Escrow

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Broncode escrow: een overeenkomst waarbij een softwareleverancier of -distributeur en gebruiker overeenkomen dat de leverancier de broncode van een softwareproduct ten behoeve van de gebruiker deponeert bij een gespecialiseerd escrow agent. De broncode wordt aan de gebruiker overgedragen op het moment dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan of bij het niet nakomen van verplichtingen door leverancier, bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement.[1][2]
  • In bredere zin alles wat te maken heeft met intellectueel eigendom van vercijfersleutels tot softwarebroncode-escrow. In deze gevallen is een escrowovereenkomst[3] een ‘bewaargevingsovereenkomst’ die tot doel heeft de continuïteit van de gebruiksmogelijkheden te garanderen. De trusted third party is hier een bewaarnemer in de vorm van een escrow agent[4].

Zie ook[bewerken]

  • een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de escrow agent