Nederlandsch Zendeling Genootschap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Nederlandsch Zendeling Genootschap was het eerste volledig Nederlandse zendingsgenootschap. De Herrnhutters waren al langer bezig om vanuit en via Nederland zending te bedrijven, maar dit genootschap had een Duits karakter. Het Nederlandsch Zendeling Genootschap kwam tot stand op initiatief van Johannes Theodorus van der Kemp, die zelf later vertrok naar Zuid-Afrika om daar als zendeling te werken voor het Londens Zendingsgenootschap. De oprichtingsvergadering vond op 19 december 1797 plaats te Rotterdam. De meeste oprichters van het genootschap waren predikanten in de Nederlandse Hervormde Kerk. Op vele plaatsen in het land waren afdelingen van het genootschap. In 1872 werd ds. Teffer uitgezonden voor de Zending op Soemba. Theologisch is het Genootschap te situeren binnen het Réveil.

Bronnen, noten en/of referenties
  • Berg, A.J. van den - Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie. De scheuring in het Nederlandsch Zendelinggenootschap rond het midden van de negentiende eeuw - Zoetermeer 1997
  • Boneschansker, J. - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd - Leeuwarden 1987
  • Boone, A.Th. - Bekering en beschaving. De agogische activiteiten van het Nederlandsch Zendelingenootschap in Oost-Java (1840-1865) - Zoetermeer 1997
  • Th. van den End e.a. (red.) - Twee eeuwen Nederlandse zending 1797-1997. Twaalf opstellen - Zoetermeer 1997
  • Kruijff, E.F., Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne zendingsposten - Groningen 1894
  • red. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Nederlandsch Zendelinggenootschap - Rotterdam 1897