Onderscheidingen in Denemarken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het decoratiestesel van Denemarken is sinds 1500 stap voor stap opgebouwd. Het omvat twee ridderorden, kruisen van verdienste en medailles. Er zijn onderscheidingen van de regering van Denemarken, en meerdere door de Deense regering goedgekeurde onderscheidingen van particuliere instanties die door Deense militairen en burgers mogen worden gedragen.

De koninklijk goedgekeurde orden en medailles[bewerken]

Het Kruis voor Dapperheid[bewerken]

Baton Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden Afbeelding
Baton van het Tapperhedskors Denemarken 2011.png
Kruis voor Dapperheid
Tapperhedskors
T.K. 18 november 2011 De hoogste Deense onderscheiding voor dapperheid. Door Margarethe II ingesteld als het "Deense Victoria Cross" en door de Koningin persoonlijk uitgereikt.[1]
Det Tapperhedskors Danmark.png

Ridderorden van Denemarken[bewerken]

Baton Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden Afbeelding
Orderelefant ribbon.png
Orde van de Olifant
Elefantordenen
R.E Gesticht rond 1500
In de huidige vorm bestaand sinds 1693
De huidige statuten dateren uit 1958.
Vrijwel zonder uitzondering verleend aan staatshoofden en leden van koninklijke families[2][3]
Ster van de Orde van de Olifant.gif
DNK Order of Danebrog Grand Cross BAR.png

DNK Order of Danebrog Commander 1st Degree BAR.png

DNK Order of Danebrog Commander BAR.png

DNK Order of Danebrog Knight 1st Degree BAR.png

DNK Order of Danebrog Knight BAR.png
Orde van de Dannebrog
Dannebrogordenen
Grootcommandeur
Grootkruis
Commandeur der Ie klasse
Commandeur
Ridder der Ie Klasse
Ridder


S.Kmd
S.K.
K1
K
R1
R
1671 Wordt verleend aan staatshoofden, diplomaten, ministers en verdienstelijke Denen en vreemdelingen[2][3]
Dannebrog viermaal.png
DNK Order of Danebrog Knight 1st Degree BAR.png
Zilveren Kruis van de Orde van de Dannebrog
Dannebrogordenens Hæderstegn
D.Ht 1808 Een bijzonder ereteken van de Danebrogorde, verleend aan Denen en leden van de Koninklijke familie.[2][3]
Dannebrogordenens Hæderstegn Regering van Margarethe II van Denemarken.png
Danishmedal Officiant Ribbon.png
Ambtsteken voor Geestelijken van de Ridderorden
Embedstegn for Officianter[4]
- 25 mei 1826 door Frederik VI Een in onbruik geraakt maar nog steeds bestaand ambtsteken van de aan de kapittels van de orden verbonden geestelijken. Geen afbeelding beschikbaar.

De historische Deense ridderorden[bewerken]

In het verleden heeft Denemarken behalve de twee grote orden van de Olifant en de Dannebrog ook een nooit tot wasdom gekomen militaire orde, de Orde van de Geharnaste Arm en een aantal typisch 18e-eeuwse hoforden gekend. De onderstaande vier ridderorden zijn niet meer in gebruik. Alle ridders en dames zijn al eeuwen geleden gestorven.

Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden Afbeelding
De Orde van Christiaan VII 1774 - 1800 . 1774 tot rond 1794 Ook wel "Christian VIIs Orden" of "Ordenen Tessera Concordiæ" genoemd.
De Orde van Christiaan VII van Denemarken 1774 Versiersel aan strik.png
De Orde van de Geharnaste Arm . 1613 tot 1634 Een militaire onderscheiding voor twaalf zegevierende Deense bevelhebbers in de "Kalmer oorlog" tegen de Zweden (1611-1613),
Den Væbnede Arms Orden Danmark.png
De Mathilde-Orde . 1771 tot rond 1791 Een orde voor de hovelingen en de Koninklijke Familie.
De Mathilde- Orde van Denemarken 1774.png
De Orde de l'Union Parfait . 1732 tot rond 1770 Een orde voor de hovelingen en de Koninklijke Familie. De orde wordt ook wel Ordre "de l'Union Parfait" of in enigszins krom Frans, "Ordenen de l'Union Parfaite" of "Ordre de la Fidélité" genoemd.
Ordre de L Union Parfait.jpg

De beloningsmedailles van de Deense koningen[bewerken]

De Deense regering is uiterst terughoudend met het verlenen van de Orde van de Olifant en de Orde van de Dannebrog. In het Deense decoratiestelsel worden aan niet officieren en verdienstelijke Denen buiten politiek en landsbestuur vooral medailles verleend. De onderstaande beloningsmedailles worden vaak bij jubilea toegekend.

