Gebruiker:Verrekijker/Artikelen in staat van voorbereiding

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Decreet-Suykerbuyk[bewerken | brontekst bewerken]

Het '''Decreet-Suykerbuyk''' is een [[decreet]] van het [[Vlaams Parlement]] uit [[1998]], in [[1995] ingediend door [[Christen-Democratisch en Vlaams|CVP]]-parlementslid [[Herman Suykerbuyk]], inhoudende een financiële schadeloosstelling van de slachtoffers van de [[Repressie (België)|repressie]] en [[epuratie]] en de voorwaarden waaraan deze slachtoffers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze schadeloosstelling. Het decreet betrof in oorsprong twee categorieën: * oorlogsslachtoffers: ** frontsoldaten ** verzetsstrijders ** gedeporteerden (vervolgden en dwangarbeiders) ** getroffenen door oorlogsgeweld ** afhankelijke gezinsleden van oorlogsslachtoffers * in ere herstelde collaborateurs. Enkel zij die in het heden nog steeds aanwijsbare en berekenbare schade ondervonden ten gevolge van één van beide wereldoorlogen zouden in aanmerking komen. ==Oorlogsschade== Achtergrond van dit decreet was de vaststelling dat er nog steeds mensen schade ondervonden van aangedaan materieel, lichamelijk of psychisch leed. Alle partijen wilden die schade vergoed zien. ===Vlaams oorlogsverleden=== De [[Vlaamse Beweging]], politiek in deze vertegenwoordigd door de [[Volksunie]], het [[Vlaams Blok]] alsmede door medestanders in de CVP, stelde dat de repressie en epuratie van [[Vlaams]]e [[collaborateur]]s na de [[Tweede Wereldoorlog]] soms op Vlaams-vijandige gronden was doorgevoerd, waarbij bovendien vooral de "kleine man" die medestander van de Vlaamse Beweging was, opgeofferd was. De terechte en onterechte slachtoffers van de wraaknemingen en de ambtelijke en politieke zuiveringen werd sindsdien een aantal [[burgerrechten]] ontnomen, en een aantal andere rechten zoals op een [[uitkering]] uitgaande van een overheid. Daardoor werden collaborateurs ("incivieken", "zwarten") tot op de dag financieel gestraft, zelfs na relatief lichte ingrijpen. Bovendien was men van mening dat het [[Vlaams-nationalisme]] en het [[Groot-Nederland|Dietse]] gedachtengoed ten onrechte gelijkgesteld werd met het [[nationaal-socialisme]]<ref>[http://users.pandora.be/diogenes/vlaanderen3.html Artikel "Paix des braves" in [[De Standaard]], 19 juni 1998]</ref>, en dat de visie op de rol van de Vlaamse Beweging (volgens het Vlaams Blok ook van organisaties als het [[Vlaams Nationaal Verbond]], het [[Vlaamsch Legioen]], [[DeVlag]] en de [[Vlaamsche SS]]) en de [[collaboratie]] daarom herzien moest worden. ==Geen amnestie== Suykerbuyk stelde met nadruk dat het decreet direct noch indirect bedoeld was om [[amnestie]] te bewerkstelligen, laat staan een herziening van de gevelde [[vonnis]]sen na te streven. Ook werd onder de betroffenen niet verstaan zij die [[oorlogsmisdaad|oorlogsmisdaden]] hadden begaan, of in vijandige dienst getreden waren, als verklikker gediend of [[moord|gemoord]] of [[Joden]] aangegeven hadden. De bedoeling was alleen aan de financiële bestraffing een eind te maken en de getroffenen deels te compenseren. Alleen inwoners van het [[Vlaams Gewest]] die [[Belgen|Beg]] waren kwamen in aanmerking. ==Behandeling in het Vlaams Parlement== De behandeling ervan in het Vlaams Parlement begon in mei 1996. Een vrijwel unaniem Vlaams Parlement (de [[Union des Francophones]] was tegen) zei positief te staan tegenover het decreet. De partijen [[Groen!|Agalev]], [[Socialistische Partij Anders|SP]] en [[Vlaamse Liberalen en Democraten|VLD]] betwijfelden of het decreet onder de bevoegdheden viel van de [[Vlaamse Gemeenschap]] en bedongen dat het decreet in november 1996 voor een gevraagd spoedeisend vooradvies naar de [[Raad van State (België)|Raad van State]] werd gezonden. Dit advies is niet bindend. Deze instantie verklaarde het Vlaams Parlement, ook en nogmaals in oktober 1997 na [[amendement|amendering]] van het decreet<ref>[http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1995-1996/g298-4.pdf Amendement van Herman Suykerbuyk d.d. 22 september 1997]</ref>, onbevoegd in deze materie: de [[Regering van België|federale]] minister van Sociale Zaken was bevoegd, niet een [[Gemeenschap (België)|taalgemeenschap]], aangezien het decreet niet een generiek deel maar een categoriaal van de bevolking als doel had<ref>*[http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1995-1996/g298-6.pdf Advies Raad van State, 21 oktober 1997]<br/>*[http://www.taalaktiekomitee.org/acties/260100/260100pers.htm Visie van het [[Taal Aktie Komitee]], januari 2000]</ref>. Het decreet was daarmee in principe [[Rechtshandeling#Nietigheid|nietig]] verklaard. De partijen Agalev, SP en VLD trokken daarop de steun voor het decreet in, waarop het geen kans meer zou maken op een parlementaire meerderheid. Toch ging de behandeling in het Vlaams Parlement verder. De partijen Volksunie en CVP stemden - tegen het [[cordon sanitaire]] in<ref>[http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A2AAAGAA&obid=2184&theme=1998 ''Einde [[cordon sanitaire]]'' in: [[Weekblad Solidair]], partijblad van de [[Partij van de Arbeid van België]], 17 juni 1998]</ref> - samen met het Vlaams Blok in 1998 in met het decreet. ==Maatschappelijke ontvangst== Het decreet werd in de [[België|Belgische]] samenleving met veel protest onthaald - van de zijde van Belgicisten, de [[Franse Gemeenschap]], de [[liberalisme|liberale]] en [[Links (politiek)|linkse]] partijen en maatschappelijke bewegingen, de verenigingen van [[verzetsbeweging|verzetsstrijders]] en de [[vredesbeweging]]. [[Oorlogslachtoffer]]s, [[veteraan|oudstrijders]], [[dwangarbeid]]ers in de [[Nazi-Duitsland|Duitse]] [[oorlogsindustrie]] en andere [[deportatie|gedeporteerden]] voelden zich gelijkgesteld met collaborateurs, verzetsstrijders met [[Schutzstaffel|SS]]-ers. ==Behandeling