Gasconstante

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De gasconstante, ook algemene gasconstante of molaire gasconstante genoemd, is de evenredigheidsconstante R die voorkomt in de algemene gaswet en de Van der Waalsvergelijking. De algemene gaswet luidt:

pV = n R T\!,

waarin p de druk, V het volume, n het aantal mol en T de absolute temperatuur van het gas is.

De waarde van de gasconstante in verschillende eenheden is als volgt:

R = 8,3144621(75) J K-1 mol-1
R = 0,0820578 L atm K-1 mol-1
R = 62,3637 L torr K-1 mol-1
R = 1,987 cal K-1 mol-1

De gasconstante is gedefinieerd als het product van de Boltzmannconstante kB en de constante van Avogadro NA:

R \equiv k_\mathrm{B} N_\mathrm{A}