Ops

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Ops die twee korenaren vasthoud gezeten op een troon, omschrift OPI.DIVIN TR P COS II en SC in veld (Ar denarius van Pertinax).

Ops was een Romeinse godin en gade van Saturnus. Zij werd ook wel Opis genoemd.

Met haar gemaal werd zij in diens oude heiligdom aan de voet van de Capitolijnse heuvel vereerd. Haar feest, de Opalia, viel oudtijds geheel en al samen met de saturnaliën, doch na Caesars tijd werd het op een afzonderlijke dag, 19 december, gevierd. Zij is godin van de vruchtbaarheid van de aarde, en daarom nam men, wanneer men haar aanriep, een zittende houding aan en raakte met de hand de aarde aan. Zij is het, die de rijke zegen van de vruchtbaarheid schenkt, evenals haar gemaal. Zij wordt dan ook uitdrukkelijk vereerd als godin van de zaadvelden en van de oogst. Als zodanig heet zij Consivia, d. i. "de plantende". Onder die naam had zij een heiligdom, dat alleen door de pontifices (het hoogste priestercollege) en de Vestaalse maagden mocht worden betreden. Daarin werd haar in de oogsttijd, op 25 augustus, een dankoffer gebracht, dat de naam droeg van Opeconsiva.

Zij was evenwel niet alleen godin die over het ontkiemende leven van de veldvruchten waakte; ook het geboren worden van de kinderen en hun eerste verzorging en opvoeding stond onder haar hoede. Zij is als het ware de tedere moeder, die het pasgeboren kind aan haar boezem legt, om het op te voeden en te geven wat het nodig heeft. Zij werd zeer dikwijls geïdentificeerd met andere godheden, bijvoorbeeld met Bona Dea, met Fauna, Fatua en Maia, soms ook met de Griekse godinnen Rhea-Cybele en Demeter.