door het Brussels Parlement== In het [[Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] werd een [[motie]] over het decreet behandeld<ref>* [http://www.weblex.irisnet.be/data/crb%5CDoc%5C1997-98%5C008880%5Cimages.pdf Voorstel van resolutie tegen de toekenning van een specifieke vergoeding aan voormalige nazi-collaborateurs, en Voorstel van resolutie waarbij opnieuw de afschuw ten aanzien van nazi-collaborateurs wordt bevestigd, en voor de sociale gevolgen van de oorlogsslachtoffers en van de repressiemaatregelen een menselijke maar constitutioneel-exacte regeling wordt voorgesteld]<br />* [http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/List&ID=338900&ACTIE=Z&LEG=0&LANG=nl Later ingetrokken resolutie van senatoren namens de Franse Gemeenschap]</ref>, onder het mom dat er amnestie èn financiële schadevergoeding werd toegekend aan [[nazi]]-aanhangers binnen de Vlaamse Beweging tijdens de [[Tweede Wereldoorlog]]. Dit leidde tot heftige protesten van het [[Taal Aktie Komitee]] en vragen van de zijde van het Vlaams Blok in de [[Kamer van Volksvertegenwoordigers]], waarbij geschermd werd met [[antisemitisme|antisemitische]] uitglijders van de [[Regering van België|Belgische regering]] en Franstalige politici aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ook werden de protesten van Franstaligen afgedaan als anti-Vlaams [[racisme]]. ==Behandeling in de Senaat== De senatoren van de Franse Gemenschap stelden het decreet in 1997 aan de orde in hun parlement en daarna in de [[Senaat (België)|Senaat]]<ref>[http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=1&NR=923&PUID=16779760&LANG=nl Het oordeel van de Senaat in het Belangen- en bevoegdheidsconflict tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschappen incl. als bijlagen: <br />* het Decreet-Suykerbuyk<br />* een motie van het Parlement van de Franse Gemeenschap d.d. 25 november 1997 vanwege een belangenconflict met de Vlaamse Gemeenschap inzake het Decreet-Suykerbuyk<br />* de aanbiedingsbrief van de Franse Gemeenschap aan de Senaat]<br />[http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=1&NR=923&LANG=nl Uitslag van de stemming in de Senaat op 2 april 1998]</ref>. De Senaat, waarin het aantal senatoren gelijkelijk over de taalgemeenschappen verdeeld wordt, legde uiteindelijk, nadat van Franstalige zijde gedreigd was met een [[communautaire alarmbelprocedure]] in de Kamer, in 1999 het decreet wegens een bevoegdhedenconflict voor aan het [[Arbitragehof]]. Dit Hof herbevestigde de uitspraak van de Raad van State, aangevuld met het oordeel dat het decreet indirect zou zorgen voor een herziening van de over collaborateurs gevelde vonnissen, hetgeen wettelijk gezien onmogelijk was op grond van een decreet van een Gemeenschap. ==Deontologische nasleep== Het Vlaams Parlement debatteerde in 2002 over de verwerking van het Vlaams [[oorlogsverleden]]. Het debat over en de maatschappelijke reactie op het decreet had diepe scheurlijnen heropend<ref>[http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/amnestie.htm Amnestie in het perspectief van komaf maken met een collaboratieverleden]</ref>. [[Vlaams-nationalisme|Vlaams-nationalisten]] hadden sindsdien een herziening geëist van het [[proces (recht)|recht]] tegen [[Leo Vindevogel]], die in 1946 [[executie|geëxecuteerd]] was, aangezien de [[rechtsgang]] volgens hen niet neutraal was verlopen. De herziening werd [[stuiting|gestuit]]. Een poging tot herziening van het proces tegen [[Irma Laplasse]] leidde tot rellen in [[Brugge]]. Het debat leidde tot het besluit dat wie spijt betuigde van zijn daden in aanmerking kon komen voor amnestie en herstel in de burgerrechten; een financiële schadeloosstelling werd echter niet toegezegd. ==Gevolgen voor de persoon Herman Suykerbuyk== Voor Suykerbuyk zelf had het decreet en de politieke en maatschappelijke nasleep ervan het gevolg dat hij voor de functie van federaal minister van Binnenlandse Zaken, waarvoor hij naar zeggen een gedoodverfd kandidaat was bij de vorming van een kabinet dat de [[Regering-Dehaene II]] na de [[federale verkeizingen van 1999|federale verkiezingen van 13 juni 1999]], werd overgeslagen. Bij deze verkiezingen verloor de CVP overigens om meerdere oorzaken dramatisch, waardoor regeringsdeelname voor het eerst sinds 1946 niet tot stand kwam. ==Voetnoten== <references /> ==Zie ook== * [[Federale loyauteit#Alarmbelprocedure]] ==Externe links== * [http://www.staatsbladclip.be/wetten/1998/07/31/wet-1998035837.html Publicatie van het aangenomen "Decreet houdende bijkomende bijstand aan personen die in een bestaansonzekere toestand verkeren ten gevolge van oorlogsomstandigheden, repressie en epuratie" van 23 juni 1998 in het [[Belgisch Staatsblad]] van 31 juli 1998] - Dit decreet is naderhand niet geldend verklaard (zie tekst hierboven). --- wel: * [http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1995-1996/g298-4.pdf Amendering in 1998] * [http://www.vlaamsparlement.be/vpWeb/p3app/htmlpages/vp/Pdf/20012002/beknopt/beknop39.pdf Debat "Omgaan met het oorlogsverleden in Vlaanderen" in 2001] * [http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/1997-1998/plen46.pdf] --- niet: * [http://64.233.183.104/search?q=cache:8HpiPul0wn4J:www.dekamer.be/doc/PCRA/pdf/50/ap013N.pdf+Decreet+%2B+Suykerbuyk&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=41&client=firefox-a Wetsvoorstel Kamer 1999 voor amnestie van VU-ID] * [http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1995-1996/g298-5.pdf Amendement VB] * [http://www.vlaamsparlement.be/vpWeb/p3app/htmlpages/vp/Pdf/20012002/beknopt/beknop39.pdf Oorlogsverleden] * [http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/List&ID=338900&ACTIE=Z&LEG=0&LANG=nl Volledige behandeling in de Senaat] [[Categorie:Vlaamse Beweging]] [[Categorie:Politiek in 1998]] [[Categorie:Politiek in België]]

