Lijst van grietmannen van Baarderadeel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Baarderadeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Bijzonderheden
1499 Doecke Martena
1510 - 1512 Juw Dekema vader van Hette Dekema
1517 - 1522 Hette Dekema zoon van Juw Dekema
1523 - 1537 mr. Jarich Dekema zoon van Juw Dekema
1538 mr. Pieter van Dekema, ridder zoon van Hette Dekema
1548 Dominicus Pybez hij overlijdt dat jaar
1548 Dirck Dircksz, te Leeuwarden hij wordt benoemd maar doet afstand
1548 Julius van Botnya vader van Juw van Botnia
1567 - 1577 Juw van Botnia zoon van Julius van Botnya
1577 - 1581 Seerp van Galama
1582 - 1610 Ulbe van Aylva
1610 - 1639 Hobbe van Aylva vader van Epo van Aylva
1639 - 1640 Epo van Aylva zoon van Hobbe van Aylva
1640 - 1647 Ulbe van Aylva zoon van Hobbe van Aylva
1647 - 1647 Tjalling van Sixma zijn benoeming werd ongeldig verklaard
1648 - 1660 Dominicus Justus van Botnia
1660 - 1669 Douwe Aylva van Loo
1669 - 1701 Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten
1701 - 1708 Pieter Edzard van Harinxma thoe Slooten
1708 - 1722 Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten
1722 - 1733 Hans Willem van Aylva I
1734 - 1747 Tjaard van Aylva
1747 - 1751 Hans Willem rijksbaron van Aylva II vader van mr. H.W. van Aylva
1752 - 1787 Ernst Frans van Aylva patriot
1788 - 1795 mr. Hans Willem van Aylva III zoon van H.W. rijksbaron van Aylva
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1834 Mr. Bernhardus Buma
1834 - 1848 Mr. Wybe Bernhardus Buma
1848 - 1851 Jhr. Egidius Daniel van Beyma Aansluitend de eerste burgemeester van Baarderadeel
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Baarderadeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Baarderadeel.