Baton Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden Afbeelding
Denmark Medal RHkors.png
Gouden Medaille van Verdienste met Kroon
Fortjenstmedaljen i Guld med Krone
F.M.1* 16 mei 1792 Het gebruik van deze medaille is niet in statuten of wetten vastgelegd en de Deense monarch mag vrijelijk over de onderscheiding beschikken.[3]
Fortjenstmedaljen i Guld med Krone.gif
Denmark Medal RHkors.png
Gouden Medaille van Verdienste
Fortjenstmedaljen i Guld
F.M.1 16 mei 1792 Het gebruik van deze medaille is niet in statuten of wetten vastgelegd en de Deense monarch mag vrijelijk over de onderscheiding beschikken.[3]
Denmark Medal RHkors.png
Ingenio et Arti
Medaille "Ingenio et Arti"
M.i.&a. 31 augustus 1841 Een onderscheiding voor zeer verdienstelijke kunstenaars zoals schilders, componisten, en musici maar ook voor belangrijke wetenschappers.[3]
Medaille Ingenio et Arti aan vijfhoekig lint.gif
Denmark Medal RHkors.png
Gouden Koninklijke Beloningsmedaille met kroon
Den Kongelige Belønningsmedalje i Guld med Krone
B.M.1* 4 september 1865 Het gebruik van deze medaille is niet in statuten of wetten vastgelegd en de Deense monarch mag vrijelijk over de onderscheiding beschikken.[3]
Beloningsmedaille voor dames aan een strik
Denmark Medal RHkors.png
Gouden Koninklijke Beloningsmedaille
Den Kongelige Belønningsmedalje i Guld
B.M.1 4 september 1865 Het gebruik van deze medaille is niet in statuten of wetten vastgelegd en de Deense monarch mag vrijelijk over de onderscheiding beschikken.[3]
Kongelige Belønningsmedalje Danmark in goud Margaretha II.gif
Denmark Medal RHkors.png
Zilveren Medaille van Verdienste met Kroon en Gesp
Fortjenstmedaljen i Sølv med spænde
F.M.2* Deze medaille werd tussen 1771 en 1845 uitgereikt. Het gebruik van deze medaille is niet in statuten of wetten vastgelegd en de Deense monarch mag vrijelijk over de onderscheiding beschikken.[3] Geen afbeelding beschikbaar.
Denmark Medal RHkors.png
Zilveren Medaille van Verdienste
Fortjenstmedaljen i Sølv
F.M.2 16 mei 1792 Het gebruik van deze medaille is niet in statuten of wetten vastgelegd en de Deense monarch mag vrijelijk over de onderscheiding beschikken.[3]
Zilveren Medaille van Verdienste Denemarken.gif
Denmark Medal RHkors.png
Koninklijke Beloningsmedaille in Zilver met Kroon
Den Kongelige Belønningsmedalje i Sølv med Krone
B.M.2* 4 september 1865 Het gebruik van deze medaille is niet in statuten of wetten vastgelegd en de Deense monarch mag vrijelijk over de onderscheiding beschikken.[3]
Den Kongelige Belønningsmedalje i Sølv med Krone.png
Denmark Medal RHkors.png
Zilveren Koninklijke Beloningsmedaille
Den Kongelige Belønningsmedalje i Sølv
B.M.2 4 september 1865 Het gebruik van deze medaille is niet in statuten of wetten vastgelegd en de Deense monarch mag vrijelijk over de onderscheiding beschikken.[3]
Zilveren Beloningsmedaille Denemarken.gif

De medailles van de Deense koningen[bewerken]

