Benelux-parlement

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Beneluxparlement)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Benelux Interparlementaire Assemblee, kortweg Benelux-parlement of Benelux-raad genoemd en tot 2015[1] bekend als Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (IPR), is een parlementair instituut van de Benelux zonder beslissingsbevoegdheid.

Historie[bewerken]

Het Benelux-parlement werd opgericht op 5 november 1955 door België, Nederland en Luxemburg. Het parlement behandelt meer onderwerpen dan waarvoor de Benelux Unie bevoegd is. Dit komt doordat het eerder is opgericht dan de Benelux. Naast aangelegenheden eigen aan de Benelux, behandelt het parlement onder meer zaken aangaande culturele toenadering en samenwerking op het gebied van buitenlands beleid. De twee officiële talen van het Benelux-parlement zijn Nederlands en Frans. Het Benelux-parlement komt afwisselend en voor twee opeenvolgende jaren bijeen in Brussel, Den Haag en Luxemburg. Men komt drie maal per jaar bij elkaar. Het parlement beschikt over een vast secretariaat, dat zetelt in het Paleis der Natie te Brussel.

Het Benelux-parlement vervult drie rollen:

  1. Het houdt de nationale regeringen van de deelnemende landen op de hoogte van de meningen die leven in de verschillende parlementen.
  2. Het adviseert de drie regeringen op het gebied van economische en grensoverschrijdende samenwerking, maar eventueel ook andere zaken.
  3. Het stimuleert de samenwerking tussen de Benelux-landen én in internationaal verband.

Hervorming Beneluxparlement[bewerken]

Op haar zomerzitting van het Benelux-parlement op 12 en 13 juni 2009 heeft zij eenparig een voorstel tot aanbeveling aangenomen om de werking van het Benelux-parlement te moderniseren en de betreffende overeenkomst tussen de drie Benelux-landen te herzien. Na enige jaren van discussie over de uitbreiding van de bevoegdheden van het Beneluxparlent werd op 20 januari 2015 een volledig nieuw Benelux-parlement-verdrag[2] ondertekend door de drie landen. Hierin wordt onder andere het interpellatierecht versterkt en de werking van het parlement verbeterd. Er werd (nog) niet besloten om de huidige adviserende bevoegdheid uit te breiden naar een (mede)-beslissingsrecht (ook niet op deelgebieden). De laatste jaren ontwikkelt zich echter een discussie over het recht tot (mede)-beslissing; waarbij wordt gerefereerd aan het subsidiariteitsbeginsel zoals dit eveneens wordt toegepast in de Europese Unie. Tevens werd middels dit verdrag de officiële naam van het Benelux-parlement veranderd van "Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad" in "Benelux Interparlementaire Assemblee".

De samenwerking in de vernieuwde Benelux Interparlementaire Assemblee betreft, overeenkomstig artikel 3 van het nieuwe verdrag, onderwerpen die rechtstreeks verband houden met:

  • De grensoverschrijdende samenwerking op alle niveaus;
  • Het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van een economische unie;
  • De duurzame ontwikkeling;
  • De samenwerking op de gebieden van justitie en binnenlandse zaken;
  • De externe samenwerking van de Benelux Unie met andere staten en deelstaten, in het bijzonder met lidstaten van de Europese Unie en regionale samenwerkingsverbanden van deze lidstaten;
  • De samenwerking tussen de drie partijen op het gebied van het buitenlands beleid en van Europese vraagstukken.

De Benelux Interparlementaire Assemblee zal ook andere vraagstukken kunnen bespreken die de drie landen aangaan, indien twee derde van de leden van het Beneluxparlement daarmee instemt.

Samenstelling[bewerken]

Voorzitter[bewerken]

De voorzitter van het Benelux-parlement wordt voor twee jaar gekozen. De huidige voorzitter is Maya Detiège.[1]

Leden[bewerken]

In het Benelux-parlement nemen 49 leden van de parlementen van de drie landen zitting: 21 Belgische, 21 Nederlandse en zeven Luxemburgse leden.

