Overleg:Ismaël

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Getrouwd of niet getrouwd[bewerken]

Beste Ben Pirard, ik zie dat u mijn werk op Ismaël ongedaan heeft gemaakt. Kunt u mij ook zeggen op welke bron u zich baseert? Waar haalt u vandaan dat Abraham met Hagar trouwde? 131.211.210.54 1 jan 2008 02:06 (CET)

Er staat ook nergens dat hij met Sara trouwde. Sara was de zuster van Abraham (Gen. 20:12). Volgens Miki Raver[1] was de situatie wat ingewikkelder en helemaal anders dan nu, zelfs in het Midden-Oosten. Sarai was een hoofdpriesteres van de Godin in Ur en Haran (maanverering). Zij bleef zoals gebruikelijk voor een hogepriesteres kinderloos (door het gebruik van bepaalde kruiden) in haar functie van vertegenwoordigster van de Godin (bij het Hieros Gamos vruchtbaareidsritueel). Een hogepriesteres die een kind wenste wees daarvoor een andere vrouw aan. Die vrouw was Hagar. Zij had daarvoor een gelijkaardige functie vervuld aan het Egyptisch hof, maar was met Abraham meegetrokken net zoals eerder Sarai had gedaan.
Dat Abraham met Hagar trouwde staat in het lemma (Hagar), zonder verdere bronvermelding door de auteur daarvan. Mij lijkt de term 'trouwen' in verband met beide vrouwen een anachronisme of 'aangepaste' uitdrukking voor de relaties die er waren.
  1. Raver, Miki, (1998), Listen to her voice - Women of the Hebrew Bible, Chronicle Books, San Francisco, ISBN 0-8118-1895-0 (hc) p.35-39
- MVG Ben Pirard 2 jan 2008 19:48 (CET)
Er staat inderdaad nergens dat Abraham met Sara trouwde, er staat wel dat Sara zijn vrouw was. Er staat daarentegen nergens dat Hagar zijn vrouw was. Misleidend kan hierbij overigens vers 3 zijn, waar gesproken wordt van 'een vrouw', dat daar onbepaald staat. In vers 1 staat het woord 'vrouw', dat daar op Sara slaat, echter duidelijk als status constructus bij Abraham. Wie op basis van deze verzen Hagar dezelfde status t.o.v. Abraham toekent als Sara, doet geen recht aan zowel de taalkundige als de culturele context. Er staat dat Hagar de slavin van Sara was. Ook blijkt verderop dat Hagar Sara's slavin nog steeds was. Het was in die tijd niet vreemd dat de slavinnen van iemands vrouw ook kinderen bij hem kregen. Vergelijk bijvoorbeeld Genesis 30, waar de kinderen van de slavinnen van Lea en Rachel beschouwd worden als kinderen van Lea en Rachel zelf. Los van het feit dat ik het door u genoemde boek niet ken en dus ook niet weet wat er berust op onderzoek en wat op speculatie, is me ook niet duidelijk geworden waarom u op basis daarvan mijn correcties ongedaan maakte. Wat u hier schrijft lijkt mijn correcties niet echt tegen te spreken. 131.211.210.54 2 jan 2008 23:19 (CET)

Mormoonse Ismaël[bewerken]

Zojuist heb ik de paragrafen over de mormoonse en islamitische Ismaël omgewisseld, de islamitische Ismaïl is uiteraard veel belangrijker. Maar hoort de mormoonse Ismaël uberhaupt wel in dit artikel? Er staat duidelijk dat het niet om een andere persoon gaat, dus niet zoals Jezus die volgens de mormonen na zijn kruisiging zijn overgevlogen naar Amerika om zijn prediking daar nog eens over te doen. Dit zou beter in een afzonderlijk artikel passen. Bever (overleg) 25 feb 2015 00:43 (CET)