Maidenspeech (Tweede Kamer)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een maidenspeech in de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal is de eerste rede die een kamerlid houdt na aantreden. Het is het gebruikelijk dat als een nieuw lid zijn of haar maidenspeech houdt, deze niet wordt geïnterrumpeerd. Na afloop zijn er felicitaties van de andere leden.[1] Het begrip vindt zijn oorsprong in het Britse parlement.[2]

In de onderstaande tabel staan de maidenspeeches van verschillende Nederlandse Tweede Kamerleden vermeld. De partij heeft betrekking op de partij waarvan het Kamerlid op het moment van de maidenspeech lid was. Het is dus mogelijk dat een Kamerlid inmiddels voor een andere partij of fractie in de Tweede Kamer zit.

Tweede Kamerleden met hun maidenspeeches:
Naam Partij Datum Onderwerp Bron Bijzonderheden
Nebahat Albayrak PvdA 25 juni 1998 wijziging Vreemdelingenwet Handelingen 1997-1998, nr. 91, pagina 6164
Ed Anker ChristenUnie 8 maart 2007 schietincident Enschede Handelingen 2006-2007, nr. 46, pagina 2792
Jan Peter Balkenende CDA 29 september 1998 Algemene beschouwingen 1999 Handelingen 1998-1999, nr. 7, pagina 291
Thierry Baudet FVD 28 maart 2017 het partijkartel en de baantjescarrousel deels in het Latijn
Vera Bergkamp D66 25 oktober 2012 ondervoeding onder ouderen
Jack Biskop CDA 3 april 2007 invoering kwalificatieplicht Handelingen 2006-2007, nr. 56, pagina 3167
Arend Jan Boekestijn VVD 24 mei 2007 defensiematerieel Handelingen 2006-2007, nr. 72, pagina 3871
Harry van Bommel SP 22 september 1998 onderwijs in het ziekenhuis Handelingen 1998-1999, nr 4, pagina 195
Wouter Bos PvdA 13 oktober 1998 begroting Ministerie van Economische Zaken 1999 Handelingen 1998-1999, nr. 13, pagina 747
Lea Bouwmeester PvdA 30 januari 2007 wetsvoorstel Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Handelingen 2006-2007, nr. 36, pagina 2280
Harm Brouwer PvdA 21 april 2016 Pleidooi voor meer sociale woningbouw wegens komst grote aantallen buitenlandse vluchtelingen Tijdens tweede tijdelijke zittingsperiode
Hero Brinkman PVV 31 januari 2007 begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 33, pagina 2212
Han ten Broeke VVD 19 december 2006 Europese Top Handelingen 2006-2007, nr. 28, pagina 1829
Ernst Cramer ChristenUnie 5 december 2006 begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 22, pagina 1563
Tofik Dibi GroenLinks 23 januari 2007 begroting Ministerie van Justitie 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 31, pagina 2027
Teun van Dijck PVV 19 december 2006 najaarsnota 2006 Handelingen 2006-2007, nr. 28, pagina 1861
Jasper van Dijk SP 27 maart 2007 wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 Handelingen 2006-2007, nr. 53, pagina 3063
Otwin van Dijk PvdA 27 september 2012 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Remco Dijkstra VVD 4 oktober 2012 Beperkingengebied buitenlandse luchthaven
Carla Dik-Faber ChristenUnie 27 september 2012 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Pieter Duisenberg VVD 28 november 2012 intrekken van de langstudeerdersmaatregel
Sietse Fritsma PVV 23 januari 2007 begroting Ministerie van Justitie 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 31, pagina 2024
Dion Graus PVV 5 december 2006 begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 22, pagina 1563
Femke Halsema GroenLinks 17 juni 1998 wijzigingen artikelen 140 en 443 van het Wetboek van Strafrecht Handelingen 1997-1998, nr. 87, pagina 5912
Mariëtte Hamer PvdA 25 juni 1998 Wijziging van de begroting OC&W voor 1998 Handelingen 1997-1998, nr. 65, pagina 91-6164
Theo Hiddema FVD 6 april 2017 racisme en discriminatie
Ewout Irrgang SP 11 oktober 2005 mogelijke onevenredige verhoging van energieprijzen Handelingen 2005-2006, nr 10, pagina 563
Lutz Jacobi PvdA 6 februari 2007 verbod handel producten van zadelrobben en klapmutsen Handelingen 2006-2007, nr. 39, pagina 2363
Paulus Jansen SP 12 december 2006 begroting Ministerie van VROM 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 25, pagina 1721
Agnes Kant SP 19 mei 1998 profielschets nieuwe Kamervoorzitter Handelingen 1997-1998, nr. 52, pagina 78-5698 op dag van beëdiging
