Ethias

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ethias NV
Ethias
Oprichting 1919
Producten verzekeringen
Website Ethias
Portaal  Portaalicoon   Economie

Ethias is een Belgische mutualistisch geïnspireerde verzekeringsgroep. Onder het motto:[1] “De verzekering vereenvoudigen om zekerheid, gemoedsrust en ondernemingsvrijheid te bieden, met innovatieve diensten en producten. Als partner van het dagelijkse leven stellen wij onze expertise en ons dynamisme tot dienst van de klanten.”, en werkt Ethias dagelijks met de waarden “menselijk”, “klanttevredenheid”, “engagement” en “enthousiasme” als leidraad.


Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In 1919 ging een groep gemeente- en provinciebesturen over tot de oprichting van de "Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen". Dit was het begin van een rijke geschiedenis met vele wendingen en successen, en met als resultaat een sterke verzekeringsgroep die vandaag kan steunen op het vertrouwen van meer dan een miljoen verzekerden. Aanvankelijk richtte zij zich tot de openbare sector en de openbare ondernemingen, maar sinds januari 2000 stelt zij zich open voor zowel de private ondernemingen als het grote publiek.

Ondanks het feit dat Ethias nog steeds werkt binnen een mutualistisch verband is zij sinds 2008 een nv.

Door de voortdurende ontwikkeling van haar knowhow is het aantal aangeslotenen in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid. Vandaag verzekert zij onder meer:

 • de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen
 • de gestelde lichamen (Kamer, Senaat, Senaat en parlementen van Gewesten en Gemeenschappen ...)
 • de 10 provincies
 • meer dan 540 steden en gemeenten
 • honderden ocmw's en sociale huisvestingsmaatschappijen
 • duizenden intercommunales, parastatalen, diensten van algemeen nut en verenigingen allerhande (culturele centra, jeugdhuizen, schoolcomités, personeelsverenigingen ...)

In 2019 viert Ethias haar 100-jarig[2] bestaan met activiteiten in de diverse provinciehoofdplaatsen en met “mobiliteit” als centraal thema.

Huidige situatie[bewerken | brontekst bewerken]

Ethias is de vierde grootste verzekeraar van België voor alle takken samen met 99 % marktaandeel. Ethias is een onafhankelijke, Belgische maatschappij. Ze telt iets meer dan één miljoen klanten.

Doelgroep[bewerken | brontekst bewerken]

Openbare sector en ondernemingen[bewerken | brontekst bewerken]

Ethias werd opgericht door vertegenwoordigers van de openbare overheden en is steeds trouw gebleven aan haar roeping als verzekeraar van de openbare sector en zijn personeelsleden.

Door de voortdurende ontwikkeling van haar knowhow is het aantal aangeslotenen in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid. Vandaag verzekert zij onder meer:

 • de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen
 • de gestelde lichamen (Kamer, Senaat, Senaat en parlementen van Gewesten en Gemeenschappen ...)
 • de 10 provincies
 • meer dan 540 steden en gemeenten
 • honderden ocmw's en sociale huisvestingsmaatschappijen
 • duizenden intercommunales, parastatalen, diensten van algemeen nut en verenigingen allerhande (culturele centra, jeugdhuizen, schoolcomités, personeelsverenigingen ...)

Sinds januari 2000 stelt Ethias zich ook open voor de private ondernemingen. Zij stelt haar competenties en evaring tot hun dienst en staat hen bij in het beheer van hun specifieke risico's.

Ethias biedt hen een ruim verzekeringsgamma dat beantwoordt aan hun behoeften voor de bescherming van hun medewerkers, hun aansprakelijkheden en hun patrimonium.

Het grote publiek[bewerken | brontekst bewerken]

In januari 2000 stelt Ethias zich officieel open voor iedereen, zij verzekert niet langer uitsluitend de werknemers van de openbare sector en hun families.

