De Hoge Raad van Adel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden is een bundel opstellen die in 1966 verscheen.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In 1814 werd de Nederlandse Hoge Raad van Adel ingesteld. In 1964 bestond deze dus 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan bracht de raad een bundel opstellen uit over de geschiedenis van de raad, van de Nederlandse adel en het adelsbeleid sinds en van voor 1813, alle geschreven door in 1966 zittende leden van de raad. De uitgave bevat tevens een overzicht, opsomming en teksten van sinds 1806 geldende wet- en regelgeving op het gebied van de Nederlandse adel. Het boek besluit met een overzicht van de leden en secretarissen van de raad, en van de koningen en herauten van wapenen. De laatsten fungeerden in de eerste helft van de negentiende eeuw. Bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina (1898) trad de secretaris van de Raad op als 'Koning van Wapenen'.

Inhoud[bewerken | brontekst bewerken]

Uitgave[bewerken | brontekst bewerken]

De 219 pagina's tellende uitgave werd in 1966 uitgegeven door de Haagse Staatsuitgeverij. De voorzitter van de raad, jhr. mr. M.A. Beelaerts van Blokland (1910-1990), meldt in het voorwoord dat "onvoorziene omstandigheden" de druk van het boek hebben vertraagd.