Module:Infobox station

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Moduledocumentatie​[bekijk] [bewerk] [ververs] [geschiedenis]

local p = {}

--Function ter verificatie of een waarde leeg is (geen of lege string)
function is_empty(ie_val)
	if(ie_val) then --if not nul, check for empty string
		if(string.len(ie_val)>0 and ie_val~="-") then return false; --lengte van de waarde is niet nul en de waarde is geen streepje, derhalve niet leeg
		elseif(ie_val=="-") then return true; --streepje, betekent leeg
		else return true; end --lege string, betekent leeg
	else return true; end --indien geen, betekent dat dat de waarde leeg is
end

--Function om een Wikidata item id te verkrijgen en daarmee een link naar het desbetreffende lemma te verkrijgen, of als er geen lemma voor deze tekst bestaat het wikidata label als tekst weer te geven
function title_for(item_id)
	tf_item = mw.wikibase.getEntity(item_id);
	if(tf_item.sitelinks and tf_item.sitelinks.nlwiki) then --er bestaat een sitelink naar nlwiki
		page = tf_item.sitelinks.nlwiki.title;
		return "[["..page.."|"..mw.text.split(page, " %(")[1].."]]";
	elseif(tf_item.labels.nl) then return tf_item.labels.nl.value; --er bestaat op wikidata een label in het Nederlands
	else return ""; end --als geen van beide bestaat, geef een lege string
end


--Main function
function p.main(frame)
	parent = frame:getParent();
	args = parent.args;

	item = mw.wikibase.getEntity(mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage());
	label = '\n|-\n| style="width:120px" | '; --begin van een rij
	res = {'{| class="infobox" style="width:{{Infobox/breedte}}px; font-size:85%;"'}; --tabel waar het resultaat in zal worden opgeslagen

	--Titel
	if(is_empty(args["naam"])) then --if argument "naam" not set, it gets page name with text in brackets removed
		args["naam"] = mw.text.split(tostring(mw.title.getCurrentTitle()), " %(")[1]; end
	table.insert(res, '\n|-\n| align="center" colspan="2" bgcolor="#00aaFF" | '
	 .."<big>'''"..args["naam"].."'''</big>"); --insert argument "naam" into the result
	
	--Afbeelding
	if(is_empty(args["afbeelding"]) and item and item.claims["P18"]) then 
		args["afbeelding"] = item:getBestStatements('P18')[1].mainsnak.datavalue.value; end
	if(is_empty(args["afbeeldingbreedte"])) then args["afbeeldingbreedte"] = "290px"; end
	if(is_empty(args["beschrijving_afbeelding"]) and 
	 item and item.claims["P18"] and 
	 item.claims["P18"][1].qualifiers and 
	 item.claims["P18"][1].qualifiers["P2096"]) then 
		desc_text = ""; nl_index = -1;
		desc = item:getBestStatements('P18')[1].qualifiers["P2096"];
		--iterate over P2096 qualifiers, untill there is one with dutch language
		for i=1,#desc,1 do
				if(desc[i].datavalue.value.language=="nl") then
				 nl_index = i; break; end
		end
		if(nl_index~=-1) then args["beschrijving_afbeelding"] = desc[nl_index].datavalue.value.text; end
	end
	
	--insert image and its description, if present, into the result table
	if(not is_empty(args["afbeelding"])) then 
		table.insert(res, '\n|-\n| align="center" colspan="2" | [[Bestand:'..
		 args["afbeelding"].."|"..args["afbeeldingbreedte"].."|center]]"); end
	if(not is_empty(args["beschrijving_afbeelding"])) then 
		table.insert(res, "{{center|1=''"..args["beschrijving_afbeelding"].."''}}"); end
	
	--Land
	if(is_empty(args["land"]) and item and item.claims["P17"]) then 
		args["land"] = title_for(item:getBestStatements('P17')[1].mainsnak.datavalue.value.id); end
	if(is_empty(args["vlag"]) and item and item.claims["P17"]) then 
		--getting the item for country, then retrieving iso-3 code from it to use in Template:Vlagland
		country_item = mw.wikibase.getEntity(item:getBestStatements('P17')[1].mainsnak.datavalue.value.id);
		if(country_item and country_item.claims["P298"]) then
			args["vlag"] = '{{Vlagland|code='..
			 country_item:getBestStatements('P298')[1].mainsnak.datavalue.value..'}}&nbsp;';
		else args["vlag"] = ""; end
	elseif(is_empty(args["vlag"])) then args["vlag"] = ""; end --if there is no iso-3 code, there would be no flag
	if(not is_empty(args["land"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Land'''".." || "..args["vlag"]..args["land"]); end
	
