Gasconstante

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

De gasconstante, ook algemene gasconstante of molaire gasconstante genoemd, is de evenredigheidsconstante R die voorkomt in de algemene gaswet en de vergelijking van Van der Waals. De algemene gaswet luidt:

,

waarin p de druk, V het volume, n het aantal mol en T de absolute temperatuur van het gas is.

De waarde van de gasconstante in verschillende eenheden is als volgt:

R = 8,3144621(75) J K−1 mol−1
R = 0,0820578 L atm K−1 mol−1
R = 62,3637 L torr K−1 mol−1
R = 1,987 cal K−1 mol−1

De gasconstante is gedefinieerd als het product van de boltzmannconstante kB en de constante van Avogadro NA:


Soms verwijst men ook wel eens naar de specifieke gasconstante, die gelijk is aan de verhouding van de algemene gasconstante R tot de molaire massa M van het gebruikte gas.

,