Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf NVAO)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is de organisatie verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen. De NVAO is in 2003 in het kader van het Bolognaproces bij verdrag tussen Nederland en Vlaanderen opgericht.

Opdracht van de NVAO[bewerken]

De wettelijke taak van de NVAO wordt als volgt samengevat: De NVAO dient op een onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen te waarborgen en dit door middel van het beoordelen van opleidingen en het verlenen van een keurmerk. Op die manier draagt de NVAO bij aan de bevordering van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Daarnaast bevordert de NVAO de positionering van het hoger onderwijs in nationaal en internationaal perspectief.

Wat is accreditatie?[bewerken]

Het European Consortium for Accreditation in higher education[1] definieert accreditatie als volgt: "A formal and independent decision, indicating that an institution of higher education and/or programmes offered meet certain predefined standards".

In de Nederlands-Vlaamse context wordt onderwijsaccreditatie gedefinieerd als 'het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven van een opleiding is voldaan'. Het gaat om een formele erkenning van een opleiding op grond van een beslissing van de onafhankelijke NVAO. Deze erkenning stelt vast dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten. Deze minimale kwaliteits- en niveauvereisten zijn door de NVAO vastgelegd in het desbetreffende accreditatiekader.

Doelstellingen accreditatie[bewerken]

Accreditatie heeft in de Nederlands-Vlaamse context de volgende doelstellingen:

  • De constante verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen
  • Verantwoording afleggen aan de overheid voor het gebruik van publieke middelen en/of over het uitreiken van door de overheid erkende diploma's
  • Informatie verstrekken aan de samenleving (bv. studenten) over de kwaliteit van het onderwijs

Werkwijze[bewerken]

Bij de accreditatie van bestaande opleidingen wordt de volgende procedure gevolgd:

  • De opleiding voert een zelfevaluatie uit. Deze zelfevaluatie resulteert in een zelfevaluatierapport
  • Een panel (of een commissie) bestaande uit academische en professionele, onafhankelijke deskundigen (inclusief een student) voert een externe evaluatie uit. Het zelfevaluatierapport vormt daarvoor de basis. Het panel bezoekt de desbetreffende instelling en praat met verschillende betrokkenen (bestuur, professoren/docenten, werkveld, studenten, alumni, ...). Deze externe evaluatie resulteert in een beoordelingsrapport
  • Op basis van dit beoordelingsrapport neemt de NVAO een accreditatiebesluit
    • Bij een positief accreditatiebesluit is de opleiding geaccrediteerd voor een bepaalde periode
    • Bij een negatief accreditatiebesluit (en indien beroep tegen dit besluit wordt afgewezen) dient de opleiding te worden stopgezet

Resultaat[bewerken]

Anno 2009 zijn alle Nederlandse hogere opleidingen beoordeeld. De Vlaamse lijst is bijna afgewerkt.

De geaccrediteerde en door de overheid erkende opleidingen kunnen gemakkelijk teruggevonden worden in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, kortweg CROHO (Nederland) en het Hogeronderwijsregister (Vlaanderen).

Belang van accreditatie[bewerken]

De overheid hecht enorm veel belang aan het verkrijgen van accreditatie. Enkel geaccrediteerde opleidingen mogen door de overheid erkende Bachelor- en Masterdiploma's uitreiken en kunnen op overheidsfinanciering (bekostiging) rekenen. Ook het recht van studenten op studiefinanciering/studiebeurs hangt af van het studeren aan een geaccrediteerde opleiding.

Critici stellen dat accreditatie funest is voor de real-life kwaliteit van onderwijs en dat het een aspect is van de 'hyperbureaucratisering' van de academie en van de hegemonie van het marktdenken. Het gaat hierbij enkel over het Nederlandse HBO.[2][3]

Externe links[bewerken]

Zie ook[bewerken]