BiSL

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Business Information Services Library (BiSL)
Strategisch niveau

visie voor de lange termijn
Opstellen IV-organisatiestrategie · Informatiecoördinatie · Opstellen informatiestrategie

Sturend niveau

kosten, baten, planning en kwaliteit
Planning en control · Financieel management · Behoeftemanagement · Contractmanagement

Uitvoerend niveau

operationele processen
Gebruiksbeheer · Wijzigingenbeheer · Transitiebeheer · Functionaliteitenbeheer

Beheerdomeinen

BiSL · ASL · ITIL

BiSL-model detail

Business Information Services Library, voorheen Business Information Service Management Library, is een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement.

BiSL is een standaard in het publieke domein sinds 2005 en wordt beheerd door de ASL BiSL Foundation, voorheen ASL Foundation. Anders dan frameworks als ASL en ITIL richt BiSL zich niet op ICT-organisaties (supply), maar juist op de gebruikersorganisatie (demand). In dit framework staat beschreven, hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat informatievoorziening adequaat werkt, hoe men behoeften in het bedrijfsproces vertaalt naar ICT-oplossingen en niet-ICT-oplossingen, hoe men de informatievoorziening en ICT-dienstverlening vanuit een gebruiksoptiek stuurt en hoe men de informatievoorziening op lange termijn vormgeeft. Het is derhalve voor alle organisaties bestemd.

Inmiddels bestaat er twee versies van het model: het oorspronkelijke model uit 2005, ook wel BiSL-1 genoemd, en BiSL Next, dat in begin 2017 is gelanceerd.

Het BiSL-1 raamwerk omvat 23 processen op richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau en wordt ondersteund door een aantal best practices, waarmee men invulling kan geven aan functioneel beheer en informatiemanagement binnen een organisatie. Het raamwerk wordt al door diverse grote Nederlandse organisaties gebruikt en toegepast en sluit aan op de procesframeworks ASL en ITIL.[1][2]

BiSL Next, de update op BiSL-1, omvat 4 drivers, 4 domains en 4 perspectives en is dus in opbouw totaal anders. Toch zijn inhoudelijk zeker heel veel onderwerpen en activiteiten uit de eerste versie van BiSL in de nieuwe versie terug te vinden.

De positie van BiSL[bewerken | brontekst bewerken]

BiSL is binnen de ICT één van de drie vormen van beheer (beheerdomeinen). Men kan deze drie vormen als volgt onderscheiden:

  • Technisch Beheer (ITIL)
Richt zich op het in stand houden, beheren en onderhoud van de IT-infrastructuur en heeft ITIL als standaard. De IT-infrastructuur is de basis waarop applicaties kunnen draaien en bestaat uit het netwerk, de computers en operating systems en overige randapparatuur.
Onder dit beheer wordt verstaan het in stand houden van de bedrijfsapplicaties en gegevensverzamelingen van de organisatie. Applicatiebeheer houdt zich bezig met de creatie, beheer en wijzigen van applicaties naar aanleiding van geconstateerde fouten of veranderende technische of functionele eisen. ASL is hiervoor de standaard. ASL is nieuwer dan en deels geïnspireerd door ITIL.
  • Functioneel beheer (BiSL)
Functioneel beheer houdt zich bezig met het beheren van de informatievoorziening in een organisatie. De bedrijfsapplicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie en moeten eventueel aan veranderende eisen worden aangepast. Het beschrijven van deze wijzigingen, het (laten) doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen en het controleren van de wijzigingen behoort tot het takenpakket van Functioneel Beheer. Functioneel Beheer heeft als standaard BiSL.

