd, is een onderlinge aansprakelijkheidsverzekeraar, eigendom van de rederijleden en bestuurd door een raad van bestuur afkomstig uit het lidmaatschap. Dochterondernemingen van de Standard Club zijn:
  • The Standard Club Europe Ltd.: opgenomen en gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk, verzekert de meerderheid van de leden van de Standard Club. Deze onderneming heeft eveneens een London Class, die gespecialiseerd is in het verzekeren van operatoren van de binnenwateren, de haven en de kust om hun P&I en bijbehorende verplichtingen. Alsook een War Risk Class die voornamelijk Britse schepen verzekert voor romp en oorlogsrisico's.
  • The Standard Club Asia Ltd.: opgenomen en geregeld in Singapore, verzekert de leden van Pacific-Azië.[9]


 • The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd.


 • Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, (in de volksmond, the Swedish Club genoemd), een leider op het gebied aansprakelijkheidsverzekeringen, een P&I Club met haar hoofdzetel in Götenberg, Zweden en opgericht in 1872. Eigendom van en beheert onder de directe controle van haar leden. Alle strategische beslissingen worden genomen door een Raad van Bestuur getrokken uit de leden. De Club functioneert op basis van principe van wederkerigheid, wat inhoudt dat de belangen van de Club identiek zijn aan de belangen van de leden. De onderlinge doelstellingen omvatten de veilige en milieuverontreiniging vrije werking van schepen.[10]


 • United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd., beter bekend als UK P & I Club is een van de oudste P&I Clubs in de wereld. Het biedt bescherming en vergoeding verzekeringen ten aanzien van derden voortvloeiend uit het bezit van schepen of het bedienen van schepen als opdrachtgevers. Het is een der grootste onderlinge aansprakelijkheidsverzekeraars van de internationale groep, dat meer dan 200 miljoen ton van zowel eigen als ingehuurde schepen verzekert uit meer dan vijftig landen over de hele wereld.[11]


 • The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association, is een van de leiders op het vlak van onderlinge aansprakelijkheidsverzekeringen. Oorspronkelijk gevormd als een Britse onderlinge, vertegenwoordigt de Club reders al meer dan 150 jaar. De organisatie verzekert containerschepen, tankers, bulkcarriers, passagiersschepen, algemene cargoschepen en gespecialiseerde vaartuigen met leden variërend van staatsbedrijfvloten en grote bedrijven tot kleine particuliere bedrijven.[12]


 1. http://www.american-club.com/page/about-the-club
 2. https://web.archive.org/web/20150924220738/http://www.skuld.com/about/skuld/about/skuld/
 3. http://www.gard.no/web/about-gard/history
 4. http://www.britanniapandi.com/about/company-profile/
 5. https://www.piclub.or.jp/eng_about/outline
 6. http://www.londonpandi.com/about/
 7. http://www.nepia.com/about-us/
 8. http://www.shipownersclub.com/about-us/
 9. https://web.archive.org/web/20151123042003/http://www.standard-club.com/who-we-are/the-club/
 10. https://web.archive.org/web/20151123032315/http://www.swedishclub.com/about-the-club/our-background/about-us/
 11. http://www.ukpandi.com/about-us/
 12. http://www.westpandi.com/About-Us/The-West-of-England/