Mona Keijzer CDA 27 september 2012 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Norbert Klein 50Plus 3 oktober 2012 Algemene financiële beschouwingen
Henk Krol 50Plus 20 september 2012 debat over de verkiezingsuitslag en de (in)formatie - op dag van beëdiging
Paul de Krom VVD 12 december 2006 begroting Ministerie van VROM 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 25, pagina 1722
Attje Kuiken PvdA 31 januari 2007 begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 33, pagina 2202
Renske Leijten SP 28 maart 2007 mogelijkheid om met studiefinanciering in het buitenland te studeren Handelingen 2006-2007, nr. 53, pagina 3091
Barry Madlener PVV 12 december 2006 begroting Ministerie van VROM 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 25, pagina 1723
Jan Marijnissen SP 25 mei 1994 interpellatie-Van der Linden over tewerkstellingsvergunningen voor de asperge–oogst. Handelingen 1993-1994, nr. 74, pagina 5234
Mohammed Mohandis PvdA 28 november 2012 intrekken van de langstudeerdersmaatregel
Arnold Merkies SP 3 oktober 2012 Algemene financiële beschouwingen
Helma Neppérus VVD 6 februari 2007 verbod handel producten van zadelrobben en klapmutsen Handelingen 2006-2007, nr. 39, pagina 2365
Esther Ouwehand PvdD 12 december 2006 begroting Ministerie van VROM 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 25, pagina 1739
Alexander Pechtold D66 30 november 2006 profielschets nieuwe Kamervoorzitter Handelingen 2006-2007, nr. 21, pagina 1504 op dag van beëdiging
Mariko Peters GroenLinks 7 december 2006 debat Europese Top Handelingen 2006-2007, nr. 24, pagina 1634
Remi Poppe SP 14 juni 1994 het wetsvoorstel Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen) Handelingen 1993-1994, nr. 76, pagina 5304
Ronald van Raak SP 6 december 2006 begroting Ministerie van Algemene Zaken 2007 Handelingen 2006-2006, nr. 23, pagina 1592 eerder Eerste Kamer-lid
Emile Roemer SP 11 april 2007 Binnenvaartwet -
Michel Rog CDA 28 november 2012 intrekken van de langstudeerdersmaatregel
Sander de Rouwe CDA 11 april 2007 Binnenvaartwet -
Mark Rutte VVD 29 juni 2006 verklaring van de minister-president naar aanleiding van het debat over de nationaliteit van Ayaan Hirsi Ali Handelingen 2005-2006, nr. 97, pagina 6040 Rutte zag af van niet geïnterrumpeerd worden. Tijdens dit debat viel het Kabinet-Balkenende-II.
Hans Spekman PvdA 23 januari 2007 begroting Ministerie van Justitie 2007 Handelingen 2006-2007, nr. 31, pagina 2013
Marianne Thieme PvdD 30 november 2006 spoeddebat generaal pardon Handelingen 2006-2007, nr. 21, pagina 1527 op dag van beëdiging
Gerdi Verbeet PvdA 26 november 2002 sportbeleid Handelingen 2002-2003, nr. 25, pagina 1738
Frans Weekers VVD 17 juni 1998 wijzigingen artikelen 140 en 443 van het Wetboek van Strafrecht Handelingen 1997-1998, nr. 61, pagina 5910
Geert Wilders VVD 28 oktober 1998 beperking van het exporteren van uitkeringen Handelingen 1998-1999, nr. 17, pagina 1038 Inmiddels PVV-Kamerlid
Esmé Wiegman ChristenUnie 14 maart 2007 Europese Top Handelingen 2006-2007, nr. 48, pagina 2883
Jan de Wit SP 17 juni 1998 wijzigingen artikelen 140 en 443 van het Wetboek van Strafrecht Handelingen 1997-1998, nr. 61, pagina 5915
Sigrid Kaag D66 1 april 2021 Ontstane situatie omtrent formatie 2021 en Pieter Omtzigt Interrupties toegestaan
Wopke Hoekstra CDA 1 april 2021 Ontstane situatie omtrent formatie 2021 en Pieter Omtzigt Interrupties toegestaan
Laurens Dassen Volt 1 april 2021 Ontstane situatie omtrent formatie 2021 en Pieter Omtzigt Interrupties toegestaan
Joost Eerdmans JA21 1 april 2021 Ontstane situatie omtrent formatie 2021 en Pieter Omtzigt Interrupties toegestaan
Liane den Haan 50PLUS 1 april 2021 Ontstane situatie omtrent formatie 2021 en Pieter Omtzigt Interrupties toegestaan
Caroline van der Plas BoerBurgerBeweging 1 april 2021 Ontstane situatie omtrent formatie 2021 en Pieter Omtzigt Interrupties toegestaan
Habtamu de Hoop PvdA 22 april 2021 strijd voor kansengelijkheid
Sylvana Simons BIJ1 29 april 2021 Gepubliceerde notulen van een ministerraad in 2019 omtrent de toeslagenaffaire