Test Act

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Test Act is een wet, aangenomen door het Engelse parlement op 22 maart 1673, die inhield dat alle personen die een openbaar, burgerlijk of militair ambt bekleden

  • een eed van trouw moesten afleggen,
  • een declaratie tegen de transsubstantiatie moesten tekenen,
  • aan het Avondmaal volgens de Anglicaanse ritus moesten deelnemen binnen drie maanden nadat ze hun ambt hadden aanvaard.

Voor de edelen werd de wet in 1678 van kracht, terwijl een uitzondering werd gemaakt voor de hertog van York. Het beginsel vindt men al in de Engelse en Schotse wetgeving na de reformatie, en in 1661 gold de eis van het Avondmaal reeds voor de leden der corporaties.

De Test Act was vooral gericht tegen de katholieken, daar de protestanten ontheffing konden kopen.

In 1829 werd de Test Act ingetrokken.