Fracties[bewerken]

De leden van het Benelux-parlement groeperen zich niet naar nationaliteit, maar volgens hun politieke gezindheid. Er zijn drie fracties.

Een erkende fractie dient uit ten minste vijf leden te bestaan. PVV, SP, D66 en Vlaams Belang maken geen deel uit van een fractie.

Huidige leden[bewerken]

Naam lid Herkomst Partij Fractie
Marc Angel Vlag van Luxemburg Luxemburg LSAP Socialistische fractie
Henk Beckers Vlag van Nederland Nederland VVD Liberale fractie
Xavier Bettel Vlag van Luxemburg Luxemburg DP Liberale fractie
André Bosman Vlag van Nederland Nederland VVD Liberale fractie
Philippe Collard Vlag van België België MR Liberale fractie
Christophe Collignon Vlag van België België PS Socialistische fractie
Patricia Creutz-Vilvoye Vlag van België België CSP Christelijke fractie
Ingrid de Caluwé Vlag van Nederland Nederland VVD Liberale fractie
Jean-Claude Defossé Vlag van België België Ecolo Socialistische fractie
Machiel de Graaf Vlag van Nederland Nederland PVV
Maya Detiège Vlag van België België sp.a Socialistische fractie
Albert de Vries Vlag van Nederland Nederland PvdA Socialistische fractie
Carla Dik-Faber Vlag van Nederland Nederland ChristenUnie Christelijke fractie
Willem Draps Vlag van België België MR Liberale fractie
Manon Fokke Vlag van Nederland Nederland PvdA Socialistische fractie
Marc Hendrickx Vlag van België België N-VA Christelijke fractie
Olivier Henry Vlag van België België PS Socialistische fractie
Ward Kennes Vlag van België België CD&V Christelijke fractie
Christophe Lacroix Vlag van België België PS Socialistische fractie
Michel Lebrun Vlag van België België CDH Christelijke fractie
Josée Lorsché Vlag van Luxemburg Luxemburg Déi Gréng Socialistische fractie
Maria Martens Vlag van Nederland Nederland CDA Christelijke fractie
Roger Negri Vlag van Luxemburg Luxemburg LSAP Socialistische fractie
Marcel Oberweis Vlag van Luxemburg Luxemburg CSV Christelijke fractie
Astrid Oosenbrug Vlag van Nederland Nederland PvdA Socialistische fractie
André Postema Vlag van Nederland Nederland PvdA Socialistische fractie
Nanneke Quik-Schuijt Vlag van Nederland Nederland SP
Geert Reuten Vlag van Nederland Nederland SP
Tobias Reynaers Vlag van Nederland Nederland PVV
Jan Roegiers Vlag van België België sp.a Socialistische fractie
Gilles Roth Vlag van Luxemburg Luxemburg CSV Christelijke fractie
Gerard Schouw Vlag van Nederland Nederland D66
Koos Schouwenaar Vlag van Nederland Nederland VVD Liberale fractie
Daniel Senesael Vlag van België België PS Socialistische fractie
Michiel Servaes Vlag van Nederland Nederland PvdA Socialistische fractie
Louis Siquet Vlag van België België Sozialistische Partei Socialistische fractie
Sjoerd Sjoerdsma Vlag van Nederland Nederland D66
Karin Straus Vlag van Nederland Nederland VVD Liberale fractie
Dominique Tilmans Vlag van België België MR Liberale fractie
Bart Tommelein Vlag van België België Open Vld Liberale fractie
Serge Urbany Vlag van Luxemburg Luxemburg Déi Lénk Socialistische fractie
Sophie van Bijsterveld Vlag van Nederland Nederland CDA Christelijke fractie
Jef Van den Bergh Vlag van België België CD&V Christelijke fractie
Jan Van Esbroek Vlag van België België N-VA Christelijke fractie
Mark Verheijen Vlag van Nederland Nederland VVD Liberale fractie
Sabine Vermeulen Vlag van België België N-VA Christelijke fractie
Christian Verougstraete Vlag van België België Vlaams Belang
Veerle Wouters Vlag van België België N-VA Christelijke fractie

Externe link[bewerken]