Baton Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden Afbeelding
Denmark Medal RHkors.png
Medaille voor Nobele Daden
Medaljen for Ædel Dåd
M.f.æ.D. 12 juni 1793 Een gouden reddingsmedaille voor hen die met gevaar voor eigen leven een ander wisten te redden.[3]
Kongelige Belønningsmedalje Danmark in goud Margaretha II.gif
N.V.T. Onderscheiding voor Trouwe Dienst'
Hæderstegnet for Underofficerer for 8 og 16 års tro tjeneste
. Begin van de 19e eeuw. Een vroeg-19e-eeuwse onderscheiding voor acht of zestien jaar dienst als onderofficier.
Onderscheiding voor Trouwe Dienst van Frederik VI van Denemarken.gif
Geen afbeelding bekend Kruis voor 8 of 16 jaar Trouwe Dienst'
Hæderstegnet for Underofficerer for 8 og 16 års tro tjeneste
. Begin van de 19e eeuw. Een vroeg-19e-eeuwse bronzen kruis voor acht of zestien jaar dienst als onderofficier.
Onderscheiding voor 16 jaar Trouwe Dienst van Frederik VI van Denemarken Kruisvorm.gif
Hæderstegn for underofficerer for 12 og 20 års tro tjeneste Danmark 1842 Schnalle.gif
Onderscheiding voor Trouwe Dienst'
Hæderstegnet for Underofficerer for 12 og 20 års tro tjeneste
. Begin van de 19e eeuw. Een vroeg-19e-eeuwse onderscheiding voor acht of zestien jaar dienst als onderofficier.
Hæderstegn for underofficerer for 12 og 20 års tro tjeneste Danmark 1842 Schnalle.gif
DK Haederstegn for god tjeneste.png
Medaille voor Langdurige Dienst in de Marine
Hæderstegn for God Tjeneste ved Søetaten
H.T.S. 29 januari 1801 Voor 25 of 40 jaar aaneengesloten dienst in de marine.[3][5]
Hæderstegn for God Tjeneste ved Søetaten.gif
DK Haederstegn for god tjeneste.png
Medaille voor Langdurige Dienst in het Leger
Hæderstegn for God Tjeneste ved Hæren
H.T.H. 26 september 1945 Voor 25 of 40 jaar aaneengesloten dienst in het leger.[3][5]
Hæderstegn for God Tjeneste ved Søetaten.gif
DK Haederstegn for god tjeneste.png
Medaille voor Langdurige Dienst in de Luchtmacht
Hæderstegn for God Tjeneste ved Flyvevåbnet
H.T.F. 11 maart 1953 Voor 25 of 40 jaar aaneengesloten dienst in de luchtmacht.[3][5]
Hæderstegn for God Tjeneste ved Søetaten.gif
DK Haederstegn for god tjeneste.png
Medaille voor Langdurige Dienst in de Strijdkrachten
Hæderstegn for God Tjeneste
F.H.T. 11 maart 1953 Voor 25 of 40 jaar aaneengesloten dienst in de Deense strijdkrachten.[3][5]
Hæderstegn for God Tjeneste ved Søetaten.gif
FSVreserve25 R.png
Medaille voor Langdurige Dienst in de Reserve
Hæderstegn for God Tjeneste i Forsvarets Reserve
F.F.R. 16 april 1978 Voor 25 jaar aaneengesloten dienst in de reserve.[3][5]
Hæderstegn for God Tjeneste i Forsvarets Reserve.gif
DK medal Minister R.png
Medaille van de Minister van Defensie
Forsvarsministerens Medalje
. 7 december 2009 De medaille wordt uitgereikt aan Deense militairen, Deens defensiepersoneel en buitenlanders dat zich buiten een gevecht bijzonder heeft onderscheiden in de uitoefening van zijn taak, militair personeel dat zich buiten een gevecht door dapperheid heeft onderscheiden en (postuum) aan personeel dat niet in een gevecht maar wel tijdens zijn of haar taakuitoefening is omgekomen of zwaar werd verwond.[6]
Ministerieele Medaille 2009.gif
Forsvarets Medalje for Tapperhed Ribbon.png
Defensiemedaille voor Dapperheid
Forsvarets Medalje for Tapperhed
F.M.T. 30 oktober 1995 Voor militair en burgerpersoneel dat zich onderscheidde door "heroïsche daden" in de gewapende strijd of tijdens het bestrijden van terrorisme.[3][5][6]
Defensiemedaille voor Dapperheid Denemarken.png
Medal DK Fremragende R.png
Defensiemedaille voor Voortreffelijke Dienst
Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste
. 7 december 2009 Toegekend voor bijzondere verdienste voor de Deense Defensie.[6]
Defensiemedaille voor Voorreffelijke Dienst Denemarken.png
Medaljen for Udmaerket Lufttjeneste Ribbon.png
Vliegersmedaille voor Voortreffelijke Dienst
Medaljen for Udmærket Lufttjeneste
M.f.u.L. 30 mei 1962 Verleend aan piloten en vliegend personeel die gedurende lange tijd voorbeeldig hebben gediend en ook aan personeel dat zonder onnodige risico's te nemen zeer bijzondere en gevaarlijke reddingsacties personen en materieel in veiligheid bracht. Een lint met diagonale strepen is overgenomen van de Britse Royal Air Force.[3][5][6]
Medaljen for Udmærket Lufttjeneste 1962.gif
DK Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste Ribbon.png
Defensiemedaille voor de Gesneuvelden en Gewonden
Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede
Fsv.M.Fa 2 oktober 1996 tot
31 december 2009
Verleend aan defensiepersoneel dat gedood of gewond raakte in de gewapende strijd of tijdens het tegengaan van terrorisme.[7]
Defensiemedaille voor de Gesneuvelden en Gewonden Denemarken.png
DK Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste Ribbon.png
Defensiemedaille voor de Gesneuvelden
Forsvarets Medalje for Faldne
. 1 januari 2010 De medaille wordt postuum verleend aan militair personeel dat in het gevecht, tijdens het ruimen van mijnen of tijdens terreuraanvallen omkwam.
Defensiemedaille voor de Gesneuvelden en Gewonden Denemarken.png
DK Forsvarets Medalje for Saarede Ribbon.png
Defensiemedaille voor de Oorlogsgewonden
Forsvarets Medalje for Sårede
. 1 januari 2010 De medaille wordt verleend aan militair personeel dat in het gevecht, tijdens het ruimen van mijnen of tijdens terreuraanvallen gewond is geraakt.
Defensiemedaille voor de Oorlogsgewonden Denemarken.png
Forsvarets Medalje Fortjent Ribbon.png
Defensiemedaille voor Voortreffelijke Dienst in het Buitenland
Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats
. 27 november 1991
1 January 2010
De medaille werd oorspronkelijk toegekend aan Deense deelnemers aan VN Operaties, na 2010 is het een algemene medaille voor verdienste geworden[3][6]
Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats 1991.gif
DK Medal INTOPS ISAF.png
Defensiemedaille voor de Internationale Inzet in Afghanistan
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Afghanistan
. 1 januari 2010 De medaille werd toegekend aan Deense deelnemers aan ISAF, de NAVO-Operatie in Afghanistan [6]
Forsvarets Medalje for International Tjeneste ISAF 2010.gif
DK Medal INTOPS R KFOR.png
Defensiemedaille voor de Internationale Inzet in Kosovo
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Kosovo
. 1 januari 2010 De medaille werd toegekend aan Deense deelnemers aan KFOR, de NAVO-operatie in Kosovo[6].
Forsvarets Medalje for International Tjeneste KFOR.gif
DK Medal INTOPS R UNIFIL.png
Defensiemedaille voor de Internationale Inzet in Libanon
Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Libanon
. 1 januari 2010 De medaille werd toegekend aan Deense deelnemers aan UNIFIL, de VN Operatie in Libanon[6].
Forsvarets Medalje for International Tjeneste UNIFIL.gif
DK Hjemmevaernets Fortjensttegn Ribbon.png
Medaille van Verdienste van de Burgerwacht
Hjemmeværnets Fortjensttegn
Hjv.Ft. 11 februari 1959 De medaille wordt meestal aan bevelvoerende officieren en politici uitgeikt.[3][5][8]
Medaille van Verdienste van de Burgerwacht.gif
DK HJV 25-aars tegn Ribbon.png

