Lijst van grietmannen van Gaasterland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Gaasterland in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Bijzonderheden
(15..) Rudolf van Bunauw
1517- Barthout van Zwolle
(1539) Gale van Galama
(1549) Henno Scholtes
(1550) Holle Piers
(1560) Hans Holles
1569-1572? Abel Boeijmer
1572 - 1581(?) Saekle Suijrdts in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele gehuwd met Jel Hettema (Tabe dochter) Bron: Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland Toegang 11 Invt. 6631 akte 1125 d.d. 14-09-1814 zie ook www.altijdstrijdvaardig.nl
(157.) IJds Reinszoon (-1579)
(1575)-1584? Rein IJdsen (-1584)
1584 - 1604 Sibren Hiddesz
1604 - 1632 Obbe Obbes (-1632)
1632 - 1636 Lambertus Sicma (-1636)
1637 - 1659 Hanso van Lycklama (-1659)
1659 - 1669? Johannes van Scheltinga
1669 - 1678 Jetze van Sminia (1625-1678)
1679 - 1693 Valerius van Glinstra (-1727)
1693 - 1706 Eelco van Glinstra (-1706) Zoon van voorgaande
1706 - 1710 Henricus van Wijckel (1649-1719) Schoonzoon van Hanso van Lycklama
1710 - 1756 Regnerus Annaeus Lycklama van Wijckel (1689-1756) Zoon van voorgaande
1756 - 1785 Ulbo Aylva Rengers (-1787)
1785 - 1795 Lamoraal Albertus Aemilius Rengers (1751-1811)
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1816 Johan Petrus van Hylckama (1749-1816)
1817 - 1823 Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers (1796-1873)
1823 - 1835 Wicher van Swinderen (1802-1836) 1835 grietman van Wonseradeel
1835 - 1851 Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen[1] (1804-1879) Broer van voorgaande
1rightarrow blue.svg Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Gaasterland niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Gaasterland.