Meiden van Halal[bewerken | brontekst bewerken]

'''De Meiden van Halal''' is een [[televisieserie]] van de [[Nederlandse Programma Stichting|NPS]] op [[Nederland 3]], waarin de zusjes [[Jihad Alariachi|Jihad]], [[Hajar Alariachi|Hajar]] en [[Esmaa Alariachi]] uit [[Amsterdam-West]] op 'ontdekkingstocht' door [[Nederland]] gaan om te kijken of het land wat voor hen is. Tijdens deze tocht gaan zij controversiële zaken niet uit de weg, maar bediscussiëren deze met betrokkenen. De bedoeling is al doende duidelijk te maken hoe je [[integratie]] 'moet doen'. ==Afleveringen== In 2005 zijn 6 afleveringen vertoond. ===Aflevering 1: Homoseksualiteit=== Tijdens de [[Canal Parade]] in [[Amsterdam]] ontmoeten de zusjes een [[homoseksualiteit|homoseksuele]] [[moslim]], [[Siep de Haan]] (organisator van [[Gay Pride]]) en [[Tania Barkhuis]] (senior consultant [[multiculturele samenleving]]sprojecten van het [[COC]]). Hamvraag is of homoseksualiteit aangeboren en dus onvermijdbaar, dan wel een te bevechten neiging is. Barkhuis overhandigt het boek "Mijn geloof en mijn geluk: Islamitische meiden en jongens over hun homoseksuele gevoelens"<ref>[samenstellers:] Imad el Kaka en Hatice Kurşun. - Amsterdam: [[Schorerstichting|Schorer]] Boeken. - ISBN 90-73341-16-7</ref>. ===Aflevering 2: Wij/zij-denken=== De zusjes gaan naar de [[camping]]. Ze ontmoeten een [[autochtoon|autochtone]] en een [[allochtoon|allochtone]] Nederlander. Een ontmoeting met twee [[White Power]]-aanhangsters leidt de zusjes naar [[Rita Verdonk]]. Telkens gaat het over de botsing van culturen en de angst voor culturele hegemonie en onverdraagzaamheid. ===Aflevering 3: Maagdelijkheid=== Het gebod voor moslims als [[maagd (seksueel)|maagd]] het [[huwelijk]] in te gaan levert vragen op over [[seksualiteit|seksuele]] vrijheid en [[moraal]], partnerkeuze en het al dan niet intacte [[maagdenvlies]]. De zusjes bevragen [[Renske de Greef]], [[columnist]]e en schrijfster van het boek "Lust: liefde, sex en Bambihertjes"<ref>Amsterdam: Spunk, 2005. - ISBN 90-499-5003-5</ref>, waarna ze naar een Marokkaanse gemengde dancing gaan. Bij [[Wies Obdeijn]], [[seksuologie|seksuologe]] van de [[Rutgers Stichting]], gespecialiseerd in seksualiteitsvraagstukken in allochtone gemeenschappen, vinden zij het boek "Islam, liefde en seksualiteit" van [[Abdulwahid van Bommel]]<ref>Amsterdam: Bulaaq, [[copyright|cop]]. 2003. - ISBN 90-5460-031-4</ref>. Een advocate gespecialiseerd in islamitisch recht vertelt hen dat de ontmaagding met "het bloed" als bewijs geen islamitische gronden heeft, maar cultuur is. ===Aflevering 4: Vrijheid van meningsuiting=== De [[moord op Theo van Gogh]] doet de zusjes op onderzoek gaan naar de opvattingen over vrijheid van meningsuiting en of die belichaamd werd door Van Gogh. [[André Manuel]], [[conferencier]], en [[Theodor Holman]], columnist en persoonlijk bevriend geweest met Van Gogh, geven hun mening, o.a. over [[religie|geloof]] en het nut van beledigen. De moordplek in [[Amsterdam-Oost]] en het [[Oosterpark]] worden bezocht. ==Externe link== * [http://omroep.nl/nps/mix/welcome.html?../meidenvanhalal/mainframe_meidenvanhalal.html~main De Meiden van Halal] [[Categorie:Nederlandse televisieserie]] [[Categorie:Islam]] [[Categorie:Moslimfeminisme]]

