Kwalitatieve bepaling

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De kwalitatieve bepaling is in de analytische chemie het type bepaling dat als centrale vraag heeft: welke stof of component is aanwezig. In het klassieke chemische laboratorium vormde de kwalitatieve analyse een belangrijk aspect van de werkzaamheden, in het moderne laboratorium is de kwalitatieve analyse voor een belangrijk deel verdrongen door de voornamelijk als kwantitatieve analyse bedoelde instrumentele bepalingen; het kwalitatieve aspect is een bijproduct geworden van de kwantitatieve bepaling.

Klassieke kwalitatieve analyse[bewerken | brontekst bewerken]

H2S-systeem[bewerken | brontekst bewerken]

Tot in de jaren 60 van de 20e eeuw was het H2S-systeem de manier om de anorgaische componenten van een onbekend monster vast te stellen. Het systeem was gericht op de verschillende metaal-ionen en dankte zijn naam aan het gebruik van waterstofsulfide om een eerste indeling in een aantal groepen door te voeren. Binnen de groepen werd dan van herkenningsreacties, vlamtesten en boraxparels gebruik gemaakt.

Herkenningsreacties[bewerken | brontekst bewerken]

De klassieke kwalitatieve analyse kende voor met name allerhande anorganische componenten een specifiek reagens. Onderstaande lijst geeft een aantal voorbeelden (inclusief enkele voor organische verbindingen) en is beslist niet volledig.

Component Reagens Reactie
Ag+ Cl-,
dan ammonia
Na toevoegen van de chloride-oplossing ontstaat een blauwgrijs neerslag dat in ammonia weer oplost
Br- Ag+,
dan ammonia (NH3)
Na toevoegen van de zilver-oplossing ontstaat een wit neerslag dat in ammonia niet weer oplost
Cl- Ag+,
dan ammonia (NH3)
Na toevoegen van de zilver-oplossing ontstaat een blauwgrijs neerslag dat in ammonia weer oplost
Cu2+ NH3 De zwak blauwe kleur wordt intens donker blauw, dit duidt op Cu2+
Fe2+ Fenantroline Een oranje-rode kleur duidt op ijzer(II)
Fe3+ SCN- of Rhodanide Rode kleur duidt op ijzer(III)
Glucose of Benedict
of Fehlings
Rood neerslag duidt op glucose
I- Ag+ Na toevoegen van de zilver-oplossing ontstaat een geel/grijs neerslag dat in ammonia niet weer oplost
Pb2+ Cl-
dan verwarmen
Een wit neerslag, dat bij verwarmen weer oplost, duidt op Pb2+,
Pb2+ I- Een geel neerslag duidt op Pb2+,
Zetmeel I2 of Lugol Blauw / zwarte kleur duidt op zetmeel, geel op de afwezigheid van zetmeel
Vlamkleuring[1]
Metaal Kleur van de vlam
antimoon wit-lichtgroen
arseen blauw
barium geelgroen[2]
beryllium wit
bismut azuurblauw
boor helder groen
cesium blauw-violet
calcium steenrood[2]
fosfor lichtblauw-groen
ijzer goudgeel
indium blauw
kalium zwak violet[2]
koper(I) blauw
koper(II) groen
koper(III) blauw-groen
lithium karmijnrood
lood zwak blauw[2]
magnesium wit
mangaan geel-groen
molybdeen geel-groen
natrium geel[2]
rubidium rood-violet
seleen azuurblauw
strontium rood
tantaal blauw
telluur lichtgroen
thallium helder groen
tin blauwpaars[2]
yttrium karmijnrood
zink helderblauw[2]

vlamtesten[bewerken | brontekst bewerken]

Als een zout in een kleurloze vlam verhit wordt, zullen atomen van het zout in de gasstroom van de vlam worden meegenomen. De hitte van de vlam zorgt voor het aanslaan van elektronen naar hogere banen. Bij terugval naar de lagere baan zal het elektron licht uitzenden. Het uitgezonden licht is karakteristiek voor het element. De kleur die een vlam krijgt is dus een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bepaald element.

Boraxparel[bewerken | brontekst bewerken]

Door een onbekend zout met borax samen in een vlam te verhitten (de borax smelt, eventueel kristalwater verdampt en het onbekende zout lost in de gesmolten borax op) ontstaat na afkoelen ene glasachtig bolletje met een voor het metaal-ion in het onbekende zout karakteristieke kleur.

Literatuuroverzicht[bewerken | brontekst bewerken]

Een compleet overzicht van de klassieke kwalitatieve analyse wordt gevormd door het boek van A. Vogel.[3]

Moderne kwalitatieve analyse[bewerken | brontekst bewerken]

Moderne kwalitatieve methoden zijn doorgaans instrumentele analyses:

  • Massaspectrometrie, alleen geschikt als kwalitatieve analyse
  • ICP, eigenlijk een kwantitatieve bepaling, maar concentratie 0 duidt uiteraard op de afwezigheid van het betreffende element.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]