Gemeentebegroting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De gemeentebegroting is een basisinstrument voor de beleidmakers in een gemeente. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van burgemeester en wethouders (Nederland) of door het schepenencollege (Vlaanderen). Deze begroting bevat een raming van baten (opbrengsten) en lasten (kosten) voor een komend begrotingsjaar. Deze ramingen zijn gespecificeerd naar de verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, veiligheid, onderwijs enz.

Het is de bedoeling, dat de begroting sluitend is. Tekorten zullen moeten worden weggewerkt door bezuinigingen.

Het is de bedoeling, dat de gemeentebegroting zodanig wordt ingericht, dat het mogelijk wordt om de effectiviteit van het beleid te beoordelen. Dat zal pas kunnen als de doelstellingen van het beleid meetbaar zijn geformuleerd.