Fazul Abdullah Mohammed[bewerken | brontekst bewerken]

'''Fazul Abdullah Mohammed''' (* [[25. August]] [[1972]] oder [[25. Dezember]] [[1974]] oder [[25. Februar]] [[1974]] in [[Moroni (Komoren)|Moroni]] auf den [[Komoren]]; † [[9. Januar]] [[2007]] in [[Badel (Somalia)|Badel]], [[Somalia]]) war ein mutmaßliches [[Al-Qaida]]-Mitglied und ein mutmaßlicher [[Terrorist]]. Mohammeds arabischer Name war {{Ar|فازول عبدالله محمد}}. Mohammed wurde als Drahtzieher für die Terroranschläge auf die US-Botschaften in [[Kenia]] und [[Tansania]] am [[7. August]] [[1998]] verantwortlich gemacht, bei denen 224 Menschen getötet worden waren. Er wurde vom [[FBI]] mit einem [[Kopfgeld]] von 5 Millionen [[US-Dollar]] weltweit gesucht. Fazul Abdullah Mohammed versteckte sich auch hinter folgenden Namen: Abdallah Fazul, Abdalla Fazul, Abdallah Mohammed Fazul, Fazul Abdilahi Mohammed, Fazul Adballah, Fazul Abdalla, Fazul Mohammed, Haroon, Harun, Haroon Fazul, Harun Fazul, Fadil Abdallah Muhamad, Fadhil Haroun, Abu Seif Al Sudani, Abu Aisha, Abu Luqman, Fadel Abdallah Mohammed Ali, und Fouad Mohammed. Er war sowohl komorischer als auch kenianischer Staatsbürger und sprach Französisch, Suaheli, Arabisch, Englisch und Komorisch. Mohammed starb bei einem gezielten Luftangriff mit [[Lockheed C-130#AC-130_.E2.80.9EGunship.22|AC-130]]-Kampfflugzeugen durch die USA im Süden Somalias nahe der Grenze zu Kenia, nachdem angeblich Kenia, Somalia, [[Äthiopien]] und die [[CIA]] Informationen über seinen Aufenthaltsort hatten. Bei dem Luftangriff starben laut Presseberichten mindestens 19 [[Zivilist]]en. Zusätzlich könnte auch ein weiteres ranghohes Al-Qaida-Mitglied, [[Abu Talha al-Sudani]], getötet worden sein. == Weblinks == * [http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/termohammed.htm Fahndungsseite des FBI] * [http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,458513,00.html Bericht zum Militärschlag im Spiegel] [[Kategorie:Mann|Mohammed, Fazul Abdullah]] [[Kategorie:Gestorben 2007|Mohammed, Fazul Abdullah]] {{Personendaten |NAME=Mohammed, Fazul Abdullah |ALTERNATIVNAMEN= |KURZBESCHREIBUNG=[[Al-Qaida]]-Mitglied |GEBURTSDATUM=([[25. August]] [[1972]] oder [[25. Dezember]] [[1974]] oder [[25. Februar]] [[1974]] |GEBURTSORT=[[Moroni]] auf den [[Komoren]] |STERBEDATUM=[[9. Januar]] 2007 |STERBEORT=[[Badel]], [[Somalia]] }} [[en: Fazul Abdullah Mohammed]] -- {{current-related}} [[Image:Fazel_Abdullah_mohammed.PNG|thumb|Fazul Abdullah Mohammed]] '''Fazul Abdullah Mohammed''' ([[Arabic language|Arabic]]: فازول عبدالله محمد) (born either [[August 25]], [[1972]]; [[December 25]], [[1974]]; or [[February 25]], [[1974]] -- [[January 8]], [[2007]]) was a suspected member of [[Al Qaeda]] and sometimes purported to be the leader of [[Al Qaeda]]'s [[East Africa]] cell. Mohammed is believed to have been a conspirator in the [[1998 U.S. embassy bombings]], for which he was indicted in the [[United States District Court for the Southern District of New York]]. Consequently, he was named on [[October 10]], [[2001]] on the initial list of the FBI's top 22 [[FBI Most Wanted Terrorists|Most Wanted Terrorists]]. He had once moved into the house of Egyptian [[Wadih el Hage]] (an early [[Brooklyn]] conspirator in the 1993 [[World Trade Center bombing]]), where he served as a secretary. He was killed by the United States in an airstrike in Somalia in early January, 2007. Fazul Abdullah Mohammed has many [[pseudonym|aliases]], including '''Abdallah Fazul''', '''Abdalla Fazul''', '''Abdallah Mohammed Fazul''', '''Fazul Abdilahi Mohammed''', '''Fazul Adballah''', '''Fazul Abdalla''', '''Fazul Mohammed''', '''Haroon''', '''Harun''', '''Haroon Fazul''', '''Harun Fazul''', '''Fadil Abdallah Muhamad''', '''Fadhil Haroun''', '''Abu Seif Al Sudani''', '''Abu Aisha''', '''Abu Luqman''', '''Fadel Abdallah Mohammed Ali''', and '''Fouad Mohammed'''. Fazul Abdullah Mohammed was born in [[Moroni, Comoros|Moroni]], [[Comoros Islands]]. He has citizenship from both the Comoros and [[Kenya]]. He speaks [[French language|French]], [[Swahili language|Swahili]], [[Arabic language|Arabic]], [[English language|English]], and [[Comorian language|Comorian]]. On [[May 26]], [[2004]], [[United States Attorney General]] [[John Ashcroft]] and [[FBI Director]] [[Robert Mueller]] announced that reports indicated that Fazul Abdullah Mohammed was one of seven al-Qaeda members who were planning a terrorist action for the summer or fall of 2004. The other alleged terrorists named on that date were [[Ahmed Khalfan Ghailani]], who had been listed since 2001 by the FBI along with Mohammed as a Most Wanted Terrorist, [[Amer El-Maati]], [[Aafia Siddiqui]], [[Adam Yahiye Gadahn]], [[Abderraouf Jdey]], and [[Adnan G. El Shukrijumah]]. ''Jdey'' was already on the [[FBI Seeking Information - War on Terrorism list]] since [[January 17]], [[2002]], to which the other four were added as well. <ref>[http://www.cnn.com/2004/US/05/26/terror.threat.transcript/ Transcript: Ashcroft, Mueller news conference], CNN.com, Wednesday, [[May 26]], [[2004]] Posted: 8:19 PM EDT (0019 GMT)</ref> According to an FBI interrogation report, an associate of Mohammed confessed that the militant trained with [[Al Qaeda]] and Osama bin Laden in Afghanistan. A $5 million dollar bounty was placed on Mohammed's head for his role in the 1998 bombings in [[Kenya]] and [[Tanzania]].<ref name=AL-QAEDA-MILITANT-KILLED>[http://edition.cnn.com/2007/WORLD/africa/01/10/somalia.strike.ap/index.html Al Qaeda militant killed] CNN</ref> Fazul Abdullah Mohammed was currently thought to be in the [[Ras Kamboni]] area of Southern Somalia under the protection of the [[Islamic Courts Union]]. On January 8, 2007 a US Air Force [[AC-130]] gunship targeted [[Al-Qaeda]] targets in the area. It is not yet completely clear if he was one of the targets however it is likely as [[The Pentagon]] has said the "target of the strike was the principal al Qaeda leadership in the region."<ref>[http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070109/somalia_strikes_070109/20070109?hub=TopStories U.S. launches new attacks in Somalia]</ref><ref>[http://www.msnbc.msn.com/id/16531987/ U.S. airstrike targets al-Qaida in Somalia] MSNBC</ref><ref>[http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/01/08/usomalia108.xml Somali Government closes in on al-Qa'eda stronghold]</ref> His death was later verified in an intelligence report provided to Somali authorities by the United States.<ref name=AL-QAEDA-MILITANT-KILLED>[http://edition.cnn.com/2007/WORLD/africa/01/10/somalia.strike.ap/index.html Al Qaeda militant killed] CNN</ref>The United States has yet to confirm his death. == See also == * [[War in Somalia (2006-present)]] ==References== <references/> ==External links== *[http://www.rewardsforjustice.net/english/wanted_captured/index.cfm?page=Fazul Fazul Abdullah Mohammed Wanted Page] *[http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/termohammed.htm Mohammed profile at FBI Most Wanted Terrorists site] {{Comoros-stub}} {{Kenya-bio-stub}} {{crime-bio-stub}} [[Category:1972 births|Mohammed, Fazul Abdullah]] [[Category:Al-Qaeda members|Mohammed, Fazul Abdullah]] [[Category:Kenyan people|Mohammed, Fazul Abdullah]] [[Category:Comorian people]] [[de:Fazul Abdullah Mohammed]]

