Annuïteitenlening

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Samenvoegen   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Annuïteitenhypotheek, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).

Een annuïteitenlening is een lening waarbij de lener periodiek een vast geldbedrag moet betalen aan de geldschieter, dat zowel de rente als de aflossing omvat. Dit bedrag, de annuïteit, wordt zo gekozen dat aan het einde van de looptijd de gehele lening is terugbetaald.

Annuïteiten worden vaak gebruikt bij hypothecaire leningen, waarbij de schuldeiser rechten op een registergoed als onderpand (hypotheek) krijgt. In dat geval spreekt men van een annuïteitenhypotheek.

Het woord annuïteit verwijst naar een jaarlijkse termijnbetaling, maar het woord wordt ook voor andere termijnen gebruikt; bij annuïteitenhypotheken moet men veelal maandelijks betalen. In Vlaanderen spreekt men in dat geval van een mensualiteit.

Aangezien de resterende schuld door het aflossen gestaag afneemt en de rente wordt berekend als een percentage over die schuld, is het rentebestanddeel in de termijnbedragen eerst hoog, maar neemt dit steeds sneller af. Het aflossingsbestanddeel, dat in het begin laag is, neemt overeenkomstig toe volgens een meetkundige rij (dus exponentieel). Hierdoor is het termijnbedrag gelijk, behoudens tussentijdse rentewijzigingen.

Annuïteitenhypotheken[bewerken]

Per 1 januari 2013 bepaalt de Nederlandse Wet herziening fiscale behandeling eigen woning voor nieuwe schulden in verband met een eigen woning dat de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost.[1][2] De totale netto woonlast neemt dan gedurende de looptijd langzaam toe. Vanwege geldontwaarding en carrière-ontwikkeling kan men de lasten waarschijnlijk toch goed blijven dragen.

Rentewijzigingen[bewerken]

De rentevaste periode kan variëren van één periode (betaaltermijn) tot de hele looptijd. Bij een rentewijziging wordt vaak de resterende looptijd niet veranderd, maar wordt het termijnbedrag voor de resterende termijnen herrekend. Als dit elke periode gebeurt is er dus in het geheel geen sprake van gelijkblijvende termijnbedragen.

Bij een stijgende rente stijgt ook de maandelijkse last. Het is dus niet verstandig een annuïteitenlening af te sluiten met een som die nog maar net kan worden betaald, tenzij ervoor gekozen wordt om de rentevaste periode gelijk aan de looptijd van de lening te houden.

Rekenen met annuïteitenleningen[bewerken]

Annuïteitenformule[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie annuïteit voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De annuïteit wordt gegeven door de formule:

,

waarin het geleende bedrag is, de rentevoet voor een periode en het aantal perioden.

Voorbeeld[bewerken]

Er wordt een bedrag van B0 = € 100 000,-- geleend tegen een jaarrente van 4%. De rentevoet is dus i = 0,04. Het bedrag moet worden terugbetaald in n = 10 jaar. Met bovenstaande formule berekent men de annuïteit a = 12.329,09.

De volgende tabel toont de ontwikkeling van de jaarlijks te betalen rente Rj, de jaarlijkse aflossing Aj en de resterende schuld Bj aan het einde van het jaar j.

Opbouw van de annuïteit van een annuïteitenhypotheek, 10 jaar €100.000 tegen 4%
Jaar Rente Aflossing Schuld
0 - - 100 000
1 4000 8329 91671
2 3667 8662 83009
3 3320 9009 74000
4 2960 9369 64631
5 2585 9744 54887
6 2195 10134 44753
7 1790 10539 34214
8 1369 10961 23254
9 930 11399 11855
10 474 11855 0

Mensualiteit[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie annuïteit voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Gewoonlijk wordt de rente per jaar genoemd, maar worden de rentebetaling en aflossing per maand gedaan. Het vaste maandelijks te betalen bedrag heet formeel 'mensualiteit'. De maandelijkse rentevoet bedraagt

,

en de mensualiteit

,

waarbij de looptijd maanden bedraagt.

Voorbeeld[bewerken]

In het eerder genoemde voorbeeld, met en , is nu maanden. Dan is:

en

In veel gevallen wordt als maandelijkse rentevoet genomen. De reële jaarlijkse rentevoet is dan hoger dan , namelijk

.

In het voorbeeld;

\usepackage[official]{eurosym}

Schuldformule[bewerken]

De resterende schuld is te berekenen met behulp van de volgende formule:

,

waarin de schuld is na perioden, de rentevoet en de annuïteit.

Voorbeeld[bewerken]

Er wordt een bedrag van geleend tegen een jaarrente van 4%, de annuïteit is en de rentevoet is . Na een periode van jaar, is het schuldbedrag volgens bovenstaande formule: