Copyright

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Copyright symbool in groen op schild

Copyright is in landen met een common law rechtssysteem een rechtsfiguur waarmee origineel werk van schrijvers, componisten, filmmakers, wetenschappers en dergelijke kan worden beschermd zodat voor hen de mogelijkheid bestaat het werk in economische zin te gebruiken. Het begrip copyright wordt dikwijls beschouwd als synoniem of als Engelse vertaling van het Nederlandstalige 'auteursrecht’ maar dat is in juridisch opzicht onjuist. Het gaat om twee verschillende rechtsfiguren die een eigen lading dekken en een eigen werking hebben, vanuit twee verschillende invalshoeken.

Het Angelsaksische copyright legt de klemtoon op het aspect van investering en rechtspersonen kunnen onder dat recht worden beschouwd als oorspronkelijk rechthebbenden, de zogenaamde works made for hire. In het continentale systeem van auteursrecht is daarvoor in beginsel een overdracht van de rechten van de maker op de rechtspersoon vereist.

Met copyleft wordt een alternatieve rechtsfiguur aangeduid die er van uitgaat dat een origineel werk om niet ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van het algemeen nut.