Dick Raaijmakers[bewerken | brontekst bewerken]

Denk erom: onderstaande was {auteur}! Dick Raaijmakers werd geboren op 1 september 1930 in Maastricht. Muzikale opleiding Hij studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag tot 1953. ''' Activiteiten''' Van 1954 tot 1960 was hij werkzaam bij N.V. Philips op elektro-akoestisch gebied. Van 1960 tot 1962 was hij wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Daarna werkte hij van 1963 tot 1966 in een eigen studio voor elektronische muziek te Den Haag, samen met Jan Boerman. Van 1966 tot 1995 was hij docent Elektronische en Hedendaagse Muziek en vanaf 1991 docent Elektrisch Muziektheater bij de Interfaculteit Beeld en Geluid van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Naast componist en docent is Raaijmakers werkzaam op beeldend, theatraal, filmisch en literair vlak, om daarmee het thema ‘kunst en techniek’ op steeds wisselende wijze aan de orde te kunnen stellen. Als gastconservator van het Haags Gemeentemuseum bereidde hij in 1989-1990 de eerste expositie voor over deze thematiek: Anti Qua Musica, waarin hij ook de installatie Tombeau de Glenn Gould realiseerde. '''Composities en kunstwerken''' Van 1957 tot 1967 componeerde Raaijmakers een twintigtal elektronische composities (concertstukken, filmmuziek) waaronder Vijf canons, Flux, Plumes en Ballade. Vanaf 1969 volgde een serie ‘instruktiestukken’ voor strijkensembles waarbij de relatie tussen toon en toonproductie aan de orde werd gesteld: Nachtmuziek, Schaakmuziek, Kwartet, Kwintet en De lange mars. Van 1967 tot 1972 ontwikkelde Raaijmakers Phono-kinetische objekten - een drietal ‘ideofonen’ op museale schaal. Ze werden geëxposeerd in 1971 in het Stedelijk Museum te Amsterdam en in 1972 in het Gemeentemuseum te Den Haag. In 1976 ontstond De grafische methode tractor en in 1979 De grafische methode fiets: stukken bedoeld voor zaalpresentatie, ontleend aan het werk van de Franse bewegingsonderzoeker en filmpionier Etienne-Jules Marey (1830-1904). In 1977 ontwierp hij een serie modellen van elektrochemische batterijen en van primaire elektrische archetypevormen voor museale presentatie. In datzelfde jaar ontstond n.a.v. het overlijden van Mao Tse Tung Mao leve!, "een audiovisuele oefening in artificieel sentiment". Van 1981 tot 1984 realiseerde hij een serie ‘versies’ (‘operaties’) voor tape, film, theater, slagwerkensemble, museum en performance, gebaseerd op één thema: Nightowls, een van de eerste sound movies van Laurel en Hardy (1930). Deze werken zijn getiteld Shhh!, The microman, The soundman, The soundwall, Ow! en Come on!. De hele serie werd uitgevoerd in het Holland Festival 1984 toen Raaijmakers de ‘centrale componist’ was. In juni 1983 ontstond Ping-Pong, een stereoradioverslag van een tafeltennispartijtje tussen Louis Andriessen en Cornelis de Bondt. In 1984 werd Extase (in memoriam Josine van Droffelaar) uitgevoerd. In 1984/85 realiseerde Raaijmakers een 8-delig kunstwerk van glas, transparante fotofilm en bewegingsmechaniek voor een Rijkskantorengenbouw te Arnhem; in 1985 ontwierp hij een kunstwerk met neon- en kleurtechniek voor de nieuwbouw van het Stedelijk Conservatorium te Groningen. Voor muziektheater schreef hij o.a. Intona (1991), Dépons/Der Fall (1992), Die glückliche Hand/geöffnet (1993), Der Fall/Dépons (1993), De promenoir van Mondriaan, collectief (1994), De val van Mussolini (Holland Festival 1995), Scheuer im Haag (Festival de Branding oktober 1995). '''Publicaties''' Het essay De kunst van het machine lezen (1978), over de artistieke, althans beeldende, verschijningswijze van technische constructies in onze wereld, verscheen in het literaire tijdschrift Raster-6. Vanaf 1979 werkt Raaijmakers aan een boek over beeldvorming van bewegingen d.m.v. technische apparaten: deel 1 De methode (1984) is uitgegeven bij Bert Bakker, Amsterdam. In Raster-29 het essay De val van Mussolini, een vergeten Hollywood projekt uit 1930 (1984). Uit het conceptboek Kleine mechanica van de open vorm verschenen enkele hoofdstukken in Raster-50, -58, -60 (1990-1992). In Mens & Melodie (nov./dec. 1995) verscheen een artikel over De toekomst van de elektronische muziek. Compact discs Bij NEAR en Donemus verscheen de cd-box met boekje The complete tape music (CV-NEAR 09/10/11). '''Prijzen''' In 1985 ontving Raaijmakers de Matthijs Vermeulenprijs voor zijn performance Extase. In 1992 kreeg Raaijmakers de Oeuvreprijs voor Beeldende Kunst van de Stichting Beeldende Kunsten te Amsterdam. In 1994 werd hem de Matthijs Vermeulenprijs toegekend voor zijn composities Der Fall/Dépons en Die Glückliche Hand/geöffnet, twee muziektheaterstukken, en in september 1995 de Ouborg Prijs - de oeuvreprijs van de gemeente Den Haag - voor de opmerkelijke manier waarop hij verschillende kunstdisciplines samenbrengt. In 2005 ontving Raaijmakers de Johan Wagenaar Oeuvreprijs 2004.

Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen[bewerken | brontekst bewerken]

De '''Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen''' (NSJV) was een [[nationaalsocialisme|nationaalsocialistische]] [[Vlaamse Beweging|Vlaamsgezinde]] jeugdbeweging gedurende de [[Tweede Wereldoorlog]]. ==Voorgeschiedenis== Op 8 juli 1941 fuseerden: * het [[Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond]] (AVNJ) * de [[Vlaamse Jeugd|Vlaamsche Jeugd]] o.l.v. [[Alfons Wachtelaer]] en [[Jet Jorssen]] * de Vlaamsche Jeugd Meisjes * de [[Dietse Meisjesscharen|Dietsche Meisjesscharen]] o.l.v. [[Jetje Claessens]] * de [[Vlaamse Jeugdherbergcentrale|Vlaamsche Jeugdherbergcentrale]] o.l.v. [[Dis Verstraete]] * het [[Vlaams Instituut voor Volksdans en Volksmuziek]] o.l.v. [[Edgar Wauters]] en [[Eugène Verstraete]] tot "Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen" (NSJV). Dit is dus - in tegenstelling tot het AVNJ - een organisatie voor beide [[sekse]]n. Deze fusie gebeurde op last van [[Heinrich Himmler]], de [[Image:Schutzstaffel SS SVG1.1.svg|16px|Runic 'SS']]-[[Schutzstaffel|leider]] die de nazificering van de bezette landen moest doorvoeren. De NSJV was gebonden aan de [[Eenheidsbeweging-VNV]] onder leiding van [[Staf De Clercq]]. Het tijdschrift van de NSJV heette "De Jonge Nationaalsocialist" en stond onder redactie van [[Leo Poppe]], voor vrouwen verscheen "Vrouw en Volk". ==Bronnen van onrust== Net als in de Eenheidsbeweging-VNV begonnen de [[Vlaams nationalisme|Vlaams-nationalisten]] in de NSJV onrust te voelen over de koers van de partij. Van het voor de [[Tweede Wereldoorlog|oorlog]] belden [[Groot-Nederland|Dietse]] gedachtengoed dat de leus "één land - één volk" zo goed aanvulde leek weinig meer over nu er zo werd aangehaakt bij het [[pangermanisme]] en het [[Groot-Duitsland]] van [[Nazi-Duitsland]]. Een Dietsgezinde zweepgroepering als [[Nederland Een]] werd echter verzwegen en door de Duitsers zelfs monddood gemaakt. Anderzijds was er de [[DeVlag]] van [[Jef Van der Wiele]], rabiater [[antisemitisme|antisemitisch]] en zo nazistisch dat het de [[Algemeene SS-Vlaanderen|Vlaamsche]] [[Image:Schutzstaffel SS SVG1.1.svg|16px|Runic 'SS']] als eigen stootroep kon beschouwen. ==Externe links== * [http://www.verzet.org/content/view/385/36/1/1/] en verder: "De Nationaal-Socialistische Jeugd in Vlaanderen (NSJV), Dietsche Meisjesscharen en Blauwvoetvendels." van www.verzet.org * [http://www.ethesis.net/ns_liederen/ns_hfst_11.htm NS-liederen in België 1940-1944] {{bron|* "Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945 / [[Bruno De Wever]] . - [[Tielt]]: [[Lannoo]], 1994}} [[Categorie:Vlaamse Beweging]] [[Categorie:Vlaamse politieke jongerenorganisatie]] [[Categorie:Nationaalsocialisme]] [[Categorie:Collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog]]

