Seksbioscoop

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een seksbioscoop is een bioscoop, waar uitsluitend pornofilms worden vertoond. in Nederland zijn er veel minder seksbioscopen dan gewone bioscopen en de zalen in seksbioscopen zijn veel kleiner. Voor een seksbioscoop is volgens veel APV's een speciale vergunning nodig.

Gewone bioscopen hebben in de praktijk zelden een gemengd aanbod: ze vermijden deze films of ze specialiseren zich erin (dit zijn de seksbioscopen; er zijn er in Nederland ongeveer 60.[1] Deze tweedeling hangt ook samen met verschillen in ongeschreven regels over seksueel getinte gedragingen van bezoekers, en met een eventueel benodigde speciale gemeentelijke vergunning.

Klanten onder de 16 jaar mogen in Nederland niet toegelaten worden:

  • Artikel 240a Sr stelt degene strafbaar die een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze jonger is dan zestien jaar.

De gemeente schrijft soms een minimumleeftijd van 18 jaar voor.

De minimumleeftijd van de pornoacteurs is in Nederland 18 jaar:

  • Artikel 240b Sr stelt de exploitant strafbaar in geval van een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken.
  • Artikel 248c Sr stelt de klant strafbaar die opzettelijk aanwezig is bij het vertonen van afbeeldingen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, in een daarvoor bestemde gelegenheid.

Aanhangig is in Nederland de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, dossier 32211, waarin onder andere het volgende geregeld is.

Een seksbedrijf is onder meer het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling.

Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning van de gemeente. Een vast (niet-mobiel) telefoonnummer is verplicht. Een afschrift van de vergunning moet zichtbaar aanwezig zijn in de betreffende seksinrichting(en), en aan de buitenzijde van de seksinrichting moet zichtbaar zijn dat er een vergunning voor is. In advertenties moet het vaste telefoonnummer en het nummer van de vergunning worden vermeld.

  1. Zie Tabel 1 in [1]. Dit is met inbegrip van bioscopen met een scherm van TV-formaat, zie bijv. [2].