HJV 40-aars tegn Ribbon.png

HJV 50-aars tegn Ribbon.png

HJV 60-aars tegn Ribbon.png
Medaille voor 25 Jaar Dienst in de Burgerwacht
Hjemmeværnets 25 års-tegn

Medaille voor 40 Jaar Dienst in de Burgerwacht
Hjemmeværnets 50 års-tegn

Medaille voor 50 Jaar Dienst in de Burgerwacht
Hjemmeværnets 50 års-tegn

Medaille voor 60 Jaar Dienst in de Burgerwacht
Hjemmeværnets 60års-tegn
Hjv.25.


Hjv.40.


Hjv.50.


Hjv.60.
25 november 1973


6 september 1988


12 april 2000


12 juni 2009
De medailles worden toegekend voor 25, 40, 50 en 60 jaar dienst in de Deense burgerwacht.[3][5][8] Op de linten en batons worden kleine zilveren en gouden eikenbladeren aangebracht waarmee kenbaar wordt gemaakt hoelang de decorandus heeft gediend. Op het lint van de medaille staat het blad rechtop, op de baton ligt het eikenblad.
Hjemmeværnets 1973 - 2009 Danmark.gif
CFHT25 R.png
Medaille voor Langdurige Dienst in de Bevolkingsbescherming
Hæderstegnet for 25 års god tjeneste i Civilforsvaret
H.T.C.F 25 april 1963 Voor 25 jaar aaneengesloten dienst in de Bevolkingsbescherming[3][9]
HÆDERSTEGN FOR GOD TJENESTE VED CIVILFORSVARET Danmark 1963.gif
BF HT Ribbon.png
Ereteken van de Burgerbescherming
Beredskabsforbundets Hæderstegn
C.F.F.H 9 november 1956 Meestal verleend voor 15 jaar in de leidinggevende functie in de Bevolkingsbescherming.
Beredskabsforbundets hæderstegn 1956.png
Redningsberedskabets Medalje ribbon.png
Medaille voor Rampenbestrijding
Redningsberedskabets Medalje
R.B 20 april 1994 Deelname aan rampenbestrijding buiten Denemarken[3][9]
Redningsberedskabets Medalje Danmark Voorzijde.gif
Ribbon gultbrand.png
Medaille voor Langdurige Dienst in de Brandweer
Hæderstegn for God Tjeneste i Brandvæsnet
Ht.B 5 december 1973 Medaille voor 25 jaar dienst in de brandweer[3][9]
Brandweermedaille van Denemarken.png
DK Politiet25aar Ribbon.png
Medaille voor Langdurige Dienst in de Politie
Hæderstegn for God Tjeneste i Politiet
H.T.P 18 juni 1959 Medaille voor 25 jaar Dienst in de Politie.[3]
Hæderstegn for 25 års god tjeneste i politiet 1959 Danmark.gif
Groenlands Fortjenstmedalje Ribbon.png
Medaille van Verdienste voor de Groenlandse Onafhankelijkheid
Grønlands Hjemmestyres Fortjenstmedalje
(Groenlands: "Nersonaat")
Grøn.Hjst.M. 1 mei 1989 De medaille wordt in goud en zilver toegekend voor verdiensten voor Groenlands bestuur, commercie,kunst en wetenschap.[3][10]
Nersonaat van Groenland.gif
DKFredsprismedalje Ribbon.png
De Medaille van de Blauwe Baretten ter gelegenheid van de ontvangen Nobelprijs voor de Vrede
De Blå Beretters Fredsprismedalje
F.P.M 1995 Deze herdenkingsmedaille gedenkt de Nobelprijs voor de Vrede die in 1995 aan de VN-Vredesmissies werd toegekend. Alle veteranen van deze missies ontvingen deze medaille.
Medaille ter Herinnering aan de Nobelprijs voor de VN Vredesmissies Denemarken.gif
Denmark Medal RHkors.png
Medaille voor de Slag bij Kopenhagen in 1801
Krigsmindenmedaille
begin van de 19e eeuw De gouden en zilveren medaille voor de Zeeslag bij Kopenhagen in 1801 herinnerde aan de verrassingsaanval van de Britse vloot onder Admiraal Nelson.
Krigsmindenmedaille 1801 Danmark.gif
Krigsmindenmedaille 1848-50 Baton.gif
Medaille ter Herinnering aan de Oorlog van 1848-1850
Krigsmindenmedaille 1848-50
1875 Medaille ter Herinnering aan de Oorlog van 1848-1850, de Eerste Duits-Deense Oorlog.
Krigsmindenmedaille 1864 Danmark.gif
Krigsmindenmedaille 1848-50 Baton.gif
Medaille ter Herinnering aan de Oorlogen van 1848-1850 en 1864
Krigsmindenmedaille 1848-50/1864
1875[11] Medaille voor de 3000 veteranen van de Eerste Duits-Deense Oorlog én de Tweede Duits-Deense Oorlog.[12]
Deense oorlogsmedaille uit 1872.png
Sleeswijkmedaille Denemarken 1920 baton.gif
Sleeswijk Medaille
Den slesvigske eringdringsmedaille af 1920
1920 Medaille ter herinnering aan het na de Vrede van Versailles gehouden plesbiciet over het Hertogdom Sleeswijk.[3][6]
Sleeswijkmedaille Denemarken 1920.gif
Krigsmindenmedaille 1848-50 Baton.gif
Medaille ter Herdenking aan de Negende April 1940
Medaille ter herinnering aan het kortstondige Deense verzet tegen de Duitse inval in 1940.
9 april 1940 Minnesmedalje Danmark.png
DRK Fortjensttegn Ribbon.png
Vrijheidsmedaille van Koning Christiaan X van Denemarken
Medaille "Pro Dania"
9 Maart 1946 De Vrijheidsmedaille van Koning Christiaan X van Denemarken werd aan Denen toegekend die hun door de Duitsers bezette vaderland bleven steunen. Ook vreemdelingen die Denemarken in de oorlog bleven steunen werden met de medaille onderscheiden.[13]
Medaille
Sleeswijkmedaille Denemarken 1920 baton.gif
Herinneringsmedaille aan de Bevrijding in 1945
1946

