Ethias

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Ethias nv
Oprichting 1919
Producten Spaar- en beleggingsproducten, verzekeringen, kredieten
Website Ethias
Portaal  Portaalicoon   Economie

Ethias is een mutualistisch geïnspireerde verzekeringsgroep maar ook een bank. In 2003 veranderde de maatschappij van naam om haar waarden beter uit te dragen, maar ook om redenen van uniformiteit tussen de drie taalgebieden van het land. Tot dan droeg de onderneming de naam SMAP (Société Mutuelle des Administrations Publiques) in het Franstalige landgedeelte en OMOB (Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen) in het Nederlandstalige gedeelte.

Geschiedenis[bewerken]

In 1919 ging een groep gemeente- en provinciebesturen over tot de oprichting van de Onderlinge maatschappij der openbare besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen, afgekort "Omob". Het betreft een vereniging van personen die overeenkomen zich onderling te verzekeren. Hun bijdragen spijzen een fonds bestemd om de schades te dekken. In die formule is ieder zowel verzekerde als verzekeraar en is er geen maatschappelijk kapitaal noch aandeelhouders die moeten worden vergoed.

Aanvankelijk richtte zij zich tot de openbare sector en de openbare ondernemingen, maar sinds januari 2000 stelt zij zich open voor zowel de private ondernemingen als het grote publiek.

Eind 2011 gingen de bankactiviteiten samen met Optima Financial Planners en gingen verder als Optima Bank.

Huidige situatie[bewerken]

Ethias is de derde grootste verzekeraar van België voor alle takken samen met 12,9 % marktaandeel. Ethias is een onafhankelijke, Belgische maatschappij. Ze telt iets meer dan één miljoen klanten.

Doelgroep[bewerken]

Openbare sector en ondernemingen[bewerken]

Ethias werd opgericht door vertegenwoordigers van de openbare overheden en is steeds trouw gebleven aan haar roeping als verzekeraar van de openbare sector en zijn personeelsleden.

Door de voortdurende ontwikkeling van haar knowhow is het aantal aangeslotenen in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid. Vandaag verzekert zij onder meer:

 • de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen
 • de gestelde lichamen (Kamer, Senaat, Senaat en parlementen van Gewesten en Gemeenschappen ...)
 • de 10 provincies
 • meer dan 540 steden en gemeenten
 • honderden ocmw's en sociale huisvestingsmaatschappijen
 • duizenden intercommunales, parastatalen, diensten van algemeen nut en verenigingen allerhande (culturele centra, jeugdhuizen, schoolcomités, personeelsverenigingen ...)

Sinds januari 2000 stelt Ethias zich ook open voor de private ondernemingen. Zij stelt haar competenties en evaring tot hun dienst en staat hen bij in het beheer van hun specifieke risico's.

Ethias biedt hen een ruim verzekeringsgamma dat beantwoordt aan hun behoeften voor de bescherming van hun medewerkers, hun aansprakelijkheden en hun patrimonium.

Het grote publiek[bewerken]

In januari 2000 stelt Ethias zich officieel open voor iedereen, zij verzekert niet langer uitsluitend de werknemers van de openbare sector en hun families.

Structuur[bewerken]

De Ethias-groep heeft verschillende niveaus.

 • Aan de top van de piramide staat de onderlinge verzekeringsvereniging “Ethias Gemeen Recht”. Haar ondernemingsnummer is 0402.370.054 en zij is toegelaten onder het nummer 0165 voor de beoefening van de takken “Ongevallen” en “Ziekte” (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979). “Ethias Gemeen Recht” is samen met de Belgische Staat, het Waalse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap aandeelhouder van de holding “Ethias Finance nv”. Het ondernemingsnummer van deze laatste is 0806.904.101.
 • “Ethias Finance nv” heeft op haar beurt 100 % van de aandelen van “Ethias nv” in handen.
 • “Ethias nv” is een verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (CBFA-beslissing van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007). Ethias nv bezit op haar beurt alle participaties in de andere vennootschappen van de groep.

Voor elke vereniging of vennootschap:

 • de algemene vergadering van de leden of de aandeelhouders is bevoegd om de rekeningen te bespreken en goed te keuren, de raad van bestuur decharge te geven, te beslissen over de voorstellen tot wijziging van de statuten en tot verdeling van de restorno's of winstdeelnames
 • de raad van bestuur bepaalt het algemene beleid van de onderneming en controleert het beheer
 • het directiecomité is belast met het beheer en de effectieve leiding van de vereniging of de vennootschap.

Varia[bewerken]

Ethias is onder meer sponsor van de Koninklijke Belgische Basketbalbond, de Ethias League, Ethias Trophy en verleent haar naam aan de Ethias Arena.

Referenties[bewerken]

Externe links[bewerken]