Sjabloon:Verkiezingen in de Duitstalige Gemeenschap[bewerken | brontekst bewerken]

<div style="font-size: 85%; margin: 0 0 1em 1em; float: right;" class=toccolours> '''[[Verkiezingen in de Duitstalige Gemeenschap]]''' *[[Belgische verkiezingen 2007|2007]] (federaal) *[[Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen 2006|2006]] (lokaal) *[[Verkiezingen van de Duitstalige Gemeenschap 2004|2004]] (gewest/gemeenschap) *[[Europese verkiezingen 2004|2004]] (Europa) *[[Belgische verkiezingen 2003|2003]] (federaal) *[[Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen 2000|2000]] (lokaal) *[[Verkiezingen van de Duitstalige Gemeenschap 1999|1999]] (gewest/gemeenschap) *[[Europese verkiezingen 1999|1999]] (Europa) *[[Belgische verkiezingen 1999|1999]] (federaal) *[[Belgische verkiezingen 1995|1995]] (federaal) *[[Belgische gemeente- en provincieraadsverkiezingen 1994|1994]] (lokaal) *[[Belgische verkiezingen 1991|1991]] (federaal) *[[Belgische gemeenteraadsverkiezingen 1988|1988]] (lokaal) *[[Belgische verkiezingen 1987|1987]] (federaal) </div><noinclude> [[Categorie:Verkiezingen]] </noinclude>

Sjabloon:Verkiezingen in Wallonië[bewerken | brontekst bewerken]

<div style="font-size: 85%; margin: 0 0 1em 1em; float: right;" class=toccolours> '''[[Verkiezingen in Wallonië]]''' *[[Belgische verkiezingen 2007|2007]] (federaal) *[[Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen 2006|2006]] (lokaal) *[[Waalse verkiezingen 2004|2004]] (gewest/gemeenschap) *[[Verkiezingen in de Duitstalige Gemeenschap 2004|2004]] (gewest/gemeenschap) *[[Europese verkiezingen 2004|2004]] (Europa) *[[Belgische verkiezingen 2003|2003]] (federaal) *[[Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen 2000|2000]] (lokaal) *[[Waalse verkiezingen 1999|1999]] (gewest/gemeenschap) *[[Verkiezingen in de Duitstalige Gemeenschap 1999|1999]] (gewest/gemeenschap) *[[Europese verkiezingen 1999|1999]] (Europa) *[[Belgische verkiezingen 1999|1999]] (federaal) *[[Belgische verkiezingen 1995|1995]] (federaal) *[[Belgische gemeente- en provincieraadsverkiezingen 1994|1994]] (lokaal) *[[Belgische verkiezingen 1991|1991]] (federaal) *[[Belgische gemeenteraadsverkiezingen 1988|1988]] (lokaal) *[[Belgische verkiezingen 1987|1987]] (federaal) </div><noinclude> [[Categorie:Verkiezingen]] </noinclude>

Sjabloon:Verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest[bewerken | brontekst bewerken]

<div style="font-size: 85%; margin: 0 0 1em 1em; float: right;" class=toccolours> '''[[Verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]]''' *[[Belgische verkiezingen 2007|2007]] (federaal) *[[Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen 2006|2006]] (lokaal) *[[Gewestelijke verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2004|2004]] (gewest) *[[Europese verkiezingen 2004|2004]] (Europa) *[[Belgische verkiezingen 2003|2003]] (federaal) *[[Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen 2000|2000]] (lokaal) *[[Gewestelijke verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1999|1999]] (gewest) *[[Europese verkiezingen 1999|1999]] (Europa) *[[Belgische verkiezingen 1999|1999]] (federaal) *[[Belgische verkiezingen 1995|1995]] (federaal) *[[Belgische gemeente- en provincieraadsverkiezingen 1994|1994]] (lokaal) *[[Belgische verkiezingen 1991|1991]] (federaal) *[[Belgische gemeenteraadsverkiezingen 1988|1988]] (lokaal) *[[Belgische verkiezingen 1987|1987]] (federaal) </div><noinclude> [[Categorie:Verkiezingen]] </noinclude>

Brussels Hoofdstedelijk Parlement/Huidige samenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

