Mounten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mounten is anglicistisch jargon voor het beschikbaar maken en aankoppelen van opslagmedia voor een besturingssysteem. In de vroege jaren van de computertechniek werden vaak verwisselbare opslagmedia zoals harddiskpacks of magnetische tapes gebruikt, deze moesten na fysiek laden ook nog softwarematig beschikbaar gemaakt worden. Hiervoor was de opdracht mount of een equivalent daarvan beschikbaar.

Mountpoint[bewerken | brontekst bewerken]

Een mountpoint is een directory waarop een bestandssysteem kan worden gemount. Voordat een bestandssysteem kan worden gemount, moet het mountpoint als directory bestaan. Zodra een bestandssysteem is gemount op een mountpoint, is die directory bezet door dat bestandssysteem.

In de mountpointdirectory kunnen bestanden staan, voordat er een bestandssysteem op is gemount. Zodra er een bestandssysteem op wordt gemount, zijn de bestanden in de oorspronkelijke toestand van de mountpointdirectory niet meer zichtbaar. Na het unmounten van het bestandssysteem op dat mountpoint wordt de oorspronkelijke toestand van de mountpointdirectory weer zichtbaar.

Mounten en unmounten[bewerken | brontekst bewerken]

Onder Unix en aanverwante systemen is het gevolg van mounten het invoegen van een of meer directory's in een directorystructuur.

Dit kan automatisch gebeuren tijdens het opstarten van een systeem of automatisch tijdens het draaien van het systeem. Men kan ook handmatig mounten, zoals een cdrom.

Zodra het mounten is gelukt, is het gemounte bestandssysteem bereikbaar vanaf dat mountpoint. Om de koppeling tussen het mountpoint en het desbetreffende bestandssysteem te verbreken, dient het te worden geunmount. Dit kan alleen gebeuren als dat bestandssysteem niet meer in gebruik is door andere programma's. Ook een gebruiker die zich in een directory van het aangekoppelde bestandssysteem bevindt, houdt het gemounte bestandssysteem bezet. Met het shellcommando pwd kan de gebruiker uitvinden wat diens huidige directory is. Geopende bestanden in het te unmounten bestandssysteem dienen dus te worden gesloten en gebruikers dienen zich naar een andere directory te begeven om het bestandssysteem succesvol te kunnen unmounten. In de regel is alleen de superuser in staat bestandssystemen te mounten en te unmounten.

Voorbeeld van een mount-commando:

$ mount /dev/sda14 /multimedia

Voorbeeld van een umount-commando:

$ umount /home
 • N.B.: Het commando om te kunnen unmounten luidt: umount; na de 'u' volgt geen 'n', het is namelijk altijd gebruikelijk geweest om commando's te verkorten.

Onder VMS zijn de commando's "MOUNT" en "DISMOUNT".

/etc/fstab[bewerken | brontekst bewerken]

Mountpoints worden typisch in het bestand /etc/fstab gedefinieerd. Dit bestand is een tabel die per regel aangeeft welk bestandssysteem op welk mountpoint kan worden gemount en welke karakteristieken bij dat bestandssysteem behoren. Hierop bestaan uitzonderingen, zoals de swapspace en disklabels: swapspace kent geen mountpoint, maar er dient wel een bestandssysteem te worden gespecificeerd, bij een disklabel dient wel een mountpoint te worden gespecificeerd, maar de aanduiding van het bestandssysteem is symbolisch (bijvoorbeeld: "LABEL=/boot").

De indeling van dit bestand is als volgt:

<bestandssysteem>      <mountpoint>      <type> <options> <dump> <pass>

Een voorbeeld van de inhoud van dit bestand:

LABEL=/         /            ext3  defaults    1 1
LABEL=/boot       /boot          ext3  defaults    1 2
/dev/devpts       /dev/pts        devpts gid=5,mode=620 0 0
/dev/shm        /dev/shm        tmpfs  defaults    0 0
/dev/sda5        /home          ext3  defaults    1 2
/dev/proc        /proc          proc  defaults    0 0
/dev/sys        /sys          sysfs  defaults    0 0
/dev/sda12       /tmp          ext3  defaults    1 2
/dev/sda6        /usr          ext3  defaults    1 2
/dev/sda7        /var          ext3  defaults    1 2
/dev/sda2        swap          swap  defaults    0 0
/dev/sda10       /iso          ext2  defaults    0 0
server4:/pub      /server4        nfs   bg       0 0
/dev/hda        /media/cdrom      auto  pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
/dev/sdb1        /media/usbdisk     ext3  pamconsole,exec,noauto,managed 0 0