Overleg:Eerste Concilie van Nicea

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een kleine correctie met betrekking tot de apocriefe geschriften. De uit het nieuwe testament geweerde boeken worden over het algemeen niet aangeduid als apocriefe geschriften maar pseudepigrafen. De pseudepigrafen, waarvan het merendeel tussen de 2e en 4e eeuw na Christus werd geschreven, zijn nooit door de christelijke kerk, hetzij Katholiek, hetzij Protestants aanvaard. De apocriefe geschriften daarintegen zijn veel ouder. Zij dateren uit de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament en werden door de rabbijnen niet als deel van de Joodse canon beschouwd, maar wel als bruikbaar voor devotionele doeleinden. De Protestanten noemen deze daarom apocriefe geschriften en de Katholieken deutero-canonieke boeken.

Drs. E. van der Meer

Ik heb Jeruzalem toegevoegd. Kwam maar tot drie patriarchaten, en Jeruzalem hoort daar als vierde toch echt bij.

de katholieke traditie kent ook apocriefen uit de nieuwtestamentische tijd, pseudepigrafen zijn in deze traditie canonieke geschriften. Uw visie is ook juist, maar die komt uit de terminologie, zoals in het protestantisme gebruikelijk. Om die reden duidt u ook de deutero-canonieke boeken als apocriefe boeken aan. Aangetekend zij nog, dat deze afkomstig zijn uit de septuagint, een boek dat uit het hellenistische jodendom komt (en in de katholieke traditie geen lagere status heeft dan de bijbel van het "hebreeuwse jodendom"). Besednjak 16 nov 2006 20:44 (CET)

Ik ga een aantal dingen aanpassen die niet correct zijn. Het betreft de volgende:

-de apocriefe boeken werden op het Concilie van Nicea niet geschrapt, ze zijn tot op de dag van vandaag erkend in de katholieke kerk. Het concilie heeft

-Jezus' Goddelijkheid werd al erkend, dit gebeurde niet op het concilie van Nicea. Het concilie van Nicea ging alleen in beraad over het Arianisme en verwierp dit op grond van het feit dat de Arianen Jezus' goddelijkheid niet erkenden.

-Je leest in het artikel dat bepaald werd welke boeken in het nieuwe testament kwamen en welke niet. Dit is geenszins het geval. Hier hebben ze het op het concilie niet over gehad. Ik heb het geschrapt.


R. van Eerde

Ik heb wat aanpassingen gemaakt en meer bronverwijzingen toegevoegd Botaneiates (overleg) 12 aug 2012 16:33 (CEST)