	--Plaats (voorbeeld enkel item)
	if(is_empty(args["plaats"]) and item and item.claims["P131"]) then 
		args["plaats"] = title_for(item:getBestStatements('P131')[1].mainsnak.datavalue.value.id); end
	if(not is_empty(args["plaats"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Plaats'''".." || "..args["plaats"]); end

--Status(enkel item) In gebruik of niet, P5817
	if(is_empty(args["gebruiksstatus"]) and item and item.claims["P5817"]) then 
		args["gebruiksstatus"] = title_for(item:getBestStatements('P5817')[1].mainsnak.datavalue.value.id); end
	if(not is_empty(args["gebruiksstatus"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Status'''".." || "..args["gebruiksstatus"]); end

	--Stationscode (enkel item) Voor deze infobox de Franse stationscode, P8181
	if(is_empty(args["stationscode_fr"]) and item and item.claims["P8181"]) then 
		args["stationscode_fr"] = item:getBestStatements('P8181')[1].mainsnak.datavalue.value; end
	if(not is_empty(args["stationscode_fr"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Stationscode'''".." || "..args["stationscode_fr"]); end

--Stationscode UIC (enkel item) UIC stationscode, P722
	if(is_empty(args["stationscode_uic"]) and item and item.claims["P722"]) then 
		args["stationscode_uic"] = item:getBestStatements('P722')[1].mainsnak.datavalue.value; end
	if(not is_empty(args["stationscode_uic"])) then 
		table.insert(res, label.."'''UIC identificatie'''".." || "..args["stationscode_uic"]); end
	
	--Openingsdatum (NB dit voorbeeld stript maand en dag, moet opgeruimd worden)
	if(is_empty(args["opening"]) and item and item.claims["P1619"]) then 
		--date in Wikidata is stored in format +YYYY-MM-DD... , only year is needed
		date_string = item:getBestStatements('P1619')[1].mainsnak.datavalue.value.time;
		date_string = mw.text.split(date_string, "+")[2];
		date_string = mw.text.split(date_string, "-")[1];
		args["opening"] = "[["..date_string.."]]"; end
	if(not is_empty(args["opening"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Opening'''".." || "..args["opening"]); end

  --Sluitingsdatum (NB dit voorbeeld stript maand en dag, moet opgeruimd worden)
	if(is_empty(args["sluiting"]) and item and item.claims["P3999"]) then 
		--date in Wikidata is stored in format +YYYY-MM-DD... , only year is needed
		date_string = item:getBestStatements('P3999')[1].mainsnak.datavalue.value.time;
		date_string = mw.text.split(date_string, "+")[2];
		date_string = mw.text.split(date_string, "-")[1];
		args["sluiting"] = "[["..date_string.."]]"; end
	if(not is_empty(args["sluiting"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Sluiting'''".." || "..args["sluiting"]); end

	--Perronsporen
	if(is_empty(args["perronsporen"]) and item and item.claims["P1103"]) then 
		args["perronsporen"] = tonumber(item:getBestStatements('P1103')[1].mainsnak.datavalue.value.amount); end
	if(not is_empty(args["perronsporen"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Perronsporen'''".." || "..args["perronsporen"]); end

	--Spoorlijnen (voorbeeld van mogelijk meerdere items)
	if(is_empty(args["lijnen"]) and item and item.claims["P81"]) then 
		lijnen_lijst = {};
		--there can be multiple values of P81, adding each of them to the table
		for i = 1,#item.claims["P81"],1 do 
			table.insert(lijnen_lijst, title_for(item.claims["P81"][i].mainsnak.datavalue.value.id)); end
		args["lijnen"] = table.concat(lijnen_lijst, ", <br/>"); --result is a table concatenated with separator being a comma and newline 
	end
	if(not is_empty(args["lijnen"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Lijnen'''".." || "..args["lijnen"]); end
	
	--Aansluitende diensten
	if(is_empty(args["aansluitende_dienst"]) and item and item.claims["P1192"]) then 
		aansluitende_dienst = {};
		--there can be multiple values of P1192, adding each of them to the table
		for i = 1,#item.claims["P1192"],1 do 
			table.insert(aansluitende_dienst, title_for(item.claims["P1192"][i].mainsnak.datavalue.value.id)); end
		args["aansluitende_dienst"] = table.concat(aansluitende_dienst, ", <br/>"); --result is a table concatenated with separator being a comma and newline 
	end
	if(not is_empty(args["aansluitende_dienst"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Aansluiting'''".." || "..args["aansluitende_dienst"]); end

