Microgram

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Grotere en kleinere eenheden van gram en ton
fac­tor naam sym­bool  
10−24 yoctogram yg
10−21 zeptogram zg
10−18 attogram ag
10−15 femtogram fg
10−12 picogram pg
10−9 nanogram ng
10−6 microgram µg
10−3 milligram mg
10−2 centigram cg
10−1 decigram dg
1 gram g
101 decagram dag
102 hectogram hg fac­tor naam sym­bool
103 kilogram kg
106 megagram Mg 1 ton ton
109 gigagram Gg 103 kiloton kton
1012 teragram Tg 106 megaton Mton
1015 petagram Pg 109 gigaton Gton
1018 exagram Eg 1012 teraton Tton
1021 zettagram Zg 1015 petaton Pton
1024 yottagram Yg

De microgram is een tot het SI-stelsel behorende afgeleide eenheid van massa. De eenheid heeft het symbool µg. Een microgram is gelijk aan 10−6 g, ofwel 0,000 001 gram.

Om de lastige letter µ te voorkomen, wordt ook mcg geschreven. Deze schrijfwijze geldt niet als correct. mcg is ook het symbool voor de verouderde CGS-eenheid millicentigram, die gelijk is aan 10 μg.