Een herinneringsmedaille

Bevrijdingsmedaille 1945 Denemarken.png
Deense Medaille voor Dienst in de Tweede Wereldoorlog.png
Medaille voor Dienst in de Oorlog 1940-45
3 mei 1946 Een medaille voor de aan Deense veteranen die aan geallieerde zijde in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten.
King Christian X's Medal for Participation in the War.gif
Korea Medaille van Denemarken.gif
Korea Medaille
1956 Ter herinnering aan de VN-vredesoperatie die de Koreaanse Oorlog werd genoemd. Denemarken zond het hospitaalschip Jutlandia
Koreamedaillen Danmark 1956.gif
Medal of the International Conference on Former Yugoslavia Danmark.gif
Medaille van de Internationale Conferentie over het Voormalig Joegoslavië Ter herinnering aan de conferentie over het herstel van de vrede en de regeling van de grenzen en de staatkundige verhoudingen in het uiteengevallen Joegoslavië.
Irak Special Mission Medal.gif
Medaille ter Herinnering aan de Bijzondere Missie in Irak
Ter herinnering aan een Deense missie in Irak
IFOR en SFOR speciale politieverdiensemedaille van Denemarken.gif
Medaille voor Bijzondere Verrichtingen van de Politie binnen IFOR en SFOR Een politiemedaille voor bijzondere prestaties in dienst van de vredesmissies IFOR & SFOR
250 jaar Koninklijke Garde Denemarken.png
Medaille ter Gelegenheid van de 250e Verjaardag van de Koninklijke Garde
Livgarden 350 års jubilæums medalje[14]
De Deense koningen worden door een Koninklijke Garde bewaakt. De medaille werd uitgereikt in goud, zilver en brons.

Koninklijk erkende onderscheidingen van Deense organisaties en instituten[bewerken]

Baton Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden Afbeelding
Denmark Medal RHkors.png
Galatheamedaille
Kongelige Danske Geografiske Selskabs Galathea Medaille
. 28 april 1916 Een medaille voor de opvarenden van de Galathea tijdens drie wetenschappelijke expedities naar het Poolgebied.
Medaille uit het interbellum
Turistraads Haederstegn Ribbon.png
Eremedaille van de Deense Toeristenbond
Danmarks Turistråds Hæderstegn
D.T.H. 26 februari 1963
8 maart 1963
Ieder jaar worden maximaal vijf van deze medailles uitgereikt waarvan niet meer dan twee aan Denen mogen worden verleend.[3]
Danmarks Turistråds Hæderstegn 1963.png
RESOFF ASS R.png
Ereteken van de Vereniging van Reserve-Officieren
Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn
R.O.H.T. 27 april 1950 Een ereteken van de Vereniging van Deense Reserve-Officieren. Er wordt per jaar niet meer dan een drietal van deze onderscheidingen uitgereikt aan verdienstelijke reservisten.[3]
Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn 1950 lint.gif
HAANDV~1.png
Eremedaille van de Deense Kamer van Handwerkslieden
Håndværksrådets Hæderstegn
H.T.P 19 februari 1965
6 maart 1965
In zilver toegekend voor 10 jaar werkzaamheden in een vakverbond en in goud voor 25 jaar in een dergelijke positie[3]
Håndværksrådets Hæderstegn Danmark 1965.gif
DK Mili Idraetsforbunds HT Ribbon.png
Ereteken van de Bond van Deense Militaire Atleten
Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn
D.M.I.H. 23 november 1968
5 September 1967
Toegekend voor het bevorderen van de atletiek in de Deense strijdkrachten.[3][6][15][16]
Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn 1967.png
Medaille van de Deense Gymnastiekbond Denemarken 1941 Baton.gif
Eremedaille van de Deense Schiet-, Gymnastiek- en Atletiekbond
Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers Hæderstegn
. 7 juni 1941 Toegekend voor het bevorderen van de atletiek, schietsport en gymnastiek.[17] Deze bronzen medaille wordt niet langer toegekend.
Medaille van de Deense Gymnastiekbond Denemarken 1941 Brons zonder baton.gif

