College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Logo van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, algemeen afgekort als Ctgb, is een door de Nederlandse overheid in het leven geroepen zelfstandig bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het beoordelen of biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn voor mens, dier en milieu. Op basis van deze beoordeling neemt het Ctgb een besluit of een middel in Nederland is toegelaten. Het Ctgb is gevestigd in Ede.[1]

Het Ctgb is ingesteld op basis van artikel 3 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.[2]

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Toen na de Tweede Wereldoorlog de productie van kunstmatige, gesynthetiseerde bestrijdingsmiddelen was er in Nederland nog geen enkele vorm van regulering. In de jaren vijftig werden de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen echter steeds duidelijker, waardoor een behoefte ontstond middelen te kunnen toetsen op hun gevolgen. Daarom werd in 1962 door de Nederlandse overheid de Bestrijdingsmiddelenwet aangenomen[3]. De wet verbood het gebruik en verkoop van bestrijdingsmiddelen die niet expliciet waren toegelaten. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen werd middels de wet verantwoordelijk voor de toetsing van de bestrijdingsmiddelen. Het college was op dat moment verbonden aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De minister was verantwoordelijk voor het voordragen, benoemen en ontslaan van de leden. In de loop der jaren ontstond de behoefte om van het college een zelfstandig orgaan te maken, waarvoor meerdere wetswijzigingen volgden[4].

De vele wijzigingen aan de wet en de komst van Europese richtlijnen op het gebied van gewasbescherming en biociden zorgde ervoor dat de Bestrijdingsmiddelwet weinig overzichtelijk was in haar structuur en uitvoering. Daarom werd tot een nieuwe wet besloten. In deze wet werd het college gecontinueerd onder de naam College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden [5].

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

  1. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Rijksoverheid.nl. Gearchiveerd op 26 augustus 2016. Geraadpleegd op 22 augustus 2016.
  2. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Overheid.nl. Geraadpleegd op 23 augustus 2016.
  3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bestrijdingsmiddelenwet 1962. wetten.overheid.nl. Gearchiveerd op 14 augustus 2022. Geraadpleegd op 14 augustus 2022.
  4. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Wijziging Bestrijdingsmiddelenwet 1962 i.v.m. instelling College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen; Memorie van toelichting. zoek.officielebekendmakingen.nl. Geraadpleegd op 15 augustus 2022.
  5. Memorie van toelichting - Regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden) - Parlementaire monitor. www.parlementairemonitor.nl. Gearchiveerd op 15 augustus 2022. Geraadpleegd op 15 augustus 2022.