Imprimi potest

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Imprimi potest of imprimi permittitur (Latijn voor "het kan worden gedrukt") is een verklaring van een belangrijke overste (dit wil zeggen: een geestelijke van hogere rang) van een Rooms-Katholiek religieus instituut dat geschriften over religieuze of morele kwesties die door een ondergeschikte geestelijke zijn geschreven mogen worden gedrukt.[1]

Oversten dienen deze goedkeuring te geven alvorens censoren teksten met religieuze inhoud onderzoeken en een nihil obstat kunnen geven, een verklaring van geen bezwaar tegen het geschrift.[1] Definitieve goedkeuring kan vervolgens worden gegeven door het imprimatur, dat wordt verleent door de bisschop van de auteur of door de bisschop verantwoordelijk voor de plaats van publicatie.[2]