AGB-code

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De AGB-code (Algemeen GegevensBeheer) is een uniek codenummer in een register van Nederlandse zorgverleners of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners, en dient voornamelijk voor declaraties aan zorgaanbieders. Een AGB-code telt acht cijfers, waarbij de eerste twee cijfers het type zorgaanbieder aanduiden.

 • 01 - huisartsen
 • 02 - apothekers
 • 03 - medisch specialisten
 • 04 - fysiotherapeuten
 • 05 - logopedisten
 • 06 - ziekenhuizen
 • 07 - oefentherapeuten
 • 08 - verloskundigen
 • 11 - tandarts-specialisten (mondziekten en kaakchirurgie)
 • 12 - tandartsen
 • 13 - tandarts-specialisten (dento-maxillaire orthopedie)
 • 14 - bedrijfsartsen
 • 17 - rechtspersonen
 • 18 - dialysecentra
 • 19 - audiologische centra
 • 20 - radiotherapeutische centra
 • 21 - dienstenstructuren (ANW-diensten)
 • 22 - zelfstandige Behandelcentra
 • 23 - instellingen voor revalidatiedagbehandeling
 • 24 - diëtisten
 • 25 - instellingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling
 • 26 - podotherapeuten
 • 30 - instellingen voor verstandelijk gehandicapten
 • 31 - bloedbanken
 • 32 - GGD
 • 33 - kraamcentra
 • 34 - trombosediensten
 • 35 - instellingen voor visueel gehandicapten
 • 36 - ambulancediensten
 • 37 - gezondheidscentra
 • 38 - tandheelkundige centra
 • 39 - instellingen voor jeugdtandverzorging
 • 40 - instellingen voor auditief gehandicapten
 • 41 - ZZP’ers in wijkverpleging / PGB-aanbieders / beheerstichtingen
 • 42 - verzorgingshuizen
 • 43 - beheerstichtingen verzorgingstehuizen
 • 44 - optometristen
 • 45 - verpleeginrichtingen voor somatische ziekten
 • 46 - verpleeginrichtingen voor psycho-geriatrische patiënten
 • 47 - gecombineerde verpleeginrichtingen
 • 48 - overige instellingen
 • 49 - abortusklinieken
 • 50 - laboratoria (huisartsenlaboratorium / gemeenschappelijk laboratorium / gemeenschappelijke apotheek + laboratorium
 • 51 - klinisch-genetische centra
 • 52 - Eurotransplant
 • 53 - diverse samenwerkingsverbanden
 • 54 - GGZ-instellingen (PUK/PAAZ)
 • 56 - consultatiebureaus voor alcohol en drugs (CAD)
 • 57 - physician assistant
 • 58 - centrale post ambulancediensten (CPA)
 • 60 - instellingen voor dagverpleging voor ouderen
 • 61 - beheerstichtingen dagverblijven
 • 65 - gezinsvervangende tehuizen
 • 66 - koepels en beheerstichtingen WLZ
 • 67 - netwerkorganisaties
 • 70 - kinderdagverblijven
 • 72 - RIBW
 • 73 - WLZ gecombineerd
 • 74 - arbodiensten
 • 75 - thuiszorginstellingen
 • 76 - leveranciers hulpmiddelen
 • 78 - sociaal-pedagogische diensten
 • 79 - Riagg
 • 84 - overige artsen
 • 85 - taxivervoerders
 • 87 - mondhygiënisten
 • 88 - ergotherapeuten
 • 89 - schoonheidsspecialisten
 • 90 - overige therapeuten en complementair en aanvullende zorg
 • 91 - verpleegkundigen
 • 93 - tandtechnici / tandprothetici
 • 94 - psychologisch zorgverleners
 • 96 - pedicuren
 • 98 - declaranten / servicebureaus / zorgverzekeraars

Het AGB-register wordt bijgehouden door Vektis (Zeist).

Externe link[bewerken]