In het [[Brussels Hoofdstedelijk Parlement]], het parlement van het [[Brussels Hoofdstedelijk Gewest]], zetelen sinds de [[Brusselse verkiezingen 2004|Brusselse gewestverkiezingen]] op [[13 juni]] [[2004]] de volgende onderstaande personen. Van de 72 Franstaligen werden er 19 tevens verkozen in het [[Parlement van de Franse Gemeenschap]] (waarin tevens [[Wallonië|Walen]] zetelen); deze zijn aangegeven met een $ achter hun naam. De Brusselse [[Vlamingen]] kozen op 13 juni 2004 tevens hun 6 Brusselse vertegenwoordigers in het [[Vlaams Parlement]]; dezen staan geheel onderaan de lijst opgesomd. ''Namens de [[Franstaligen]]'': 72 zetels '''[[Parti Socialiste (België)|Parti Socialiste]]''': 26 zetels # [[Mohamed Azzouzi]] # [[Sfia Bouarfa]] $ # [[Michèle Carthe]] # [[Mohammadi Chahid]] # [[Mohamed Daïf]] $ # [[Jacques De Coster]] # [[Willy Decourty]] # [[Magda De Galan]] # [[Amina Derbaki Sbaï]] $ # [[Béa Diallo]] $ # [[Ahmed El Ktibi]] # [[Nadia El Yousfi]] # [[Isabelle Emmery]] $ # [[Julie Fiszman]] # [[Véronique Jamoulle]] $ # [[Mohamed Lahlali]] # [[Alain Leduc]] # [[Rachid Madrane]] # [[Anne-Sylvie Mouzon]] # [[Emin Ozkara]] # [[Olivia P'Tito]] # [[Souad Razzouk]] # [[Mahfoudh Romdhani]] # [[Fatiha Saidi]] # [[Eric Tomas]] # [[Rudi Vervoort]] $ '''[[Mouvement Réformateur]]''': 25 zetels # [[Françoise Bertieaux]] $ # [[Bernard Clerfayt]] # [[Michel Colson]] # [[Olivier de Clippele]] $ # [[Yves de Jonghe d'Ardoye]] # [[Serge de Patoul]] # [[Alain Destexhe]] $ # [[Vincent De Wolf]] # [[Willem Draps]] # [[Nathalie Gilson]] # [[Didier Gosuin]] # [[Michèle Hasquin-Nahum]] # [[Marion Lemesre]] # [[Isabelle Molenberg]] # [[Martine Payfa]] # [[Caroline Persoons]] $ # [[Philippe Pivin]] # [[François Roelants Du Vivier]] $ # [[Françoise Schepmans]] $ # [[Jacques Simonet]] # [[Viviane Teitelbaum]] # [[Carine Vyghen]] # [[Alain Zenner]] '''[[Centre Démocrate Humaniste]]''': 10 zetels # [[Danielle Caron]] # [[Julie De Groote]] $ # [[Stéphane de Lobkowicz]] # [[Francis Delperée]] $ # [[Hervé Doyen]] # [[André du Bus de Warnaffe]] # [[Céline Fremault]] # [[Denis Grimberghs]] $ # [[Bertin Mampaka Mankamba]] # [[Fatima Moussaoui]] # [[Joël Riguelle]] '''[[Ecolo]]''': 7 zetels # [[Dominique Braeckman]] # [[Alain Daems]] # [[Céline Delforge]] # [[Christos Doulkeridis]] # [[Josie Dubié]] $ # [[Paul Galand]] $ # [[Yaron Pesztat]] '''[[Front National (België)|Front National]]''': 3 zetels # [[Guy Hance]] # [[Audrey Rorive]] $ # [[Christiane Van Nieuwenhoven]] '''onafhankelijk''': 1 zetel # [[Paul Arku]] ''Namens de [[Vlamingen]]'': 17 zetels '''[[Vlaams Belang]]''': 6 zetels # [[Johan Demol]] # [[Frederic Erens]] # [[Dominiek Lootens-Stael]] # [[Erland Pison]] # [[Valérie Seyns]] # [[Jos Van Assche]] '''[[Vlaamse Liberalen en Democraten|VLD]]-[[Vivant]]''': 4 zetels # [[Els Ampe]] # [[René Coppens]] # [[Carla Dejonghe]] # [[Jean-Luc Vanraes]] '''[[Socialistische Partij Anders|sp.a]]-''[[spirit]]'' ''': 3 zetels # [[Fouad Ahidar]] # [[Jan Beghin]] # [[Marie-Paule Quix]] '''[[Christen-Democratisch en Vlaams|CD&V]]-[[Nieuw-Vlaamse Alliantie|N-VA]]''': 3 zetels # [[Jos Chabert]] # [[Brigitte De Pauw]] # [[Walter Vandenbossche]] '''[[Groen!]]''': 1 zetel # [[Adelheid Byttebier]] ''Verkozen namens de Brusselse Vlamingen in het Vlaams Parlement'': 6 zetels '''Vlaams Belang''': 3 zetels # [[Erik Arckens]] # [[Monique Moens]] # [[Greet Van Linter]] '''VLD - Vivant''': 1 zetel # [[Sven Gatz]] '''sp.a -''spirit'' ''': 1 zetels # [[Bert Anciaux]] - aangesteld als [[Vlaams Minister voor Brusselse Aangelegenheden]] # [[Elke Roex]] '''CD&V - N-VA''': 1 zetels # [[Steven Vanackere]] {{bronnen|bronvermelding= * [http://www.parlbruparl.irisnet.be/content/view/33/48/lang,nl/ De volksvertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement] * [http://www.pcf.be/ROOT/PCF_2006/public/composition_parlement/assemblee/ De volksvertegenwoordigers in het Parlement van de Franse Gemeenschap] {{PDF}} * [http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/biolex/biografischlexicon.pdf De volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement] }}