Bestaansmiddelen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Mensen richten het landschap in om te kunnen bestaan. Om te bestaan heeft de mens allerlei dingen nodig om te bestaan, zoals voedsel en kleding of onderdak. Deze primaire levensbehoeften moeten geproduceerd worden. De middelen waarmee dat gebeurt worden bestaansmiddelen genoemd.

Een bestaansmiddel kan een materieel of immaterieel goed zijn. Bestaansmiddelen worden onderverdeeld in de primaire sector (landbouw), de secundaire sector (industrie) en de tertiaire sector (diensten).

Tot de primaire sector oftewel de landbouwsector behoren de bestaansmiddelen die hun producten regelrecht uit de natuur halen. Dat zijn de landbouw, de jacht, de bosbouw, de visserij en de delfstofwinning.

De producten uit de primaire sector zijn meestal niet direct geschikt voor gebruik. De bedrijfstakken die voor verwerking van die producten zorgen, behoren tot de secundaire sector oftewel de industriesector. Die verwerking gebeurt vooral in de industrie. Tot de secundaire sector behoren ook de bouwnijverheid en de elektriciteits-, gas- en waterleidingbedrijven.

De tertiaire sector bestaat uit bedrijven die diensten verlenen. Een andere naam is dan ook de dienstensector. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen overheids- en commerciële diensten. Overheidsdiensten zijn ambtenaren en over het algemeen worden ambtenaren niet mensen genoemd die in de tertiaire sector werken. Officieel zitten ze wel in de tertiaire sector.