De medailles van de Deense Veteranenbond[bewerken]

Baton Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden Afbeelding
Danske Forsvarsbrødres æresmedlemsmedalje Baton 2 Danmark.png
Eremedaille van de Deense Veteranenbond
Danske Forsvarsbrødres æresmedlemsmedalje[14]
. . De Deense Veteranenbond heeft verscheidene eigen onderscheidingen.
Danske Forsvarsbrødres æresmedlemsmedalje.png
Danske Forsvarsbrødres fortjenstmedalje Baton Danmark.png
Medaille van Verdienste van de Deense Veteranenbond
Danske Forsvarsbrødres fortjenstmedalje[18]
. . De Deense Veteranenbond heeft verscheidene eigen onderscheidingen.
Danske Forsvarsbrødres fortjenstmedalje.png
Danske Forsvarsbrødres æreskors Baton Danmark.png
Ereteken van de Deense Veteranenbond
Danske Forsvarsbrødres hæderstegn
(Æreskors for De Danske Forsvarsbrødre)[19]
. . De Deense Veteranenbond heeft verscheidene eigen onderscheidingen.
Æreskors for De Danske Forsvarsbrødre.gif

DANCON, de marsmedailles van het "Danish Contingent".[bewerken]

Baton Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden Afbeelding
Veertien batons van verschillende Dancon Medaille medailles.gif
DANCON Medailles
1972 Deelnemers aan de "DANCON" mars, (van "Danish Contingent"), een beroemd en berucht geworden militaire wedstrijd die Deense troepen, die aan een VN-missie deelnemen, sinds 1972 toen zij op Cyprus waren gestationeerd geregeld organiseren ontvangen deze medaille. Denen dragen het lint opgemaakt als vijfhoek, deelnemers uit andere landen volgen hun eigen gewoonten en voorschriften.
Dancon-Unifil medaille

Onderscheidingen van het Deense Rode Kruis[bewerken]

Baton Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden
Dansk Røde Kors’ Medalje for tjeneste i udlandet Denemarken.png
Medaille van Verdienste van het Deense Rode Kruis
Dansk Røde Kors’ Medalje
D.r.K.M.[20] 6 oktober 1927 Een sinds 1963 niet langer verleende onderscheiding voor verdienste van het Deense Rode Kruis[14].
Dansk Røde Kors’ Medalje.png
Dansk Røde Kors’ Medalje Buitenland Denemarken.png
Medaille van Verdienste in het Buitenland van het Deense Rode Kruis
Dansk Røde Kors’ Medalje for tjeneste i udlandet
D.r.K.M.[20] 6 oktober 1927 Een sinds 1963 niet langer verleende onderscheiding voor verdienste van het Deense Rode Kruis[14].
Dansk Røde Kors’ Medalje for tjeneste i udlandet.png
DRK Fortjensttegn Ribbon.png
Herinneringsmedaille van het Rode Kruis 1939-45
Dansk Røde Kors’ Mintetegn for Krigshjælpearbejde 1939-45
1 februari 1946 Een onderscheiding, in feite een wit geëmailleerd kruis, van het Deense Rode Kruis
Dansk Røde Kors’ Mintetegn for Krigshjælpearbejde 1939 -45.png
DRK Haederstegn Ribbon.png
Ereteken van het Deense Rode Kruis
Dansk Røde Kors Hæderstegn
D.r.K.H. 19 februari 1916 De medaille wordt verleend voor langdurig vrijwilligerswerk in het Deense Rode Kruis. Met moet eerder de Medaille van Verdienste van het Deense Rode Kruis Ie Klasse hebben ontvangen.[3][21]
Dansk Røde Kors Hæderstegn 1916.png
Medaille Uitwisseling Krijgsgevangenen in Korea 1953.gif
Medaille van het Rode Kruis ter Herinnering aan de Uitwisseling van Krijgsgevangenen in 1953
Danske Røte Kors' mindetegn for krigsfangeudvekslingen i Korea 1953
1953 In 1953 werden tijdens de Koreaanse Oorlog krijgsgevangenen uitgewisseld. Zoals zo vaak speelde het Rode Kruis daarin een rol. Negen Deense arsen ontvingen deze medaille.
Voorzijde KOREA UITWISSELINGSMEDAILLE 1953 Denemarken.gif
DRK Fortjensttegn Ribbon.png
Ereteken van Verdienste van het Deense Rode Kruis
Dansk Røde Kors Fortjensttegn
D.r.K.Ft.
D.r.K.Ft.I.
28 maart 1963 Een decoratie voor de bestuurders van het Deense Rode Kruis.[3][21]
Dansk Røde Kors Fortjensttegn 1963.png
DRK Fortjensttegn Ribbon.png
Herinneringsmedaille voor de Zorg voor Geïnterneerden 1914-1918
Dansk Røde Kors' mindetegn for krigsfangehjaelp 1914-1919
Herinneringsmedaille voor de Zorg voor de in Denemarken geïnterneerde militairen.
Ereteken van het Deense Rode Kruis 1914 -1918.gif
DRK Fortjensttegn Ribbon.png
Herinneringsmedaille voor de Hulp en de Zorg aan de Gewonden in de Finse Oorlog 1939-40
Dansk Røde Kors' mindetegn for hjelp til syke og sårede i krigen i Finland 1939-1940
Deense vrijwilligers boden hulp aan de vele gewonden in de oorlog tussen de Sovjet-Unie en Finland.
Deense medaille.png

