Impairment test

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Impairment test is in het Nederlands 'onderzoek op bijzondere waardevermindering'.[1] Dit onderzoek wordt door bedrijven uitgevoerd om na te gaan of goodwill of materiële vaste activa een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan (met andere woorden, om vast te stellen of de waarde in de boekhouding nog steeds een getrouw beeld geeft van de werkelijke waarde).

Op grond van International Accounting Standard (IAS) 36 is een entiteit verplicht om op elke verslagdatum te beoordelen of er een indicatie is die wijst op een mogelijke bijzondere waardevermindering van een actief.