--Exploitant (voorbeeld van mogelijk meerdere items)
	if(is_empty(args["exploitant"]) and item and item.claims["P137"]) then 
		exploitant_lijst = {};
		--there can be multiple values of P137, adding each of them to the table
		for i = 1,#item.claims["P137"],1 do 
			table.insert(exploitant_lijst, title_for(item.claims["P137"][i].mainsnak.datavalue.value.id)); end
		args["exploitant"] = table.concat(exploitant_lijst, ", <br/>"); --result is a table concatenated with separator being a comma and newline 
	end
	if(not is_empty(args["exploitant"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Exploitant'''".." || "..args["exploitant"]); end

--Architect (mogelijk meerdere items)
	if(is_empty(args["architect"]) and item and item.claims["P84"]) then 
		architect_lijst = {};
		--there can be multiple values of P84, adding each of them to the table
		for i = 1,#item.claims["P84"],1 do 
			table.insert(exploitant_lijst, title_for(item.claims["P84"][i].mainsnak.datavalue.value.id)); end
		args["architect"] = table.concat(architect_lijst, ", <br/>"); --result is a table concatenated with separator being a comma and newline 
	end
	if(not is_empty(args["architect"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Architect'''".." || "..args["architect"]); end
			
	--Links
	if(is_empty(args["beschreven_op"]) and item and item.claims["P973"]) then 
		url_list = {};
		--there can be multiple values of P973, adding each of them to the table
		for i = 1,#item.claims["P973"],1 do 
			link = item.claims["P973"][i].mainsnak.datavalue.value;
			--link text will be a part of url between http:// and first /
			link_text = mw.text.split(mw.text.split(link, "//")[2], "/")[1];
			table.insert(url_list, "["..link.." "..link_text.."]"); end
		args["beschreven_op"] = table.concat(url_list, "<br/>");
	end
	if(not is_empty(args["beschreven_op"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Beschreven op'''"..
		 " || <small>"..args["beschreven_op"].."</small>"); end

	--Commonscategorie, P373
	if(is_empty(args["commonscategorie"]) and item and item.claims["P373"]) then 
		args["commonscategorie"] = item:getBestStatements('P373')[1].mainsnak.datavalue.value; end
	if(not is_empty(args["commonscategorie"])) then 
		table.insert(res, label.."'''Commonscategorie'''".." || [[Commons:Category:"..args["commonscategorie"].."|"..args["commonscategorie"].."]]"); end
	
	--Coordinates and map
	if((is_empty(args["breedtegraad"]) or is_empty(args["lengtegraad"])) and 
	 item and item.claims["P625"]) then
	  --if arguments "breedtegraad" and "lengtegraad" not set, take value from Wikidata
		coord = item:getBestStatements('P625')[1].mainsnak.datavalue.value;
		args["breedtegraad"] = coord.latitude;
		args["lengtegraad"] = coord.longitude;
	end
	--if both latitude and longtitude are set, add an OSM-map
	if( (not is_empty(args["breedtegraad"])) and (not is_empty(args["lengtegraad"])) ) then 
		if(is_empty(args["mapframe_breedte"])) then 
			args["mapframe_breedte"] = mw.text.split(args["afbeeldingbreedte"], "px")[1];
		else args["mapframe_breedte"] = mw.text.split(args["mapframe_breedte"], "px")[1]; end
		table.insert(res, '\n|-\n| align="center" colspan="2" | '..
		 '<mapframe width='..args["mapframe_breedte"]..' height='..args["mapframe_breedte"]..
		 ' latitude='..args["breedtegraad"]..' longitude='..args["lengtegraad"]..
		 ' zoom=11 frameless align="center">'..
		 '{"type": "Feature","geometry": { "type": "Point", "coordinates": ['..
		 args["lengtegraad"]..','..args["breedtegraad"]..
		 '] },"properties": {"title": "'..args["naam"]..'"'..
		 ',"marker-symbol": "station","marker-size": "medium","marker-color": "C0C"'..
		 '}}</mapframe>');
	end

	return frame:preprocess(table.concat(res)..'\n|}'); --the final result id the concatenated result table
end

return p;