Herdenkingsmedailles van het Deense Koninklijk Huis[bewerken]

Baton Nederlandse en Deense naam Letters achter de naam van de drager Stichtingsdatum Bijzonderheden
Orderelefant ribbon.png
Herinneringsmedaille aan het Gouden Huwelijk van Koning Christiaan IX en Koningin Louise
Erindringstegnet i anledning af Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllup
1892 Op de dag van het feest werd deze medaille in drie varianten aan de koninklijke familie, de gasten en de hofhouding toegekend.[22]
Erindringstegnet i anledning af Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllup in verguld zilver aan strik.gif
DK Haederstegn for god tjeneste.png
Medaille ter Herinnering aan Koning Christiaan IX
Kong Christian den Niendes Mindemedalje
13 februari 1906 Verleend aan de staf van de op 29 januari 1906 gestorven Deense vorst
Herinneringsmedaille aan Christiaan IX van Denemarken 1906 voorzijde.gif
Denmark Medal RHkors.png
Onderscheiding ter Herinnering aan Frederik VIII
Kong Frederik den Ottendes Mindetegn
10 juli 1912 Verleend aan hovelingen en militaire gezagsdragers.
Kong Frederik den Ottendes Mindetegn Danmark 1912.gif
Denmark Medal RHkors.png
Medaille ter Herinnering aan Frederik VIII
Kong Frederik den Ottendes Mindemedalje
10 juli 1912 Verleend aan het militair personeel dat bij 's-Konings begrafenis en het transport van zijn stoffelijk overschot op wacht stond.
Herinneringsmedaille aan Frederik VIII van Denemarken 1912 voorzijde.gif
Denmark Medal RHkors.png
Militaire Medaille ter Herinnering aan Christiaan X
Kong Christian den Tiendes Militære Erindringsmedaille
5 mei 1914 Koning Christiaan X was op eigen wens als een gewone rekruut opgeleid. Op de 25e verjaardag van zijn beëdiging decoreerde hij zijn 165 jaargenoten met deze medaille[22].
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille voor de Bereden Gardisten
Hestegardens Erindringsmedalje
' 31 mei 1916 Een medaille voor de 51 veteranen van de in 1866 opgeheven bereden garde.
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille van Koning Christiaan X voor de IIe Luitenants, Sergeanten en Korporaals van de Cavalerie
Christian den Niendes Erindringsmedaille fra Rytteriets Sekondløjtnant-, Sergent-, og Korporalskole
4 november 1926 Verleend aan 38 kameraden uit de officiersjaargang van de latere Deense Koning.
Orderelefant ribbon.png
Herinneringsmedaille aan de 25e Verjaardag van het Afstuderen van Koning Christiaan X aan de Militaire Academie
Kong Christian den Tiendes Erindringstegn fra Officersskolen
20 maart 1916 Verleend aan kameraden uit de officiersjaargang van de latere Deense Koning.
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan de Honderdste Geboortedag van Koning Christiaan IX
Mindemedaillen i Anledning af Hundredeårsdagen for Kong Christian den Niendes Fødsel
11 maart 1918 Een herinneringsmedaille voor de leden van de persoonlijke hofhouding van wijlen Koning Christiaan IX. De medaille werd aan 43 leden van de Koninklijke Familie en 172 leden van de hofhouding toegekend.
Herinneringsmedaille aan de Honderdste Geboortedag van Koning Christiaan IX.gif
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan de 50e Verjaardag van het Afstuderen van Koning Christiaan X aan de Militaire Academie
Kong Christian den Tiendes Erindringsmedaille til Minde om 50-års dagen for Hans Majestæts Afgang fra Officersskolen
20 maart 1941 Verleend aan kameraden uit de officiersjaargang van de latere Deense Koning.
Kong Christian den Tiendes Erindringsmedaille til Minde om 50-års dagen for Hans Majestæts Afgang fra Officersskolen.gif
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan de Honderdste Geboortedag van Koning Frederik VIII
Mindemedaillen i Anledning af Hundredeårsdagen for Kong Frederik den Ottendes Fødsel
M.M.3.juni
1843-1943
29 april 1943 Een herinneringsmedaille voor de leden van de persoonlijke hofhouding van wijlen Koning Frederik VIII. De medaille werd aan 23 leden van de Koninklijke Familie en 79 leden van de hofhouding toegekend.
Medaille ter Herinnering aan de Honderdste Geboortedag van Koning Frederik VIII in 1943.gif
Denmark Medal RHkors.png
Ereteken ter Herinnering aan Christiaan X
Kong Christian X´s mindetegn
