Kaaistoep

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kaaistoep is de naam van een natuurgebied van ongeveer 450 ha dat gelegen is ten zuidwesten van Tilburg, onder meer in de omgeving van de Gilzerbaan ten westen van het voormalige Bels Lijntje. Oorspronkelijk bestond dit uit productiebossen en landbouwgrond op heide-ontginning. Voorts is er een heiderestant, "De Sijsten" genaamd.

Het gebied is ontstaan rond het waterwingebied van de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij. Deze maatschappij heeft sinds 1975 veel gronden aangekocht om aan de versnippering in eigendomsverhoudingen een einde te maken. Sedert 1994 is hier een natuurontwikkelingsproject gaande waardoor het bos gevarieerder wordt en de landbouwgrond meer ecologisch beheerd wordt en aldus verschraald.

De naaldbossen hebben een arme flora, maar de havik, buizerd, sperwer, boomvalk, zwarte specht en andere spechtensoorten, alsmede de bonte vliegenvanger broeden er. Er zijn op de landbouwgronden bloemrijke graslanden ontstaan. In bermen en langs sloten komen enkele zeldzame soorten voor, waaronder blauwe knoop en vlottende bies. Er zijn poeltjes gegraven en moerasjes waar moerashertshooi, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw te vinden is. Ook de Blaakstroom, een beekje in het zuidoosten van het gebied, is opgestuwd zodat er een meer drassig gebied is ontstaan. Hier broeden dodaars, wintertaling en kuifeend en foerageren onder meer watersnip en bunzing. In de poeltjes vindt men de vinpootsalamander, duikerwantsen, gele slijktor, gegroefde waterkever en wolfspin. In het heidegebied leeft de levendbarende hagedis.

Het gebied sluit aan op het landgoed Heidepark-Vredelust in het noordoosten en de instelling Piusoord in het noorden.

In het gebied Kaaistoep zijn ook veel particuliere percelen. Die liggen tussen de gebieden van de TWM in.