Structuur[bewerken | brontekst bewerken]

Bovenaan de groep[3] situeert zich de holding Vitrufin met 4 aandeelhouders: de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en de coöperatieve vennootschap EthiasCo.

Ethias nv is de belangrijkste operationele entiteit van de groep aangezien zij alle verzekeringsactiviteiten groepeert.

De filialen

Ethias nv en EthiasCo hebben het filiaal Ethias Services nv opgericht om diensten te kunnen aanbieden als aanvulling op de verzekeringsoperaties, de kapitalisatieverrichtingen en het beheer van collectieve pensioenfondsen.

De hoofdactiviteit van deze entiteit omvat adviesverstrekking en de uitvoering van administratieve beheersdaden voor rekening van derden op het vlak van verzekering.

Ethias nv is tevens hoofdaandeelhouder (68 %) van Network Research Belgium nv. NRB behoort tot de top 3 van de ICT-sector in België.

Ook al is de juridische structuur van de groep mettertijd geëvolueerd, toch blijft Ethias niet minder trouw aan de mutualistische waarden die ten grondslag liggen van de oprichting van de groep. Ethias is zich meer dan ooit bewust van de economische en maatschappelijke rol van een verzekeraar die naam waardig.

Het filiaal Ethias Spaar- en Kredietdistributie treedt op als cliëntenaanbrenger voor spaarproducten. Op die manier kan Ethias een antwoord geven op de vraag van verzekerden naar spaaroplossingen op de korte termijn.

Varia[bewerken | brontekst bewerken]

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen[4]

Ethias speelt binnen de sector een vooraanstaande rol op het vlak van MVO.

Ethias formaliseert haar engagementen via de promotie van de burgerwaarden die zij verdedigt en via een reeks van projecten die worden samengebracht binnen meerjarenplannen voor MVO.

Deze plannen worden uitgerold door middel van een participatieve aanpak. Ethias wil niet alleen haar personeel actief betrekken in haar MVO-aanpak via interne initiatieven maar ook andere stakeholders, waaronder de collectiviteiten, partnerorganisaties en leveranciers.

Voor deze aanpak is een gestructureerd MVO-beheer nodig, met een interne cel voor onderzoek en ontwikkeling maar ook een controle- en overlegorgaan alsook de aanwezigheid binnen verenigingen die diverse internationale partners samenbrengen.

Het begrip "maatschappelijke verantwoordelijkheid" houdt logischerwijze het begrip "good governance" in. Ethias voert dan ook een integriteitsbeleid ten aanzien van haar verzekerden; een beleid dat rechtstreeks wordt gestuurd door het Directiecomité.

De MVO-aanpak is transversaal en situeert zich op alle niveaus van de organisatie en binnen alle activiteiten en relaties. Ethias wil een optimale dienstverlening aanbieden aan haar verzekerden, met aandacht voor de waarden van Menselijk, Engagement, Klanttevredenheid en Enthousiasme.

De innovaties worden aangedreven vanuit dezelfde gedachte: een sociaal geëngageerde speler zijn die zich bewust is van zijn maatschappelijke opdracht en ecologische impact.

Sponsoring

Als een van de grootste verzekeraars in het land toont Ethias haar maatschappelijke betrokkenheid en verankering in de samenleving door de associatie met tal van sportieve, culturele en maatschappelijke partners die haar waarden delen.

Als reactie op de vele aanvragen die Ethias ontvangt, werden er specifieke regels opgesteld die Ethias in staat stelt om met een grotere efficiëntie een zo groot mogelijk aantal organisaties in heel België te ondersteunen.

Ethias is als sponsor vooral actief op 3 domeinen:[5]

 • Sport: via sportfederaties en overkoepelende sportorganisaties
 • Cultuur: in essentie muziek plus enkele belangrijke culturele actoren
 • Human interest: maatschappelijk verantwoorde, duurzame projecten en organisaties

Social Media[bewerken | brontekst bewerken]

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]