26 september 1947 De onderscheiding werd verleend aan de staf van de overleden vorst
Ereteken ter herinnering aan Christiaan X van Denemarken 1947.gif
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan de Honderdste Geboortedag van Koning Christiaan X
Mindemedaillen i Anledning af Hundredeårsdagen for Kong Christian den Tiendes Fødsel
M.M.26.sept.
1870-1970
9 september 1970 Een herinneringsmedaille die aan 12 leden van de Koninklijke Familie werd toegekend.
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsteken aan Koning Frederik IX
Kong Frederik IX´s mindetegn
Fr.IX.M.T. 30 juni 1972 De onderscheiding werd verleend aan een aantal van 's-Konings naasten.
Frederik IX´s mindetegn 1972 Danmark.gif
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan Koning Frederik IX
Kong Frederik den Niendes Mindemedaille
Fr.IX.M.M. 30 juni 1972 De medaille werd verleend aan militair personeel dat 's-Konings kadaver hielp vervoeren, bij de begrafenis op wacht stond of wachtliep toen de koning overleed. Ook enkele van 's-Konings getrouwen werd met deze medaille onderscheiden.
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan de Vijftigste Verjaardag van de Aankomst van Koningin Ingrids in Denemarken
Erindringsmedaillen i Anledning af 50-årsdagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids Ankomst til Danmark
Dr.I.E.M. 15 May 1985 Op de dag van het feest werd deze medaille aan 15 leden van de koninklijke familie en 35 leden van haar hofhouding toegekend.
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan de Vijftigste Verjaardag van Koningin Margrethe
Erindringsmedalje i Anledningen af Hendes Majestæt Dronningens 50års Fødselsdag
EM.16.apr.1990 6 april 1990 Op de dag van het feest werd deze medaille toegekend aan verdienstelijke personen buiten de hofhouding.
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan het Zilveren Huwelijk van Koningin Margarethe en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik
Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup
S.E.m. 1992 Op de dag van het feest werd deze medaille aan de koninklijke familie, de gasten en de hofhouding toegekend.
Margrethe25aar ribbon.png
Herinneringsmedaille aan het Zilveren Jubileum van Koningin Margarethe van Denemarken
Erindringsmedaljen i anledning af H.M. Dronning Margrethes II´s 25 års regeringsjubilæum
R.E.m. 1997 Op de dag van het feest werd deze medaille aan de koninklijke familie, de gasten en de hofhouding toegekend..
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan de Honderdste Geboortedag van Koning Frederik IX
Mindemedaillen i Anledning af Hundredeårsdagen for Kong Frederik IX
M.M.11.marts
1899-1999
8 maart 1999 Een herinneringsmedaille voor de leden van de persoonlijke hofhouding van wijlen Koning Frederik IX. De medaille werd aan 21 leden van de Koninklijke Familie en 110 leden van de hofhouding toegekend.
Medaille voor de Honderdste Geboortedag van Frederik IX van Denemarken 1999.gif
Denmark Medal RHkors.png
Herinneringsmedaille aan Koningin Ingrid
Dronning Ingrids Mindemedalje
Dr.I.M.M. 28 maart 2001 Een herinneringsmedaille voor de leden van de persoonlijke hofhouding van wijlen Koningin-Moeder Ingrid.[23] De medaille werd aan 75 familieleden, hovelingen en personen die zich verdienstelijk hadden gemaakt bij haar begrafenis toegekend.
Medaille ter Herinnering aan Koningin Ingrid van Denemarken 2001.gif
Henrik70 ribbon.png
Herinneringsmedaille aan de 70e Verjaardag van Prins Henrik
Medaljen for Prins Henrik's 70 års Fødselsdag
' 2009 Op de dag van het feest werd deze medaille aan de koninklijke familie, de gasten en de hofhouding toegekend.
Medaljen for Prins Henriks 70e Fødselsdag Danmark.gif
Orderelefant ribbon.png
Herinneringsmedaille aan de 70e Verjaardag van Hare Majesteit Koningin Margrethe
Erindringsmedalje i Anledningen af Hendes Majestæt Dronningens 70års Fødselsdag
EM.16.apr.2010 16 april 2010 Op de dag van het feest werd deze medaille aan de koninklijke familie, de gasten en de hofhouding toegekend.
Medaille ter Herinnering aan de 70e verjaardag van Koningin Margarethe van Denemarken.gif

Externe link[bewerken]

Externe links[bewerken]

Portal.svg Portaal Ridderorden