Lectorium Rosicrucianum

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Symbool van het Lectorium Rosicrucianum

Het Lectorium Rosicrucianum, ook bekend als Internationale School van het Gouden Rozenkruis of kortweg School van het Rozenkruis, is een internationale non-profit organisatie die zich richt op het bevorderen van spirituele bewustwording en vernieuwing. Zij beschikt over meer dan tweehonderd vestigingen in 42 landen.[1] De School van het Rozenkruis wortelt in een oeroude traditie van mysteriescholen, sluit aan bij de impuls van de klassieke Rozenkruisers uit de zeventiende eeuw en baseert zich vooral op het gnostiek-christelijke en hermetische gedachtegoed. Steeds worden nieuwe werkvormen ontwikkeld om belangstellenden, leden en leerlingen van nu mogelijkheden te bieden om een door de geest bezielde mens te worden: boeken, tijdschriften, online-programma's, thema-bijeenkomsten, verdiepingskringen, verdiepingsdagen, symposia[2], tempeldiensten en conferenties.

Geschiedenis[bewerken]

De School van het Rozenkruis begon haar werk onder de naam 'Rozenkruisers Genootschap', als afdeling van de Rosicrucian Fellowship van Max Heindel, op 24 augustus 1924 in Haarlem met de eerste bijeenkomst onder auspiciën van de gebroeders Jan Leene (1896–1968) en Zwier W. Leene (1882-1938). In 1930 voegde mevrouw Hennie Stok–Huizer (1902–1990) zich bij hen. Tien jaar later, rond de kerstdagen van 1934, scheidde de Haarlemse afdeling van de Rosicrucian Fellowship zich af van het "hoofdkantoor" te Oceanside in Californië, ging zelfstandig verder, werd als officieel kerkgenootschap geregistreerd en heeft die erkenning in Nederland altijd behouden. De School van het Rozenkruis heeft bovendien de status van een Algemeen nut beogende instelling.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden alle activiteiten van het Rozenkruisers Genootschap door de bezetter verboden, maar het werk vond op verborgen wijze doorgang en vanaf 1945 kwam het tot grote bloei: eerst in Nederland en enkele jaren later ook in andere Europese landen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd gekozen voor de naam: Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Omwille van de internationale herkenbaarheid, wordt wereldwijd de naam Lectorium Rosicrucianum gebruikt. De ontstaansgeschiedenis en de voortdurende vernieuwing van de organisatie is uitgebreid beschreven in twee boeken die in meerdere talen zijn verschenen.[3]

Literatuur[bewerken]

De stichters van de School van het Rozenkruis verzorgden honderden toespraken waarin zij de gnostieke leer van de bevrijding van vele zijden belichtten. Daarvan zijn er vele verwerkt in de ruim veertig boeken die zij hebben nagelaten. Zij baseerden zich op bronteksten over mysteriewijsheid uit het verleden, waaronder het Corpus Hermeticum, het Nieuwe Testament, andere geschriften uit het vroege christendom, de Daodejing en de manifesten van de klassieke Rozenkruisers. Zij waren er steeds op gericht om aan te tonen dat de kennis omtrent het doel van het mens zijn door de vele eeuwen heen steeds hetzelfde is: het verkrijgen van gnosis, een weten van binnenuit over de rijkdom van het innerlijke leven, dat zijn begin vindt in het hart.

De boeken van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri worden in meerdere talen uitgegeven door Rozekruis Pers[4], een uitgeverij in Haarlem die ook het internationale tijdschrift Pentagram uitgeeft en boeken van andere auteurs die aansluiten op het gedachtegoed van het Lectorium Rosicrucianum. De geschriften die de stichters schreven in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw sluiten niet altijd even goed aan bij de mens van de 21ste eeuw. Daarom worden er nieuwe boekuitgaven[5] ontwikkeld die gekoppeld zijn aan gratis online-programma's gebaseerd op spirituele teksten die via internet kunnen worden beluisterd.[6]. Ook wordt er maandelijks een online-bezinning beschikbaar gesteld die men kan lezen en/of beluisteren.[7]

Locaties en centra[bewerken]

Het Lectorium Rosicrucianum beschikt in het Nederlandstalige taalgebied over meer dan twintig locaties voor activiteiten. Landelijke bijeenkomsten in Nederland worden meestal gehouden in het J. van Rijckenborgh-Centrum (hoofdvestiging wereldwijd) in Haarlem en op de conferentieoorden Renova (conferentiecentrum) en Noverosa (Doornspijk). Deze locaties beschikken allemaal over een tempel. Regionale bijeenkomsten vinden doorgaans plaats in zogeheten centrumgebouwen en soms ook in gehuurde locaties. Zo zijn er Nederlandse centrumgebouwen in Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam worden activiteiten georganiseerd in het huis met de hoofden. De hoofdvestiging in België is in Gent, en daarnaast zijn er Belgische centra in Antwerpen, Brugge, Hasselt en Leuven.

Drie stadia van betrokkenheid[bewerken]

Het Lectorium Rosicrucianum kent verschillende stadia van betrokkenheid. Er zijn activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen zoals thema-bijeenkomsten, symposia, verdiepingskringen en bezinningsbijeenkomsten in de tempels. Belangstellenden die hebben deelgenomen aan de verkenningen Rozenkruis en Gnosis (8 bijeenkomsten) en de daaropvolgende verdiepingen (3 bijeenkomsten) kunnen desgewenst lid worden. Zij zijn ook welkom op speciale bijeenkomsten voor leden en tempeldiensten. Voor leden die besluiten om de spirituele weg van bewustwording en vernieuwing in het dagelijkse leven daadwerkelijk te gaan, bestaat de mogelijkheid om toe te treden als leerling. De betrokkene kan dan ook deelnemen aan weekendconferenties en andere bijeenkomsten voor leerlingen.

Gedurende het proces van leerlingschap gaat een leerling in eigen tijd en tempo een ontwikkelingsweg. Leerlingen van het Lectorium Rosicrucianum roken niet, gebruiken geen alcohol en andere drugs, en eten uitsluitend vegetarisch. Dit om het lichaam, als tempel en als onderdeel van het gehele menselijke stelsel, zuiver te houden.

Jeugd[bewerken]

In Nederland zijn twee basisscholen waar primair onderwijs wordt gegeven vanuit het gedachtegoed van het Lectorium Rosicrucianum: de Jan van Rijckenborghscholen in Heiloo en in Hilversum.[8] De leerkrachten zijn allemaal leerling van het Lectorium Rosicrucianum. Daarnaast heeft de school van het Rozenkruis internationaal een bloeiend jeugdwerk voor jeugd en jongeren van 6 t/m 18 jaar.[9] In het Nederlandstalige taalgebied vinden de jeugdbijeenkomsten voornamelijk plaats in de centra (regionaal) en op het conferentiecentrum Noverosa in Doornspijk. Ten behoeve van het jeugdwerk worden er meerdere jeugdboeken uitgegeven.[10]

Het conferentie-oord Renova te Lage Vuursche


Externe link[bewerken]