Naar inhoud springen

Bestuursdwang

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Bestuursdwang is het bewegen van de overtreder van een wettelijk voorschrift tot het ongedaan maken van deze overtreding, of, als dat niet lukt, het ongedaan maken van de overtreding door de overheid. Bestuursdwang gebeurt in het algemeen op kosten van de overtreder.

Artikel 5:21 van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht beschrijft het zo:

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:
  1. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  2. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Vroeger werd een last onder bestuursdwang ook wel politiedwang genoemd.

Onder feitelijk handelen kan onder meer worden verstaan het wegnemen, ontruimen, beletten en in de vorige toestand herstellen.