Indeling[bewerken | brontekst bewerken]

BiSL-1[bewerken | brontekst bewerken]

In BiSL-1 zijn 7 procesclusters met bijbehorende processen, verdeeld over 3 niveaus, te vinden:

Niveau Procescluster Processen Definitie
Strategisch / Richtinggevend niveau Opstellen IV-organisatiestrategie (organisatie) Relatiemanagement gebruikersorganisatie
Strategie inrichting IV-functie
Leveranciersmanagement
Ketenpartnersmanagement
Verbindende processen (richtinggevend niveau) Informatiecoördinatie ...
Opstellen informatiestrategie (vormgeving) Informatie lifecyclemanagement ...
Informatie-portfoliomanagement ...
Bepalen keten-ontwikkelingen ...
Bepalen technologieontwikkelingen ...
Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen ...
Sturend niveau Sturende processen (management) Planning en control ...
Financieel management ...
Behoeftemanagement ...
Contractmanagement Beheren van contractafspraken met leveranciers, en het erop toezien dat deze worden nageleefd
Uitvoerend niveau Gebruiksbeheer (dagelijkse organisatie) Gebruikersondersteuning De dagelijkse ondersteuning van de eindgebruikers, met als doel dat zij optimaal van de IT-informatievoorziening gebruik kunnen maken.
Operationele IT-aansturing ...
Beheer bedrijfsinformatie Het dagelijks beheren van alle informatie die er in de systemen te vinden is, en het erop toezien dat deze informatie correct en actueel is.
Verbindende processen (uitvoerend niveau) Wijzigingenbeheer Het opstellen van wensen wanneer er iets aan de dagelijkse IT-informatievoorziening gewijzigd of vernieuwd moet worden
Transitiebeheer Het daadwerkelijk uitvoeren van de wijzigingen en vernieuwingen
Functionaliteitenbeheer (onderhoud en vernieuwing) Specificeren Het proces van het in kaart brengen van de wensen en eisen, het bedenken van oplossingen voor de gewenste wijziging, en het beoordelen van deze oplossing
Vormgeven niet-geautomatiseerde IV ...
Voorbereiden transitie Het proces van voorbereiding van de implementatie van de voorgenomen wijzigingen
Toetsen en testen Het proces waarin alle betrokken partijen verifiëren of de uit te voeren wijziging voldoet aan alle wensen en eisen, en het aanpassen van bestaande werkprocessen indien dat op basis van de wijzigingen nodig is.

BiSL Next[bewerken | brontekst bewerken]

In BiSL Next is de ordening als volgt:

Niveau Procescluster Definitie
Drivers Need ...
Value ...
Mission ...
Capability ...
Perspectives Business ...
Data ...
Service ...
Technology ...
Domains Governance ...
Strategy ...
Improvement ...
Operation ...

Certificering[bewerken | brontekst bewerken]

Foundation-niveau: Om de kennis van BiSL-1 te toetsen heeft EXIN een tweetal examens ontwikkeld waarmee functioneel beheerders aan kunnen tonen dat zij het BiSL framework beheersen en toe kunnen passen. Het foundation examen heet sinds 1 mei 2012 voluit 'EXIN Business Information Management with reference to BiSL'. Sinds 1 mei 2012 is het ook mogelijk het foundation examen af te leggen bij APMG. Hier heeft het examen de naam 'BiSL Foundation'. De foundation examens van zowel EXIN als APMG zijn gebaseerd op dezelfde stof en kennen beide 40 meerkeuzevragen.

Voor BiSL Next is sinds 1 oktober 2018 bij EXIN een Nederlandstalig examen beschikbaar. APMG heeft een Engelstalig examen ontwikkeld.

Advanced-niveau: Als vervolg op dit examen heeft EXIN een examen ontwikkeld waarmee functioneel beheerders die BiSL-1 in de dagelijkse praktijk toepassen hun kennis kunnen toetsen. Dit examen heeft als naam 'Business Information Management Professional' of ook wel 'Functioneel Beheer Professional'. APMG kent ook een vervolg onder de naam 'BiSL Advanced'.

Gerelateerde methodieken[bewerken | brontekst bewerken]

  • ITIL - Information Technology Infrastructure Library, voor servicebeheer

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]