Current ratio

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (Kortlopende Schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Deze wordt met de volgende formule berekend:

Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen. Echter, in de vlottende activa kan sprake zijn van een incourante voorraad en dubieuze debiteuren. Algemeen geldt daarom een waarde van 1 als laag en tussen de 1,5 en 2 als gezond, afhankelijk van de onderneming en industrie. De meeste gezonde ondernemingen opereren met een current ratio tussen de 1,2 en 1,5. Een te hoge current ratio wordt niet als positief ervaren, omdat dit betekent dat er niets gedaan wordt met de liquide middelen of dat er iets aan de hand is met de inbaarheid van de vorderingen.
Een bezwaar van de current ratio is dat deze moet worden berekend met behulp van de balans die op zijn vroegst een aantal weken na balansdatum wordt gepubliceerd. De informatie is dan al enigszins verouderd. Ook is het een momentopname, een kortlopende schuld die kort na balansdatum wordt aangegaan, blijkt er niet uit.